Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

ATE I X GOHEBWYR.

At Ein Derbynwyr. i

AMCAN-rON- fARLt. HKRB5T A'I…

- - - - - - - -MANION A HYNOQION.

[No title]

--_---- ..- - - - -_ - n_-_-=-=…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

n_=-= I CYFARFOD THOL UDOL A GYNALIW YD 1, GAN Y DIWYGWYR P ROTES TAN AID!) 1 CYMREIG YN LIVERPOOL. DAn" UnAD——MA8XACH HYUU—ADUYSG AM11ITI.EID- OAK EHYDOID GWLADOL A CU?EFYDDuL. i Cynnaliwy,1 cyfarfod eylioeddus CvmreigynyrAm- phitiieatre, nos Fercher diweddnt, i tdeidio etholiad Mri. Cardwell ac tlwart, y riiai a bleidialit yr egwvLiLl- oiion uchoJ, ac a wrthwynebant egwyddorion a mesurau y 1 lywodraetli brestmol. Ar yr esgynlawr yn luhhth ereill gllelsmn-E. Itisill Yswaili; It. Jones, Ysw.; 11. Jones, Ysw.; Edward Ltias Ysv»,; M. Jones, Ys>w.; VV. L" lias, I' S\ ilir. J. Lto\ ci,; A. i nil )i*d, Ysw.; Dr Lodge,; y Parch. D. Price, S. Dalies, Ysw; T. liu,Ilcs, I's,v.; D. irltiglies, Ysw.; Ltlward Rogers, Ysw., iliri. Joseph Jones, Mulntw Wiiiiains, leu Maurice Williams, ""Skv.; H, Unfiles, H. Koberts, Y sw.; J.Jones, Yt%v.- H. Williams, icsw. &.c.. &c., &e. O r tudl g\fartiidyeld (nietld papuryn Seisnig) a gynhabwyd yn y Ueufis Ulneddu! iiiuw ii eysylltiad iÙ etholiad dytudol, tv biwii y trailwn udyweyu, pa un bynag ai o ran riiii, dvlauwad y peisoiiau oeddynt yii Iiyawdl y ia¡adwI r, a cll)LiwellLrcuH\u IIlIlryduj it brwuD idedd j y yngb>'d a'r yiiKleygimj gwedd;.id-J o r deehrcu i'r di^eUd, lod y eylurtod hwn uiewu pwys i^rvwdd yn inheil o llaen unrliyw uu a gymc-ioud iv yn y drel hon ar achlysur yr ethoh.ui Imll lieu un rhyw etholiad Haenorul. Yr uedu yr adeilad eung j'vt- hon a gynal yn agos i 3000 o hnhl] yn orlawn, nid o weiinos deriysgiyd, let y inaeyn bou y n gy fliedm yn amser yr etholiad, ond o wrauduwyr trvvsiadus, I.unydd, trefnus a meddyigar, y rhan h\yaf o ltll rai ocJd)'lIt lIJe'l1 dtiiumheu Ileell dod, U\I UIJdyii,lu Y" ddiduedd i wrando yu astud ar y siaiadwyr, ae vn i,gored i dderbyn audysg ae argyhoeddiad ac I weith icdu yn ol byny. Rtiaid i ni addet na buniu mewn cyfarfod eriued mor luosog a threfmis. YroeUdyni yu teiuilo yn faleh o'n eenedi, ohlegid dyrehatasant | coa hunain yn ngol»g eu eytnyuogion y Saeson yn fawr iawn. Tybiasant hwy nu tuas.ii y Cymry bytli ) yn-galln llenwi adeilad mor eang a Ctijinry yu uiii" ac nid rliyfedd gan liyny oedd i Sais oedd yn dig } wydtl bed yno ddyweyu wrtliym pan yn d'od allan j "i never saw a more numerous, orderly and respecta j hie UlcetJIIg in my life —it was a credit to y,.u, Welshmen, and it ought to be a pattern tu us, l-.nj, lishmen." Yr ydYIll vn ddyledos am oresenoideh dau lieu dri o le al o'r siiinidwyr a gyinerasar.t ran yn y eyfarlod i'r blaid arall, y rhai a gyboeddasant cliwedlau celwyddog ar furutu y dret am y biaid ryddgaroi, gau eu eyhuddo o rud yn Jesimiaid ae ) II bleidwyr pabyddiaeti), a chan ddrlnyddio en au y Parch. H. itees, y Parch, J. Fuulkes. y Parch. Lot Hugiies, y Parch. J. Davies, Mr. Ldward Morris, I Mr. D. Price, a lliaws ereill, nid yn llllig heO eu cenad, ond pan y dYlascnt wybod fod y gwyr pardietiig ac it :,rii.%tit'(i(lus li?"Y Y" ctsil?tu eu -,tlu g%vt:itlij,edoedti a clias Yi oedd yu an mhosibl i'r blaid donaidd was?nactia) auhusy rtndd g.tr?yrvnwnd na thrwy ddd'nyddio ellWau y g\I'\T i?nhebeucenad. Yr oedd eu piesenoideb Vn v c'yiarfod H<? tereher yn bra,f gWe!eulg o a:.w'ncst. rwydd g waradwydduseingwrthwyncbwy r,a cliawsom ?ttit'u-.?now''a"dnarsymad.<uy??c).nd.?)..n pa re bus hyn ar 1,. tenon gwiudwriaetind, heb iddynt ?u(i), ?' v gwctsmn raj yn ??ncy? YII duiwed(iar, ddyliewyd asymlendy Cristion u'r Prcgetliwr. C'vnnvgiwyd gan Dr. ??'?ciit-j,t?wyd <« 0  \Yiina.ns,Ys?.,?di.U?d,Ysw.,C.T.,)?y,?,? y?.U<yr)]waddetUyntwy.!?:u)y?v,?it?)??? m('dd'"?yafcr()cs.iwus. Ltcaddy?ed?dd.b?dv.j <jdr??8'?"?'"?'?" y 'yii?Jdi ? cie'hotttan?y ?a'ui'd,attt.) iud?d?.d yno  l ??na'ei '"f"'??d-.v tieln, ae i ddwyn aehi>s y cvl- arfod v""i'"f" yn rheolaiud. ??" .