Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M M S". :If J L' "aw ESBONIAD Y parch, james HUGHES, AH Y TESTAMENT NEWYDD AM BYMTHEG SWLLT I I ltfa-i 1 af, 1852, ?YHOEDDWYD Rhif. 1, pris 3 ceiniog, o'r G waith rhagorol ucbod, a dilyn!r nes gorphcn mewn 00 o ranau p"TmthellI1osoL Gwna ddwy gyfrol 12plyg o'r argraff- tad cyntaf. Dmfonrer orders TN DDIOED i'r Cyhoeddwr, ac i'r Llyfr- werthwyr; gan tmpharotdir oudnifer gyfatebol. YJ., r WASO, CYDYMAITH I ESBONIAD Y PARCH. JAMES HUGHES AR Y TESTAMENT NEWYDD SEF YFRES 0 HOLIADAU AR Y TES, k3 TAMENT NEWYDD AR ESBONIAD, ar gynllun newydd, er cynnorlhwyo Penau Teuluoedd ac Atlirawon yr Y8go1 88bbthol yn eu gorchwyl 0 woinyddu addysg. Mao buddioldeb y dull 0 8ddysgu drwy holiadau ac atebion rn ddigon adnabyddus, fel ffoidd dnt effeitbiol i eniil nyhv yr Y&goIeigiou, i greu yuddyut vsbryd ymchwilind, i gael nilau eu cynnydd, ac i gyfranu idJynt wybodaeth ycliwanegol, fel Ha raid dyweyd dim am yr angenrheidrwydd a'r dymuuodeb o'r gwaitb hwn. Daw y Rhifyn Cyntaf ar MATTHEW a MINE allan gydabrys pris 6c. Y rhifyn canlynol, i gynwys Luc SlOAN. To tMOr 11" C8e1 ei VlIMed4i, yn rhanau 6 cheiniog yr un, GEIRIADUR YSGRYTHYROL A DUWINYDDOL, Tn cynwyg Arwyddocad Enwau, Oeiripu, ae Ymarlroddion y Bibl; ac Agoriad i'r gwahanol Lyfrau svdd ynddo—eu hys- pifenwyr, eu hamseryddiad, s'u cynhwygiad yn 1l¡Ü1V<âg Eglarhad byrarbrifBynciau, Gosodiudau, a JDyledswyddau y Grefydd Grietionogol; hefyd Hanes y I'ersonau, I.1eoedd, Af, onydd, Creaduriaid, Coedydd, Meim, crybwylledig yn yr Ys- grythyrau a Sylwadau ar \yhau, Aberthau, a DeVortau yr uddewon a Chenedloedd ereill gyda'r Adnodau cyff'riedlg IC r bob Pwnc, ac at bob amgylchmd yn htmes y leondd, Defodau, &c. Ac y mae yn rboddi Darluuiad o eg- yddonon ac arferiad ainrywiol o brif Enwadau y hyd Cref- yddol, er cychwyniad Cristionogaeth hvd yr ainser prt-penol; try da Bywgraffiudau yr Ysgrifenwyr nodedig (Cynnueg a tiaes- ODfg) ar wahanoi ranau Duwiuyddiaeth yn vr oesoedd a oetbant heibio. OYDA. DALVN* BAILDD 0 WLAD CANAAN. BUI XITT. yn awr yn bazod. CYMKUADWTAKTBAU I K QWAITH. j Amcenir y Geiriadur bychan, destlus bwn, ar gyfer vrhai hyny. o r Cymrv ag nas gallant gyrhaedd Geu-iadnr euwog Ghar e8, ac eraill :E1naduron sydd wedi eu ryUocddi yn ein iaith. Yranorchiad addywed, Bydd y Geiriadur hwn yn wabanol o ran ei gynwysiad i yr nu arall a gyhoeddwyd hyd yma yn Gymraeg, yn gymaint ag y bydd yn Ysgrvthvroi a DuwinJddol, a hyny inewn maintioli a dulhvedd hyJawiw gludo i'r dosparth, yn gystal ag am bris inor isal a rhesymol, fel ag i fod o fewn cyrhaedd (agos) i bob darllnydd Cymreig. Yn ol yr hyn addarlleuaaoni ni o hono, yr ydym yn baran ei fod yn ychwanegiad tra buddiol at fanteision ein cydgedl ac yn deilwng o gefnogaetb ein cyfeillion Yn gvfiiedinol Yn y dydiliau hyn nid oes achos i athraw nac athrawes vn ein Hvs- golion Sabbotbol, fod yn anfedrus i weinyddu add\sg i w hys- goleigion, gan fod lliosogrwydd o gynortliwyon gwerthfawr yn cael eu cynyg iddynt. "— I DrysotJa. Uyfr cryno, cynwysfawr, a thru buddiol, a fvdd i ddeiliaid Quosog yr Yagolion Sabbotkol."—Parch. John Hughes, Liver- pool. Os dygir ef yn m1aen hyd ei orpbeniad yn gystal a'r byn a ymddangosodd, ni phetrusaf ei alw yn Grynoad 0 Wybodaeth regrythyrol a na weluis ei fath yn y ffurf yma,— o ran bychander ei gj'lcli, eyliawnder ac amrywiaeth ei gyn- wys, ei futelion yn dda, y meddyliau yn goeth, l1ï iaith yn rh jrydd. Dymunwu bob llwyddiant i'w orphen a bod ei red- iad ymhlitb fy nghydwladn-yr, o bob gradd, y cylryw ag a haeddui ycyhoeddiad.—Parch. JT'Ujiam Morris, lihuddlan. 1 X mae y dethollad o sylwadau dan y geiriau yn lhagoro clda a chynwYHtawr. Bydd y GEIBIADUB llwn yn drysorfa nyfoethog o wybodaeth ysgrytliyrol a duwinv liol i w feddian- Bydd, 8C yn dl a defnyddiol at wasanaelh athrawon ac ygol. beigin,.r Ysyol Sabbothol. Y mae yn wi deilwng 0 gefn- Ogiad a derbyniad helaeth, oblegid y mae yn golygu bydd yn llyfr do lawn, Ii rhad iawn. beth yn ychvaneg sydd eisiau ? -y,. Avuerau. O. bydd rhai cymydogaethau.bob >TDweled a hwynt gan Lyfrwerthwyr neu Ddosbarthwyr, yna danfoner yn nmon- gyrchol at y Cyhoeddwr, yr hWll adrelna lwybr i hjTwyddo Sjpynau o'r llyfrau uchod yn ddiogel a phrydlou. T. IS. Bvans, Cyboeddwr, Treffynnon. Djaogyrchiad Meddygol, MESMERIAETH A GALVAMAMTH (Medical Magnetism, Mesmerism tt Galvanism,) GAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josejphus Eryri). PBOFFESWR GALLU IACHAOL YR HYLIF TRYDANOL, yr unig effeithydd iwellliau aiilmylderau gewjuol, &c., AC YMENYDDWR YMAEFEROL, (Practical Phrenologist.) No. i, CLARENCE STREET, I An GaNGL BROWNX.OW-HXIX, (Ycbydig tu uchaf i'r AdelpLi Hotel.) LIVERPOOL. YMAE 1I'n,h ,p'¡;a ny ny)wn?n??'J m(.n? JL athroniaeth aninnyddol, fod yr hylif trydanol yn elfeu weithgar a nerthol yn nghyfansoddiad pob oorflF anifeilftidd ;—ft bod y dymgyrchiad, neu yr at- tyniad cyunwjnol sydd yn y cyfryw sylweddau o'r hervevdd, vn gvfnvng manteisiol i'r naill gorif gyn- etfeitùiau grymus ar y Hall. Gan hyny, y brif driniaeth a arferir gan Mr. Thomas ydyw cym- hwvso gallu dympyvchol y corff dynol, neu ddym- cvrchiad anifeilaidd; canys ni ddeinyddia Eesmer- Leth, Galvaniaeth, y Gadwen Wefrol, &c., oddigertl, mew rhai achosion neUIduoI. me \n 8!cr n&d amiYKWTd erioed fwy o ansoddau mchaol yr elfen- au anianyddol hyn, nag a amlywyd tnvy ei 'nUlrfr- iad personol ef; canys y mM ei ymdrechion i wellau ei ?d-ddynion, a timid gan wahanol anhwylderau, wedi bod mor Hwyddifumus. Bu Mr. Thomas am amryw flynyddoedd, yn arfer ei fodrusrwydd yn y wyddor hon mewn cylch cyfriuachol yn unijj; ac ar gain ei gyfeillioc, efe a eft'eitlriodd lachad i laweroedd v pryd hyny ya-.rbad; gan fod y ceisiadau hyny yn amlhau fwyfwy, baruodd niai ei ddyledswydd oedd eangu cylch ei ddeinyddioldeb, trwy ei wasanaelh i'r wlad yn gynredinol; ac y mae yn meddu yr hyfrydwch o sicrhau, fod yr elleith- iau dedwyddal'wedi dilyn ei driniaethan, yn ystod y blynyddoedd a aethant heibio er pan ymselydlodd yn Liverpool; yr hyn a wireddir gan luaws o dystiolaetli- au a dderbyniodd, oddiwrtli bersonau a guwaant les- had trwy ei weinyddiadau, o