Hide Articles List

10 articles on this Page

ODLIG AR FAilWOLAETH Lllil.…

[No title]

I GOIIEDIAETH. IGOHE___ETH.

j T R A E T il A W D

MALLDOL) Y CI.OKON.

——! BRAZIL. j

Y GYNAD:.E!))) Wt:.SLLYAlDD.

"f :\1FTDIA LTH.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

"f :\1FTDIA LTH. Er vs vchvdig wythnosau yn ol, eyhoeddwyd ieudiiegfed adroddiad y swyddogion a arolygant y Tir Trefe ligaethol, ac Yrnfudiaeth. Yn ystod yr *20 inlynedd a ddiweddai yn y fiwyddyn 18,) 1, ymfudodd '2,<>4o.84S o bersonan o'r Deyrnas Gyfanol. Ymfud- odd inwy na hanner y l.ibr yna yn ystod y pum mlvnedd'diwedduf; ymfudodd titwer ia-,i-n 1851 yn unig, yr hyn sydd yn llawer iawn ychwaneg na cbynydd ei phoblogactii. Gwvddelod ydyw y nnvynf o lawer o'r rhai a ymfudant: eyfrifir fLld 1,289,133 o Wydde 1 od wedi myned .Ir(.s N, cel'ijf'or i ymofvn cartrelvdd newyddion, yn ystod y 10 inlynedd 1 diweddaf. Gan fod nifer y rhai a ymfudant o Iwerdiion vn cael ei gwneyd i lyny yn benaf o'r gwyrvfon a'r llangciau, a'r hen a'r methedig yn cael eu "gadael ar ol, tybia v Dirprwywyr y bydd y wiad bono cvn hir wedi ei hwvr wagliau o 1 pbobiogaeth j Geitsiitid. Yu ystod v jiedair biyntdd diwede.al, an- toawv yn unig tuag at daln ain giu liad yinfadwyr. Yn y fiwyddvn 1818, anfonw vd £ iGU.0( 0; yn y flwydiiyn ISIH, an- I8i0, anfonwyd £ 957X100; ae yo v fiwyddyn 1851, aslonwyd ouu, Khoddwyd v swm o £ 8 0,000 tuag at daln am gludo v m fud wyr ah an o dr.sorfa y wladwnaeth cvn diwedd v flwyadyn 18-51. Ac yr ydys yn ty bied fod nifer v rhai a vmhulant yn ystod y il.vyddyn bresenoi vii ychwaneg o lawer ii r blynyddoedd hiaenoroi. Yinddeogys oddiwrth nifer y rhai a ymfo.dasant eisioes, v bvdd y nifer erbyn diwedd y fiwyddyn yn agos i 500,0 H). Ynmysa; yr hoil wledyd'i yr ymhniu iddynt vr un y siaredir mwyaf ui ei ciiyleh yn bre- senol vdyw AWSTIIALIA. Y mae Australia yn an o'r gwledyd hyfrydaf ne iachaf ei hinsawdd a allai marwolion ddymuno yn niebur tua 2,40 » o filldiroedd o'r dwy.ain i'r gor- I'ewin, a thuag 1.700 o filldiroedd o'r gogledd i'r deau: ei harwynebedd yn lied wastad, ei thir yu firw.;tlilawn, -,tli daeargelioedd yn llawn o aur. Yn ysto'i 'y fiwyddyn ddi wedd af, y mae'r swn am ytnfudo ilr Unil Daleithiau ac i Brazd o'r bron wedi dystewi vn hollo!, a phawb yn ymwrando pa bi-tii a ddywedir aiii Awstralia. Er ys ycliydig o fisoedd yn ol, yr oedd v wlad yn cynwvs tua hanner iniiiwn o drtgolion,— o feirch, tuag l,-Voa,ooy o wartheg, tuag S,i"00,000 o ddelaid, a thua 50,< 00 o foch. Y mae pob gweithvdd a ddygir JIl mlaeu yn-Mlirydain, o'r bron, vn cael eu dwyn yn mlaen yno. Ceir yno weilhfe" vdd