Hide Articles List

9 articles on this Page

,. Vr. .. RHEILFFYRDD.

GWRTHDYSTIAD HAYNAU.

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON.…

TROSEDDAU. I

[No title]

A M R Y W I A E T H . I-

MAN!ON A HYNODION.! I - -…

News
Cite
Share

MAN!ON A HYNODION. I Yr wythnos ddiweddaf, daiiwyd ar bin y m6f ger Biackpco), b'ysgod n }Ied{!go, a chandJn Lecl- air aden a dau droed: mcsurai .'4. modfedd o hyd a 27 o led. Y mae gan Mr. J. MeUor, o Chaddcrton Fold, gyw iar a cbanddo bedair coes. Deorwyd ef by- tbefnos i'r Sadwrn diweddaf, ac ymddengys yn debyg o fyw. "Berf sydd air yn arwyddo bod, gwncyd. neu ddyoddcf; yr byn yw yr oH o Ramadeg a ddysg- wyd i mi, ac y mae'n ddigon tiefyd ac os oes berf yn byw, my& ydyw canys yr wyf bob amser vu bod, weithiau yu gwneyd, ac yn dyoudef yn bar- !iaus." Yn y gynnad!edd Fet!iod;sta.idd a gynnaiiwvd yn dditveddar yn New kersey, America, gwcinvdd- odd Esgob Janes gerydd )!ym i'r clerigwyr icuainc a arferent ysmocio cigars yn yr beoiydd, oud yn enwedig yn nghyntedd yr eglwys. "Tybiwcii," meddai yr Esgob, "pe byddai i baentiwr dynu Hun Pau!, ApoUos, a Pbedr, gyda cigars yn eu sat'nau chwi a ddywcdoeb ar unwaith mai gelyn awnaeth byny." Y mae atlborthiad mawr o WIau yn awr yn cymcryd He o'r Iwoddon i Fi'rainc. Yn ystod y chwech wytbuos diweddaf, eyrhaeddodd y swm o 1205 o sacheidiau, yn werth dros £;25,OOO Gwna byn, o gan!yniad, leihau yr adbortbiadau i Loegr. Boneddwr unwaith wrtb ymddyddan a'r Parch Joon Wesh'y, a arferai yr ymadrod(i, T'ox populi, Vo,v Dei, (Dais ybobi, LIais Duw;) i'r hyn yr atebai Mr. \Ves]ey—" Nage nis gaH fod yn Hins Duw, canys y i'o.c I)ol)?,i,i a iefodd, Croeshoelier ef CroesbocHer ei!' Y mae cyfraitb yn Poland yn deddfu na byddo i nfb dynion wisgo bai'f, beb gauiatad yr awdur- dodan. a tbalu to!! am beidio tori eu baifau. Yn {Tair ddiwcddaf Korieglow, gwyswyd amryw ber- sonau bariog o naen y Macr, i ddangos eu trwy- ddedau. Y rbai ni aHent wneyd byny a roddwvd dan law eiUiwr, i gac! eu bysgnfhbau o'u barfaj. rMedd\Uem y gaHai Canghe!)ydd y Trysorlys chwanegu cryn swrn at y cyllid, pe mabwvsiadai gyh-aith gyn't'lyb yn Lloegr; end gan mai luddew ydyw Disraeli, ofnwn nad oes obaith iddo wneutb- ur byny.] Un diwrnnd, galwai Syr Anthony Carlisle, yr bwn oedd yn pbysygwr o enwogrwydd, yn nhy Mr. Basil Montague, pryd yr ymddangosai yn fwy Hawn o hunan-fbddhad nag nrfero), gan ei fod newydd dderbyn tysteb gantno)iaetbol o'r AI)othe- ca c //aM. Mewn ateb¡acl i ofynion Mrs. Mon- tague, efe a ddywedai yn rhwysgfawr a di!wys, Madam, gogoneddus g6r y Cyueriwyr a'm motant' i!" "Ond," gwrt))ebai Mrs. Montague, "beth a ddywed nrdderchog lu y mertbyri, eicb dyoddef- wyr (jJatiellt,), Syr Anthony ?" Cafodd y mcddyg hunanoieiddyrysu cymaint ganygofyniad syu- wyr!ym, fel ar ol ymgais auur i barbau yr ymddy- ddan, aeth aHau yn iled ddiswta. Dywed y Gardeners' Chronicle d- Agricultural