Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 ? ? ??' • ?! Dymgyrchiad Meddygol, MESMERIAETHA GALVANIAETH (Medical Aft?/icf?, Mesmerism <t Gatvan&n,) GAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josephus Eryri). V PROFFESWR GALLU IACHAOL YR HYLIF 'TRYDANOL, fwl vr unig efftithydd i wellhau ankwylderau gewYllol &c., • AC YMESYD D'W R YMEF K R 0 L, (Practical Phrenologist.) No. I, CLARENCE STREET, An GOKGL BROWNLOW-HILL, (Ycliydig tu uchaf i'r Adelplii Hotel.) LIVERPOOL. • YMAK yn ffaith brofedig ao anwadadwy mewn JL athroniaeth anianyddol, fod yr liylif trydanol yn elfen weitbgar a nerthol yn nghyfansoddiad pob corflf anifeilaidd ;—a bod y dymgyrchiad, neu yr at- lyniad cynnwynol sydd yn y cyfryw sylweddau o'r tierwydd, yn gyfrwng manteisiol i'r naill gorff gyn- nyrchu effeithiau grymus ar y llall. Gan hyny, y brif driniaeth a arferir gan Mr. Thomas, ydyw cym- h wysogallu dymgyrchol y corff dynol, neu ddym- gyrchiad anifeilaidd; canys ni ddefnyddia Fesmer- iaeth, Galvaniaeth, v Gadwen Wefrol, &c., oddigerth mewn rliai aehosion neillduol. Y mae yn sicr Had amlygwyd erioed fwy o ansoddau iachaotyrelien- au anianyddol llyn, nag a amlygwyd trwy ei ymari'er- iad personol ef; canys y mae ei ymdreohion i" wellau ei gyd-ddynion, a flinid gan wall an ol anhwylderau, wedi bod mor llwyddiannus. Bit Mr. Thomas am amryw flynyddoedd, yn arfer ei fednisrwydd yn y wyddor hon.mewn cyleli cyfrinacliol yn unig; ac ar gais ei gyfeillion, efe a efteithiodd iachad i laweroedd" y pryd hyny yn rhad; ond gan fod v ceisiadau hyny yn amlliau fivyN-3,, barnodd mai ei d?yledswydd oedd cangu cylch ei ddefnyddioldeb, trwy g'nlg ei wasanaeth i'r wlad yn gynredinol; ae'y mae yn meddu yr hyfrydwdl o sicrhau, fod yr effeith- iau dedwyddaf wedi dilyn ei driniaethan, yn ystod y hIvnyddoeddA??? heibio er pan ym?fydlodd yn Liverpool; yr hyn a wireddir gun luaws o dystiolaeth- au a dderbyniodd, oddiwrth bersonau a'gawsant les- liad trwy ei weinyddiadau, o barthau pellenig, cygys- tal a rhai yn cartrefu yn y dref hon, yr oil o ba rai sydd yn gyfrjw nas gellir ameu eu didwylledd. Gan fod nifer mawr o anhwylderau i'w holrhain, naill ai i ormodedd neu ynte i ddiffyg o'r nwyf try- danol yn y cyfansoddiad, y mae gweithrediad dym- gyrchiad trydanol trwy gyfrwng y llaw, a Galvaniaeth mewn rhai acliosion, yn etfeithiol er symud llawer o'r cyfryw, mewn byivamser, a hyny yn fynych wedi i r gyfferiau fod yn aflwyddiannus; yn mysg pa rai gellir enwi y rhai canlynol:— Anhwylderau gewynol; y parlys; llysmeirglwyf (epilectic affections); gwendid a chyffroad gewynol; gwendid golwg gewynol isekler ysbryd, neu y prudd- glwyf; dinvganadi; e.lefyd ycrydoymalau (rheumatic fever) cryd cymalajj, llym a pharaol; y droedwst; poen yn y cefn; oerfer annatiiriol yn y dwylaw a'r traed; byddardod; swn a chur yn y pen y ddan- nodd,*dii-waew yn esgyrn y pen (tictolrreux) gorgur- iad y galon poen vn nghyswllt y forddwyd; afiechyd I-r afti; anghylldraul; poen yn y colyddion; anhwyl- derau benywod, &c- Gellir ymgynghori a Mr. Thomas yn feunyildiol yn ei dy, megys ucliod; neu efe a yniwel a dyoddelwyr yn eu taieu hunain, osbydd yn fwy dewisol ganddynt, am yr un telerau, oddieithr y bydd y pellder yn fawr. Yr amodau ydynt fel y canlyn :— Am un ymweliad neu driuiaeth, dan swllt a chwe eheiniog; neu am wythnos gyfnn, (un neu ddau yin- | wehlld bnb dydd, fel bo'r achos yn gofyn,) un swllt ar hugain; yr arian i'w talu yn mlaen llaw yn ddieithriad. Pe deuai y cleifion at Mr. T. ar ddechreuad eu han- hwyldeb, gallent yn gyffretlinol gael gwelliant lrwy un driniaeth neuddwy; oiid y inae aüehyd hen, neu I hir barhad, yn gofyn mwy o ainser i'w symud; ac ni cbymer Mr. T. y cyfryw mewn Haw am lai nag wyth- | nos o amser; ac y mae anibell hen anliwyldeb yn j gofyn sl*lawer ychwaneg na hyny. D. —Mr. T. ydyw yr umg y?arfcr?'r A gaH? i nieddvgol dymgyrchiol yn Liverpool, yr hyn a fu yn brif withddiych ei mchwiliad a'i astudiaeth am lawer I o flynyddoedd, a chan nad yw ei driniaeth yn achosi unrliyw boen i'r hwn v gweitlivedir anio. liid riiaid i r j pi^ntvD ieuaiigaf, n&i person mwyaf ofnus, betruso Ii gv.neyd prawf. Dywenydd gan jMr. Thomas yw hy, ci fod wedi darganfod modd i wybod, mewn ycliydig eiliadatt-, y mesur o'r hylif trydanol fvddo yn y corff, ac an- sawdd ei re iarl, trwy gyfrwng peiriant gwydr; a thrwy y darganfyddiad gwerthiawr hWlJ, galluogir ef i reoleid-lio ei weithrediadau attyniadol ar y cleifion. ? "")? hvn vn brawfychwan?go! o'r cvnvdd a wnaed Yll y NNhYtvt id (i In .,?.  dvn(?,1; a (Iilvs-L I;tl, if I e pye.:d(iol y (-oi-tf )newn ath roniael,? ne?m?, ei ystyried yn dedwitg <'i syiw. • ) Dymiina Mr. T. hefyd a.hv sylw penod? y ?'h?edd i lp_vrn,qn,a -fr. T. hefn-(l alw,.ylw lienddol y ?vbf?edd oVithrbnlapth n;?nyi!ol, y mae ei gwihonedd wedi ei i ?