Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'A Dymgyrchlad Meddygol, MESMERIAETH A GALVANIAETH (MttticaUHagnetism, Mesmerism Galvanism,) GAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josephus Eryri). PROFFESWP. GALLU IACHAOL YR HYLIF TRYDANOL, Fel yr unig offeithydd i wellhâu anhwylderau gewynol, &c., I AC YMENYDDWR YMARFEROL, (Practical Phrenologist.) No. I, CLARENCE STREET, AR GONQL BROWNLOW-HILL. (Ychydig tu uchaf i'r Adelphi HoteL) LIVERPOOL. YMAE yn ffaith brofedig ac anwadadwy mewn JL atin-ouitietli anianyddol, fod yr hylif trydanol yn elfen weithgar a nerthol yn ngbyfansoddiad pob corff anifeilaidd ;—a bod y dymgyrchiad, neu yr at- tyniad cynnwynol sydd yn y cyiryw sylweddal1 o'r herwvdd, yn gvfrwng manteisiol i'r naill gorli gyn- nyrchu effeitbiau grymus ar y llall. Gan hyny, y brif driniaeth a arferir gan Mr. itiioiiias, ydyw cym- bwyso gallu dymgyrchol y cortf'dynol, neu ddym- gjTchiad anifeilaidd canys ni ddefllyJdla Fesmer- iaeth, Galvaniaeth, y Gadweu Weirol, &c., oddigeitli mewn rhai achosion neillduol. Y mae yn sicr nad amlygwyd erioed fwy o ansoddau iacliaol yr elfen- au anianyddol byn, nag a amlygwyd trwy ei yinarfer- iad personal el'; canys y mae ei ymdrechion i wellau ei tyd-ddynion, a flinid gan wahanol anhwylderau, wedl bod mor llwyddiannus. Bu Mr. Thomas am ainryw flynyddoedd, yn arfer ei fedrosrwydd yn y wyddor hon mewn cyleh cyfrillachol yu unig; ac ar gais ei gyfeillion, efe a etleilhiodd iachad i laweroedd y pryd hyny yn rhad; ond gan fod y ceisiadau Ilyiiy yn anilhau twyfwy, barnodd niai ei idylqdawydd oedd eaugu cylch ei ddefny ddioldeb, trwy gynyg ei wasanaeth i'r wiad yn gyffredinol; ae y mae yn rueddu yr hyfrydwch o sicrbau, fod yr etleith- iau dedwyddaf wedi dilyn ei driniaetbau, yn ystod y blyuyddoedd a aethant heibio er pan ymseiydlodd yn Liverpool; yr hyn a wireddir gan luaws o dystiolaetli- au a dderbyniodd, oddiwrtli ber^onau a gawsant ies- had trwy ei weiuyddiadau, o bavthau pellenig, cygys- tal a rbai yn caruefu yn y dref bon, yr oil o ba rai ISdd yo gyfryw nas geilir ameu eu didwylledd. Gan fod nifer mawr o anhwylderau i'w holrhain, naill ai i ormodedd neu ynte i dditlyg o'r nwyf try- danol yn y cyiansoddiad, y mae gweithrediad dym- gyrchiad trydanol trwy gyfrwng y ilaw, a Galvaniaeth mewn rhai achosion, yn etfeithiol er aymud llawer o'r cyfryw, mewn byr amser, a liyny yn fynych wedi i gylleriau fod yn allwyddiannus; yn mysg pa rai gellir tnwi y rh&i carilynol:- Anhwylderau gewynol; y parlys; llysroeirglwyf (epileciic ujfcctiuiis); gwendid a cliyfiroad gewynol; gwendid gólwg gewynol; iselder ysbryd, neu y prudd- glwyf; diffyg anadl; elefyd ycryd cymalau (rheumatic fever) eryd cymalau, llyni a pharaol; y droedwnt; poen yo y cefn; oerfel annatunul yn y dwylaw a r u-sed- byddardod; bwn a ciiur yn y pen; y ddau- xiodd; dirwaew vn y pen (tictolereux) goigur- iad V galim poenyn nghyswllt y i'orddwyd; atiechyd yrain; anghylldraul; poen yn y colydcliun j anhwyl- dorau beir. wud, &c. Geilir ymgvngliori a Mr. Thomas yn feunydiliol yn « dy, megys uchod; ncn efe a ylnwel a dyodilotwyr | yn eu taieu buuain, osbyddyn fwy dewisol ganddynt. i am yr un telerau, oddieithr y bydd y pellder yn lawr, Yr amodau ydynt t'vly can lyu Am un ymweliad neu driniaotli, dau swllt a chwe' cbeiniogi neu am wythnos gyfan, (un lieu ddauym- weliad bob dydd, fel bo'r aclios ya gofyu,) un swllt. ar Ugain yr ariau i'w taluyn mlacn llaw yn ddiuithnad" fe deuai y cleiiion at Mr. T.arddeebreuadeulianhwyl- deb, gallent yn gytfredinol gael gwelliant trwy un driniaeth neu ddwy ond y mac alieohyd ben, neu o hir barhad, ya gol'yn mwy o amser i'w symud; ac ni chymer lr. T. y cyfryw mewn Uaw am lai nag wyth- nan o amser; ac y mae ambell lien anlnvyideb yu gofvn llawer vchwanegna bvny. j D. S.-Nlr. T. ydyw yr unig ymai-ferwr A gallu mcdlhuol dymgyrcliiol yn Liverpool, yr hyn a fu yn brif wrthddrych ei yuiehw.liad a 1 astuaiaetb am luwer o flvnyddoedd, a chaa aad v;w ei touuntk yn acbosi unrhyw boen ir IWll y gweraireuir aino, ma lliaiti lr plentyu ieuungaf, na'r person mwyat otnus, betruso gwneyd prawf, Dywenyddgan Mr. Thomas yw li}>bysu, ei fad i wedi dargantod modd i wybod, mewn yeh.vd:g oilifidau,j mesur o'r hylii trydanol fyddo yii y coi-ff, ac ansawdd eircdiad, tnvy ?irwns pein&at gwydr; a thrwy y j dtU'?aniYddiad gwn'thtuwr hwu. gnuuc'?u' ef i reoleidd?? ei weithrediadivu attyniadol ar y cieifnin. Y mae liyn n brawf yehwancgol o'r eynnydd a wnaed yn y wyddor am gyfansoddiad anianyddol y corft dynol; a dilys y gwna pob efrydydd a bcinånd mewn athromaet.li ■- a lj o j 1 »y l w. "Dymutia Mr. T. liefyd alw sylfir penodol y cyhoedd y wvddov bw'vsiawr o YMEKYDDEG. Fcl rylind 1 c'ii o atlu-uuiaeth tcldyliol, Y mae ei gwirionedd wedi ei St-ivdin trwy ymcbwiliadau a phrawtiadati yr amanydd- i.m ac nis irellir vror-biisio pwysigrwydd y m-bodaeth o'i beewvddorion, a'u cymbwy>iad priodol at amrvwiol ddyledsvo'ddiui a goruebwyhon bsvyL Achlvsurir a chrvtlieir llawer oatiecliyd mvv esgeulii.v gweitbredu yn ol y wyddor werthfawr bon tra, ar y llaw arall, y gellid goeliel,d neu lachau ainnw an- hwylderau, pe gweithredid yn unci S'r deddlau an- ianvddol a egluiir ganddi. Khoddir desgrifiadau o nodweddlaa "Oynnwynol. yn dangos at ba alwedigaetli y nnie plant yn fwyal'cym- hwys, neu dangosir galluoedd a tbueddiadau pobl mewn oed, am ddau swllt a chwe clieiniog yr un. Rhoddir addysg wieirn Ymtnyddeg ar dele run cymedrol. Mn. JOSEPH THOMAS, 1, CLAKENCE STKEET, COKNEE OF BROWNLOW HILI., LIVERPOOL. ^xli-x LLOSGAU YMFUDOL ItHWG LiyERrOOL AC AWSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWVDDYN 1848. onglLu _.TIII.