Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH

Advertising

[No title]

FFRAINC.

News
Cite
Share

FFRAINC. Dywedir fed Louia Napoleon yn prysur barotoi cynllun er diwygio y faeldrefo o dotiau ar eiddo a adbothir i FiraiQC ac os bydd i iywodraetb LIoegr ddangosyr unrhyw duedd i Jeibau y toiiau ar wiuoedd, braudi, &c Ffraioc, y gwna yntau eu cyfarfod i Ileibid tollau baiarn, g!o, coed, &c., o Loegr. Y mae hya, modd bynag, yn bur deg, ac yn dangos awydd am ycbwaoegu y fasnach rhwng y ddwy wlad. 0 herwydd yr ymosodiadau a wDeir ar y Hyw- cdraeth Ftreugig gan rai o newyddiadurou7 LIun- dain, yn enwodig y 2'tMMt, y mae mesurau yo cael eu defnyddio er atta) eu Hedaeuiad yn Ffraioc Y mae gohebydd un o'r papurau wedi cael rhy hudd, os bydd iddo ych\vanegu ei droaedd, y gor- fodir ef i ymadael o Paris. Dywedir fod Louis Napoleon yn cyfansoddi ilyfryc, i'w amddiffYll ei hua yn erbyn y cybuddiadau a ddygir i'w lerbyn, 'yn yr bwn, meddir. y Lydd dlltguddiaùau yn caet eu gwoeyd a barant i bawb syau. [Bwbnch bygytbioi diniwed iawn ] Y mae Girardin wedi ateb gyda gwroideb tetiwng i haeriadau afres- ymo! M. Graaier de Cassaguac, sef, oni buasa cbwildroad yr 2fed o Ragfyr, y buasai Ffrainc yn ysglytaeth i ysbeilwyr a Doi'ruddiou. Ar ddiwedd pob gwitbbrawf, dywed Cirardia, Syr, yr ydyeb yn getwyddwr."—" Yr ydycb yu geiwyddwr RO. va euiitbiwr "—iaitb yw bou oas geliir pt bateb, yn ol arter Fft'ainc, ond trwy apehad oddiwrth yr ys- gritbin at y cieddyf neu'r IlawddryH. Y mae y Llywydd am gymeryd taith etc trwy wahatioi barthau o'r wlad, thwog Medi 15 a Hyd ret' 16. Y rnae un o'i gogadfridogion eisoes wsdi myued o'i Baen, i wneuthur y parotoadau angen- rheidiol eruyn ei ddytbd'ad i bob lie, sef cewid cetfylau, &o. Bydd cerbydrea y Llywydd yn cy- nwys deuddeg o gerbydau, beblaw y gosgorddion. (Jddiar otni ayiadwy am y tad bautaidd yn Rhui'aiu, nid ydy\v y mihvyt' Fheugig i ymadael oddiyuo: cauys pe byddai iddyut hwy droi eu cefnau arno. ui tyddai ganddo aeb y galiai ym- ddfried iddyat am un awr; gorJodai pleidwyr Mazini iddo redeg am ei hoedi yu ddiattreg.

INDIA A BUHMAM.

AMERICA.

IDtWKDDARACH O'R AMEIUCA.

[No title]