Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

i i itwylla yn «r y idei « UrpkenaJ. I BORTH p;ii..ip A MELBOURNE, PRO GRIM S S. Yv l»oii sydd \ft un newydd, ragovol o r dospui'th blaenaf. ANDREW M'KECIIIE, LT.W.-YKD. ? "VR MAE Y LLOG HON wedi ei chadarn JL hail a dIOP", a bwriedir iddi fod ?ll un 10' I.ine," sef y Llongau a gludant i Awstralia. Y mae ynddi y fle deraii goraf i nifcr benodol 0 vmfudxvyr yu y Cuban. ?yt"? Uy'r ail Gaban befn (1, Hwn syfryfyngedig.) vn nghyd a'r ls-gabau, wedi eu pam/oj yn y modd goraf er cy ur Yi? ymfud- wyr. Cyrnerwyd gof.,il neillduol ar fall nwyriad priodol Y11 tuhob rhan o'r L]oug.Er cael gwybod y clud-daliadau, ic. ,f,.erarf%%rddy I.loutf vn v Salt/wise Dock, nee gvda DU)¡CA GInn, l, 8tmnd-Rtreet, LIVERPOOL. r Fe'i dilvnir ffan Long newydd arall o r (losparth blaeunf sef y • COVENANTER." ? ce Swallow-tail" Line.  LLON;FUDOL *3LIVERPOOL A NEW YORK, Y rhai a huyliant ar y 6ed a'r 21 ain o bob mis MEDDYGON PROFEDIG AR EU BYRDDAU. ILOSGAC. ASHBUHTON. NEW WORLD I LIVERPOOL I NEW SHIP CONSTAN TINE ALBEHT GALLATI.V. QUEEN OF THK WEST CONSTITUTION LLYWYDD. ?J.M'WiUmm Knifdi* Gardiner Banting. Delano ?Hal!et .et.? TUN I 1150 I }r,oo ) 11;")0 1500 I 1".00 I ;g ];);,{) d'Y) I XOFJO. Gorpli. (i. Goi-pli. 21. Awst 6, Aw st '21. Medi 21. HFl. G. Hvd. 21. MRI. BOWMAN, GRINNELL, a'u Cyf., n ddymima hyspysu l' y cyhoedd eu bod wedi gwnevd y darpiiriadau goraf gogyfer a tlirosglwyddo Ymfudwvr i'rXuleithian Unedig. A hvderaut fod eu trefniadau yn gyfryw ac a rydd gy-flawn fuddhid i'r Ymfudwyr trwy Sicilian eu eysur tra yn eu llongau. Afreid- iol ydyw hyspysu y rhai ydynt yn gwybod am y Am. elicanaidd-eu bod y rhai goraf, helaethaf a cliyfiyiuafa hwyl- innt o Liverpool, mewn gwirionedd nid oes ond ychydig iawn « lougau yn gvfartal a hwynt, oblegid v maent agoi oil yn newyddion, wedi eu hadeiladu yn y modd cadarnaf, ac yn euel eu llywyddu gau ddvniuii medrus.' profedig, a dyngarol. Y brawf divinwad o'r gofal a gymerir gydl1 h',I'n1l.. Darporir cyniaiut ag- a oiyilir yn ul y gyfi-aitli o vmbortli i'r Ymfudwyr trll parhao eu niordaith. Gall y rhai nad yw yu gylieus iddyni fyned i'r Swvddfa cyu yr adeg v byddo y lloug yti cyehwyn, siahatl eu eludiad trwy ajifon £ 1 o rag-dal mewn arclieb ar y Uythyrdy dros bob un afwriailai gael oludiad. Geliir c?el ?wh?d awm y clud-daliadau yn mhob rhaa o'r Uong trwy ymofyn a BOWMAN, GRINNELL, & Co., 5, Regent Road, Clarence Dock, fto 83, South Street, New Vorlj. LIVERPOOL. D. S. Gall yr Ymfudwyr a ant gyrla'r llongau hyn aael lie i I ystorio eu clnd yn rhad, mewn yato'rdy gerllaw'r sivydilla. fcir Y clud-daliadau gyda'r Liang-au llyu a gesglir yn ol 4 dollar, a 80 cent y buut. TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE -sr—+ UNITED STATES. ^6|SE^GUION AND COMPANY, NO. 2, Tow- "•WSSSF K R CHAMUKRS, Old Churchyard and 110 Water- loo-road, Liverpo(d; despatch first class fastr-sailinu Am- erican Packet-ships to NEW YORK, PHILADELPHIA, and other Port.s of the L'KITEU STATES. The aúmltfaf!es 0?)V? to ?'