(ydlu tnvyymchwiltadau ifphrawnadan yranian- vMiou enwocaf; ac'ni? gellir gor 1)4sio pwysignvydd y wybMafth 0'i'liegwyddorion,' a'u*cnMhwysitid pri- odol at aftin wiol ddyledswyddau a gorucjiwylion bywyd. Aclilysnnr a cln^fkeir llawer o afiechyd txwy esgeuluso gweithredu yn ol y wyddor wrthfawr hon; tra, ar V llaw arall, y gellid gochelvd neu iach- au aiuryw anhwylderau, pe gweithredid yn unol a'r deddfau anianyddol a eglurir ganddi. Rhoddir desgrifiadau o nodweddiad cynnwynol, yn dangos at ba alwedigaeth y'mae plant yn fwyaf cy- mhwys, neu dangosir galluoedd a thueddiadau pobl mewn oed, am ddau swllt a chwe" eheiniog yr mJ. llhoddir addyty mewn Ymmyddeg a)- delcrti a cymedrol. 3IR. JOSEP.I THOMAS, 1, Clabexce-STBKKT, CGKNER OF BttOWXLOW HILL, LIVERPOOL. ESBONIAD I^ICH. JAMES HUGHES, AR Y TESTAMENT NKWYDD AM BYBITHEG SWLLT!! .A.fai laf, CYHOEDDWYD Hhif. 1, pris 3 ceiniog, o'r OwaitJi rliagoro) ucboil, a dilvnir lies gorplien mown (i<t o raimU pymtheguosol. Gwna ddwy gyfrol 12plyg o'r HigrnfJ- iad cvutaf. Donfouer orders YN nmoin i'r C N,h oficiti ac i'r Llyfr- Unn?u?r gan uaplittiotoir onil if Cyhopadwr, M i'r Dyfr- • I'N V Hr.UG, CYDYMAITH I ESBONIAD Y PARCH. JAMES HUGHES AR Y TESTAMENT NEWYDD; EF YFHES 0 HOT.IADAU AR Y TES- O TAMENT NKWYDD A'lt ESHOXIAU, at. pyillhm jicwdd, e- cynuortliwyo J'euau Teuluoedd ac AthmwoJ1 yr YEt;ol SaMioliiol yn eu Rorcbwyl o weiuyddu nddysg. Mac liuddiuldeb v dull o addysfta drwv hniiadau tic ntrbion nl d(ligcii aduabydilus, fel fi'ordU ,1m effeilbiol i ( nill sylw yr Ysgoleipon, i greu ynddyut \nbryd viiicliwiliail, i gad Illlall eu cyunydd, nc i "yfrntlU Hhlynt wvliotlrtctli ychwanegol, fel na laid ilyweyd dim uni yr uiigeiiriieidrwydd (H-dymunodeh o r gwaitli hWIII Daw y Rhifyn Oyntftfar MATTIIKW a MARC allan b'J.tla blJ'Ô s:ris Gc, X rliifyn caulyno], i.gynwy;¡ I.cc a IOAN. J'n airr yn carl ei gyhoeddi, yn rhanau 6 chriniog yr un, GEMADUR YSO RYTHYHOL A DUWfNYDDOL, Yn cynwys AnTyddocad Bnwan, Gdriru, ao Ymiidroddion y TiiM me Agoriad ïr gw.ibanol I.'vtran sydd yiiddo—eu hy:- T!:t): fc A?oiittd' i'r 8wahttQ<? I.yfrat' sydj vnddo—eu hya- byrjxflril'Byiioiau, (insodiudau, aDytedRwyddm) ?- OrefV(M GrisnTmopo] v l'ersoitau, T.looedd, Al- onydd, (;nmdun lli ,I C,jeùydu, ??-'???bwylledtg yn vr V grythvrau a Slwa"an ar W'Jian, Abcrtbau, a Deto,hw yr luddf?-o" a Cbenedlaedil erejj! ?.? f Adnodau CYfeiriedi? yr boj* PTDa° '? '?'M't:y!(hi?d yn lmnes v PeMouau,' (>d, Def,odau, &e. Ac y m?. yn ih?Ui t?.'Iuni&d o ,g- ?ii ac ai-t'erjud an,6'wiol ? brif Emvadau y byd Cref- y.I. o!_ ?- cych?ai? ? C.,stiouo?th liydvr aiuser preaoaol; ?(la B) wba1liadau yr H"nfeu\')T n.,d?di? (CYlHm.l Saes- cnPM) ar wahauol M"?"'?u?{uv.).ti?th yn ?..dd a aptimnt heibio. GvDA DAn-?- uakdu I" \?' ? ? ??A?'< ?.?? Ehif. XIII. yn awr yn barod. < VMl.itADWiAKillAU "H riWAlTH. Amc?ntr y (.pihudur byduHi, dHstJus hwu, ar ?.fpr ? rhni hyny, o'rCjmry a? n?'d gallant (.'yrhaedd Oeiria<iur ,:nwo!.t i? Cnar?s, a<' otiU ICiriadnron sydd weai eu cvboeddi yn ein htith. Yr <tt)erch!?t n ddYWt'd. Jiydd y (?fitiudnr hwo ?u 'nt?'an'd o mil ei ^viiuysiau i yr uu urull a 1 <>wyj hyd yuin yn Gymraeg, ,i yji ?rnaitit t? Y b)ù,1 H sg!)th)I.l. u DuwinYdduI,ahv])f!nHwn)n:H!)ti?'adH)twt'ddhyhtwi'w gludo i'r dosparth, yii gystal a? am luis liiur inal a ) hesymoi, fel UK i fod o town oyrliuedd (agus) it?')diU'UuyddCy)nret?. In ol yrliyn a ddarlfpuasom ui o Louo. vr ydym yn barnn ei fod yu yuh?ttu<-e?d tm huddiot nt. t.()H.fth'<'n mi cyd?MU, ac y" dcil?ng 0 gefnogaelli dlJ cytciUiou Y" ?y?i-edmol. i n y dyddiau hyn nid 0(?, acbos i athraw mtc athrawes yu em 11 va- i,)Iioi, -Sabb,?tbo), 1*0(1 1-11 ti,f .driii i itd(II-9 gologiuu, gan fod DioHn?wydd ? fTUM-timvuu ?wcithimYt yn cnel ell cynyg iddynt. —J l>n/si,j /a. L]3-fi- cryn,??yllwy.3favi., a f).tl(l i (icipilidi(I nnosog yr YM?uhon SttbbotUo:. '—7'Mx/t. ?«A?t JItnih.es, Liver- poot, Os dygii ei yn nilaen hyd ei orpbeuiad yn gystal a'rliv'n a .ytnddtmg?s.?ft, !u phclrU"nf ei a!w ?t ?r?.«?/ 0 ? v/?'<af?< i si/rythyrol a 7?<M)?.?<M(, imwfJai? ei fati? ? v Hurl vma— <jmM bjeliandt r «n gj'leb, cy?awnd?.- fi?, ?i g?-ii (idt?, ? in(,diN'li-11 9(),?th, a'i i,,itti yu V9' V, Dyniuuwn boV b l7l, wyddiian, i'w ori.lieii • a bod ei red- ?d.mh. hU?yi?h)d?hd?yrobob?add..ycytrYwaga h?ddHtycyhot'dd!ad—7'<?f/t.)r?/?M?/o,M ?/??M 1 ? mae y det.hol?d o y 1 wada\ dtu ?inau Tn rhagoro rida a cby?ysfaw. Byddy UKmnu.Khwu y? drysorfa ? tucLhog w It g? 3 tL" a (t)«\ inyj iolVw feddi ui lIydd.lw yn dm defnyddiol at wasanaetb utiuawon nc ,gol- li< igion yr Ys?ui Stti;bL) 1. Y mae yn wir deUwn?oc?t f?m.d a uerbynind hclaetb, uhlt?id y mae \n golygu b\dd yu )'\lr <? iawn, a Kvd ia?M. beth yu )ch'?Utg?ydd eisiau j r A inner u a. l.'H eymydogaelliau lid, ymweled a hwv" ut gan l.yfiwei thvyr neu Ddosbaitlni yr, yna denfonei- yn uiiion- liyrchl.1 at y (Jjliocdilwr•, F liw'n adrelua lwybr i !J)r\>y.ddo f>IïJ¥U U 11l)Jn\U ud¡ú<I yn ddiogei a plirydlon. J". X. Evans, Cyhoeddwr, Treffynnon. < • • • WANTED, A YOUNG MAN, as an Assistant in the L Grocery & Drapery business. A moderate Salary will be given. One who lias a knowledge of the Welsh language, and a Member of Dissenting place of worship will be preferred.