Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

MAN I ON A HYNODION. 1 1

LIVE RPOO L.

News
Cite
Share

LIVE RPOO L. GWRAIG YN CAEL El LLAlJD YN IloRNBY STflKET — Hygwvd ThomasYates o flaen v trengliolydd d Ivdd Llun, o dan V cyhuddiad o ladd Grace Jones, oed'57. Oddiwrtb y dystiolaeth yr oedd yn vmddangos fod y carcharor yn byw g\dag Ellen Slitt, merch y dreng- edig, yn Hornby Street. Yr oedd yrhen wreigun yn byw yn yr un ty. Y nos Sadwm hlaenorol, rli wng" deg ae un ar ddeg o'r gloch, yr oedd y "raig Stiit yn nhy eymydog, pan ddaeth y carcharor ati, a gof'yn- odd (la-i regi, ai nid oedd ganddi swper yn barod iddo. Atebodd hithau, nad oedd ganddi ddim ar- ian tuag at brynu swper. Yna fe'i tarawodd vn ei It wyneb, ac a'i cigiodd ar y llawr. Yna rhedodd v wraig i seilar yn ngwaelod Hornby Street, ae aros orld ynn am beth amser; (lnd pan yn dod allan, ey farfu ei gwr a hi, ac ymosododil ami diachefti. Yita aeth adref, a dilynwvd hi uan y carcharor. Pan gvrhaeddodd y tv, cvnvgiodd ei tharo tilwaith, ontl rhedodd hi i lawr i'r t-egin, ac wedi hynv i'r ystryd. Aeth y carcharor ar ei hoi, ond gan na chafodd efe hi, dy eh wclodd i'r ty, ac agornyd y drws iddo gan y diengedig. Taravvodd hi yu ci jdien yn union witli v drws a'i ddwrn, a syrthindd bithan ar ei bochr witli nniog v drws. Yna ceisiodd y carcharoi lusgo d e ¡,erJjg a'i thaflu allan, ond daiodd IJl alae! yn y drws, a<: ynulrecbodd ag ef, ond o r diwedd, llwydd odd y creadur mileinig i'w lluehio i waelod pedwar o risian cerjg, ac yuoyr oedd y wralg aufl..dns y-n i gorwedd in ei gwae l. 117c(ii hyny, ce.s.udd y car- charor estyn cymhorth iddi, a chynygiodd lyned 1 gvrch 11 mcldyg; ond yn fuan, gadawndd y Ile, ac ni wel wyd ef drachefn byd ddydd Sui, pryd y rhoddodd etc ei hun i fvnu i ddwylaw cyfiawnder. Dygwyd rheithfarn o ddvnladdiad, a thraddodwyd y carchar- or i gj mervfl ei bra^f yn y fra^dbs uesal,

A M R Y W I A E T H . -

ESGOB CAF.RT.VVYTCOED r LTXCOLN)…

[No title]

I AT EIN GOHEBWYR. I

\ AT EIX DERBYXWYR. I

I "Y DUC __0 WELLINGTON'.…

?  I- I LI?OL"Opl

I GWRAGEDD A THEULUOEDD Y…

i SNV L,, VA 11) D.