\IJ OIJ am uf,i'u, jn'd oedd yn olm y ''yddai.)chust?du gynieiyu dun zt,ser y c?l??r?,)d i'?v galw 1 8;111%v b"d ei gYd wyl. y) gvilredm ya ddwn.?! ).j<?,)- j id, ac yti gy tire d.M.l, vn bobl sydd yu L\u;w tu ne, etto bod yn b''?'bt ?'d rhai ')"'?)jwc?i ;h?t)t)t j iilltli y ?y"??'?" *'???"??"?)"'?'?'?"u,t;? £ ras vn tey ruasu y'i?L)t)uny??.t)"cdd,()?.ut:??.d i b)d?nc.trnan?itydf?'t;«ttdw\uytum;m?)i U):trt't.<??d?t'???y'?!'?y?'?U'?'dt?u?()? d vn eicl. pntb isytUtt.tytuaitity)?? lyiidn ju ull^j i\(tduy?t'? (Cvineradw yaeili.) Yr jdy'm » n ae" ell)fieti cill d,ji, e?ii 1)."l .Ut'?d | pltiid gyda'r p iby Idnm uiac'n wir tin b.)d yu rlwllui I vr un riiagoiliciiitiau i'r pubyduion ue y<?:i) yi) -u r!?'dni i'f lo ioewon, See rhy<idld tct duiiun ?- uu ?rh\'ddid ac y dymuueiii »ael ein buuain. (Ciy?ch,; 1l\I'J ydvm am wneud dun i'w cy nnuitii wyo mewn un vsty' Yr ydyin yn gwrtliwyncba rh-.dui armn > wlad i gyual Loleg xVlayiinotli, peitbynoi i'r Pubvdd ion; ar yr uupryd yr ydym yn wriiiwyneboi i bob a r ? 1, ti:) I)i,? ti y r 1% til ?ll Sefydiedig,ae i'rgwulianol enuadau eruid. (BOUIk-1- j au 'i gytnerad'.vy iielii ) ?.f y <i\ m .im r.j! diui o drcth i?dd y wlad I ?v:ina[ crd:,d¡ u? cun?d u)'vv ??'i j gdvdd. Gau ooeitoio y Ijytid i ehwi e t ii oi (ivmo.i i'r i-. senedd ne.-af a wna hyd v mae y luidy nt l gad w v liy w-odraeth yt> y I ai li u u,i h,ud^ iddni ro ;di -ii-, ei,li 1 L; enwad YI. y byd o gn.d'vdu. (Ucliel gy uierad w v ai. tii ) Yna giiliMidu ar JON* JONES, YSW 2iS, Be iLrd- j trect, park, y pciidei iy .iiail cy ntul. Ssef j Boil y Cyfarfod k,wn yn gwM.argyhoartileilisf, od-li.vr v seil- iau cjdai'uat' rod .M i«uvli liyu d, O;.idy;ni,i,i i' i<- l j n?byd? ?Ootyu;;iiid [j?y-.i j yu uli.ihaa y „!• aun ..t' o itugeiirlieuii.ui en-ill uyvvyil, we.ii uod o l..sjuut uuuiir.<i.i.n i i'n {jwlad—yn euvvedtgui i dioaiuu a g'waitmvyr a eniit.ua bywioiiaeth drwy Ln\n- en tl,VytlW a ctuv?e.th?-ym.u?;— a euau byny, v bydilai anion Cyuuryclujhvyr i i- .Seaeiid a ?ftut.i.u??y'.vddt'tt.'t.uj?rlii?urby,ya iVaiiycuiad o'r orion u'r beuditniou muiviiou a gvvertUl'av'yi- Uyn ouleuid'u'od yUy?O(U'?tat«)u)nyt.ir\vytnetd?i?hL'rH'VLnti;L. .[t??°- hyti<tWMa.th''?.?yuy,tjt.u yute «» rn.i.u i i.<?,n,??",?i tirot'dd ryw elw eyl'.utal, mown riiy.v lioiad arttU l id ))? L).'u'tl?'y. ?rt.?nwedid?nit;n y penderfvnia a ddvwcdodd Fy Ngliyd-drefoiinii, pan fedUylmm tod y wciiu, dospanhiadaii tlofaf yn talu urns 2 > miiivvn at y trysonys, y ii bryd i iii pa y III a e h, II. Wei, y inatut yn talu h yn'v, sef ar i, ctl;ali c;,Illyll"l ? ?'y.?miJiwu. Si%vgr 7, j 1 ft i 1 j j ,tlalll Yd, CULUV, a pluii) (>i-avnj 1 „ L"tH,?.iCi?.\i?t.hh.ii;, Hum-s, Caws, Aml'tilutiil; (Jut- ?'?,?lui,am.tu,U.vtj.j,tt 2 i O'-ver 2 A thros filiwn o drethoedd porthladdol heblaw liyny. (;(sly III r% w I, ,I, ttritil lit y niue angenriitidiau, a n a v dd an, y n eael eu tn-tlui uior uchel ? Wei, y mae'ii liy w odraeth wyr prcteuol yn rhoddi dau res win; sel yn gvntaf. Bud eisiau treiliu augenrheidiau hywyd er invvyn codi y cyiliJ _Vn antbulcdig; yu ail, Bod eisiau trethu yu uchel augenrheidiau a nwyddau tnnuorei I aiuddilfyniud rhag estroniaid i-n lt)vdkiiiin,,yr C.Ill I nyretiiol a'n inarsiaudwcr Prvdeinig. Oud le In,dir | inn y cyntiit mtd vvv v t.vllid yu colli dim odoiwiih j dlileu tollau oddiar au.;e:n tieidiau bywyd; ue aiu yr ail, na raid i'i« marsiun iwvr nfni rhag yr estroniaid, ae Had yw trethnedd i.t-i sir nwyddau Irainur yn i actios o uflvvvridiant perchei.ogi»u etiteddiaetliau, a iiiarsiandiueiti a llongaii Pryiicinig. Y mae pleid. wyr V lhwndraetii bresemd yn codi adiind fel sail i dretlui estroniaid, sef Matl. xvii. (jail bwy y mae brenlunoedd y d laear vn cymeryd teyrnged, gan eu plant eu litia yule gan estroniaid ?" Y r alteb.