—Apply, by letter, to W. J., Post-Office, Crickhowell, stating Salary, and last place of Service. AR OSOD. "PANDY PLASDU." SAlF v Paudy nchod o fewn tair milldir a lianer i dref Pwllheli. Mae'r Adeiladau perthynol idqo mewn eywair da; digon o Ddwfr trwy y flwyddyn. Hefyd, gellir cael ychydig erwau o dir evdag ef. Am wybodaeth fanylacli, ymofyner a 1.-h. J OH PMCHARD.Penarth U char, ger Pwllheli. AT YMFUDWYK I J??? America neu AwstraHa. BOB IE M UlUGMISg, 25, Union street Liverpool, A DDYMUNA hysbysu ei fod mewn cyfleus J'jL dra mantpisiol iawn i roddi pob ey ri&-yddiaclati angenrheidiol i Ymfudwyr, ar delerau mor isel, os nad yn is, na nel) arall. Y mae R. lire.HI S yn berffaith adnabyddus a'r llongau a hwvliant o'r porthladd liwn bron bob dydd i wa- hanol borthladdoedd vr Unol Daleitbiau ac Awstralia; a bydd yn liyfryd ganddo roddi pob cyfarwyddyd a allo i'w gydgenedl y Cymry, ei- eu gwaredu o grafungau twyllwy. Nid oes dim perygl i neb gael colled oddiar ei law, na chael eu sionu ganddo, o ran nid yw yn gofyn i neb anfon iddo anan yu mlaen ond caiffpou un duln am ei glulhac1 wedi iddo gael ei foddloni fyda golwg ar y Hong; ei le yn y Hong, &c. Dvimma R. HUGHES hefyd hysbysu Ymfudwyr ac ereill, fed ganddo dy helaeth, cylieus, ac wedi eiddodfetnu fel y gallant gael llely cylieus a cliysnrus am y prisiau mwyaf rbesymol. ROBERT HUGHES, 26; Union-street, LIVERPOOln SWYDDFA YFUDIAETH. TRAIN A'l GYF., ???\ 118 A H9, WATERLOO ROAD, LIVEEPOOL. Linell o Longau Ymfudol o'r fath oraf a liwylia yn rheolaidd 0 LIVERPOOL I BOSTON Ary 5ed a'r 2lyèd o bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHIA Ar y laf a'r lbfed o bob 3Iis. Cynw"vsa y Llinell i Boston y rhestr ganlynol o Longauo'r faih oraf, yn cael eu llywyddu gan ddyn- ion profedig;- I Llang, l,lywy,ld. T,,t?tell. I nnfio," PRESIDENT J. Comings 1200 Medi WESTERN STAR..A. It. Kiiowlei 1000 Medi 20 OEORGE RAYNES P. W. Penhallow 1100 Hyd. [j TPSFCS WHEEI.ER.J. B. King 1000 Hyd. 20 WPRTH AMERICA..A. Dunbar 1500 Tach. 5 .G. Sampson 1200 Rhag 5 DANIEL WEBSTER.W.H.Howard ]:;Oo llliag 20 I rHiLADELrillA. MAPCNOMO Proal 1090 Medi 1 SHENANDOAH .J. S. Taylor 800 Hyd. 1 LiZZIE HARWARD.. L. Parker 870 Tach. 1 ill-ARY PLRASANTS. Kennard 800 Rhag I Y mae yu an odd i ymfudwyr gael llongau wedi eu cymliwyso yn well na'r rhai llyn. Y mae yr Is a'r Ail "hban yn rliagorol—pob peth wedi ei barotoi er iech- yd aebvsur yr ymfudwyr,—a gwasanaetli meddyg i'w gaelp,iii bo angen. Ac y niae'r bwyd, y dwfr, a'r cyifeii o'r fath oraf, ae yn ol gofyniad y llywodra^th V- vna. vn nghyda thraul yglamad vn mhpn y d..i?i,?r.??,. ° ..? ?,?j ,]?l:,id. Kis gall y rhai a fyddant yn, ewytlysio i MonUvkil neu Canada, wueyd yn weli na niyned gyda'r Htmgau hyti i Kostori. GcUircael pob wyddiadaii angeiu+ieidiol, trwy ymoryn A TRAIN & CO. OH'ICE 118 & HH, Waterloo Ifoad, Liverpool, Unig feddiaonwyr yr unig LineH sydd yn cIudo, yn rheolaidd i Boston. "Swallow-tail" Line. LLONGAU YMFUDOL. BHWKG &.s LIVERPOOL A NEW YOlUt, Y rhai a huyliant ar y 6ed.a'r 21 ain o bob mis MJBDDYGOX PROFEDKi AU EU BY HDD AT. M-ONCAT..LI.VVVDD. ruv I \OPIO. COL. CUTTS Yenall f<">0 Awst 2ti. GEO. WAHIGl'()..Cunnling' 17W Medi 1 CONSTAN"TINT: Bunting' | 1-V)0 | Medi 0. AEnERT GALI-ATIN. Delano ?M' Medi 21. QCEE OF THE WEST HaBet. )?" Hvd. 6. CONSTITUTIOK BHtton.iI??Hyd.2E ? ASI]BUiiTO?N?. 'fztell. C,. NEffWOIILD. Knight «5<>0 [ Taeli.j21 LIVERPOOL Gardiner r?W !!hM6. YTRI. BOWMAN, GRINNELL, a u Cvf., a ddymuua livspysu ?y cyboedd eu bod wedi gwneyd y darpariadau gorafpo?'tpr a lurosglwyddo Ymfudwyr l'rTaleitbiau Uuedm. A h<lerant .foil eu irufuiadau yu gyfryw Me a rvdd gvllawn foddh'td i'r si(!i-haii eit c?'giir t.i?a N,ii ctt ll()Ilglltl. :Vrei,l. .olYdywhyapysnyrh.uydyutyiigwybodamyitou?uAm- pric?aidd-eu hod y ) hai Koraf, he1aethaf a chvflvinal'a hwyl- 1 l lnS,l" !?'r')0\,I' n)eN%-ii g?%,il,iolle(l(l nid oes oml ychydig iawn n Yll pyhu-ta] a hwynt, "blegid y M.eut ac? 011 Y" i%-?di eii lia(leiia(l? yn y modd oadarnaf ac vn cael M.dywvddugnuddynion medruK.pi-ofcdi? a dvn?at-b! Y n..M yr HJchyd a fwynha yr Yn.fudwyr tra .u YUo?? ?h"y? n v"n bruwl diymwad o'r ?oM a ?ymerir gvda hw?';t Darperir cymuint ag a ofynir yn ol y gyfraith 0 vmborth i'r tn?ttdtv?rtmpiH-haot'untordaith.. ??! y rhai nad yw yn gyOpos iddynt fyned i'r Swvdd? rvn yrade? y byddo y HoDf yn cychwyn, sicrh.m eu chid ?dtr ainon A'lo rag-dal mewn archeb ar y ?"? dros bob un a innadai gael cludiad. GoJfirc?I?'.?bodawm y clud-dtdMdnuynnihobthtm o'r Hong tnvy yrnofyn a DOWMA, GRINNELL, 8c Co., 5, Regent Road, Clarence Dock, ac 83, Sotith Street, New Vork. EIVERI'OOI.. D 8. Gall vi- Ymfudwyr a ant pydar llongau llyn gaellle i ystorio eu clurl yu rhad, mewn ystordy gerllaw'r swyddfu. Y clud-daliiulnu gyda'r Llongau hyn a gesglir yn ol 4 dollar, aHOcelltybunt. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. Hwylia y Packets o'r Doparth Biaeoaf ??.?