Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HTSDYSIAD. i BYDDED hysbys i Feirdd Gwynedd, y nh,-Iir JD EISTEDDFOD yn NANTGLYN, ger Din-, bych, Ma.wrth 3, 1858. Y Testjuaa ar Gwobrwyau ydynt:- 1. Am v Cvvvyd(I Marwnadol goreu (heb fod dros 200 llinell) i'r diwedlar ANEURIN OWEN, Yswam, gynt o Egryn. Gwobr, X2 2s. 4. Am y 4 Englyn goreu 6r cof am Dr. W. 0. PCGH. Gwobr, 10s. 3. Am y 4 Englyn goreu er cof am y Parch. JOHN ¡ DATIES, Nantglyn. Gwobr, I (is. 4. Am y 4 Englyn goreu er cof am IIOBERT DAVIE S, Bard J Nantglyn. Gwobr, 10s. ö. Am y 4 Englyn goreu er cof am THOMAS ED- WARDS (Twm o'r Nant). Gwobr, 10s. O. Am y Bryddest oreu (heb fod dros 300 llinell) AR DDOETHINKB SOIOMON. Gwobr, XI 10s. Y Cyfansoddiadau =. ddyfod i law erbyn y dydd oyntaf" o Ionawr, 1858. Cyfeiriedig at WILLIAM OWEN, Esq., Tan y Gyrt, Nantglyn, near Denbigh. WILLIAM ROBERTS, Ysa. ø- Bydded y rhybudd uchod yn ddigon. LLONGAU YMFUDOL LIVERPOOL AC AWSTRALTA. SEFYDLEDIG YN Y FI-WYDDYN 1848. Tunell. Yn myncd i I nofio CONSTANCE 2000 Melbourne Medi 25 ANNA PACLOHA 1200 Adelaide Mem 30 GEMSRAI. LIST 1-500 Melbourne Hyd. 1 LCCIE MARIB 1500 Port Philip Hyd. 10 Y rhai hyn oil ydynt longau o'r dosbarth cyntaf, ae yn cymeryd gvda hwynt Feddygon profedig. Nid arbedwycl unrhyw draul er eu cymhwyso i'r fordaith ac y maent oil i gael eu harolygu gan oruchwyliwr ymfudol ei Mawrhydi. Y clud-daliadau:—Yn y caban goraf, £ 45; yn yr ail gaban, £2,< yn y trvdydd caban, X16.. Ni chymerir neb yn yr is- gaban. Am wvbodaeth ychwanegol, ymofyner a JOHN S DE WOLF & Co.; nea a JAMES M. WALTHEW. 9, Tower-chambers, Liverpool, ftorachwylwyr, R. & R. DAVIES Menai Bridge. TO SHIPPERS OF GOOftS AND PASSENGERS TO THE  UNITED STATES. J?????GUION AND COMPANY, ?o. 2. Tow- '???SBStf ER CHAMBERS, Old Churchyard and 115 Water- loo-road, Liverpool; despatch first class fast-sailing Am- erican Pa-cket-sliips to NEW YORK, PHILADELPHIA, an,l otber Ports of the UNITED STATES. The advantages offered to Shippers are Moderate Rates of :ff.t, Strict J'unetuality of Sailing, and Prompt Deliverll '1 Euir.HAyTs will have their Passage at the lowest possible I'IIt.i\ consistent with a due regard to their comfort, IUJf1 a fhitb- ful supply, during the Voyage, of Coals, Wuter,e.n<» IVovj. Ð, CjÆ q¡¡;JJty, according te JiLw. FOR NEW THE BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail JACOB A. WESTERVELT, Hoodless^ 1500 Sep. 26 NIAGARA, Smith. 900.1 ENTERPRISE, Funk. 836 WILLIAM NELSON*, Cheever 1000 AP.EKOEKN, 7; I ISHAVNON, Wait 4J00 MAKMION, H::dll.1\" f00 j GOVERNOR MORETO.N, Burgess.. 1300 I TICONDKROGA, Boyle 1100 W. H. IIAUBECK, Marshall 900 I PARSER. KALAIIAGI)O SENATOR, Co<En. 1800 1 Succeeding ) uc"e( Ing TauMDLE, <), P"cket,¡. iRE! "lll1am"I LOO i UNIVERSE, Bir l J1200 i j PHILADELPHIA O",¡-O BAKATOOA, Trask 1:200 j DEWtTTCuxroy.Fnuk tM.. POUTHAMJ'TON*, 81 LU; OnE£!OIAN, Spencer 000 LEVIATHAN.Knapp. 