Gazette, ei fod yn eredu nad oes yn awr ddim Hai na phymtbeg cant o bciria.aau medi ar waith yn Hocgr. Dangosai Uyfrau yrocfy. yr hwn a aeth yn fetb- dalwr yn Northumberland yn ddiweddar, ei fod \'n co!Ii deg punt ar bugain yn yr wytbuos trwy werthu "siwgr rbad." [Gresyu fodycydymgais (competition) rbwng masnachwyr yn cael e. gario allan i'r fatb eitbanon. Gwyddom fod rhai tlj-a))e)-s yn gwerthu" calico rho<1," am laioarian nag a dalaut am dano yn Manchester. Ni ddytai y pethan byn fod feHy: a'rfcddyginiaetboreu.teb- ygem, fyddai i bobi gydwybodot, onest, a pharcbus, beidio a phrynu dim yn y siopau rbad ] Cafodd Mr. PRarson, o Worcester, fi wysio i ymddangos o dasn yr ynadon yn Swindon, am ei foddio ei bun ar drani angbysuro araii, trwy VSfnocio pibeU fer \n un o'r cerbydan goreti ar rheiluordd y Great Western. Dirwywyd ci'40s. a 4i3. o gostau, yn gwneyd traul ei bibellatd tybaco yn bedair punt a pbedwar switt! Y mae yr byn a ganiyn yn un o'r amh-giadau penaf o hae)trydedd Cristionogol, yn gyftat ag o brch cynu!!eidfa 1 w gwemidog, a wetwyd un amser. Y mae y Parch. Mr. Thomson, gwej nido'y Annibynol o New York, yn awr o Gan fod ei ieebyd yn wael, gaiwodd ei bobi fod, a phendsrtynasant drefuu moddion digonol iddo gaet ei ryddbau oddiwrth bob Uafur gweinid- ogaetho! am ddeuddcng m]3. Ymrwymasaut i gyncnwi yr areitbfa ar eu traul eu bunain, a chadw ci dculu yntau am yr amser hwnw heblaw byny, rhoisant ?'100 yn ei logcll i ddwyn trani ei deitb- i fi 11 WyUiuGS i t]eit:!mvr, dacth y Hong Albatross i'r portbiadd bwn o Austraha, gyda cbwecb o for- deitbwvr, ac 20,f)()() owns oaur t'osgiw\dd?jgi Meist' t G.)Lobe, H?K?* ?' ??'- ?y"? yr "dburthi?d cyiitti? o aur Austrniia i'r portt)Ladd hwu. Bn farw nn Tbomas Roberts, ]fafnrwr, yn Wbit- I tiesey, o engio (?c/?<'?) a achiysurwyd trwv archoU bychan ar ei sawdl, a. wnaed gan flte? boeien yu ci esgid. Daddwyd tri o bersonau yn Birmingham ddydd Gwener, trwy nrwydrad berwedydd yn ngweithydd y Mcistri Whitehouse. Rhoddodd Samuel Bramford, dyn a gaetbiwid yn ngharchar Newark o dan y cybuddiad o drais, derfyn ar ei cinioes trwy ymgrogi. Nid oes namvn wytb mis 0:' pan briododd. D\wed y Iloi-iiii?g Herald, y dysgwyhr y bydd y Senedd yn caei ei bagor gan y Frenines yn bersonot, ar ddyel)we!iad ei Mawrbydi o Scodand, yr aii wythnos yn y mis Tachwedd. Bu farw ben wraig yn ShounuLJ, ychydig ddydd- iau yn o], yr bon a fuasai yn derbyn cymborth o'r piwyf am lawer o ftynyddoedd. Wedi iddi i'arw, cafwyd aHan ei bod yn njeddiaunu eiddo o werth agos i fil o bunnau! D.u'ht.bydd parciiedig yu Darlington, yn csbonio yr ymadroddion yn Ih'stri biwyu" a'r aniteiHaid buain," fct moddioM trosgtwyddiad yr tuddewon i'w gwlad, a ddywcdni mai yr ager- testri" a'r rbeH-gerbydres" a olygtd. DysgeJig ry fed do I 0 Cymerodd ymrysonfa rbcdeg lo yr wythnos o'r b!aen yn Cambridge, ddyn a chocs bren gan bobun, y