Hide Articles List

9 articles on this Page

,. Vr. .. RHEILFFYRDD.

GWRTHDYSTIAD HAYNAU.

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON.…

TROSEDDAU. I

News
Cite
Share

TROSEDDAU. BuftU'wgwraigcauoloedo'renwCuambcr- tayne, yn yapytty Bartholomew, ddydd Sul o dan amgytchiadau )Ied liynod. Mae'n ymddangos ei bod yn agltanol y nos wedi gadael ty y dyn gyda.'r hwn yr ocdd wedi bod yn byw, a gwelwyd dau ddyn gyda hi. Dywedodd un o'r rbai otafwrth yr beddgeidwad "Gwell iddi hi beidio cySwrdd a mi etc ouite mi rof fi rywbeth i'r ———— Gwelwyd y trengedig yn i'uan wedi hyny yn gorwedd ar y u'01'dda'ibascnauweditori. Dywedoddfoddauo ddyniou wedi ei thauu i !awr ac wedi diangc yruaith. Y mae'r trenghotydd wedi rhoi gorchy- myn dwyn y ddeuddyn byn ger ei t'.on. Y noswaith o'r biaen yr oedd dyn o'renw Garth- waite yu scfyll wrth ddrws ei dy yn Thomas street, Wyndham road, CamberweII, yn siarad a rhai o'i gymdeithion, pryd y gosododd ei fet-olt ei hllr. (merch icuangc gref) i ymiadd a goneth arall o'r enw \Va1st), a phau geisiodd mam yr olafeu tynu oddiwrth eu gi!ydd dxeth Ga'thwaitc yu mJaen a tharawodd hi ar ei gwyneb a'i chodf, a chiciodd hi yn ei hysttys yn y modd mwyafoeu!oa. Cariwyd bii'rbyspyttyaphrydiiawnddyddSadwrnbu fiu'w. Y mac').' tad noulün yn y ddaifa. j OJdeutumisyuo!,ebego!ygydd y Time,, yr oeddwQ yn bii,3-ta fy moreui\vyd gyda fv abeutu yn Kensd.!green, pan welais nifcr o bcrsonac yn pasio trwy'r maps gcrHaw fy nby. Ceisiais gaot al!a.n yr acbos. Gydn !!dwer iawn o anbawsder mi Iwydd.iig. Yr oedd yr boll feibion a'r mercbed yn dod o Paddington i we!ed brwydr rhwng aid da.n ddyn ond dwy ddynos! Yr ocdd y ddwy ddynes yn y maps wedi eu bymddiosg byd eu canolau ac yn ymladd a'u gilydd. Dynion oedd yn eu cymcryd yno, dynion oedd yn dal y g\vystl ac yn cadw'r amser. Ymtaddasant fct!y am o ddeutu banner awr, am, medd rbu.i -js. ac am .Ei. medd ereiii. Dywed rbai eu bod am wneyd byny etc. Gwelais y ddynes fuddugoiiaetbus yn cae[ eu harwain yn ol gan ddyniou gyda Uawcnydd mawr." Mae gotygfcydd fcl hyn yn warth i ni fel cened). Dydd Sadwro syrl.bicdd Haturwr o'r enw Thresh all:tD a'i feistr Mr. \V[iliamson, amaetbwra gwest- wr yn Leeds mown pertbynas i'r dt])l o wneyd t'byw waitb, ac mown ystum ymladdgar gofynodd ameigyuog. Arbynaetbymcistri'rystabj,a c'han gymeryd p'gaorcb aetb at y dyn a tbaraw odd et ar ei beu. Bn farw y creadnr druan pryd nawn y dydd canlynol, ac y mac WiUiamson wedi cael ei dra'tdodi i gymoryd ei brawfar y cyhndd- iado ddyuladdiad. Nos LUn, torWJd t tucwn i ny d. Vlt,n¡:rh, ."y. rcithiwr yn Coiton Grange, y'u swydd Efrog. Oddeutu banner avt' wedi naw or g!och aetb saith o ddynion a Uawddi'u!'iau gan ddyut a'u gwyaehnu wedi eu pardduo, .i r ty, gun '.vneyd eu yn ngbyntafynygngin, gan orel-, yiilyi-i i'r morwynion ag oeddent yno i cadw'r distawrwydd niwyaf neu yut3 y sacthnl eu hymenyddi.m aHan. Clywodd Mr. C!ough waedd, yr bwn oedj wrtb y bwrdd cinia.w gun ci fod wedi eigadwyn Bradford t)ydnesydoe;idynbwyr. Tyhiodd fod y twi-f yn dod oddiwrth y plant yn eu gwclyau, ac ao!h yno yn gyntaf. Pan yn myned i fynu cafodd fod y piaut yn eitbaf d'staw ac yr oedd am ddycbwoyd i'r parlwr pau ddywedodd un o'r morwynion wrtho, "mae eich heisiau Syr" Aeth yn union i'r gegin, ac er ei t'awr syndod a'i ofn, cant'u nifer o ddynion a'u gwynebau wedi eu pardduo. Tarawydefarei benganuno'rdynion yn ddioe i a gofynasant iddo pa ie yr oedd ei icstri ariao. Yna.gorfoIasantiddofyncdi'l'noSto'u b!aen a dangos y Uestri atian iddynt. Gosodasant ef wedi nyuy ar ei wely ei hun a'i wyneb i lawr, ac yr oeddynt bwythau yn cymeryd y Dcstri, gan gymeryd gofa! mewr i adaef pob poth nad oadd yn arian purarol. MeiddioddMr.CIoughdroiei tygad unwa]th i edrych beth ocdd yn myned yn mhcn ac am byny derbyniodd ddyrnod yn ei ben ganunouonynt. YrooddMr.Cionghyng'.vaedu ?-n dost ar y p,, y i C y in?- pum punt ganddo ac .iur a'i oriawr aur, a pbcthau cyn'ch'b. Ynycyfamseryroedd y rhaiereiHo'r yspoilwyr antteilaidd wedi cymeryd otiawr aur oddiar Mrd. Clouguacwedicymo'yupothat.) gwerthfawr ercill o'r ty. Yr oedd dau ueu dri o honynt bef'yd wedi tnyned i'r ystib), ac wedi troi y cen'yhm nUau. ac wedi myned a'c mfu'chwas i'rtyatyHeiH. Wedihynydnriuiddyutfyned a'r hoii dcu'u dan fygwth yn erchyU os gwnaent y gwrthwynebiaJ Hciat' i geU dywylt yn y ty a chloesant arny'nt. Llwydclaslnt i ddiangc gan gy- mervd gvda !iwynt g'.vei-h ;t3OO o eiJdo. Y mae'r heddgeidwaid yn thwi!io yu ddyfi:! am danynt. Y mae A!r. Clougb yn awr yn ei wely 8.c yn dyoddet' oddiwrth y ctwyHu a gatudd gan yr yspeilwyr ituawa mawr o uouyct yn gwyhed y ty oddiaHan.

[No title]

A M R Y W I A E T H . I-

MAN!ON A HYNODION.! I - -…

GWOBRWYO TEILYNGDOD.

MANION CVMREIG.