Hide Articles List

9 articles on this Page

,. Vr. .. RHEILFFYRDD.

GWRTHDYSTIAD HAYNAU.

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON.…

TROSEDDAU. I

[No title]

A M R Y W I A E T H . I-

News
Cite
Share

A M R Y W I A E T H I Y TERyysn yn StX MtLE Bmnc-E.—Pythefnos i ddydd Sadwrn diweddaf, cymerwyd 31r. Deimegc yr ynad, yn erbyn yr h\vn y mae warant ar y cyhuddiad gan Y rheithwyr a chwiiiasanti mewn i aehos y rhai a la'tdwyd yn Six Miie Bridge, i'r ddalfa yn Lime- ritk.arhoddwyd efynngharchar y Sir yn Ennis. Yr oedd u'iLwyr yn ei \y!ied ar ei H'ordd i'rearchar, nc yr oedd y dorfyndangos eu casinço tuag atodrwy waeddi. "Buan y codoch ehwj oddinr y (f<!aear i'r crogbren," a'r cyOdyu. yr oedd Mr. '!)e!mege yn edrych yn welw, ac isel ysbi-yd. Rhydfihawyd yr ho!I garcharorion gan y Barnwr Crompt(.n ar feich- ian. Mr.DeImegeniewn jLiUO, a dau feiehiau an) jE.Obob un. At.) y mitwyr JE20, a dau feiehiau hub un.— Y mae'r prifderfysgwyr yn a\vr wedi cae! eugos;)dynnn'yhnvcyn::wnder. Dydd Mawrth, c'y merwyd yr orrdriaid Pabaidd, y Parchn. Burke a Ctune i'r ddalfa, a rhyddhawyd hwynt ar fcichiau. Ceisiodd cyfreithwyr y gwyr parchedig ddyehrynu yr heddynad drwy omedd rhoi meieiuau, ond pun gan- fuwyd mai gwaith hollo! ofer ydoedd hyny, ymrwym.. nsant i'r swm o .CtOL) bub un, a'u mcieh'iau i £;)0 !)ih un, i ymddangos yn y frawdiys ausaf i gymcryd en prawf. Li.YTHYR GwRTHonnoiG.—Y mae ncer Frame, Mr. Bennett, wedi gwneyd rheol na dderbynia byih lythyr y mae'r Hythyrdoll arno beb ei dalu, ac yn wir v mae yn rheot dda uwn; ond, fei pnb rheo), y mae 'iddi eitbriadau. Y dydd u'r blaen, daeth ilvtiiyr ato, a chan nad ydned¡1 y ]h-thynJ(di wedi ei daht, dyehwetodd ef <el arferoi. Pan agorwyd ef yn y LIvthyr(!yCyn'redino),yr oedd yu cynwysnodynar yr Ariandy am yr hwn a ddanfunwyd gan wrai? oe:)d yn meddu par?h tunt ato, cr mwyn iddu brynu ychydig o ddodrcfn ncwydd. Danf?nwyd at! Mr. Hennp<t, yr hwn pan dtieaitodd betij uedd cy-i nwvsiad y )!ythyr, a fudddonod.) droseddu y rhef'i atn v waith hono; ac felly pan roddodd 2c.r Hyth' yr- gtydudd, derbyniodd yn ol. 'UN O'R "SE!NT!AU" 0 FLAEN YR YxADON YN Ln-NDAtN.