/t??/\< are 7)f(?fr<T? ?f!?.? of Freit/ht, Strict Punctuality of ?'(K?ny, and 7?-??? ?c/<;vr? OJ Goods. EMIGRANTS will have their Passage at the lowest possible rate consistent with a due regard to their comfort,and a ffaith- fill supply, during the Yoyae, of Collls, Water, and Provi- of the best qualitv, according to law. FOR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail PHILADELPHIA 1 July OWEGO C, DR WITT CLINTON-, Funk 106i1'1 E. C. SCRAN'TON, Spencer. 1200 NIAGARA, 9i)f I Ftink 4-iii WILI.IAM ¡.: LSOX, Cheever 1000 ABERlJEliX, HUhLJard. 7;11 fcillANNON', Wait <100 81LAS GREKNMAN, soil ¡ MARMION, Hadley. 900 S 1. OOHRXOR Mo HE TOt', Burgess".? 1:300 ??'?"? WM. RATIIHONE, SI)eii(!er 1100 Packets. I?VJATHAN, Knapp 1250 8AHATOGA, Trask I:WO Tit-OXDEROGA, Boyle 110(1 W. H. HARBECK, Marshall (HIO BOUXHAMI'TON, Snow Isr«) }> ARE R. GUY MAXXEMXG, FreeUln. 1534 KAI.AMAGOO I'l<INc¡;Tos,Russell, 1142 1 Co ffill I BKNATOR, Coiffn 18')0 F JACOB A. WE?KR\i'.LT, Hoodiess 1500  TttUMBLE l:F.hlii';I;is' ^7;° I WASHINGTON, Page I UNIVERSE, Bii-d 120L'J Goods cannot be received by the above PacketShips on the mdvertiseti day ofsailiny under any circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, and other infoinatiou •btaiued, on application to 6UION, ?. Co., GlJli,'p¡('I'IrbCrR, OW Cburchvard, and 1' II". Waterloo-road, LIVERPOOL. or ELEAZER JONES, 45, Union-street. AOHNTS IN NEW YOT.K, Ftilton-titreet. WILLIAMS fc GeIO, 40, Fulton-street- Kxperionoed SURGEONS nan have FREE CABIN PASSAGE es by auy cf these Packet ships. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. eri-i Hwylia y Packets o'r Doparth BIlenaí  ?.? c?ulyno!, ar eu dyddiau penouol, tel Isod ???? I NEW YORK, LLOXOAr. I,T,YWYPU. TUNhI,LAU. I NOFIO. KOSSUTH Bell 0250 This day WM. STKTtSON Croighton 2000 Hi Julie. UNDERWRITER.Shipley CONTINENT Drunmiund 2000 1 duly ANDliEW FOS TER..Ilolbertoii 1800 ti „ SIDDONS Brigjfs 1"00 11" BENJAMIN ADAMS.Druimnond 2000 Iii" FLORIDA Mills 20u0 21 WATERLOO Harvey i;000 2o „ A'r Packets c i ti i I i- D o I yn wythnosol tn\fr fl d, lyn. I PHILADELPHIA, TONAWNNDA Tulins 1:100 ]2 July. SARANAK Maloiuy leoo 12 August. 'WYOMING Dunlevv, 1100 12 Sep. TUSCAROItA Turl v 12J2 1 AW ST RAMA. SERAMORE. 1,100 i SYDNEY Junp.30 MAE y Llongau ucbod o'r dosparth rnwyaf, yn .1 cael ell llywyddu gan ddyuion cvi'arwydil, y rhai a morant bob rliagoful i ddwyu YW1.Wll iechyd a chysur v teith. ■wyr ar livd v fordaitb. Gall meddygon gael trosghvyddiad caban rhad gan y llongau uchod. Gellir cael ar hob adeg Yatafelloodd Nc-illdr.ol i Donluoedd, lieu Ijersoijuu, a ewvllysient fod yn fwy ftetholedig, a rhaid anfon adneu o 4:1 bob un, i eicrhau