\ canlynol, ar eu dyddiau penodol, I J lei 1sod ???? I YORK, I-LONOAI*. TL.TWVDD. TUNF.r.LATJ. I NOFIO. FLORIDA Mills 2000 Augusta WEST l'OINT F. Allen 20<J0 „ 2M CAIIE COD. Hopkins HMO Sep. 1 "A. Z." Chandler 1800 3 ltA. I'l'HANOCK Curbing „ 0 GAR HICK O. Eldiidge 1SOO ,,11 AMERICAN UN ION..Chase 2900 MERIDIAN. Manson :20UO 16 HOUGH ION Doaue 2WI) „ il CONSTELLATION.Allen 2;,00 ,,2li A r Rackets canlynol yu wythnosol trwy'r flwyddyu. I NEW ORLEANS. SUSAN HINKS Gay lrxtO Sep. "CAKNATtC" Deyereux 1500 Sep. 10 I PHILADELPHIA. WY07NIT\-G -?""?y ?? Sep 12 r.U8.uA!W!A "-?'"?'y '? ?ti? ]ONA\\A:-iJ)A.Jl1lias lyoo Kov.]? 'i?A,IIANACK 1000 Dee. 12 I UALTIMOITE. ScoilA Merrill 1600 — DOXALI.D ..Miskelly I AWSTRALIA. °s;s"TU 2250 i MELBOURNE Oct 1st PC0N"Xh7 OOO i „ Oct 15th MA*VV y°n8nu tiehod o'r dosparth mwyaf, yn I.J. eRel eu llywyddu gnu ddynion cyfarw\dd y rhai ø gy- nieraut bob rliagofij '"? ymlaen iechyd a chysur y teÜh. wvr ar hyd y fordaiU). •hod meJ(1-Vy0n gael tro?iwyddiad caban rhad gan y llongau uelwd. (iellii-cael ilr bob adeg Yntafelloedd Neillduol i Deuluoe<ld lieu beisouau, a ewylly~ient tod yn fwy detholedig a rh: d anfon Illluen oil bob un, i aierliau berths, i'r hyn y "ylw dvledus. "Gall personau fydd yn mviie(I i berfedd gwlad yr Unol Did- cithian, wybou pa Jaint lydd eu cost, a gwneiul y diiriiariadau angenrheidiol ymu, i gael eu hanion yn mlaen, ar eu dyfodiad i New York, heb gymaiutag un diwrnod o oediad, a thrwy jivny osgoi y newidiadau lawer y mae Ymfudwyr yu agored iddynt ar eu tiried i New York. Gellir rhoddi Talharafi u chyfuewul am unrlivw swm arNew York, yn daledig vn unrlivw barth o'r Uuol Daleitbiau, i'r rhai a ddewisant y dull diogdaf hwn o gymeryd gotal o'u liariau. Am liysbjbiaeth manylacli ymolyner a \Y. TAPSCOTT k Co., LIVERPOOL, Govucbwylwvr dros W. & T. TAl'SCOTT, New York. y O <115r ca.,1 Tay-bcvit's huiigrantx' (iitidr," Fourth Edition ^rwy ¡\lIfOl! (:111 ":11 olyiln r-iJL>dau I ISHrr'i v dauu. 10 SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGfERS TO THE UNITED STATES. JBGSVgUION AND COMPANY, No. 2, Tow- EJt CIIAMJJERS, Old Churchyardand 115 Water- loo-road, Liverpool; despatch first class fast-sailing Am- erican Packet-ships to NEW YORK, PHILADELPHIA, and other Ports of the UNITED STATES. The advantages offered to Shippers arc Moderate Rates of Stnct Punctuality of Sailing, and Prompt Delivery of Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort, and a ffaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Provi- af the best quality, according to law. FOR NEW YORK. THE" BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail LEVIATHAN, Knapp. 1250 Aug. 14. Gur MANNERING, Freeman, 1534 Sep. I WM. RATHBONE, Spencer 1100 Now in port E' C. SCRANTON, Spencer. 1200 Now in Port NIAGARA, Smith I 900") ENTEKPIUSE, Funk 836 I WII.LJAM NELSON, Cheever 1000 I ABERDEEN, Hubbard 750 SHANNON, Wait 900 MAHMION, Hadley 900 GO?EUNOR MORETON, Burgess rr 1300 TICONOEROOA, Boyle 1100 W. H. HARBECK, Marshall 900 Succeeding P?ER KALAMAGOO Packer. !'g¿: 1800 l)acets. n JACOB A..I'V* ESTERVELT, Hoodless 1500 XRUMBLE.. > IRENE, William 12M WASHINGTON, Page. 1655 UNIVERSE, Bird. 1200 PHILADELPHIA. OWEGO SARATOGA, T?ask 1200 1)K WITT CLINTON, Funk 1%6 SOUTHAMPTON, !:)now. HnO SILAS GKEKNMAN,Spencer 900 PRINCE'l?ON,RUSSell 1)42 Goods cannot be rfcftt-? by the '??? /?c??A<M on the Advertised day of sailiikl under any circumstances whatever. Freight engaged, pMsnge secured, and other infomatiou obtained, on application to GUION, & Co., 2, Tower-cbeirbers, Old Churchyard, and 11-% Waterloo-road, LIVERPOOL. or ELBAZBB JONES, 45, Union-street. GENTS IN NF.W YORK, WILLIAMS & GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have FREE CABIN PASSAGE es by any ef these Packet ships. LLOXG YMFUDOL I MELBOURNE, PORTHPIITLIP. Y LLONG AMERICANAIDD RAGOROL ??? FNESOTA. WILLIAM ALLEN, Llywydd. Wedi ei rhestru yn 800 o dunelli, yn cludo lfwOodunelli.o'r dosparth blaenal, ae wedi ei chadarllhuu a chopr.* Yr ydys vn galw sylw y rhai ydynt yn bw ri^du ymfudo i AstralilJ, at y Hong ifon: gfUl ei bod wedi ei phaiotoi yn y modd goraf, a eheir lluniaetli ynddi ar yr amodau mwyaf rhesymol. Bvdd meddyg ar y bwrdd,a diagwylir iddi wneyd un o'r mordeilhiau cyflymaf. Gellir cad pob gwvbodaeth o barth y elud-daliad ac angen-' rheidiau eraill trwy ymofyn a GFION and CO. C, Tower Chambers, I.iverpool. • nelIng ELEAZER .TONES, 43. Union Street- London Mutual Life and Guarantee Society, .M, MOOItGATE STREET,'LOXDON' A SEFYDLWYD EFL Dicgelii bywydau, XOaclmiad a r/yddloadeb, HaODDl ECHWYNLADAU, GWAIfDOLIADAU -A Jil.W YDU-DAL1ADAU Wedi ei Chortfori gan Ysg;if iie-neddo^L-iyd'ag Aniyf- ?r'Mc/mt? ?Gi?i-iinteeY-unu? I • <S50,000». ?MDDinjBDOLWYR.T?t??j.) AT.EPH OLI)ING YV" s LJuadnfn. TnOMA? SpALDl?G, Yaw.;J3erbv Le, J'l?nd?n"' HENRY TCCKEH, Ysw., Stunfoi-dHi? LI,?? EDWARD SWAINE, Ysw., i?,Piccadi!)y Uu?dain' CYFAHWYDDWYU (LHreiiors). l'ETEH DUOAD, 1 sw.,Tavistook-st., a hephenr¡; Bnsh. i.'CHAMBERS. Yaw., Temple, a Gt. Cmn?