—Dydd Sadwn, cyhuddwyd Mr. Richard Duckctt, b'tneddwr yn byw ar ei ciddo, o tnri gw.tdf ei wraig. Dywedodd -r achwynyJd, dync; !!cd bert yr o!n'g' ar!)i, ei b''d mewn am ei fo<t y cyhuddedi? \\edi bygwttt ei Iladd, di-r.y dori ei gwddf. Mr. Yardtcy (yr ynad): i Btth ydyw'r Rebos u'r rbYllíyoch! ydd:—Am na chydsyniafii i f)d yn un o cintiån'r! Dyddian Diweddaf. Dywedodd wrthyf y dydd o'r bfaen," Oddieithr i cbwi gael eich bedyddio i eglwys Sci'ttiau y Dyddiau Diweddaf, chwi golJwch cich henaid, byddtYch yn sicr o gac! eich damnio. Dy wedais inan "Os bydd i chwi fy nhrancrthu i mewn perthynas i'eh crefydd ufperno), mi doraf eich gwddf.' Y hcren cantyno!, fel yr oeddwn yn cerdded i )awr Mi)e End-road, i gae) ychydig o awyr iach, dacth dyn hychan, byr, a thew ataf, a gcfynodd i mi, Ai Duckett yw eich henw chwi! ac atebais inau mai e. Yna gofynidd i mi gymeryd haner chwart o gwrw, i'r hyn y cydsyniais, cr trmi fy niod gynfredin ydyw gilt a dwr, obtegid nid wyf yn cymeryd arnaf fod yn DdimestMr nac yn Sant. Wedi i ni orphen ein cwrw, gwahoddodd n i ddod gydag ef ychydig yn mhcllach ar y nordd. Daethom i )e agorc ) ar y (r!obe Road, yn ages i adei)ad fawr, yr hon a dybiais i oe(!d weithdy. Safasom wrtb y porth am ychydig o fyn- udau, pan ymanwyd ynofyn sydyn gan<)dau o ddyn- inn crytion, y rhai a'm Hosgasant i'r ty, He y'm syn- wyd wrth we)ed dynion wedi eu rbwymn ar welyan i symudnalla'.v nathroed. da, bethywhyn? Ai car- char ydyw' Ni wnacthum niwcd i neb erioed. Nid wyfyn wangof. Pam y'm dygir i'r!)e hwn? Cymcr yd fy niHad oddiam danaf dr\vy drais, a gorfodwyd (] i orwedd i lawr ar un o'r gwetyau gwellt. Cymer- wyd fy niilad ymaith, a'r bnreu dranoeth, pan geis- iaisgodi,dywedwydwrthyfa)norwcdd i hyd ncs y deuai'r med<)yg i edrych arnaf. Pan ddaeth y meddyg, teimlodd guriad fy a siara'fodd a mi. Yna 'Nid ydyw'r dyn hwn yn watl- gof mwy nag wyf nnau. Pa fodd bynag mi a'i gweiafdrachefnyforu.' Dranoetb, pan wet'?id h, gorchymynodd i mi RBf! fy riiyddhau, ac wedi hyoy cymerodd fy ngwraigy warant hon a[!an yn fy erhyn, er fy m?d w-Hdi bod yn brind a hi am 34 o nyn- yddan, ac yr wyfyn dad i ddeuùdeg o bJant, ae ni d.tarfu i mi ei tharo yn ystod yr ho)) amser hn'nw." Mr. YardIey:—Ai gwir y\v nad ydyw wcdi eich taro? Achwynydd:—Ie, buasai wcdi gwneyd pe na bnasai wedicact ei atta). Ki fuorn eriod mnr ddcd wydd a p)'an yr ocdd efe yn Sant y Dyddiau Di- weddaf, am dri mis. Dywedodd y dtffynydd fed ei wraig yn antfudns wedi troi yn Sant, a chyda chy northwyy brawd Kidman, y pregethwr, tlwyddwyd i gael ganddo fe fyned i un o'r cyfarfodydd, ond bn- an y gwelodd ddigon i'w dd.'go:)). Wrth we!ed pet fath bobt oedd gandfioi ymdria A hwynt. gadnwodd hwynt, a'r eantyniad fn i'w wraig gae) warant aHan i'wdd:dfe!gwaUgofddyn. Mr. Yar.Uey:—Nid yd- ych yti fwy gwaH?of 'ia-f wyf nnau, er f?d yr am'l gylchiadau yr aethoch drwyddynt yn ddigon i'c'! .j ?s —??