\ w, gau esti-.tmaidI } a bod "y plant yn rhyddion. Wei, traetliu Hiuiii li-,tries lid I setY(fiti ti-,I"l awl, yr lIedd y Person mawr liwnw Y niae" dau gwestiwn yu angenrheidod eu hatteb, er e 1 n r i j uu yr eg%yd,lor o lzisii.t(.Ii. It] -,vt;tlt', ';Iy egwyddor yr oclir arall, Protection f Dirlvndohiaelli vvv attai, trwy dreilioedd ucliel, neu urwy iKiiim w-ahardd adgknliadau traiuor, os byddant o'r "un matii a'r nwyddau a gynnyrchir gartref, neu yu ein trefcit- igaethan. Y'n ail, I'a lieth yw monopoly, sef ibagaf aelind ? Wei, ihanaiaeiiad yw rllag-IIr,attll afail y" y lurchnad gartiefol yn eael ei sicriiau i'n cvd fur- siandwyr. F>r engvaidt: yr<)?d.' v gwuhurddiad u f'n!H'adn'iud.:ut!tm!eU).nd:?ch)?i?iiito?ic(iydu! Iraw.1) II sinhal1 i bortbniyn Prydum al.iel j ar t-ucy?-?'yr y"y!h'?K'?'?a:)'L Ltlo. 'Y t,,I? ,t.l itr (i ti*,Illi?i:* Nrliit I :u)'ser.n)<?"t?"(?''? uied-l oeiidynt tel gwahaidd :1111.1ici,?iti (!zil I'L? Iful w\r cartrefbl y nwyudau bvny. Yn gyllrediuol. I lianer inaili o ddaoe.id Haw-wci thy ddol a yin 'facias I ant ar y riiagoraf.i. iiad 1,%? 11 l?.1' I'll ("I ?\ (n vr amrywiuttli o nwyddau a v\aliardd wyd n 110;! oi, neu nIewii riian, i guei eu badtclu !» i Brvdaiii, vn j t*i, vi-llV it 'A <)-'tfJ)fui;i?, rai nad \(iynt yn i/ydnuhyddus u deddfau v cry 111 lau. t it it)' :4 ul ir vii ei .1,11ile, %(iviit %it t,N,(Iii:il?N,Iilus ?l, v c,?, yn aros eto. Ond synuulwn yn awr at yr egwyddor ar.ill, sef iMasmicli Rvdd. Pa belli ydy\v ? R'iiytid f-mach yw yr hop svdd vn eael ei ch'ario vn m'ae o ?a!!y?'ddm?y?t<.ry(i(),,i. Yr<.??vf:dor?Yh. -l'adad m.trsnt)).rt?t.H)y bvd dan <I.:vi:>r wn',1 n' uu natur yn onij, lieb ddedd'an Imnamd ue attai-a < „) d-.n. I'jtfeithiau cytTreduud yr egwyddor lion > w Lledaenial cyfoeth yn mliliih V werin, yr hvn a vil I)PII;it, yi, -ta vvelirmewn rbai eeiieiiloe.dd. Y mae'r anvm 'dii)vn- i seth bvny wedi eileithii. inwy o ryddid a t).nu?s j-wydd yn v byd, mul yu nedidn.d y,, Mhrydani. Y f.tn He mac gwladlywiad yn anmherd'ailh ydyw, 1 c in ie iilta.iadau wedi eu pisnd ur reoiad natnri? ?,r ,)r.-sh.?.<t.v"<.i. Ydr?.?.[).,thi.,?)id.i,r<-it.,tu ,,?b!)!?'e.tdnc))yf<t?yd?w?y,?,???.????, ?t.?iU'?.Y" <t' t"ch i i)ob dvn'cyhvd ac y da 1 i:' at reolau eyfiawnder, i ddilyn ei 'fndd ei luin y? t>i U'tiriid ei hull. (iod'delwell idii dd\ lod a'i gyl'oeih a'i <1 iiwydrwydd i'r cvdvniryson rhwvdilat' a'. gvd ",lad"Vf Y )n)e?.-??,r farsi.ind'iaeth m?r -v,i?li',Itllls. i)es v iiia(-iit v mvvyaf ar V corjdi gw|;u|„|. Y?'.rundra?h'?tH.)))!) ?dv?,'h\dd)<( a ehv ti,(wnder, yr hon v dylid, nl ei 1),Iof,-rti. f,,il i-ii,vii,lili (d yn annheifviiol. Trwy yr un egwyddor Imn v d vil I.Vwo(Il'.1t.tilli 1)(,Il tasnaeh v byd"! We!, vn awr, at y eyinhwysiad cr dangos etlaitll yr egiv yd dor ar (?et-wf-ydd a Chaerefrog- Lancashuc a tllrv,,v y rhai hvuv ;tr (iret il,,n, -_+-a.- lr>4l, trd'u:iL1JtlU (exports) 74 rni!liou3. IS JI, jbialaa (exports) 7. millions, Y eynvdd yn '27 miliwu. Yr o"d i hyn vn aehosi gwaitii ycliwane^td v n y dref hon — ■, u syuiuii û iiong au y m le it .).i U. ?r dr-f noi:. Y mar t.li y n >h.n i ?tt.Ye:i./ r lie. ;:t;I;c:I;¡1 J. r: ,1:: ¡' ¡\ > ;J;t; i¡ J:¡.I Kh\dd Ltsoacb, sd o herwydd tretbeeud iscl. Ac, | etto, y mae 10 niil.wn o drethoedd wedi eu (iiicu ei j \s?cn?miynetid,achcb gulled i'r cy I Sid. Y mae y 10 miliwn yma wedi eu tynu oddiar gofi'ee, siw-^r, gwartheg, c-a««, eotwm, coed, a gwenitb. Y mae 20 iniliwn o dreulwyr, oud nid oes ond dau can unl- (•iU ijUOU) 0 gynnyrehwyr yu Jlhrydain. Y mae tun- nelliaeth Uongau Prydeimg wedi eynnyddu o 5 mil- iwu yn y Hwyddyn 1811, l 8 miliwn yu 1831. Ond te ddvwed rhvw un—Y mae hvn yna er gwaetlial 31 asuacli Itvdd, ac nid o'i herwvdd. i* mae lion.'aa I Prydeinig yn eael eu ear. allau o rai porthiauui>edd traiuor: y mae'r .•»paeaiaid yn eodi £ i> y uunuell ar e'n Itougau ni, ae un bunt ar eu lit>ugau ea hunain. Wd, F utteb. 1. Y mae c}!lld pa"1I yn c?jili lHl. oedd trwy attai ein ilong.iu uueirif, i'n truvv^ludia mu gwerthfawr, a tlirwy gyliidrhedegiad. (smuggdng.) f rhwiig .iselion Spaen ac anfoesuliun Prv dain. i a 2. RiiCvd i devruasiiedd cvstal ag i odjinon )"1"" Yr ,),.j u c.yy l iysioeh i ereill ci wneuthur i chwi, gwuewen iddvut hwy." Y n 3. 