Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. I

-YR ETtiOLIADAr.__I

ICYNYRCII YR ETIIOLIADBU.…

Y SENEDD NEWYDD.

!YN Y SENEDDI , j YMNEILUWYR…

[No title]

LLWGRWOBRWYAETH. I !

AT AMAETHWYR.I

News
Cite
Share

AT AMAETHWYR. Yr wythnos ddiweddaf cynhaliwyd arddanghos- iad y Gymdeithaa Amaethyddol Freiniol yn Lewes. Yr oedd y peiriannau amaethyddol a ddnnghos- wyd yu dangos gwelliadan ar y blynyddan biaen orol. Yr oedd Mri. Garrett a'r mab wedi gwneyd rhai gwelliadan gwerthfawr yn ngwneuthuriad y peiriannau medi Atnericnnaidd; a hefyd vn dangos peiriant hollol newydd i wasgarti gwrtaith. Goliir barnu am bwvsigrwydd y ddyfais hon pan gofir fod gwerth 10s. o iawn yd yu ddigon i erw o dir, ac mewn cysylltiad a'r swm hwnw sydd yn cael ei roi allan, fod trnliau (drills) wedi dyfod i arferiad cyffredin, tra nad oes ar gyfer gwrteithiau ysgeifn y rhai a roir i lawr ar gost o 30s. yr erw, ond un peiriant wedi ei ddyfeisio i'w gosod yn gyfartal ar y tir. Y mae peiriant medi Mri. Gar- rett a'r mab yn debyg o beri evfnewidiad trwyadl yn ngorchwylion cynhauaf, oblegid y mac yn tori pob matb o gnwd yu liawer mwy uuiuwn a rheol- Aidd nag y gellir gwneyd â'r dwylaw, ac y mae yn j gweithio yn ol aor a banner mewn awr; feily y mae nid yn unig yn rhatach na ilafur dynion ond yn gwneyd y gwaith yn gynt, ac y mae'r amaeth- wr o ganlvniad yn Ilawer llai dibyuol ar y ddau lleth itnSIGr hvny, set'tywydd a dwylaw cvnauaf- aidd. Oyfrifir fod dim liai na 1500 o'r peiriannau hyn wedi cael eu gwneyd yn y wlad hon yn nghorff y flwyddvn ddiweddnf, Cynhaliwyd y ciniaw ddvdd Tau diweddaf, j larll Dulcieyn y gadair. Siaradodd Chevalier Bunsen, cenad Prwsia yn llys y Frenhines, yu nghorff ei araeth fel y canlyti Os nad wyf yn camgymeryd, y mae mwy nag uu ymfudiaeth wedi cymeryd lie va mysg cenedloedd ag 'yJd wedi newid gwyneb y ddaear. Ac yn awr yr ydym yn gweled yr un ymfudiaeth yn myned yn mlaen yn y chwaer-ynys. Etc nid ydyw y bobl yn cael eu gyru oddiyno trwy allu dyn, oblegid y mae y wlad bon yn rhoi iddynt gyfreithiau cyfiawn a gweiu- yddiad teg o gyfiawnder. Oud mown canlyniad i'r ymfudiaeth bono daw yr amaethwr Saesonig i mewn, a chyda'r amaethwr Saesonig arian Saes onig, diwydrwydd Saesonig, trofn Saesonig, pardi Saesonig i'r gyfraith, ymdiiiricd bardd y Saeson yn eu gilydd, ac nid oes dim limheune.th na fydd dtiwioldeb a chariad Saesonig at y wir jrrefydd yn |I d'l :;) v J eu dilyn." Arg. Paimcrston, pan yn cyleirio at g^ano fel gwrtaith.a ddywedodd nad oedd ganddo un amheu- aeth na fyddai cynycid a gwelliant y wyddor o fferylliaeth, a'i cbymhwysiad at aaiaethydd^aeth, yn gwneyd yr amaethwr yn llai pryderus mewn perth- ynas i'r guano hwn, ac yn lie danfon i'r ewi- arall ir byd am wrtaitb, y gallid cael rhywbeth, os nad yn llawn cystal, agos felly, o fewn can liath i'r. trigfunau. Clywais, meddai, "rhyw un yn rhoi darnodiad o faw trwy ddyweyd nad ydoedd yn ddim amgen na pheth mewn lie na ddylai fod. {Uchel gymeradwyaeth ) Yn awr, y mae y haw sydd mewn trefydd yn hollol gydvedtlu a'r dar- nodiad hwn. Dylai y baw ag sydd yn ein trefydd fod ar ein maesydd, ac felly gallai y wlad buro'r trefydd, a'r trefydd ffrwythloni'r wlad. i'Gymerad- wyaeth.) Yr wyf yn cael fy uhueddu yn gryf i feddwl v gofalai yr amaethwr lai nag y mae am guano Pern. Gwyddom fod deddfau natur neill- duo], a bod v rhai hyny sydd yn troseddu y deddf- au hvny bob amser ya dyoddef mown canlyniad. Yn awr, un o ddcddfau natur ydyw, nad oes dim vn cael ei dclinystrio -nad ydyw sylwedd neu fater vn cael ei ddadelfenu, ond yn unig o gymeryd ffurf newydd, a bod yr holllfudiau yu ddefnydd- iol i'r Iii] dclynol. Yn awr, yr ydym ni yn esgeu- luso y ddeddf lion. Yr ydym yn gadael i'r syl weddau hyny sydd yn dadeifeuu eu liunam i ein hawyrgylcb, i duyfetha eiQ biechyd, ac i achos marwoldeb anamserol. Pe gellid dyfeisio rbyw ddull trwy ba un y gellid cymeryd y sylweddau hyny sydd yn anmhuro awyr y trefydd i fhv.yth- loniyparthau cyrnydogaethol, yr wyf yn credu nid yn unig y byddai yu well o ran iechyd pob] y drcf ond y derbyniai yi- amaciliwr lawer iawn o les i'w logell mewn canlyniad. A gwyddoch fod yn rhaid fod pob un sydd yma, ac wedi meddwl am y peth, yn gwybod y goliir r,efydlu ti-efniazit i ddwyn gwrtaith dyfrol y trefydd i ychwanegl1 eich cnydau am lai ogost nag y gellir cael un gwrtaith o guano Peru. (Gymeradwyaeth.) Yr wyf gan hvny yn eich cynghori i feddwl am yr arwyddair fod gvvy'uodauth yu allu."

I SWYDD AYR.I

[No title]

MARCHNAD YR N L). LIVERPOOL,…

I SIARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

I-j CANOLURISIAU YMHERODROL.

1 LONDON CATTLE MARKET.

I I LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

: PUICES CFRRET IN LIVERPOOL—19

METALS.