Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 ??. ?- t?O???U YMPFDOIL LIVERPOOL "A?AWSTRALIA. SEFYDLEDIG YN Y FLWYDDYN 1848. Llongau Tunellau Yn myned i Yn notio OTTII.LIA 1350 Forth Philip Gorph. 14 THOIJWALDSES 1300 Porth Philip 20 PANOLA 1700 Porth Philip Awst 1 KEHALEMIA 1400 10 ANNA BAWLONA 1200 20 WALLFISH 1400 Medi i GENERAL LINT 1400 10 MEKCUEIUS 1000 20 COENELIUS HAUTMAN 1200 Hyd 1 Y rhai hyn oil ydynt longau o'r dosparth cyntaf, ac yn cy- mervd ymfudwyr i MKI.BOURNE aGEEiosG. Y mae ynddynt gvfleusderau rhagorol,—Yn cymervd Meddyg' ar y bwrdd-ac Bid oes ymfudwyr yn myned yu yr Is-gahna. Ymofyner a JOHN S. DE WOLF & Co.; neu a JAMES M. WALTHEW, 9, Tower-chambers, Liverpool. Goruehwylwyr, 11. & H. DAVIES Menai Bridge. Swallow-tail" Line. LLON;;FU"DOL < E LIVERPOOL A NEW YORK, T rhai a hwyliant ar y 6ed a'r 21am o bob mis MEDDYGON PROFEDIG AR EU BYRDDAU. LLONGAV. NEW WORLD. LIVERPOOL NEW SHIP. CONSTANTINE. ALBERT GALLATIN. QUEEN OF THE WEST CONSTITUTION. ASHBURTON I "LLYWYDD. Knight j Gardiner iBunting Delano Delano.j Britton I J.M'WHUam Ifull I I NOFIO. lflOO Gorph.21. 1260 i Awst 6. loOO A Wöt 21. 11500 1 Medi 6. 1000 Medi 21. 1350 Hvd. 6. I GOO I Hyd. 21. 1150 j Tach. 6. MRI. BOWMAN, GRINNELL, a'u Cyf., a ddymuna hyapysu fy cyhoedd eu bod wedi gwneyd y darpariadau goraf gogyfer a tnrosglwvddo Ymfudvvyr i'rTaleithiau Uneclig. A hvderant fod eu trefniadau yu gyfryw ac a rydd pyfiawn foddhtd i'r Ymfudwyr trwv sicrhau eu cysur tra yn eu Llongau. Afreid- iol ydyw hvspysu y rhai ydynt yn gwybod am y Hongau Am- encanmcld-eu bod y rhai goraf, lielaethaf a chyflymafa hwyl- iant o Liverpool, mewn gwirionedd nid oes ond ycbyclig iawn longau yn gyfartal a hwynt, oblegid y maent agos oil yn newyddion, wedi eu hadeiladu yn y modd cudurnaf, ac yn cad eu llywyddu gan ddyniou medrus, profedig, a dyngarol. Y suae yr iechya a fwyuha yr Ymfudwyr ti-a yn y llongau hyn yn brawf diymwacl o'r gofal a gymepr gyJa hwynt. D,Lr perir er-naint, eg a K l i gydet hwylit. Darperir oymaint, eg a ofVnir yn ol y gyfraith o ymtiorth i'r Ymfudwyr tra parhao eu mordaith. Gall y rhai nad yw yn gyfieus iddynt fvned i'r Swyddfa cyn yr &deg yy llong yn cyohwyn, sicrhau eu rlucliad trwy anfon XI o rag-dal mewn archeb ar y Llythyrdy dros bob un a fwriadai gael cludiad. Gellir cael gwybod swm y clad-daliadau vn mhob rhau o'r loBg trwy ymofyn a BOWMAN, GRINNELL, & Co., 5, Regent Road, Clarence Dock, ) ac 83, South Street, New York. LIVERPOOL. L D. S. Gall yr Ymfudwyr a ant gyda'r llongau hyn gael lie i yetorio eu clud yn rhad, mewn ystordy gerllaw'r swyddfa. g- clud-daliadau gycla'r Llongau hvu a gesglir yn ol 4 dollar, a 80 cent y bunt. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. Hwylia y Packets o'r Dosparth Blaenaf ????. cQnlynol, ar eu dvddiau penodol, fe] isod w??? I NEW YORK, LLONGAU. LLYWYDD. TUNF.I.LAU. 1 NOFIO. "WATERLOO Harrey 2000 26 July BEJNAMIN ADAMS.Drummond 2000 1st August PROGRESS Chano 2500 <5 „ BOSCIUS Eidridge 1808 11 A'r Packets canlvuol yn wytlmosol trwy'r flwyddyn. I BALTIMORE. Merrill 1600 15th July FLOKA M'BO.VALLD ..Mi.skellv 1^00 I AVVkSTRALIA. j 1>elta 1,500 i MELBOURNE July 20th i KOSSUTH 2250 i „ Oct 1"t CON'TINLNT O000 i" Oct ljtll I PHILADELPHIA. j 8ANA,CK. Maloney lnro Atit, I t, WYOMING Dunlevy 1108 Sep 12 TUPCARORA l'iir ,.y };¿:j2 Oct 12 TONAWANDA Julius ):300 Nov. ig MAE y L1ong'u nchod o'r do&parth mwyaf. vn -LvJL cad eu Uynyddu gan ddyniou cvfarwydd, y rhai d rv- meraut bob rhagofal i dclwyu yniluen iechyd a chysur v teidi. jj wyr ar hyd y fordaith. Gall rueddygon gael trosglwyddi_ ad caban rhad gan y llongau nchod. CTellii-enel ar bob adeg Ystafelloedd Neillduol i Deuluoedd, neu bcrsonau, a ewYlh-ient fod yn fwy detholedig, a rliaid anfon adneu o XI tab un, i sicrhau berths, i'r hyn y telir sylw dyledits. Citill personau fvdd yn mvned i berfedd gwlad yr Unol Dltl- eithiau. wybod pa'faint fydd eu cost, a gwneud y darpanadau angenrheidiol VlDa i gael eu hanfon yn mlaen, ar eu dyfodiad New York, litb gymaint ag tin diwrnod o oediad, a thrwy hyny osgoi y newidiadau lawer y mae Ymfudwyr yn ago red iddvnt ar eu tiried i New York. Gtliii-rhoddi TiUbarau acliyfnewid am nnrhyw swm arNew I York, yn daledig yn nnrhyw barth o'r Unol Daleithiau, i'r rhai a ddewisant y dull diogelaf hwn o gymeryd gofal o'u hariau Am hysrfcysiaeth manylach ymofyner a W. TAPSCOTT A- Co., I.iYETiPooi, GCJrndlwylwyr dios W. & T. 'L'Al'SiJOTT, New Ycrk. Tulor y UvUiyr^o]?. Ge]lir cae] a Tayscoft s Emigrant* Ovid*" Fonitb JEditiozi trwy nufou chwfch o ivUiyj'-nodaii f tsawpsj am duiio. YMPUDIAETH -???, 0 HUKT!IMADO(r T AWSTRALIA. Y LLONG NORTH WALES, IJywydd, R. PJUCHAIU), 4 HWYLIA yn Yl1ar}n "?? ?'