1'e wel _v ? paeniaid eia it-vydd- iant cyr.ny(idol, ac In efleitiiia em esiauijil ;ruy:it. lliiaul teitynu. VYcl, er dcetnvu'r eyfaifod vn isel, !e welir ei gynny id yn raddol. a'i duiwedd >i lu !;i- ugoliaetlius. Yr byn a gefuogwyd gau JOHN ii iGEiis, Ysw., CT. Mr. Jons ROGEUS, o'r Cynghor Trefol, ar ol ymesgusodi am mid allai eyfareh ei ^yd«ladwyr vuyr Iil'uii ei L, y l  l iidvv y r yr ¡,lith (1)I1Hel; a ddywedod,¡ 1'1 fo(1 we¡j c,¡ùi i eillo'r cynvgiad. Ond eyn deehreu ar y mater a ym• 1 dir- iedwyd iddo, yr ot-dd yn dymuno gwneyd un svkv. Yr oeJdid wedi edliw i.cly nt yun eu gvvrtiiwy iKljvv y r mai rhai gwuel ac isel oe(l(i vilt oil(] I' "e(ld etc yn dyweyd uad oedd pohl o dan y net yn fwy gwn so* yu eu gwl idgarweli, eu tev nigar«ch, a'i) t:,ii-iztti at e' (irasusaf Fuwrhydi, Brei.ines Lloegr, nag ydoedd y Cymry. (Uchel gvuieradwyat-th ) Yr oeduid yn gwyhod yn Jda fed y Cynirv, u'r Ssaeson hetyd, yn eael eu gorthryniu gau ly wodraetli ag sydd we II pasio deddtau er lies yr yctiydig ar i,t v liuaws (Ctywcli, clyweh.) Cymerai y cylarfod alii foment i Sir o ba un y daethui efe, set Sir Prefaldwyn. Yr oedd cyn rychioiia l y Sir bono yn nwylaw dau neu dri o ber- sonau, set teulu (.live, Wyun, a Syr Watkin, ac ych ydig ereill. Yr oedd y riiai tiyu nid yn unit; yn cy- uieryd eu tro yn y Senedd; ond yr oedd y cvuryeii loliad yii rii) dti i buint) neu saith o'u de, (fly well, clyweh.) Sut y geliid disgwyl ilr gvvvr iiyu vvueyd ey liavvnder a'r vv lad f Quid oeddynt vn <ie- bygol o ddiogelu eu hunain, i ddal i lyiiu renti eu fi'ennydil eu buuain, heb falio argostpwv (Clyweh, civweh.) Nid oekill vii eii-i y persouitu byuy let rbai gwaeth nag ereill; ciedai yn hvtrach eu bod vn ihagoii, Yr o«dd yn cydnabod tod Syr Watkin ei j iiniian, fel tir feddiannwr, yn ddiffyndodwr parcims, liotfuhela. (Cyiuei-adwyaeth a chweithiniad.) Yn awr, v pwnc mawr o Hat a y cyfarfod oe.id, y pwne o ( ryddiastiaeh. Yr oedd yu credn y geliid ihanu dosbaithiadau y wlad hon i dri — y peu ietigion tirfeddiannol, y dnsb.irth canol, a'r i;weiiiiv. yr, y rhai sydd yo i n Ii eu taoiaid trwy ehw ys eu gwyu- ehau. Yn awr, yr oedd efe yn iia>Tu nad oedd v tirfeddianiiwyr pend. tigaidu yn un rliau o wytho'r bob.ogaitli. Y r oedd yn credu foil y dosbeiitn ereili yn Saith (I bob wyth o'r bobloiaelti., (flywcii. ciywcli.) ei fod yu iiietini vehy 114, oud dy na oedd y ilaith yu lied a^os. Yr oeddvnt wedi cael eu liywodraetliu gan udynion yn golaiu a,1I lei un tioshanll yn unig am fl>liviid redd, ond vr oedo yu credu lod cyfoeth y wlad hon yn myned i ddwf- iaw erenl yu gyllym, set o dclwvlaw y bi.i;uefi.tj.eJh i duwvJaw y cdum. t t* os.a I vn crc lu tod gUll y dosbeiith canol, a'r rh u a wei.i o'i tl .1. gyinamt o autnr y wlad ag uurhvtv rail o'r eyuiuudeb, a c-hyuieryd eu ihii i'r cvfr,f. Y I' oedd deddf i < tiled iiaeriiju arwystledi:; yn yr In c 1 1), ac vn bum, efallai. bvd.lai vu rliuid eael lid i koe^r. Vr oeuil e'iieiidiaeth HI yn cael en urwvst t o. y,) iiw, fel ii,, d oedd oud i;t,,i yu ngwe ddill. (iwyddai y (iricddiaiinwyr Y.1 y riieoti I I iwr OIl I y,;ill(!I, --111.1 oeociyut \\e II dud eto, — v ey iiieiai y tirwysttog y cw hi. Yr ocud ,.}'o vu credu Hal yu.-L-dd liicuti well :U to i 1.1. Yr oeddvnt yn clywed am t«n<-ddvtyr gorhaekonu.i vn gostwug eu rlienti ryw do eg u.-u liy.ulhe; v I eaut, a thv 11a r huii ostyn.;md y triv w;d s 01 aui Uufio. Y pwnc inawr o'n blaen tti yn awr vdoeihl, A oedd Y, V WV1-, a'r eeltvddi'Iwyr, roi'ik.iy ar unw;. tii y P'A|u: o rydoiaMiuci! (,->ac ydyin, nnc vdvin.) jvdyni, nid ydym am g--i;i un r tfl. a 10111. kiiai i iddynt yinJaid dmed yn niiroed, ue ysgwydd wrtii ysgwyil.l, i i-adu en sefyiifa, a gwnevd eu dy ledswydd fel Cy III ry, ae lel t'rydi inmid, er nnvyn da .I'o'i i'r Senedd ddyi.iou a vvnaut ttvlimn- iter nid a'r C/uirv yti oil. (Cy uieradwyaet1..) Vr oedd yn civdu nad oedd :in di.sbailh yn i.iver'ioo! wedi ei ddrygn mewn can- iyuiud 1 tasiificu ,}cld, ae yr oed I ell ¡ (i.iyigu III i)y.?y.'n".t y Ituiiit'eddianwyr yu Jyui^icf. j r oedd 1 c.fmn wedi dy.veyd vvrillo yu ddiweldar nasn.llai | tl vv adeii- adu tii; ac yr oe ld yu b.vnadu rlioi ci ..ri.lI} "lall ar Ionian. (Clyweli cl vwr'i ) ue i I we.li pr fod y lioagf d a tiinwvr ui dy ori -h-i Yi' oer id |]:-iii. Mil yu eu h. ibyu, ue 1 r O»M,I ind vn nod eu ^weitli- redoeiid eu iuui .in y 11 eu heruyu. 