12-30 j Guy MANNERINO, Freeman 1,F):34 L- C. SCRANTON, Speiicor 1200 1 Wm. RATHBONE, Spencer IIUL, fiwls eannot be received by the above I'ackHShtps on the mdttrttsid dJiy of sailing under any circitiiistaiues whatever. Freight engaged, passage secured, and other infomation obWi,e.(t, OU RIJPIiCUtiOll to GUION, Sc Co,, 2, To^er-chrrrlers, Old Churchyard, and or BLBAZBS JONES, f 4 5, Uaion-street. WILLIAMS & GUI ON, -JO, Fulton-street. r*periauced SURGEONS uall hayo FREE CARIN PASSAGE es Ly ituy t f these Packet shipa. BWYDDFA YMFIJDIAETH AMERICAN- | AIDD TAPSCOTT. St. GKOBGE's BUILDINGS, REGENT ROAD. J -Trr-f ? fh\\ v I'at'Kftso'r I?'o!)H!?h mHIn{d  ?j-.?:\ canlynol, ar on cl\(i(]iait pcuoJul, lei 180l¡ ta  ?'si? hB' I NEW Yo?K. ILOXOAH. UTWTDD. Tl* V Y I.I.AU. 1 XOFIO. Sop. 22 "A. Z." Chandler l*n0 AMERICAN UNION..Chase 2h90 2-0 ,,2H EMMA FIELDS Thompson 2000 Oct 4 I I J4 CONTINENT Drumniond 2u..>0 16 ANDREW FOSTER..Holberton lotrt) I' NEW SHIP. 22)0 UNDERWRITER Shipley 2-300 A'r Packets canlyuol yn wythposol tr*.vy r fl\\y.ulyu. I NEW ORLEANS HARRIET AUGITSTA Trott 1510 Sep. 23 JAMES WRIGHT Clr.rk 2000 gep. 28 I PHILADELPHIA. TUSCARORA .Tllri"y 12A2 Oct 12 TONA WANDA lulius 1:300 Nov. 12 BARANACK IJe.-un lnoo Dec. 12 WYOMING Dun levy 1108 Jun 12 I BALTIMORE. BCOTIA Merrill lfion ———-—— FLORA M'DONALI.D ..Miskeljy 1800 ———-—— t AWSTRALI A. KOSSPTH Bell 22-50 i MELBOURNE MAE V Llongnu uchod o'r doppnrth mwyaf, yn cael eu llvwyrtdu gan ddvnioii cyfanvyrlrl, y l-iiai 4 pv- 0ierant bob rliagofal i ddwvu ymlaen iecliyd a cbysur y toitii. Wvr ar hvd v fordaith. 'Gall tneddygon gael trosgl«ryddiad caban rhad gan y Uongf 11 *C Gellircael ar bob adeg Ystafelloedd Neillduol i Deulnoedd. Ben bersonuu, a cwvllvsient fod yn fwy detholwdig, a rhaid aofon adneu o Xl bob un, i sierhau berths, 1 r hyn y teUr sylw GaL. person au fvdd yn myned i bcrfedd g\v!a<l yr Unol Dal- tin an, wvbod pa 'faint fydd eu cost, a givueud y darpariadau aucenrheidiol yma, i gael en haufon yn inlaen, ar eu dyioihad i New Yorl, heb gvmaint ag un diwrnod o oediad, a tlirvvy hyny osgoi y nevvidiadau lawer y mae Y'mfudn-yr yn agored iddynt. ar eu tided i Now York. Oellir rhoddi TMlbaran a chyine«"irl am mirlivw pwni ar New York, vn daledig vu uni'hyw barth o'r Clm] Daletthiau, i'r rhai a ddewisant y dull diogehif hwn o cymeryd gofal o'u harian. Am hysbysiaetli inanyiach ytnotyntpr a W. TAPSCOTT & Co., LivEnrooi,, Gomchwyhvyr dros W. & T. TAPSCOTT, New York. Taler y Hyd?yn!?]!. Goltir cael Tal'sc()f(.Ç E;l1ùjnllits' Guide" Fourth Editi'.ai trwy nufon chwecn oiythyr-nodau 1'(samps j am dano. Steam Comunication between LIVEIiPOOL and KTOSTYW. .& Ai ,'9 "41' TnE FAST-SAILING STEAM J'ACKET V E S T A CAPTAIN ROBERT DAVIE S, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS:- FROM MOSTTN. SEPTEMBER 1, Wednesday. tOEvenj 2, Thursday 2 0 do ?, Friday 2 30 do 4, Stitu"?lav 6, Monday 3 30 do 7, Tuesday 4 0 flo h, Wednesday 5 0 do 0, Thursday 10, Friday 8 0 Morn )0. j i d a v.. 11, atu s:30 do 13, 11 0 do 14, TU6Rday 12 0 Nooui J5,'Wedne8dny.H!30Evfj; 10, Thun,ùny 1 0 do ]?Md????.20(? 