Hide Articles List

15 articles on this Page

FFRAINC. I

INDIA A CHINA. I

AMERICA.: i

AW3TRALIA.

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.

Family Notices

j M A 111 YR \ LIVLii POOL.…

lUARCHAD Y GWLAX.

-MARCHNAD LLUNDAIN.-

I-CANOLBRISIAU YiMHBRODiiOL.

ILONDON CATTLE MARKET.

i! LIVERPOOL CAlTLE MUiK^r,…

:-.-I PRICES cUfliZENI' iN…

i METALS.-

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.

News
Cite
Share

TOHIAD CAT,ON —Adrod !odd Dr J. K Mitchell o geleg JeH'erson, Philadelphia, tra yn darlithio ei hanesvn er proli nad oedd yr yniadrodd cyllretlin | "tori calon" yn un li'ugurol yn unig. Ar "im ach lysur, 11 moreu ei fywyd, yroedd vn lnyred mewn liong fel meddyg, yn Ir.vyiio o Liverpooi i un oY poithladdoedd Ainericanaidd. Yr oedd y cadben yn son yn barhaus am rhyw foneddiges fib oedd wedi Ilddaw ei bnodi ar p,i cldychwejiad, Ar y pwnc hwn yr oedd yn amlygu llawer iawn o deinil- ad brwdfrydig, a dan gosod d iawer I) eman gwrrth. fawr yr oedd yn luvriadti eu rhoi i'w briod ar ddydd eu piiodas Pan gvrhaeddasunt ben eutuitli, hv.s byswyd i r cadben yn sydyn, fod y foneddiges wedi priodi un arall. Yd v fan, lhoes y cadhen ei law ar ei tron, a syrthiodd i'r llawr. Cymerwyd ef i fynu ac aethpwyd ag ef i'w gahan. Danfonwyd am Dr. Mitchell yn ddioed, ond erhvn iddo gyr- haedd y cadben druan, vr oedd wedi marw. Pltn agorwyd ef, cafwyd fod y galon wedi oi holiti yn j ddwy. • Yr oedd y ffrwd anghvlfredin o wtetl i'r galon yn ei llenwi gymaint nes dryliio y gewynau a pheri i'w fywyd ddiangc yn dlliatreg. TORIAIO OLDHAM. — Prydnawn ddydd Sadwrn wvthnos i'r diweddaf, yr oedd cyfeillion Mr. W. J. Fox yn teitbio yn orvmdaith.gyda banerau. Yr oedd j gyfeillion Air Heals, yr ymgeisydd toriaidd, y [ rhai oeddent yn gynwysedit{ o nifer mawr o l'l\\yr I meddwon ae ereill, yn cerdded vn orvmdaith heryo, Bu y mlad I fa boeth rhwng y gi-ryiii(leit:i%vyr gwrtli wynebol, a rhwygwyd y baneran yn llarpiau. Y !iiae r Toriaid yn gwario llawer iawn o arian, drwy roi diod i hers-man. Y mae gorymdeithiau a fodvrld gan y ddwyblaid bob nos. ac y mae y d Iwy. blaid yn ymddanpos yn hyderus y ilwyddaut. Y mae'r Wel"yaid, meJdir, a ?Meini h)g<"n yr EgJwp, vn cymervd llawN lawn o draflerth o b,?-id vr ym i geisydd Toriaidfl. CVDNAHYUI'TAFTH RJHOI CHOAR.—Y mae yn hysbys i hnll ddarllenwyr yr Amserau, yn Ngharnarfon, am y ddamwain aiarns a. ddigwyddodtl er p; ychydiij amser yn oj, trwy i ddarn o gaeran y dref ymoilwn^ i dv John Jones, gof, yr hyn a acbosodd farwolaeth J dau o'i blant, yn nghyd acholledion ereill liai pwvsie. A "han fod trigolion y dref vn gyliVedinol, a'r enw- adau orefythiol yn neillduol, wedi dan.Mis y fath gy<lyrndei!nlad age! vn y r arn^yichiad torcalonus; I ie, meddaf, gan eu bod wedi hod mor haelionus yn leu cyfraniadau arian. ii, i'r ay hen oi pysuro yn ei adfyd a'i iselder ysbryd, drwy wneyd a alh-nt tuag at wncyd ei gollcdion i fynu, teimla ei hun o dau nvimau mawrion i gydnabod eu caredigrwydd a chan nas gall gyflwyno ei ddiolehgarwell i bob un yn iiersonid, v mae vii o ar i I)ol) iiii a gvdymdeiinlodd ag ef yn ei gvfyngder, dderhyn ei ddioieh^arweh ivt-resocif trwy gyfrwng yr Am^crau. Mor h.fryd yma i'r hoewlron— yw byw, A bod y Lleshatl yw ewylivs hon, A Yr eiddocb, tlrt)s John Jones,—Ioan Ifor. YMTHIRTH Ti-ryryn AIIKKROI. HARRY Dr BAUP.V-0 boil forldion i-ieliiiol a synyttir i sylw y Oyhofirtd, tlyvvmlir fo l yr Ymborth Irrlii/d. lt? Yl iin o'v rhai rh"t.af, iuwy«f (lyrnunol i'w «'y- liif-ryl, ne yu bynnd o gym wye. er gweila pob math o atieoUyd n n :h:isir giui ruiim yhieb yn y Cylla. y mm y moddion hrrn :1 ll;'I;J.}i:tJ¡J,]¡:) ;¡;I;¡i1. gljl ui fu,t IlÜ yu nüi yu eft'eithtol i svumd vr afit?c-liv,l, balvfl yn cryfli.iu y Cyiftusodflirul ar yr IW pry'l, Y nine yn rhuid ei lod wedi eiiill evmeradwyaetii lletl (fj-tVradiaol y gw,lir euwau Lord tit,wn d" DOÓes, vt' Hybiirch Odeou .\lex?').tnr*.t,!Ut)t.?u?s: Major Uenoral Thomas Kii?g, y M«rtd>vor) Ui-e, SUorlnnil, a ilarvy, yn ngbyda pheiflouau ?t fittrvy, yti ii?-by(ta )Liii?t dderbyniwyd oddiwrth rai «ddurbytiiasant 1«.« ilrwy oi d-lfit'n- ydiiio. Gellir oaol t ilfyriad o'r lioll Dystiolaethau ya rh:td, yftfti.?. GeUir t-?olt?fyriad o'r hoU Dy-.ttolttt-thn-.tyarh:?, London, fiyddai dda i'r rbai a awyUvsiant roddi prawf ar yr YmMrth Ioehyd Ad/erol, fod yn ochelgar rha ca,?l 011 twvllo, gun Cod ereill yn gwerthu cymvsgedd whli d wneyd 0 bys, ffL, liaidd, blawtl ceirch, ac yd Indiaidd, ?u dwyn llaw&r ) debyg- rwydd o ran ¡;ol\'g i'r Ymhol'th diclwyJ1, ac wedi ei wneyd yn fsypynau yn dwyn r.rg:-atr hYJJOfI 0 debyp. Pylwor :'11 fauwl ar \'1.' enw Ar gw^led a fyd lo Yü eyfateb i'r byn a walir VJ1 yr H ),hJ Bi,"¡ "yd I mewn ojofn Rt¡¡,¡¡ o'r rhifyn hwn.