Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

ODLIG AR FAilWOLAETH Lllil.…

News
Cite
Share

ODLIG AR FAilWOLAETH Lllil. JOHN JONES, WORCESTER STREET, MANCHESTER, J'r hun oedd yn Aelod gyda'r Annihynwyr. Anawdd, anawdd, ydyw gwelcd, Unrhyw lanerch yn v byd, Heh gym,vlall ma\Vr 0 Ul'istwdl YD ei chuddio lawer pryd; Ar:uwdol gweled nnrhyw Jell! Vn y paiar. teg ei liw, Heb arwyddion maitli o alar, O ddyfuderau calon iriw. Dagian giov won sydd yn liifo Dros wvnebau brauld o iiyd Llais wvlofain sydd i'w gly wed Dros v (I(Iae-,tr laitli i gyl Curo dwylaw mae inyrddiynau 0 auiddifaiu ar y lisiwr, A'u calonau yn ddrvUiedig Gan effeithiau trailed mawr. Llawer tad a mam gvmerwvd 1 dawelwoh maith y bedd, Cyn i dogwcli en hieuenctyd Lwyrymgolli ar eu gwedd; Cyn i anwyl blant eu mynwes Allu codi braidd cu lief, Gotfulr tad a,i- fam eu gadael 1 ragluniactli fawr y nef. Yn eu plith rhoed Jones ddysgedig, eVil i Hoda u boreu OfS Holiol wywo ar ei ddwv rudd, Dan lfinderau ehw erw loes; CVII j'w anwvl hiant gnhaeddnJ Eu maintiuli ar y liawr, Rhaid oedd iddo yntau fyned ororau'r cillyd mav%-i-. Edrvch arno'n araf svmnJ Trwv diriogaitb angau du, ?rrwv dii-io,,I(til aiig-,iu dn, I (ieimia(lau'i deulu cu Edrvch ar ei wedd yn gwywo Dan awelon oer y glvn, "Ydoedd olwg nad anghofir Am flynyddau wedi hvn. Edrych ar y livgaid dvsglaer Yn clafeiddio'n fwy o Iiyd, Rwvgodd deimlad ei gy feiliion Yn yr Eglwys oil i gyd Olid er tryined ydoedd edrvch Arno'n nesu at y bedd, Cafwyd achos ilawenyehu Ganwaith yn ei glwyfus wedd. Er mor ddrylliog oedd yrolwg NI'VIWY(L arno yii i, gi.vil, Ei rasusau vmHdysgIe:rieiit Yr. ddysgleiriach y pryd hyn; Fi-I nad ydoedd un anihenaoth Ain ei grefydd werthfawr ef, Ac ei fod e'n awr yn cann Gyda theulu pur y nef. Ei ogoniant fel credadvn Adlew vrcha fel v waw r, Tr wv fed'dyliau'i deulu anwyl Nes en lloni lawer awr; A'i vmdrechion yn ei fywyd I ddvrchafu rliin y gwaed. Rocs atiogncth i bllt; Cristion Geisio dilyn ol ei draed. B, i 111. MON. F, NG LYN ION CYMERADWYOL I R. LLOYD, YSW., i I-UVTFEDDIG YN NOLOF.I I \T'. A drad<lod>ei/d vn A?/M-y? Elt/ni/ddot '"</?/(.?.< ?y. cil,jar 'I a,-tt,y(l,i iii, yn y<'?/? di-cf, Jfai 2j, I b/2 Hawd'latnor lieddvw yma—i'r Meddyg Sydd a'r mo ldinn ^M-lla; l' gt!I!I" (] n!1rO ga Aiwi'dl gin 4nrora. Da 'i lywodraetli a diledrvw—•Foddvg:— 1\1,y fydc!o o'i g\ fry\ Medrus wr am drwsio vw, C'aii a haeddodd evn heddvw. 11)i rlioed yr anrh,dcdd-o'j sywiawl Grnesawi i'n tiulwcd l; H • tenus wr hynaws ei wcdd-ur.1dasol Ydyw o ganol hen »" [.wvdiuid Gvvynedd.' Mor anwyl yn Hfeirionydd —yw ei gael lit i'r gnlvrg beunydd A hynod liarod y l>ydd O'i geisio i negesydd. 