Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH

Advertising

[No title]

FFRAINC.

INDIA A BUHMAM.

AMERICA.

News
Cite
Share

AMERICA. DyddMercherdiweddaf, cyrhaeddodd yr ager- oug AtDcrieaaaidd Pacific ir afon boa, o New yo, k, o'r He y cycbwyuasai yr 21 diii o Awst. 1) ug y Pactiio U;) o ibrdakhwyr, a 600.000 o ddoleri o anttu. I c:iydig a wnod yn y Scnedd, gan fod y Heneddwyr yn prysur ddadleu rheitbsgnfau iieoi gan mwyaf. Myual rhai o'r uewyddiaduron Ame- ricauaidd i ni gredu ibd p'vugo y pysgod yo fwy difntbtadyrys nag yr ytityi-ii of ynddiweddar: dywed y Sew York Herald fet y cantyn :—" Y mae tieiyDt y pysgodieydd, gyda'n cymydogion tt-eiedtgaethoi yr ochr uraU t r St. Lawrence, vu cymoryd duilwedd ojwy dyddorol a pbwysig yn teunyddioi. Us yw Prydam Fawr, tet y dywedir ei bod, ytt bwriadu ein gortodi i yruostA'ng i'r es- bouiad n'etbdigoi ar gytuudeb HUB, gellir ofui v cautyuiadau gwaethat. Y mae cytuno ar iasnach gytartai tameisiot rhyngom ui ar treleJigaetlla u, atian o'r cyrhuedd, tra byddoiiyugeswrthwyneboi yQ ymgusgtu ar eia gororau, ac yu bygwth di- ddyulucmpysgodwyreotu. Y mae aid yn unig ran i'awr or oobi Amencaaaidd wedt eu deSroi at y matcrbwu, oud y mae eio seaeddwyr a'a c\'n- uryctnoLwyr yu dechreu datgan en baufbddlou- rwydd, mewn ymadroddion a osadaut yr hoil gen eJi yu Hiam yu fuao, os na tydd i )yw gytuudeb cyfnrodcddoi gaet ei wneutbur. Y bydd i'r aeiios gaet ei dertyuu ya heddycho! yu fnan, svdd i'w tawr ddymuuu; oud os daw pethau i'r gwaethat y a datur fydd inarwol-gllll i alael- tad rrydaiu ar dir Atuenca. Y mae gaoddi lawer i'w goili a dim i'w euiJI, tr'.vy fabwy:,]adu mesur- aueit-hafot." [Kitbrmd yw 'hyuaond dadwrdd ymth'ostgar y goiygydd Aluoricanllidd] Dywedu- mewn cenad\vri o Hoston, fod yr ager. long Seismg Det',ttllllOn wedi c ymervd pedatr o yspetHestri Atuericanatdd i Charloae-town; a bod ma chant o bysgodwn- Ffrengig wedi eu gyru ymanh o Belle Isie. Ymddengys tod y trefedig- toti yu yrnddwyu fel rbyw gi y darUene<u am dano: mdydyut yo aliuog i dd:d y pysgod eu t)Ut)B!u, uac yu toùdlliwn t oeb araii wucmbur hyny chwaitli.-Cyiinali%vyd cyi'uriod mawr a brwdfrydig araH yu Bustou o biaid Mr. Webster ac y fuae cytarcmad wed) e' chyhoeddi at bob! vr Uilol DateiLbiau, ya cythvyao Mr. Webster ict ytugeisydd atn iod yn Liywydd, yn ambynol ar niaid. Y mae'r newyddion o Havana yn alaetbus: y cho)era, y Hychedcu i'oien, a'r iiecb wt:n, ydyat yn Hadd clluuoe,ld; ac nid oedd braidd long ynv poUjiaJd. uad oedd aficJcbyd ynddi.—iian o gwmpíà'Ul o 120 o Gtwyr, bu farw HO ac o 109 o gadweu-dorf, tchain :¡a.n:J} bu caut ieirw. Ym ddengys tbd y itywodtaet.h mown ofu gwrthryfe! eto,canys cyn)('!)i' iiuawso garcharoriou yu bar- hans. ues y gortyddir defuyddio carchar-geliau ua tu acij yuddyut atH ugain mtyuedd. Oud uid oes un gobatth i'r tedysgwyr twyddo. t Caed newyddion o Ha\ti gyda dwy !ong. Yr oedd trigoiion yr yoys houo yn dyoddef vu fawr gan efi'eithiau y p[a, yr hwn sydd yu Hadd mewu pedair awr ar bugaiu, os nad atteiid ei rw\'scr Uywedir fod Mr. \Vi)sot], trafauoddwr \'r Uuo! Daieithiau yn Port au Prince, wedi eac! ailan IDCe, wedi ca  l all o It foddyg niapth a fu yo ioddion i achub Hawer o tj'wyuau. DesgiiSr yr ,afit\ch'ù fet pvdt-edd va v cytia, ac yn dra dinys).rio[. Yr oedd y niier 'a fu farw o tiono yu yr boH ynys yn faw!' iRwn: ae yr oedd anll)W 0 tOlI\) 1 dyelt,¡r wed. SyrtblO yn ys Trwyy.ndrec!.iou Mr.Wuson.yr oedd ) ,)) tty wed. e, sofy'dlu i'r illol'wyr tramor yn J Port. au Piiuce. DAMWAI: D.DYClIRYLLYT'OOlLr DAU GA: C .TYWYDAU. Ar yr 20fed o'r mis d.weddaf, daeth yr fi-oriong Athnuc mewn cyd-dar&wiad ar ]!t:str Oden;; ¡ I)tjr l ? ?? ?"