0 ie; dymou rde-yui 1, lei dynion yn niiuo^ i i.-ud i dros dynteu iiunaiu, yr oedd vn uulw arnvul 1 ddwd v ii 'Nr o buddugokaetiius, .M ri. f ardu ell ae Bwart (Cvm-r ad wy..eth.) AmddiHyuai y bon-d i vv v r )i y n v e-i JI es- i int, ae 111 ddv wcdeiit un peth nu ui>v nsod a pln-tii arall ar ddiwrnod arall. Yr oeddynt vu ddynion ag j oi'ddynt utdi vinrw-.ino i gario aiian bob diwv^iao yil y tretboeild. am ddiwrnod, pe eytluvvnai y l.ohi ca uvledswydd. Yr oedd yn cyleirio at y dretn ar (1?. vywcd,o¡d to?i y (ii-etil v.i 2,. -2+ v,v Ir i,? L<ttu ?-i<ic.d)?-?'d ,s tl y gwerthvvr yu meddu te ayr oedd wedi coitio iddo el "2*. lie. Yr in; id yn rhoi a,,r ()Lli'd %t,(Ii id(l?, I ')- (ic. ei wneyd va :2s. 9e. A ttiybier ei i'od yn eo.-tio 10 n> el os., ac iddo y"?' d--i;- v c.uit arno, gwnelai ef vn >s. c. (Ciy«ch, ely w i-ii.) Y 1 oedd y gwerth lll?-i Vil Li -,iid en: 1 ar v ureth bono; y r oeld \<tth.yJdi?f?a!jt)yn.ntjh) ?st? v p?\Sf) dreth, o leiaf, ar hob pwys u de yr <n-dd yu ..?.?ict'tt'. ddu>, Y l'oedd etc yn tlainoi 1 dri. tii reol aidd ar eid io, („id yr ,,eddtretn u'r dvntawdyn auuiiiounyrehoi 1 2. (jc. ar hob pwys 0 ue r .redd Vu ei (Ideiny.'ldio yn anf.ul ae yn wn p.m svmudi<i' v dreth, syneut ac edrvcheut ar eu nilvdd, a ili\feddeiit eti U,i e(l, i d. i, t eii!Krcyt. yi'ld. Yna??'vyduryp?rch. HENRY "E' yr hw?i a ''dHr?,?vy.t nyu?u.?c)?y,t.radAy?t).. Wedi ?tt.??hty.uuY.-?ydd.ciea.td??.),,dJ.t.? j\?i?.j. ?i.)d?yr,frycr..e?t\Y yr ydyi h yn ei roddi 1 mi, yr wyt y"'?ti..)ch?',tn..i vil i?llr gi.Ci l?11.1 S" ?"'tt;)n)inL)?), yr wyf yu yanhbingu.s niewu eyf.afod a(,*I)L stii- fel iiyu • yn war. nil wyf yn coti > i mi Wneyd eiioed o'r b.ae 1 — t^cy u.eraii w v act Ii) -ae mil .VW yn dehyg iawn y '^wual bitii eto- (uehel yyuer y i MI gvlarehiad a dyiiwyd i fvnu ut VINIK-idduvvv* (is y hwinv Vll itiii i yurddnngus vn cyhoeddus. Yr ateb a roddais i'r gais luoio ydoedd. er to 1 y cyfarehiad ar y cyfan yn a. yn ei gv meradwyo, etto nail oeddwd yn:.{weJed priod i. i yuiddung.is yu iiylioedd us gvda mateiiou o'r fath y 1 11. Er liyny mi a a idevv- ais diivtod yma Ian", ohlegid le wnu' tli rlivwuii odelnvdd auulie^ o'm In-uw ar y gwa:;dtl- (hwiiaii, liwrrah)—a plum y dealiais h ny p-ydn^w ■> >y ■; Idun mi fwncdais yuof ly lillO, a-: till a aiidew ili. w rth rai lieeo un-Wji hiinan-ani'. lillvniad—<>nd, vr uodri v pe'hl Oraelleln mor grots v Dell ei t., II Ij, anfon Llythyr yn Ile dvfod; ond yr o.-dd rluv \11 d>weyii y dyiaswn s. fyll at ly nuair, onme ef..tlai v bua.M<i r'oyw rai yn gwuentlinr cam ddefuydd o'r I y'hvr liwnw, ae f liy mi a ddaethuin ym 1 fv Inn; i'w t:dar!1ell. (B\I¡.r;J II gvmeradw vaeih) :lr Cadeirutd,— Mcvvu euulyni id .'r rlr.d.lui d'i-vwiivuu a gyuierodd ruyvvun ar ly enw. yr oeddwu v\e-!i bW.- i a.- wcl: a:,daw wrtli r.ti o'm cyieilimii, v o'inwn i'r v;tr; hem>, ae yr adroddwn >vrth t\ || dwa • w. r v.t'v.-fi- i- j j\! Ii ')'?)?t"?iniy huu ?. j?' nu.vrf r y, ;1): \Ij f,:I:; J:II,I, i ,l ;,¡; I,: II!; "I ,I :{¡l i: 'I'¡' :I II liy.i y;nd :an g "s y!t. y i) < !t?<:tr?.i .siiro.k /t 'tttUU!. Y' 'n.'s?(i .??)'?.i ivwed\d y u ;;t,l: '¡;l1JJ' I:: I ;'y \i: J '¡\ '/I "J ;"1 dd d? i,tt")?)?:d ':H,)!)??j y??.?j)?. y;??;? 1 n ryw ar hyd y Parwy hd.) In v dr hon. (fvuii i vdd A byuy uiewu du>l vn h iw.ul g.'is^hi fy wedi o'vi'»d alian 1 d Ivsgu ly n rhvuwladwyr, pa blai i'w chvniiorth ..1. ..1 wvo yti vr einoiiau syu-i vn ajosn-su. rr viivvvl v > 1 dvm ino hvsbvsu fod tiv nv wedi ei wr rnthnr hen y ngliennad, ae ill ludbd dditir>vv!)od 1 mi. Yr y??'