Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

FFRAINC.

RHUFAIN. I

NAPLES.I

AMERICA. : A:\IERICA.

YR ETHOLIADAU.

News
Cite
Share

YR ETHOLIADAU. GOOLKDDBARTH NORTHUMBERLAND. Syr George Grey wrth nyfarcb yr etbolwyr ar ol ei ,)rclif.vgi ad, a gwynai n herwvdd "hlanwad V meistr iaid tir." yr hwn a ddelnydciiwyd yn ei erbyn. Hy- lerwn y dysg Syr George wers oddiwrth hyn, ac y dealla mai nid cri dianfjenrhaid ydyw'r rri am y Tugel. Nid ydym yn meddwl y bydd Whigiad o ddawn a metir Syr George Grey yn cael ei gaii allan o'r Ty am dvmhor maith, ac o herwydd hynv. {In" odid na fydd ei orchfygiad presenol yn fendithiol i'r etholwyr hyny sydd mewn cymaint o angen am am ddiffyuiad y tugel. IWERDDOS. 31aeyr weinvddiaeth wedi enill dan yn yr Iwerddon, ond er hvny, y mae'r Irish Brt'qade yn un gref. Mae yn yinddannos fod y milwyr weii tanio ar y bobl yn Six Mile Bridge, heb i neb en gorchyuiyn. Y mat:'r banes a roddir o r amgylchiad gan y ddwy blaid yn bur wahanol. Dywcd y miIwyr na ddarfu iddynt danio byd nes yr ymosodwvd arnvnt gan y dorf, vr anafwyd llawer o honvnt, v ceisiwvd eu tynu oddiar eu meircb. ac yr oedd eu bywydau mewn pe ygl. Dvwed y blaid arall drachefn, nad oedd ond yrbydig o ferehed yu lluehio cerig, a bnd y milwvr wedi tanio yn hollol ddirybudd. Y mae llythyr dvddiedig l-imerick. ddydd LIun, yn cryhwylllod tertysf; dra chefn wedi cymeryd lie yn y dref bono. Ymosod odd y dorf ar vchydig o filwyr diarfog, dan waeddi, 11 Ilofrtiddwyr Six Mile Bridge," yn y modd mwyaf ffyrnig. Nid oeild gan y milwyr ddim i amddiffyn eu hunain. Anafwyd dau mor dost fel nad oes ond gobaith gwan am eu hadferiad. Ymosododd y ter fysgwyr y rhai oeddynt yn cynyddn yn barhaus ar y fluesty, a bu raid i'r milwyr yn y Castle Barrack, o dan lywyddiad C'adbtn Affrey, droi allan i'w gwus- garu Trywanwyd dau o fechgyn ganddynt yn y cytbr»fl. Pan yn pasio trwy y ICwahanol heoiydd, yr oedd y milwyr yn cael eu bysio a'u lluehio A cher i, ac anafwyd Cadben Affrey a'r Is-raglaw Smith yn dost. AMRYWIAETH. Yr oedd y meistriaid tir yn yr Iwerddon vn arfer eu dylanwad yn mhob modd i ortodi yr etholwyr i bleirlJeisio yn erbyn eu cvdwybodau, nc yr oedrl yr offeiri,tid Pitbaidd o'r ochr arall yn arfer eu dylan wad hwytliau yn erbyn pob ymgeisvdd Derbvaidd. Danfonodd Arglwydd Keare at ei de,,antiai,i i'w hys- bysu, os na phieidiff-ient dros yr ymgeisvdd Derby- aidd, y byddai rhaid iddynt ei gyfarfod ef i setlo eu cyfrifon ar unwaith. Y mae'r etholiad diweddar yn Tyneymoutb, i fod yn destun ymchwiliad, ac efallai Liverpool helyd. Dywedir fod Mr. Heathcoat, y eyd-aelod gydag Arglwydd Palmerston dros Tiverton, am roi ei le i fynu yn Ifatr Aryhvydd Kbrinuton WINDSOR.— Y mae rhai <> bnf yefiiocwvr Mr. Sam, son itic.ir(lo, yr yi,-igeisvdd athvyddiaiius yn yrethol iad 'livved lar, wedi peuder:'ynu deisebu yn erbvn eth- oliad Arglwvdd Charles Welieslev, o lie?