<))?. acv" ''v?ny a'chcadwnddj )!;)ewucaet!i!wcdfc!!y yn ?!<-bt)] am yc?ij?om'a'j Khyddhawyd y dyn yn ddioed. ,j Mt:. ConuK\ A'R iLGEF. — Y mac BIr. Cobde". mewn tlythyr yn ymesgusudi rhag bod yn bresenf! yn Ncwt['fnnl'd, yn j' ciniaw cr anrhydedd 1\1: Sharman Crawford,yn ysgrifenu fct y canfyn :—" U;r. gair o natur ymarfero!. Y mnc'r f:wydr yn mha un yrydych chwi yn ddiweddar wcdi bod yn an'.vydd-' ian')s wcdi ei hynodi drwy arffnad a:iarfcr(d o a');)' g!)rnifso! ar ran y mcistriaid tir ar fu tenar.tiaid.J Dywedir wrthyf y ge!iir yn hawdd brof) amgylchiad an m'iUdno), yn y rhai yr of/dd caionan yr ctholwyr o'r nailt du, tra yr ocddynt yncae! cu g?rfodi i bleid- ieisio o'r tn ara)I. Byd?ai yu dda genyf pe penod ech bwyiigor i gasgln Gcithiau o'r natur yrna, fel y seHir cyfeirio atynt a'u defoyddio wrth y:n!aJd v frwyd)' o blaid yr unig feddyginiapth rhag' y futb gamarferiad o aHu, sefy Tugel. Byddai achosion pcrsnnol wedi en cadarnhau yn ddiysgog yn fwy eH cithio! na rhesyman dansodd<d, pa mor rhesymego! byna. er argyhoeddi y wlad o'r .mgenrhei<)rwydd am yramddtnyniad hwn i'r ethohvr. Yr wyfyn ed- rych ar htdaethiad eangach o'r tnget, nen cthuliad mwy mynych /)<?<' y II/fie!, ond yn unig yn foddion i y<h\yanegn dyoddenadan y bob!. O'm rhan i, gan nad ydyw rhyddfasna.ch a diEFyndoHiaeth mwyach yn fateriondad!,mi a edrychafyn miaengydady- ddorJcb mawr at yr amser pryd y bydd i b!md gwir ryddfrydig a phob)ogaidd i heiu'io byth a gadae) v maes hyd nes y bydd y yn ddeddf- ethoHadau fet y tnae eixioes vn mboh clwb a chym- deithasyn mron ynydcy'nas." AN(HIYDFOD YN Y OCS ditt] amheuae:h beHach naJ oes dwy bhud yn y (. frni- gynghor, y rhai y mae brwydr gysurns 0 a d g.'uon a. chyhuddiadau Dywedir fodi rhyw ddau neu dri yn ynuynu wrth Ganghfllyd<) y ,1 rysorlys, yr hwn, gan ei fed yn ewbl greduiias) Kethr gwneyd hcbddo, sydd yn g-wawdi'}.vr adodau penbyiatdd hyny sydd yn tafddwi .yHawni eu hadd- ewtthon anmhnsib), ac aii rewi yr ia a .tuadmerodd y tymhor diweddaf. Ond y mae'r aeiodau pcnby)aidd hyn yn Dnosog a di-Hdio. Os na fydd i sychder mis T{rphenaf, a gwtawogydd mis Awst, godi' pris yr yd I GO., Y '"?"? ''? y" Penderfynn gwneyd 'hyny 'd.d? eddf Seneddol t'r perwy). 