Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

tYNGHOR I DAFARNWYR ER CADW…

News
Cite
Share

tYNGHOR I DAFARNWYR ER CADW liKE- OLAU DA YN EU TAl. Buddugol yn Eisteddfoi y eymar, lIai :0, 1852. Chwi bynaws dafarnwyr, gwrandewch fy nghyngor- ion, ?.Iae yn eich rheolau rai gwallau o bwys, CJwnafg* vnyg i'w gwella-os methaf, maddeuwch, :'tlac'm dyben yn gywir, a'm hamcan yn ddwys. C'eir torf o dnfurnwyr. yn llwyr ytmidibynu, Er cael eu bywioiiaeth ti,y'r fasiiacii, gwir yw, Rbaid i cliai gan hyny ddyfeisio'r flordd oreu, A dilyn gonestrwydd tra fyddoch chwi byw Pan rentoch dy tafarn, gofalweh bob amser, Ei fod am y ta!o, a phob peth wi th law, A byddwch synhwyrol wrth 'mofyn am dnnn, Ac UN i'vd(lo'n evnvg, ac nid wytii neu iiav Yn awr, ihaid cynllunio'r fJ'or.ld orcn y medrom, Er boddio'r cwsmeriaid, beth bynag fo'n ol; Berweddwch eich hunain, o'r heiddyn iachusol, lvrtli brynu gan ereill, mae'r cynllun yn ffol. Gwnewch gwrw cryf, iachus, fo'n llesiol i ddynion, Nid tew-drwyth, fel gwelir gan rai yn ein gwlad, Gwnaeth hyny i fawer wir droi yn iJdiruestwyr, Trwy yfed t,lr s, thach, ni cbawsant lesbad. Am byny, gofelwch fod genych yn barod, Y goreu o gwrw, n:ch gwirod yn bur, Na fydded un sylwedd amhur yn eich diod, Cadd liawer ain gymysg en cospi er cur. Arferwch syberwyd, 'docs dim at lanweithdra, Eich tai, a'r boll lestri, poh peth fyddo'n lan A hyddwch yn serchus i bawb fel eu giiydd, Rlw'we\¡ le i'r dieithriaid yn nesaf i'r tan. A bydded lie addas, i ddynion yn barod, A fyddo yn cynyg am farclmad neu flair; 0 cedwch bob ainser welyau tymherns, Rhag dyfod eich gwesty i haeddu drwg air. A bvddweh o!a!us i'r rhai fyJdo'n teilhio, Gwnewch bawb f%lddo'n galw'n gysurus, a cUytl, G-weinyddwch yn ddidwjll, gan ruddi poll groeso, A pheidiwcb a gosod eich tai yn rhy ddrud. Na cbadwer benywaid anniwair, mewn tafarn, D'oes dim wna'ch cymeriad yn î., yn y byd, Na goddef neb felly a haedda'r cymeriad, Pan weiir rhyvv arwydd, achuber mewn pryd. t Ni d,lylech cbwaith oddef neb dynion i feddwi, l Hyn godai eich enwau ynghylrif-y wlad, Hen arfer gwestywyr, lIedd gyru'r holt ddynion I feddwi os gallant! O bydded gwellhad. Os deua rbai ejeiil, yn feddw o rywle, Na roddwch ddiferyn o ddiod i'r haid, Er nchub eu bywyd, gadewch iddynt orwedd, Nes deuont i sobrwydd, os felly bydd rhaid. Yn nesaf, yr AMSER, rhaid sylwi ar hwnw, A gwneuthur iawn reol, a'¡ chadw yn dag, Na rodder auogaeth, na lie i neb yfed, Y nos yn eicii -wesdai, pe eti (,,e,,r. Mae'n bryd i bjb dynion, beth bynag fo'u galwad, Fod gyda'u teuluoedd cyn dvfndcr y nos, Wrth fod mewn tufarndai, ac allan o ainser, Ceir liawer o wragedd yn tynu yn groes. fan ddel y teuluoedd ynghyd at eu giiydd, N'd dilyn drwg oriau, yinrvson sy'n bod Am byny, dafarnwyr, na fydded achlesu, Oiid cedwch at ainser, os perchwch eich clod. Paham mae eich masnacb yn waeth napun arall, Vnghyfrifathrawon, gwyrgloywon eill gwltld 1 A) nid am ddrwg foesau, a'r ercb aanuwioldeb, (lan sathru yr Arglwydd dan drad Tr,y gaew,ii agored eich gwestai y Sabbath, I ddynion i feddwi, heb ddyehryn na braw Diwygiwcb, a ruathrwch bob rhyw afrei-laeth, ("y Innweb hlcli giiydd i gvd fel nn Haw: Gwneweh gvngrair diysgoif, na ti).