%vid(i llw_-r- wob wyaeth a rhyddwledda, yr hyn a ellir ei brofi, meddir. DyweJir y bydd v tystioiaethau a ddaw all- an o flaen Pwyllgor Ty y Cy llredin, vn dangos v modd gwarthns v mae'r llywodraeth wedi arfer ei dylanwad trwy gyfrwng y teulu breninol. Dywedir fod ymgeisydd dros IIn o fwrdeisdrefi yr Alban, wedi rhoi JE25 000 am nifer o dai, er mwyn cael pleidlais y tenantiaid, v rhai nad oeddynt ond 15 o irfer. Nid oedd y tai yn werth ond X15 000, ac felly costiodd pob pleidlais rhwng 1:700 ac £ 800 bob ii n. ANNIBYNIAETH YR ETHOLWYR GWYOOELIG. — Rhwn« yr offeiriaid Pabaidd a'r meistr tir v mae yr etholwr Gwyddelig Pabaidd yn ei chaet yn bur galed. Y mae'r Cork Reporter, papur y blaid mwyaf cymedr, ol yn mysg y Pabvddion, yn desgrifio caledfyd y cyf- rvw etholwr fei y canlvn Y inae'r hawl bietd- leisio dros gynhrychiolwr Seneddol, yn ddiau yn inhell <» fod vn anrhydeddlls nae yn gynurus, os rhaid i'r pleidleisydd gael ei arwain at yr etholfa gan 111 tw wyr U ffyn, pnrtlijru%A ^*i j ,.i ei bleidlais dros yr hwn y mae yn ei ofm fwyaf. Eto dyma agwedd pethau yn bresenol. Y mae Tim Sill livan 's ii ethol"-r yn sir or)(I nid ors Qan Tim druan twy o ali 11 i wneyd fel y myno a'i bleidlais heb el aflonyddu, nag- sydd gandflo i ethol yr hull Senedd. "Tim," ebe ei feistr tir, Rhaid i ti bleidleisio dr>s yr Anrhydeddns Mr. Penfeddiil, neu ynte ni fydd genvt do uwch dy ben fis i heddyw." "Tim, ebe'r offeiriad. Os bydd i ti werthu dv enaid i'r d-I a phleidleisio dros yr erlidiwr hwnw Penfeddal, gelvn Duw a'realwys, mi a wnaf esiampl o hon-if ger bron yr holl zynulleidft." Y mae Tim yn meddu teimlad bwio am y trueni 0 gael ei daflu allan o'i dyddyn, gyda theulu truenus, a dim eto uwch eu penau; ac y mae Tim hefyd yn gwybod yn eithaf da beth ydyw'r chwerwder svdd yn gynwysedig mewn cael ei wneyd yn 11 esiampill ilr gynuilei,ifa, ae o herwydd hyny y mae yn meildithio o einion ei enaid yr awr a roddes fraint rhyddfreiniwr iddo mewn ijwlad nad ydyw yn meiddio gweithredu fel gwr rhydd. Rhaid iddo wnevd ei feddwl i fynu, a phan ddaw d.ydd yr ethol iad, v mae yn bur debvg yn pleidleisio dros Ddnw a'i wlad," gap ddanfon un twyllwr yn ychwaneg i Dy v Cyffredin, gan diosglwyddo ei hun a'i deulu i'r tlodtv i ddineddu ei oes mewn trallod. Dichon mai fel arall v gwna. Dichon y bydd ofn am ei (lynged vn ei orchfygu. Ond bydd vn peryglu ei hun yn fawr, ae mewn 19 o amgylchiadau allan o 20, bydd ^anddo'r teimlad chwerw yn ychwanegol at ei drueni o'i fod wedi eamddefoyddio ei ethedfraint er cadw ei hun a'i deulu rhagtlodi."

j YR ETHOLIADAU DIWEDDAR.

- - - -.-ARGLWYDD DERBY A'R…

I- __-.- -I NEWYDDION CYMREICt,…

I CYMDEITHAS DDIWYGIADOL SWYDD…

YR YMHERODRAETH FFRENGIG—CYNGHRAIR…

[No title]

AMRYWíAETIt.

MARCH NAD YR ) D. LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN. -I

I MARCHNAD LLUNDAIN. !

|-CANOLBRISIAU YMHERODROL.

ILODON CATTLE MARKET. J

I -LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

7.1 I PIUCES CURRENT IN LIVERPOOL.-A*9'…

1-METALS. .-I