bartbau pellenig, cyg\s- tal a rhai yn eartrefu yn y dref hon, yr oil o ba rai sydd yn gyi'rjw nas gellir ameu eu didwylledd. Gail fod nifer mawr o anhwylderau i'w holrhain, naill ai i ormodedd neu ynte i ddiffyg o'r nwyf try- danol yn V cyfansoddiad, y mae gweithrediad dym- gyrchiad trydanol ti-wy gylrwng y 11aw, a Oalvaniaeth mewn rbai achoslOll, yn etIoltluol er symud llawer o'r oyfryw, mewn byr amser, a hyny yn fynyeh wedi i gyfferiau fod yn aflwyddiannus yn mysg pa rai gellir Anhwylderau gewYllol; y parlys; Ilysmet. rgi iwyir (epileclic affrctimis}.; gwendid a chyffroad gewynol; gwendid golwg gewynol; isehler ysbryd, neu y prudd- glwyf; diffyg anadl; clefyd ycryd cymalau (iheitT)i<tti< fever)-, cryd cymalau, llym apliaraol; y droedwst; poen yn y cefn; oerfel annatmiol yn y dwylaw a'r traed; byddardod; swn a chur yn y pen; y ddan- nodd; dirwaew yn esgyrn y pen (tictolereiur) gorgur- iad y galon poen yn nghyswllt y forddwyd j afiecliyd yrafu; anghyMraul; poen yn y colyddion; anhwyl- derau benywod, ttc. Gellir ymgynghori A Mr. Thomas yn feunyddiol yn ei dy, megys uchod; neu efe a ymwel a dyoddefwyr yn eu taieu hunain, os bydd yn fwy dewisol ganddynt. am yr un telerau, oddieithr y bydd y pellder yn fawr, Yr amodau ydynt fel y canlyn:— Am un ymweliad neu driniaeth, dau swllt a chwe' cheiniog; neu am wythnos gyfan, (un neu ddau ym- weliad bob dydd, fel bo'r aclios yn gofyn,) un swllt ar ugain yr arian i'w taluyn mlaen llaw yn ddieithriad Pe detiai y cleition at M r. T. arddechreuadeu lianhwyl deb, gallent yn gyft're-dinol gael gwelliant tnvy un driniaeth neu ddwy ond y mae aliechyd hen, neu o hir barhad, TO gofyn mwy o amser i'w symud; ac ni chymer Mr. T. y cyfryw mewn llaw am lai nag wyth- noso amser; ac y mae ambell hen anhwyldeb yn gofyn llawer ychwaneg na hyny. D. S.—Mr. T. ydyw yr unig ymarfei-wr & gallu meddygol dymgyrchiol yu Liverpool, yr hyn a fu yn brif wrtbddrych ei ymchwiliad a'i astudiaeth am lawer o flynyddoedd, a chan nad yw ei driniaeth yn aehosi anrhyw boen i'r hwn y gweithredir arno, nid rhaid i'r plenty ieuangaf, na'r person mwyaf ofnus, betrnso gwneyd prawf. Di' vw^nvdd gan Mr. Thomas yw hysbYIl, ei fod wedi dargaatod modd i wybod, mewn ychydig eiliadau, v mesur o'r hvlif trydanoI1do yn y corff, ac ansawdd ?irpdiad tTW\- gvfnvng pcmant gwydr; a thrwy y dar?dSadgw?hfawrhwn, gaUuogir ef. reole^ho 'th d. d tt"IÜadul ar cleinon. Y mae hyn e1 we1 re 111. au a J d'n' w 'ddol' yn brawf ychwanegol o'r cynnydd a ,wae ) > wj ddoi am gyfansoddiDd anianyddol y cortf dynol; a di) s y gwnapob efrydydd a" beirniad mewn atlu-om? aeth naturiol, ei vstuied yn deilwng o i sylw. I dd Dymuna .Vir.T. hefyd alwsylw penodol y cyhi oed,) di at y wyddor bwysfawr o YlUENYDDEG. Fel cylundrein o athroniaeth leddyliol, y mae ei gwirionedd wedi ei sefydlu ti-wy ymclnviliadau a phrawtiadau yr anianyud- ion enwocaf; ae nis gellir gor-brisio pwysigrwydd 3 wybodaeth o'i hegwyddorion, a'u cymliwv'siad priodol at amrywiol ddyledswyddau a gorucliwylion bywyd. Aehlysurir a chn flieir llawer oaftechyd trwy esgeuluso pweitiiredu yn ol y wyddor werthfawr hon tra, ar y flaw arall, y gellid gochelyd neu iachau amryw an- hwylderau, pe gweitliredid yn unol a'r deddiau an- ianyddol a eglurir ganddi. Rboddir desgrifiadau o nodweddiad cvnnwmol yn dangos at ba alwedigaeth y mae plant yn fwyaf cym- hwys, neu dangosir galluoedd a tlmeddiadau pobl mewn oed, am ddau swilt a chwe cheiniog yr nn. Rhoddir addysg mewn Ymenyddsg ar delerau cymedroL hr, JOSEPH THOMAS, 1, CI,ARKNCE STRKET, cuKst'a OF BBO^WLOW HILI., LrvtarooL. Y FFOBDD I IECRYD 1 PELE NAU HOLLOWAY. IACHAD IAFU ANNHREFNEDIG A MALL. DRAUL. Adys(jrif o Lythyr oddiirrth Mr. Ji. W, Kirkus, Cyjfeviwr, 7, Prcscot Street, Liverpool, dyddiedig Mehejin 6, 1ijal. At y Pi-ofl. eswr HOLLOWA Y' SYK,—Mae eich Pelenau a'eh Enaint wedi sefyll yn uchafar restr ein gwerthiant o Feddyginiaetbau Percbenogol am rai blvnyddau. Mae un sydd yn arfer prynu genyf, at yr hon y gallaf gyfeirio am unrhyw ymofyniadau, yn dymuno ar naf adael i clivvi gael gwybnd neiilduolion ei hacbos. Yr oedd wedi cael ei blino am flynyddau a iafu aunhi efniedig, a r enyn- fa mor ilynidost, fel ag vr amheua byddai yn abl 1 yingynal dano yn 11'odus tueddwyd h wnevdprawf o eh Pelenau, a hi a'11 hvsbvsa ddarfod iddi ar ol y dogn cyntaf, a phob an wedi, gael esmwythad mawr. Parhaoild i'w cymeryd, ac er 11a (Idefnyddioatl oiid tri o Flychau, y mae yn awrvn y mxvynhad o iechyd pertfaith. Galiasn-n anion i chwi lawer o achosion ereill, ond mae'r uchod, yr wvf yn nieddwl, o horwydd ffvrniy- rwydd yr yrnosotliad, a'r iacitAd ajfiym, ya dywedyd 11 ar ran eich Pelenau rliyleddol. (Arwyddwvd) T:. W. KI_R (Jfv IACHAD RHYFEDDOL 0 DWYMYN GYHYRAWG (RHEUMATIC FEYE 11) IN VAN PIEMEN'S LAND. Adysyrifo Lythyr a ymddangosodd yn yi- Hobai-t Town Cour- ier MaHTlh I af, 1K¡1, gan Major J. ff'alch. Bu Margaret M'Connigan, pedair ar byintlieg oed, yn byw yu New Town, yu dyoddefoddiwrth rumuttc fever danbaid am fwy na dau tis, yr hyn a'i difeddiaiiodd yn hollolo ddefnydd ei haelodau; yn ystod yr amser hwn, yr oedd o dan ofal y medd- ygon mwyaf enwog yn Hobart Town, a chanddynt hwy yr oedd ei hachos yn cael ei ystyried yn anoueithiol. Elwyddodd eyfaill gvda hi i wneyd prawf o Belennu clodfaw Holloway, ac mewn amser anghredadwy o fyr, eiieithiasant iachad per- Iiaith. lachad o boen a thyndra yn nghledt- dwyfron a chylla per- son 1,4 oed Oddiwrth Meistri Thew a'i Fab, perchenogion y Lynn Ad vertiser, y lliai a allant wirio y dyatiolaetli ga.dynol.