0 amgyich y Sen eddwyr gooetthtol hyn.y mae yn ymdyrn. Pakingtou, ?a!po!e. Herr.c9, Hardwire, a Salisbury, 9da"'rhai or?d latoysgol Christopher Bcresford KeHy. A )hwng y rha! hyn a'n gwrthwyncbwyr anturiaethus, y mae yn hawdd dyehymygu fci y mae rhyw glytiwr ystrywgar h t Hywydd y Cynghor, yn cad gwaith i arfer y gorchwyiion bychain annisghfladol hyny a eiwir "cadw'r btaid w.th ci gi;ydd." Y mae'n an mhosih) i neb amen pa foddy mae ei galon, nen both bynag- ydyw'r enw priodo], yn tueddn. Y mae Ar- dwydJ Lonsda!e yn un o'r rhai hyny y byddai gan- !t ddo ormod t'w golii mown ystorom t fyncd yn miao) mewn un.iyw yrf a fyddai yn perygtu codi un ond os na eliir cad dtnyndoiiia.cth, peth haw()d iawn fy'ddai gwneyd yr amdnifadiad o hono i'r amaethwr yn destun i gwynu o'i hcrwydd yn barhaus, ac fc!It' o dan y rhith esgus o gyfartalu'r trethi, a gwneyd penderfyniad cyHawt. a difrifo! ar y ])wngc dyrys, dymuno swm nt.iwr o'r trdlwedd eu tios-)' glwyddo arysgwyddan y bobi er m'vyn ei (tdigoHedu cfamyr hyn a g<d!udd drwyddiddymiaddtiddfau'r yd. Y wir ddoethineb ydyw, Cadw'r biaid efo eu gi'ydd, a/' d.)I yramaethwyr mewn Haw," trwy eu hysbysu mai ofcr ydyw iddynt ()disgwyl Hawer o ddaioni trwy weiiiadau mewn ofrcrvnau amaethydd- ot a'r cyHt;!yh, neu fod rhyw obaith y bydd tyfu yd yn ta'.n o byn aHan. Byddai dywcyd y ewbi mcwiI un aracth yn dyrysu'r amean, ac o gantvniad, y mae y pwngc wedi ci ranu yn f.m d.:o',harthiadau i gacf pi osod a!tan a'i egturo gan y gwahanot actodau. Y mae yr larH anrhyded.tus ei hun wedi cymeryd y pwngc o gondemnio y peiriant medi new\dd. a defu- y('diad gwrtaith gwtyb; a dywedodd yn v ciniaw! amaet))yddol yn Whitehaven.' ci fnd wcdi ei dwyllo gun y d iau, a chymerodd y Miiwriad Lowther, A. S ,) ar yr un achiysur, y gorchwyi mewn Haw o hysbvsu !newn modd gntiil\ls athorcabnus.nad oedd nemawr o ddyhen mown trin y ddaear o hyn aHan, a dywed- od') ei ef wcdi gwneyd ei fcdd'w t i fy:ju i droi ei hoil dir y') b<')fa dcfaid. Y mae yn hawdd iawn canfod tuedd ac amc:)n yr hysbysiadau ))yn. Mae'n ymdd:iii?os fod aelodun y weinyddiaeth yn tybtcd? mni d'.eth ydyw ehwythn t.m anniddigr?ydd <hCfyn- (ioH.twt am unwaith etc, er mwyn gwneyd tclerau )'! gwet! i'r tiffeddianwyr. A gymer alOitctf¡\vyr Cum- bsrland eu hud-Jdeuu a'r uiebellion MARCMDDYGtAD.-Idwyddodd marchwasyn Ports. mouth yr wythnos ddtwcddaf i gac) gan h-ech ei t'eistres yr h')n oodd yn na ar hn:ain oed, yn bryd- ferLh yr olwg, ac yn wcrtj¡£;WOO i redcg oddiwrth I ci t'tcniu gydag' cfac ym!);iodasant yn Uunda.in. Tna chanot y mis G?rphcnaf, dygwyddodd Jaonr?ryn dychrynnyd yn Erzennn, yn Ai'tnenia. pryd y dynifhw?wyd tri ct?tnt o adeifadau, {i Haddwyd dau ar byrnthc? o'r trigoHon. Niweid iwyo y rhan t\yya.f or tai 1J)8:ui yn y ddinas. Y m.ie ha:nt y pytatw yu wae:)) y;t Soothampton a'r cymydogaethau Hag y bn erioed o'r b!aon. AHa.n o 17 bwsol a godwyd gllll )u'dd\vr yno yr wythnos ddiweJdat', yr ccdd :nui' hchitus fci n.a dhd cu dt'j'oyddtp. KosstTH AR YNFUDIAETII.