Hide Articles List

15 articles on this Page

FFRAINC. I

INDIA A CHINA. I

AMERICA.: i

AW3TRALIA.

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

i D I G A E T H I PHI <) !) A S U, A M A R W D LA K T Ii A U. Eegoradd^ 3. ijwraiLf 31r. David Evans, n trw} yllwr v' •vlihtli, ar fab. gwraig Mr. Hugh Jones, ysgolfeistr, Cue erch. gwraig Mr. John Roberts, Henllan Place, ar ferch. G wraii Mr. C. C. Smith, Lion Hotel, iT, ar fen b. ), gwrai¡{ Mr. R. Lewis, Nelson Emporium, n, ar ferch. yn Llanrwst, Mrs. Coventry Jones, Forth fab. gwraig 3Ir. David John, siopwr, LlaIJ -dra,.ir Ial). gwruig Mr. John Jones, cerbydwr, Aber- • ferch. gw raig Mr. Owen Williams, Post Office i dref hon, ar fab. i £ "aig Mr. William Hughes, llywydd yr h Madoe, ar ferch. Priodwyd, yn Eglwys St. Silas, Mr. O. Oyvens, teil- ef a Miss M. Jones. Rhyl. yn Eglwys Bleasby, y Parch W. Morgan, Arf..n, a Miss Aviee Kelham, Blensby i!1glJal1;shire, yn Eglwys St John, yn y dref hon, Mr. leredith, a Miss Elizibeth Ann Jones. • .vu Nghapel y Trefnvddion Caifinaidd, i reet, yn y dref hon, Mr. John Williams, j e, merch Mr. John Thomas, llonglywydd. j yn Nghapel (A. Saesoni^) Caerlieon, Mr. !rt: "werthydd té, Nantglyn, ag Ann, K. J(<ii(?s, Garej;bf)etb, Cilcen, Sir Fflint. yn Eglwys Aiiergele, Mr. Ellis Williams, iss Elizabeth Jones, y ddau o Abergele. yn Eglwys Mallwyd, Owen, mab Mr. ics, VVyddgiug, a Miss Harriet Capper yn Eglwys St. John, yn y dref hon, Mr. f iberts, a Miss Catherine Jane Hughes, i, yn Addol iv y Trefnvddion Caifinaidd yn yth, Mr. John Jones, Penyewui, a Miss Eli- i.ewis, Garreg. —— 14, yn *w'%(I(tf,(i'r Cofrestrvdil, Pwllheli, Mr. John Roberts, Peiiygraig, a Miss Ellen Williams, Bryngolen, y ddau o Nefyn. 14, yn Eglwys Caerwys, Mr. John Evans, Maesycoed, a Miss Williams, Pentref, Caerwys. 15, In Egl,v)s Llangollen, Mr. Richard Sal- ter, Blackburn Place, yn y dre. hIll, ag Emily, mercb y diweddar Mr R Jones, cyfreitlii wr, Llangollen. Hi. yn Eglwys Penrhos, per Pwllheli, Mr. William Thomas, Tyllewelyn, a Miss Ellen Griffiths, olr tin 17, yn Swvddfa'r Cofrestrydd, Charlton- upon-medloek, Manchester, y Parch. J. G. Owen (B.), Paudy'r Capel, ger Rhuthyn, a Miss Morris, Brvn. 17, yn y Tabernacle, Bangor, Mr. John Rogers, asiedy ld, Manchester, a Jane, merch Mr. John Parry, adeiladydd. Upper Bangor. —— 17, yn Nghapel (' V.) Henllan, ger Din- bych, Mr. Isaac Wynn, a Mary, mereli Mr. W. Hughes, {{of, y ddau n Henllan. —— 17, yn Nghapel Seion, Llanrwst, Mr. W. Williams, mwnwr, ai,, Eiiz ibeth, merch Mr. W. Evans, darllawydd, Llanrwst. 17, yn Ngbonwy, gan y Parch. R. Hughes (T. C.), jir. Thomas Jones, Bryoype rson, Llanelian, Swydd Dinlivch, gyda Miss Ma ty Roberts. Tynew- ydd, Colwyn, gynt o'r Geil, Llangcrlliw. —— 18, yn ghapd Seion, Llanrwst, Waiter Hughes, Ysw.. (\. & 8. W. Bank,) Gwrecsam, a Jaiie, itiereli IV. Jones, Y'sw., Bodunig, Liaiii-wst. Bu Farw, Medi 6, yn Rosemary Lane, Beaumaris, Mr. John Williams, pilot: oed 51. —— 10, M ss Emily Nicholls, Vernal Cottage Llanlwrog, Rhuthyn oed 41. —— 10, Mr. Owen Jones, paentiwr, Blossom- street, Salford, Manchester: oecl 45. ——— 10, ar ol 12 aw r o srystudd, Margaret, merch ^lr. Evan Davies, masuJcliyd.l te, Llanylltyd y- fardra: oed I". g I] r. Davi] il li,r,, 10, Mary, swraig Mr. David Morgan, block layer, Cr-ndi oed -?f). —— 10, William, mab Mr. Elias Hughes, CenJl: oed 32. 11. yn Llanelwy. Mis. Roberts: oed 70 Tranoeth, Mr. Thomas Uoberts, ei gwr: oed 72 ——— 12, Eliz merch Mr. M. Evans, ilvwydd yr Ellen Cu'lierine," Ceintwydd oed hi. —— 13, Fallen, gwraig Mr. W. Morris, Bryniau, Gwah.-Kmai oed H2. 13 Mr. Morris l ee, Llangollen oed 77. Bo yn aclod cyson gyda'r Bedyddwyr am 50 o j I f) vn ddau. —— 13, yu TyJdyn Crwti, Penmon, crer Beau- maris, Catherine, gwe.ldw y L11.\edllar' Mr, W Hughes, Tany penlrtd', 1'3, Mary, merelJ capt. Rogcr Peters, Aber- ystwyth oed 31. —I I, Mr. Owen Thomas, Tynyrorscdl, Llan- rhwy.iriic, Mon oed 88 —— N, Mr. William Rowlands, Clw t-y-bel, Llano ddeiniolen, Arfon oe I 60. Yroedd Mr. Rowland yn tldyn da yn mlmb ystyr, Bti'n proti'usii gydalr Trefny dtlion Caifinaidd am 32 o flynyddan. (iadaw od fwich ar ci lli na lenwir niohono y rbawg. Caf- odd ei glad lu yn anrhydeddus yn y fynweut wrth Gapel Crdnywien. —— 17, Mrs. Margaret Evans, Pen'rallt Isaf, Bettws-y-cocd, mewn oed ran teg. 20, yn Mount Pleasant, Llanrwst, Peter Luke, Y'sw., Penmachno: oed 30. Y'r oedd yn ddyn i ieuanc a beruhid yn fiwr i;;m ei boll jydnab^(hlion. l'ii iihv ei mab, Wi liain Evans, esgidiwr, Heol J Mostyn, Mostyn, wedi byr gystndd, nc mewn tawel- Iweliir.awr, Elizabeth Evans, gynt o ardal Capel J Garmon oed 84. Bu mewn undeb gyda'r Anni I bynwyr am lawer o flynyddoedd.

j M A 111 YR \ LIVLii POOL.…

lUARCHAD Y GWLAX.

-MARCHNAD LLUNDAIN.-

I-CANOLBRISIAU YiMHBRODiiOL.

ILONDON CATTLE MARKET.

i! LIVERPOOL CAlTLE MUiK^r,…

:-.-I PRICES cUfliZENI' iN…

i METALS.-

MAEWOLAETH V DXJC WELLINGTON.