—Awst ail, 1861. At y Proffeswr Holloway, Ryr -Yr wyf yn dymuno dwyn fy nhystiolaeth i effeithiau dü1ons Pelenau Holloway. Dyoddefais yn dost am rai blyn- yddau" oddiwrth boen a thyndra yn y cyUa, yr hyn hefyd a ddilynid 1 byrdra acadi, fel ag i'm hatal i t?rdded o am?yich. yl. wvf yn 84 nilwydd oed, ac er 1y henaint, y mae y Pelenau hyn wedi fy ngwella i'r fath i tuldau, fel ag yr ydwyfyn awyddui i ereill gael eu gwneyd yn adnabyddus o'u lhinweddau. Yr wyf yn awr wedi cael fy ngwueyd, trwy eu hofferyuoliaetli, yn fywiog mewn cymhariaeth, a gallif gymeryd golafur neb aug- hylleustra na phoen, yr hyn His gallwn wneud o'r blaen. (Arwyddwyd; HENRY COE, North treet, Lynn, Norfolk. lachad rliyleddol o r grafel, ae anhwyldeb yr lafu o r mwyaf peryglus. Adysgrifo Lythyr cvfeiriedig at J. K.Heydon, Yaw., Sy(Inei New South Wales, dyddiedig Chwefror 2->ain, Itljl. Syr,—liu un Mr. Thomas Clark, Ymsefydlydd yn Lake- george, am gryn lawer o amser yn eaelei gybLLI(illi. yu ddwys gan anhwyldeb yr lafu, ynghyd a'r Graiel. Dywedudd ei leddygon, ar ol gwneyil prawf o'u holl fedr, wrtlio yn ouest, fod ei achc j yn anobeitlnol, a phob ymdrechion pellach yn dlli. fuùd. Yn y sefyllfa hon, ac yn disgwyl y byddai i bob diwrnod derfynu ei oes, cynghorodd cyfaill ef i wneyd prawf o Reienau tioitoway, ae fel gobaitb yn erbyn anobaith, gwnaetii bynv rlioddodd y dogn cyntaf iddo gryn lawer o em\VyLhyd, para- odd gan hyny i'w cymeryd yu ol y cyfarwyddiadau, ac y mae yn awr wedi ei adferu i bei-fraith iechyd. Teiinla bleser nuiwr yn cadaruiiau y dystiolaeth hon, lieu hyd yu nod wileu thur tystlw i'r un iierwyl, os byddai hyny yn ofynol. (Arwyddwyd) Wl. JONES, Perchenog y Goulburn Henud, New South Wales. Effeithrwydd rhyfeddol l'elenau Holloway mewn achosion o Ddylrglwyf, Dylai personau yn dyoddef oddiwrth Ddyfrglwy, un ai yn amser troad bywyd, Deti unrhyw amber araU, dllefnydùio y y Pelenau hyn yn ddioed, gan fod canoedd o bersonau yn cael eu iaehau yn tlynyddol trwy eu defnyddio, o'r aliecbyd echrys- laivii hwn yn ei wabanol raddau, wedi i bob moadiou ereill ballu. Alae y Pelenau elodfawr hyu yn effeitlnol ryfeddol yn yr anhwylderau canlynol. W Mae y Pelenau ClotlfaA-r hyn yn rhyfeddol eífeithiol yn yr anhwylderau caulyflol:— Anhwylderau y coluddion. Cur yn y pen. Gwaew y pen. Cymnialwst. AtiUJa dwlr. Dolur gwddf. Y Cryd. Tan iddwf. Clwy'r hrenin. Ditlyg anadl. T'wymyn o bob Graianwst. Anhwylder geriawg. Fhtiau. [math. Arwvddion Llmiorawg Troedwst. ail-raddol. Diilygtreuliad bwyd. Colyddwst. Polorod Rbwyuiiad y coluddion. Knuynlii. Crameuod. Y DarfodedigaeUi. CIwyf meIyn. Llyngej Nychdod. Abecliyd yr afn. Gwendid &e, Dyfrglwyf. Llwyuwat. 0 hob math Clefyd y gwfted. Ffolenau (Piles). Sec., &c" &c: Ar werth yn sefydliady Profteswr Holloway, 244, traud, ger Temple Bar, Llundain, a chan y rhau fwyaf o Fferyllwvr a QwerUiwyr Cylleri, drwy yr holl fyd gwareuidiedig, am y pris- iau canlynol:—Is. lie.; 'is. 'Jc.; ts. lie.; lis.; J-us.; 3:Js. "v blweh. Y mae ellHJ mawr drwy gyrueryd y maintioli mwvaf. D. S. Y inao llyfrau yn cynwvs cyfarwyddiadau pa fodd i ddchtyddio cyfferi Holloway wedi eu hlirgraJJu yn yr iaith livmiiiir i jael tu rb«.J-li i r — Aliogll' > 1 liuil Ii»u "J'tryiv yn ddioedi gellir eu cael gan y cvlauwerthwyr yu Llundain ac mewnlllanau ereill. Stoam Comunieation between LITEBPOOL and MOBTYN. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT D A VI E 8, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS:— FROM IIOSTYL- FROM LIVERPOOL. AUGUST. I AUGUST 2 Monday 1 0 Even 2, Monday 9 0 Morn 34' Tuesday 2 0 do 3, Tuesday 10 0 do Wednesday 2 0 do 4, Wednesday 10 0 do 5 Thursday 2 30 do 6, Thursday 10 30 do ti Friiliv 3 0 do 0, Friday 11 0 do ?; Saturday- 7, Saturday 2 0 Eren 9, Monday 6 0 Morn 9, Monday 4 0 do 10, Tuesday 7 0 do 10, Tuesday 4 0 do U.Wednesday. 8 0 do 11, Wednesday 4 0 do 11, Thursday H 30 do 12, Tlmrsday 4 30 do l;)' Friday 9 0 do 13, Fi-Iav 14 Saturday 10 30 do 14, Saturday 7 0 Morn If,, Monday 12 30 Even lii, Mondav 8 0 do 17, Tuesday 1 0 do 17, Tuesday 8 30 do Is: Wedieslay 2 0 do 18, Wednesday :» 30 do 19, Thursday 2 30 do Id, Thursday 10 0 do 20, Friday 2 30 do it), Friday 11 0 do 21, Saturday Saturday 2 0 Kvon 23, 24, Tuesday 7 0 do >i\ Tmsday 4 0 do 25, Wednesday 7 30 do 20, Thursday 8 30 do 2o, Thursday 4 30 do 27, Friday 9 0 do -17, F),ila 28, Saturday 11 0 do •_< Sunllrlav 7 30 Morn 30, Monday 12 0 Noon 30, Monday. 8 30 do 31, Tuesday 1 0 Even 31, Tuesday 9 0 do The Chester and Holyhead ):aHway Station at Mostvn, is within a few vards of the place of landing' and the T" nfor ?or?H'oS?t? -? ?? Tra? i-or FROM MOSTYN TO HOITHEAD H. M. H. M, H. M. H M ,T M At 9 33 M n. 11 13 Morn. ? ? Even. '? ?Even. ;ven AND FOR CHESTER. H. M. n, M. H. M. H M At 7 55 Morn. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 51 Evn 7 rr E Coaches and Ca? attend the Packet daily, to convey l,en sen?erstoallpartsotthePrtnctpaIity. y as Goods forwarded per Railway daily. FARES :-Cahin, 2s. (id. Deck, Is. 6d. Further information may be had from Mr. DANIFL JA?p? 22, Union-street, near the Exehitn?e, and M. A. JOE'l Stationer, 12, Tithebarn-street, LIverpool; and from Mr. J. û A,i)t.Ioilyn (JuaY. 33 y 3D 3D A 3EL D 0 1). IACHAD SICR. BYDDARDOD o'r fath waethaf yn cael ei D iachau mewn ychydig ddyddiau, heb ddefnvddio unrhyw offennau, gweithrediad, poen, nac unrhyw anngbyf- leusdra. Y mae Nir. Bennett, 80, Stamford-street, ger Water- Ion Bridge, Llundain, trwy ei ddyfal efrydiaeth, wedi gwneyd darganfyddiadau newyddion eto. Y mae cannoedd yn cael eu hiacliau yn wytbnosol trwy ei ddefnxldio, llawer o honvnt pt fyddar er yn blliit-i-liai by(1 yu nod wedi eu geni yn fyddar. Y mae wedi bod yu ell'eithiol i adferyd y Clyw inewn rhai amgylchiadau trwy ei gymhwyso unwaitil yn unig. Ni ddylai dyoddefwyr, pa mor weiniaiil bynag fyddont, oeili dim heb roddi prawf ar gael adfer eu Clyw yn ddioed. Mae y fedd- ygiuiaeth werthfawr hon i'w chael am 68" ond ymofyn yu ol v cyfeiriad uchod; ac fe'i hanfonir gyda chylarwyddyd llawn i unrhyw barth ar dderbyniad gwertb 6s. (ic. o Dollnodau Postage Stamps). Y mae'r feddyginiaelh hon in or ddiberygl fel y gellir ei cliynihwyso at glust y baban gwanaf. DWYWUEICIAETH A LLOSGACH-Borell ddydd Sadwrn, ymdilaugosodd gwraig barchus, o Efrog- Newydd, o ttaen yr arheddgeidwad, a gAnaeth hysi)ysiad i'r perwyl a ganlyn:—Oddeutu un tnlynedd ar ddeg yn 01, ymbriododd g un William Darling, i'r hwu y bn iddi un mab. Ar 01 byw gyda'u gilydd am beth amser, deallodd fod Dar ling yn briod eisoes, a bod ganddo ferch o'i wraig gvntiif, y pryd hyny rhwng saitli ac wyth oed Wedi i Mi6. Darling ddeall hyn, gadawodd ei gwr hi; ac er y pryd hyny ciliodd oddiwrthi, ac ui wnaeth un da piti-iaefli ar gyter ei cbynhaliaeth Mue'n yniddnngoB fod Darling wedi priodi gwraig barchus yn y ddinas hon oddeutu ugain nilynedd yn ol ei bod yn fuan wedi h\ny wed' cael llythyr ysgar oddiwrtho, a'i bod ar ol hyny wedi priodi umaethwr pllrchus yn y gymydogaeth. Ffrwyth v briodas gyntafoedd meich yr hon y cyfeimvyd ati o'r blaen, a'r hon, ery pryd iiyny. sydd wedi bod yn bywgyda'i thad. Pan adawodd Darling Efrog Newydd. atUi ei terch gydug cl, ac fel y mae yn ymddaugos, daethaut i'r ddinas hon, lie y maent wedi bod yn byw gyda 'u gilydd, a'r tad yn cy«t welya ,Y(I t.rtbi gwr a gwriti- Y maent wedi eu cymeryd i'r ddalfa, ac y mae y ferch yn awr yn feiehiog, Y mae ele yn 41 oed, a'r ferch yn 10. Mae ei ail wraig, yr achwynydd, yn ddynes bur barchus, ac er ei bod yn ddwfndeimladwy o lvgredigaeth ei gwr, a'r anmbarch y mae wedi ei d'dwvn ar ci deulu, cto y mae wedi pendeifyim ynxltlangos fel tvst vu ei crbvu.