Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

,. Vr. .. RHEILFFYRDD.

News
Cite
Share

Vr. RHEILFFYRDD. Y mae adroddiad biynyddol Cadben Simmons ar Reilnyrdd v Devrnns Gyfunoi, am y ftwyddyn 1333, newydd ei'gynwyoo i'r Bwrdd Masnach. Yn yr adroddiad hwn, y mae rhai ystadegau pur addysgiadol i'w cael, a rhai awgrymiadau da. Mae'n ymdda.ngc3 fod yn niweJd y Qwyddyn ddi- weddaf C-Q!)O o nlltiroedd o reitffordd yn agored yn v Deyrnas Gyfuno). Yr oedd yu Lloegr a Chymru &30C o fiildiroedd, yn yr Alban 0(iC, ac yn yr Iwerddon C2i. Niter y milldiroedd a agorwyd yn ystod y nwvddyn ydoedd 269, sef 17- yu Lioegr a Chymru, 9yn yr:Alban, ac 86 yn yr I'.verddon. Yn niwedd y nwyddya lH.t yr oedd 5t.Ci o flUdiroodd o reHn'yrdd yn arcs beb en gorpheo. Yr ydyni yn cael hefyd fed Owmniau R))pi)n'y)'dd wedi codi un ai trwy gyfrauaa nen ynte drwy fentbyca, y swm anferth o £:iO,nO,7.W ac yr oedd ganddyut aUu i godi jS!.2'2,4:3I.,900 yn ychwanegoL Yr oedd nifor y personau oedd yn cael gwaith i wncyd rbeil- ifyrdd yn t..).t)47 Uat ar y 30 o Fcheun 18.')! nag ar y 2')ain o Fehe6rt 1S.')0, tra, yr oedd y nifer oedd- ynt yn cael gtvaith ar y rheUHyrdd ag oeddynt wedi eu hagor, wedi cynydda 3j8'), ac i'eUy yr oedd Hai o H:}58 yn eithio mewn cysylitiad a vheilH'yrdd yn 13jl nag ydoedd yn 18.30. N:fer y pcrsonau yn mhob gwhtd ar y SOiirn o Fcheun 18ol, ydoedd yn Lloegr a Chymra 80,ü U, ynyr Alban 8802. yn yr Iwerddon 17087. Y cwbl yn ughyd 10S,)01. Gydn gohvg ar ddamwcinian yr ydym yn deall fod 3C o dramwywyr wedi eu ]iadd, a :37iJ wedi eu niweidio yn ystod y nwyddyn 1801, yr hyn sydd yn dangos cynydu yn y damweiniau, gan nad oedd ond 3:2 wedi cu Iladd yn 1850, ac 1M wedi en niweidio. Ond nid ydoedd yr holl ddamweiniau hyn yn codi od iiar achosion na's gallasai y tramwywyr eu hosgoi, oblegid yn ystod y n'.vyddyn 1851 liaddwyd 17, ac anafwyd 20 drwy eu eamymddygiad ceu eu hanwyliadwriaeth hwy eu hunain, yr hyn sydd yn gadael 13 wedi eu I!add, a 35.) wodi eu hanafu drwy achosion nad oedd gan y tramwywyr un math o ddylanwad arnynt. Mewn perthynas i'r 37 o dramwywyr a laddwyd neu a anafwyd drwy cu camymddygiad neu eu diofdwch eu hunain, mae yn ytnddangos fod 24: o honynt (t) wedi eu Hadd a 15 wedi eu hanafu) yn tarddu trwy fod tramwywyr yn ceisio myned i mewn i'r cerbydau pan ydosdd y gerbyd- res tnewn ysgogiad. Gan fod niter y tramwywyr yn ystod yuwyddyn yn S-j,301,095 mae yn ym- ddangos na chafodd ond 4 o bob 1,000,000 eu niweidio drwy aeuosion anorfod iddynt hwy. Gan fod niweidiau fir reiirfyrdd yn gymaiut araU yu mron yn i8j0 ag oeddynt yn 1"- D, ac yn iwy yn vn t na? yn 1350, mae yn ymddaagos fod y per- y"! o dramwvo ar i-elif,yrdd yn cynyddu ond dyUd sylwi fed y damweiniau yn cynyddu yn ol fel y mae'r arferiad o luosogi y cerbydresi g\vib- deithiol yn amihau. Mae y Prwywrynnodi aUan fel diSyg mawr yn y gytundrefn bresenol o reit- Syrdd, fod m:li-siand:lactli a uwyddau, &c., yn cael eu cludo ar hyd yr un Uinell a'r tramwywyr, ac y Baa.0 efe yn awgrymu y byddai yn dda. cael 1'nuell- au o i g[udo ruarsiandiaeth, &c. Niter y tramwywvr ar reilnyrdd y Deyrnas Gyhmol yn 1850 ydoedd 7-2.8H.42-2 ac yn 1851, S.j)H i,f)});), scfmwy o 12.53<).G7:), neu 172 y cant. Yr ho)! dderbyoiadi1u oc1cliwrth dramwJwy1' yu 1 "0 yd- cedd yn l'-51, £7,GJO,7(j-i, sef mwy o .;Ct,113,003, neu 163 y cant. Yr holi swm a dderbyniwyd am g!udo awyddau o bob math yd- oedd yii 18!9r, vri 1S51, J.-7,05u,C'.)5 sef mwy o T679,788, neu 10 6 y cant.

GWRTHDYSTIAD HAYNAU.

Y FFRWD YMFUDOL O'R IWERDDON.…

TROSEDDAU. I

[No title]

A M R Y W I A E T H . I-

MAN!ON A HYNODION.! I - -…

GWOBRWYO TEILYNGDOD.

MANION CVMREIG.