naiit Yi; hatiad a't-Haiiyn Sais wedt rhedogfa gaied ai.s )1) munyd, eni!!odd y Sats. Fel yr oedd dyn t!awd yii toi das wair vn ddi- weddar, Hithrodd yr ysgoi odditano, a syrtbiodd ar bwynt ptgdorch ag oedd yn ei Juw, yr b\vn a aeth i'w gefn atbrwyei ga)'on. Nid yuganodd sur, bebiaw gofvn i'w wraig oedd ger!!aw dynu y bignorch aDan. yr byn a wnacth a bu farw yn y Ean,-St((iliford Jlcrcury. Ymddengys fod oaethwasiaeth yn Iwerddon o fewa Hai na chan mlynedd yn ol. Cynwysa y No. 28:1, A wst Ifi, 17U8, yr hys- oysiad cantynoL—"Arwe;'tb. genetti Negroaidd ddu, ddesttus, brydfertb, nr] arddeg neu ddouddeng miwydd oed, newydd ci dwyu o Caroiina, yr hon sydd yn dea!) ac yn siarad Saesoneg, ac yn dra. chymbwys i weinyddu i fonedd'ges. Ymofyner a James Carolan, Caricmacross, neu a Mr. Gavan, yn Bridge-street, DubHn." Na ddirmygwch gymwynas y Jleiaf: pan e!o tlong fawr ar lawr, dichon y gwna eychod bycbain ei Mussro i'r dwfn. Darfyddai yr hil ddynol pe peidient a chynorth- w\'oeugi!ydd. O'ramserybyddo'rfamyn r!nvymo pen y pleittyn, hyd y foment y byddo rhyw law dirion yn sychu Heithdcr angcn oddiar (laleen y tren(,i,(Ii(,, nis g,"Ilwn lianfodi heb lielp ein giiydd. Y mae gan hawb. gan hyny, a fyddo mewu angea cymhorth, hawj i\v of yo gan eu cyd- farwolion. Nia gait neb a chn.nddo fodd i'w roddi, ei omedd heb euogrwydd-Syr lVtÛter Scott. Y mfer o ymfudwyr a ddaethant i New York yn )' mis Gorphenaf, ydoedd 39.101 o lonawr I hyd A" i. yr oedd ] 79,0.-) L wedi glanio yno yr hyu sydd yii o yehwanegiad aryahei-a ddaethant yn yr un am" yn IH.jl. A cbymeryd cyf'res o wyt.hnosa.u Q1.;r-l v IlHI nifcr yr ymi'udwyr o'r deyrnas hon i wahanc't ttarthau Australia, yn 4000 yn yr wythnos. Yn ol y cyf't'if hwn, byddn.i y dyhysbyddiad ar ein poblogaeth me\Vll btwyddyn, dt'os ddau cant o ii!- oedd; ac nid yw yn nnhebyg na fydd nifer yr ymfudwyr o'r w!ad hon, i wahanol barthau, yn cvrhacdd ha.nner rniHwa cyn diwedd y fiwyddyn. Y genedigaethau rhcstredig yu. Hundain yr wythnos ddiweddaf, oedd 1-iiMJ, set' 7.):\ o fechgyu, a7J:Goeucthod. Ymarwolaothau oeddynt 980. sef 508 o wnywiaid, a 472 o fenywiuid yf oedd hyn yn 104 Uai nar wythaos flaennrol. "Yn y byd," meddai M.. y mae t) i math o gyf- eiHion—eich cyfhitlion n'ch liofftiit, eich cyfoittion na ofatant am danoch, a'ch cyfeillion a'ch casaut." -Praser's .åI(/grrzine, Y mae tu dalen (papyr Ffrcu- g'g) i gycl yn mron wed) ei !en\vi ag un crthygL amcan yr hon ydyw ychv.'anpgu'r tnsgl'1fi,aclal1 tuag at dah) costau Dr. Newmnn yn ei an-)(icliff,,n. iad yn erbyn Dr. AchiUi, y rhai. medd yr UJill'US, sydd )'n c\Thnecld y swm 0 £lo,oon, trD: I1fl<l ydyw y tansgrifiarlal1 o bob gwhid etc wcdt cyrhn?dd £:1000, Fe] cvmhclliad i Yn crybwy)) fod Dr. Nowm.in cisoes wcdt dechrcu df)t"-an ci i' r cytranwyr dr\vy ddy wc,vd vi, ofl',I'Cll CliWy Wtl,:Lll I'll N-l' \N)'IllrloF, tynt.

GWOBRWYO TEILYNGDOD.

MANION CVMREIG.