—ANjany llegisttr. BANGOR AND CARNARVON RAILWAY. Y GOODS CYNTAF A GARIODD RAILWAY NEWYDD 0 FANGOR I GAERNARFON, YDYNT NEWYDD EU DERBYN GAN LEWIS LEWIS, NELSON EMPORIUM, BONT BRIDD, PRIF FASKAcHYDD CAERNARFON, O30 i 40 o fwndeli anferthol fawr, cynwysewg 0 amrywiaethau digyffelyb 0 hardd a da, o ?<!M'?, 0 St?tM?M. 7)r<?M?Mu, HtcuM?M, Moleskins, Cords, Co?o?, Ca?o?:, &c., &c., JT oil wedi eu dethol gyu^ a y gojal nr>v\ai yu iahr.i I<asnachdai ydeyrnus ganddo ef ei Iran. Deng-ys gwahallol rauau ei Fasnachdy nad oes ei ail mewn helaethder ac amrywiaeth a chyda golwg ar eiddo da, a chwaetli dda yu eu pryniad, yn nghyda phrisiau isel am danynt, hi saif yn gyfartal beth bynag a'r Masnachdy goraf yn y Deyrnas. Dylid cofio fod dyfeisiad peiriannau celfyddid wedi newid dull wcdd Masnachaeth y byd. Y mae nwydd- au yn rhatach nac erioed, a'r cludiad o honynt hefyd. Y Cannals, y Steamers, a'r Railways ydynt oil gyf- ryngau manteisiol i alluogi y masnachwr i werthu ei owyddau yn isel. Ac y mae gostyngiad pris nwydd- au Cotton wedi ei gwneyd yn anmhosibl byth i lafurwr tylawd a rhad yr India i ddyfod allan yn erbyn Peiriannau Ewrop. Mewn gwirionedd, y mae masnachaetli yn nwyddau Cotton yr India wedi ei andwyo am byth, tra y mae Masnachaeth Cotton Prydain Fawr yn aros yn brif fuddugoliaeth dyfais y meddwl dynol. Yr ydym yn cludo defnyddiau o'r wlad lie y mae yn tyfu ynddi yr oclir arall i'r ddaear, ac yn eu gwneyd yn ddefnyddiau dillad, gyda'r Machines, (pan o'r blaen y byddem yn eu prynu ganddynt hwy wedi eu gweithio yn barod,) ae yr ydym yn gallu anfon yn ol iddynt hwy, gyda chostau o bedair mil ar ddeg o filldiroedd o gludiad, yn rhatach nac y gallant hwy eu gwneyd yn eu gwlad eu hunain. Nid rhyfedd felly eu bod yn prynu ein nwyddau gyda chymaint o awydd ac eiddigedd. Byddwcli yn sicr o enw y Mas- nachdy,— Lewis Lewis, Nelson Emporium, Bont Bridd, Prif Fasnachdy Caernarfon, Gynt Richard Owen cf Co. ro SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. ??M?GUION AND COMPANY, ?o. 2. Tow- ???Z? ER CHAMBERS, Old Churchyard and 115 Water- lo?-road, Liverpool; despatch first class faa?sailing Am- erican Packet-ships to NEW YORK, PHILADELPHIA, and other Ports of the UNITED STATES. The advantages offered to Shippers are Moderate Rates of b reight, Strict Punctuality of Sailing, and Prompt Delivery of Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort, and a ffaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Provi- of the bestiality, according to law. FOR NEW YORK. THE BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail Gdy MANNEUINO, Freeman. 15:31 Now in port PRINCETON-, IUissell 1142 Now in Port E. C. SCRAxroN, Spencer. 1200 Aug. 14. NIAGARA, Smith WW) ENTERPRISE, Funk 83D WILLIAM NELSON, Cheever. 1000 ABERDEEN, Hubbard. 750 SHANNON, Wait 900 MARMION, Hadley. 900 GOVERNOR MORETON, Burgess MOO WM. KATHBONE, Spencer. 1100 I LEVIATHAN, Knapp 1?0 TICONDEROGA, Boyle. 1100 1 i^"AUBECK'^arSha11 ? Succeeding I'AltSElt Packets. KALAMAGoo .? SENATOR, Coilill 1800 JACOB A. WESTERVKLT, Hoodless 1500 TRumBi,F, IRENE, WjHiamn. 1200 WAsmxHTOX. Page. 1655 1 ",L, l'irl I" PHILADELPHIA ..I. S.UUTOGA, Trask 1200 1 DE WITT CLINTON, Funk 1066 8U0U flIANI PT(I.V. Snow. 1800 SILAS Spence DUO) Goods cannot be received by the above PacketShips on the I idvertised day ofsailiity under any circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, and other infomation Jbtained, Oil application to GUION, ic Co., 2, Tower-cherrbers, Old Churchyard, and US Waterloo-road, LIVERPOOL, or T.T<r A *• >•u — 6, TTuion-atreot. ORNTS IN NEW YORK, .v' WILLIAMS & GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have fuxe CABIN PASSAGE es by any ef these Packet ships. LLONG YMFUDOL 1 MELBOURNE, PORTHPHILIP. Y LLONG AMERICANAIDD RAGOROL MINNESOTA. WILLIAM ALLEN, Llywydd. Wedi ei rhestru yn ROO o dunelli, vn cludo 1650o dunelli,o" dosparth blaenaf, ac wedi ei chadarnhau a cliopr. Yr ydvs yn galw sylw y rhai ydynt yn bwriadu ymfudo i Awstralia at y [long hon; gan el hod wedi ei phaiotoi vn v modd gorf, a cheir lluuiaetli yuddi ar yr amodau mwyaf rhesymol. Bydd meddyg ar y bwrdd.adisgwylir iddi wneyd un o r niordeitliiau cyllviliaf. Gellir cael pob gwybodaeth o barth y clud-daliad ac angen- rheidiau eraill trwy ymofyn a GUION and CO. 2, Tower Chambers, Liverpool. neu ag ELEAZER JONES, 45, Union Street. t-4';1" J-LOKGAU YMFUDOL ,??RHW? j-? t-?? LIVERPOOL AC AWSTRALIA. SEFYDLEDlG YN Y FLWYDDYN 1S48. Llongau Tunellau Yn myned i Yn nofio PANOI.A, White 1700 Porth Phlp Awst Mt.ncrRt?. 1000 Porth Philip Awst 20 CONSTANCE 2000 Porth Phi)ip Medi 1 NEHALENNIA 1400 Porth Philip Medi 10 Y rhai hvn oil ydynt longau o'r dosparth cyntflf, ac yn cy mervd vmfudwyr i MELBOURNE a GEELONG. Y mae yn""?'1' gyfleusderau rhagorol—Yn cymen-il Meddyg ar y bwrdù-ac nid oes vmfudwyr yn myned yn yr Is-gabna. MARY CATHERINE 000 Sydney Awst Ii) Iae v CONSTANCE wedi ei gwneyd yn henodol at gludo i Awstralia. ac y mae yn ei hol-ystafelloedd (poop) gyfleus- derau aungliydmarol. Ymofyner a JOHN S. DE WOLF & Co.; nea a JAMES M. WALTHEW. 9, Tower-chambers, Liverpool. Goruchwylwyr, R. & R- DA VIES Menai Bridge. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAn. Hwylia y Packets o'r Dosparth Blaenat canlynol, ar eu dyddiau penodol, leI lsod <! I NEW YORK, LLOKGAU. LLYWYDD. TUNELLAU. I NOFtO. GREAT WESTERN..Furber 3000 Aagu"tIH WINCHESTER Briggs 3000 19 FLORIDA Mills 2000 28 CAPE COD Hopkina ?500 s?p.I RAPPHANOCK Cushing ?M 6 GARHICK O. E!dridga 1800 11 MERIDIAN Manson 2000 16 A'r Packets caulyuol yn wytbnosol trwy'r flwyd^y11' I PHILADELPHIA. SARANACK Decun WOO Aug 12 WYOMING Dunl?? v-v 120? S Sep 12 W Y O M t N G. .T.il? L? ?' TUSCAROHA Turleo o Oct 12 TONAWANDA jlllillg 1;)I)() Nov. 12 I BALTIMORE. SccmA \le,rill I em 17th July FLORA M'DoNALLD ,l\liRkelly 1800 I AWSTRALIA. ossrTn .22.O i MELBOURNE i CONTINENT 2000 i Oct I,Jtb MA E y Llongau ucbod o'r dospnrth mwyaf, yn ±tJ. cael eullywyddu gan ddynicn cvfar?ydd. y rh a mei ant bob rh.KoM i ddwvn yndaen icchyd a Lysur > t?en?.h-. wyr ar hyd y fordaith. Gall Illedtlygon gael i-i osglwyddiad caban rhad gan y Ilongaii G.Uircael ar bob ad? YstafeUoedd Neindno? i ne,i bersonau, a ewy;]yiej)t fed Yn fwy ?'?'?'?h?"i smfon ad no n o i.1 bob un, i sicrhau berths, i'r hyn 5 tuir F;ylw anfon adneu o ?1 bob uu, i sicrhau &?A6, i'r hyn ? t.t ,?hir r.hv;)tw GoU personau fyvn myned i berfcuM pnh.au wybod pa f.um fvdd eu co??t, a gw?ud y darl ■' a 'an augenrheidiol yma, i gae] en banfon yn '?". ar ™ 'iJ 'h-id NE -wb ?mnintag un diwniod o 0?'?'. ? ,?.y hynyo?oi y newidiadau hwer y mae Ymiudwyr )n agored iddynt ar eu tiried i New York v Gellir rboddi Talbarau a ch-.fnewid am uu ni, New ? ork.yu d?.'dig yn nnrhvw barth o'r Unol M?? ? rli.i a ddewisant y d.)U diogelaf hwn 0 gymcryd gofal o u ,n?ti,?an. Am hysbysiactL mauyhtch ymofYDer a W, TAPSCOTT & Co., LIVERPOOL, Goruchwylwyr dros W. & T. TAPSCOTT, New York. Taler y llytbvrdoll. Gellir cael Glf;r1P:" fomtb Edition, trwy nufon chwfeh olythyr-undau ('««'"dant>* u Swallow-tail" Line. .i"y"' LLOFUDOL LIVM Poor. A NEW YORK, Y rhai a hwyliant ar y Red a'r 21ain o bob mis MEDDYGON PROFEDIG AR EU BYRDDAU. ?? EW S LLONGAU. I LI.TWTDD. TUN I I NOPIO. SHIP *.50o A?1 ,.Nt o 2p1. C 0 N I'A N 'ri? Bunting 1500 j ?edi6. ALBERT GAi,T.,ATIN. IWO Nfedi 21. QUEEN OF THE WEST Hal)et. 1350 Hyd. 6. CONSTITUTION Britton loOO Hyd. 21. ',I'Williarn 1150 I THav'd. 21. ASHBURTON J- M'William 1150 [ Tach. 6. i. ch 6. NEW'A'Otif D Kl,-ight.1 ?-500, Tach. 21. Llvl,,tipooi, (;an 1250 Rhag. 6, LIVERBPOO\OVL ?[A?\.?,GRI??ELL, a'u C? a ddymuna hyspysu ¡ y cyhoedd eu bod wedi gwneyd y al'pariadu goraf gogyfer I a throagtwyddo Ymfudwvr i'rTalenhlau Unedig. A hvderant fo4 e I trefniadau yn gyfryw ac a rydd gyflawn fod(hiid i'r Yrn f? I- trwy sicrhau en cysur tra yn eu llongau. Afreid- !ol ydyw hyspysu y rhai ydvut yn gwybod am y Hongau Am- erKianfudd—eu bod y rhai goraf, helaethaf a Fbyaymafa hwyl- iant 0 Liverpool, mewn e?virioncdd md oes end ychydig iawn 6 longau yn gyfartal a hwynt, oblegid y maent agos oil yu newyddion, wedi eu hadeiladu yn y modd cadaruof, ac yn cael eu llywyddu gan driyuion medrus, profedig, a dyngarol. Y mao yr iechyd a fwynha yr Ymfndwyr tra yn y Ilongau hyn yn brawf diymwad o'r gofal a gymerir gyda hwynt. Darpeiir cymaint ag a ofyuir yn oi y gyfraith o vmborth i'r Ymfndwyr tra parliao eu mordaith. Gall y rhai nad yw yn gytieus iddynt fvned i'r Swyddfa cyn yr adeg y bydclo y "llorig yn cvchwvn, sicrhau eu cludiad trwy anfoa ..f 1 o rag-dal mewii archeb ar y Llythyrdv dros bob un a fwriadai gael cludiad. Gellir cael gwvbod swm y clad-daliadau yn mliob rhan o'r Hong trwy ymofyn a BOWMAN, GRINNELL, & Co., 5, Regent Road, Clarence Dock, ae 83, South Street, New York. LIVERPOOL. D. S. Gall yr Vmfudwyr a ant gydar llongau hyn gael lie i ystono eu clud yn rhad, mewn ystordy gerllaw'r swyddfa. L-1- I clud-daliadau gyda'r Llongau 'hyn a gesglir yn ol 4 dollar, a 80 centy bunt. TTy. AT YMFUDWYR America neu AwstraJia. America neu Awstralia. Union street Liverpool.n c- -n?t:s V tJ r ,> I '{' 'own ('¡Pl:S A ??TM.\? ..1.= <n?t-s augenrheidiol i Ymfudwvr, ar delerau mor isef, os nad yn i", 11A neb at-all. Y mae R. HUGIIES yn berffaith adnabyddus a'r llougau a hwyjiant o'r portldadd hwn bron bob dydd i wiu hftnol borthlmldoedd yr Unol Daleitliiau ac Awstralia a bydd yn liyfry(I gMiddo roddi pob oyfarwyddyd a allo i'w gydgened] y Cyinry, er eu gwaredu o grnfangau twyllwyr. Nid oes dim perygl i neb gfael colled oddiar ei law, na chael eu siomi ganddo, o ran nid yw yn gofyn i neb anfon iddo arian yn mlaen ond caiff pob un dalu am ei gludiad wedi iddo gael ei folidlolll gyda golwg ar y llong, ei le yn y liong, 6cc. Dvniuna H, HUGHES hefyd hysbysu Ymfudwyrac ereill fod ganddo dy lielaeth, cyfleuK, ac wedi fi ddodrefnu fel v gallant gael llety cytieus a chysurus am y prisiau inwvaf rb(,sN-niul. ROBERT HCmÚ;s 2 S, U,,io,i-street, LIVERPOOL. -ygk The ThistielJne/5 ??? The ThisUeUne/?' ?- LLONGAU YMFUDOL I AWSTR?LIA Ar yr 31?? 0 Aust nesaf, nofia y Llo '.I"" Y ng COVENANTER (Ll.YwyuD.Jou?HooD) °ME ??' ? A I;HORTH PHILIP. X Y I* \fA FHO 'V ?'? "?'y?'' o'r ?parth y -Mifi n,e!w,-P  2 ,:zoo wedi ei chadarnhdU â ch'o r _Ip 0 I1npllau, yn c!utio gyHym. Ymae mwvo leri?? ?el? bynt\ dau ?f<-A? hynollo flredin. Y mae wcli ei rhaln-nel byr,ldall (deks) nn phy- ^^eel lf oedHd T l ff el f y gali?l teulu gael cell Y-m.?aewcdi os dewisa gelloedd ,fel ) gall tf'ulu profiadol, a bydd iddi gael eilfi;Ul'i-, a\ el JWrdd Feddy¡z y?i?d an o nruchw?-!wvr ei )hThYà¥l 1 r tordaith 0 dan aro)- ;yÙdd 1 yajful!wJr \l¡¡Ol\'n Ql- e i I'. 11 io{ y cTnniug Dock' .?- gSi> meddTanydZ dd?rein- DUNCAN G'WB 31, STRAND STREET, LIVERPOOL NEW YORK, CARNARVON CASTLE, .0. 14, Oak-street, WILLIAM JONES A WILLIAM ROBERTS. MEISTRAID J. R a jrymerant y cv ?eusdra MEJSTR.AID .J. R. R. !!ymerant y cvf)el1sdra J_I?