Hide Articles List

9 articles on this Page

,. Vr. .. RHEILFFYRDD.

GWRTHDYSTIAD HAYNAU.

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON.…

News
Cite
Share

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON. I Un o neithlau pwysig y dyddtan nyn ydyw y S'rwd g ynyddol o ymfndiaeth o'r Iwerddon. Y mae'r Gwyd(lulod yn gadaet en hynys werdd, en auld [I'c!/wll," wrtl¡ y canoeùrl boù dydd. Y mae Uafurwyr orcu y wlad yn gcsod pob ewyn ar wa'th i g-yrhaedd tir y goi-Ucwin. Nis ge!Hr cyfartbd a Gwyddel yu unmnn nad oes rhui o'i bcrthynasau yn America, a (1,9- i un uad ydyw yutau yn dlsgwyl am gyf1tUSl11"!t i fvucd vno ei hunau. Yr \dym (ebc'r yn gwctcd bob dyd.l (tyrf.ioudd o ymfudwyr yn pasio trwy 'r dref !)on i Nla%-o, a ''haaau gorlIcwinol Gillway. Yn Uc ?cihau y mae r ffi-wd yn cyuyddu, no yn ymchwydr'io yu barhaus Ni., "ollil. oMnin ducdd hirn.cU.!o't hon nfn wind weii i un achos i)"!JodoJ. Nid o!')] c(Teithitm )iaint y ctoroo yn hollol \dv\v, cr ein bod yn- addcf fed y son sydd wedi cue! ei ledaenu :r:e'.vn pcrthynas i ledacnia.d yr hiunt vn Mae'u ymddnngos fod anobnit') Hwyr wcdi meddiauu'r nafm-v.y).- o aUu gweiia en cytlv,,r yn en gwlad eu hunain. Nis g3.!)ant we!cd un tstfyn 1' r trut!n trymion a'r ?hcnti uchel sydd yn awr yn en IIethu, U-a y mae pob peth yn edryeh yn oLeithiol yn yr America. Ymae'rbaQe5hn ffiki-io I a ddaiiforiir gan y rhai hvny s'dd wedi myned .i.).n e;5ocs o'r cyaogau Tn:tW)ion a'r d:go::odd o waith sydd yn nhir y gor- Dowin, yn un o'r Cno'rpethau mwyaf gofiJu::i yn yr exodus yn breseriol vdyw, mai y ieuainc a'r gwyr grymus yn nnig svdd'yn ymtudo. Heblaw in-ny. y mae liua-.Ys o deu!uoedd yii meddn ar gyf.jeth !!od he!_ acthyaentnvsg. Y muc yn cac) cu hamgylehu ynfeunyddiol gan raiynymoiyn .J .J 0, d" 1 yn awyddns am iythyrau ac arian oddtwrth eu cyfeiilion o'r wennwiad orHcwinol. Y mae sym iau ma'vriou yn caci en derbyn tel hyu< a,c yn cae] en gwario yn ddioed i wneud y darpartadau angcni'hci<.}iolargy;c'ryib!'daith. Pn. 'o y bydd hvn yn terfYllll y mnc )"n aumhosibi dywcyd yn 'ct, na pha f)drl y mae y gwacad yma o iai'ur y mahuacho! .y w1<v1. nid f"?u i geis:o dyfaln. Nid ydym ond yn unig 1 yn crybwyl) y ffait:t am yr ymfudiaetb tei y ma.e yn cymeryd iie bob dydd." Y mae y Banner of Úl:5tCl' yn dyweyd, "Yr oedd oddeutu dog ar bugain o fordeitbwyr ar y Great Britain, yr bon a hw,Iiodd (nen yn bytrach a agorddodd) o Li'c'r- pooi ti,,i, Awstralia yr wythuosddiwcdd.u. ya rhai o Belfast a'r gymydogaeth, ac ya bonn.f 'yn ddynioa o deuluoedd parchus. Fel eghuhad ar yr eRekhiaa y mae y dylifhrl parhaus yma o'r Jwerddol} yu efreitlilo ar y farciinad iat'ur, !.a¡¡wn grybwytl tbd cyfaiil i m wedi dymuno arn0t)t ddau- tbQ gwchydd Fdn i .\Ioscow, ga.n sicrhau iddo gihi yu yr '.vyt'nnos o gyHog. ei gtudiad yno, ac, os nn i'yddai yn dyiliuno aros yuo, ei gtudiad yii o!, an etc yr ydym \vedi mcthu a chad un yn foddlou i fyned." Y mae'r Coleraine Chronicle yn edrych ar yr ymfudiaeth gyt'rodinol yma o'r Iwerddon fol mater i lawenhau o'i herwydd. Yr oedd genym safnau nas gaHem eu Heawi, a dwylaw nas ga!lem roi gwaith iddynt. Yr oedd y wlad wcdi ei rhanu i dyddynod bychain yn nwylaw dy'niou heb ariaa, teuiuoedd y rhai nas geIHd eu cynal ar gynvrch y tyddyu. Ood yn fuaa bydd agwedd petL'a-d vu uewid. 'Ki ivdd y tyddyuod bychain hyn i'w eaRi —bydd ysbryd mwy antnriaetbus yu meddiann'r bobl—cymerir a gosodir tjfermydd ar gyfuudrcta woll—ceir dyu yu meddu arian i'w cymeryd—ni fydd y mc'str tir mor arglwvddiaetbo], na'r tenant mor wasaidd. Bydd genym Jai o bentren, a m\vy o ga,rtreH. Ni ehawn gynifer o i'cdelwyr am swUt y dydd, ond cawn bcu-ianan medi yn cael eu gweitbio gan ddynioQ yn enUl hanercoron y dydd. Nt fydd genym gynifcr o weidion a morwynion, ond ni a'u cawn wedi en porthi yc well a'u talu yn well—ni fydd y wlad mor ami ei phoblogaeth, ond byddant yn bob! well a chyfoethoeach, yn cael gwell ymbortb, gwell cydog, ac o ganlyniad yn meddn mwy o bunanbarcb, mwy o annibyn- iacth meddwl, a mwy o ddedwyddwch."

TROSEDDAU. I

[No title]

A M R Y W I A E T H . I-

MAN!ON A HYNODION.! I - -…

GWOBRWYO TEILYNGDOD.

MANION CVMREIG.