? !?"'?- ? Bortli A. Madoc. vn ui?on-gyrchol i Melbourne, 1 LIt} Philip- Y rnae y llong lion yn uewydd, gvredi ci chadarnhau a chopr. ac yn cludo 4ult o tltl tie liati. mae onw H. Prichard yn liollol adnabyddws l'ol iin a lv\vv(W;ji ion;4iiu g>"dag ymfudwyro Gyniru i'r America. Bydd i bob rhaD or llong gael ei diymhwy*o yn y modd mwyaf gofulus er cysur -i- pliar- oioir digonedd o luniatHh. Uylid ;]e\d \m'd\ni;td buall. C(sir pub cyfanvyddiailau augemheiUiol trwy ymofyn a MR. R. riUCHARO. Majuxi; Ti:ni!Aer,. Portii Madoc. TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE j, UNITED STATES. ????GriON AD COMPANY, No. 2, Tow- FU CKAMBKBS, Old Churchyard and US Wat.er- !?-f:)..ot' despatch fh-st class fast-sailing Am- e,ictti, \v YO??. r?LAUELPHIA, and other Ports of the UNITED STATKS. Thc ad"ulltel!I'? '7./fi'l'd t,, ,hijll'.rr,Ç w'" ;'I!ll'l'atf' R(,ts (If ?.,7 '? ,?  E, rt,?qht, £ t, lilll vass. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their conilorf, and a ltait ful supply, during the Voy.ve, of Coals, Water, and i rovi- 4if the best (quality, according to law. FOR NEW YORK. THE" BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail DE WITT CI.TNTON, Funk IOfili 2ôJuly. E. C. SCBAXTOX, SpCHCM- 1200 ) NIAGARA, Smith !)()O ENTERPRISE, Funk I WILLIAM N'I.I.HON, Cheever 10"0 ABElwn.x, ",f) SHANNON, Wait fOO 'ILAS SPe'ICCr t";0 I MA:tMWX, H?qdley "00 j GOVERNOR MORKTON, Burgess 1300 Wm, RATH1!0.VK, Spencer 1100 LEYIATHAN I Knapp. 12-50 TlcoTiDERooA, Boyle 1100 W. H. HABBK^k, Mavsaall [1110 SIlGef'(1ing OëTHAMPTO". fenow 1 w"> Succeeding IARSER. I Packets. GITT MANNKRINO, Freeman 153-1 KALAMAGOO PRINCETON.Russell 1142 SBNAIOW, CN.iltu "?JJ J?COB A. WESITRVKLT, H,)odi,??,j I.)00 TRU,IIBI,F IRKNE, AN,illiLillis 1,2001 WASHINGTON, Page li'.5r> TJNJVKRSE. liird 1200 PHILADELPHIA SARATOGA, Irask 1-00 1 G,,ds cannot I" rereirrd by the above PacketShips on the ?'r<-?P? day ?K!'?'? under "? c;)-c:?7:.s'??<-? tr?n/e?)-. Freight, engnged, passage secured, and other infomation •btaiued, on application to GUION, & Co., 2, Tower-chfffbPrs, Old Churchyard, and 115, Waterloo-road, I/H ERPoOL. or ELBAS3GH JONES, 45, Union-street. AGENTS IN New YORK, WILLIAMS ic GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have FBEE CABIN PASSAGE flS by sny cf these Packet ships. LLONG YMFUDOL I MELBOURNE, PORTHPIIILIP. Y LLONG AMERICANAIDD RAGOROL MINNESOTA. ???SSS? WILLIAM Ai.LEN, I.lywydd. Wedi ei rliestni yn 800 o dnnelli, yn cludo IMn « dunelli, o'r dosparth blaenni', a-, wedi ei chadarnhau a chopr, Yr ydys yn galw es-lw y rhai ydynt. yn bwriadu ymfudo i Awptralia at y llong hon gaji ei bod wedi ei pharotoi yn y modd goraf, a cheir lluniaeth yuddi ar yr aniodau mwyat rln symol. Ilydd meddyg ary t)wj-ad, a disgwylir iddi wneyd un o'r inordeitliiau cytlymaf. Gellir cael pob gwybodaf Ut o barth y clud-daliad ac angen- rheidiau erailj trwy ymofyn a GUION and CO. 2, Tower Chambers, Liverpool. jaeu ag ELEAZLK .^ONFS, -1:), Uiiioii '•tieet < AT YMFUDWYR /1 -:{ I America neu Awstralia. HOBEKT 25, Union street Liverpool, A DDYMUNA hysbysu ei fod mewn cyfleus il. dra manteisiol iawn i roddi pob eyfarwyddiadau angenrheidiol i Ymfudwyr, ar delerau inor isel, os nad yn is, na neb arall. Y mae R. HUGHES yn berffaith adnabvddus a'r llongau a hwyliant o'r porthladd hwn brou bob dydd i wa- hanol borthladJoedd yr Unol Daleithiau ac Awstralia; a bydd yn hyfryd ganddo roddi pob cyfarwyddyd a alio i'w gydgenedl y Cymry, er eu gwaredu o grafangau twyllwyr. Nid oes dim perygl i neb gael colled oddiar ei law, na chael eu siomi ganddo, o ran nid yw yn gofvn i neb anfon iddo arian y mlaen ond caiffpob un dalu am ei gludiad N,-e(li iddo gael ei foddloni gyda golwg ar y llong, ei le yn y llong, &c. Dymuna H. HUGHES liefydhysbysu Ymfudwyr ac ereill, fod ganddo dy helaetli, cyfleus, ac wedi ei ddodrefnu fel y gallant gael llety cyficus a chysurus am y prisiau inwvaf rhesymol. ROBERT HUGHES, 26, Union-street, LIVERPOOL. AWSTRALIA. DYMUNA ELEAZER JONES, 45, Union Street, L J' Liverpool, hyspysu ymfudwyr i'r wlad uchod ei fod yn alluog i werthu Trwyddedau cludiad yn y llin- ellau isod,—am y prisiau isaf. Iilinell y Seren Wen. Llinell y Groes Wen. Llinell y Belen Ddu. Llinell yr Eryr. Llinell yr Aur. Llinell yr YsgaU. Llinell Xjlynlleifiad. Llinell Fox. Gan nad yw llongau Awstralia un amscr yn cychwYll yn gywir ar y diwrnod penodedig, buddiol, ie gwir angenrheidiol yw i ymfudwyr anfon arian i sicrhau eu cludiad cyn iddynt adael cartref, er arbed traul llety a chadwraeth yma, ac er sicrhau iddynt eu hunain y lie mwya f cysurus yn y llong, SYLWER fad y gweIyau yn y llinellau uchod yn cael eu penodi yn rheolaidd yn olfel y