_ hwn 1 hysbysu i ymfudwYr ac ereill a ddichon fod mewn an^en bwrdda lety cysnrus, eu bod wedi gwneyd pob darpariauau augenrheidiol tnag at dderbyn y cyfryw; ae y bydd iddynt wneyd pob ymdrech i foddio y rhai a alwaut YUt), a hyny am brisiau cymedrol. Y inue eu ty yn cynwvs 23 o vstafelloedd eyfleus, fel y gall- ant dreinu leoedd cysurus i luaws mawr o lettywyr ar yr un adeg, y rhai a allant gael badd (bath) twvmn neu oer, yn rhad, at eu gwasanaeth. D.S. Rhydd Mrd. J. a R. bob cvfarwyddyd augenrheidiol i delthwyr-rhoddant bob hysbvsiad o barth y swvddfeydd rhataf, a r cyfleusderau goråf er myned yn ddiogel i unrhyw ran yn yr Unol Daleitliiau. Colier y eyfarwyddvd- 14, Oak-street, New York. SWYDDFA YFUDIAETH. TRAI? A'l GYF., 118 A H9, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL. Linell o Longau Ymfudol o'r fath oraf a hwylia yn rheolaidd 0 LIVERPOOL I BOSTON Ar y 5ed a'r 2Qfèd o bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILADELPHB, Ar y laf a'r 15fed o bob Mis. Cynwysa y Llinell i Boston y rhestr galillmol o Longau o'r fath oraf, yn cael eu llywyddu gan ddyn- ion profedig:— Llong. Uytrydd Tunell. I nofio. PARLIAMENT G. Sampson 1200 Awst o DANIEL WEBSTER.W.H.Howard 1300 Awst 20 PRESIDENT J. Comings 1200 Medi 5 WESTERN STAR..A. H. Knowles 1000 Medi 20 GEORGE RWNES P. W. P?nhallow ]100 Hyd. o MOSES WH EE I.ER J.B.King 1000 Hyd. '^0 NORTH AMERICA.. A. Dnnbar IMO ?Tac,h.?5 I PHILADE LPHL4. MARV PLEASANTS. Kennard Soo Awst 1 SH ACKAMAXON W. H. West lofhJ Medi 1 SHEADOAII.T. S. Taylor s(j° Hy(l. 1 LIZZIE IIARWART). L. pirker RiO Tacli. I Y mae yn an odd i ymfiulwyr gael llongau wedi eu cymliwv^o yn well na'r rhai hyn. Y mae yr Is (ii AI] N-n rljagorol-I)ob peth wedi ei barotoi ei iech- yd a yr yml'iidwyr,—a gwasanaeth metldyg I w ¡ gael pan bo angen. Ac y mae r bwyd. y dr-fr, a'r cyflfipri o'r fotli oraf, ac yn ol gofynind y ll^odrapth a'r holl bethau yna, yn nghyda thraul y glamad yn I mhen y daith, yn gynwysedig yn y clud-daliad. Nis gall v rhai a fyddant yn ewyllysio myned i I Montreal neu Canada, wneyd yn well nil myned llongau hyn i Boston. Gellir cael pob eyfar- wyddiadnu anjenrlieidiol. trwy pnofyn a I. TRAIN it CO., PASSENGER OTFICE, lis & 11! Waterloo Road, Liverpool, j Unig feddiannv.jT jt unig Linell sydd yn eludo yu rheolaidd i Boston. YMFUDIAETH I AWSTRALIA. Y mae yr ymfudiaeth pTrhaus i Awstralia o manau ereill yn dehyg o effeithio vn fawr ar lafur wyr y wlad hon cyn hir. Y mae cannoedd a weitbwyr, llaiurwyr, a chrefftwyr o bob math, yn ymtudo bob dydd. Y mae y Great Float yn Birkenhead, o'r lie y mae y llywodraetb vn danfon dynion allan i Awstralia yn y gymydogacth bon. yn lie bywiog iawn, o heiwydd y mae ymfudwvr yn dod yno yn bnrhaus; tri o bob pedwar o hon- ynt o Ucheldiroedd yr Alban. Nid oes (meddir) ond ychydig iawn o Saeson na Gwyddelod, a dim Cymry, Er pan ayorwyd y lluystorfa nid oes dim tnny na hanner dicsin o Gymry icedi cael eu danfon i Australia trwy gynorthuy y llywodraeth, tra y mae niter yr Albaniaid ar gynydd parhaue. Y mne y Western Star, wrth sou am yr exodus neu y mynediad allan," o dalaetb Cotitiaugbt yn yr IwerddoD, yn dyweyd nad oes dim amheuaeth, os na roddir terfyn gan rywbeth ar yr ymfudiaeth parliaus i America ac Awstralia, na fydd dim mwy, os bydd cynifer, a miliwn o'r rhywogaetb preseuol o'r twgolion i'w cael trwy'r pedair talaeth. O r gorllewin, meddir, y maent yn myned wrth y miioedd. "Gallwn ddyweyd oddiar seiliau teg, j fod o fewn y pedwar mis ar ddeg diweddaf ddim llai na chan mil o'r boblogaeth wedi ymfudo o dalaeth ogleddol yr Iwirddon." Yehydigo amser yn ol, yr oedd newyddiaduron yn ymdrechu hyd eu beitbaf i symbylu pobl Pryd- ain, ac i'w deffro o'u difaterweb, mewn pertbynas i ymfudiaeth, oblegid eu bod yn gweled fod ar Awstralia yn neiliduol eisiau llafurwvr lawer; ond yn awr y mae'r dyb yn ffynu yn mysg rhai fod yr awydd i ymfudo yn lledaeuu yn rhy gyflym, fod mewn gwirionedd math o wallgofrwydd ymfudol wedi ymaflyd yu y wlad, a bod yn angenrheidiol gwneyd ymdrecb i'w wrtbweithio. 0 bob parth o'r devrnas yr ydym yn deall fod cannoedd lawer yn cael eu taro a'r ymfudiant, yn nerth yr hon y maent yn trosglwyddo en hunain i'r eurwlad wrth droediol; ac nid oes yr amheuaeth Ueiaf nad oes llawer yn ymfudo yno sydd yn hollol anghymwys i'r wlad, a'r rhai yn ddios a eiomir Y mae'r Sidney Herald yn ysgrifeuu fel y caiilyn:- Y mae genym ddigon o waith i filoedd lawer o ymfudwyr os byddant mewn gwirionedd yn ddyn ion a roddant ddiwruod da o waith am gytlog da. Nid oes amom eisiau segurwyr; nid oes arnom ychwaith eisiau ychwaneg o'r dosbarth lluosog hyny o foneddwyr nas gallant wneyd dim on'd eistedd ar yr ystol a thrin yr ysgrifdll y mae gen- ym orddigonedd o'r rhai hyn eisoes Ond am ddynion wedi arfer gweitbio yn galed, pa un bynag ai crefftwyr ai llafurwyr, a pbersonau yn meddu ychydig o arian i'w rhoi allan, pa un bynag ai llawer ai ychydig, c&Lit vii Neheudir Cymru New [ ydd y lie gorell sydd neu a fu yn y byd erioed." Y mae'r cynghor hwn, y mae'n ddiamau genym, yn onest a gwir; ac o herwydd byny yr ydym wedi ei gyfieithu. Rhoddwyd yr un cynghor y dydd o'r blaen yn Nghymdeithas y Celfau yn Llundain gan Mr. Shilling, borieddwr ag sydd yn ddiweddar wedi dyfod o Awstralia. Ar ddiwedd cyfres o ddarlithoedd da ac adeiladol ar yr aur- wlad, cymerodd ymddyddau le, etfaith gyffredmol yrhon ydoedd.laf, Mai y dosbarth o doynion oedd mewn gofyn yn Awstralia oedd dynion corffolcryf, V rhai a allant ddal i weithio gyda'r gaib a'r l'haw. neu ddilyn gorchwvlion bugail. Yn 2il, Fod pob lie i feddwl y siomid rbai nad oeddynt wedi arfer gwneyd hyny gartref, os ant i Awstralia i weitliio felly am y waith gyntaf. Yn 3vdd, Mai goreu po leiaf a gymerai ymfudwyr allan gyda hwynt heblaw breicliiau cryfion, calonau Itawen, a digon o arian bathol. Yn 4ydd, Fod ymuno yn ^■jyn^^ini.vn well na myned allan yn unigol. Ac mync'l altan gyda'r b,,vi-iad n,, fnÃ-J, t am vchydig o fisoedd o leiaf, i weithio naewn rnai d i fwngloddiau Prydain, er mwyn cyfaddasueu bun ain i'r gorchwyl, a dysgu ychydig trwy brofiad. Mewn peithvnas i enillion yr aurgloddwyr, dy- wedai Mr. Shilling, eu bod yn amrywio llawer, ac er nad oes neioawr o Qeithiau sicr i gasglu dim yn bendant ar y mater, fod lie i gredu eu bod yu llawer llai nag a ddywedir yn gyffredin. Y mae Mr. Forbes, meddai, yu dyweyd ei fod yn credu am bob un sydd yn enill £ 20 neu X30, fod han- ner cant yn enill 10s. y dydd, a 49 yn enill dim ond eu bwvd. Yn ddiweddarach na hyny, y mae Golygydd un newyddiadur yn cylrif mai yr enill- ion at eu gilydd ydyw S-2 yn yr wythnos, ac nid oedd ond ychydig yn eu cyfrif yn fwy na X3. Yn Mynydd Alexander, yr ysmotyn cyfoethocaf a ddarganfvddwvd eto, y mae rhai yn eyfrif fod yr enillion mor uchel a £4 y dydd i bob un ond yi oedd v Dirprwywyr ar yr un pryd yo eu cyfrif o 15s. i 80s. TWYLLO YMFUDVVyR. Y'diydig o ddyddiau yn ol ymddangosodd nifer o weithwyr parchus yr olwg arnynt o flaen Syr Richard Cardell, yn y Mansion House, a hyspysas- ant eu bod wedi eu denu gan y manteision a gy- n>giwvd gan Gymdeithas o dau )r enw Cwn- deithas Mwngloddiau Aur ac Ymfudiaeth," a'u bod wedi talu symiau mawrion i'r swyddfa, fel rhan o'r tal am y fordaith i Awstralia mewn llouyr a bys pyswyd oedd i hwylio o dan ofal y Gymdeithas Ond pan aeth y trueiniaid diuiwed at y llong, go- meddwvd en derbyn fel mordeithwyr. 