18, Saturday 2 30 do SO Monday 4 0 do i 3g 3 22, Wednesday — 23, Thursday 7 0 Mornj 4(., Friday 8 0 do tld, Saturday 8 30 do 27, Monday 11 0 do I C8, Tuesday 11 30 do O, Wednc,IUY. J:l JiJ Eve!11 30, Thuisday 1 o0 (to FROM LIVERPOOL. SEPTEMBER. 1, Wednesday 9 0 Morn 2, Thursday g;30 (10 3, Fi-id,ty 10 0 do 4, 10 3t) fl, Monday 7, Tuesday 12 30 .ftven 1 o0 do 9, Thursday. 5 0 do 10 Friday 0 0 do II: SatUrday, [) 0 do n Monday — — 14 Tue»d&v b 0 ALOin 1. W ;c,L¡e,lay 8 30 do K Thi:r"<>••• 10 17, Friday ul <!J 18, Satuntay AJ -J0 UO I ?'. Monday l' ^,oou .!l, Tue-jdav ) 0 1,-ven ?. Wednesday 4 0 .to ^3, Thurstiav -t U d" 24, Friday 4 '30 do j Saturday 6 0 do 2~ M.indav — — | '?'?.?. ? ¡ 0); OL) :11, WelbcBlhw.. ?;j0d.? 50, T'bureday. 9 u do The Chester and Holyhead lt;av( ty staiion at is within a few yards oi the place ol lan..ling; Iluil the I'raiiifor Biiiigor and Holyhead leare yiioi) »10SiYS on) H{)tYflEAU. B. M. n. 51. II. M. H. W. H. H, At 11 W M o. J1 13 Morn. 2 Even. 3 KvcuV 7 44 Eveii A::D fOrt CIIiS)i.U. At 7 ?.j Morn. U'? Mom. I? .')? ;>lorn. -1 -51 E\L 7 SaJiven. n. M. H. M. n M. n. ti. Coaches and CIû" 'U(u:l P.iekel dauy, tu cunvev p, i eengt-i> tv .31 P."?l. of ti: l'i-i Goods Îurw1ú'Jed per Railway (J¡úJy FARI-S :—Cabin, 2s. t>d. Deel., 1;. 0..1. FUrtllút information may be had fwin I)j,l IF-L JAMES S3, Uniori-stroet, near the t'xehange, and M. A. Joss-^ ■Ltrtt.oner, 12, Tiiuet/iuimi.'t t U< s»*i*«, aJua lien; j ff i-, L  SWYDDFA YFUDIAETH.  TRAIN A'l GYF„ ?????\. 118 A 119, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL. j Linell o Longan Ymfudol o'r fath oraf a hwylia yu rheolaidd o LIVERPOOL I BOSTON At y bed a'r 20fed o bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHIA Ar y laj a'r 15fed o bob Mis. Cynwysa y Llinell i Boston y rhestr ganlynol o Lougau o'r fatb oraf, yn cael eu llywyddu gan ddyn- ion profedig:- Hong. Llyicydd Tunell. I nofio. WESTERN STAR.. A. II. Knowles 1000 Medi 20 GEORGE R\YNES P. W. Penh allow 1100 Hyd. 5 MOSES WHEELER .J. B. King 1000 Hyd. 20 NORTH AMERICA..A. Dunbar 1500 Tach. 5 PARLIAMENT G. Sampson 1200 Rhag 5 DANIEL WEBSTER.W.H.Howard 1300 Rhag 20 I PHILADELPHIA. SHENANDOAH .J. S. Taylor 800 Hyd. 1 LIZZIE HARWARD.. L. Parker 870 Tach. 1 MARY PLEASANTS. Kennard 800 Ivliag 1 Y mae yn anodd i ymftulwyr gael llongau wedi eu cymbwyso yn well na'r rhai hyn. Y mae yr Is a'r Ail giiban yn rhaorol-pob peth wedi ei barotoi er iecli- yd a chysur yr ymfu(!vr,-a gwasanacth meddyg i'w gael pan bo an gen. Ac y mae'r bwyd, y dwfr, a'r cyfferi o'r fatb oraf, ac yn ol gofyniad y llywodraetb a'r boll betbau yna, yn nghyria. thraui y glaniad yn mhen y daJth, yn gynwysedig yn y clud-daliad. Nis gull y rhai a fyddant yn ewyHysio myned i Montreril ricn Canada, wneyd yn well na myned gvda'r llongau hyn i Koston. Gellir cael pob eyfar- wyddiadau angenrheidiol, trwy ymofyn a TRAIN & CO., PASSENGER OFFICE, 118 & 119, Waterloo Road, Liverpool, Unig rertdiannwyr yr unig Linell sydd yn cludo yn rheolaidd i Boston. Dymgyrchiad Meddygol, MESMERIAETH A GALVANIAETH (Medical Magnetism, -ilesmc?