-rland street. JOSKfM DA\ IS, Y sw.. Stock Exchaugp 'n Hackney. B. W HICKLING, Yw., 9, Koblc-Htrebt.' a orwoud. 61..C)11(iE S. A,,t.. J-MAHGETSON, Ysw, Cheapside,a Peckham Rve. ?? 0?i'{?? ? yoO?YH?bJru Hhl, a E.? ?.?n. JU.?i M ?'????'' ????'- li?v. ? H?knev. 'i) L.C.M.t, Ysw., Grcfham-atreet a Woodfoi.,i. UEOUGE vVv\iuL'^SO,N, Y?;, Westn.in..t? a'oUing Hill SWYDDWYR :ŒDDydOl.. THO?fAS B. PEACOCK, Ysw, Ri. n., ° Circils. I E. I \E, :l\lIlH, i CY?GHURWYH -'?"fe. E. PYE, SMITH, Ysw, F. M. C. M ,j ,i]?? ); ??r-?- HOBERT LUSH, Ysw., Inner Temple C. JAS. FOT1Œ, Ysw., Lr,. D.. Ltucolu s Ijau. AR1ANW YR. M.,srs. ROCERS, OLDING, & Co, 20 Cle?t. Lne YSGRIFEN YDD ?1'HOMASDALL-AX???E, Ysw. Mae Trefnwyr {Managers) y Gymdeithaa hon yn gorff „ ddynion cyinto!, eyhrwyùd a m,?UMh y ,-hai ar I nailllaw, ydviH wedi ?welcd mweU S?y.tdh.oodd Ivle(l(li' aziy,-(idol ??).' p?-jetal.11 ?c..), Iley g??ir elw ar getn v Di,>,1 .r?, er mantis y Rbau-dd?ha.d r.S'?,??, ao ar y Haw amll, y mae y Cymd?h?u Cydgyfmnog (AfutaaVsZhtM lie nad oes i?eb )n ?-trnoi, yn gadael v Di'o?r sicr- nyydd y derbyui?t Y aY.ui?. addewediK. loc? y d???r hYu, a ehynyH ar un'lth berHait!? sienvydd i-rDi??? ?dn chyti?wn ?franogiad yu yrelw deiliiedig, y Sefyy Gy,ndeitb?.hou ac y mM y CyuHuuwyr sp ?d??dy t.;yMre(C'.???) helaeth twarautut?i? rhwvdd achyaawn or hoit <.tynion. Mae y 1 at/ tot ? dywedyd am y ?J? y?mdeeitu?? y'n ?r mUh ? memdwyot a gaulyn — 'MaerheseuwM y Cyfarwvddwyr, a Swvddwyr ereill yn addMneiliduot i greu byderyu mhlith YmneiUdmvyrP.? testanaidd, yu cyuwys, fel y gwna y mwyafrif o enwau tra ad- nabyddus i Aunibynwyra lleyddwYJ. drwy Y wlad, Cvnwysa fonecldwyr, y rhal, tra y meddianant barch uchel eu cydwlad wyr yu gvtfredinol, sydd yn setyd >11 iioliel yu llhyb en cyd- grofy'ddwyr. Oddiwrth yr ymchwihad a wnaetlioiu i reolau A Gymdeitlias a gyt'arwyddaut, ymddengys i ui yu deilwng 0 hyder y eyhoedd." NODWEDDIADAU NEILLDUOL. Mae y Gyindeithas hon yn cynyg mrmteision sylweddol bob dosparth o Ddiogelwyr, gau ei bod yu feddianol ar hull welliadau diweddar Bywyd-ddyogethwl, sel, Taliadau Isel-^ diogelwch diamheuol—rbaniad elw bob tair blyncdd—yr boll elw i gael ei rauu rhwng y (liogele,lig-colle(lioii vn cael eu talu yu barodol—y digollebau (Policies) yu ddiddadl, ond lie y byddo twyil ainlwg—y rhagilaliadau (premiums) yu isel, gyda hull fanteision yr egwyddor gydgylranogol—dim tal am nodau (stamps) na thai meddygol— rlioddi bonlliyg ar ddiogelwcb personol profedig am o un i (lair hlynedd—digollebau i'w cael am o £ -20 i i'5,000—deiliaid digollebau (policy-holders) a hawl i bleidleisio yn nghvfarfodydd cyffre(linol y Gymdeitbas— rlioddi rhwymebau macliniyddol (guarantee bonds) i bersonaU 0 nodwedtliudan da, mewn cysyUtiad a dollebaii bywydol (Lite Po[¡cYhawl i'r diogeledig fyw yn unrlivw ran o Ewrop neO Awstralia heb dal yohwauegol, ond am y lordaith. ENGEEIFFTIAU. 7>"7 dalu I Is. yr wythnos gall dyn iachua, 32 oed, sicrhau .fIOO 1 w deulu ar ol ei farwolaeth. Gallai bacligeu IS oed, neu fereb 19 oed, ddiogelu i'w per- thynasau X'SOar Pit marwolaetli di-wy arbed 19. y dydd. Gallai dyn 28 oed, trwy dal blynyddol o XV i5«. tc, sicrhau TIOI) iddo ei hun pau gyrhaeddo 00 oed DI-tl pe byddai iddo farw cyn hyny, telid 111J0 yu ddioed i'w deulu. Ermwyn cael ,£;1'J y flwyddyn tra hyddir byw ar ol cyrfcaetM no oed, byddai raid i fab 20 oed, dalu £lH lOs. Ie. ar unwaitli, lieu J. I Os. 7c. yu llynyddol. Oud os bydd marw cvu eyrnaedi GO oed, dychwelir y cyfraniadau. Trwy dtJu I' Ms. am 20 nilyuedd, ar ran en plentvn blwvdd I oed, gall l-hieni sicrhau iddo £ 1'J0 pau gyrhaeddo 21 oed. Gallai priod 30 oed, ddiogelu i'w wraig o'r nu oed, L20 bob hlwydflyn y byddai hi byw ar ei ol ef, drwy iddo uab y swm 1'1 16s. 9c. yn flynyddol. Pe byddai gwragwraig, un yn 2" oed, a'r llall vn yn dewis sicrhau £100 i r 1111 fyddo byw ar farwolaeth 9 ent wneyd hyny drwy dal blynyddol o i'-i los. ;Jc. Gallai dyn ienagc 25 oed, pan dan rwymiad mewn ariaudv, net. fusnaclidy, ei feichino ei bun am £ ;j()o, mwv neu lai. a cll- ogelu yr un svym helyd 1 w deulu arol ei farwolaeth drwy dal blynyddol o .1:2 12s. y oaut. SWYDDWYR Y GY3IDEITHAS YN KGIIY3IRU TIZEF. 1-BWYWYFT (Agents). MKDDVGON. Aberdare, I. •Tfn'<Vls. Auctioneer. ,D. DavMs, Y?-. IJrynmawr 1 lnlups, Grocor, Bridgend R. Evans, Auctio)?er"" Dr Lealn- Caerdydd lmerl'rice, Builder pr. Vftchell. Cardigan VV. T. Lewis, 1 ailor, ?. .?. Kvans, Ys? C-,lllnai*tli?n ..D. L. Alort' 1) .*I)r. Boveti. J)o?ais .Jos.Jou?. Madder E. H-s Y?Y. J1' na 8?' Thomas, Dra?; :U; Brown, Ysw. UTIIULLI «j. Palmer, Draper.. T n COUkH, YbW. I.landilo -Y.-??. i?"aper N. Ysw 'TS G^vdi-SS :IC'rtl1yr W. Marri:s *,» Daviøs, Ysw, Milford I. AN, li"ili )tl,,e, ?'d" Y? H. GJllman, Drn?i.,t/ ?. r. WooUett. N'lHw^h T 1)av,es'Drill'^ H. Lewis, Ysw- 1 l'oonnttvjnpooool l .F K EVd1waul1s, Sol1icitor'V' 0r W.Rowland,Ys Swansea David Vvmo i» v RJjJpton Place. W.Ho\llan, Jred?ar I. W. Lewis, Post u\m??