Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Y DYN PECHOD.

News
Cite
Share

Y DYN PECHOD. o lwynau yr Olyniaeth disgyna'n ffraeth a ffrom Cyfrifa wrtb ei berson blant dynion megis torn! Wrtb ysgil cristionogaeth duwiolaeth y daw ef A'i aid yw yrndderchafu a gwrtliwvujl)ulr tict. Am daflu Crist o'i fawredd a'i freiniol Orsedd fry Trwy frwydro ftl teyrnfradwr mae'i nod hudolwr du, I fod yn dduw ar ddaear a'r nefoedd laehar le A tfrwyn yr holl awdurdod i fad yn eiddo fe. Boll allu gwrdd ellyllon g&'n union at ei ndd, Idite rhesau'r at gvfrwvsddrwg (ilr dufi-g wedi firenh inoedd yn yragodi, gan ymgynghori 'nghyd Yn erbyn teyrnas Iesu, am ei dybenu o'r byd. Dnw dreigiau, eirth, a llewod, rhai parod i greu poen, A theirw Basan ato, i riio ar yr Oeu, 0 A chynorthwyo'r Bwystfil, anghenfil hyll fy nghin, Xr hyn i Grist a'i ddeiliaid, un niwaid byth ni wni'o. dyn pan noetho'i ddannedd, a'i dafod, ryfedd ran' Ltitra dywysogion yn fudion, yn y fan, ir wlad a'i gwrthwyneba a syrlhia gan ei sen, A cboron Brenin difraw, i'r baw oddiar el ben. J cydwybodau beidiant, ymwywant dan ei iau, Pe bair adferiad Uygredd, ond rhinwedd farwhau; At rodres ymerodrol, hawl ddwyfol arddel H, Ðeil draw neu ettyl droion, si wrnciun sir y nêf. Pe daliai ryw Mn filwr o Sion dwr ein Duw, Rhaid iddo ddadgvffesu, neu caiff ddybenu byw farw ef a fwrir, hebryngir gyda brys, Oa na bydd ostyngedig, i'w anfl'aeledig Ifs. Ystangciau, a fFagodau, mawr din ac arfau dur ydd ganddo i argyhoeddi, a lIâdd drygioni gwyr; Qwna genedl yn rhagrithwyr, neu yn anffyddwyr ft"cJJ I Olin ado'r wiad i gethern ail uffern ar ei ol. F. gais droi clfidd yr Ysbryd i rydlyd golli'i rin, 4g arian myn ei wyro, neu faw, a by to'! fin; rawl nadderbyn slliau ei athrawiaethau 3, «Ue hvvnw'n Sisuiaticiad, neu Hereticiad, ho I fliysbryd drwg cythryblus,fu'n gwneyd arswydussain rtb ddod o blith y beddau, ya uyddiau 'Dlutid a nain, luehio'r saint a cheryg, neu ffyrnig ai-fer ITyn, Oud heddyw am ei foddio ceir ganddo fara gw)n. 14ig edvn ac ymgoda, adeinia, i Ie Duw, Wae'n Arglwydd ar gydwybod, a liywydd tafod yw Mim-r siom yw yuiresymu, ynigegugydag ef, o ran fo ga'dd awdurdod, oddiuched meddai ef. Jlewu gwenwisg edr s,inddangos i fod iio plantos plwy, A het dair cwalc er dyfod, yn h yood gyda hwy C,asegra glych, & gwaliau, y lletuau yn ngwvdd llu, Wmmysgu Cristionogaeth h dwfu luddewiaeth du. Ifae'n ffugio rho'i o'r Ysbryd GUn, byfryd i'n glanliau A gwtchion riuau gwrachaidd rhy ffiaidd i'w cotfau; Ac befyd maddeu pechod Ali dafod bydd y dyn. tr &as gwyr aiab yi'agddu drwy brawfam hyuy'i hun. 0* niaban ro'weh dan ddwylo y lIelo yn y Han, Ailnir ef drwy rinwedd ei fysedd, yn y fan, Itr na fedd Naman euog i'w hunan grachog groen Ond Abnaa Pharpar chwedlau, cyflyriau ing a phuen Pan byddo'n curo i fyny, i grafu byddin gref, Illestln at gyrawysder, sydd ofer i'w swydd ef; O. gwerthi dy gydwybod, i fyw a hod heb un, I Oeuias diliegwyddor, agura'i ddor it ddyu. Os daethost i'r Olyniaeth, gwna triniacth hon y tro, Jjyt bellach mewn awdurdvd, hyd feddrod boed n fD; hitt ydyw gllyr heb huno, pe baent yn inarn y wiid, "or dduwiol ac Elias, ond siabas (lifesad. j Try draw, ac ni fyn weled, ystyried gras na dawn, ?ed dyn o daa awdurdud ei ddefod, a bvdd iawn; 11 Idd agoriadau'r Wi?ne, ac UITero, 14 sydd iwtu ;"th wrg,s yr ym?eisydd, fel '?pienydd uutchcs p l wm. I wneuthur cyfammodau, a dod O'a rbwyman'n rhydd, I CYllleryd llw, R'i dori, ei dori yr an dydd, ldd dyn, neu ,i ysgvmuno, os bydd o gredo'n groes, •^Toi'n lieidr, neu odinebu, a meddwi aua ei ces. I fath yw rhin Olyniaeth, a'i mawr ragoriaetb gaed, ¡ j ^ipblttut wuint liya fleb dd.*blo nA diwyao tried h Pyn brwDt a digydwybod, ymosod ar ci mur, biiynwr Corah a Dathan, a inab Satan sur. » gelli fy narllenydd, gael crefvdd o ddilo grAn "a chyrhacùd lachawdwriaeth, ond drwy'r Olyniaeth U; H 1Fbyd nid oesond cecryn. gwyd lef i'w herbyn hi, hon nid eir byth bvthoedd, ïr nefoedd am wn i. i yna, y Dyn pecbod, fu hynod yn mhob oes 4r fae, fel gwrthwynebydd, i grefydd Crist a'i groes, J HiiAuh goeg ddi.chlinygol, olynol, daen ar led, Nid yw und dull i dwyilo, er ciino gwledul-i cred. ^ae'n anfon ei genhadau i hau y dyddmu hyn, '4 thaeitu ifieg,ld ry d4i gau Wen y ~F)yn Gitn gydio at ei gad?yn dJuIenim ribyn res, I.w casglu bu m?r ddichlyn, a mochyn dan bren mea r iddo ditlau, i'r hull Orseddan sydd, I *ob inawredd ymerodrol, fo'n tlafriol deg i'w (lydd; I At hyn pe btili gartretie, a'i satle yn y ser, Fe ddryWr heb waredydd yn nydd digofaint Ner. I ?rtAo a burotowyd, ?yneuwyd gan y nef I *_p&rddu, hyU a'r poeuau, 'r ol au?aa yr A ef; I d&!add Duw a'i hei? i'r ddalta hou, ryw ddydd, ?* yna ar .i gopa, dyfera'r Hid a fvdd.  1851. -()- I 0 Hlcw DURFEL. I i

I WAI-TER COFFIN, ESQR. !

tJtNTLLION AR FFAELF.DIGRWYDD…

I -GOHEBIAETH.

iAT ETHOLWYR SIR DDINBYCH…

! BWHDEISDREFYDD CEREDIGION.…

Y DORTH FAWR AM BYTH. I

YMFUDWYR I AWSTRALIA. I

"TYDFYL YN" EILW AITH YN Y…

EIITEDDFOD MERTHYR TYDFIL.…

NE WYD DION CYMREIG, ^

Family Notices