-isna & Galvan ism,) GAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josejjhus Eryri). PROFFESWR GALLU IACHAOL YR HYLIF ■TKYDANOL, Fel yr unig effeilbvdd i wellhau anhwylderau gewynol, &c., AC YMENYDDWR YMAP.FEROL, (Practical Plirenoloyist.) No. 1, CLARENCE STREET, Alt GONGI, BEOWNLOW-HILL, (Ychydig tu uchaf i'r Adelphi Hotel.) LIVERPOOL. YMAE yn uaith brofedig ac anwadad'wy mewn I. athroiiiaeth anianyddol, fod yr h)!i Ï trydanol yn elfen weitb?ar a nert]wl yn n?hyfan?oddiad pob eortf anifeilaidd ;—a bod y dymgyrchiad, neu yr at- tyniad cymiw} nol sydd yn y cyVryw syhveddau o'r henvydd, yn gyfrwng manteisiol i'r naill gorff gyn- nyrciiu effeithiall grymns ar y llall. Gan hyny, y ijrif driniaetb a arferir gan Mr. Thomas, ydyw cym- hwvso gailu dymgyrcbol y codf dynol, neu ddym- svrchiad anit'eilaiJd canys ni ddel'nyddia Fesmer- iiieth, Gaivaniaeth, y Gadwen Wefrol. Ax., oddigertb .jmaK?-'?? <nJM?.?a ne?ttc?MO?. Y mae yn sicr l nati amlygwyd erioc,l fmy 0 ansoddau iachSol yr efcn- ail anianyddol hyn, nag a amlygwyd trwy ei yirtsxdVr- liiil perst.nol ef; canvs y mae ei ymdrechion i weiiau ci ^yd-ddynion, u. fiinid gan wahauol anhwylderau, wedi bod mor llwyddiaimus. En Mr. Thomas am amryw flynyddoedd, yn arfer ei fedmsrwydd yn y wyddor hon rnewn eylch cyfriiiachol yn iiiiiir, ac ar gais ei gyfeilliou, efe a efieitbiodd iachnd i lawevoedd y pryd byuy yn rhad; ond gan fod y ceisiadau hyny yn amlhau fwyfwy, barnodd mai ei ddylodswydd oedd eangu cylch ei ddefnyddioldeb, trwy gynyg ei wasanaetit i r wlad yn gyftredinol; ac y mae yn meddu yr liyfrydweh o sierhau, fod yr effeitb- iau dedwyddaf wedi dilyn ei driniaethau, yn ystod v iilynyddoedd a aethant heibio er pan ymsefydlodd yn Liverjiool; yr hyn a wireddii- gan luaws o dystiolaetb- BU a dderbyniodd, oddiwrth bersonan a gawsant les- had trwv ei weiny.ldiadau, o barthau pellenig, cygys- tal a rhai yn eartrefu yn y dref hon, yr oil o ba rai sydd yn gyt'ryw nas gellir ameu eu didwylledd. (Jan fo.'l nifer raawr o anhwylderati i'w holrhain, nnill ai i omiodedd neu ynte i ddiliyg o'r nwyf try- danol yn y cyfansoddiad, y mae gweitlirediad dym- "yreliiad trydanol trwy gyi'rwng y llaw, a Gaivaniaeth mewn tel-tosioti, yn effeithiol er symud llawer o'r cyfryw, mewn byr amser, a hyny yn fynycli wedi i gvfieriau fod yn aflwyddiannus yn mysg pa rai gellir enwi y rhai canlynol:— Anhwylderau gewynol; y parlys; llysmeirglwyf (t'pilcclic affect ions); gwendid a. chyffroad gewynol; gwendid golwg gewynol; iselder j^biyd, nen y prndd- glwyf; difiyg anadl; clefvd ycryd cymalau (rheumatic fever) cryd cymalau. llym a phaxaol; v droedwst; poen