Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I VR 3THOHAUAU.i

YR -ET I - _i-THOL.!ADAU.…

LL,\VGIIW0i>R\VYAKTII YN DERBY.…

i YR ETHOLIADAU GWVDDELIG.…

! GWROLDliB MEDDWL.

News
Cite
Share

GWROLDliB MEDDWL. Y mae llawer nn o'r ymgeiswyr wedi J!\V vddo farchogaeth ar ysttlrm terfysg y bobloedd yn lIeli lew yn ystod yr ethoiiadau presenol. Oud efallai inai yr un a hvyddodd yn y dull hwn oreu oedd y cyfreith. iwr Guydideiig o'r enw Mr. Charles 0' Connell. liaeli- hanes yu cael ei adrodd fel livii vn y papurau Gwyddelig. Wedi hyny, dapth Mr. Char!es 0' Connell yn nilaen, yr h .vn a dderbyniwyd gyda hwtiadan. Arol cael digon o seibia t i ni allu ei glywed, dywed- odd—Mr Ueliel Sirydd ac etholwyr tref Ennis (hwt- iadan)—Mr. Uehel Sirydd (hwtia-au) — Mr. Uchd Sirydrt ac (hwtiadan) —Mr. L'chel Sir.i.dd- Mr. Uehel Sirydd — Mr. Uehel Sirydd ac etholwvr tref Ennis, yr wyf (hw tiadan). Wel, mi ddechreuaf eto—Mr. Uehel Slryrld ac cthlilwyr tref Ennis, yr wyf yn meddu vr aurhydedd o gvnvg i chwi ryddha. wr evhuddedig ei gvhuddwvr (hwtiadau, hysiau, a therfvsg. mawr) Wel, mae'n rhairl i mi ddechreu eto—Mr. Uehel Sirydd (ycbydig o derfysg). 3Ii ar. osaf yn awr hyd nes y hyddweh chwi wedi darfod, ac yna mi ddechreuaf drachefu. Ceisiodd yr offciriaid Pabaidd ag oeddvnt ar vr e*. v ri.ii oe,idynt )I[ yn eistedd vn ymyMr. J. D. Fitzgerald, ac air y chwith i'r Lebel Sirydd. tra yr oedd O'Gorman Mahon y diweddar aelod yn eisteud ar ei ddehtulaw, ac anerehodd Mr. Michael Hyncs, cyfreithiwr y bobl. gan en eynghori i fod yn dilistaw, ac i beidio peri un math o aflonyddwcti I'r siaridwr. Yr Uehel Siryild.— Eorch yn ralaen yn awr Mr 0 Connell, os gwelwcb yn dda. Jfr. O'Council.—Nac af, Syr, tra bvdd y murmur !leiaf vn y Ilvs. Mr I rt:htl Sirydd.— Yr wyf vn erfyn arnoch chwi bobl Ennis i fod mor ddistaw ag sydd modd. Yr wyf yn bur siwr mai dymuniad pob un o honoch yd- vw rhoi ehwareu teg i bawb ac yr wyf, gan hyny. yn hydcra y by"d i chwi wrando pob boneddwr a ddaw yn irll,ien ileii hanerch (cymeradwyaeth). Eweh yn miaen,gan hyny, yn awr, :1r O'Connell. Mr. O'Cornell.—Mr. Uehel Sirydd ac etholwyr Ennis,yr w\f vn meddu yr anrbydedd o gynyg i chwi rwldawr cyhuddedig ei gvbuddwyr ("uehel waeddi na, na," a therfysg roan r) Mr- Uehel Sirydd, yr n-yf yn meddu yr anrbydedd o gynyg i chwi ryddawr evhuddedig ei gyhuddwvr — vr w«f jn meddu yr an- rhydedd i gynyg V clvn a go. odd ei law ewynog ('cllel va (awtiadau mawr). Mr. ftliel .-iryc.d, yr Wvf yn galw arnoch i fvnv gwrandawiad ) mi, neu ynte go. hirio yr etlioliad hwn. Uehel Sirydd. Gwyr Ennis, os !na fydd i chwi beidio nflonvddu, rba)d ) mi hi,io yr emoiiad hyd ryw ddiwrnod arall. .?.. <3'C?.?/ Mr. I ehel Sirydd, yr wyf yn '"?? yr nnrhydedù ? ??"? (i?'s, Beth am v £ 1'0 Charley —hwtiadan). ?'- ??""?— Wel' mi drciaf unwaith eto. Crrr/ ?' «i■rydd. — Ie, ?p-np?h os gwe)wch yn dda, a jyr.dvxcn gystal a myned yn miaen o'r man y darfu a i)y(ld-,vell gystal a ?vnetl yn valaen u'r tdan y darfu ?-?""?—Na, Syr, osa??nyddir Hrbaid i tni g'i? dcehrenyn y deeh eu. Wi l vnte, dyma gyn- vg arni unwaith e'o (llais, yn siwr ni vvyddom o T)WY yr Yna et, mac'n rhaid i mi ga'd dechreu o'r newydd. Mr. Uehel Sirydd (lIais 1 ref 11, trefn, yn awr feclmyn). Yna eto Mr. Ueh- el Sirydd, dyna aflonvddiad ychwanegnl. Mr. I'chel Sirydd. ac etholwyr Ennis, yr wyf yn meddu yr an. rhuiidd o gyoyg i chwi ryddawr cyhuddedig ei gy. i,r -y dyn a gododd ni lqw evynoz, a(, ;A ar- ferodd ei dafod Inawdl j ddnllio v cadwinau h,-n-f ag 'eddynt u'r blaen yn ciii ll^fttheiro, &-c., &-c.