Hide Articles List

11 articles on this Page

MAN I ON A HYNODION. 1 1

LIVE RPOO L.

A M R Y W I A E T H . -

News
Cite
Share

A M R Y W I A E T H GONESTRWYDD YN CAEL EI woBiuvro.—Yr oedd morwyn yn cerdded ar gyttir Tunbridge-wells ddydd Mawrth y 7fed o'r mis hwn, n. cnododd bwrs yr hwn oedd yu cynwys putn penadur a haner Hoiodd luaws o liobl o'r cwmpas, ond mcthodd ci clo(i o liv(l i'r n o e t li clvwodd fod hysbysiad wedi cael ei ysgrifenu ar furiau'r llyfrgell am y pwrs a gollwyd, ond yr oedd yr hysbysiad hwnw yn ch weyd nnd oedd y pwrs yn cynwys ond 0 £ i i i'5. Ar ol gwneyd ym- chwiiiad, cafodd yr eneth allan mai boneddiges yn byw yn ————— oedd piau y pwrs. Gyda llawer iawn o drall'orth, ac ar ol colli ilawer iawD oatiiser, aeth yno. Pan welodd yr eneth y foneddiges, canfu yn union ei bod yn un o'r rliai hyny a gvfar- fuasai ar y cyttir y dydd o'r blaen, pan gafodd y pwrs ary llawr, a'r hon mewn atebiad i Oft niad yr eneth, a oedd hi wedi colli rhywbeth addywedodd, nad ydoedd. Pan roddodd yr eneth y pwrs yn ei llaw, dywedodd ei bod y fynycl hono am gyhoeddi gwobr am y pwrs, ond y byddai yn ddiangenrllaid wrth gwrs i wneyd hyny bellach, ac ar ol datgan ei diolchirarwch, ac ymgrymu yn y modd mwvaf moesgar a boneddigaidd, arweiniodd y forwyn i'r drws, a'r ewbl a dderbyniodd N'r otieth am ei phoen ac yn gydnab} ddiaeth am ei gonestrwydd oedd— dim. Lr.vs MILWEOL.—Mewn llys mihvrol a gynhal- iwyd ar fwrdd y Victory \n mhorthladd Ports- mouth, ddydd lall wythnos j'r JiwedJaf, pIOf\ d William Alexander Williams, cyflegrwr, yn euog o daro un o'r uwch-swyddogion ar y olain o Of- phenaf tra yr oedd y llong ary mor, a'r swyddog yn cyflawni dim ond ei ddyledswydd a dedfryd y llys ydoedd i'r carcharor gap! ei grogi erbyn ei wduf ar fwrdd y liong Dauntless, y pryd y gwelo Arglwyddi y Morlys yn dda. LLWGRWOBRWYAETH —Y11 ol y ddeddf a basiwyd yn y Senedd-dymor diweddaf, mewn perthynas i lwgrwobrwyaeth mewn etholiadau, os bydd i'r ddau Dy gyflwyno annerchiad yn bvsbysu tod Pwyllgor Ty y (Jyffredin a bünoclwyd i ystyried (lei eo etlioiiadol yn gwneyd adroddiad tod llwgr- wobrwyaeth wedi cymeryd lie, gall y Goron benodi Dirprwywyr i wneyd ymehwiliud. Y mae'r Dir- prwywyr gan hyny yn mhen amser rbesymol i fyned i'r lie penodeaig, ac yno i agor llys o ym- chwiiiad i wysio tystion, ac i'w holt ar eu IIw; i alw am, ac i orlodi dygiad yn mlaen bob papur a llyfr, ac mewn gair i ddulnyddio pob motbiion galluadwy er cael allan y gwirionedd. Ac nid yn unig y mae trydy dù personau i gael eu boli, ond yn ol y cylnewidiad a wnacd yn ddiweddar, yn nghyfraith tystiolaeth, gall y prif bersonau eu hunain gael eu holi; ac er mwyn cym bell y Jlygr- wyr neu y rhai a lygrwyd i roi en tystiolaeth yri wiifoddol, y mae gan y Dirprwywyr hawl i ddi golledu y rhtii hynv a wnant hysbysiad cyflawn a fiyddlawn ar yr un pryd y mae i'w sylwi tad oes neb i gael ei esgusodi rhag ateli unrhyw gwest- iwn ar y tir o hawl ueu ragorfraint, neu am y bydd ei atebion yn tueddu i'w euogi ef neu ryw uu arall. Yn (yr, i bawb a ddaw yn mlaen yn wiifoddol, y mae rhyddhad holiol oddiwrth y eanlyniadau o hyny; tra y mae y rhai hyny a arosant hyd nes y danfonir gwys iddynt oddiwrth y Dirprwywyr, yr hon nas gallant ei hanufuddhau dan boen carchar- iad, yn nwy]aw y dirprywwyr. Y mae'r Dirprwy- II Vi' i wneud adroddiad i'w Mawrhydi, yr hou sydd i osod v mater ger brcn y Senedd ac y mae pob costau, &o I i gael en talu aiiau o attau a benodir gan y Senedd i'r perwyl hwuw. PUYF COPPYX CALL.