telir arian y cludiad, felly y rhai a dalant olaf a gant y lie gwaelaf, a phe deuai yr ymfudwyr yma lawer o amser cyn cychwyn er sicrhau lie dymunol, byddai traul eu arosiad yn ychwanegu at bris eu clud- iad, diangenrhaid yw dywedyd y bydd i E. J. arfer pob fi_ydd!ondeb tuag at ei gefnogwyr. gan fod ei ym- ddygiadau yn ystod y chwe blynedd diweddaf yn ddigon i sicrhau ei gymeradwyaeth fel goruchwyliwr ffyddlon a phroftadol. Anfonir pob hyspysnvydd vn nghylch v llongau, pris y cludiad, swm yr ymborth a roddir, pwysau y cein y caniateir eu cario yn rliad &,c.. &-c., ar dderbyniad llythyryn cynwys dau stamp wedi ei gyfeirio at ELEAZER JOXES, 45, Union Street, LIVERPOOL. I 1 LLYTHYK ISOD A OYMERWYD ALLAN O!lt CBONICL*. AM Y "IIS PlUJSENOL, YR Inn; A YSGRIFENIVYI) AT Y PARCH. SAMUEL ROBERTS, Bu-rdd y Llong Senator," Afon Mersey, 21fai 18,1852. "AXWVL A PHARCUEDIG GYFAILL,—Pan ar adael gwlad ein genedigaeth, yr ydym oil yn dymuno eyf- lwyno i chwi ein diolchgarwch mwyaf dij'iuint am y gofal a ddangosasoch am danom, a'r diaiferth fawr a gymerasoch gyda ni, er sicrhau i ni bob diooelwch a chysur yn em symudiaa pr^onol. Y mae vn dda genua ailu eich hysbysu ein bod wedi cad ein Uwyr loddloni yn y llong, a'n lie, a'r pris. Methasora a chael allan fod neb yn cael myned mor isel a ni yn y fath le. Ynuldygodd Mr. Eleazer Jones yn nihoij modd tuag atom fel y dymunasem iddo Nviieud. Pe buasech chwi eich hun yn oruchwyliwr, buasai yn an- mhohibl i chwi ddangos mwy o gajt-edigrwydd, Cyf- lawuwyd yr hyn oil a addawwyd yn y llythyrau cvn cycliwyn. Ac yn ycliwanegol at hyny, y mac wedi l'hyn^om a phawb arall. Y mae genym t'ynedta {hatchway) i ni ein hunain, fel nas gall neb dJYlod atom, yr hyn sydd yn gyfleusdra ac ainddiffyn i ni ag- n:1 ddysgwyliasom ei gael. Ydym, diosom ein hunain a'n cyleillion, (cant end dau mewn rhil'edi), LEWIS TIIOMAS, 1Jont. JJ £ 1WK|.I_ IRIJIZW "BEES LUBLEY, Cemmaes. SWYDDFA YFUDIAETH. .1 ?RAIN A I GYF„ 118 A HO, WATERLOO ROAD, ^iSllSr LIVERPOOL. Linell o Longau Ymfutlol o'r fath oraf a hwylia yn rheolaidd 0 LIVERPOOL I BOSTON Ar y heel (t'r Qred 0 bob JIi, ac 0 LIVEPiPOOT. I PHILADELPHIA Ar y a'r 1 bfed o bob JI1.. Cyuwvsa y Llinell i Boston y rhestr gan II-liol o Longau o'r fath oraf, yn cael eu llywyddu gan ddvn- i,)n profedig:— Llony. IJyn-ydd. Tunell. I nqfio. PLYMOUTH HOCK.. A. H. Caldwel lnoo Gorph. 20 PARLIAMENT G. Sampson 1200 Aw>t. 5 DANIEL "WEI-.STER.W.H.Howard 1:300 Awst 20 PRESIIIENT J. Comings 1200 Medi 0 WESTERN STAR.. A. H. Knowles 1000 Medi 20 GEORGE RAYNES 1'. W. Penhallow 1100 Hvd. 5 MOSES WHEELER J. B. King 1000 Hvd. 20 NORTH AMERICA..A. Dunbar 1500 'Kieh 5 I PHILADELPHIA. MARY PLEASANTS Kennard 800 Awst 1 SMACKAOTAXON W. H. West 109 J Medi 1 SHENANDOAH J.S.Taylor 800 Hvd 1 LIZZIE HARWARD.. L. Parker 870 Tacli. 1 Y mae yn anodd i ymfudwyr gael llongau wedi eu cymliwvso yn well na I' rhai hyn. Y mae yr Is a'r Ail gpban yn rhngorol—pob peth wedi ei barotoi er iech- nl a chysur yr ymfudwyr,—a gwasanaetli meddy'g i'w giwl pan bo angen. Ac y mae'r bwyd, y dwfi^ a'r cyU'eri o'r fath oraf, ac yn ol gofyniad y Uywodraeth a'r holl bethau yna, yn nghyda thraul N, glaiiiad vn when y daith, yn gynwysedig yn y clud-daliad. Nis gall y rlmi n fyddatjt, yn ewyllysio myned i Montreal neu Canada, wneyd yn well na myned ,,y(ia*r ],VIA i Boston. Gellir cael pob cyfar- wvddiadiiu angenrheidiol, trwy ymofyn a TRAIN J. CO., PASSENGER OFFICE, 118 S: 110, Waterloo Head, Liverpool, Unig feddianmvyr yr unig linell sydd yn cludo yn rheolaidd i Boston. Steam Comnnication between LIVERPOOL and BCOSTYn. 1, 1 1 ''If I? 1 4c W.- ? 1.4 4 1 THE FAST-SAILING STEAM TACKET THF, FAST SAILING STEA.NI I;PACKET VESTA. I CAPTAIN ROBERT D A VI E S, WILL SAIL PUCTUALY AS FOLLOWS FROM MOSTTS. JULY. 1, Thursday 11 1-3 Mom 2, Friday 12 0 Noon 3, Saturday 1 0 Even Monday 2 0 do li, Tuesday 2 150 do 7, Wednesday. 3 (I d0 H, Thursday a an do 9, Friday -1 0 do 10, Saturday — — ;??]''foud?y.S()?)'orn ei, Tuesday ft 0 do It, Wednesday 8 :io do \'i, Thurtiday 11 0 do j <•>, Friday 11 0 do 17, Saturday 11 ->0 do ['')'MoudaY.iaONoon? TlH'sdRV. 2 0 Enm,: ?1 Wednesday 2 ?0 do ?) 'Thutsdnv.Odo .? n' Friday •' <lo 2, Saturday — — ?'Monday 7 OMcr? 07' Tuesday 8 0 do .27, 8?,o do 57?il:Tliursdiiy H .0 < '| ?' ?. ?nv. 12 't FLLOM LIVF.BI'OOI,. JULY. 1, Thursday 70Morn 2, Friday 8 0 do 3, Saturday 8 30 do 10 0 lo n, Tuesdav 11 0 do 7, Wednesday ..11 0 do 8, Thursdav 11 30 d0 ItL 311 E'll 10, Saturday 4 0 do 12, Monday 4 0 do 13, Tuesday 4,0 do 15, Thursday. — Ui, Friday 7 0 Morn ?7, Saturday 7 oil do lit, Monday 8 30 do 30 do 21, 10 0 (10 12, Thursday 11 0 do 23, Friday 12 0 Noon 24, Saturday 2 0Eveii 2Ci, Monday 5 0 do 27, Tuesday r, 0 do 28, Wednesday 5 0 do 21), Thursday — — 50, Friday 7 30 Morn JI. 8 0 do j, The Chester and Hoh'h"?? '?ihvav SUMion at Mostyn i .??w?ard?ot'theplMeof?Ndlug; and the iraiuio) ?n??dHo??,,??,? FROM MOSTYN TO IIOLYHEAD. M 11. M. H.?'