Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

I BARDDONIAET H-

I EISTEDDFOD MERTHYR TYDFIL.…

[No title]

I _____GOHEBIAETH. _____I

I YR ORGRAFF GYMREIG.I

OPINIVNAU RHEN GRASWR, TY…

EWYDDION ETO 0 MADAGASCAR.…

ETHOLIAD MANCHESTER. I 1

j LLOFFION GOHEBOL.

News
Cite
Share

j LLOFFION GOHEBOL. Y PALAS GWYDR. — Dywed Eos Tegai" nad ydyw o nemor o wahaniaetb i'r werio Gymreig pa ddef- nydd a wneir o'r Palas Gwvdr; ond y buasai dda i I amryw o honynt pe na chlywsid erioed son am dano. gan fod y son wedi denu llawer o honynt i fyned i draul a tbrane-rth digon diddiolch, heb fod yn lies yn y byd i neb, amgeia boddio cywreinrwyrld I y pendeligion ar draul tylodi'r werin. Awgryma ein g-ohebydd, pe byddai i ryw rai roi cynyg at gael y fath beth eto, y byddai yn anhaws gan ein ceifydd- ydwyr fyned i draul a tlirafferth yn ei achos, oddi- eithr iddynt gael rhyw sicrwydd y digolledid hwynt. ETHOLWYR CYMREIG.—Y mae Gwyddfa" yn aw. yddus iawn i gael ychwaneg o Etholwyr yn mysg y Cymry—hyny yw, i gael ychwaneg o rai a cbanddynt hawl i roddi eu pleidlais yn etholiad aelodau Sen- eddol. Dyweda ein gohehydd iddo glywed fod "Cvmdeithas Tir Rhyddfeddianol" wedi ei sefydla yn in) sg y Saeson, ac y mae yn tybied y byddai yn ddigon hawdd i'r Cymry, pe bvddent yn ymroddi i gyd-weithredii, sefydlu cymdeitbas gyffelyb; a phe. gwnaent hyny, byddai gan ddcgau o honynt hawl i bleidleisio yn annibynol ar y pendefigion sydd yn eu gorthrymu yn awr. Dymuna ein gohebydd yn daer ar y "Rhen Ffarmwr" gymeryd y pwngc hW8 at ei ystyiiaeth, a chyhoeddi ei syniadait arno yn ddioed. Ac ete a ddywed yn mbellach y byddai yn { dda dros ben i amasthwyr Cymru, pe ffurfid rhyw fath o gymdeithas yn eu plith er rhoddi atalfa ar yr ymryson a'r ymreibio sy rhyngddynt am y tyddynod, pan y gwyddant fod eu bardrethi yn ormod i neb iallu gwneyd bywiolaeth gysurus ynddynt. Dywed y byddai sylw y Rhen Ffarmwr" ar y pwngc bWIJ, hefyd yn dra derbyniol, ac yn debyg 0 wneyd llawar o les. CYFANSODDIAD Y GYJTRAEG.—Dvmuna "Gomeryn" gael gwybod, trwy gyfrwng yr Amserau, a oe-s rbyw obaith y bvdd i Ieuan Glan Aiarch gwblhau ei addewid", trwy gyhoeddi Traithawd ar wreiddiau, dosparthiadau llythyrenau, a chyfansoddiad y Gym- raeg, fel yr awgrymodd yn ei Eirlyfr Ysgrythyrol; ac os oes, dymuna wybod pa mor fuan y gwneir hyny. COFFADWRLlETÐ IEVAN GWYNEDD.—Hydera'-Cer- nywian" fod merched Cymru wedi gwneyd eu rhan gydalr casgliadau at gof-golofn Ieualf Gwvnedd ond Did ydyw yn meddwl y byddai yn fllddiol i lawer o'r arian gael eu gwario gyda'r gof-golofn, gan fod sefyllfa gweddw'r trangcedig yn galw am gynorthwy. Heblaw byna, y mae'n hyderu y bydd i'r meibion gymeryd at eu hvstyriaeth yn ddioed y priodoldeb o gasgiu a chyhoeddi holl weitbiau awdurol Ieuan Gwynedd yn un gyfrot grynn; a bod i'r gweithiaa gael eu rbaflaenu a bywgraffiad lied gyfiawn o'r awdwr. Tybia ein gohebydd y byd iai i hyny ych. wanegu llawer at ddyddordeb y ilyfrgronau Cym- reig, ac efaliai gvnyrchu ychydig l'hv i'r ban a fa mor dyuer wrth yr awdwr yu ei gvstudd a'i lesgedd.

HA INT ANGEUOL AR FWRDD LLONG.…

[No title]