0 dan yr amgylchiadau hyn 'dygwyd yr achos o flaen llys yr heddgeidwaid gau Cadben Lean y Swyddog Ymfud- ol dros Bortbladd Llundain, o dan gyfarwyddyd y Dirprwywyr. Mae'n ymddangos fod enwau Arg. Kilworth a lliaws o foneddwyr tra pharchus, wedi ymddangos vn g\hoeddus mewn hyspysiadau fel cyfarwydd- wyr y ewmpeini, heb eu bod wedi gwneyd yn hys. pys nad oedd dim cysylitiad rhyngddynt ¡Ù (:yfryw Gwmpemi hyrl nes y daufonwyd atynt pryd y gwadasant bob cysylitiad ar Anturiaeth. Yr oedd gan v cwmpeini swyddfa yn Auston-friars, ac ys grifwas. yr hwn oedd yn derbyn yr arian ac yn rhoi derbynebau am danynt. Dywedodd un o'r tystion, bachgenyn oedd yu y swyddta, fod y cwmpeini wedi bod vn cadw swyddfa yn Lime-street cyn iddo fe (meZl atynt. Yn ystod y chwech wythnos yr oedd efe wedi bod gyda hWJnt, yr oeddynt wedi bod mewn tair gwahanol swyddfa. Nid oedd y llyfr- au mawrion ag oeddynt i'w gweled ar h\d fyrddau j y swyddfa, ond hen lyfrau Cymdeithas flaenorol, y f rhai na fyddant byth yn cael eu hagor. Eu bar- iandy ydoedd y Commercial Bank of London" mewn enw, ond ni fyddai yr ysgrifwas un amser yu myned yno. ac nid ydoedd yn meddwl fod neb arall o'r 6wyddfa byth yn myned yno, a chafwyd allan nil. tblllwyd swllt erioed i'r ariandy hwuw. j Yr oedd y ddau ysgrifwas, y rhai a roddasaut eu tvstiolaeth, yn eithaf diniwed—heb dderbyn un ddimau o g flog. Yr oedd y Gymdeithas neu'r Cwmpeini yn cael eu cynhrychioli gan Mr. Julius Tripe a Mr. Henry Graham Montague, (v rhai sydd yn awr yn y carchar) y rhai oeddynt yn barod i roi derbynebau am daliadau am gvfranau, neu am gyfrandaliadau am gostau y fordaith i Porth Philip yn y "llong Ardderchog a chvflym hono v Caiiiilla." ijeti yn v "llong dra rhagorol v 'I eiicis," yr hon oedd yu gorwedd yn llongborth Litindaii), ond nid oedd y gnir lleiaf wedi bod rliwlIg 1r: Julius Tnpe, naMr. Henry Graham, na neb araii dros y cwmpe.m a meddianwyr y Hongau h y °^d y cwmpe.? yn addaw yn en h1,ga .))dn), tf i SjH Sla fiU v ca?r morde,t?yr w8sanaeth d' d .1 ,me yg ar E'I bwrdd, a phe.nt o borter bob dydd h d' phot u vng a plot n' bob ?'? ? t".)' r d h "vso¡¡YJOrHlt ?vi-nerod?l "n amRpthwr cll' 'd' enw John ( d nlwe 0 I' enw 0 In j 1 Jjo- nes (md Cymro yr ydym yn gobeithio.?. ei hu? .'je!lll gan yr addewidior. teg, h?n H thro? i mewn I r Sw\"dd I' ir v\}ddiaahu yn ymddyddau a Mr Tripe mewn p thmus w ford?th. Ar ol ychydig o fa.Kpinio tal,Jdd Ir, Jühn Jones ran o gostau'r todeith sef •ill a thrwy fawr haelioni Mr Tripe cafodd Mr John Jones ei gludiad yn rhatach ar yr addewid o ddod a dau neu dri o rai ereill gydag ef v tro nesaf. Ond y mne n ymddangos nad ydoedd John Jones er mor ddiniwed ydoedd, yn teimloyn gysur- us mewn perthvnas i ddyogelwch y cwmpeini. a gofynorld i Mr. Tripe a oedd y cwmpeini yu "all Ond symudwyd ei ofnau ddioed pau atebwyd ef gau rr, Tripe 0 ydyw, nid oes dim perygl am hyny, y maent yn foneddwyr parehnfl." Yn yr un modd y twyllodd Mr. Henry Graham hurtyn o'r enw Mr. Gowland, a llwyddodd i paei £9 o hono fel rhan O'r lill am ei-gludiad yn y lrong Medicia. Wedi i Syr R Carden glywed y tystiolaethau, dywedodd, "Yr wyf yn awr yn hyspysu beth ydyw fy mwriad mewn pertbynas i'r carcharorion. Yr wyf yn ystyried fod yn annichonadwy cael prawf eglurach nag a gawsom ni heddyw. Y mae'r pwngc, yn enwedig o dan amgylchiadau presenol poblog- aeth y wlad hon, o'r pwys mwyaf. Traddodaf 1 carcharorion i gymeryd eu prawf ar 01 ymchwiliad y diwrnod nesaf. Y mae, yr wyf vn credu, lawero swyddfeydd yn mha rai y mae personau yn ym- gynull i'r dyben 0 dwyllo'r ehud gwladaidd-, y rhai sydd efallai wedi gwerthu eu cwbi i gael modd i'w cludo i r hannergylch arall." Mewn pertbynas i'r pendefigion y rhai yr oedd eu henwan wrth hys- pysiadan y cwmpeini twyllodrus yma, dywedodd Syr R. Carden ei fod wedi gwneyd ymchwiliad, a'i fod wedi eael allan i foddlonrwydd nad oedd un math 0 gysylltiad rhyngddyut a'r twyll. Y "TIMES" A'R DIWYGJAD SEXEDDOL. Y mae r Times wedi gwneyd y sylwadau can. lynol ar gyfrif neu hysbysiaeth Sened'dol, yn dang- os poblogaeth a nifer y tai yn 01 cyfrif 1£51, yn mbob Sir a rhan 0 Sir, ac yn mhob dinas a hwr- deisdref yn danfon aelodau i'r Senedd, vn nghyda nifer yr aelodau a etbolir; hefyd mewn trefydd vn cynwys dros 2000 0 drigoliou ac heb ddanfon un aelod i'r Senedd :— "Yr oedd prif orehwyl y Senedd newydd yrt cael ei ddangos yn bureglur yn y bras-ddarluniad a gyhoeddasom ddoe 0 Gynrychioliad y bobl yn Nhy y Cyffredin.' Yr oedd yr hysbysiaeth wedi ei seilio ar y ddeiliadeb ddiweddaf, ac wedi chasglu yn fwy nniongyrchol oddiwrth bapyr Seneddol a gafwyd gan yr hen dad bWDW mevrn diwygiad Seneddai, Mr. Joseph Hume. Am gan- lyniadau y ffeithkra, nid rhaid i ni ond dyweyd, eu bod yn ei gwneyd yn beth annghredadwy yn mron bod diwygiad trwyadl wedi cymeryd He o fewn ugain mlynetM yn ol, yr hwn a ystyrid yn un terfynol. Mewn gwirionedd, nid ydyw sefyllf» bresenol petbau neroawr gwell nlg oeddynt cyn y flwyddyn 1829. Bod seddan yn y Senedd yn cael eu prynu a'u gwerthti yn avrr am arian mewn marebnad reolaidd sydd tuhwnt i bob ambeu- aeth, arol yr yrachwiiiad diweddar yn St. Al bans. a'r datguddiedigaethau yn Derby. Bod bwrdeis drefi bychain llogellawl yn nwr yn tueddu at gadw yn fyw ein cyfansoddiad, sydd i'w gaufod oddiwrth iwvddiant cefnogwyr y Weinyddiaeth mewn amryw fanau ac mewn pertbynas i'r 'an- nghyfartalrwydd