. U.M. At33 M n. 11 1=3 Morn. 2 !» Even. S 3 Even. 7 44 Even At f) 33 'I n- I 1:3 2 ;3, AND rOR ClIFSTEII. ,1. H. M. «• 1-1. H.1II'. At 7 it. Morn. 10 08 Morn. 4 51 Evn. 7 00 Even Coaches and attend the Packet (laily, to convey Fas senpers to all parts of the 11 luciiiality. Goods forwarded per liailway daily. FARESCabin,2s. Peck, Is. 6d. Further information may be had from Mi DN IF;, ,TAIES 22, Un)or-stre. t, n?r the ExchM?. '? 'M, J(iNF-s, ?tati?ner. 12, Tu???n?.?.reet. Liverpool i &ul from m. J. B H' a-z, Agent, Mestyn rJti»y. DODRi: FN; GWAEODSIE YMWilLWYK AC ERILL I WELED Y YSTOR ORAF A'R KELAETHAI" 0 BOB MATH 0 DDODREFN. DRYCHAU, GWELYAU &c. YN — URQUHART^C AI^^SoN^# — —)URQUHART_ &.?DAM SON'S —  .<¡. ? ??DDT !\rC?'"M?) U'SE???T LXVMILPOOL. Y gwcithdai a thai y coed yn Church Lane, a Back Bold st. yr-R ydym yn gweithio yr holl nwyddan ein hunain yn barod i'r rhai a brvnant genym, ac yn dodi lris!au Y arnynt mewn rhifnodau eglur; fel v gwelo y prynwyr ar unwaith v Ludd a'r boddhad a gant trwy ym- ddmed eu harehebion i ni T 1. b. p 1. ,1 vw daI am iehr y sylw manylaf a phr"vdionaf i bob al'elw lOn, ac anfonir dodrefn i'r wlad heb godi unrbyw dal am eu pynorio. GftH y neb a ewyllysia gael rhestr newydd o'r holl ddodrefn vn nghyd a'r prisiau trwy anfon cais gyda dau lythyrnod i URQUHART & ADAIVISONIS, BEDDING HOUSE, 13 & 15, BOLD STREET, LIVERPOOL. AUSTRALIA. RIADA ychydig o Foneddigion Cymreig ym- i-F fudo yn fuan i Australia, ac od oes rhywrai ereill a ddymunant ymuno a hwy, gallant gael hysbys- iad pellach trwy anfon llytliyr (taledig) i ofal M. A. JONES, Stationer, 12, Tithebarn Street, Liverpool. London Xlfiutual Life and Guarantee Society, CIS, MOORGATE STREET, LONDON A SEFYDLWYD En Diogelu bywydau, Maclmiad a FfYddlondeb, RHODDI ECHWYXIADAU, GWADDOLIADAU, A BLWYDD-DALIADAU. 11 edi ei Chnrffori gan Ysgrif Scneddol, gydag Argyfl'- re Fachniol (Guarantee Eundy 0 icso,ooo. Y^rDr,Il"IKI)Or,WYR, {Trustees). P A'} ,¥)¥^T (t^ysw -7 De i-byCane,Liu ™ IIEXRY TUCKER, Vsw., Stamford Hill, IJundain. jI EDWAHD SWAINE, Y, Piccadilly, Llunduin. CYFAUWYDDWYR (Directors). PETER RROAD, Ysw.. Tavistock-st., a Shepherd's Bush. T. CHAM RE RS, Ysw., Temple, a CH. Cumberland street. J OSEl'H DA VI S, Ysw., Stock Exchange, a Hackney. B. W. HICKLING, Ysw., 9, Noble-street, a Norwood. GEORGE S. HI;CHLIFF, Ysw., Acton. J. S. :1 A H (}]Tt:O" YSW., Cheapside, a Peckham nvp HEOI{(iE AIOOIZE, Y,?w, Mothorn BiB, a East Brixton. C. HEED, Ysw.. F. S. A., Paternoster How. a Ha"knev .JOSEPH Tl!CKER, ?" '?han?treet, a ?o??-d. V GEOlt> GE v WI.L&0?, Y8W., \\estmmster, a Nottin? Hill. SWYDDWYR MEDDYGOL THOMAS B. PEACOCK, Ysw., M. D., Finshury Circus E. PYE, SMITH, Ysw., F. It. C. S., BLUiter 8quare CY\G riOliWYR. HOBEHT IXSH, Ysw., Inner Temple. C. JAS. rOSTER Ysw., LL. n., Lincoln's Inn. ARIANWYK. Messrs. HOGERS, OLDING, &: Co., 29, Clement's Lane. YSGRIFENYIXD. THOMAS B ALLANTYNE, Ysw. Mae Trefnwyr [Manaycrs) v Gvmdeithas hon vn sorfT o ddvnion cyfrifol, cv- farw yd(I h masnach y rhai, ar v naill law, vdVnt wedi gweled mwed SwyddfLioedtl Meddiam-'ddol (Pro- prietary Offices), lie y gwneir elw ar getll y Diogel'wyr (Insur- er's ) er mantais y Rlian-ddeiliaid (Shareholders) ac ar y llaw arall, v mae y Cymdeithasau Cydgyfranoff (Mutual Societies), lie nad oes neb yn tfylnfol, yu gadael y Diogelwvr heh sicr- l-wydd v derbyniant y svimau addewedig. 1 ochVl y drvgau livn a Vhvnvg ai- nnwaith berffaith sicrwvdd i'r Diogeledig, gvda clivlhiwn gvfranoglttd yn yr elw deilliedig, y sefyillwyd v Gvmd^ithas hon ac y mae y Cviilluiiivvr wedi dio^elu Ar- (Capital) hplueth i tinint.il tali ad rhwydd a clivflawu o'r holl ofynion. Mae v Patriot yn dywedyd am y Gyrndcithas yn yr iatth gymeradwyoi a gaulyn Mae rlies enwau y Cyfarwyddwyr, a Swyddwy-r ereill, vn addas neillduol i greu hyder yn mhlith YmueiUdnwyrPro- testanaidd, Yn cvnwys, fel y gxvita, y mwyafrif o enwan tra ad- nabvddus i Annibynwyr a Hcdy ddwyr y wlad. Cynwysa foneddwyr, y rhai, tra y meddianant barcli ucliel eu cydwlad wyryugym-edinol. syddyn sefy.1 yii uenel yn nliyb eu cvd- grefyddwyr. Oddiwrtli yr ymchwuiad a wnaetiiom i reolau .1 Gvmdeithas a gyfarwyddant, ymddengvs i ni yn deil\vng_.o liyder y cyhoedd." NODWEDDIADAU NEILLDUOL. Mae y Gymdeithas hon yn cynyg manteision sylweddol boh dosparth o DdiogeIwyr, gan ei bod yn feddiunol ar holl welliadau diweddar Bvwyd-ddyogeliad, sof, rl uliudau Isel— diogelwch diamheuol—rhaniad