brethynau", gwlaneni, rhatfau, liediati, hdiau, Iwtiau, haiarn, sebon, canwyilasi, tybaco, tylf'eri, sugr, gwinoedd, gwirodydd, Si' Yrvdvm yn deall hefyd fod y trigolion yn gy ITiedin yn ymueisio at fwynhau rhyddid gwladol a ehrefyddul —yn derbyii yr iiviforddiadau a gynwysir yn y gyfrol ,) frol ysprydoledig, a b,i y riiai a (,I'alai-it ,III foesoldeb a ihinwedd yn addtdi } Duw a greodd y cyfanfyd. Dvwedirfod yr enwadin Cristionogof vno yn cael en hystyried yn gyfartal—fod cyfran o arian V devrnas yi) cael ei rhoddi i gvnnai crefydd -f(,t| Eglwys Rhnlam, Eglwys Loegr, Egiwys yr Alban, a'r Wesley"ai 1, yn eu derbyn a'r Eglwysi Cjrinull- eidfaol a iiedyddiadol yn cu gwrthod. Cvn manvlu ychwaneg o barth sefyllfa pcthau vn y wiad gyfoethog hop., did wn y.i;a dallen yn cynwys crynodeb o'r modd y rheuiU PoBLOGAETH AUSTRALIA YN Y FLWYDDYN 1851. Ni-w Van Victoria. Soutli Diem-in's Cyfaarif Wales. -Lanl. Gwrrywiaid 4ii,-2n2 103,229 43.127 19.0.08 Benywiaid :51.14-3 81,014 Cyfailrif 77,3-1-0 187,243 68,ti.), 333,1117 G>find ci GmiCujacth. III v Di?-;e.Ug..K-?h.20?7' P1.3'.?dimcyMf.tOI.??I I.l? gr ? ??,?"' 51,m „ bO.?.?J Cvmru. ?77 ? „ i?.i I [;:LL"LHI.. :i:!¡ ;¡ :) .¡¡ Ysgutlaiid 8,003 10,907 lf.t'liO Miiuaa Prvdeiaig ereill.. 3,12-0 l,Ho5 „ 5^x3 Gwledyild'Tra 111 o 1- 1.101 2.?jl 4,110 CyfaTirif 77,3io 1?7,243 2(H,0>s Daliaitau (' rt n?'vs L.?or :;7,41') 93,137 40.073 175,04;) 1'ivsbyteriaid 11,0'jsi 18,1.00 4,4? 34,-?..) Wt-sI?v nd. 4,?lli 10.0? 3,772 18,708 I :L¡''¡'i:¿Ú: g;:j ]:i g:r¡ i: l?."14 ?.?'9 12,414 87 .57 Inl1:two1 ?;;i4 070 435 J.77s Mahoinetaniaid, Ste 201 R)2 21 1,074 Duliadaa ereill 1:21 740 „ 1;]1;1 Cvfanrif 77,340 187,243 6?,333,107 Yn vstod y misoedd diweddaf, darfii i ychwanegiad eyfoeth yn y wla 1 ddyiunwaiu yn annymmiol iawn j ar sefvllfa gcnnleithasol ei tiirigolion, iel y mae a, ystvriaeth a drygioni yn tVyiui yn gywilyduus yn eu mysg, a llotrtuhliaethau a lladradau wedi dyfod yn 1 bethau holiol gyllredin. Clywwvd aniryw weithiau j am tuag 20 o yspeilwyr yn gwneyd amod a'u gilvdd i vmarfogi a myned vii ol noedd. Dywedlf befyd fod clefydau a dam^veiniau vn ami iawn yu eu mysg, yii cael eu hachosi yn benaf gan eu iiannhrefn a'u hanghymedroiikb. t'e j colrestrid v marwol.ietnau, oiany byddent yn iluosog iawn, iawn. Y lleoedd y mae mwvaf o aur yn < aei ei godi o honynt a elwir Forest Creek, a B-.r.di^o j Creel;; y naill o fewn 75 o a'r Hall o fewn 95. Tua dechren yr haf, yr oedd i nifer y cloddwyr uwchlaw 35 o tiioedd, y rhai a god- j ent \\ertli ttiit b t i ii,, s; a diau pe buasent yn glo. id wyr medrus, a chauddvnt i art an priodol, y buasent yn clod..io llawer y"chwaneg; Y tyilau a gloddir