- Pontypridd Davies, Ysw. wJI!J,e1V'b t^Y>'bod'ieth an?enrbeidio] oddiwrth y Prwy- rilu'i,rVVh ? Y?'?y? yu Ll?daiu.ncu yr Ar- olhgWl" CJ.tlrl"h¡wl yn Aùertawl'. ?'? '<*1 hpfvd yn eisiau ? ?''?? tref a ''? ntn?.oaothhyu H'bymrn.am yr hyn vmofyuer a Mr.DAVIU VVANS n! V! ir ?<?'?"y' y[lii.ITI',) It, .A-<? i i'oly.r (^vHVedinol drosGymn). ,.1 1 {^imhsion) lielaelh i Gvfreithwyv, Yr~ gL'inivm. yddli lon,C> mdeithasau Adeiladu aCbvmwvnasol.Gwtuii- !d.?)pn,Aro?.vy,-HcY?ri)??,.Ys?otion bho'bo).Y! j K"l)ci3tr, U?hyr-tywyddion (Po" .???;. ya?-?"? j 1'Rheoltiidd y Gymdcithas. TYSTIOLAETH I' Deilwng o sylw y rhai afwriadant ymfudo, WEDI E1 HYSGIZIFENU AR FwRDD Y TONAWANDA, Corphenaf y 15fed, 1852.1 Al CIIYFEIRIO AT 7 Y PARCH. T. DAVIES, LLANSAMLET. BARCH. SYR,— Byddwn ni v rhai y mae ein lienwau isod, vn dclidlchgar i chwi am anfon yr ychydig linellan hyn i'r Amseran, fel arwydd o'n diolcligarwch mwyaf diffu- ant i Mr. DAVIES, 43, Union Street, Liverpool, am ei ffrddlondeb a'i gyfarwyddiadau i ni pan yn Llynlleif- iad, ar ein taith i America. Darllenasom lawer o'r canmoliaethau sydd wedi ymddangos i Mr. Daviies, a gallwn ddywedyd yn ddibetrus eu bod oil yn wir. Cawsom ef yn gyfarwyddwr gw^rtlifawr y mae yn anrhydedd i'n cenedl. Yr ydym yn dymuno ar i Mr. Davies dderbyn ein diolchgarwch, ac ar lioll genedl y Cymry i dderbyn ein gair fel gwarantydd y all,!¡jfi-'Jfnddiried i Mr. Davies. Jo)m Mor^an?, Llansamlet. Thomas Griffiths; eto. Thomas Bevan, eto. lviuiam Hopkins, eto. Thomas Philip, eto. Robert Badycomb, eto. John Prichard, Sirhowy. David Williams, Tredegar. Thomas Lewis, Waunhelygen. Thomas Dubry, Victoria. William Williams, C'aerphily. Ar fwrdd y Hong Tona wanda. Xteam Comunication between LIVÐltPOOL and MOSTTN. OF THE FAST-SAfLINO STEAM PACKET V15STA, C A P T A I N rode it r davies, WILL SAIL PUNCXUALY AS FOLLOWS FaOM MOSTTN. AUGUST. 2, Monday 1 o Even 3, Tuesday 2 0 do 4, Wednesday, 2 0 do 5, Thursday 2 30 do f 6, Friday 3o 4o 7, Saturday II, Monday 6 0 Morn1 10, Tuesday 7 0 do W, Thursday 8 30 do 13 Friday 9 0 do 14. Saturday lo 30 do W, Monday 12 30 Even 17, Tuesday 1 0 do IS, Wednesday 2" 0 do III. Thursday 2 30 do 20, Fliday 2 30 do ;i' sattiril ay. 23 Monday 6 0 Morn 2■ Tuesday 7 0 do !25 1,Vedu,dii, 73t) (10 26, Thursday 8 30 do 27, Friday y 0 tlo 28, Saturday II 0 do 30, Monday 12 o Noon 31, Tuesday. 1 0 Even FIIOM LIVERPOOL. AUGUST 2, Monday » 0 Morn 3, Tuesday 10 0 do 4, Wednesday 10 0 do Thut-s(lay.. lo 30 do 6, Fridav H 0 do 7, Saturday 0 Even 9, Moudav 4 0 «° 10, Tuesdav 4 0 do 11, Wednesday.. 1 0 l'° 12, 4 3o do 13, Fi-i,lay 14, Saturday 7 0 Mom lrt, Mondav 8 0 do 17, Tuesdav 8 30 do 18, Wednesday 9 "M do 10, Thursday. 10 0 do 20, "Friday 11 0 do 21,.Saturday 2 0 Even 23, Monday 3 0 do 24, Tuesday 4 0 do 25, Wednesday 4 0 do 20, Thursday 4 30 do Û, Fridav 2s, Saturday 7 30 Merh 30, Monday 8-? -do U.Tuesday. 9 0 do Tiic Chester and Holyhead RUIIWRV Station at Mostyn, is witiin a few yards of the place of landing; and the Tr ailifor Bantpr and Holyhead leave FROM MOSTVN TO HOLTHFCAD. H.M. n. AI. H. M. H. M. if. M. At 9 W M n. 11 13 Morn. 2 3o Even. f> 3 Even. 7 44 Even AND FOR CHEST ER. H. M. II. M. H. 111. II. M. At 7 5) Morn. 10 40 Morn. 10 5H Morn. 4 Ol Evii. 7 55 Even, Coff hes and CaH. attend the Pa4et daily, to convey Pas sentJr8 to all parts of the Principality. GOUIH ibrwarded per Railway daily. FAUES :—Cabin, 2s. tid. Deck, Is. 6d. Further information may be had from Mr. DANIEL JAMES ?.22, Inion-street, near the Exchange, and M. A. Jo?s, ¡';{:J1t'r, 12, Tithebarn-ot.reet, Liverpool; and b'om Mr. J. C I He.l!. Ag,mt. h¡'¡:Ju Q':l' rDDY':IH I'R AFIAUH j z-naint 3E[oUoway. I YR I AH AD MWYAF TUIYFE1) DO I, Q GOESAU nnWG, AJt OL 43 0 FLYNYDDOEDD 0 DDYUDDEF. Crynodeb 0 Lythyr oddiwrth Mr. TI-ill;ti Galpin, o 70,Sain ■Mary's Street, Weymouth, dyddicdig Mailfye'd, 1351. At i, Proffeswr HOI.T.OWAV,— • Syr, I'an oedd fy ngwraig yn 18 oed (yr hon svdd yn' awr vn 61) cafodd oerfkll IIYI", yr hwn a ymsefyd]odd vn ei elioes- ¡w a byth er hvny y macut wedi bod \u t? neu 'lai doluras ac \'u dra Uidto?. Yr oedd ei g]oesion yn (ÎralJodus ac Ym? ddii?tid hi am haoedd ynghyd o o?)h.w\si&d a cJ¡wsg' vn oll ol. Gwnawd prawl o liob mediiyginiaeth a gvnghorwvd gall feddygon, oud yu ddii-ffaith yr oedd ei hiechvd v"n dvoddef yn dost, ac yr oedd Cyllwr ei choesau yu arswvdus. Yr oedd- wn wedi darllen eich Hjshysiacl aniryw droioii, a clivnghorais hi 1 wiieud prav.'f och I eleuau aeh Ellaint; ac, fel vinodd- iiii olaf, Avecti i bob med. ygimaeth arail fethu, cvds-vniodd i wneud hyny. Dechu uodd ehweeh wythnos vn ol ac, svu i'w pdrodd, y mae yn awr mewn iechyd da Mae ei chJesau vn ddiboen, heb gwryrn na chraith a i cliwsg vn dda ac anher- tysgaidil. Pe I)uaseeli we,ii gtillil ])()(I vn dvst o ddyoddefiad- au fy ngwraig yn stod y tall blynedd a deugain diweddaf a u cydmani gydar 1llwynlwd presenol o iechy? bvddai i chwi vn wir dcimlo hylrydwell o fod veùI c?l bod ,? foddion i liuiaru i raddau mor Iti^r ddjodutliadiiu cyd-grcudur. lArw) WILLIAM GALPIN. PERYFAITII ÍACHAD ENYNFA YN YR YSTLYS. Adysgnf o /vMyr oAfwWA Mr. Francis A mott, () Jircahouse Lothian Road, Ed/llbl 0, dyadicdtg L-brill Wain, lsil. At v 1'roB'pswr HoLLOWAy.