elw bub fair blynedd—yr holl elw i gael ei rami rhwng y diogeledig—eolledion yn cael eu talu yn barodol—y digollebau (Policies) yn ddiddadl, ond lie y byddo twyll amIwg-y rhagduliadau (prei.uunis) yn isel, gyda holl fanteision yr egwyddor gydgyfranogol—dim tal am nodau (stamps) na thai meddygol— rhoddi bonlhyg ar ddiogelweh personol profedig am o un i dair blvnodd — digellebau i'w cael am o £;!iJ i i'-j.OOo—deiliaid digollebau (policy-holders) a hawl i bleiillcjsio yn nghyfarfodvdd cyfl'redinol y (ivili(leitha- rhoddi thwymebau maclinivddol (quantnl<c bonds) i hersonan onodweddiadaii da, mewn cysylltiad a dollebau bywydol (Life Pollcy)-hawl i'r diogeledig fyw yn unrhyw ran o Ewrop neu Awstrulia lieb dal ychwanegol, ond am y fordaith. EXOKEIFFTIAU. Trwy dalu Is. yr wythnos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrhau £ 100 ïw devdu ar 01 ci farwobmth. Galiai bacligeu 1H oed, neu ferch 19 oed, dtllOgehl1 w per- thyiiasau X'HO ar eu marwolaetli drwy arbed lg. y dydd. Gallai dyn 2,4 oed, trwy did blynyddol o £ 2 15?. 4c., sicrhau X100 iddo ei hun pan gyrliaeddo 00 oed neupe byddai iddo farw cyn byny, telid £1iJ0 yn ddioed Ïw deulu. Erinwyn cael £10 y flwyddyn tra byddir byw ar 01 cvrhnedd 00 oed, byddai raid i fab 20 oed, dalu X'19 Itis. le. ar uuwaitb, neu ,1:1 0s. 7c. yn ilynyddol. Ond os bydd marw cyn cyrhaedi (JO oed, dychwelir y cylraniadau. Trwy dalu £305. am 20 mlynedd, nr ran en plentv" n blwydd oed, gall rhieni sicrhau iddo Eloo pan gvrhaeddo 2l oed. Galiai priod :i!» oed, ddiogelu i'w wraigo'rnn oed 1:211 I.ob blwvddyn y ijyddai hi byw ar ei ol ef, drwy iddo dalu v swm n £ 4 10s. S)c. yn tlynyddol. Pe byddai gwr a gwraig, un yn 2-5 ord, a'r Hall yn 30 vn dewis sicrhau XIOO i r un ivddo byw ar Hull guIl- ent wneyd hyny drwy dal blynyddol o £ ■) 10s :ic (iallai dyn ieuagc-f. oed, pan dan rwymiad mewn ariandv, neu fasnaehdy, ei teichino ei hnn am toOO, mw v neu lai, a (li- il)lfvnn>v dud\oVi U  i'w deula ? ?'??cth, drwy da] blyny,lùol o £ 2 12s. y cant. SWYDDWYR Y HYMUKlTHAS YN NGtlY^IRU l'llWVWYIl (Afjen/s). MKDDYGOX. ^V,pr(Ul'° •J'l!ln'nu,liprs, ?"??'D. Davies, Ysw. nrynmawr .J. U,Vns' Auctioneer.D. Davies, isw. Bridgend U. KvaM, A?ct?Mer ? ? ?Dr. Leahv Caerdydd Peter Price, Builder J)- Yaehell Cardigan W. T. Lewis, Tailor, &c J Evans Ysw. Cannarthen L. Mortimer, Druggist..Dr. Bo wen. Carmarthen ..Jpos. Jones. Saddler J)owlais .Jus. June, :-ia(l,ller.E. Davic-)Ysw. W;;?t ? TUo»ws, DrapHi-s.D. Urown? Ysw. Llauidh R. Palmer, Draper.T. n. C.?kp, Ysw. Llandilo J. Roberta, Draper.N. Rees Ysw. Maestog Thomas Thomas, Grocer.. Dr. L(?. Merthyr Morris ''E. "Davies Ysw. ^-Iilfold .J. W. Wn?ht, Clitf Cuttage..E. Field, Ysw. ^'■wport 1. 11. Gillman, Druggist R. F. Woollett. Narl.mt" James Davies,Draper K. Lewis,Yew. J ontypool Edwalùs, Solicitor' Swansi>a David Evans, 14, North-} B 1 d Ysw. ampton Place f an 'I'r (I i i. E W.Le,-is, Dav3es> Ysw. Pontypndd. Ep?.;?? Ysw. Gellir cael pob gwybodaeth angenrheidiol oddiwrtli y l'rwy- wyr uehod, oddiwrtli yr Y yn Litintlaiii, iieu yr A.- olAgwr Cyilredincd yn Abertawe. Mae Prwywyr (Agents) hefyd vn eisiau vn iiihob tref a chy- mydogaeth yn Nghymru, am yr hyn ymot'yner a Mr. DAVID EVANS, (diweddar feddianydd y PIMNCIPALIIY) 14, North- apiptott Ila(' Arolygwr Cyfl'redinol dros Gjinru. ithodi dir L rwy-dal (Commission) helaeth i Gvfreithwyr, s- gntenyddion.Cymdeithasau Adeiladu a Ciiymwyuasol.Gweia- ldogion, Arolygwyr ac Ysgrifonwvr Ysgolion Sabbothol, 16; golfeistn, Llythyr h-wyddion I Post Masters- J, yu gystol ag i Brwywyr Bheoloadd y Gvmdeithas. To Drapers and Grocers. TO BE SOLD BY PRIVATE TREATY an ex- cellent, HOUSE and SHOP. in a wealthy and populous neighbourhood in the Southern part of the Isle ef Anglesea, where a good business is done. The Fixtures and Stock will he disposed of on moder- ate Terms. Apply by letter to A. R. 0., Post Office, Carnarvon. EDUCATIONAL ESTABLSHMENT FOR YOUNG LADIES, AT PORTMADOC, CONDUCTED BY THE MISSES R E E S, (Daughters ,t(thr Bev. W. BEES, Liverpool,) To ^Or-FKED ON MONDAY, JULY lUth, IN J4tíu tw the iistial branches of Enghsb, ^d^icatjon, instruction will be given in Music D,LIAW viY-%voRK, and FIlE XCII, The yt?SE" KRES beg to state, that thev hope to mprit the confidence of those Parents who may commit their Children to -their rj]ia concienooUB attention, not onJv to the t also to tliF-'fOtrrtjan.u*-W-h.itf«-«uu Viiar'acier founded upon high principle and strict integrity. MEDDYGINIAETH I'R AFIACH, Enaint Hollo way. IR T D "lWYAF TIHYFEDDOL 0 GOESAU DHWG, All OL 43 0 FLYNYDDOED1) O DDYODDEF. r • n fb o Lythyr oddinTth Mr. William Galpin, o 70, Sain 'Vaiy's St;'ert, Weymouth, dyiidiedio Mailiifed, 18ol. ffeswl' HOLLOWAY,- At Pn ocM fv "H?''