Hide Articles List

10 articles on this Page

ODLIG AR FAilWOLAETH Lllil.…

[No title]

I GOIIEDIAETH. IGOHE___ETH.

j T R A E T il A W D

MALLDOL) Y CI.OKON.

——! BRAZIL. j

Y GYNAD:.E!))) Wt:.SLLYAlDD.

"f :\1FTDIA LTH.

Y LLYTHYRDOLL FOR AWL.

News
Cite
Share

Y LLYTHYRDOLL FOR AWL. Yn mvsg vr amrvwiol faterion a ddenant sylw d'- wygwyr meddvlgar yr oes hon, yr ydytn yn denii fdi annghyfartalwcii y Llythyrdoii Forawl wedi bod yn destvn eu lietiv-iiaeth "0 ddik,etidii- Fc,%etii derbyii yr benaf gan day lit; ac yn ir nid lieb achos. Y mae'r annghylartalwch yn gvwil- yddus. Pe'r aufonid Ily thy r gyda'r agerlong o LJT-D- (iain i ddioas brysur-gaeth Amsterdam, yr hon sydd iOO a. ucg o fi'idirocdd <> Loegr, byddai raiJ taiu swllt o doll; Dnd pe'r anfonilllIvlbyr gy(iilr un aterlong i Hamburg, 2u0 saith deg a dwv o fill iiroed l yn mheilaeh, ni bvddai y doli ond wyth geiniog. Wyth geiniog am 4-:2 o filldiroedd, a swllt am 210! Tyb- iciii fod v S'aifh bona yti unig yn ddigon i wreyd tin gwiadwnaeth yn «Iadwriaetb <> ddiwygwyr ar y pen hwn, beth bsnag. k)iiii feiii.ii y daojenir fod lii b, vrau yu cael (neu o leiaf geliid) eu iianfon i'r uin- asoedd a euwyd, ar hyd y tir. Pe gwneid hyny, danghosid y gyiraith a lywudiaetha ein toll iafleni g'vahani-edo' yn waeth r. th, gan tod y peiid-.r gyua'r rheilll'ordd yn Hair Amsterdam. Os ydyw y peilder .1 Lnudain ) Haburgii agerlong yn fwy na ehvmaiiit arall a'r pei.uer i Amsterdam, y mae'r pellder yn fwy na ciiyinuuit dcirgwaith a iiiyned ar bvd y tir. IS id ydyw hyna ond un enghradit o mil- ryw a ellid djyfynu er dangos yr anghyfai tai wch gvvrthun sydd yn ein cyfundrefn ly thyrdoilawl; ac i Rllwlund iliil y mue i ni ddiolch am yr eithriad tlvmunoi sydd yn ein uoslntrth cartrefol. Pe sylwid ar yr holl doll dufieni, gwelid fod yr on gwr'huni ya yn eu uodweddu. Y maent yn gymbwys Iel pe bil- asai rhyw dyiwyth teg direidus wedi bod yn eu (furgo er mwyn coegdd.grii'we'a! Per anfoniJ Hythyr i Calais, 24 o ijtidirocdd.byjdairdu,! yn 10 ceiniog; pe'r anfonid llythyr i Ostend, i ti ofili(iiri!ed(l, iii I)v(I(Iti*r ki,li oil-[ pe'r I anfon id livthvr i Vigo, (iliO o filldiroedd, byd 'ai'rdoll yn 2 swllt a 2 geiniog; ond pe'r anfonid llythyr i Vienna, 8-26 o filldiroedd, ni byddai'r doii end 8 geiniog. iVlae y o«dl i Venice yn swilt a 5 ceiniog, pan nad yw v He' i Naples, 4 milidir yn mheliaeb, olid 5 ceiniog. Pe r anionid llythyr o Lundain 1 [ Gaercystenyn, set y peilder o 3 mil o fi■ id 1 re>e<i<1, b d doii vn 3 swllt a3 cei ri i oz ond pe'r aufonid llythyr i New York, yr un peilder, ni byddai y doll ond swllt! y y ,,yfun ('!) hon yn anhaws i'w d.ieail i"ytil pan ystynr yr anglivf- artalwch a geir yn y 10 ii ar lythvrau i faiunt ydynt bron yn yuiyi en giiy i.i. Ar tichr.ai cyieroynioi y 310r Taw el. y mae dwv ddinas yn sy in ar ar.toereii- i y Kirguine ht-no a eiwir Rio (le iu S'inta, sef, Alonte a A.,rs. Y ddwy ddmas yn yr un wjad, ac yn ddeiiiaid o r 1111 Wer/niaetSi Argeutan- aidd, eto y mae'r llythyrdoii i 31/iite Video yu 2 swdlt ac 8 geiniog, pan nad yw'r llythyr,I dl i Haeoos A res, vr lion sydd l(>0 o lilidiroeiid yn tnliellaeh o Loegr, ond »wl.t! Ac er dangos uiwy 0 y llaitii hon, nyni a veil «\ auegwn, I 'd yr uu agerlong ag a gluda y ilythyrau i'r dinasoedd a enwyd, yu galware; flonhl yn La t'lata, yu Ui < de Janeiro, 300 o iilJdiroedd vn ries i Lunilain na Luenos Ayresl yn gadael llythyrgod yno, a 2 sw l-l a 9 ceiniog o dol- <J.r !Jolt llyth;;r! <\c nld gyd:¡ !.('ih'g ar w:eJyJd tr,¡- mur yo unig y mae yr anngnvi'artalwch yn bodoii. Svlwer ar em liytiiyr loll drefedigacthtd. Ceir yr L-n agerlong yn evmervd lly thy ran i'r Penrbyn, i Syd- ney, ac i Zealand Newydd. Hi a eiiw yn v Peuiiiyn, yr liwn svdd tua (5,700 o filluiroedd o l.m>daiii, ac ar y Uvthyrau cyfeinedig yno, c«ulir swllt yr uu o doii. A y'r un agerlong yu mlaen i Sydney, yr hou sydd gan beiletl arail, ac ar y iiythyrau cy/eiriedig yno ni ehodir ond yr un doll, sef swllt y llythyr. ) na â yr un agerlong yn udaen yu ei mordaith am 1000 o fill- (I iroedcl ynO mhehach, sel i Zealand Newydd; ac yu lie bod cylartairt ch vn y ily tiiy rdoll, 111 bydd y doll ar y liyttiyrau eyfeirieuig i Zealand Newyld ond 8 geiniog yr un! A r.% iii,-t fei yr ydyui yncael ygyf- undrefn drwyddi. G.ui hvnv yr yd\ui yn tybiea lod yn anniehon I gyfuudrefn uiur amdditad o seili.tu rhesyiuol sefyll ya ngwyneb ynigeisiatiau tbfrifol corff o ddiwygwyr yn cael eu cefnogi gan ogwydd- ial cytlredinol eu cvdwladwyr goleuedig. Ac yn ngwyneb yr ystv riaetiiau Ila, yr ydyui yn penderfy uu fod yn rhaid icael diwygiad yu ciii Llythyrdoii Fur- awl.

- - - - - - LLOFFION GOUEBUL.