êP!l1\ Yu m?a't i Yn nofio P\NPLA, White. 11eO PorH]?i!)p Awat 1" PA"LILA WIlite ]?f Y gcv?IL:s !'M' r?'? ?'P Awst 20 I Cc. 2000 PorU.PM'p !pdi 1 KCIULEKMA !t00 i?rth Phlhp M?i 10 Y rhai h"11 oil y,lynt lougau o r 110dparth cyntaf, Il yn cy tnend ynii'iKhvvv i MF.LCOURNH a OKKLUN«. > mae >MI I. nt pyfl^usderaii rhagorol,—Yn cyniel-yfl Mpdayg ar y bwrdd uc jiid ckis ymfudwyr yn mynecl yu yr Is-gauua. MAKV CATHKRINK 600 Syduey Awct 10 Kff-Mae y CONSTANCE wedi ei «win»yfl yn benodol at gludo i ia. ac y mae yn oi hol-ystai"&ll')udd (poop) gylleus- tlernu unughycimarol. ymofviier a JOHN S. DE WOLF & Co.; nou a JAMES M. WALTHEW. 9, Tower-chanibers, Liyerpool. GOMchwrlwyr, R. & U. DAVIES Meiiai Bridge. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. Ilwylia y Packets o'r Dosparth Hlaenaf ?? canlynol, ar eu dyddiau penodol, fel isoi I NEW YORK, LLOXOAt' tLTWYDl). TUNRI.LAU. I NOKIO. PJIOGKK8S Ciiape 2500 August fi ROSSCIUS Mutiug 108 11 OIIKAT WKHTKliiN-Furber WOO „ )(5 WINCHKSi?<Bngg)t 3?'? ? 19 TU 'JUT) A.Mill* W „ -AS ,H)lP; HTITAPT. Ferriii 2r»00 Sep. 1 BAPPHANOCK CusliiuR 225Q „ 6 Q,ARRICK. ,0. Eldridge 1800 Of 11 A'r Packets caiiiyuol yn wytbnosol ti-wy'r flvryddyli. I PHILADELPHIA. SARANACK Decun !COO Aug 12 ?'Y?H'S? I)unlevy 1M8 S«-p 1? TU^CAKORA Tnrley t? Oct 12 ??ASDA ————?? 1IOO ?- 12 1 BALTIMORE. t4roTIA Mernll 1600 1-MH July FLOUA APDUKALI-B ..Miskelly isoo I AWSTRAUA. KOSSUTH 2230i MELBOUBNL oKJ^l.tb Co.vri.vKKT 20Wi ,) MAE Y LIon?u uchod o'r do?pnrth mwyaf, yn 1V1. CMleun?wvddu tf.mdd?io)' cy?nvydd. rh¡u ",In- meruut bob rb?ot.d i ddwyn ymlafti iechyd a ci:?"' ) t..¡t!" wyr nr liyil y fonlaith. Gall HieUdygou gael trosglwydiliad caban rhad gan y IlollgRLI Ðcboù. Geilir cael ar bob aden Ystafelloedd Nfillduol i Deui, uoed,j neu bersotinu, a ewyllysieut foil yn fwy rtetholedifJ, a rhani an to 11 adneu o il bob un, i sicihtiu berths, i'r Lyn y telir Hylw dyledns. Gull persor>an fv^d yvayxutd i brrfedd pwlrd yr #ithiua, '.vybod p i f<-iut lytid eu cobt, a gnufeud y'da.puriuÚan allenrPHIIOI ymu, i gitel eu hanfon yn mlnen, ar eu dvfodiad i New York, beb gymaint ag un diwrnod o oediad. a thrwv hyny oRf{oi y newidiadftu lawer y ruae Ymiudwyr yu ago red ififljfnt ar eu liried i York. Uellir rlioddi Xulbanui a chylncwid am uvnliyw awin arNew York, vn daledig yn unrhyw burth 6'r t'uul IJ&leithiuu, i'r riiai a ddewisuut v dull dioffeluf hwn o gynieryd gohj o'u hiu-ittyl. Aui,i:ysl)V8iaeth iiianyiacii^piit>l)liei'ik, W. TAPSCOTT it Co., LIVERPOOL, Gomchwylwyr j dros W. it T. TAPSCOTT, New York. Taler y Hythyrdoli. Odlir cllel T ti's 'Its' Gtiiilr" Fourth Edition r" y rnifon obwecli o (tsampsj alll ùauQ. Dvwcdil- fod ystid, yn cyiiwya o 400 i 500 erw o air, vvedi ei pbryuu gan ilr. Cobdcn, Syr JoBlma Walnifloy, Re un lionffUlwr arall, o fewn dwy Smtir i Bristol, i'v dyl>en o gie.a tua mil o clhohvvv ):u Hilidiih godlewiiiDl, Sw^dd Cuorlocw. UA. fO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. ?J??GUION AND COMPANY, No. 2, Tow- I ,ER C hA m b E RS, Old Churchyard and H5 Water- loo-road, Liverpool; despatch first class fast-sailing Am- erican Packet-ships to NEW YORK, PHILADELPHU, and other Ports of the UITED STATES. The aJi antages offered to Shippers are Moderate Rates of Freight, Strict PUlIctuality of Sailing, and Prompt Delivery oj (foods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regttrd to their comfort, and a ffaith- ful supply, during the Voyage, of Coals, Water, and Provi- of the best Quality, according to law. FOR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail S ILAS GEEENMAN, Spencer 900 Aug. 7. E. C. SCEANTON, Spencer, 12001 NIAGARA, Sinith EN)o ENTERPICISE, Funk 836 WILLIAM NELSON, Cheever 1000 ABERDEEN, flubbiard 700 SHANNON, Wait. 900 MAUMION, Hadley. 