Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MBDDYGINIAETH I'R AFIAOH Enaint Holloway. YItItHAO MWYAFRHYFEDDOL 0 GOESAU DRWG, .a OL 4:J 0 FLYNYDDOEDU 0 DDYODDEF. ) ? ø-ùlitllrth' ilary's Str,t, W.a, d/ld4ietM1 ltbMltqal., 185i. At; Prdffeawr Hoi.i.owAY,— Syr, Paa oedd fy ngwraig yn 18 oed (yr hon sydd yn awr yn oerfel llyin, yr hwn a ymsefydJodd yn ei choes. au, a er hyny y maent weill biHI ya fwy neu lai dolurus, ae ilra Ilidiog. Yr oed(I ei gloe8ion yn ac v ddU'a'itd hi am ti.aoedd yughyd o orphwyaiad a chtvsg yn hoU- ol. (rwuuwd prawf o hob meddyginiaeth a gynghorwyd gan feddy;o'n, ond yn ddieSaith; yr oedd ei hiechydyn dyoddef yn dQt, M vr oedd cytJwr ei choestm yn arswyd-tis. Yr oedd- wu w'ttU (htrllen eich Hysbyeiftd amryw droion, a chynghorMS hi i woeud prawf o'ch PeleiMU a'ch Emunt; ac, fel y modd- i m oM, wedt i bob meddyginia.eth araU féthll, cydsyu'odd i wneu t hyny, SYll i'w adrodd, y mae yn awr iechyd Mae choe4all yn ddiboMt. heb gwrym n& cliraitli, a'i cliw,g yM dda ao anhHr- fYMga'dd. Pe buaMch wedi gaUn bod yu dyat o ddyoddeHad- au fy ogw'Mt! Y" ystod y tan' btyuedd a dengain duvcddnf. a'u cydm 11'\1 mwyd ba(l presenol 0 iecliyd, byddai i chwi wir dllinùu hyfryùwch 0 foel wedi cad bod yn i i raddtm 'uof fitwr ddvoddetiadau cyd.greadnr, (Arwydd'vyd) WILLIAM GALPIX. P!atFFAITH IACHAD ENY'XFA YN YR YSTLYS. Adzmgi-ifo Lytltyr adaiwrth -Ifr. Fi-ancis-llr;zott, o .Brea/fMMf Lothim¡ Road, Edillbrv', dyddidig Ebnll ;Wain, 1851. A), y Proa'oswr Hor.LowAY,— Syr,—Mne fy n¡.w1'aig wedi bod yn d<t&rostycgedig am wyf u, ain nilydedd, 0 hryd i bryd, i gall enYllfa yn ei lie er id,li gael ei aedu aÏ blisii-r) i radllau mawt,(.r hyay ni ellid symud y boeu. Oddeutu potlair b!yu- edd vi ol., gwelodd yn y papurau a e1ff!.t,l1iwyd gan eidl I'etenau a ch Eutiint, a mc.<[Jytiodd y gI, ti- brain-f 0 lionvut. ej mawi- sYlldod aï caf- odd emwythad diobd trwy en defuyddio, M ar ol dyfalharhad Ilmd:1,r wythuoli, y hoen yn ei hysÙy,¡ Y11 lie y wedi IUwYllùau yr iechyù gonm aID y pedu.i1' blynedri diwe4,laf. ? ? ?' (Arwyddwyd) FRANISAR?OTT. 1,CAAD lUIYFEDDOL 0 CHWYDD PERYGLUS YN Y CL1N A.d! 'grU" 0 Lythyi- o'MocWA VoA-t Fo?:fa)-, iiiiswthitr; yvi .pu'b,(JU:I", Hexhan. d,1lddietlig ,1f ailáed, 1851. y Proffeswr HOLLOWAY, Syr—Cystndd-.d ti & chwvd't o bob tu fy nglioe, vchydig tu unha! t bt)u y Rl'o, am yn agos i ddwy fl-rie dl, yr hwn a gyu- y<idmid i ïaiutioli mawr. (;"fais sryu:.