—Difyrwyd ni y dydd o'r blaen nid ycbydig wrth edrycb ar bryf coppyu bychan, a'i vstrywiau i faglu pryfyn glas mawr. Yr oedd y blaenaf yn ymguddio yn ddyogel yn ei we cordeddog o'i luniad ei bun, ac yn brvderns wylied ci ysglyfaeth, a'r olaf yn cerdded 0 gwmpas yn ei ddull dtdaro arferol, heh ddycbymygu fod gelyn gerilaw yn cynilwyn am ei fy'wy'i. Yr oeud y pryfyn glas ('r nad aeth am fynvd allan 0 olwg y pryt coppyn, eto yn gallu cadw tu hwnt i gyrhaetid maglau ei gasteil; a chan fod yr olaf \n meddu ond amynedd byr, ae yn ofni y buasai pdhau yn parhan tel hyn am hir amser, penderlyi.ood ddod allan 1 wneud ymosoduid uniongyrchol ar ei elyn. j Canfu adeg gy Hens, dueth y pryfyn glas yu ei rod- iadau yn nes i we y pryt coppyn nag or biuen, an yr oedd yn uniongyichol gerilaw; rhuthtodd y I pryf coppyn arno yn sydyn, ond pan gan 111 fod y pryfyn glas yn gwneud ystum ymladd, a chan ei fod yn ty hied ei fod brauld yn rhy fawr i roddi gwasgfa iddo yn y dull arferol, ciliodd yn ol mor sydyn ag y daetb. Ei ein nifyrweh pa Jbdd byuag 1 dychwelodd drachefn,ac aeth o gwrnpas ei orciiwy I rneWIl dtilIIJl\Y gochelg'¡r. it sylw/lsom ei fod wedi dwyD gydng td y tro llWi! edefyu sidanaidd. Yr oedd yn canfod nad C,O-.Tct-dtm goDaith llwyUTo trwy vmosodiad agored a theg, ac am hvny daeth •tlUn i weled belli a wnat ystryw. Sierliaodd na p?:i i'w gortyn sidanaidd yu ei gasteil a dahodd y  -'i  di'oioa;)i g y!chp i e i \'ti pen arall ,i (11.,)l o amgyich ei elyn tua hanor dwsin o weithiau mewn cylchoedd, gu e- od,i nior yi- oec](i yn anmhosibl i'w elyn ddiange. Wedi ei sicrhan fell li n, lli.sg- odd y pryf coppyn ei ysglyfaeth i'w gell, a phau edrychasom iddi yn fuan wedi hyny, nid oedd ond cortfyu marw y pryfyn glas mawr i'w ganfod! FFAITII HAXKSYDDOL HYNOD. — Yr oedd gwraig yr enwog Arglwydd Clarendon, awdwr Hanes y I Chwildroad yn eneth o Gymiaes, yr hon oedd yn bur dlawd yn ei gwlad ei hun, aa am hyny aeth i Lundain, i geisio gwella ei hamgylchiadau, n daeth yn forwvn i ddarllawydd mawr yno. Tra yn y sefyllfa isel hon bu ei meistres farw. a dy- gwyddodd i'w nieistr ei serchu, ac feÏ priododd. Bu yntau ei hun farw cyn peu nemawr o Hlser, gan ndael ei ijoll eiddo, yn werth o i'20,'000 i £ 30,000 i'w wraig. Y11 ntysg y rhai hyny agoedd- vnt arferol o fynychu y davllawdy, yr oedd un :\1r, Hyde, y pryd Ilynv yn ddadieuwr cyt'reithiol tlawd, a phenderfynodd geisio gweddw y darllawydd vn wraig iddo, a liwyddodd yn ei ymgais. Gem ion Mr. Hyde yn meddu cryn dalent, ac yn awr wedi d00 i feddiant llawer iawn o eiddo drwy ei wraig, daeth yn enwog yn ei alwedigaeth, a buan y daeth i fod ) [J ben yn y Caugbell-lys, ac efe wedi hyny oedd yr enwog lhde, larll Clarendon. Enillodd merch henaf y ddeuddyn hyn galon lago duo Kfrog a pbrioiiodd ef. Danfonodd Siarl yr ail yu ddioed iiiii el