900 GOVERNOR MOKETON, Burgess 1300 WM. HATHBONE, Spcncer. UOO LEVIATHAN, Knapp 1?0 TICONDKUOGA, Boy?. BOO « W. H. HARBECK, Marshall 900 Succeeding PARSER .rackets. Gur MANNERING, Freeman 1534 KALAMAGOO PRINCETON,Russell 1142 SENATOR, Coffin 1800 JACOB A. WESIEKVELT, Hoodleas 15W TROUBLE {:Úi;'s' 1200 WASHINGTON, Page" IbM UmvEKSE. Bird. 1200 PHILADELPHIA OWEGO  1 SAKATOGA, Trask IJUO D? WITT CLINTON, Funk 106(J SoUfH?MPTON. Snow. 1800 Goods cannot be received by the abotle PacketSlups on (lie xdvertised day of sailing under any circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, and other infomation obtained, ollllpplication to GVIOlll, & Co., 2, Tower-cbairbers, Old Churchyard, and llr>, Wnterloo-road, LIVERPoOL. | or ELEAZEB JONES, 45, Union-street. G¡;n IN NEW YORK, WILLIAMS & GUI ON, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS canliave FREE CUIIN PASSAGE J es by Muy of these Packet ships. LLONU YMFUDOL 1 MELBOURNE, PORTHPHILIP. Y LLOXG A:\IERICAAIDD RAGOROL ??? MDlNESOT A. WRLMAM ALLEN, Llywydd. Wedi ei rliestra yn 800 o dunolli, yu cludo 1600 o dnuelli, o r dosparth blaenaf, ac wedi f i chulai nlidu a chopr. Yv ydys yn galw bylw y rhai ydvnt yn bwriadu yiiifudo i Awstvnlia u.t y Hong hon; gan ei bod wedi ei phaiotoi yn y inodd goruf, It cheir lluniaetli ynckli ur yr uniodau niwyaf rliesymol. B: d i meddyg ary bwrdd,a disgwvlir iddi wneyd un ut- Mordeitimm cynymul". Geilir encl pob gwybocliU'th o barth y clud-daliad ac angon- rneiuiAU enull ti'wy ymolyn a GUION and CO. 2, Towel- Chambers, Liverpool. I lieu ag KLEAZER JONES, 45, Union Street. London Mutual | Life and Guarantee Society, j C:.i, MOUKGATK STKEET, LONDON ASEtYDLWYJUER Diogelu bywydau, lUaciimad a FfyddXoad eb, I:UO»lJl r.;cH. I UD \L;, UW AUJHJ!,IAJ),\(". A LW ,VV-VALJAVAV. I JVedi ei Chorjf ori gan i'sffri/ Sau ddol, gydag .:kfJY.fJ- rc. i'u.ch¡¿iut ( bUaraI¡lee FUHÜj u £ &0,000. Y M D Dl R U: D O LVV V11, (Trus tees). STEPHEN OLI)! °, l bWoO uienieut s Lane, I iuiidaiii. UlU.MAS Si'AljiJlAlx, Vsw., Vbrby linuduiu. Hl'.Mtl i t ChEH, 1 ;jW" Stuuilom Hid, j^loiiuaia. LtlWAKD b?AJ?L, )Lbw.,l?,i?ecitdtn'y,Ltuu<iai)t. PETER bliOAD, Xbw., luvibtuck-ftt., u Siu iuierd s Bush. 1', CllA.\1J¡.l:.li. isw., lew}Jle, a lit. L uiiiotiiuucl street. JOSEPU VA i; low.. Stack lixcluuiije, 14 Huckuey. D. iJlCivLl.NO, law., I, Noole-BU-eui, a Norwood. OtUlKiL b. iil.NCiiLlH lsw., Acton. J. S. Cbeupside, a Peckhain Rye. GEOliOE iMOUUL, law., iiulboni Hill, u hast iinxiou. C. KEi'.U, iott., 1'. S. A., Patei'liosler huw, a Uac-Kuey, CiUiU, IbW., Urcsham-sUvt t, u Woodloixi. GhOiiGE WILSON, lb\v., Nvcstuiiu^tei, a Noltiug ilili. b\V iJiilUlR 1 UUL. THOMAS B. PEACOCK, isw., ..1. 1.1., iiusbury Circus. E. PIE, &>llTll, toW., r, h. c, S., liuatfcl' .-iiuure. (JlNGiluUW ill. HOBEHT LL Sll, Ysw., iuuer Temple. C, JAB. i OSiEii. 1 d\ LL, V., LIueu1U'¡j luu, AivlAN II I ii, .Messrs. ROGERS, OIJ>lNU, Ac Co., 29, Clenieut's Lane- THOMAS BALLANT\NE, is Mue ireiiiwyr (Maiiaycn.) y UymdeUhaB bon yn goriT o iliiyiiion cylrilui, cylarwvad a uiusuacli; y i-liui, ar Y naiilluw, YUyUl Wedi gweied lan«U b« yuiUuocUil .Meudmuyduol Pro- prietary <?/.c<?). lie ) gwuell' Mw ur ?um y ft.?c?yi' ?t?'- y (tinai-ehotUi r.-j ac ur y 1]. aruii, y mae Y Uymdeituasau Cyugyirauog {.Uu,ual Societies), be neb yn yyiniol, yn guiiuel v x^io^eivvvr iieli aici iwydU y doi-oyi^ty ajm.au aauewcuig. i ocuei v dryyau uyu, a eliyiyg Uuwanu beriiailu m^-wydd i* ^logeledig, gYLl Cliyiii.wii ^yfruuo^iad yu yr dw Lielilit:(Ilg Y beivdlwvd Y jjmdeunub lion uc y uiae y Oynliamvyr weui uiJKelu At- ti;yiin??t.?<t?/) Uchtem ) w?tiutat??a mwvdd a cHYÙawu 0 rlioli Ulj.iiou. iVlue yP»„to< yudywedyd .uu y ?y?uenu? ?u yi i.itu ?ynien??y?i u ?uiyu .tmciheaeuw?u yCy?iWy?u.vyr. n Swyddwyr erdU Vn luiuasi iieiuduol i ?en uyG?y.t Mi?n? ?Ubuid?y.-t' )"?u?nutd, ?i cyti?y?, fi y ?w?. Y tnwy.?rn u enwau .?' u?U\(tdu? 1 A.m?yiA?y.-a ?euynuwyt- u?y y ?1? CY, wv? i?li?m?Y', ) ?LU, un ) weuuIauaul barca uci",i eu c' I ?Yi-yu?m???. "?dya seiy.1 ya uend vu uiivu ?, ) t,t'?d?')i. U?.a?tU yr yu.ci?umd a m.tUu.i i ?.? c.\uiucit.?".? a ?ytia'wyn?ut, jmudeugya 1 ui ya U"H\ nyuer y cynoeda. NODWEFDIABAU NKIIJ.DUOL. Mae y Gymdeithas lion yu cyuyg manteision svlwedi'o. bob dosparth o lJdiogelwyr, gau el bod yu ieddianol ur buu welliadau dnveddur Taliaduu dio*-elwcb dianiueuoi—rliauiud ehv boo lair blvuedd—yr jJO}i gael ei rami rliwug y diogeledig—colledion yu cael eu tidu jj uarodol—y digoliebau yu ddiddudi, ond lie y ovddo iwylj auiiwg-y raagdaiiadau (premiums) yu isei, gyda i")il hm.,{¡"iou yr eg-wyiuior gydtfyinuiu^ol-1-dim tal am uodau [stamps) na t-LW lueudy^ol—-moddi beiuhyg all tier^oaol proiedig am o uu i dair ulynedd— uigollebau i w cael am o .1:20 1 tt hau l i bkidleisio yu ngbylariodydd cyllredinol y Gviudeitiias— rlioddi rawyiuebau muclimyddoi (yuaranUe bonds) i beixouau u lloLlWt1lldlUllfLll du, luew u cywyUtiad a dollebiiu bvwydol LtJr Policy)—haul 1'1 diogeledig iyw )U uurliyw ran o E«rop .?,t A?c.?dii? hub dJ y?Iiw?ue?oi, ond am y lurdMth. ¡ ENGKEIKFTIAU. Trwy dalu Is. yr wythnos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrhau £100 iw deulu ar ol ei furwolaetli. Gallai buchgon 18 oetl, ueu fercii 1' oeti, clcliogelu i'w per- tUjr/i&xau XSO ar eu inafv.ulaeUi drwy arbeij Ig. y dydù, Gallai dyn 2s oed, trwy dill blyuyddol 0 iC'i Ids. 4c., sicrhau