wrth chwilio am dano, vdvnt vn gvHredin o 20 i 30 o uroedfeddi o ddyfnder. Gwert.i- ir yr aur ar lan y ehuldfeydd am tua £ 2 7s. yr wus; i ond wedi iddo gael ei barotoi a'i gludo i'r porthladd- ceir fidrwg: pan y digwvo.d i'r hin fod yn wi\ h, b"v Jdant tn huHui annhrafueladw\ Yrhynaf't-tH-yn?v- [h'cdm am ?tudc yr aur o'r cloddfeydd 1 Melbourue, yw E-21 v (lu"lell. j Y mae e, nydd disymwth y boblogaeth yn Awstra lia, vu peri i luniaeth o bob math f'otl yu hynod o ddrad. Y i Js, 3e. i lc. y i yr it i) te, s. (ic i :3: pwss; sugr, o 4>\ i be. y pwys; ilaeth yn lOe. v cbwart; cioron, o le. i I^e. y jt.vys; winwyo, o 3c. i 4e. y jiwvs; bresych, o 2e. i 3e. yr aa; moron, maip, 1) 2 c. y svpy n eirin, o be. 1 Is. y pw\s; afalau, Is. 3c. y pwys; gritwnwiR, (.K-. v pwvs; gerilyg, o 3s. i 5s. v dwsin; poinpiynau, yn ainryw 10 o 3s. i 12s. y dwsin. Mae'r dwtr yn brm iawn yno ar rai a ;egau. Y mae'r tir a'r tai hefyd yn hynod o ddrudion yno: droedled 1 ain ddarnau b o (tir i adeiladu arno. Telir 10s. yr wythnos am diKv v o vstafelioe id by ch- ain, a tliros gymaint arall a hvnv mewn tai yn agos j i'r cloddfeydd. Y mae do Irefn hefvd, a piiob math [ o oUerynau. yn ddrudion iawn yno. Y Ilue ddia lau i i'w cael am lirisiaa lied gymedrol, oddieithr esgidiaa a botasau, am y rhai y telir o 11 1 £ 3 y par. I gytarfod a'r prisiau ueliel ija, 11) -1 e lris IlafLir hefvd yn ueliel yno. Ca gwr a gwraig heb biant o £ 1 i Xi 5s. yr w)thnos, a'u cvnnaliaeth, ?d.t thy- ddynwyr. Kichu gwr a gwraig a theuiu ganddyut (I(Ivn%v)-r. Ni (. I iLt g",r a gvr-i i, -i t t l ieL) I tl %lit ond tua 15s. neu 13s., gvda'u rynnaliaeth. Ca bu:pil | o 12s. i t?s.\r\vythn?s? ??da')?y)H'<'i?'?th;Huest. w?r,otUs. i 12s. gwaiitii,et!i%vN,r li'redin, o 12s. i 15s. yr wythnos; garddwyr, 12s. vr i""re,iiii, o12s. i 15s." gar,ld?N-%r, 12s. wythnos; march vu'dion, o 15s. 1 20s. yr wvtnnos; aradvvyr, o ISs. i 2Js. yr wythnos 11101 wv n;ou c\- llredMi, o bum swllt i wyth swllt yr wythno- yn o! cu gwaith a'u ine.lrtisrwydd; seiri coed, asicdvu.iion, a ydvdd, vn ol eu medru>rwydd a'u <i vial wch gyd i'n gwa.th. Feiriatt ww, o 15s. i 2d", y dydd cysodvd i.on, Is. 3c. v lii; arg rail wyr, o J os. i 15». y dy.id; a jiiiol) mat'] o \\f)).!i?\:fr.i .t?d..t ,tl¡jau c, l.leOul. Yn nghv y leial (iyda golwg ar vm fudo i w'a d \r aur, r h od d I" n yr awgryoiiadau eanlyuol. Yn gyntiiCil. cofier f.