-Derh!liwyd y ))ythyr I can!yno)oddiwrthKossuth,ganfoneddwr ynNcw- cast!e,acymneyndd!ameuybyddyndradyddoro! i'n dar!!enwyr, yn enwedig y rhai hyny sydd yn bwr iaduymftidoiAmeriea:— Anwyl Syr,— Yn eich Hythyrdyddiedigy)3eg o'r mis hwn, yr ydych yn gofyn i mi am fy marn mewn per thyn::siobt'ithion!tafurwyramaethyd!olamwn- g]oddwyr yr America. Yr wyf yn teimto fy bun yn enel fy anrhydeddu trwy'rymddiried hwn, ac y mae ynhyfrydgen\fgac!r!)oitchwifyargramadau. Y niae'r Unot Daicithiau, yn enwedig rbanau gor)iew- i)rj!y<\Iad,mpgysW!<;consinacIowayn fanau pur (;beithiolivmtu(twyr,yn enwedig iamaethwyr di- !audywedwch. Nidoesyrarnheua'-th Heiafna [wydda mewn yc1)ydig iawn o amser, gan fed gwerth y tir yn cynyddu yn barhaus trwy gynydd naturiu) Yr ymsefyd!iadaut!)a'rgort!ewin,traycaiu' yb!aenaf, hebtaw hoiti'anteisionei ddiwydrwydd trwy ei gnyd- au biyny'ddol, Senedd-dir am ddotar a baner (sef oddcutu pumswl!t) yr erw,a'rhwn sydd yn dwyn, pan y trinir cf, yn mhen yehydig iawn o Hynyddau, o ddeg i bymtheg dolar yrerw, a mwy. Y mac hefvd gynifer o g-yfleusderau i addysgu plant, ac y mac en eydraddoldeb cymdeitbaso! y); agor drysaugobeith- i<d o'u b)aen, fei y rhown syngiior i bawb sydd gan- !ddoychydigoariani ymfudo. Y mae'rifafurwyr dyddiol yn cyfarfod a mwy o anhawsderau. Y c\f Ing yn gyflredin yn y gorllewin, (heblaw Uety a bwy(), yr hyn a roir yn gyih-edin i'r liafui'wyr,) ydyw wyth Jolar ('euddeg switt ar hugain) yn y mis; i !ai'ur- wr amaethyddo! yn amser y cynbauaf, dolar y dydd ond nid oes cymaint o ofyn am lafurwyr huriedig ag yn Uocgr,gani'od yr amacthwyry'n y gorliewin i gyd yn !nron, yn meddu eu darn tir eu huuain,ac yn gweithioeubunainarno. Am gyHogau y gweithwyr mewnpyDau g'o, nid wyf ya gwybod dim, end yr wyfyn gwybod fod pyil- ao g)f) mawrion yn cae! en gweithxt drwy yr ho)l un- f'cb. yn cnwedig yn nhalaeth Pensyivania, ac y mac ¡.{\Ycitlmyr medrus boh amser yn cae! Gyda dioichgarwcb difl'uantameich cydymdeimlad, Ydwyfyreiddochyn tlydd!on, Lor).sKnsSL'TH. A ydyw Kossuth wedi angholio y mi)iynan caeth- ion Dn. CAniLL A'R PiUF WE!NiDoo.