X100 iddo ei hun pan gyrliaoddo 00 oed neu pe byddai iddo i. w cyn hyuy, telid XIDo yU ddioed ïw deulu. Ermwyn cael -elu v tlwyddyn trti byddir byw ar ol cyrhaedd 60 oed, byddai laid i tab 2e oed, dalu X'19 Ins. Ie, ai- uuwaitb, ueu i.1 us 7c. yu llynyddol. Ond os bydd marw cyn cyrhaedi 00 oed, dycliwelir y cyl'rauiadau. Trwy dalu £;3 tis, atu 2U ndyuedd, ar ran en plentyn hlwydd oed, gull rlHeni sicrbau iddo £100 pan gyriiaeddo 21 oed. Gallai priod 30 oed, ddiogelu iw wraig o'r un oed, X20 bob blwyddyn y byddai hi byw ar ei ol el", ilrwy iddo dalu y swm o .i-4 10i. tic. yn llynyddol. Pe byddai gwragwraig, un yn 20 oed, a'r llall yn 30, yu dewis sicrhau i.100 i'r un fyddo liyw ar farwolaetii y lluJ1, g:lll- cut wneyd liyny di-wy dal blyuyddol oX3 JOg. ac. Gallai dvxi ieuHgc 20 oed, pan dan rwymiad mewn ariandy, lien fmmachdy, el feietiiiio ei hun uui .tjO¡), mwy neu lai, a (Ii- ogelu yr nu awm lJo:fyd i'w deulu arol ei liirwolaeih, di wy dal blyuyddol o XU lis. y caut. SWVD.DWVK Y GYilDElTHAS YN NGI-IY)IP.l' THE F. I'RWVWVn {J;leilts). MKKDVCOX. Aberdtire .J.. Jenkins, Auctioneer.D. Baviea, 1 sw. jiryumawr .J, Phillips, Grocer Bridgend ft. Evans, Auctioneer Dr. Leahy Caerdydd Peter Price, liuilder Dr. Yacliell. Cai-dig:iil W. T. LewU, Tailor, &c .J. i'v,ma, Ysiv. Camartiieu ..I>. L. Mortimer, Druggist..Dr. Bowen. Po-.Iai? .loe. Joues, Saddler E. Divios, YiW. W V'e-i. Saies k Thomas, Drapers.). Browu, Vsw. Llanelli R. Palmer, Draper T. B. Couk, Ysw. 1 lundilo I- ???'??' ?''?P?"?'?''??'??'' M esteg .?.'lioinas Thomas, Grocer..Dr. Lewi?. ?t,?, ,W. Morris .E. Daviea, Ysw. 1. W. Wi-iglit, Fi-1,1, Y,w. Newuort • IC Gillman. Druggist R. F. Woollett. Niri erl'u .JamtHDavieH.Drsnm' II. Lewl, Y?. l?itYMc! "?- Edwaids, Solicitor Swansea David Avails, ?- North-1 \v.Rowland,Ys .?mpton Place • ) Trede?r ..K W. Lewi, I'oøt Ofhce., j)avles> -\Pw. }' t 'hi ,E, Dane, ?fw. ?n?M-tpob'??bo?th' ?nr"RldK.I oddhv?!. y l'rwy- w? uchod, oddiwrtli yr Ys?it?ydd yn Li?daiu.neu vr Ar- oi'?\vr CyHr?diu<-ty)i Abertawe. Mae P?Y?r iAm»t*) I"'™ >"» «^«i yn mhoh trefn h)' nnduKu?byu'??hvM?.?n yr h?.yu?tyn.'r a M.UA\nj I,' V A 'vil1',i,l,ii?,lj"iliIt, au.pton Piuce. Su a„s,„. Arolvgw r CyiiVediuel dros <,ymru. Q lh.<.ddh't'r\vv-d? (Commission) ?<?'?'?' ?°' griftnvddion,Cyindeithiisuu Adeiladu aC'liyniw yna.iol,U»eiu- ))m)j;!uu,Aroh).(w\'rMC\sRTiin'?yrYn?'h(tU?iH')fmho),<n- ?t.h.-i-tri. t?tJ?r-Iy?Y?dT.'u (?'.? .??.?''??, yn ity-?f?' h)r?v?Yr)!i"h)ift<?OynK!i'h!< f BANGOR AND[CARNARVON RAILWAY, Y GOODS CYNTA^ K GARIODB RAILWAY NEWYDD 0 I OAHRNARFON, RAILWAY NEWY-DD 0 t???aOR I CMUBKNMJ?FON? YDYNT NEWYDD ?DERBYN GAN LE WIS LEW IS, NELSON EMPORIUM, BONT BRIOD, PRIF FASN^B^tDD C A E R N A R PC N O30 i 40 o fwndeli anferthol fawr, cynwysedi 90 'aethau, digyffelb o hardd a da, o SA?nc?, 0 SManaM. Br?t?Mu, LKatMtaM, Moleskins, <7w? C'pM?M, C<?t<-<t«, &c., &c., yr oil wedi eu detliol gyda y gofal mwyaf yn mhrif Fasnachdai ydeyrnas gatiiljft ef ei hou. fanau ei Fasuaohdy nad oes ei ail mwn helaethder, ac amuwiaetli; a chy«|k\ "Vv yn eu pi-yniad, yn nghyda phrisiau isel am danynt, hi saif yn gyfartaj ya y Ueyruaa. Dylid cofio fod dyfeisiad peirimnau celfyddid wedi ndJiNtùl wedd JMaanachaelfi y byd. Y mae nwydd- au yn rliatach nac erioed, a'r eludiad o honynt hefyd, Y Caniials, y Steahiers, a'r P4dlwayb ydynt oil gyf- ryngau manteisiol i alluogi y masnachwr i werthu ei nwyddau yn jsel. Ac y mae gostyngiad pris nwydd- au Cotton wedi ei gwneyd yn anmliosibl byth i lafumT tffew.d a rhad yr India i ddyfod allan yn erbyn Peiriannau Ewrop. Mewn gwirionedd, y mae masna.ebaeth yn nwyddau Cotton yr,India wedi ei andwyo am byth, tra y mae Masnachaeth Cotton Prydain hyn aros yn brif fuddugoliaetli dyfais y meddwl dynol. Yr ydym yn cludo defnyddiaii, -o'r wlad lie y mae yn tyfu ynddi yr ochr arall i'r ddaear, ac yn eu gwneyd yn ddefnyddiau dillad, gyda'r Machines, (pan o1* blaen y byddem yn eu prynu ganddynt hwy wedi eu gweithio yn barod,) ac yr ydym yn gaUu anfon yn cl iddynt hwy, gyda chostau o bedair mil ar ddeg o filldiroedd o gludiad, yn rhatach nac y gallant hwy eg gwneyd yn eu gwlad eu hunain. Nid rhyfedd felly eu bod yn prynu ein nwyddau gyda. chymaint o avydd ac eiddigedd. Byddweh yn sicr o enw y Mas- nachdy,— Lewis Lewis, Nelson Em1 porilem, Bont Bridd; Prif Fasnachdy Caernarfon, tfynt Richard Ouen if Co. 1 }IS1.EDnFOD.DÜLGELLA U I UCHELWYL LENYDOL OYLHRU, AM 1853. Y TESTrNAU A'U r.ffiVOBR\VYON. — 1. r I 'i y Gaduir, Awdl ar Y CroesboeHad," heb fod dros 800 o linellau. Gwobr i'r oreu A £20 II thIw8 aur; i'r ail or!'l1, £In. 2. Prvddost ar Yr olvgfa yu Ystabl Bethlehem." Gwobr a tttlws anan. 3, i'r diwedriar Syr ltol)ei-t Nvilliams valiglian, ??wn?.o?annat!. or yr un Don agoiddoBhcTtwc)! i'r Esgob Hebor, heb fod dros is penill. Gwobr ?10, a thlws arian ag ariun y?ar'tnt? amo. Am svlw ?rn?dwoddiad yr hybuch F- wnig a'i heuatiaid, ¡:,wpl Gwaith n,fydd IonRwr", tu(laJ. ;127, 4. Cywydd er eoffadwriueth am I-otif-(Itl Ionawr, heb fod dros 30) o liuellau. OwobrjElo a ttilwa arian, a darlun y Bardd j aruo. 5. Pryddost Farwnadol ar Ieuan Gwyuedd, heb fod dros 300 o li, nellau. jelo a thlwfi.