Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

At Ein Derbynvvyr. I

- I AT EIN GOHEBWYR, !

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR, TAM TN SWYDDFA'R AMSERAC !—Difrod anadferadwy I ar farddoniaeth !!—Un boregwaith yn ystod yr wvibnos o'r blaen, diuwyddodd i ni trwy rvw ddiof- afwch neu gilydd, adael pentwrmawroFarddon iaeth mewn lie na ddvlasem; ac yn y cyfamser, aeth Jini Jones yn ol ei harfer, i lanhau a thacluso y swyddfa; a gan na byddwn un aniser yn gadael onrbjw bapyrau yn ei flordd ond a fyddant wedi eu diofrvdu i gael eu profi trwy dan, ni bu iddi betroso am fvnyd o barth y priodoldeb na'r an- inhriodoldeb o iwrw y pentwr crybwylledig i'r man yr arferai fwrw yr boll bentyrau diofrydedig. Pa fodd bynag, ni buom yn hir heb i'n sylw gael ei gyfeirio at yr hyn a dcligwvddasai, ac yn ddioed gwnaethom bob ymdrech a allem er achub yr hyn ydoedd heb fyned yn ulw o afael yr elfen ddinystr- oJ. Yn mysg y rhai a acbubwvd, yr ydym yn cael y darnau canlynol:-Cwyii yr Amddifad- Tywys og Cymru-ber Awdl- Yo iach i GNmru-Coffad- ( wriaeth (iwilym Peris— Engivnion i H. H. Rob- erts—Marwoiaeth Dewi Wyn — Y V Fawr-Golyg- fa anianyddol Llanberis—Cwyn yr Afradlon Beddargraff H. Pu;li-Pliilarinonic Society, Tre- flynon-Y gwallt gwyn-Deigrvo ar fedd leuan Gwynedd— Yr aderyn Bronfraith, a Ffarwel i Ferwyn. Ond am y rhai a dddawyd, nid oes gen- ym i'w wneyd ond rhoddi yr amcan restr a ganlyn: —Gwaith m wn, an G. Tegid-Cvr)ghor ilr Medd- tvyn, gan W. H.-Effeithinu'r haul, gan Awen Fair—Ofl'eiriad Pabaidd a Modrvb Gwen, gan I Glan'r afon-Nyth Aderydd a Rhvwbeth, gan R. G.—Cais at Moesen, gan Derfel Meirion-Cantn,)I- inetb i R. E., PoutMenai, gan J. J.—Rhen Graswr Ty Pobty, gan H. Ogwen—Ymadawiad nith, gan G. Idris-Act. ix. 36, &-c., gan R. E.- Y dvn a'i daith, dw'r a gwirod, Good Temper, ac Adlais Tad, gan Einion Ddu-Gwreica a gwra, gan Gar- wr iawn drefn D%,chvmN,g, gan Mawddwyn — Marwnad, gan R. R.— Rhyddid a chaethiwed, gan Brytwn—Y Cymun Bendisaid, gan t. J. o Lany- ors- Taith dyn, gan T. B.—Hai! hai I eto, gan Onier, a 11 Tlieimiadaull Un o blant v Nant. Tyst- iai Jini Jones yn y modd mwyaf difrifol, ei bod bi yn gwybod, wrth losgiad y papnrau, eu bod yn cynwys rhyw beth rhagorach naphapurau cyffred- in; oblegid yrydoedd y fflam a gynyrchent, yn llawer dysgleiriacb na'r hnn a uynyrcbid a bapyrau eraill, yr hyn oedd arwydd sicr (meddai DÍ) « burdeb a choethder y Farddoniaeth a gyn- wysent. Hyderwn v derbynia pwy bynag sydd yn ei golled o'r achos/gydyradeimlad cyffredinol ein darllenwyr. YSORIFENU l'it ARGRAFFWASG.-Gan y tyblwn fod Difer lunsog n'r rhai a anfonent ell hysgrifau i 01- ygwyr Newyddiaduron, &.c., yn camsyniad o barth vr bvn sv gymhwys i'r wasg, dyniunein atw sytw ycyfrvw at yr amgryuiau canlynol. Na fydded i neb roddi cynyg arysgrifenuoddieithr y bydd gan- ddo ryw beth eisiau ei arnlygu, y bydd yn werth iddo ef vsgrifenu, ac i ere111 (Jdarileu yr hyn a am- lygir ganddo, ac wedi idda amlvgu yr hyn fyJdo angenrheidiol, na fydded iddo ycliwanegu unrhyw gyntibn ddychymygol; oblegid gall fod yn bender- fvnnl, na wna hyny aingen blino axnynedd v G..11 ygydd, ac anfoddio yrholl (Idarlierw) r. O'n rhan ni, byddai ysgrif ar ddrws ysgubor," os wedi ei hysgritenu gan un y byddai ganddo rywbeth g werth ei amlygu o berthynas i wrthddrych ei ysgrif, yn Hawer mwy derbyniol genym, nag erthyglau soth- achlyd mympwyol, hyd yn nod pe byddent ar brif Tanau y greadigaeth, neu ar y symudiadau pwysig- afyn mysg cenedlaethau'r ddaiar; oblegid ni nod. weddir y cyfryw ysgrifau un amser A dim teilvngach o sylw, na rbyw adliw ymddangosiadol. Y mae ertbyglau o'r fath yn llawer