? hyd vma wedi »vvrth<> I ym.daugos yn gvho. ddus ar on aehlvsur, livd y nod u uehr v dynion an yr wyf' yn 1,(l y puilio: ond feellid easalu o.oil N If' i*ll 1);Li 111) ,ii?i 1e cilsti, »n pleo.io v r eadir .vrliiwyneti d. (Hii"'d :i..(hni evmei .u.tw/?L) Ala-, 'ij wir ->e bans ii gwciuido^ior. p eien ?J C. A; ..?.i.?C?! d.t'k.?. \'?K?.H' ey uu r- yd en swyddau^cit bod yn heoderlyn d, os it<iilan', d.(H!?.. s'-?"?'M'?- ?? Pal)v.ul.aeth vn mhol> man a.rv mae yn r.aujos er hu.)uv.hd?.n. hv'),??? .y"??'??"'?<'?' ti h:c!t.?.i?\.d?nci.?'?'?.t'?n?'???'?\?'?'? (.n-?-l a hnf.?'v'?.r:?V.t''t'?'"?'K'"?""y" ..b Y" lndlol m-e'r aehos. (Ch?ch! cfvw.h? Mae V ll'vwudracth wedi hjshysu drael.efn a tlira du n:t?<.cs'??!'t(?'!tur)t?n?hrv.t'n)'twrm.i i y.i)Yry? a M?"'?'?'tun'wtI? h nu sail i gredn y hyd t Vi ynisteiswyr liynv inn aehuiaeth yn y senedd ag sydd yi) eu ll,,v, I?ytll .I) int')Si<'ty'"ttt?w'y''hyu y mae v liy wodraetli a liti i l?iwi- yi. li?-ti nl;;e y 't m!-ra''w\R?t?.) Atui?'Y ???dp?p??f?e? gilydd, yu y muter iiwo, mac ty meddwl i yn natur- 1 i d ? phendorfyiMi yn syrthio i gef'no?i y blaid ag s', eld o eiJwydddor yn c b. n tretuu bara. (Clyweb Hnwer« 0ya clywch !) Ae wt- li prof: eu hunain ers liawer o flva- yddoeJd yu bleidwyr (iyddiou i riddid gwiadtd a cure! • ddol. (U.?i. gy niei adv. y at th.) Nid oedd geuyf un bwri.ui i wm-yj cyniauit a byti olid syiiind- au yu i yhoedans uu-vvn uu r.radd, ,)nd tei v'm teinpt- iwyd trwy yr yw> 1 ivguui twyllodrus ae anfuneddig- y evitir aii uto o' biaeii. — Yr eiddocli yn gar- edig, lieiuy K-.e.-> Listeduod-i y gwr parchcdig i lawr yu ughanoi y buuiletau mwyuf o gyuieradwy- aetti. Yiirt galwyd ar y Parch. JOHN JONES i gynnyp, Do,] y Cyfarf^l hwa ya d Ivrys doi-.nwwy o'r perygl sydd i vldyag y gau^tU giei ei itrodgivryikio I iu-LIygiaqtb Orleinaid yr Egivyi sefydiedig; yu enwedig yr amser 11*11, PCI y raae lla.i.va miwr o hoayut, 03 nid y mwyairif, yl1 Buseyaidd uau Babaidd eu hysoryd a'u liegwyddorion gaa rod larli Darby ei3ue3 vradi wgryaxa mat- etflw ana geiilr ei gungyraei-yd, m.vi idu>vyi;yw y. OJeiriaid pi rV>1 yn Imnaf y uiyaui ed ylU^.Uried addysg wlatlwriaetiioi, i)yweùo'\d-fo'¡ y mater y mae y penderfyniad hwn yn ei osod 0 u blaen yn gyirylV ag a ddyiai beri i oi ■oil, f^i y mae yu dy-veyd, ddwys deiuilo: y peth pwysjeat o bob pe.J y-iyw addysg ieuengctyd; flurlio cvuieiiaci dyu sydu 0 lav\i- bwysiddii ef ei but:, ) ri gystal ag 1 gyuiGeitlias yn alr u,id)sic a gy ei sydd mewn gwiriuii- yn gosou syilaeu ei gyiuaieradvvyacth, a'igymer- iaLl mewn biynydilau a u-Jaw wedi byny. Y mae y gein.fi <Jyuneig yu Ngoy inr. ac yn Liverpool, hyd yn hyn, cael v fantais o gael eu haddvsgu 0'11 ii.eueiigcty d heb 1 hyuy tod o dan olygiad neb ond a lyuai eu rhieui f'ou vn arolygwyr ar yr addysg; ond y mae y 11) Oresemd yu amcanu I holi arm. ygiaeth ysgoiiou y vv hid 1 fod yu nwylaw clfeiriaid J wlad. Ni ddywedat li ddun am dauynt fel corph a bobi: in 1 a wn lod yn eu plitli luaws, a liuaws helaeth, n. fllasai yn rliaid 1 neb ddvebrynu rhag i olygiaetli addysg eu plant lod vn eu ilwylaw— ond, y camwri yw, gosod arolygiaetjj aiidysg plant ymuenllduwyr yu uvvylavv clen-rwyr lIell otleiruidyr liglwys iSefydledig. .Mi leddyliwu tod y peth yna. yn taro yu erbyn rhyw beth. a aliaf ti ei gulw In _Tu reddff mi feddyliwrri y gallai. Byddai yu mcudwl fod eaiiad at ryddid yn ei- feii uynn wyuol yn nghytansodiliad Cyinro: welaisi yr uu Cymro eto, nad y w yn curu rtiyddi:, (uehel gywer- adwyaetli) y mae yreilien hou wedi ei ciiytntmiielbu & mitnr y Cymro ae os edrychwu yn ol rai eaiiuoedd « dynydduedd, 111 nawn weled prufiun anwadadwy o tiyu yn ngwroldeb di iulio ein henatiaid i amdditfya eu riiydfhd a byddem uinau fel eu hiliogaelh ya anuheilwng o honynt, os yo ddiymdrccli y rtioduwa 1 fynu un iota o'n rhyddij. (Cymeradwyaeth.) Mae hen wirair wedi ei adael ar lawr i 111 oudiwith ein liymifiaid dm th, ae yr wyf ti yu