%Iii,ulj ddiferyn I neb ar y Sabbath, o ddiod bytl) mwy; j li, bltiv lod rhyw ddYlljon ar d.larf..d am tlan)"ut, A byddwch gymedrol, wrth ro'i iddyilthwy. Fel hyn ceweh esmwythdra i'ch cyrlT a'ch meddyliau, Ac adeg i ddyfod a'r Bibl i'r bwrùJ, Ai ddarllen i'r teulu, a mvned mewn amser, l'r ysgol SaùhallOl, ac hefyd i'r cwrdd A bvddwch yn ddidwyll, rhinwecMol, a tbirion, A"cll cais am ledaenu'r efengyl trwy'r byd, Ap yna fe'ch perehir gan bob dospartbiadau, A'eh cvnvud mewn masnach a fwy-fwy o byd. Yn drefiiusy byddoch oil yn eich teuluoedd, Ae oil yn grefyddol, acaiddgar j'r gwaith, Er lies i Ill. Willia, gwasnaet ljwrll eieh cenedl, j A bddwch va ddewrion i golcJd eich iaith. j Yn nesaf. cymlu'Uaf eich sylw many:af, Yo 1\esaf.c\mJII'!1afei<¡ s'¡wmany;af, At Yr Els TPr).')F?ODAL vii eicli tai, (h(dwcil bob amser fod yn y P?Hgi.rau, ? Er at;il pllb boced, ymryson, a bai i I)ewiswc!) destnnau a fy ldo'n wir deilw ng, j A pbfddivvcb cyfyngu i fesur na rhif, ^"el gailo'r llenorion a'r beivdd gyfaasoddi, Gan ollwng yr awen i'w hciien fel l!if. k !ithrinwch fVawdgarwch, onestrwydd, n rhixwe?d; Uwil'ioneùd, a s?hit'ydd, a cnaria^i fo n ben, t?'d bmid't.ha.'HwydJiiUtt.ar?ich vuulrechiadau, )?% Ac am eich achuulo1dn dYWè(hf, A}IE. ('VMEDBIILWR, | (FF MR. JOBS Rars, PISSYBAUA.S.) :\L\RWOL-\ETrI Y PARC If. D. ftflys STE- I'IIAN, AC () %Vil.INll-)(J(-iloN Y C YEUR, YN 18^2. Rbifwvd gan angau rhyfedd,—un arad ilivn yrwyd i'r dyfnfedd Gwaulwm yw De a Gogledd, Athraw o barch aeth i'r bcdd. Dcwi enwog adwaenid,—fel wG ion, Eel gwir garwr rhyddid j i)?noet!)i?"'ip"btid, A 'gartti—fc'i'?awrgoid. Irithwr o ragoriaethau,—oedd Dafuld i I Difwleh ei wybodau; I Dyn llawn, oedd iawn ei ddoniau, Tlwy'i Icir ddysg na Ilcmawr ddau. Duwinydd na adwaenir,—un o'i uwch Na'i well IIi ddan')sir; Ei fawredd aglodtorir, Sai ar ei ol amser hir. Ambidi un niawr, raawr am oes,—y ceir cf, An«icr vw <» ciloes I Derfydd ci ddawn—dawn od oes, Ali ellvv ciiiioes. Ond Dewi fu'n fri i'r fawr iaith,-fu'n dwr, Fti'n dari,-tn mor berfl';iitli Bydd e fel yn byw ddwvwaith, Byw'lJ ei ocs a byw 'n ei waith. Ei ran o b'H'nnu'r einioes,-a g'flfoJ.I, A gofid a'i dromloes Ond galar na (Iilr waewloes, Mwvni ddaw—mewn newydd oes. O daw angau fel y dringodd, —at wyr, I'w troi fe frysiodd Ped- ar- o werth 0'1) pan dro.ld—heblaw fo, I'w syn oer ogo'—Sion a rwygodd. Aeth Daniel dawel a rlilvyd,-i'r bedd, (i,vro bircii (lr.,yli f vwvil A Morgan,—dyma ergvd !— gwr ffyddlon, O dan ei goron, roed yn y gweryd. Enwog lemn a fa'n gwywo,—yn hir l' Tra'n aros ei arr.ao A Thegid aeth 1 W og-o, 1 Er ei ddysg a'i fawredd o. Blwyddvn na hn hil Adda,—yn gwel'd Ei gwarth yw hon yma; Yn boenus pawb a'i fici.wa-v fhvyddyn Y cwympai'r gelyn hen eampwyr G walia. lfun,.N.ch fy itiro(lyr anwyl,-yji araf, Gwna ereill eich gorchwyl — E rwygir bedd ryw egwvl, I Ceweh godi i gyd, eevveii gadw gwyl. CALDlJFRYN. Y Parch. Daniel Jones, Llanlleehid v Parch. I Morgan Howel; y Parch. Evan Jones (Ieuan Gwyn- y Parch. J Jones, (Tegid,) M. A.

I CYFANOVDIAD Y GY31RAEG.

[No title]

_-.oa - - - .-I KODIADAU "MEDDYL1WR."

AT DIRFEDDHNNWYR. -I

"TYDFYLYN" EtLWAtTH YN Y GOJR

COIANFA DDIRWES l'OL GVVYNEDD.…

[No title]

-_ _..:.s-_ -_ - -EISTEDDFOD…

[No title]