1,1 aw dvner Llwyd ft weina—i lawer (> deiiluoedd (iwalia; A i'w H ffir ei (Ivb-cailf air da. Dealla mcwn moddau dillNIn-aclios Afieehyd yn enyn A 11aw ystwytii gall fstyn Eli'n ricg i loni dyn. V 0. wiy — a ]«ii()dct | Kiel;! I1U wn H(';y«l, j Oeddutt ijnn ddwvs bwys v b\d, Dan fl'ichiall'n dwytj afieehyd. IJwyd a roes w el lad i'r iiel -ddynion Ddihoener.t yn ddir^el; j A dwyn y gwyn- I'ai clall gPl, j I degwel) mwy dyngel. Gwcl waith ac eli'aith evffur, — i wcIJa Yn hollialh er t-ysnr; Ei liod ynte, nid antur, Yw hel;t,tli wybovla1. th bsir. Uu vn inewii wiiyw | Gvn<U'thv> yo'ii brvsur; O'i ilacil y gwel ei Hill gur, RIedtlylia am ei ddolur. Trei(idi%A-r (,It-lieit)iwr y i-I.iriau-i-ncwiiol, 1'1' mfln gyfundraithan; A pharod o'i gyrt'uri-iii, I wella curff a llacau. Ocs a baro syherwyd—fo id lo. a ti- -i F\(j\.r fc'i ptofwyd (1 gl) ofal e gufwyd Ddigoll waitii y Meddyg. Tdwyd. Am ein hoff weini rnewo fl'vuiant,—ninau Yn tinol 1'0'" II folinnt; j Ni oil wiud,l %i-ii, Pen lhvyddiant—fy i'w law, Ail seiiiicr ttltw iesin i R,,I:tiit I Bvddcd y gwryn boddio—ei genrdl, Ar gynydd yr elo Ac o guresawgea g-rnrso-pobl gywir, Diamcu e roddir clod mawr iddo- IElAN IONAWR. Jberlly/eni. ru o "liymthrp 111nlh Gwvirdii." L Y FERCH KIN WED DO L. ——— Yr Ail Oraf yn Eisteddfod Merthyr Tydfil, 1852. TON, I' Gclynen Y Ferch H'nw<'ddfd. ddoniol, d??v!, Heb orplnvvs wvf am ganniul; Wrth weled ei hufiidd dod mad I'w mam a'i thad ualiniol: Ei rbodiad ^weodaidd ur b 1) c-irii, A'i hawydd am "ybiKlaeth; Ull gr) ii-, Y, o drki i;lli hy, I Ac yn ei t!iv mae'u odiaeth. iNi i yw un pryd yn semir; L'n s^rcbus, ion. o syber L, r, l'w thclllu';¡ fa WI' er ('sur: M;n:'n hael i'r tlawd a'i ilidwvll rodd, n rhoi ei A'i eallo'i'n wraig, eaiiV lirysur niAd, Ac harddWth ^.vlad o dciynion. Et byiniJdviManion cysim iawn A sreiryn liawn doethineb Ac lielyJ cawn ddincirdeb pur Yn egluryn ei gwyiieb: O i h..JI rinwediiau'r iWl1af vw, Ei dull o fyw \n ddnwi i; IHuw, uan fyw yij ol ei r<"d. i Gwrandawcr ar ei tliafod tor Nn tr iethu'r per wiri.medd A i tliraed a rodiant gvda pbwvs Ar lwybrau'r d«ys ilangnefedd r C%Ill (I !eii,,r:iii'n Ili' I'a,), Gan svlio'r l?,l vn dreiddgar, Witi)r<))t'is'?[)d)h)et. Fcnlljwydd lief a da^ar. I Onu;)EsImA?<c,sef Mary Jones, Penydaran. [Dymuna'r Ofvddes welc.l v "Fr.),,i,railli" ar gia^r. Dy«-ed v byddai livnv vn foddhud i'r ym- geisyddesati aflwyddiunnus. — GOL-J I AT EWYLLYSWYR D\ EISTEDDFOD NANTGLYN. I Rharror 01, hl)d,¡id !).<(]—? gciniog I v:¡,d Eistcd,i['.d; Coinhoitii dawn, a'r uu iawngod, W ii a hancs lion vn hynod. O rhod lwch, chw vclnvi wyr rhwy-lda- godiad j (-i-- ga,larii i'r- Sylltifn sv dilcruyn go <!da, COIION t>L3Hi»UItil a'¡ cilia. ]i frd> 17, 18)2. Cr.wYmwsoN. Darik-ncr yr flysbysj^d a welir iiiew;i eidofu srull o'r rliifv n liwn.

[No title]

I GOIIEDIAETH. IGOHE___ETH.

j T R A E T il A W D

MALLDOL) Y CI.OKON.

——! BRAZIL. j

Y GYNAD:.E!))) Wt:.SLLYAlDD.

"f :\1FTDIA LTH.

Y LLYTHYRDOLL FOR AWL.

- - - - - - LLOFFION GOUEBUL.