>d y forda.tn yn un lied luitb—y cynierir o 12 i 15 wyth- nos 1 .'y ned oddiyuja ync. By dda: dda 1 oawb a all- ant fiorddia gvtneryu lie vn y cafcan goraf, neu yr ol-gaban (pvop). y mac'r gwahaniaeth yu y cyfieiis- | ilerau a'r cysnron, am dri mis o amscr, Nr o lawer na ydyw'r gwahaniaeth yn y clud-naliad. Heblaw hyna, dylai yr vmfudwyr fyuu gwybod cyn evmend eu He vn v liong, pa fath lydd nodweudiad ei Ely wydd. a medrnsrwydd y 31<-ddyg a eymer gyda hi. gan fod eu evsuron yn dybynti i raddan lied hel- aeth ar hvny. Dvlent hefyd fyw 11 cy tun deb ys-trifen- edig o barth arigenrheidiau'r f' Tdinth, sef pa swm a guniateir o'r naill beth a'r Hall \11 y llong, a g"!a!u am fod dognedd briodol o ddwfr crocw yn cael i chaniatau. Bvdded id ynt ofaiu hefvd am fal ell c%ll.-iu a'u me-,N-ii tiner br;(i I N-D vr Lvvtf.- nos cyn iddynt gvchwyn. a bydded eu hwydyod yu ysgeifn yn ystod y dvddiau cyntaf or fordaith. Bvddai d'ia i(l,rt iiryd yehydig o blue p:U, fel I na fiiner hwynt gan y ddueg (liic), yr hyn yn gy- fli-L-din a ddilyna glefyd y mor. (joreu po lle:af 0 I offer a chlucl a gymer vmfudwyr i'w canlyn. Nis gwyddom am un peth gwell i dda! yr hyn a gymer- out gilvdd, na chist logellog (chest of drawers), wedi ei hamgylchu ag yehydig o fyrddau Cawydd, a | gwnevd (ii-ws i'w giti u'i a %-r (,(-hr- v llogellau vn agor: bydd cist fel yna yn llawer hwyi- tisach na c-lilst 'N iii-e(l! n. 0 bob math o welyau, nid oes un gwell na gwely rhawn, os gellir ?i gael. Y diiladau a ddylent fod o ryw ddefnyddiau rnad a gwasanaethgar. Alpaca, gwlaneni. a brelhynan lied treision, a vstvrir vn ddel'iiyddiau cyrahwys iawn. n cael vchvdig gelS. Bvddai ystvllea wedi ei p.iarotoi i yrogi with linvnan, a thwil ynde,i ;it trial eawg a dwr,neu'rcy!L-b. vn hynud o hwylus. Liawfwrdd (tray) hefvd, wetli ei barotoi i'w grogi yr un modd, lyddui vn bur wasanaelhgur i ddal rhyw fan lestri pan fyduici vn eu defnyddio. 1 lestri a gvmeradwyir fwy af i fordaith bell, ydyw llestri elydr (],ort-:r). Petli defnyddiol iawn fyddai portable lamp feehan mewn shade, g:in v geliid cael kettle byeban i'w osod ar ci thop; fellv ceid ychvdig ddwfr poeth pari v mynid. Cofier lIefyd am hidlydd (filter) da, yehydig hoeiion, evlehau heiyrn, mwrthwyl, llinynau, ^.c., &c. Acvn vciiw anegol at v lltiniaeth a gvmerir it gv- (Iredin, vehwaneger yehydig Lemann's Biscuits, Ard Drops. Stidlitz Powder, (Jocoa (wedi ei barotoi vja I ilaeth), ac yehydig alalau a chylh ithfwy i. Dylid dyogeln y pethau vna mewn costreiau neu flvcuau, yn ol fel y gwelir a.idasaf. Yn Ys'od mordaith faith, y mae llawer 0 amser yn gyllredin vn cael ei dreulio gan yiiifnJwyr uiewu modd hoilol annoetb. Er IIHHD i idyut allu gwneyd y defnydd goreu o'r amser hwnw, bydded icdynt gymeryd gyda hwynt yci:ydig o ly'vau buddiol, trwy y rhai y gallant gael llawer o ddilyrwcli ac uddysg.

Y LLYTHYRDOLL FOR AWL.

- - - - - - LLOFFION GOUEBUL.