tneddwl bod rhyw dant yu uiliob caiou o'r ^ynuulleidfa fawr hou, yn l'yd ilaro a'r dywediad bwnw "Rhydd i bob meddwl ei f.irn,ae i boll bainei 1I,.far.' (Vehe! gymeradwy- aetli ) Wel, aiiieau cymeiyd addvsg y genedl ieu- amgc ydyw atal y rhyddid yu ei trrydle cyntaf yn y meddwi, dyna yr a mean: a "Yllll fel y gwneir yu wir mewn mai o wU-iyd i Germ.iny y mae y meddwl ya I eael ei ifrybycliu o'i ieuengctyd—y iiiae yn cael eu dy imn at ei gilydd, u'i dd rdynu i'r fatli raddau, fel j nas gall ymeslvn mewn iiiodu yn y b\d. Hyuy a j tynai larll I)C!Ily wneud a'r iiei(iwi Pi-ydeiiiaidi- ttlal rlivddid y meddwl. (e\m< rudwyaetn) Obiegid, i, r., (I y deduu pou rhvddid arall. D) 11 %ii inil)ltl me..i.w! ac ya muiu barnu drosto ei bun, d • i) <• y dy n inwy ;»i llywodraeth orthiyui- .1 ■» <i svdd n cvd bys i la^ei o houocu .uiueli.1 wr.attth viwr Ijoneod- ig a sil.i ui esgyuiawr ui\m, ;ios Fercher diweddaf: lysui o ua.-l Cyfarfod Cyimeig i fynu ur enedi^aetU i v vvysog Cymry, yr oedd uu lioneduwr yn gofyu i'r 1!;i! yw yr aehos nad clli l dwy 11 y genedl Gym- I reig at ci gilydd 1 gydw eiiluedu tei y S_e.ion a chen- edh.edd ereili.' Svt vr ydym fel byn wedi yinranu i gynder o ddusbarthutuau f JJyweaodd y lla.ll, yr aehos "yw hyn. tnae y C'ymro yn uiynil barnu droktff el bun: (Uct.et gvinerudwyaetli ) dmlchais iddo yn y ian r yr oeddwu yu vstyned ei fod yii till o,r catimol- i.tethau IIl.j¡cial aliasli el r..d<ll i ni. Oud lDae rhoi V !jit iiii.-r yi I "WIlaw yr Egiwya Sefydiedig. bmidd yu twy gwrlhwynebus Ùl meddyi- 1- i i)?! ) e i)tjs I'll tut!Aidyi- pall mat: ltauw9 m I'M- o d niyi.t, o.. „ia y mwyairif, naillai yn Busey- noiud, inn vote vn m lie! Eglwyswyr—lie v nme v nw tthauiavtu ihwijgy naiil a'r llall nisgivn. (C) ru- ? liii i i it')-iiii iiii g %vii. o.i i(i^ yiu-lh uehel ) Y m ie y blaid liou yn y dy lit- ian .hvn, yo yr wvthuosau divveddal byn, vn iiedaenu fold yn in hell lawn odd). lull v M -r>ey, diwvdrivydd raw vaf, to mae v tiaeliiodau liyiiv «> uatur lndlol Baseaidd, mevvii 1111 o honynt feannyir Cymrv i dalu pol) pareh- e iu.-leth i'r fen ugedig Forvvyn Fair. Mae bvn vn cael ei wneyd yu Esgobaeih Idarietwy gan y fiear a (ban ei gucaii • a thraeth(»dau tjeisi ig yw v rhai hui. Yi wyf yn gobeithio cael giifaei ti- tai yn fa ill, ac mi jvmer il y pleier i'w eyfieithu i'r (iyiuraeg fid y CMll-i y Cyuii Y weled yr addysg a weinyudir gau otleir aid pi vvfol i'r werin yn gytlredinol. (UcIJd gyiiiei-adwyaeth) VYtl, gyfeinion, y il!ae tij"u(t"t tros^lwydm. a dvsg y geueoi 1 babyddion yn ddigon berwi j) ni diferyu o waed Cvuireig sydd yu 1If;Y. tlt:t:I!1 y Cvmry J" miiob man. (Cymeradwyaeth.) Belli {nt bed y cyiiimer Y genedl ei maieiiogaetn od liynddidxar yr ym ulwyn y wlad o dan gyuuifciaj or fath yma Na.. un l.d.r",t" (ui Did 1.1: y f.»y(i(] :re.1 clie. gydaYpiisur- a Iiii-ftilli YHi galwyd ar y PMch. JOliN HUOHKS i eilio l l yoy^'iiti uwn, yr llvvn a drlerbyillwyd a boulietau 11'1'1'11 o guiei ao ,v y.jelh, a dy weduild ;1< nghy< w 1 idwvr, — Fe nihil tod main II esgusawd lieu npo.ojiy II,L!i"ltiJyf tidal! YII Ü!i.llnius am jy ngwaitb yn vm- yn v lie hwu ar yr aenhsur pieseiiol,— liwsr.u h v (iisgwyiir hvn yn nei lduol, giin ei bod yu grots 1 fy nrfeiiad yn absea- ji bun II o r fath niewn aunera fu o be;-vvyd(l edrycb ar y eyfarlodyddd Ityny yn dùrwg nac vu afreidiol. (Cyiueraiiwyaeth ) (,)n<l vroeddwn vn tybied y gailesiii eu cyual JllllawlI c):,taJ hebwyf ti ae nid wyf yn nitieil et > oddiwrth loctii yr un syniad ug oedd genyf y pryd byny. Ar yr un pryd oieliou fod rhyw amgytcfiiudau 'yn aclil.vsui-ol Nti cylartud. ie, a i;weiui u.^i.«n yr efen^v! prvd y dyieut d ,))-vdy d y i t.- t:t iiouui eu havvt ddtu .syd iol (t.ryUieradw* Jaeth.) Y mae ilu er <• bethau y n gy fi ei tiilon, onduid ydynt v 11 ileih..ii yr uetidvvn i yutyoied yn Witsta^l tod elllf bawl gytreithlon i yinddangus tiietvn eyfarlod- ydd poiitieiidd, oud uid ocildwn yn tybied fod bvny nob auiscr yu llealiau; oud le ddichou ar yr un prvd tod riiyw ai:ii>ylcbi).dau yn cyiarfod a gweinidogion r ti it %i,t g v iioed lus. Fe iy dd wi.