—Ymaepapur ? Gwy(ldellg" o'r enw Pl'eemrlll's Journal yn cyhoeddi !!ythyr()ddiwrthyPabyddpen!'oethadigywiIvdd hwnatyPrifWeimdog. Fe) esiampi oddt.'Hiaith y Pabydd Jesuitaidd hwn, ni a roddwn y dyfyniad uaniyno!:—" Ah, Argtwydd Derby, gall eich l!ywodr- aeth ddychrynu ac eriid, ac ypeilio, ac ar,arddio pan y mae eich hysgfyfaeth wedi eu cadwyno, ac yn anaHuog i wneyd uu math o wrthwynebiad i'ch gor- mes creuton, a'ch gorthrwm me!idigedio- ond i'l' nef y byddo'r diotch byth, y mae'r oiygfa o?r diwcdd yn dechreu newid. YmaehauiPryda.inFawryn prysnr fachlndo, y mae dydd eich Hywodrat'tt) ddi- gyn.'lybyncyaymni'wderfyn.ymaeeichnodwedd cened)aetho), a'ch parch, eisoes wedi diHanuynddi an; y mae eich cencdt yn awr yn cae! ei nodi aDan fe!undwy![odrusa<]iraddio!;yrydychynddiameu wcdi (t'orHcdu ymddiried Ewrop, ac yr ydych yn cael eich cashau, eich meiddio, a'ch dirrnvgH gan yr huH fyd. Y mae eich dwy )ywodraeth otynol wedi gosud yn i ddirmygyr holl hUddvno); yr ydych wedi e) gwneyd yn watwarvdd yn St. Peters- burg)], yn chwildrnydd yn yn wasanaethydd amscryn Paris, yn anf}y(d:wr yn Rhufain, yn fraù. ychwr yn Nap!es, yn ,dylcldr yn Madrid, yn anudon w'ryn Lisbon, yneriidiwr yn Herne, yu orthr\n!wr yn Athens, yn un anwrot yn Washington, yn rithiwr gartref, ac yn ddiatcd yn yr Iwerddcn. Cv- merir hefyd y dernyn prydferth a gantyn o'r Hythvr digynelyb bwn. Pan ydyeh yn drwgtiwio'r Jesuit !iaid,yrydymyn eich cyteirioiHunga'-i,Hey mac'r Ymherawdwr yn awr yn gosod y dynion duwio), dyss!'fdig,adiargyhocdd])yn,arbuHysgo]j<;uei ddei)i:'id. Pan y siaredweh am Cym- deithasau !3ib)au, yr ydytt! yn danfon i chwi bender- fyniadbarncIAwstriaaNapIps.neygorchymyniri (jyittdeithas Genhadol Scisnig Hrotestanaidd adaei y gwledyd() hyny mewn pyn;thcg niwrnod, o dan boen atltudiaeth gyhoeddus a gorfudul. Pan son iwch am eich rhyddfrydigrwydd Pn'testanaidd, y;' y<tymyngatwciehsyhvatNa;)ies!;t.f'y(), Henaodd- cn.iiunath raw Protestanairld ar(¡ly-u do-part)) cy- hncddns, 0 herwydd yr enHibiadaudiddiwedd' y jmac!i).yncudwyninn;wn yr)erbyny!yddGatiu)t- icaidd. Y mae telthlvyr yn awr yn cael eu hatal rhag myned yn eu bl.fJ.cn, yo cacl eu cwestiyno j a'u holi drwy hoH Hwrop, fe! pe byddentyngreadur iaid diche!i(i<trwt!; a bradychus, yn liedaenu gwrt)t- 'I rvfe) ac annyctJiaeth iba Ie bynagyr etont. Y mae gohebw.F y newyddiaduron Seisnig yn cac! en he'a fetdrwgweithredwyrobobdinasynEwrop.euUy I thyrau yn cact eu hagor, a i;ythau yn cae[ eu gor chymyn i ymadael mewn wyt!) awr a deug.nn; pan ddawcugorucbwylh\ra))f!jddiolacennibg!:ri'r 'I go!g." I Ci.uDo pufT AR nyD y R:iE!LFFORnn.