cymhwysach i fod ya wrthddryehau mawl-dremiadau y rllal a lioilant gynyrcbion ptentynaidd, nen Jute i fodynmy>gy petbau a arddangosir mewn arholiadau ysgolion, nag i fod y nodau i wfl'tiaduu dirmygus (iolyg ydd Newyddiadur, yr hwn wedi iddo ddarllen tair llinell o bonynt, a fydd yn hollol barod i'w bwrw Eaill ai i'r tan, neu ynte i'r sothachfa. Mvnych iawn y blinir y Golygydd befyd gan ysgrifenwyr Y cynyg cyntaf, y rhai a dybiant fod eu han- fedrusrwydd hwy, ac aflerwder eu hysgrifau, yn hawlio pob tynenvch oddiar ei law, ac yn sicrhau ymddangosiad eu hysgrifau vn ddioed, pan nad oesgauddynt unrhyw reswrn aros dy-bied felly, am gen mai dyna ell "cynyg cyiitaf. Ac efallai na byd I dim wedi eu cynhyrfu i gynvg v tro hwnw. IvnMqnr rlivor "Fr", ul. -svy irfewii pridt. A bwyrach y bydd amgylchiadau yn gorfodi y Gol- ygydd weithiau i gyhoeddi yr anraljerffeithderau a'r gwrthyni penaf, fel yr ymborth raeudyliol goraf a ellid ddethol i'w osod o lfuen canoedd, neu fe- allai filoedd o ddarlienwyr! Yn ngwyneb yr vslyr iaethau yna, yr ydym yn dymuno ar y rhai a deim- lant awydd i ysgrifenu, ofalu ar foul ganddynt ryw beth i'w ddyweyd a fyddo yn werth ei amlygu. Bydded eu hanesion yn fyrion a chynir, eu traith- odau yn eglur ac addysgiadol, a'u barddoniaeth yn syml, rheolaidd, a choethcdig. Defitvddier ysgrif- lyn (ink) du, na fydded eu papyr-leni yn rhy fawr- ion, nalr liinellau yn rhy agos i'w gilydd; a chyda golwg ar y llaw-ysgrif, gofaler mwy am eglurdeb I na thlysni. ASTEOV-dd GLAN SIBERA.—Gwyddom fod Gweinyd(]- iaeth lar!) Derby yn debyR o f.)d yn un buror- iaeth larll Derby yn debyg o fod yn un bur or- tbrymus os ca ddigon o gefnogaeth—fod Ymneill- duwyr yn ymddwyn yn annghyson a hwv eu hun- ain wrtb ei phleidio, a bod yr Uchcl-eglwyswyr yn arfer pob dichell a allont yn y Senedd ac allan o'r Sencdd er casglu digon o nerth i ortbrymu yr Ym neiilduwyr,—eto nid ydym yn tybied yr ymddyg em yn ddoeth pe cyhoeddem lytbyr ein gohebydd yn ei ffurf bresenol. YMNEiLLOtwR.—Y maeln llawn mor anbawdd i ni benderfynu pa un ai oddiar gau ddyben ai ynte o dditJyg gwybodaeth y dywedai Llywydd cyfarfod cenhadol Llundain, fod yrEglwys Sefydledig wedí Uafurio mwy ar flies y genhadaeth na'r holl enwad au vmneillduol, ag ydyw i ni benderfynu pa beth ywgwireaw YmneilJduwr." I. G. CLEDR.—Pebuasem yn cyhoeddi vr "Anerch- iad i Gyrn(!eithas Lenyddol Caernarfon," rhoddas- em achos cyfiawn i luaws o'r rbai anfonent i ni ddarnau cyffelyb i dramgwyddo. Pe buasai ein gohebydd wedi crynhoi ei syniadau yn lied reol aidd i ddwsin a lianer o linellau, buasent yn llaw- er mwy derbyniol. MACIINO. Gaii nad yw ein gohebydd yn enwi'r tonau a genid, nae yn nodi'r cyweiriau, yr ydys o dan aufantais i farnu o hartlt cy wirdeb yrawgrym- iadau. Byddai ycbydig byfiordJiant yn fwy cy- mtradwy na difriaeth. G. EBHILL.— Pu'r Cariad lythyr" yu ymguddio am ddeufis-y mae'n o'n blaenau yn awr, ac yr J'd- ym yn pendcrfynn ei yrn i ymguddio eto, gan nas gallwn farnu y byddai ei ymddangosiad yn lies i neb. NCN.HI.-Jlae'r awgrymiadau o barth yr anghyd- weddoldeb sy rhwng trigolion a chynnrychiolwyr Moreanwg yn rhy ddiweddar i ateb y dyben bwr- ia-Icaig. DIDVMVS.—]Mwy priodol fyddai i'r "Hen Wr" anfon ei gwyn at ei yfaill yn gyfrinacnol, na thrwy gyf- rwng llewyddiadur. GALAP,WR.-Pe cvhoeddein boh peth o'r fath a anfon- ir i ni, ni byddai genym le i gyhoeddi dim arall. T. T. (Cymar).-Ca "Molawd y Meistri," a'r "Cyng- her! dafarnwyr," ymddangos cvn hir.

EXHOLIAD LIVERPOOL. I

ETHOLIAD BWRDEISCREFI SIR…

TERFYSG AR FWRDD LLONG. j

IMANION A HYNODION.I

TERFYSG OFNADWY YN STOCKPORT.…

[No title]

NEWYDDION CYMREIG,

Family Notices

[No title]