t'itiw,l, n(! fli- ol ei wawdio \n clost alll ei ddewisiad, a derfynodd trwy ddvweyd, "lago, fel v darilawaist, felly y mac yn rhaid i ti yted, ac yn ddioed govchymynodd i'r briodas gael ei chwblhau vn qyfreithiol a'i gwneud yn hysbys. Ar farwol- | aeth Si a rl, esgynodd Due EflOg Ïr orsdd dun y titl o lago yr ail, ond bu y dduces farw ryn cael y dyrchafiad hwn. Ond ei merched er hyny oeddynt y frenbines Mari, gwraig Gwilym y trvdvdd, yr hwn a d.tflodd ei dad ytigh} fraith oddiar yr orsedd ac a waredodd ein gwlad o grafangau Pabyddiaeth, a'r Ftenines Aun, v ddwy yn wyresau ir Gymraes dlawd, Etc yn gwisgo coion Lloegr yn olynoi, LLADRON YN AWSTIUA—Y mac newyddiaduron Vienna yn rhoi hanes am ddigwyduiail dychryn- llvd. Yr oedd asuuetbwr 0 Podolia Galiciaidd vu myned i tfair Zb traz i werthu par 0 ychaiu. Pan yn dychwelyd, gau ei fod wedi bod yn yfed yu lied drwrn, rhoddodd ei arian mewn gwregys, yr hwn a rwymotll 0 amgylch ei fetch yr hon oedd gydag ef. Pal] yn myned trwy goedwig cyfarfu dyn a hwynt, a gorchymvnodd iddynt roi eu harian iddo, lieu y cymcrai e!e eu bywydau. Tystiodd yr amaethwr nad oedd ganddo of ddim arian gydag ef; and gan fod y dyu yn gwybocl ei fod wedi gwerthu ei ychaiu, vmatlodd ynddo a llusgodd ef i'r goedwig. Yno ymunodd dau ddyn arall ag ef, a Uofruddasant y truan. Gwelodd yr eneth y trosedd yu cael et gyflawni. Wedi ei dychrynu yn fawr, diangodd urn ei hoedl, ac yn yrnyl gwelodd fwthyu bychau. Aeth i mewn a chanfu wraig tlywcdodd wrth y wraig beth a ddygwyddasai, a dywedodd mai gau. ddi hi yr oedd yr atian. Cymerotld y wraig yr arian a rhoes hwynt or neilldu, ac ar cblymuniad taer yr eneth, rhoddodd hi mewn ystafell wely er mwyn dyogelweh. Yu mhen ycbydig daetli ti-i ddyniou i mewn i'r bwthyn, sef y ti-i i a lotiuddias- ant dad yr eneth. Yr oedd un o honynt yn wr i'r wraig. Dywedasant wrthi eu lbd, wedi lladd y dyi), a'ti boil N,eli eLl siomi yn cKlufuwr, gan na chawsant ddim arian arno. Dan chwerthiu vu uchel t"nodd y wruig y WI regys allan a clangosodJ iddynt yr arian, a dywedodd tod yr eneth ag oedd wedi ymddiried y pwrs iddi yn yr ystafell uesaf. Amlygodd y mwrddwyr luwenydd mawr yu xi olwg ar yr arian. Ond ar ol ystyried tybiasaut y gallai yr cnetli achwyn arnynt, ac 0 herwydd hyny dech- reuasaut fyfvrio beth i'w wneyd a hi. Yr oedd yr eneth druan yn elywed y cw bl yr oeddynt yn ei ddyweyd. Penderfynnsaut ei lladd, ae let na byddai dim olion y liofruddiad, penderfynasiuit ei llosgi yn y H'wrti. Dechreuasant ar unwaith ar y goroiiwy l i tt(,, inewit vchydig o tynydall clywai yr enelli druan y fHamau yn enyn. Ar fin anuhaith, edrvchodd o'i hamgylch am Kvybr i ddianc. Vn ffodus, deallodd nad oedd y mur ond clai, ac felly yr oedd yn alluog i wneud twll digoii mawr i ddianc trwyddo. Felly hi a ffodd o'u gafael, ac ar ol myned ychydig o flordu, cyfarfu a dau o'r gendarmes, i'r rhai yr adroddodd yr holl hanes. Aethant ar unwaith i'r bwthyn, a chyraerasaut y tn llofiudd a'r wraig i'r tMaifa.

ESGOB CAF.RT.VVYTCOED r LTXCOLN)…

[No title]

I AT EIN GOHEBWYR. I

\ AT EIX DERBYXWYR. I

I "Y DUC __0 WELLINGTON'.…

?  I- I LI?OL"Opl

I GWRAGEDD A THEULUOEDD Y…

i SNV L,, VA 11) D.