—Un nos- cm yr wyrrnds ?<n?.?,??f, t-ytner; r:?.v.l !?).. <. t dati II ¡¡¡allt ;alllLli ei Il yn r eerhl'dan 0'1' trynydd ) dosparth i fyned o Liverp?oi i Fanchester. Yr oedd ? wed: dwyn gyda hi gist Hawydd fawr, wcdi c!i!oi a'i chort\ n", yr hon a roddodd i un o'r fludwyr fel dud. t lWJth, a'r hwn o gaoiyuiad a'i gosododd'gy<)a chist iau, &c., ei'eiH ar ben uu or ccrbydau. W<jdi i'r ccr- bydres gyrhaedd sane Victoria. Hithrwyd y clud- jwyth fufarferolodfiiarhen y cerbt'dan i'r Haw: a chanfodcistyWyddeJcsynrhylydani'wHithro, fe) yr oedd yn gorwedd ar hyd y rhigot, bu raid ei throi ar ei I)(Jchr, a tha!1wvù hI yn ddiserem;mi i'r !f't!wr. HJor fuan ag y gwnaethpwyd hyn, cymerodd y Wyddij!es feddiant o'i ehist, a Husgodd hi o'r naitt (':t oddiar y Sordd, datododd y rhatt yn bwyHog, ac yna yn eithaf didaro, gan agor y gist, tynodd aiian ddau o blant, un efa!)ai yn chwech, a'r Hat! yn bedair oed. Pan welwyd hyn, cymerwyd y ddynes i'r dda) fa. A(ldefodd <:i bod wedi rhoi y plant yn y gist am nas gaHai dah) am cu c!ndiad; ond yr Cedd yn an- niehonadwyei darbwyHo ei bod wedi gwneyd o'i Ue, a synwyd hi yn fawr pan hysbyswyd iddi ycedwid ei chit-t hyd m's y tc[id am gtudiad y pfaat. Yr oedd y cisttuaphedairtroedfedd o hvd,ac oddeutu troed- fedd o ddyfnder, ae ychy():g mwy na hyny o led. Yr ocdd ynddi rai gwrthbanau a 'dii)ad gwisgo. Yr oedd <i'<rn bychan oymyi y eauad wedi ei dori,a thrwy y ite byc))an hwn yn unig yr oedd y plant dru ainyngaihtanadiuyn' ystodeucarchariad. Di- gwyddiad n'udus iawn ydoedd fed y gist wcdi ei gosod ar ben y eerbyd a't gwyneh i fynn, achcb law d- o bethan erai!) o'i chwmpas; obleid pe buasid wedi (i 'hoi mown ce)i yn un o'r cerbydau, a chist iat]aliwy[hic)'cii)o'ihamgyich,ni<)oesyramheu- aeth ieiaf na fuasai'r plant wcdi eu mygu cyn pen y ddwy awr a gymerwyd i <yned o Liverpool i Man Chester. ERLEDiGAETH BABArDD.—Er's !!awor o Msoedd yn o), rhoddasom ychy o hancs a'r: wr agwraig yn Flot'encc (hrodorion parch us} Y rhai a gyrnor- wy(! "r "os y 17cI{ o Awst, I3.')t, ar y cyhuddiad o fodynHrotestaniaid. yp.c'a.rnoneu.BibIauacyn cetsio pcrswadio ereiU i wneyd yr un modd. Ar y cyhuddiadau hyn profwyd hwynt ar y 4ydd o Fehcnn diweddaf (ar ot bod yn y carchar hcb en pron yn ystod yr ho)l amser) a chafwyd hwynt yn Yr oedd y dystiolaeth yn dangos ell bod yn Brotestaniaid da, yn arfer darUen eu Bibiau yn rhco!aidd, ac yn earn gweJed ereH) yn pwneyd yr uu modd, ond