?? yn 18 oed (yr hon sydd yn awr vn ?'?f?odd 08rfd !b' y' h?" ? ym-efydlodd yn ei choea- ? HhYtterhyuyy???vedi bod yn fwy neu lai dolurus, ?.'?'?ilidiog. Yroed. pis'oesior.yudranodns, ? ym- ? dit-diAi a'" ttaceddynghyd o orphwysiad a chwsg yn holl- f'?n?d prawf o bob meddyginiacth a gvuphorwYd ?an 0\ I :ll ond yu ddie?a]th; yr oedd ei hiechvd yn dvoddef f: )Op H oedd cdlwr 0 choesau yn arsw?dus. Yr oedd- Yl'lo"l: ?rlleu eich Hyshyswd amryw droion, a ch?ghorais e,ilr'?'?'chl'?'? a ch E'uunt; ac, fel y modd- i-m ??%dii bob mcddygnuM-th arall fethu, cydsyniodd i ?ndh??'. Dechreuodd chwech wythnos yn ol, ac, svn i'w wll:JUld h,e yn awr mewn iechvd da. ?'? ? choe?u. vu dd?bopn Mbg?ryM na chnuth a I chwsg yn dda ac anher- '.?dPe buasech wedi gallu bod yn dyst 0 ddyodddiarl- ??'ivn?-aig yn ys? y tail- a den gain diweddaf. a'u ??Yda'r mwyahad presenol o iechN,?C byddai i chwi yn ? ?u?P h?'T?''? 0 tod wedi cad ?o? yn foddion i liuiaru il?dd??u?? rt?r ddyodd?adau cyd-sreadnr. ?l'ILLIA:?l GALPIN. DYN 7( MLWYDD OED WEDI CAEL IAHAD COES DDli'vG 0 DDENO ^IiANEIjD AH HCGAIN 0 Ad'usorf 0 LythJ'V0?dj" 'th 'Yj'' WlUiam Abbs. Adeiladi/dd d .( 0 ?2/?'y' <"??"?' ?'? 4bb,, ??;?J</fM Ffyrnau Vi"Y -R?/??, ?-/?M?.?.M, dyddiedig Mai F.t!ll'luUt 1 I 31?;? ?;?es?- HOLLOWAY,? Svr V vV>1 _8oes i i .ain yr y..p?d o ddeng myncdd. ?rh?-airoddi?rth 90" ddrwg, canlYH1ad dwy neu dair o wa- hu'??ddjm?e'"?" mewn i Gwenhiau ?wy yr hvn a ddilyn- w?d ?afwyddiou clafrllv(l G?n.?thuui braw!' o wah?nol 1.jj-im meddygol, lieb ga?I uu U. sb?d, a ??vwcdwYd wrth- 1, )d I i'r goes gaHi?i tlio!.i -?-Illuit? -'Iy 'Y" groes )t t bDUO ,na<3 -icli Q'ch Enaint v, cdi e?dthio ,.j c<tln'<u mewu a?user mor lyr fel mai ychydig nad ¡UCd,\( 'Il dY- ?'-?M ? ? Haltb, !H credent. oeclLlYÜl). (A.?yddw?d) WILLIAM ABBS. PERjFAlTH IACHAD EN VXFA YN YR YSTLYS. Adi/soif 0 Lythyr odrlitcrth Mr. FrancisAni-itt, o Breahovse, l.oth an itoud, y Vroffeswr HOLLOWAY,- 'g^r '—Mae ly ngw-raig ?c(U bod yu ddarostyngedig am wyf '?.' .??mlyucdd,ohrydibryd,'iytiiosodiadnu?neny'tla ei "c ei- il(li gac-I ?i ??va?dLia'i blisil,o i ra(idati iiiav%-r, Ti elli?l ?vinti(I v b.n. pedair bly j- edd y;) ol, g??.oddyn y papurau y meddygmiaethau rbyteddu] a eti'eitili"'v^ Ran e'( ^'eleliau a'cli Enaint, a meddyliodd y ewnai brawf 0 honynt. Er ei mnwr syndod a'i Uawenydd, eat- n'<.mw\Lhad dioed trwv eu defnvddio, ac ar ol dvwlb.i,hal ',lair wythuos, g? elU?wyd y boen yn ei hystlys yn gwbJ, ac Ym?wfdi!nw?i)tiM yr iecbyd?oreuam y pedair blynedd diwedaal. ?rwyjdwyd) FHAMS ARNOT)'. Y IACHAD KHYFEDDOL 0 CHWYDD PEHYGLUS YN Y ?jM' 'o ??/??r G LI N ?'n;- (T)- ,?m<re?t?'; Lytlyr o,ldi,Ih John Forfar, Amaethw; yn jfctcburough, yer llu:ham, (?f/<7<c?? Mai lof?, 1?1. At y Prolfeswr HOLLOWAY, gyp JlCystuddid li â rhwydd o bob tu fy nghoes, ychydig tu uchai ihen y glin, am yn agos i ddwy tlyncdd, yr hwn a gyn- vddodd i faintioli mawr. Cpfais gyngor tri o t'eddygon enwog ymll, II bum yn V spytty Newcastle am bedair wythnos. Ar ol amrywiol fatlian o driniaetli, anfonwvd fi vmaith fel un an feLldyginiaE'th,l..Gau fy mod wedi clywed cymaint am eieII l'eleiitui ach ICnaint, renderfynais wneud prawf o hou-, tit, ae mewn Hal na mis yr ot-ddivu yli gwbl iach. Yr hyn sydd I-V- kJLlaclI, yr oeddwn yu gweiihio Udeuddeg awr vu y dydd yu y cynhaual gwair, ac er ly mod wedi eiilyn fy ngalwedigaetn lafurus ar hyd y gauat, ni ddvchwelodd fy nolur uiewn un modd. (Ai wyddwyd) JOHN FOIlFAK. ACHAD BRON DDltWG AKSWYDUS 3IDWN UN MIS Crynodeb 0 Lythyr oddiicrlh Mr. Frederick Turner, o Pen shurst, Kent, Iyddieli3 lihaqfyr IJcg, 18.00. At y Proffeswr HOLLOWAY,— Anwyl' t'yr,- ïl: oe(Icl fy nw¡'ai¡:; wedi dyoddef oddiwl'lh Fronau Drwg am t'wy na cbwe mis, aC chafodd yn ystod yr holl amser y gweinyddiad metldygol goreu, ondy cyfan i ddim pwrpas. Gan ty mod o r blaen wedi iacliau ai-chvjll arswydus yo fy ngli°es fy liun trwy pich meddyginiacth digydradd pen- jerfvuais drachefn ddefnyddio eich Pelenau a'ch Enaint, a chaii hyny gwneutlium brawl'o houvnt yn ei liachos hi,a flodos vdoedd ddariod i mi wneud hyny, any inewn llai na mis yr oedd perilaithiachad wedi ei nl-le y lleshad ag y inae auirywiol ereill o'm teulu wedi ei dderbyn trwy eu deln- yddio yn rbyfjddol mewn gwirionedd. Yr wyf yn awr yn eu iiarsyinell i sylw fy holl gvfoillion. (Arwyd.twyd) FREDERICK TURN Eh. Dylid defnvddio y Peleni yn gysylUiedig a'r EnaiIlt yn y rhan fwytif o 'r auhwvlderau caulvnol Aliccliyd y croeu Cyra (raedd'iil) Ffolonaa Archolliadiu Caucra.u Bronau drwg Cyrnalau cyfyngedig Llosqiaclan Btifiainus ac auystwytii Llosg eira JJrathiad moschetoes Cenclwyfeawj-lilaidd Llwynw^t a sandf t'es Cymnialwst penau uolurus Berw losgau Ciiwyddiaduu Scurvy Uriwiau llinarog Dwyiawagenog Iroedwst Ooesau drwg Diuenau dolurus lau:s Cocoabay Dolur gyddfau Ar wertli gan y Perclienog, Strand, ger Templ bar, Llundain, u chan yr holl Wertliwyr CyiTeri pra-chns trwy r bvd cwareiddiedig, mewn potiau a Blychau, Is. lie.; 2s. 9c., -b. (¡c. I Is.; 22s.; a iils. yr Lin. r mae ennill mawr drwy gymeryd y tnaintioli mwyaf. D S.