-ithiau, gwyddoch, rliyw ger ded y terfvnau yn y wlad i hwug y naiil tit wyf a ptilwyf arall—ni wneir hyn v bou (iyild ilit pnoh vvy ti>nns, na mis, nac hwyr. ..¡;iJ b,d) hhn'd,¡YII: I"tll Illat,'n 'I'IH!¡eiuiol gwney,l iiyuy yn tciily,lll,-I, rh g angliolio y terfynau. Nid wyf liuau yn yslvried v uylwu ei gvvneyd yn yniar- fV;riail i \md langos mewn Cyt'irf dydd gwhidy ldoj yn Ivnych ond fe ii hcbon bodce-dded y tei f. nau weith- lan vn aiigeu; heidiol—( m tiei f.y tuera dwy aeth )—rhag hvvyrach .rrdiweihl vr eid 1 diiwayd. wrtii ly mod yu cadw draw o gwbl, nad oes nenyt ii'iim ri'jht 1 usod ly syniadau all.,n ar be-:baii gwta iyud -1, ac mi feddyiiwn fod achivMit fcllv o ran ei bwysigrvvydd wedi ein cvfarfod ui vn vrade^ hon — efaliai to 1 byuyna, Mr. Cadeirydd, vil ddigon o ttponoi/ aryradeg bresenoj ('cymeradHy. aeti.). Vr oedd rhyw fath u angenrheidrvvydd neu orfodai th yn eael ei nsml aruaf oblegid y eauisvniad, neu y ca njasgliad, a dy.ml oddiwith ly ahsenolJeb, ac v mae liyuv wedi achlysuio yn gy.stai a'r liall i mi I ymdd.iii :os v a.t In n inae pettinu pwysig ffydu'r j .r.v i'l yn a,v r ;.r > m u-s 1 m le egwyddorion pwysig mewn m th «, ■ ui.- «->U i' l g-lydd yu y tymhor hwn —ae mi tin aiiiser, ?\?:tht' a ■: id rvv < i.a iiwnw yn ymddangcS i,w •. ?;w uiiun i ardystio ein syniadau ar ■/>• y .» a a 1 iiuieuu p?'t arall, uyda'ch cenad, Syr, v t'uas.vi. y .1 c-'i'-i ■ 4; y. rv.eyn myned at y mater :Vu ?i) y ;let i at v water sv d I ar p..j>y.\n hw„ F lydd yn ddrwg genyf .b 1 eth dum seneddol yn agoshau, ell,% C ig Cill Iii,d cy<tr. d.n?J t)?yyr?.t.ii?l!)d, -)? iv?!.i yti tes?ii -,te )it It?id'wi atu vr v, pryd eyllr uis, diuofus, di.dgar, a ymddengys ar r iN. s, r I.% n y i i f-Y (1,1 v i i a rs %v v, I p e ii i ii u yr ai hreln, anions, yr ystr..viau, y ceiwyddau — (c yw, h, c yweli) 1 y iiryiillyu—(clyweh, clyweh) — y t-o's. y g 'itiiryind.r s,dd yr eael ell uefnyddiogan y ;ia U biaid, a clinn y Itnii liefyd (uchel gymeradwy- i .1(1%,v c,i Iiaiiic-iiiioii i t)ejt. Yr 'i,f ) .< Iioih i ai.gbymera tvvyo hynyua, a phahaui r v. j" vn gofvr., a all rhyw uaatteb, na allai etbol- ,vyr P?d<HKt'?'? ?"?'??"? '??"?.??' iadau mew n gwaed OI! Paliatn nad aliaut ediycfi ar ri it (tul, tivn(Il a rhes- t")t?.tt?'b<'fr'"i.au''Y?'<s.t.d?ii?.tr'act)?b ca •ys' i ill vehwaitii a'r boll ""?'??"? ?'!w"?i'm', l i ?t,! vu re sNn t;el)Nf s,?ndd.")?"st'wy'?"??'?.Y"rfs\nsfen\f rt"d?jtb.?"y?.??"?''?-'?"?'???.')—y b.nedd?v'y"?'?'???;'??"?''??'? "y"! A )dy VU belli teg en hod, llaid ai Vn fwy neu LÜ arntwg \n cel.iog' y1 b"i' ?'?"y holi hnlJest ? yr holl irais a gortbr** 111 a ynurlex :ys ar vr i hivsnron hvn T ().Ii(i it v'id,ti "I li g? dsy nio a'u?!'t?'??"?'y'?"n'!t'r)'tnM))tft;t.e'jiia? u\vlIenc II yh fy lied i r .-senedd o dau amgylciiiadau felly! Yr <,(':?ynd<ht?pn?d(tf-)lb?dvrinbar?h Richard U.?icj). Ysivam, o Mont Alcn.t?(i)<)?tft;fnuu'jhe{ o gvuieradwyaeth, a hwre 1 Mr. Davies) wedi pender- f nn, ;i: bleidwyr hefyd wedi penderfvnu, y eaifi ei • tii.diad i'r Senedd, os llwyddo a wna hefyd, fod yn berifajfh rydd oddiwrth y llychwin hwn (uehel gymer- a I wy-ieth),a phe na bae dim ond hyn,te ddy inunwn i ei wy d iut 111 (cymeradwyaetli)—le fyddai ynddagenyf weled un etholiad yn r'IíII\IIJI"n weu ei lIychwillo ¡¡'i lianunldo a'r dry gau baibamidd sydd wedi yind lang- (uchel gymeradwyaetli),agoheith- io yr vvyf yr eit) y gwr leuane p irehus hwnw i f viiu, a bvnv dan a ngylehiadtvi 11 fydd yn auihydeod iddo. Y line guir, Mr Cadeirvdd, eto,ar vr etholiad dyfodol, vn ejth il priodol. Nid wyfyn awryn myned i ddweyd Iros bwy na thros ha achoi;. i chwi roi eich pleidlais, oud yr wyf yn galvv arnoch, pen y bydd yn cymeryd lie, i chwi wneyd liyliy yn oncst a thydwybodol, all i ehwi edrveh ar y vote sydd genych, nid fel ctifeddinetb < cliwi eicb buuain, uud fel ycaddiried i'ch gvlnd: nid