— Syr,-Mae fy >'» ?arostyngedig am wyf nac ugain inlyn f yd, 1 ymosodi?au gan ?vufa ynei hy?ys, ?? HlcI, ? K??dn a'i blistro i raddau mawr, er hynvn ellid bymud y boen. Oddeutu pertair blvn- edd yn .1, gwe > EL, ??ddy.i?hau rhvfoddol gan eicii P(!Ietiau a ch Enaint, a medd?iioddv gwnai brawf o hoi ynX. ?' 01 man syudod a i UawfuYd.J cat odd e.mwythad 'l? t,« j eu defnyddio, ac ar ol ?Sbarh? amdair wythnos, Llha^d > .hoeu yn Ci hyslIys yv, pvbl> ae od(I esillww3y?ttbiliald o? L?au Yr iecfi) g,,eu ain y pc-dair blyuedd yn.aewediu.wyu? Y ?chydgo,??  di weddaf. dtweddaf.(????''?_ FHANIS ARNOTT. IACHAD RHYFEDDOL O CHWYDD PERYGLUS YX Y n G LiN Adysgrif o Lythyr oddiwrth John Forfar, Amacthicr: yn Sen-borough, ycr Hexham, dyddicdig Mai l."icd, 1851. At V Troffeswr HOLLOWAY, Syr,—Cystudilid fi a ehwydd o bob tu fy nghoes, ychvdig tu uchaf i ben y ghn, Hm yu a g(is i ddwy flynedd, yr Itwn a gvu- yddodd i faiiitioh mawr. Cefais gyngortri o feddygon enwog yma, a lHlltl yn N'spytty Newcastle am bedair wytlinos. Ar ol annywiol fatliau o driniaeth, anfonwyd ti ymaith fel uu au feddyginiaetliol. Gan ty mod wedi elywed eymaint am eich I'eleuau a cb r-namt, pendeifynais wneud prawf o lionvnt.ac mewn llai na mw yr oeddwn yn gwU iach. Yr hyu svdil rv- ledducli, yr oeddwn yn gwexihio ddeuddeg awr vn y dvdd yii v cynhauaf gwair, ac er ty mod wedi dilyn fy ngalwedigaeth lafurus ar byd y tauaf, ni ddycliwelodd fy nolur mewnun modd. (Arwyddwyd) JOHN FORFAR. ACHAD BRON DDRWG AILSWVDUS MEWN UN ns. Crynodeb o Lythyr oddiwrth Jlfr, Frederick Turner, o Pea shurst. Kent, dyddicdig Rhagfyr ljey, 1850. At. y Prod'eswr HOLI.OWAY,— Anwvr Syr,—Yr oedd fy ngwraig wedi dvoddef oddiwrth Fronau Drwg am fwy nachwe mis, a chafodd yu ystod yr holl amser y gweinyddiad meddygol goreu, ond y cyfau ) ddim pwrpas. Gan fy mod o'r blaen wedi iachaw areholl arswydus yn fy nghoes fy hun trwy eich meddyginiaeth digydradd, peu- ( derfyuais drachefn ddefuyddio eich Pelenaa It.cJI EUllint, f1 chan hyny gwneuthum brawfo honyut yneihachos hi,a Ilodus ydoedd ddarfod i mi wneud hyny, canys mewn llai na mis yr oedd perfl'aitliiacliad v.cdi ei effeithio.ac y mae v lleshad ag y tWHf aim-ywiol ereill o'm teulu wedi ei dderbyn trwy eu ùefD- yddtoynrhyfcddol mewn !lwiriollnid. Yr f yu awr yi, eu hargymel! i sylw fy holl g' vfeiliion. Arvvyddwyil) FREDERICK TURNER. W 1:1)1 ???' IACHAD COES ?\D?D?R?\G ?0 ?DD? E\C MLYNEDD AR HUG UN Q BARHAD. ??.?< o Lythy, ??nr?/i ?/ tr?/?M?M. ?.;7??f/ F,fIlríl<lU A wy, ?M?tc/?/t., ??. /?Jf;?:fM? <y,,?-,? Mai 31 atn, IK51. At y Proffeawr HOLLOWAV,— Syr, Yr wyf wedi dvoddef am yr vspaid o ddeng mlvnedd. ar hugain oddiwrtli goes ddrwg, canlyniad dwv no u dair o wa- lianol ddaraweimau mewn Gweithiau Nwy Yr hyn a ddilvn- "1 ag arwyddioti clairllyd. Gwuaelhmn bruwf o wahanol gyngbonou meddygol, heb gael un a dywedwyd wrth- ;1 bod yn rhaid i r goes gaei ei thoriymaith, erhvnv, vn groc-s 1 r lai-n hono, mae eich Pelonau a'ch Enaint wedi etfeithio iacliad cynawn mewu amser mor fvr, fel mai ychydig nad oeddyut yn dystion i'r traith, a'i credent. (Arwyddwyd) WILLIAMADBS. Dylid defnvddio y Peleni yn gysylltiedig a'r EiiaiiiL yn y rhan fwyat o r anhwylderau canlyuol:— Ahechyd y croen Cvru(medd.U) Ffolenau Archolliadau Cancrau Fistulas Bronau drwg Cymalau cyfvngedig Llosgiailau Jiiniainns ac anystwyth Llosg eira i»rat,nad moschetoes Cenelwyfcawrtilaiùd Llwynwst a sandflies Cymmalwst Penau dolurus iJerwlosgau Ciiwyddiadau Scurry ) Briwiuu lIinllrog Dwylaw agenog Troed»vst Coesau drwg Didenau dolurus l'atcs C'M-.?;?./ Dolur ?yddfau Ar werth gan y IVj-cheuog, 24-1. Strand, ger Temple bra', Llundain, a chan vr holl Werthwyr Cyfferi pari'hus trwy r byd ¡rwarpi.lrliedi¡; mèwu 2s. 0c.; is. (V. Us.; :l2" a 33s. yr un. 1" mat ennill mawr drwy gymeryd y niaintioli mwyaf. D. S. Y ma )Jyrmu vn cynwys c yfarwyd diaclau pa fodd i ddefnyddiocynenHohowfty ?v?li cu har,,ra<rn yn yr iailh Gymr:'ig, ae gael nl rlioddi gyda pbob pot neu flwch a ?ertii- ir.—Anogir yr boll l'an weithwyr i anfon am rai (> r cvfryw yn ddioedi grillr «*n cavl gan v cyfauirsrlhwyr yn Uucdaiu at ,Idif),-(Ii ,i 'atl gait ?, c)-ruaiTririhw?-i yji U,,indaia rianati =5- LLOtvGAU 1MFUDOL RHWXG LIVERPOOL AC AVSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1843. T hnyHo a) y l", I PORT PHILIP, Y llong arddcrcbog I yr hon sydd yu ehido 1000 o dunelli, wedi ei chopro a dis. gwylir iddi wneud un o'r moi-deitlliau beraf v elywid am dani. Ni chymer ond yn unigrhvw uifer penodol, ac y mae yehy. dig o leoedd heb eu cymeryd. I hicylio ar y 10fed 0 Fedi, Y llong fawTedd-wvch nevrydd CONSTANCE, M. M. MICWARD, Llywydd, (Yr hicit sydd eithaf hysbys o'r famach ;) Mae yn cludo 2000 o dunelli, ac wedi ei chopro. TKLEBAC v CLUDIAU Caban, X45; yr Ail Gaban, ZLIZ; v Trvdydd Caban I;Iti. Mae y I.oitgan byn yn awr yn gorwedd yn Canning Basin oc am A ylmkla"b peUach ymofyner a JOHN S. DE WOLF & Co.; neu a JAMES M. WALTHEW. fI, Tower-chambers, Liverpool. Goruchwylwyr, R. & R. DAVIES Menai Bridge. The Thistle Line?? i HF 48369 LLONGAU YMFUDOL I AWSTRALIA. LLOGAU YMFUDOL I AWSTRALlA. Ar y 27f7t? 0 ?M?