—Cvfarwyddiadau er arweiniadir cleifiQn 0 vdjd an.vli- yd yn gy^ylltitntiawrth bob pot, -= -===-===-==:-====== Dymgyrclliad Meddveol, IE SIERIAE TH A G AL VA lAETH (Medical Magnetism, Mesmerism £ Galvanism,) CAN Mr. JOSEPH THOMAS, (Josephus Eryri). PROFFESWR GALLU IACHAOL YR Hl'LIF TEYDAN OL, Fel yr unig effeitliydd j wellhâu anhwylderau 0 -w* vnol' &- c" A C YJIEN YDDW E Y MAEFEHOL (Practical Phrenologist.) o. J, CLARENCE STREET, AR GOIWL BEOWNLOW-HILL, H (Ychydig tu uc-haf i'r Adelphi Hotel.) LIVERPOOL. YMAE yn ffaith l-rofedig ac anwadadwj- mewn athroniaeth anianyddol, fod yr hylif trydanol -a wcithgar a nertliol yn ^ob corn aijifcixaidd ;—a bod y dymgvrchiad, rku vr at- I tynin-d c'innwynol svdd yn v cyh-yw t.ylweddan o'r herfrydd, yn pyfrwjig manteisiol t r naill gorff gyn- nyrchu effeithiau giyrnu.s ar y llall. Gan hyny, vbrif dninaeth a arferir gan Mr. jThomas, vrivw cym- hwyso gallu dymgyrchol y corfi' dynol, neu ddym- gyrchiad anifeilairld; cany.s ni ddpfnvddia Fesnier- iaeth, Galvaniaeth, y Gad we 11 Weirol, (ire., oddigerth mewn I rhai aeho^ion neillduol. Y mae yn sier nad anilygwyd erioed fwy o ansoddau iachaol yr elfen- au anianyddol hyn, nag a amlygwyd trwy ei vmarfer- iad personol ef; canys y mae ei ymdrecliion 1 wellau ei gyd-ddynion, a fiinid gan wabanol anhwylderau, wedi bod mor llwyddiannus. Bu Mr. Thomas am arnryw flynyddoedd. yn arfer ei feorusi wj dd n Y wyddor hon mewn cylcli eyfrinaeliol yn unitr ac ar gais ei gyfeillion, cfe a efleitiiiodd laebad i laweroedd y pryd hyny yn l'had; ond gan fod N, cei-,iadau hyny yu amlliau fwyfwy. bam odd mai ei ddyledswydd oedd eangu cylcli ei ddefnvddioldeb, trw.v gyuyg ci wasanaeth ir wlad yn gvffi-edinol; ac v mae 311 meddu yr hyfrydwch o sicrhau. fod yr effeith- lau dedwj'ddaf wedi dilyn ei dnniaethau. yl 4cd v Mjnyddoedd a aethant heibio er pall vmsefvdlodd yn Livei-I)ool yr hyn a wireddir gan luaws o dVstiolaeth- au a dderbyniodJ, oddiwrth beroDau a gawsant les- 1 hand fl t trav el weinyddjadau, o barthau pelleoig, cvo-Vs- tal a rhai yn cartrelu yn y (tref hon, yr oil o La rai sydd yn gylnw nas gellir ameu eu didwylledd. Gan fod nifer mawr o anhwylderau i'w holrhain naill ai i ormodedd neu ynte i ddiiJYg o'r nwyf try- danol yn y cyfansoddiad, y mae gweithrediad dyin- gyrchiad trydanol trwy gyfrwng y Haw. a Galvaniaeth mown rhai achosion. yn effeitluol er symud llawer o'r ejiijw, mewn byr amser, a hyny yn fynych wedi i gyHertau fod yn aflwyddiannu; yn mysg pa rai gellir enwi y rhai canlynol ) Anliwylderau gewynol; y parlys; HvsmeirgIvYf' (eptlectic affections)-, gwendid a chyffrciad gewynol i gwendxd golw g gewynol; iselder ysbryd, neu y prudd- glwyf; dillyg anadi clefyd ycryd cymalau (rheumatic | fever) cryd cymalau, llym a pharaol; v droedwst; poen yn y cefn oerfel annaturiol yn y dwylaw a'r traed byddardod; swu a cliur yn y pen y ddan- nodd; dirwaev.'yn esgyrn y pen ( tictotereztx) porgur- iad y galon; poenyri nghyswllt y forddwvd; afiecliyd yr afa; anghylhlraul j poen yn y colvddion anhwvl- derail benvwou, Arc. Gellir ymgyngltori a Mr. Thomas yn feunvddiol vn ei dy, megys uchod; neu efe a ymwel a dyoddefwyr yn eu tai eu hunain, os bydd yn fwy dewisol ganddvnt am 31 un telerau, oddieithr y bydd v pellder nl fawl" Yr amodau ydynt felv canlj-n;— 'j Am un ymweliad neu driniacth, dau swllt a ehwe' clieiniog neu am wythnos gyfan, (un neu dflau YTIl- weliad bob dydd, fel bo'r aclios yn gofvn.) un swllt ar ugain yr arian i'w tali-i i-n itiltuii llaw vn ddieithriad" Pe deiiaiveleifionat Mr. T.arddeclireuadeuhaohwvl- deb, gallent yn pvih-cdinol gael gwelliant trwv un ii y nue atieclivd H«!» neu o i hir bai-nad, yn goiyn iuwv o amser i'w symtui (te ni j chymer Mr. T. y cyfryw mewn Haw am lai natr VyLh- nos 0 amser; ac y mae am ben hen aulnnldeb vn ?ofynIlaw?rychw.tnc-?naLvnv. D. ?—?-TW.'<y?<A-fr j-rT-?r?e?,???-?f-fr?-t. t. *?-y? Lrif ?Tthddrych ei yiuch?