Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BAR D DONI A E T H.

I --GOHBBIABTH.

! LLYTHYR ODDIWRTH Y "UHE…

Y nDXiild''!! YN Y rOXCRUT…

YI- ETIIOMAD.

!AT ETHOLWYR Sin FFLIXT, A'I…

News
Cite
Share

AT ETHOLWYR Sin FFLIXT, A'I BIVK- DEI^DREFI. Fy MROOVR ErHOL?-YR.—?c amserpwysi? ger- tj??—amsery?ciwir?meic'tplcidtais—amseri cbwi ddangos pwy a fynweb i gv.'ansoJ li eieh cyf- ![.C!t!n:n',?c i v mddi• ie-i id Ivnt eieh i?Yndcr.m. 3Iie i' vmgeiswyr newyddion ar y niaes, wedi dyfod !aH?!)i?'i'<??'????''?'????? gy.lnryebiuivvy r. A j)liwy ydvnt hwy ? 'H v,in-w Mr. ??. ?ynicu?:?c hoU? ddyeithr i genedi y Cymry, vr hwn a ddy wed wrtii veil j yn ci Gvf-irch;ad, sydd wedi piynn ystad Bryn y pys, j gerlhiw Overton; a tbrwv Iiyny yo tvbied, mae vn h'?.<"??t ?'??r'?!??? y''i?"L?irFt?nt, I fd v nrient yn riiwvn i wneyd .i fvno efe. Cvnyg- iWI:d dH' ddi'\l'" l U' (lr" ,v H\\rdei,(j'r"fi;' "(;nd | erlivn heddvw, v mae efe a'i gvf'eilliwn Toriaidd yn barnu y gaii wasauaethu ei genedi yn well os eaif]' ei anfon i'r Senedd dros y Sir. Fellv, drii-in Mae | v gwr hwn vn meddw 1 y gaii ein troi a'n trosi fel | anii'eihaid, vn ol ci fY)Hp?\mw.u)?! ef. 1 Bet!i a d Ivwed efe wrthv-n ? Mae yn dywedyd yn I)t?iiaf', ei f?t)'i yn E:]w':swr'; ei ¡;JI\ yn !ca)u E?!\v\sL"'?'a.?ei fod yn credu ('Hd siwr) ;nai lii prit raglur Protestanaid 1, ac aehles ein I'hvihlid gwladol a cbrefyd.iol. Felly, yn wir. Ai nrawf o'i grefydd !?!?Y?.(:'i'.l a Phr'itestanaidd '(i.-H fod pobl yn girful nrintio ci Addrcis ef, a'r ?-i'.?nvdY'n??t'?R'v?????'??'?''s(t'cHf'ddi!U- ( ei law! ar y SABBOTil T Ni wyddom yn rhv dda i ma"i yr hull ryddid a roddir i ni gan vr L'ehel-EgiwtS- I wyr. 'v vv rhv'd-a'id i ?d y? Egiwyswyr fel hwytiiau 5 inn"!o os i'r'Capeli yr awn, gwae ni. Yn f-, r v mac Mr. Pet.I yn bleadivvr 1 einyddiaelb !}uii D'r?v?')'vnniph?r?ud?"??.? r(I, j (?t'"?d b?: mewn modd yn y ??'?''?"??" barav tlodion; a pheth sydd annhractlml f?ypys- I jr.. mae mil sangu ar iawndcrau cvuwynod.ui \m- !n.'i?n.yr,U'?v\inii-d.«<.??/?d.'ys- yr boll j,ii/ pa, fath addysg l'v-id bono, ni rai ) dyvedyd yn hol!«d i fd'al Of'eiriaid yr Eglwys Sefvdl- Y ;7-,ae vr es'aniphm svdd yn Id-n gr a C '!y?i)\() !.?.,j, fer o i )):'t!)!aYf")ync?.'a:y.'?p\HysL?!j?;jL!, i?,c5b.utmd<'hy'?!ur?rym??r. Chwvchwi, Et!T?!?''?'?'???'??'c?cht\-ta'r An)'!)vdcdd?s Mr. MOSTYN er mwyn dynvn ieuange .Se'mwynd y nyn i .'u;n?c d'?ithf.n!'d oes??;;dnod'tt.)! 1 vv ddywedvd drosfo ji.i III, O!i,i ei :r,.t*iiif) ei fl'onau Derliy a Disraeli J Na wnewch vn duian. .Mae Mr. Mostyn yn wladwr anrhvdeddus. 'yn hen o?r i:tnv!i r?-xN- nc ynwrrh\dd 1n h.?! e.jwad au crefyddol, er ei fod yn eglvvyswr cvson. P.i faint 0 Eglwysi a adeiladvvvd ar ei dir! Nid vchydig a dvlai y Personiaid lwv,i ?ir ei dii- 1 Ni?t icli,v(ii_?; a ei b: ei <J 1 ei si o diosto. A' un moid. nine well i-hoddi' "c<wùù 1 ?d<'jt.)d?Can'L?. ''rE?y?mu YnuifiUduuL L,, fe v w D Y N S ?wt f, 1. 