Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-=- >- At Ein Derbynwyr. j CTHOKTSDITI yv Amserau BDB WYTHO, Y m8 wedi (Ii fath. taotti, fel v gellir ei gyfejrio yn dclidad i tmrltyw bartli yn y beyrnas Gyfuuo1. Ei bris sydd f" 1 y caalyn BI.AFX-DAL,—15s. am fl -vyddyn "=?. Be. am Inner bUvyddyn 35. 9e. am flwVtt(Iyn; 7c3.(3c. a-n li,,tner 1)1-,I,Ivli Yn; 8s. (3c. am hai?er blwyddvn 4s. :k. !1m cUwarter blw tn. Ni waeir un sylw o tirehebion oddiwrth ddyeitviaid heb flaen-dal. Cyfriirier vrarchebion (ortlrrx) am yr A'lisrran i Mr. Jr.kn ZJoifl. Amserau Office, 17, Queen Anne-street, Laxrpool; [Lt: oit sydd i dderbyn yr holl daliadau. Gellir uiit'ou posture stumps (ceitiiogan) am 7s, tic. :t than hyny, ac Arci.tebi.)u (Pust Office Orders; am symaa uwchlawbyny. Nia gallwn sievhau yr an- fonir rhifynau yehwauegel i neb oddioit.hr i'w liareliebiou ddyfod i law ddeiiddvdd o leiaf, cyn dydd ei gyhoecldiad TRACT, Y LLYTHYHAU _R AKCHEBION" AM AAIAJF.—Disgwylir i bob j/ohebydd a derbynydd dalu traul cludiad ei holl lvthvr- aii ynghyd a threul v Post Office Orders. Cofier, 09 na hydd i stamp cvfati bol i doll y llythyv gael ei ddodi arno, y gorlvdd i'r derbynydd dalu toll ddeiibi iieti beidio derbyn y llythyr; gan lla dderbynii arian yu rhng-dal yn v llvthyrdai. ADNEWVDDC 'J ALIAN.\u.—Er mwyn i N derbynwyr ddeall pa bryd v bydd eu t Jiadaa i fyuy, rhoddir v rhifyn ulaf oud un 0 bob rhagdaliild inewn amlen fden, yn lift till- wen, a dialler mai y rhifyn nesaf fydd yr olaf, os na aduewyd.lir y taliad cyn cvhoe ldi y rhifyn canlynol. Caniateir yr elw ari'tn.-l i ddosparthwyf. DALIEP. SYLW.—Bydd pob Neu-yddiadur a gyfeirir i wlad drainor, neu i Diefedigaeth Frytanaidd, yn ddarostvngedig i gael'ei atal, oddieithr iddo g"el ei roddi yu v llythyrdy o fewn •aith niivrnod i ddydd ei gyhoeddiad. AT HYSBYSWYR. Gan mai yr Amserau ydvw y Newyddiadur helaet.haf ei gylchrediad yn y Dywvsog- aeth; v fa yrlyw y cyfrwng- goreu i gyhoeddi Hygbysiadau yn mysg y Cymry, Cvhoeddir unrhyw hvsbysiad heb fod uwehlaw tj llinell am 3s. a 2e. lun bob llineli (yn cymvys tua 60 o lythyrenau) ychwanegol. Llt'iheir y prisiau pan fydelLs yn mynychu cyhoeddi yr un Hysbysiad. | TO ADVERTISERS. I The Amserau being the most extensively circulated N'ews- paper in the Principality, is the best medium for publish- iii6l all of Advertiae- ments among the AVelsh peo- ple. The terms ftrelow :—^ix Jines and under, three shil- Ii and tlW pence for each additional line (containing about :;0 letters). Discount will be allowed un Advertise- IJ1enb repeatedly inserted.

I VR 3THOHAUAU.i

YR -ET I - _i-THOL.!ADAU.…

LL,\VGIIW0i>R\VYAKTII YN DERBY.…

i YR ETHOLIADAU GWVDDELIG.…

! GWROLDliB MEDDWL.