* 6. Canind ar llleserau Cartref." heb fod dros 200 o linellau, mesur caeth neu rydd. Benvwaid yn unig i vmgeisio, Gwobr £ 5, ac os bydd yr ymgeisyddos fuddugol yn bresenol yn yr pisteddlod, gwisgir hi a choron blethedig o ledw wedi ei haddurno ag arian.. had,ltiriio ag ,hwareti (Tragedy) Gvmraeg, fir Fr?dy Cy!!yHhlr!o?fheb fod dros WO 0' linellau, ac yn gvmhwys i'w chwareu yn gyhoml lus. Gwohr X10, n thlws arian. 8. Chwecli Pennill i "Dywysog Cymru," ar hen Don Grmreig a idewiair gan Eo. Meirion, ac u hysbyair yn fuan. Gwobi £ 5,atblwH ac ailun y Tywysog jeuxige aruo. 9. Canind Saesonaeg lieb fod dros 300 llinell, yn traethu "lloffdci Cjmro o wlad ei enedi(* teeth Neb ond Cymry geisio. Gwobr £10, a thlws. 10. Chwech Englyn i'r Daran," gan vmgeiswyr dan 20 mlwydd oed. Gwobr C'2, a thlws arian. 11. Engiyn i'r co Morgrugyn." Gwobr £1. TRAETHO-DAU. 1. Hane8 Cynirn yn Saesonaeg, at wa«anaeth Y-golion Dyddiol a theuluoedd. Dyronnir i'r hanes ?ftel ei I-ann i bed war cyliiod. 1. Halle" y Cymry cyn y goresgyniad Rimleinig. 2. O hnty hvdy goresgjuiatl Saesonig. 3. 0 hyny hyd tiniad Cymru a I.loegr, 4. 0 hyny hyd yn awr. Dyinnnir hefyd i htiivs pob cytnOtt g&ei tiudosbanhn duu hedair arlran, 1. Ovflwr a,, at,f,,ri,)ii teiiiiiol :i v Cvyiii-y. 2. Eu hanes moi-.sej acbrefyddoi. 3. Eu liunos gwladol a railwrol, yn nghvd ag ychydig o hanes eu hmfnu a u dulliau milsvrol. 1. Eu hanos Ifet-drlol, vii nghyd ag yehydig o hanet-: prif lonorion pob cyiuod. Byddai braslun o ddaearyddiaeth y wind yn ddymunol. 2. Haot-s On^tionotrneth i Tirydnin. Gwobr.. £ ?. J. i >• <i>mul«ulcie'0 O j a 'tjaituU prtTO lfc_lll MjUill il L truethawd i f?d y. X20. 4, Klfenau ar Egwyddorion Orgr?Ayldol ? r Iaith Gymraeg tmethawd tuag nt sefydlu ar safon IMIYuff 0 lymyreflu yr iaith. Owobr, elo- 5. CrytKKleh o DdaeRry<UliRetli ^vftredinol, yn cyimwys hcfyd lUadau byriou, cyfff-lyb i ruldo Con^vell, Stewart &c.»r b,hlo!,Hl.eth, rb> wogaeth, inith, ei-efvdd, hiusawdd, ansawdd tii", p'fif' aniftiliuid, mwnau, iiwyddau manuachol, a threfii islad- wriaei.hol y gwalianol vledydd.. £ 10. 6, Ilyfloi-dd,vr i'r Ciwyddoran. traethawd ar brif olfeuan y gw.ihanol wyddorau anianyddol, cyffelyb o ran ei natur i Brewer's Guide to Sripnoi- a" Jovee's Scientific Dialogues." £10. Tauysgtiliadau at y Wobr uchod,—Y Parch. Evan Evaua (Ttvan Glan Geirionydd) Caer, C2 2s.; Hen Gyfciiliou leuan Gwvnedd, yn y lirithdir a Rhydyniain, £ 2 2s.; Mr. David Duvics, Abercorris, 10-. (I h'-iwydd amgylcbiadiu anocheladwy, uc ar annoguetli dafr lluaws o foueddigion dylanwadol, penderfynodd y Pwyllgo ohirio yr Eiatoddfod hvd baf 185'J. Cyfeirier pob gobebiiitth fel y canlyn,-G. P. Williams, Solicitor, Hon. Sec. of the Eisteddfod, Dolgelk v Q, J. WILLIAMS, YSGRIFESYlJL). "Swallow-tail" Line. LLOOAU YMFUDOL RH WG ????' LIVERPOOL A NMW VOHK, Y rlwi u huyliant ar y bed wr 21<l in o bob mis MEDDYGON PROFEDIG AR EE BYITDDAU. F.l.ONGAl LLYWYDU. "T I I NOFIO n?R?L. ) ???' 1-? I Awst 6. NEW SHI I | a w" st 2f1' CONSTANTINE j Hunting i^o ALBERT GALLATIN. Delano ntoo Med oX ?'KHN OF THE WEST Hallet I;^ Hvd 6  6 CONSTITUTION Britton i iA)0 jfvd! 21. ASH BURTON • M'William iioO I Tach 0. NEW WORLD I^i'ight i.^ Xach! 21. VfRI. WORI,I) GRINNELL, au Cyf., a ddymuna hyspyso R BO%V'%IAN' 1 ?IV ?YIlue(Il eu )Oa wedi ?'neyd yt?rparinf?u goraf gogvfer ? thro-.?Iwyddo Ymfudwyr 1'rTaleithiau Unedi?. A hvderant fod en trffnmdau yn ?ytryw ac a rydd gjfluwu fuddtud i'r Ymfudwyr trwy sicrhau c? eysur tm yii eu llongau. Afreid- i(? ydyw hvspvsu y rhai y?d?? yn g?ybud am v llongan Am- ericanaidd—eu bod y rhai gor?, hplaethafa chyHymafa hwyl- iant o Livo-pooL mewn gwirionedd nid oes-oud ychvdigiawa e lougau yu gyfartal a hwynt, oblegid y niaent agos oil yn newvddiuti, wedi eu hadeiladu yn y inodd cadarnaf ac vn cael eu llywyddu gan ddyniou niedrus, profedig, a dvngarol. y maf> vr iechvd a fwyuha yr Vmfutlwvr tra yn y llongau liyn yn brawf diymwad o r gofal a gymenr gy.la lnyynt. Darpei ir cymaiut ag a otyuir yt) ol y gyfraith o vmbortJi i'r Ymfudwyr tra parhao eu mordaith. Gall v riiai nad yw yu gylieus iddynt fyued i'r Swvddfa cyn yr adeg y byddo y llong yn cychwyn, aicrhau eu eludiad trwy; a.nfun .n 0 I'Ilg,d.l mewn 111 <beb ar y Llythyrdy di-os bob un a fwriadai gael eludiad. Geilir cael gwvbod swm y eltid-daliadati ynnihob rhiln o'r llong trwy ymofyn a BOWMAN, GRINNELL, k- Co., 5, Regent Road, Clarence Dock, ac 83, South Street, New York. LIVERPOOL. D. S. Gall yr Ymfudwyr a ant ¡,()'a'r llongau hyn gael lie i I yatorio eu clud yn rhad, mewn ystordy gcrllaw'r 8wyd,lfa t.f¡>- Y clud-daliadau gyda'r Llongau hyn a gesglir yu ol 4j dollar, a 80 ceitt y built. G-lenfield Patent Starch, Yr hwn Bydd yn cael ei