? ??" or gio?h v i??u. ? ?-,udiodcl y g?Qt&fymhpn tu<t hanpi &w;. Yf o.dd 'f ar ei bwrdd ar y })lyJ fua 4f.O 0 bersonan, o' b. jai y coHwyd dan garH. y rhan fwvaf yn ymtudwyr o Norway, y rbai a ddaft.hent mown agerlestri ar hyd Lake Ontario o Quebec: gadawaid tu< 7% ueu 60 o'u cydgeuedl ar ol, gan nas gaàawai y orueIJw) Ii" iddynt fyned ar fwrdd y U&atr an- Sbdus. Yr oedd tarth tew ar y Jlyn pan gymer- odd y gwrthdarawiad !e, a'r hoU deitbwyr yn e<t gwelyan. Yn ddioed wedi i'r cyd darawitd ofn-' adwy ddygwydd, yr oedd y derfysg ar dycbryn mwyaf ymysg y teitbwyr oil, a BMddylir i iawer o bonynt, yo eu braw a'r tywyiiwcb, ueidio dros y bwrdd ar unwaith. Yr oedd yr ymfudwvr. y rhai ni ddeallent air a Sapsonaeg, yn YChWfHJt't 'I: j !d'rfawr <tt firS\\¡- !eader yr oiygfa trwy fu i.<na!n tdtetbuo a'a dycbryn. Cynghorai y caobpn RT swyddogiou y teititwyr yn y caban, a phawb a all ent ett deaH. tt ymaflyd yu yr y&tc!ion a'r cadeiriau. gwelyaa.&o., y rhai oeddynt oit yn fywyd dd.)ogelion (lifepre- sep-rers) breidtel o', acy cedwid hvN v ) iytiy yu y dwfr. Aro]ytat'awiad,cedwtd y iJestr i'fyced ymiaec, gan y gobeitiuai y swyddog:on anu cyr- haedd y poithladd, er ei bod yn go!)wng dwfr ya fawr. Ond er hoH ymdrech y dwylaw gyda'r sugayron, enifiai y dwfr ryu g?ym arayut, ae crbya myaed tua dwy SHdir o'r lie y cytnerasai y gwrtbdarawiad ie. deallwyd fod y Hcstr yn suddo yn brysur. canys yr oedd tan y peiriant wedi e< ddinodd gan y dwfr. Yr oedd yr olygfa frawychnw a ddifynodd byny yu aunysgriCadwy—y wylofmn a'r Defain mwyaf torcatonus a rwygent yr awyr. Yr oedd y Uestr ard!t yn dHyn yr Atlantic, a gwnaeth y rhai oedd ar ei bwrdd gymaint ag A all- ent fr aehuh bywyd y cannoedd o fodau dycol a wetid vn awryn ymdrechu an) eu bywydau yn y dwfr. Yr oedd y ciwt yn rhwystr dirfawr i'w llafur dyngarol; ond ]!wyddwyd i godi :450 o'r iiyn, a cbymerwyd hwy i Erie. Pan oedd cadben Petty, meistr yr Atiantic, yn gostwng y bywyd- fad i'r dwfr, efe a syrtbiodd toa pbedair ttath i'r bad. ac anafodd ei ben ya i'awr: syrthiodd ff dwfr, ond cyfodwyd ef i fynu, wedi iddo fod yodda gryn amser, gan gwch yr Ordensburg. Y CM efya awr yn ii uffalo.- -,N Lid oedd gao y teit!6v" <t achubwyd ddim <trB drnynt ond eu dtUad uoe: coHasant bobpetb a feddcnt. Cygynted ag y dystawodd ysgrecbiadau prodd- aidd y rhai a foddwyd, c!ywid llais bacbgenyu, a gwelw) d pientyn wyth oed yn ymgynal wrtb rafT encyd o bellder. Yr oedd y truan yn eiarad eg ef ei hun, tebygid, ac yn dyweyd, "O! ni fedraf ddal ty ugnidcl !awet yn bwv. Pe buasai dada yma, gwnaethai pi'fy na! i fynu." Ymanodd dyn cryfoltiinois mewn ibsg hir, a neidiodd at y bachgeo, a gafaeiodd ynddo pan ar soddi. Dat' iodd ef i fynu am yspatd o amser, a galwodd ar ddyu araH i'w helpn, gan fod pwysau y bicbgen yueisurido yntau; ond ni aiiai bwnw ei gyr- baedd. Y footent bono daetb cwcii yr Ogdens- burg beibio, yn llwythog hyd yr yuayt, a gatwodd y gwr arnyut i ddyfod i acbub y bacbgen a oeidiodd Mr. Blodgett, is-gadben yr Atlantic, yr bwu oedd yn y cwcb, i'r dwfr, a nouodd at y bttch- gen, a dygodd ef gydag ef yn ol i'r cweh nc felly yr acbubwyd ef. Yr oedd y bacbgen wedi dyfod o Massachusett. gydag ewytbr iddo, yr hwn a Coddodd. Cynnaliwyd cyfarfod gan y teitbwyr yu Erif.yn yr hwn y cytunwyd ar benderfyuiadau o ddiolcb garweh i'r Hollilluog am eu gwaredigaeth, a t bydd hawyd bwyddogion 3r AtianLic oJdi%,vr,,h uurhyw M neu esgeulusdra yu y tro ann'odus bwo. ? ? ??

IDtWKDDARACH O'R AMEIUCA.

[No title]