Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

AT' E1N GOHEBWYItö -

I AT EIN DERBYNWYR. !

4 OWEINYbblAfcTH DERBY A _DISITAELI.I

IVMADAWIAD Y "GREAT BRITAIN."

Iffkaixc.

--*- II AUSTRALIA. -

News
Cite
Share

I I AUSTRALIA. Derbyniwyd newyddion o'r am^'vwiot,' glodd- feydd yn y trefedigaethau Anstralaidd, fcor ddi- Weddar a chanol mis Mai. Y mae y m'lJwF yn Melbourne wedi ail gychwyn Oil liafur gytfag eglll mawr. CafwN cl, till derovii (nugget) mawr,y mwyaf a godwyd eto, gyferbyn a'r Golden Gulley, yr l.wn J y dywedir ei fod yn werth dwy fil o bunoau. Y mae yr banesion o Adelaide yn cyrhaedd i'r L 7eg o Fai. Yr adroddiad olaf a dderbyniasid o r cloddfeydd ydoedd hyd Mai 12, pryd yr oedd gwerth yr aur a anfonasid oddiyno yn cyrhaedd i £ 335,59!), heblaw yr hyn a gyinerasid ymaith gan bersonau unigol, am yr hwn ni ellid cael cyfrif mapwl.. Yr oedd pris yr tlllr yn £;} Gs Gc, yr owns.* Dysgwylid y byddai i datiell'o, tir g;. I- hfi' e Icl Adelaide bob aiqlll Ado-, ( latae yn llawn bywiogrivydd masuacH- -Oua atlonyddid y trigulion yn fawr gan JieKliau ojadron, v rhai a ymosodent yn grenforr r bawlr-a gyfar fvddentallan wedi iddi nosi. Yn y newyddiaduron o Melbourne, rhoddir hemes am yspeiliadau a llof- ruddiaethau a gyfiawnwyd yno, ddydd a nos, y rhai a roddaut brawf o nodweddiad '.cannoedd o'r dyhirod a aethant i'r wlad hono. 'Ond yr-oadd yr adllrdodau wedi treftiti mesurau -efl'eithiol or amddiSyn y trigoliou, a chospi y drwgwtfitbrcd- wyr.

AMERICA. II

[No title]

I MAM YN GWENWYNO EI MEltCH.…

= GWIR Y IIVIIEI)EL.I

[No title]

IlEUANlONAWR YN ABERDYFI.…

YMIIOLLAD WRTH GYCHWYN I AWS.…

[No title]

I MANION CYMREIG-I

I .J

MARCHNAD Y GWLAN. I

MARCHNAD LLUNDAIN. I

"CANOLBRISIAU YMHERODROL.…

LONDON CATTLE MARKET. j

LIVERPOOls CATTLE MARKET,…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-Aaq.…

METALS. i.