ddefnyddio yn y Llieindv Brcninol Ac a ddyfarnwyd gyda gorbwyllawd urdd- j asol" yn yr Arddangosiad Mawr. YDYSTIOLAETH Rymeradwyo! a yanh-u Y oddiwrth uwchaw .W o'r rhai a'i gwerthant yu GJIlgow I ydyw y prawf goraf 0 1 ragoi"iaeth y rhai y mae ciii henwau isod, a fuom yn gwcrlhu GlPnti"j(1 Patent Starch am hir Rimer, ac y mae yn boddio 1 y rhtd a i prynant yn wd na dim a f?MU?m ui o'r bht'.u.' Dymuuir ad'r Boneddigesau rcldi pvf 8r Oien6eldPateui J doubte-reHaed P?wcr Starch, yr hwu at wadanaeth tculu- aidd, a saif beb ei ail. I" ddywedai Golchyddes y Frenines am Dyma a ddywedai Ggddes Y Prenines am Mr. Wotbnrspoon, 40, Dunlop Street, GIascow t Dofnyddir G?ufieM Patent Powder Starch vn awr vn v rhan houoor Llieindv nre?mol. 1? y ??-ir i 7vnv vr hol^ betliau meinaf a berthynant i'w Mawrbydi. Tvwvso" Albert, a'r boll deulu Breninol; ac v mae yn tltla g'.11yf deh hys- bysu ei fod yu rhoddi cyflawu fodiliiad I TJ' h WEIGH, Royal I.aundrv, Richm" o?nd ) } rG,o.ilcJikwraig ei Mawrh. yd-i.. ger T.lnudain, Mai l l>,l ??' Ltuudain; Bonedd- s lvi\niinbe,MMleres ^"ndain Bonedd- i^ r'dV; V' 'r101'r"to". un (3 Uvho('(hlwyr y. B??:,?,b. a?? 1'I? ?: Anlaly,lde"j B^^bane I^- ^T* ft1?' '^1 Geilir .i gael yu gyfa.nwel'th )'n Llnnd'lin gall M^d^ ? .< P?t\ wTri B0th?8; !3att-?? ? F(?atzt; Croft ? Inuo- Co.;re(,?, Brother R. Letch- ? ford ? ? Cr?o.: 'JT ohn ? Yafs ? C"). Y?t.? 'W.?.. «c Turner C?ytou Bh?d Co FieM. Robert ? Ba?r?. j:«'adea to.; Hicks, ? r.-Uiers; C. 11. WiU?m' ? Co.; Sterry, btt.rry, & Co.; Jhoma SnfUiuK John Hvuam John Brew- "I er ac yu symau man ?n yr boll faelyddion. Gelhi ei uaelhefyd vn gyfanw?rtb, neu yn aymau bychain yn y maaau caniyno!:— I IN LIVBRPOOL gan P. Hare, .So?, ?'am: ?tu-?r, Ranelagb YM L?;u-ooi. Ailetwon, Chandler, 5, Great Gforcr-riMo J. J. B. Homer, 1?. Scotlaud-road J. M'Whan 101, f ondon road; Wm. Ireland, Great Charlotte-street; Wm Harrison I ?), Fox-atre?t; B. Bluster, 1I, L?idonroad; John Jones 41. IlvTom-street; B. & H.Thompson, White«hopel J'.Bate?, 1 t"2, MiU-stred; Hugh Tooll, ttt, Mill-street: S. B. Wabote, I'ea Dealer, ?. Great Nelson-Street;.}obn Dear, 1?. IsHngton E. W. lloete.)3, Ifi?gil .root] 142 Co. S. & J, (iooducre, Old Haymarket; Gilbert,Brothers, Tea Imjtorters, I .?m'?' -tmildiuga, ?, Lime-street; H. Wiwgato, Df???Mt, Lime-street: CHendiumg ?WUson, 9, JftDleeet, audi?. M)I:-t.t)?et;a<:Teorne]!\?.J?n.e«' -IIw,. l\rH:1;).g:I\t;YI(h(ind]Or; J-Pollock j gw.'rthwr lc, Monk Strf?t, a J!n).n?iu B?ke. Cv?riwr. YN M A.\( IMSTEII gan S. Gn?sou,C\treriwr,7lJSp'?r.dtrc''t, YN N<.)[AFR?:u?WiUiMu Williams, J. Jones, a J. Fmcbett. j Cylimwei-tbwyr Cbwegion, &c, Y? \?\<-KH;sAM gan W. Overton achauyr holl Chwegydd- i. on eyl'rilol trwy y deyrnas gyfunol. Y m.n eisiau (xorucbwyjwyr; YHwfynor a Mr. R. Wother- y (i,-u(-h,,yJ;?yi-; y??i,,fynyr axfr. R. W,)t h -,r- i • Vstorfa Mnndtin, j WotJaorspoon, Mackay, HCo., 40, zinowtmwm i Street City. NEW YORK, CARNARVON CASTLE, No. 14, Oak-street, WILLIAM JONES A WILLIAM ROBERTS. MEISTRAID J. R. a g-ymera.t y cy?ensdra 1VL hwn i hysbysu 1 ymfud?yr ac ereill a ddidon fod m«wn angen bwrdda Jpty cysurus, eu bod wedi gwneyd pob darpari'mM angecrhMdtoi tuag at dderbvn v evfn-w M y ¿;iddvnt wneyd pob ymdrecn i foddio y rhM a alw-want yno a bynv am bnsiau cymedrol. T ,Me eu ty yn eyi??ys 2:3 0 ystafeUoedd cva?n? fel T gall- ant drefnu HHoedd cysurus h?ws mawr 0 leLtv?r a/r n vr UD adeg, y rhai a ahant ?61 b?dd (?A) twymn neu oer yn rbad, at eu gwasauaetu. j> S. Rhydd Mrd J a? bob cyf?yddydMgeBrheidiol i dJthwyr-rhodd?nt bob hyahy?ad ? barth y swvddfevdd rh?f, a'r cyfleuBderau goraf er myued ? ddiogal i wnllyw r,p,p% yrUn?tDideH?iau. Cofier y cyf-Y,IdY(i- Oak-atM?t, BTew -?ork. 1.41, Oak-str"t, .ew York. TA 0 BORTIIMADOG I AWSTRALIA. y llong NORTH WALES, Llywydd, R. pRICHARD, k HWYLIA yn gynar yn iriis Awst nesaf. o Borth Madoe, yii union-gyrchol i Melbourne, Forth lihp. Y mae y llong hon yn newydd, gwedi ei cladamhau a chopr, ac yn cludo 400 o dunellau. Y n-L e enw R. Priohovd yn* hoilol adnahyddus fel nn a ttfyddiu Ionian gyla ymfudwyr o Gvmru i'r America. d i bob rhan o'r llo11 gael ei chymhwyso yn y upda mwyaf goffllus, er cysur yr ymfudwyr;—a phar- yioir digonedd o luniaeth. Dylid gwneyd ymofyniad bjan. Ceir pob cyfarwyddiadau angenrheidiol trwy vlatifyn a V, MR. R, PRICHARD, MARINE TERRACE, Porth Madoc. ^-4 AT YMFUDWYR :> America neu Awstra1ia. EGBERT MiIJGHSSs 2;j, Union street Liverpool, A DDYMUNA hysbysu ei fod mewn cvfleus dra manteisiol iawn i roddi poh cyfarnyddiadan eurbeidiol I Ymfudwyr, ar delerau mor iae], os and yn I", Ib arull. Y mlLc n, UUGHES vn berffaith adDal-vddus a'r jKiigau a hwyliaut o'r portliladd bwn bron bob dvdd i wa- KfpolborthU, Idoedd yr L'nol Dalcituiau ac Awstralia a bydd ytt^iyfrV' Ruuddu roddi pob cylfu wvddvd ft aUo i'w gvdgenedl y Cymry, er eu cwareilu o gi-afinga ii twvllwvr. Nid of a dim pcfygl i neb gael colled oddiar ei jaw na chael eil siomi 1 o, o ran nid yw yn gofyn i neb anfon iddo arian yn nifen ond cniffpob un daiu aiu ei gludiad wedi iddo gael ei foldloni gyda oJwg ar v llong, pi le )-it y llong, &C. >ymuua U. Hi'CHiis hefyd hysbysu Ymfudwyr ac ereill, fod g,dd dy ac wedi ei ddodrefnu lei y gallant llety oylleus a cbynurus am v prisiau mw\ ai rbcayrnol. F KOBiiiVr HIGHKS. 