(or tri 0 rp,ldygol1 eu¡vog viiia, c. bum nm bedair Ar 01 Murv -io! iathau o driumpth, aufonwyd & ymaith fel ua an fedd'f '!Q"t<'thol. (!au ty mod wed] clywed cym'lint am eich Pf,le,' IM1 peuderfynllis wnand 0 rnewi. yr yu inch. Y1' hyu ydd ry- tedd6 ,)), yr oeddwu yn gweithi,),],Ieudd(!g awr yn y dydd yn y cynh LiRt gWiiir, a.c ''r ty mud wedi dilyn iy n"lwedigaeth s byd y gaiiaf, ni ùdchwelodd fy nolur D) EVII UD (Arwydd\vyd) JOH\ FORFAH. Acn!:D BRON DDRWG AR8WYDUS MEWS UX MIS. I Q L,1Ithyl' Mr, TlJrn, Q f shurllf, IlIwgfyr IJeg, ltiáJ. v ProiTeswr HOLLOWky,- An j yt S)T,-Yr o",<lJ fyngwr!\i wer1j dyoddef oddiwrth Drwg am chwe mis, 11 yetod yr holl amrsf. y gwJin;-d<)iad mp'Mygo! got-ou.,oudy cyfan i dditU pwrp-. G'm h mod wer)) it,liaii archo!) "rsw;dn:< f}, 1,< f.. lJlJ11 i 4. !1(:1,t\ ,i:l)' b;t "À,ut1hO:t :ii:C:hhi:ftodJ: ?d?c '??''?d i t?i wne't? hyny. uany.) mewu !d na ra!<! yr ? ] ??TtUthiachtMi wcdi pi eBOithio.ac y mae y Ueahttd <ti* y n,ae .¡ -?? "reill o'n) tentu wcdi <:i dde.)yn trwy eu dpI'H- ??????????'???-? ?'??' :?'-?'.? ha.M! -'?i-. ? "'?LuUK' .iRtinoa. A-wyddwyd) FREDERICK TURNER. DY:, 70 MLWYDD ORD WRDI C'AEL IA.CH\D COES I ORWG 0 DDEO MLVXEDD AR HUC.UX 0 DAKH.U). A,k g,?f   .1f, Jbb.4dik,?ydd rt* !/P% VII. XII'1I, RU$hrliJfc, yer YudderöjiC'ld, dy(Z(Iiediq Mai 31aih, IS.)I. A: v ProS'eswr IItJLLOwAY,— Yr \yf wedi am yr yspaid 0 d(1fmg In,t{lIiu oddiwrth goP ueu (lair o wa- hauO. ddamweinia.') MKv.'n Oweithitm Nwy yr byn a ddiiyt). wyd t g a)-wyddiou dstfrUvd. (rwiMethum bt-awi o wahauoJ gvng. uhon meddrgoJ, he'b gael un Ueshad.a (tywe,lwy(i wi-Ui- yf bo t vn rhfd't i'r Roes fxpl fi thoriymaith, erhyny. yn groea i'rfa)?t'ho:io, mM eicb 1'cIcNau a'ch Ennint Ae<U effeithio iMbat cyflawn mewn tmser mor fyr, tet mai ychydig nad oed('f-' ut yn dystioa i'r Caith, a'i credfut. (Arwyddwyd) WILLIA-M ABBS. PT'iJ defnyddio y Peleui yn fiysyUtiedjg a'r Emuut ya y rluul" "f o'r anhwyldonu canlyn..I:- ABMt.vd V OMen Cyru (meddal) Ffblcna:! Arch<,tiitM'tnn Cimcrau Fi5'1'¡/as Broann drwg Cymalau cyfyngedig Uosgia.dau BHMa?n!! asauyatwyt'i Lioageit'a Brsthiad MO?c/X?oM Ceuci?fcawitjiMdd LIwyrtwst. a" mljl;.rs Cymmal,wst Peliau dol11rl18 Berwlo9f?a.u Chwyddtmtan ?cMy-? Dt-t?tunifM'og Dwylttw?enog Troedwst Coelf!.I1 drwg Didennu duiurua J'sMxt Coco* <Kn/ Dolur gydc!fau Ar worth gan y Pmchfnog, :Hi, Strand, gar Temple bar, LIUB.fun. a chtm yr bo]t \\erthwyr Cyaer; pM-chus t byd tfwitn i<1,l1iedig, mewn potJM a lilycha,u.ls.l c, 2s. 9e.; .tn. tjc.' Ms.; Ms.; a :3'35, yr uu. l m&e ennui mftwi- drwy 'Ymeryd Y main \'J1i D. ?' Y mne Uyfrau yn cynwys cyfM-wyddiadau pa forU dde?vddio cv<reri Honow?' wodi pn hM-graa'u \n vr iailh Gy)tli<;i?. ac i e?l eu rhoddi ?yda pUob pot aeu Owcha werth- I ir.I:1og"il' Yr hoU fnn.w«]'thwy] i ftnfon am rai o'r cvt't-yw y,, ddtO?di gellir en caej p? )' CYranwet-Um-yr yn Uuudtunac mewt!tt!nmmereill.

Advertising

[No title]

FFRAINC.

INDIA A BUHMAM.

AMERICA.

IDtWKDDARACH O'R AMEIUCA.

[No title]