Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH

Advertising

[No title]

FFRAINC.

INDIA A BUHMAM.

AMERICA.

IDtWKDDARACH O'R AMEIUCA.

[No title]

News
Cite
Share

Ll.YFRGFJ/L JtYHD YN M"CEIJOX.-Y man tr4 M&nceinionynesi&jnpIidreivdderciU. agorwyd Liylrgeli rydd g-yhocddus bob do'Lart.h c r trefedigion, o'r cyibet.hocnf hyd Y tiotal'. 'Rhoddir benUtvg y Uyf.-au am ddijn i bawb a i'yuo eu d>trlkn, yn ddiwahaullwth. lr unig amodau ydyw.eu drr Hen a'u dychwelyd yn ofalii,. Ar ddydd' vr II.goriud, yr oedd dy))iuu o bob pluid grelyddul a gwladwriaeù1- ol o fewn jnurmn yr adeiiad' Yr ot;dd lithrawun pleidiau crefy,ldol givaiiaiiol, yn ci-lcdd aryruB fhirc. Yr oedd yr csKob a.r cryjiwr. y gwcinidog YmneiUdu- oL a'r oHein.Ld rab:udd, y XVIIIgiai4 &r Toriaid yu i-rog3,iiiysgzi a'u gilydJ, ue\i yn Lvtrucli yn cr'dwfidi redn d'u gi!ydd wn. Y niae'r llyfr. geU yn <ynwys m,ni8 o gyfrcdau. Y mae yn eu iny:;g lvfrau wedi eu dant'ou o'r America, a rhan oddnvrtb v '.rywyog- Aibprt. J)ywedodd y T,ywysog yu ei IvtjT'T ibd yn hyiryd pa.nddo welpd JMauceiniol) yn cvmei-- ydybl&pn, i'tilniewngwelliiidau gwei-thfawr ereill, roi cyfeihad ymarferoll'r ddoddt Seneddol ddi'.veddnr ond pW'yig nono sydd ya cydnabod Mii y waith gvn- tafibd rhoiymbort.h i'1: meddwl fel yn mysg yr an- eurheidiau hyny, y rha.i sydd yn v wlad hon -n cMt eu hes:yn j'r bob! drwy drethi yn y gwah<mul leoeJJ, yn cael cu gosod yn wiribddol ai- ciddu." Y me y Tywysogynhydern y bydd esiamrl cael ei ddyn yu g"ytI'J't\dinol drwy'r wiad. Yn areithwyr aj- yr ach]y..ur, yr oedd I.u-11 ShafLesburv, yr ysgni'unydd mednis a thalcntog hwnw, .oh-. Charles Djckens,!Mr.W. M.Thackeray, Svr James Stephen, Arathi'iiw tianesiaetli ddiweddar'vnNgba.er- A. S., Mr. Urigii:, A. S., Mr. C. ? Knight, y Parch. 1)i-. E.sgob .Uanceirdon, M ereiU. PARCH Y G\YDl1F.J,OO I'R AWDfRDOPAU.—Fpl es- iampi or tfimiad eyifredinol hwuw sydd yn rhfdeg trv'-y'r Hwyddelod i wi-ti-,sefyll yr awdurdodau gwlad- 01, gaUwn grybwyll yr hanesyn tt ganlyn. LIoi'rudd- iwyd dyn yn y dydd goleu ar y Sab both, yn ystod cvf- lawniad gwasa.naeth yroneren. HhedoddyHot'rudd- wyr o naen yr lie-,Id-eidwiiid, a ifoisant i'r Tybiodd y phf hfddgeidwRd y bydd:u yn sior o'u hadnabod, gan eu bod wedi llyo" eu cotiau, ond pan aethpwvd i mewn i'r eglwv,, cuni'u yn iiiiiju fod yn rhaid iddo roi i i'ynu ei ymchwiliad, ot)legid yr oedd yno bawb wedi dyosg eu colian, ac yn gwawdio'r heddgeidwaid' UN 0 YSTKYWHU XEVTDD Y VEIXYnMAETn — -Stn-i%,iaii ?, i?, Er amied ystrywiau y wemyddmeth bresenol, (cbe y Xewcastl Chrrmicle,) yr vdvm yr w\t.hnos hon wedi dod o byd i un npwydd i dwvlior wla(i, yr hon am ci. dyfudcr ai digywi]ydd-dra svdd beb ei hml. Tna <Ii. wedd yr cyn.,giol\d Mr. l\Ioftatt, A. S., am "hysbysiad or swm t d.relbid, neu o god. iad vn mhob '>Ir}n Ll,wgr tt Cbvmi-a yu vstod v Q. yn neu uNvai;i,.(,Yaral azy cwaeu- y cytnfon 1 (ruu j ;£:îJWYS y tn:.tJ¡i Uer.1 a gau- tyn, set tl,tll y tlndioD, LI-etil y tior.U J'ttwr, y drèth 1rf'tu y sir, treth y u-t,h y golcl1- nt, <re &c." ?id oes dim yn fwy amlwg uar hys- b,vSWdl1 :v gofY¡lir am dano yn y rhybac'd Ijwn eto. y mae llythyr ,di ci ddani'"n at tlodion, )n. yr y I ,i,l yu tybi<-d at gyrii' .;r.;iU, (.v'i& phapur tafleno] i w ienwi i fynn,nc y ]n:ie'r papur hwri yn gofyn, uid am wnl troth y tlocijon am y ilvvdi- yu. fel y gallem yn Dftturio1 dJysgwyl, ond "y 8"1U t ba un y trethwyd y 1'1\yf ueu'r drt-fd.lcg-win i'r thd- ionary trethia,i olltf awnaod yn wed.Au (fwy! F'<u-. h;;):' yr hyny,paj)y'i ceir yn 1l'1101 dW,yHoJxu-. C"i"'y m biynyddo! a da.[M-yd .fHn yr <i''na..t!!Tr am y dreti) -s ir- ol, treth y ff.jrdd iawr. y dr'th 0g1w's, & nblegid y tj'plhi hyn yn <'a<?l eu gO:,0d ya gyifrediu un. waitii yn y thvyddya. a'r dretb olaf fydd y cwbl fyd4 yn angelù-lwi.,ho!. f'ud m'wn trefydd ',Ie y .Ir-'th yn gytfædin u"1T\'aith y n¡j, nen unwajth Tn?Tru dau 6s, Di fyddy "drf-th o)af" yn '0, Oijd y chwechfe'l neu'r ,,jthf'ect Q'r wi" drfth] .d, fl. o ]-, ,r- wydd hyny, ymdrlell,z,vs beichiim yr mwn cyd!:nrirÜl'Jth eiddor trcthwyr ya dr\-T!n dr.js br-n. Nis g'ii! fo? yr am?e?a..?? I'-i.i!' a,m n.-Ttfaif yr y'<'r, \? yma, 'nd fe'j dyn&et.hir cyn hu"iDSte'!i 1<1:0: Y )T)ip RmuT'. Yn. vn o H d")'r lJO1 d.dd. liJÙ y., o-<d c fc-,N!i ca.i)ll:utb l'i