25, Union-street, LIVERPOOL. The Thistle Line," ) LLONGAU YMFUDOL I AUSTRALIA A; Ar yr 21ain o Just nesaf, nofia y Llong { COVENANTER, (LLYWTDD. JOHX HOOD,) J <UVERrOOL I :1£ I.BOURNE A I'JIORIH PHIlIP, HON vn IJon? ncwydd n'r dOf'pHrlh | L Mjet?t', wcdi ?i rhe-'tm yn 1?71 o dunpHau. yn cludo 2?, w?tU ot chadat-nbau u. chopr, ac yD uoBo yn bynod o S-tty?. Y ma,? mw v o le rbwng byr(Idait (?f??Utn'hy- it?'ti)'. Y map ?,ii i rbann vn KcUoedd fel y gall tenin ? t? ;vll pMJJduedi? os df?isa. Pydd ar ei ))wr4d F?ddyg p?httdot. a bydd iddi ga? M pb?rKtui i'r forwth o dan Mpi- ¡,d Ill! o or;icbwv}<vvr ei Mawrhydi. <JHy?d?<i i ymf?idyr vmofvu ar ei bwr<M yn oohr Mwyr?h)- M y Canning Do?, nau ?yd*'r roed, } DFCAS G1BB, jj 31. Srjij>p STBErT, IL VL li p 0 fi -i, I SWYDDFA YFUDIAETH. -tj* TRAIN A'l CYF.. ????\ 118 A 119, WATERLOO ROAD, j LIVERPOOL. Linell o Longau Ymfudol o'r fatli oraf a hwylia yn rlieolaidd O LITEBFOOLX BOSTON Ar y 5ed a'r 20fed o bob Mis, ac 0 LIVERPOOL I PHILiVDELrHIA Ar y laf a'r 15/ed o bob Mis. Cynwysa "y Llinell i Boston y rliestr gatilynol o Longau o'r fath oraf, yn cael eu llywyddu gan ddyn- ion profedig:— Llong. l.lyicydd Tuntt. I 7,0h0. j PARLIAMENT G. Sampson 1200 Awst a DANIEL WEBSTER.W.H.Howard 1300 Awst 20 PRESIDENT J. Comings 1200 Medi 5 WESTERN Stak.. A. H. Kaowles 1000 Medi 20 GEORGE ll\rnES P. W. Penhallow 1100 Hyd. 5 MosES WHEEI,ER. ,J. B. King 1000 Hyd. 20 NOnTII AMERICA..A. Dunbar 1500 Tach. 5 I PHILADELPHIA. MART PLEASANTS. Kennard 800 Awst 1 SHACKAMAXON W. H. West 109J Medi 1 j SHENANDOAH .J. S. Taylor EOO Hvd. 1 Lizzie HARWARD.. L. Parker 870 Tach. 1 Y mae yn anodd i ymfndwvr gael llongau wedi eu cyrahwyso yn well na'r rhai liyn. Y mae yr la a'r Ail gRban yn rhagorül-pob peth wedi ci birotoi er leeh, yd a cli'ysiir yi- ynifudwyr,-a gwasanaeth nied(i.irg gael pan bo angen. Ac y mae r bwvd, y Awfr, a'r ) cy fieri o'r fath oraf, ac yn ol gofyniad y llyv.odraetli; a'r holl belhau vna, yn nghyda thraul v glanial yn mhen y daitli, yn gymvy-edig yn y clud-daliad. Nis trail y rhai a fyddant yn twyllysio myned i Montreal neu Canada, wneyd yn well na myned gyda'r llongau hyn i Boston. Geilir cael pob cyfar- wyddiadau angenrheidiol, trwy ymofyn a TRAIN CO., PASSENGER OFFICE, 118 it 119, Waterloo Road, Liverpool, Unig feddiannwyr yr unig Linell sydd yn cludo yn rheolaidd i Boston. Steam Comunication between LIVERPOOL and KOSTYN. THE yAOT-SAILINo STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, WILL SAIL PUN CTUAI,Y AS FOLLOWS: — KBOM MOSTTN. AUGUST. 2, Monday 1 OEven 3, Tuesday 2 0 do 4, Wednesday. 2 0 do 5, Thursday 2 30 do 6, Friday 3 0 do 7, Saturday — — 9, Monday 6 0 Morn 10, Tuesday 7 0 do 11, Wednesday 8 0 do 12, Thursday 8 30 do 1:1, Friday 9 0 do 14, Saturday. 10 30 do I f;, Monday 12 30 Even 17, Tuesday 1 0 do 18, Wednesday 2 0 do 19, Thursday 2 30 do H).Th?r-.dav 2 30 do ?O. lnday 2 30 do 21, I-aturday 23 Monday 6 0 Morn 24, Tuesday 7 0 do 2.5, Wednesday 7 30 do 2fi, Thursday 8 30 do 27, Fiidav 9 0 do 28, Saturday 11 0 do 30, Mondav 12 0 Voon 31, Tuesdav 1 0 Even YIIOM -1.111111 LOLI L, AUGUST 2, Monday 9 0 Mora 3, Tuesday 10 0 do 4, Wednesday 10 0 do ?, Thursday.. !C 30 do 6, Friday 11 0 do I 7, Saturday 2 0 Eren 9, Mondsv 4 0 uo !<), 1 Ja 4 0 do |11, Wednesday.. 4 0 do 112, Thursday 430 do JD, Fri(li 14, Saturday 7 0 Morn 14, Saturday 7 0 .Nfnrn ,IS. Monday 8 0 do 17, Tagfday 8 30 do 18.Wednesday..9?0 do 10, Thursday 10 0 do 20, Friday 11 0 do -21, Satui(la, 2 0 Even :1?3, ?j 0 do M, Tuufxbiy 4 n do Wedu,,?dy 4 0 do 2'), Thursday 430 do 27, Friday — — ?.SaOijrd?y. 7 30 Morn ?. Moadttv. 630 do 31. Tuesday 9 0 do .71_- n.d :'o¥j.¡c.ad ]t.¡;.h\,) ,2LL. ii ?' Mostyit, is within « few -yards oft be place of Imdiug; ad Lb, Tr<M"? S-øor "— 1 Holyhead leave FROM MOSTTN TO HOITHKAD. U, M. H. M. H. ){, II. H, !of, At y 33 M 11 13 2 3,5 Eveii..5 3 Even. 7 44 Ever. AS]) FOR CHESTER. H. M, B. M. H. M. II. M. At 7 r.) Mora. 10 40 Morn. 10 68 Morn. 4 -51 EYJ), 7 55 Even Coocbea lind Cats attend the Packet daily, to convey Fas seiigers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. FARES :-Co.bin, 2s. 6d. Deck, Is. fid. Further information may be had from M r, DAN I P. L JAMES 22, Uniuu-street, near the Exchange, and M. A. JoNts, stationer, 12, Titbeham-street, Liverpool; and from Mr. J. 13 Hoxi, Agent. Mestyn Quay. MEDDYGINIAETH I'R AFIA OR Snaint HoUoway. YR L-ill AD MWYAF RHYFEDDOL 0 GOESAU DnWG All OL 43 0 FLYNYDDOEDD 0 DDYODDEF. Crynodeb o Lylhyr oddiu rth Mr. William Galpi n. o 70, Sain '• Mary's Street, Weymouth, dyddiedig