a'r afreoleidd-dra,' yr hyn oedd yu cyfansoddi rhesymau cryfion Brougham a Macauly, byddai yn anhawdd meddwl am gyfun- drefn sydd yn fwy gwrthun na'r un a ddangosir yn y taflenau sydd o'n blaen. Os cymerir niferi fel sail eiu cyfrifiaeth, yr ydym yn cael 13 0 dref- ydd, gyda phoHlogaetb gyd'a'u gilydd 0 54.808. vn aufon 20 0 aelodau i'r Senedd, tra y mae 13 o drefydd, poblogaeth unedig yrhaisyddyn 198,667, heb ddanfon cymaint ag un! Os eiddo a olygir yn sail ein cyfrifiaeth, yr ydym yn cael fod Houi- ton yn cael ei gosod mor uchel a Liverpool nea Westminster, a dwy waith mor uchel a Salford. Ac os ydyw parchusrwydd yn rhoi un hawl i'r etholfraiut, yr ydym o dan rwymau i sylwi nad ydyw Doncaster yn daufon un aelod i'r Senedd, tra y mae Harwich yn danfon dau. Nid rhaid i ni ddangos y cyferbyniaduu byn yn mhellaLh, y maent wedi cael eu gosod allan yn ddiweddar gyda digon o esboniad a sylwadau, ecyr oedd hyd yn uod Disraeli ei hun, pan yn cynyg trosglwyddo y pedair etholfraint a florfiirlwyd. vn gorfod dangos gwrthuni anferth y trefuiadau presenol. Pa le gan hyny, oddieithr yn nyryswch naturiol cyfai taliaeth teg, y mae'r anhawsder 0 gael di- wygiad? Oud i ymaflyd yn y pwnc ar unwaith, gallwn ddyweyd fod plaid grefyn awyddus i gadw yr hyn a elwir yn gyfartalrwydd manteision (balance of interests1, hyny JW, i gadw y cyfryw g'yfundrefn o gynrychiolaeth ag a ettyl y dosbortli masnachol, y rhai a dyt ir eu bod yn meddu syniadau gwerinol, rhag cael mwy 0 allu na r dosbnrth amaethyddol, y rhai a ystvrir yn bendefigaidd a cheidwedol. Gan adael beibio yn bresenol unrhyw ddadl ddan- oJùolar yr egwyddor a baerir fel hyn, yr ydym yn methu gweled pa fodd y gellir c\fiawnhau yr aunghysonderau o'n blaen rr unrhyw dybiaeth, hvd vn nod yn 01 ceidwadaeth bur. A cbaniatuu bod v gweithfaoedd fel yn wrthwynebol i amaeth yddiueth, a'r trefydd mewn gwrthgyferbyniad i'r Siroedd, yn ein cynysgaeddu âg elfeuau cynydd yn etc hyd nod ar y dyh- rhaid i ni ei chymer- nu. Elallai yr edrychir ar Birkenliead neu Stney. bridge yn lied ddrwgdybns, ond pam y cauir allun o'r gynrychiolaeth y futh leopdd anweithfaol a Leamington, Gravesend, neu Ramsgate? Pam y condemnir hefvd y fath fanau diwrthwyn- ebiad u Fulham, Kensington, a Chelsea-mar-au sydd mewn gwirionedd wedi eu rhanu yn drigfan- au i dirfeddiannwyr blodenog a llwvddianus? Paham y dylai Swydd Rutland, gyda o 22,088 o drigolion, ddanfou dau aelod, ac Ynys Wight, gyda chynifer srall o drigolion, dim ond hanner y rychiolaeth? Yn ddiau nid oes un rhith o ystvr yn mha un y gellir golygu un o'r ddau gorfforiaeth olaf hyn yn fwy parchusol na'r II all. Yr ydym yn c\fTc3i>, o'n rhan ein bnrJlda. tra yr ydym yn gweled lraHerlh diderfyn rnewn osgoi unrhyw wirionedd, uis gallwn weled un pervgl yu ei addef. Dichon i berchen ty 0 or- dreth fod yn llai ystyriol nu pherchen ty £10, er fod hyny yn aros i'w broli; oud pam y dylai percheu ty £10 lod yn llai ceidwndol mewn tref fawr a blodeuog nag mewn bwrdeis iref bwdr as adfejliedig rliaid fod caut o etholwyr yn Doncaster yn hueddu cymaint 0 ymddiried a chant o etliolwyr gyda'r un cyrnhwysderau yn Honiton. Nis gail neb wadu nad oedd bwrdeisdrefi wrth rani/'r etholfraint ar y uecl.reti yn cael eu dewis ar gyfrif eu cyfoeih, poblogaeth, a'u pwysigrwydd, ac nis gallwn weled paham y dylai un ceidwadwr dramgwyddo am rhestr wrth yr hen re- ) olau. Os ydyw 186 o fwrdeisdrefi i ddanfon ael- odau i'r Senedd mewn ihyw gyfartalrwydd neili- duol, mae'n amlwg y dylai y bwrdeisdrefi hyny fod y rhai mwynf pwysig yn y deyrnas. ac y d'lent ddanfon un neu ddau o aelodau yn 01 eu pwysig- rwydd. Os bydd i un 0 honynt. reewn canlvniad i gyfnewidiadau amser, golli ei phwvsigrwydd cyntefig fel ag i syrthio o dan ddvlanwad ereill heblaw y bwrdeisdrefw\r eu hunain, nis gall fod dim annghyfansoddiadol mewn ystyried y rhai hyn fel wedi colli eu braint Nid ydym vn wir heb feddwl, pe gwneia adolygiad ar adegau penodol i hawliau y bwrdeisdrefi, Tla. fyddai yn llesol i'p wladwriaeth. Yu bresenol yr ydys yn teimlo fod y trefniadau ydynt mewn grym mor gyseredl. fel y mae hyd yn nod adnewyddiad yr hen drefn yn cael ei olygu yn chwildroad, ac ad drefniadau unol a doetlnueb a "ynwyr cy* ffredin yn cael eu gwrthwyuebu fel dynesiadau at annhrefn a din- ystr, Ond y tnaer rer-vgl mewu gwirionedd yn gorwedd yn y cyfemad gwrthwynsbol, oblegid ni oddef pobl Lloegr, pa un bynag ai yn eu sefvdl- iadau cynrychioliaetiiol ai mewn man arall i'r cysgod gael ei oBod yn lle'r sylwedd, na thwyll II lie gwiriouedd." Y BARONES Vos BECK—Cafodd achos cam- garchatiad Constant Derra de Moroda ei brofi yn Warwick bymthefnos i heddyw. Y diffvnwyr oeddynt George Dawson, A.C, Mr Arthur Hv. land, Mr Henry Wetton Tindall, a Mr. Abel Paytou. Mae'r amgylchiadau o dan ba rai y daeth yr achos bwn o lfaen y Hys yu ddiau yn hysbvs i'r rhan fwyaf o'u darileuwyr. Yn mia ) Medt y flwyddyn ddiweddaf, ymwelodd boneddigea Hunguraidd, yr hon a alwai ei bun yn Faronea Yon Beck, a Birmingham, a'r erlyuydd, Constant De rrade Moroda, gyda hi, yr hwn oedd yn gweith* redu fel ei hysgrifenydd. Rhoisant i fynu yn y Clarendon Hotel. Wedi hyny gwahoddw\d bw, gan Mr. Henry Tyndall, cylreithiwr yn Birming ham. i drigo gydag ef yn ei dv ei bun, gan tor. Madame Yon Beck y pryd hyny yn lied wael e hieebvd. Wedi Inny cymerwyd y 'foneddigep 8.' hysgrifenydd i'r carehar ar y cyhud Had o dderbvr arian trwy dwyll, sef dyweyd fod y forieddiges vr Farones Von Beck pryd nad ydoedd. Fel vr y Farones yn cael ei dwyn i f\mi o'i chelf o fiaei yr ynadon, bu ftlrN. Hysbyswyd J r arngvlchiadai i'r ynadon, ond gan na wasgwyd v cxlniddiad v erbyn ysgrifenydd y Farones, rhyddhawyd ef. "( crwydd y caiohariad hwo y rhoddes efe gvfrait ar y diffvnwyr a euwyd uc!)od. Ar 01 prawf. j hwu a barhaodd am saith awr, pendei fynodd" barnwr nad oedd gan \r achwvnvdd x j erbyn v diffvnwyr, gan nad oedd dim txstioiael 1 o'r hyn a gymerodd le o fiaen lr vr vuai Ar yr nn pryd dywedodd y barnwr ei fod yn ied nad oedd dim sail dros roi yr achwymdd* yn carchar, ar- nad oedd ychw8iih\in fiail'dTos nad oedd Barone, Yau Fctk M bu M oedd < p; rnci v r1 a rui f'd.