< MC?(?/, HC?? y Llong COVENANTER, (LLYWYDD, JOHN HOOD,) 0 LIVERPOOL I MELBOURNE AiFHORTH PHILLIP. YMAE HON yn Llong newydd o'r dosparth JL Maeuiif, wcdi ci rhestru yn M74 o duneilau yn cludo ?,??. wedi ei chadarnhau a chopr, ac yn notio N-? hynod o gvllyin. Y mae mwy o le rliwng ei byi-ddati (decks) na "by. tfredin. Y mae wedi ci rlianu yn gelloedd fel y gall tcuiu gael cell neillduedig os dewisa. Bydd ar ei bwrdd Fcdäyg profiadol, a bvdd iddi gael ei pharotoi i'r fordaith 0 dan arot- 4 ygiad un o orucliwylwyr ei Mawrhydi. t 1 Bydded i ymfudwyr ymofyn ar ei bwrdd yn ochr ddwyroin- iol y Canning Dock, nau gyda'r meddianydd, DUXCAX GIBB, 31, STEAND STEEET, t. LIVERPOOL NEW YORK, CARNARVON CASTLE, 1 No. 14, Oak-street, f.. WILLIAM JONES A WILLIAM KOB^RTS. MPilSTRAID J. R. a trymeranfc. y cyfleusdra hwn i hysbysu i ymfudwyr ac erei1l a ddichon fod mewn ?ngen bwrdd a Hetty eysunts, eu bod wVdi g,,n?yl poi?? darpariadau angenrheidiol tuag at Hderbyn v cyfryw; ac v bydd iddynt wneyd pob vmdreeh i foddio y rhai a alwant yno, a hyny am brisiau cymedrol. Y mae eu ty yn cynwys Z! o N?tafelloedtl cyfleus, fel y go,: au^drefnu lleoedd cv"uru i luawsmawr o r?Ltvvlr ar *yr ua adeg, y rhM a allant gael badd (&a?) twymn o"lr, yu rhad, at eu gwasanaetli. D.S. Rhydd Mrd. J. a Il. bob cyfarwyddyd angenrheidiol i deitbwyr—rhod'lant bob hysbysiad o bartb y swyddlevdd r!iataf, a'r cyflt'1l,ler81tØl.:ilf er myned yn ddiuge1 i unrhyw ran yn yr Unol Daleittfiffii.m Cofier y cyfarwyddvdi 14, Oak-street, New York. Glenfield Patent Starch, Yr hwn sydd yn casft ei ddefuyddio yn y Llieindy Breninol Ac a ddyfarawyd gyda gorbwyllawd urdd- asol" yn yr Ajrddangosiad Mawr. YDYSTIOLAETH gymeradwyol a ?an)yu Y oddiwrth uwchlaw ?A c'r rhai a'i gwerthant 'n Gllliw yrlyw v prawf goraf o'i ragoriaeth :— NYIJi, y rhgi y mae "ill Jienwau isod,a ftiorn yn gtrei-tbu Glenfield Patent Starch am bir amser, ac y mae yn boddio y rhai a'i pryaaut yn weHila dim a fu genym ui o r blaen." Dymullir ari'r Boneddigesau roddi prawf ar GlenfieldPat»nt d'Hlhle-1'ennp,l Vowde: Starch, yr liwa at wabtinaeth teulu- .u.L.J. suif hob .;j ail. Syaia a ddjrwedai OolebyddM y Freuinet am dano. Mr. Wotlierspoon, 40, Duulop Street, Glasgow. Del'uyddir Glen field Patent Powder Starch yn awr Tn v rhan hono or Llieindy Breninol, lie v gwn'-ir i 'fyny yrholl hetnan roeinaf a berthynauit i'w i\lawrh.1i, TvwysJg Albert, .aT hoH dnulu Breninol; ac y i,i ae yn dda genyf all u eich hys- bysu ei fodyn rhoddi cyflatrn foddhad. M. WIhG H, Royal I.amJdry, Richmond, 1 • Golchwraig ei Mawrh/vdi.I Roval r,attddrv Richibond, Golchwraig ei Nlairrlivdi. Sylwer hefyd ar dvstiolaethau Maeres Llundain Bonedd- iges Wm.Chambers, Ysw., Glenormiston, un o Go;)joeddwvr I Chamber Edinburgh Journal; Golohyddesau Ardalyddes Breadalbane; larlles Eglington, Iarlles Dartmouth, &c., ^c. Gellir ei gnel yn gyfauwerth yn Llundain gan Mrd. Pautin & Turner; Houper, Brothers; Butty & Feast; Croft Inno- cent; Petty, Wood Ac Co1; Twelvetrees, Brothers; R. Letch- ford & Co. John Yates & Co. Yates, Walton, Turner Clayton, Bland & Co. Field, Roberts, Barber; A. Bradeu & Co.: Hicks, Brothers C. B. Williams, & Co. terrv, Sterry, & Co. Thomas nelling; JolIn Hynam Jolui Brevi- er; ac yu sytnau man gau yr holl faelyddion. Gellir ei gael hefyd yu gyfanwerth, nea yu symau bvchain vn v manau canlynol:— EIVKKPOOL gan P. Hare, Soap Manufacturer, Ranelagh Street,; Josoua Alletson, Cliandler, 5, Great George-place J. B. Homer, 16:i, Scotland-road; J. M'Whau, 161, London road; Will, Ireland, Great Charlotte-street; IVv, Harrison 33, Fox-street; B. Banister, lis, London-road; John Jones 41, Byrom-street; B. ic H..Thompson. Whitachap&I P. Bate- 1(J2, Mill-street; Hugh Tool], .)2, Mdl-street; S. B. Walcote, Tea Dealer, 2, Great Nelson-street; John Dear, 18, Islington E. W. Book, 53, Brownlow-hill; Jos. HartJpy, ic Co. 3. & J; Goodacre, Old Haymarket; Gilbert,Brothers, Tea Importers. Jamcs'.bnildi¡¡;8, 32, Lime-street; H. Wimgate, Druggist, Lime-street; Glendinnig & Wilson, 9, James-street, and 18I Mill-street; a George Byrd, James-place. YN BIVLKE-, HEAD gRn Nvm. Haughton, Chandler; J.Ilolloek gwerthwr To, Monk Street, a Benjamin Bake, Cyfieriwr. Y MAXCHESTEK ganS. Gregson,Cyfferiwr,71, Spoar-strBet Yn NGIIAER gan William Williams, J. Jones, a J. Finehett. Cvfanwerthwyr Chwegion, itc. YN NOWHECSAM gan W. Overton; a cban yr holl Chwegydd ion cyfrifol trwY y deyrnasgyiunol. eisiau'Goruchwylwyr ymofyner a Mr. R. Wother- spoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. Vstorfa Llundain, Wotberspoon, Mackay, & Co., 40, KingWilliam Street, City.

[No title]