yn y cefn oerfel annaturiol yn y dwyJaw a'r traed byddardod swn a chur yn y pen; y ddan- ) nodd; dirwaewyn esgyrn y pen (tictolercux) gorgur- iad y gal on poenyn ngbyswllt y forddwvd; 'afiechyd yr aft, anghylldraul; poen yn y colyddion; anhwyl- derau ^enywod, &e„ Gellir ymgynghori a Mr. Thomas yn feunyddiol yn ei dv, megys uchod; neu efe a ymwel a dyoddefw-yr yn eu taieu hunain, oshyddyn fwy dewisol ganddynt, am yr tin telerau, oddieithr y hydd y pellder yn fawr! Vr aiiiodau ydynt fel v canii-n:- Am nn ymweliad neu driniaetb, dau swllt, a chwe cheiniog; neu am wvthnos gylan, (un neu ddan ym- weliad bob dydd, fel bo'r achos yn gofyn.) un swllt ar imgftin: 3, 1- aiian w tal 11 N- ii mlaen llaw yn ddieitbriad. Pe deuai y cleifiou at Mr. T. ar ddechreuad en han- hwyldeb, gallent yn gyffredinol gael gwelliant trwy un diiniaeth neuddwy; ond y mae afiechyd hen, neu o liir L.arhnd, yn gofyn mwy o amser i'w symud; ac ni chyrner Mr. T. y cyfryw mewn llaw am lai nag wyth- nos o aniser: ac y mae am bell hen auhwyldeb yn gul'yn llawer yehwaneg na hyny. D. S.—Mr. T. ydyw yr unig ymarferwr a gallu meddvgol dymgyrcbiol yn Liverpool, yr hyn a in yn brif wrthddrych ei ymcbwiiir.d aiastudiaet.li am IiiNi-ei- o fivnyddoedd. a chan nad yw ei diiniaeth yn achosi unrhyw boen i'r hwn y fjweitliredir arno, nid rhaid i'r plentyn ieuangaf, na'r person nnyyaf ofnus, betruso gwneyd prawf. Dywenydd gan Mr. Thomas yw liysbysu, ei fod wedi darganfod rnodd ] wybod, mewn ychydig eiliadau, y niesur o'r ltylif trydanol fyddo yn y coilt, ac an- sawdd ei rediad, trwy gyfnmg peiriant gwydr; a thrwy y darganfyddiad gwerthfawr hwn, galluogir ef i reoleiddio ei wcit.lirediadau attyniadol ar y eloilion. Y mae hyn yn bra.wf ychwanegol o r cynydd a wnaed yn y wuidor am gytansoddiad anianvddol y cortf dynol; a dilys y gwna. pob ct'ryiiydd a beirniad mewn athroiiiaeth naturiol, ei ystyried yn deilwng o'i s: Iw. DyniutiaMr. T. liefyd alw sylw penodol y cyhoedd at y wyddor bwysfawr o YMENVDDEG. Fel cy fun drefn o athroiiiaeth teddyliol, y mae ei gwirionedd wedi ei sefydlu trwy ymcliwiliadau a phrawtiadau yranian- yddion enwocaf; ac nis gellir gor brisio pwysigrwydd N, oi he^wyddorion, a'u cymhwysiad pri- udoi at anirywiol ddyledswyddau a gorucliwylion Dywy(L Aehlysurir a chiyfheir. llawer o afiechyd trwy esgeuluso gweitbredu yn ol y wyddor wertlifawr hon im, ar y Haw arall. ygdhd gochelyd neu iach- au amrvw anhwylderau, pe gweitbvedid yn unol a'r deddfan anianyddol a eglurir ganddi. I'.iiod'iir desgritiadau o nodweddiad cynnwyuo?, yn dpngos at ba alwedigaeth y mae plant yn l'wvaf cy- ''n ¡; 5, uendau?osir galiuoedd athucddiadaupob? aiewii <"??t am ??"? ?'? ? ???'?' chemiog yr un. Rhoddir addysg mewn Ymenyddeg ar del-crau cymedrol. MR. JOSEP l THOMAS, 1, CLAREKCE-STREET, COKXKR OF BlioWNLOW HlLI., LLVEITPUOI,.

[No title]

Advertising

[No title]

Advertising

[No title]

Advertising

Y SENEDD.,

Advertising