1 11 ?H), y mae rhyw .Mr. Warren vn cvnvg am y Bw ldeii-drefi. Pwy y g-wr hwnw eto, ae o h; le v nine yn dyfod, nis gwn i, ac mae yn debvg nas gwyddoch chwilhau. Oud gan f.d yn gwrthod v Y wedi eu rlmddi i'r Wan en hwn. gan ei fod vn eddaw eu p'ruio trwy ymddiofrydii dros Argiwydd Der'nv. Me*n difrif, a ydyw yu bosibl i rai a' fvnc.it gael eu evfrif yn i Foneddigion ein Sir. d-iaugos n,w\ <s sa'had era un ieI ?tbolw\ na dvrvn -bv--v cftroai.ii fei hyn, 1 fwvta ein cryfeer, ae i'n hamddifado o'rbreintian a'r c'vsuron a fwynheir gei.yni, er mwyn i'vk- qi-lirdiu hwv gae! poeeiu cyflogau yr uchel swydduu gwiad- wriaelhol ? Mae Syr JdHN HANMER, y cvnnrycbiolydd presenol. a'r hWIl svdd am ddal yn flyddhawn i'r Bwrdi isdrefi, yn adnahyddns i cbwi er ys blynydd- oed d bellach. Mae yn fonedd wr o'r gwraidd, yn un o alltiocud mawrion, yn a-eitiiiw r medrus yn v Se- nedd, ac yn wr rhydd yn ei egwyddorion gw ladol a rhyddid mewn masnacb, a rhyddid mewn addJsg-ïe, addysg mor rvdd ag Y gall pob rhieni yn ddiwahaniaetli ei derbyn yn d(I olelizar iw plant, heb friwo eu teimladau nac archolli eu cydwvbodau. Mae yn ffieiddio Arglwydd Derby a i am eu bod yn ehwareu y flJn sitrad dros protection i dwdlo y flermwyr vn v Senedd, a thros ti-e-e trade i hudo V trigianwyr yn y treli, litb feddw! ond rm gael y yn g"-bi i'w dwylaw, i'w harwain fel ilefaia i'r ihiddfa. Fy inrodyr ethoiwyr vn Sir Fflint, mae Svr John Hanmsr wedi bod yn ffvddlawn i ni er gwaethaf y Tories, bydJwn ninau yn ffyddlawn iddo vat-n. Mae Pee! a Warren yn honi eu bod yn zelog yn erbrn Pabyddiacth. O'r goreu; amser a ddi ngys. Ueiiel Eiiwvswyr yw y ddau ae y mae yn In sbys am y cvfr'vw, os ydynt weithiau yn gaeth yn erbyn Pabyddiac-tb. eu bod mor gaeth, ie. yn fwy felly yu erbrn Ymueilldaaeth. Gwell gauddynt I abyiidion zelog, nag Anuibvnv-yr, Bidvudwyr, Methodistiaid, it Weslevaiu gonest. rrudvr. mor wracli- na m(-;r laiiid aciivineryd arnnch of"¡Ù nnfod,Jio eich meistri I:r(,eGId, oliii Person, ofni colli ewsmer neu ddau, a rhyw betliau gweigion lei yna, fel ag i beidio I)Iuid leis; o'dtos MOSTYN a H ANMElt, yn ol tuedd eieh cvdwvbodau. Dyoddeforld eieh ben dadau eu cai-clial-u, cu dirwyo, eu byspeilio o'u raeddiannau, vsgvthru eu clnstiau, hollti eu trwynau, a mwy na od,,Iiar dclwylaw Turies eu dyddiau hwy. yn unig am wrandaw ar lais Duw a chydwybod. Ym- dd,YclJ c-hwithau yn addas i'w co trad wriaeth. Sefwcb vn w ro) ac unfrydol, a ehwi fvddwcb yn sicr o cniM y dydd. Anfonwn Peel a Warren i'w cartreflcoedd, i gael amser IW henwi>gi eu hunain mewn rhyw orchestion, byd oni byddo gal wad am danvnt eto, ac anfonwn 31 r. MOSTYN a Syr JOHN HANMER, fel o'r blaen, i'n cynnryehioli yn y Senedd. Yr ciduoch yn gvwir, INDEPENDENT WHIG.

t-N 0 Y'STKY'WIAl' Y DIFFYNDoLLWYB…

Advertising

AT OLYGYDD YR AMSERAU.