yn prou hcfyd nad oeddcut yn euog o wneyd unrhyw ddrwg nac o gcisio dattroi crefydd sefydlodig y wta.d. Yr oedd y ddedfryd a basiwyd aruynt yM un drom iawn. Yr oedd y gwr i pael un mis ar bymthcg a detain o garchar ar ei ben ei huu gyda Dafur, a'r wrai i chwech a deugain gyda Uatar. Tynodd y prawfsylw mawr trwy yr oH o Tuscaai, ae achosodd y ddedfryd y dygasedd mwyaf. Y m:)R genyf i'ch byspysu" cbe goheb- vdd y D<.tz1y NelL'S fed Mr. De Reumon, tcenad Prwsia, gwthdystioyn erbyn i'r ddedfryd gacl ei chano a!)an i wc¡threJIad. nou yn bytrach y mac ei wrtbdysttad yn tebyg i hyn. Nid ? ydyw yn barnn y dylai Yln.vryd ond mew.t amgylch- ladan nellluol fel hyn—M :!J1hrychiolwr penl1dur Protestanaidd a'r ponadur vu amddia'ynydd Protestaniacth ar y cyfandir, nis "ll yn ddistaw ganfoc! gwr a wraig, yn ddicuog o bob <lrwg oud yn unig o didd dros y grofydd y maent. i."VY Y11 yn crcdu ydyw'r wir grefydd, yn eu taf!u i ga-char ac yn cael cu dedfrydu i ddyodd-1 efcosb ai) i farwo)aetb, a'i fodyn gobelthio y bydd i'r Uche! Dduc orchymyu i'w fywodraeth a'] c!iwi!- io i mown i'r achos ao at'd y futh weithred warad- wyddus." Y cyD'yw ydyw cynhwysiad npeHad Mr. De Heumont. Ooi a]lwn ddisgwyl y bydd yn cao! ei gefnogi yn wrcsog gan Wcimdog Prydain ?" DHTHorjADAu i'n Cr.ERGY LtST."— Y mae v PHC]} G. T. Pretymanyn 1. Gang))el)ydd Eglwy's Gadei'-iol I,inco1n gyda p!u-e'je!;uiaoi.h Sto!<c 3, Canon \Vitlchester ;3, Arbei-iglor Cbalfont, St. Giles 4. A)bci'ig]or WhJathampstcad Sterts .-), Curad IIarpoudcn Herts ] gyd yn noddaeth yr epgob a (i Curad sffydiog NetUeham swydd Lincoln yn ei feddiantcihun. Y maey Parch Rifhard Prety- mae yn 1 Hrit'gantor Eglwys Gadcirio) Lincoln gydn phrebcndtacth Kiisby 3 ArberigJor Stony Midd!cton swydd Rhydychain :3 Arbcrigtor Wal- gravo swydd Northampton 4 Arberigtor Hanniu" ton swydd Northampton 5 Arbo-iglor Wrou'bton s-.vydd WHt i gyd yn noddaeth yr esgob. Y :nac'l' r:itc!i F. D. Petkins yn Vicer Stoke sydd Warwick, Arg!wydd vicci, Somo swydd Warwick, uoddwr A.-ghvyJd G:uigc!!y(!d;' Vicer Down Hatheriy swydd Giterioyw, noddwr, Arg- (wydd G;uige!!ydd! Arberiglor Swavnotd swydd Linco!n, noddwr Arglwydd GangeUydd Ar yr ling o'f rms diweddaf. ]'wyr ddinvstriwvd yn Fm!and, gan dan." Nicafwvdcto hancs faao! am y galanastra; ond dywcdir na rdawyd un adeilad yn setyl), ond y Ih's barno! a phodwarooaianncdJcyf".gociddo S\facnwyd y dret' yn )X. o Sweden, a ('by

MAN!ON A HYNODION.! I - -…

GWOBRWYO TEILYNGDOD.

MANION CVMREIG.