-iUad a'i astudiaeth am lawer i o Hynyddoedd, a chan nad yw ei driniaeth yn achosi unrhyw boen i'r hwn.y gweitliredir arno, nid rliaid i'r plentvn ieuangaf, na'r person mwyaf ofnus, betruso gwneyd prawf. Dywenydd gan Mr. Thomas yw hysbysu, ei fod wedi darganfod modd i wybod, mewn ychytlig eiliadau, y mesur o'r hylif trydanol fyddo yn y corff, ac ansawdd ei rediad, trwy gyfrwng peiriant gwydr; a thrwy y dargaiifyddiacl gwerthfawr hwn. galluogir efi reolciddio ei weitbrediadau attyniadol ar y cleition. Y mae hyn yn brawf ychwanegol o'r cynnydd a wnaed yn y wyddor am gyfansoddiad anianyddol y corff dynol; a dilys y gwna pob eirydydd a beirniad mevn athromaeth naturiol, ei ystyried yn deilwng o'i sylw. Dvmuna Mr. T. hefyd alw sylw penodol y cyhoedd at y wyddor bwysfawr o YMENYDDEG. Fel cvfundrefn o athroniaeth feddyliol, y mae ei gwirionedd wedi ei sefvdlu tnvv ymchwiliadau a phra-wtiadau yr anianydd- ion enwocaf; ac nis gellir gor-brisio pwysigrwydd y wybodaeth o'i hegwyddorion, a'u cymhwysiad priodol I i c-ii-i l iwv-?18 d pi,iojol at aimywiol ddyledswyddau a goruchwylicm bywyd. j Achlvsurir a chryflieir llawer oafiechyd trwy esgeuluso i gweithreduyn ol y wyddor werthfawr hon tra, ar y llaw arall,-y gellid gochelyd neu iacliau amryw an- hwylderau, pe gwe-ithredid yn unol a'r deddfau an- ianyddol a eglurir ganddi. Hhodlhr desgrifiadau o nodweddiad cynm,ynol, yn dangos at ba alwedit?aeth y mae plant yn fWYRf <,ym- hwvs, neu dangosir galluoedd a thueddiadau pobl mewn oed, am ddau swllt a chwe cheiniog yr un. Ithoddir addysg meicn Ymenyddeg ar delerau cymcdrol. MR. JOSEPH THOMAS, 1, CTAHEXCE STREET, CORSER OF BROWNLOW HILL, LIVERPOOL. Glenfield Patent Starch, Yr hwn sydd yn cael ei ddefnyddio yn y LlieindyBrenino 1 Ac a ddyfarnwyd gyda "gorbwyllawd urdd- asol" yn yr Arddangosiad Mawr. TT DYSTrOLAETfJ gymeradwyoi a anlvn X oddiwrth nwrhaw .50 o'r rhai a i gwerthant yn Glasgow ydyw prawf goraf 0 Il':tgonaeth ?N ?ni y rhai y mae eiu henwan isod, a fuom yn gwerthu G ;on?e](i 'Pat(-ni am hir amser, ac y mae yu boddio y rhai a'i piyriFLnt yn well na dim a fu genym ni o'r blaen." Dymunir ari'r Boneddigesau roddi prawf a:' GlenfieldPatent double-refined Powder Starch, yr hwn at wasanaeth teulu- aidd, a saif heb ei ail. Dyma a ddywedai Golchyddes y Frenines am dano. Mr. Wotberspoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. IJel'nvddir Glenfield Patent Powder Starch yn awr y" n y rhan hono o'r Llieindy Breniuol, lie y tfn-neir i fyny vr boil b-Mbau meinaf a berthynant i'w Mawrbydi, Tywysog Albert, a'r hon deulu Breniuol; lie y mae yn dda geuyf ullu clch liys- bv>osu U ei fod vu- limddi cytlawn foldliad. Royal T.nundry. Richmond, 1 Golchwniigei Mawrhydi. ger Llnndain, Mai I gylwer hefyd ar dvstiolaethan Maeres IJundain Bonedd- ieres Win.Chambers, Ysw., Glenormiston, un o Gyhoeddwyry Chamber Edinburgh Journal; Golcbyddesau Ardalyddes Brradolbane; larllca Eglington, Iarlles Dartmouth, &c., >vc. Gellir ei gael yn gytanwerth yn Llundain gau Mrd. Pantiu & Tumer; Hooper, Brothers Batty Feast; Croft & Inuo- c 'ut. Pett,' Wooe! & Co.; Twelvetrees, Brothers; R. Letch- ford Co.; Jobn Yates & Co. Yatps, Waltou, & Turner Clayton Bland Ac Co. Field, Roberts. Barber; A. Bradeu & Co. Hicks, Brothers C. B. Williams, & Co. Sterry, Sterrv, 5c Co. Thomas Snelling John Hynain; John Brew- er ac yn symau mau fan yr holl faelvddion. Gellir ei gael hefyd yu gyfanwerth, neu yn symau bycliain vn v manau cRulyuol YV Livi r I'Oiii. gan P. Hare, Soap Manufacturer, Ranelagh treet; J oshua Alleton, Chandler, .5, Great George-place-' J. B. Homer, liB, Scotland-road; J. M'YVhau, 1(51, l.oudon road; Wm. Ireland, Great Charlotte-street; Win. Harrison 1:J Fox-street; B. Banister, 118, I.ondc.n-roai; John Jones 41: Bvrom-street; B. & H.Thompson, Whitechapel P. Bat-; Ht'2. MtH-?treet; Hu?h T(,oll, 92, Miil-strpet: H. Ii, Walco,/ TIa Dealer, 2, Great Nelson-street John D?ar, 1,?, I<Iin?t? n. E. W. Boote, 53, Brownlow-liill; Jos. Ha'.Uev, & c? '• Goodacre, Old Haymarket; Gilbert, Brothers, Tea Tm\i?,t?. janie-,32, Lime-street; 11. Wimgato Dr?i?' Lime-str.et: Gteiidun? &:WUson, 9, j?? "? -? t?n? .i?. Mm-street a George Byrd, J:Aine.pl Y? BtRK?m-)) ?nWm. Ha?hton, ChandlGi- J PoUock gwerth.vr le, Monk tre"t, a Benjamin Bake, ?Cl'v"fferiw- YN MAXCHKSTKRgan S. GivgBon.Cviferiwr n 'f"  j. ¡.lJlb:Ž: Cvfaij%vertl-iwvi, C1.we¡nun, c. Y? NowMECS?M gan W. Overtf.n ar' -han ? vr 10U Chvc-,?ydd 1011 trwy y deyrnas gyi'uuol.' Y mae eisiau Gomcbwylwyr; ymofvner a Mr. H. Wother- spoon, 40, Dunlop t'ect, Glasgow. Ystorfa Llundain, Wotherspoon,pdac-t,y, & Co., 40, Hingwilliam | Street, City. 1— BARDOONIAETH.—Dymuna Hedjd I uwch I?ud BARDI)ONTA Haran aufou y dernv" K??'nsouaudj ?!r. Mor?n Rosser, 11.1,t fan, 2\1,;rganw; a' Gwtnip Adda, i'r Amserav, gan y g1 y parai Javier o hyfrydwch i'r darilt-nvryr. r £ S. T. D A I F, I J f.. CHEMIST AND IJ R r G GIS T. RUTHIN, IS in iinruediate want a ed!ieated Vuutb as an Apjji'eiHKv. A ruodtra'.e Pi'emium required.

FFHA¡(,.

; -LOMBARDY.

AMERICA.

INDIA. BCBMAH.

[No title]