Mail^/ed, 1S01. At v Proffeswr HOLI.OWAT,— Syr, Pill oedd fy nj?wraig yn IS oed (yr hon sydd yn awr yn til) cafodd oerfel Ilym, yr hwn a ymsofvdlodd yn ei choes. åu, a bytli er hyny y maent wedi 1011 yn fwy neu lai dolurus, ae yn dra llidiog. Yr oedd ei loesion vn drallocius, ac ?v ddil'adid hi am tisoedd ynghyd 0 orphwvsiad 8 ci)?"L? yn boll- ol. Gwnawd prawf o bob meddvgiuiaeth a gynghorwyd pan ffddygon, ond yn ddieffaith; yr oedd ei liiechyd yn dyoddef yn dost, ac yr oedd cyflwr ei ehoesau yn arawydus. Yr oedd- wn wedi darllen dcb. Hvsliysiad amryw droion, a cbvnghorais hi i wneud prawf o'ch llelpnaii a'eh Enaint ac, fel v modd- iin olaf, wedi i bob meddyginiaeth arall fethu, cydsyniodd i wneud hyny. Deehreuodd ebweeb wytbnos yit el'^a#. i'w t adrodd, y niae yn awr mewn iechyd da. Mae ei jbotfjuu yn d<liboen, heb gwrym na chraith, ai chwsg yn ddtf ae anher- fysgaidd. Pe buasech wedi gallu bod yn dyst p (tdyoddefiad- all fy ngwraig yn ystod y tair biynedd a deugain diweddaf. a u cvdinai u gyda'r mwynhad presenol o iechyd, byddai i dnn yo wir deimlo byfrydwch o fod wedi cael bod yn foddion i 1iniaru i raddau mor fawr ddyoddefiadau cyd-greadur. (Arwyddwyd) WILLIAM GALPIN. I FljRFFAITH IACHAD ENYNFA YN YR YSTLYS. ) A'lysgrifo Lylhyr odaiu rth Mr. Frar.eisArnott, o Breahousc Lothian Road, Edlllbro, dyddiedty Ebrill 1861. At y Proffeswr HOLLOWAV,— Sy"r,—Mae fy ncwraig wedi bod yn ddarostyngedig am v. yf nac ugain uilynedd, o bryd i brvd, i ymosodiadau gau enynfa yn cihystlys, ac cr iddi gael ei gwaedu nÏ blistro i raddau mawr, er hyny ni ellid pyruud y boen. f'ddeutu pedair blyn, edd yu oJ, gwelodd yn y papurau y meddyginiaetUau ruyt'&ddol j a otl"eithiwyd gan eich l'elenau a ch Enaint. a I:eùdyli.\¡]ù v gwnai l-» raw I' o honyut, Er ei mawr svndod a i J!¡¡weuydù. coJ- odd esmwytbad dioed trwy eu deinyddio, ac ar ol dyfalharhad Mudair wythuus,?wc)lha'.?d y boen yn ei bydy? yu gwbl, ac v mae wedi ni.-yutiati ?r i,,c?yd gci?,u ?4D y p ,d air i)lyl?-?dd y mae wedi niwynbau yr iechyd goixu am y pedair blyneJd (Arwyddwyd) FRANIS ARNOTT. LVCHJVD RHYFEDDOL 0 CHWYDD PERYGLUS YN Y OLIS Adysqrif o Lythyr oildiwrth John Forfar, AmrHthior yn Xeivborouyh. yer ¡In"ham, dyddiedig Mai 1 oed, lt»l. At y Proffeswr HOLLOWAV, S,r -C,tuddil ti a chwydd o bob tn fy nhoAs, ycbydig tu uchai'i ben y ghn, am yn u:OS i ddwy flynedd, T hwn a gyu- yddodd i foiuttoli mawr, CefaiB^yngor ti o feddygon c-avvoc yraa, a buni yn Yspytty NewcastJaam bediur wythno Arll] IImrvwiol fathnn o driniaeth, aufonwyd Ji ymaitb fel un an fedJvgiuia"tliol. Gan moù whh clywed cymtiut am "iet Pelenuu a'ch Enaiut, penderfynais wueud prawf o honynt, ac lynwn llti-i na mis yr oeddwu yu gwbl iach. ) r hyn sy.Ul ry- j feddaeb, yr oeddwn yn "Witi?io ddeuddeg a?r yn y dydd yn v cjnhaual" gwair, ac er 1y mod woli (lilu fy ug.ùWPthgn.eth lafuius ar byd y aaaf, ni ddvchwolodd fy nolur mewn un modd. (Arwyddwyd) JOHN FORFAR. ACHAD BRON DDRWG ARSWYDUS MEWN UN MIS, Crynod/ h n Lythyr oddirrrth Mr, Fredrick Tll mer, o Pell shUi"st, Kellt, d!lddzed,y Rho:£fyr ];j'Jg, 1M), At y Proffeswr Hoiwwjv,— j Anivyr t'yr,- Yr oedd fy ngwraig wedi dyoddef oddiwrfh Fronau Drwg. am fwy nil. chwe mis, a chafodd yn vstod yr holl amser y gweinyddiad nieddygol gorc-u, ond y cyfan i ddiui jinrj>a«. Gan fy mod o'r blaen wedi iachau archoll arswydus D fy llhoe fy bun trwy eich meddyginiaeth digydradd pen derfymHs draeliefn ,1demydmo cich Pckuau &ch Euamt (j cbanhyny g?ncmhumbra.wfo conyn yu el bachos h],& ffc'd!)B vdoedd' ddarfod i mi wneud bvny, canys mewn llai nami* v'r oedd perftaiU?i?had M-f<U ei eitbic,,hcN-mae v llesiiad ^at/v mac atnrywiol t¡'bill 0 m teulu wedi o dderln-n trwv ? cii ?yddio'.n rhyfeddol mewn gwirionedd. )'r -Yf vu*aill- ,Il hM-gyu'?'y]?fyhoU?'fciI)iou. Ar?ydd?yd) FREDERICK IUR\ER ? DYN 7f fWYnD OED WEDI C,IEI IA.-H c??v? ? DDRWG 0 DDEG MLYNEDD Mi H?? L??.? ? 0 DARHAD, '> Adysgrif o Lythyr nddue? ih Mr. 4hU JJ &TlS.'ty' Hu'hc!'jrc' *er Budtersjim; dyddvdiftlat At y Proffeswr HOLI.OWAT, Svr, Yr vf wedi dvortd^frm vr • ar hugain odciiwrth goes ddrwg, canlyniad d^ ueu o,,a hancl ddarnw emiau mewn Gweitbiau Nwv vr byn e ddilvn- w'd R!> ar\yddlÜll d- r;'n/I.Bthlll1i brawf o vahanoj 'tT' dely]pol. bob ga? nu D?ba.l,a rT?.e.brYd wrtb- yi i bod > n rhMd i'r Vacl "I thori vn ?rhwtT?n eroep 1 f,?rn ho?o. m:? eich P?etjau a?h Enaint ?M-?Betttio i■ achiad ? cvfiawn mev.Ti am^er mor fvr, fel mai yobydig nad oeddynt yn dyfction i'r ffaith, a'i credent (Arwyddwyd; WILLIAM ABBS. j I DYC3\V £ J„TADAU ODIlIWltTH BASVDDTAETH. iW^ ythuoi i lidoe (dydd Mawrth) yn eglwys y Parch. Dr. AmBtrotig, St. Pttul'g, Bermondsey, ytnwrthoaodd unarddeg k Pbabyddiaetl). Yr oedd- yut gdl3 tnwyaf yn wekhwyr deaiiuq, a b-itisai un o honynt N,n v!5gnfoD\dd i <- 1a:.lrifi1i,If("I?;1" (!rr')/r1cl.¡," Choincl*. -•

- FFHATNC.

GERM A NT.

I " LOMBARDY.

j TISCANY.

! GRGLG.I

AMERICA.

YR YN YSOCD1) C VFEIf.LG AR.

[No title]