berths, i r hyn y telir s)iw dyledns. rn. vi- UDol D:t l GaU personau fydd yn mvMcd i berfedd ?wiad yr Uuol D?t) eithian, wybod pa faint fydd eu cost, a gwneud y dai'panadau angenrlieidiol YIllR, i gael eu haufon yn mlaen, ar eu dyiodiad i New York, heb gvn\aint ag un diwrnod o oediad, a thrwy hyny osgoi y newidiadau lauer y mae YnifiuUvyr yn agored iddynt ar eu tirie«l i New York. Gellir rboddi Talbarau a clivfnewid am unrhvw swiii arNew York, yn daledigyu unrhyw barlh o'r Unol Daleiihiau, i'r rhai a ddewislnt y dull diogejaf filvil o gyineiyd gofal U'll harian Am livsbysiaeth manylach yiuofyner a W. TAPSCOTT A Co., LIVERPOOL, Goruchwylvvyr dros W. X' T. TAPSCOTT, New York. Taler y Uythyrdoll. Gellir cael Tapscott's Emigrants' Guide" Fourth Edition tnvy aufou chwecli o lytliyr-nodau (tsampsj am dano. Ott&= Comunication between LIVERPOOL and raoswyw. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT D A VI E S, WILL SAlT. PUNCTUALY AS FOLLOWS:— FRot MOSTYN. JUNE. 1, Tuesday II 0 Mom 2, Wednesday. 11 30 do 3 Thursday 12 0 Noon 4. Friday 12 3° Even 0, Saturday 0 do 7, Monday '2 do f. 40(to 430 do !0, Thursday 11, Friday 7 0 Morn 12, Saturday 8 0 do 14, Monday !• 0 do 10, Tuesday 9 0 do lü, Wednesday 10 30 do 17, '1 hursday II 30 do 18, Friday 1*2 0 Noon; It), Saturday 1 0 Even 21, Monday 20do 21,?louday.?OdD 22, Tuesday 3 0 do 23, Wednesday 3 30 do 24, Thursday 4 0 do 25, Friday 5 0 do 2G, Saturday 28, Monday 8 30 Morn 20, Tuesday 8 30 do 30, Wednesday 9 U do FROM I.IVKUVOOL. JUNE. 1, Tuesday 2, Wednesday 7 30 rom 3, Thursday. 8 0 do 4, Friday 8 "0 do 4,t'riday.8:!0do 7, Monday 10 30 do 8, Tuesday 12 30 Even H, Wednesday 12 0 Noon lo Thursday 4 0 Even 11: 1'ri(tay 4 0 do t? atur;lav '1 0 do ■> 0 do 11: Monday. ùo 15, Tuesday W..d??ay.. 0 Mom 17' 1'ljursdav 7 30 do 11;' Fridav 'lo D.SaU.r.?y N 0 (}° 21, if) ?"? •J2, 'j'ur.,d?- .n ?? ?!,Wednt-H<?y..Ii?'?? ?t,Thur&dav.?'?'?'" 25, F I -i?lay 1 0 Even 20, Saturday 4 30 do 28, Monday 4 30 do 20, Tuesday 5 0 do iO, Wednesday. — — The Chester and Holyhead Railway Slation at Mostyn, is within a few yards of the place of lauding; and the Trainfor Bangor and Holyhead leave FROM MOSTYN TO HOLYHEAD. tl, III. H. M, II. M. II. M. II. NI. At 9 33 Morn. 11 13 Morn. 2 35 Even. 5 3 Even. 7 44 Even AN I) loll CHESTER. H. M. H. M. H. M. II. M. At 7 65 Morn. 10 40 Morn. 10 5y Morn. 4 5] Evu. 7 55 Even Coaches and Cars attend the Packet doily, to convey Pus Bengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. FAItES:-Cal)ill 2s. 6d.; Deck, Is. 6d. Further information may be had from Alr. DANIEL JAMES 22, Union-street, near the Exchange, and M. A. JONES, t tioner, 12, Tithebiu-n-street, Liverpool; and frow lr. J. B Agent, Mostyn Quay. -==-==- -==-==-=-==:-======.==- -==::=-==-=. MEDDYGINIAETH I'R AFIACH. Enaint Holloway. YR IAHAD MWYAF RHYFKODOL 0 GOESAU DRWG, AR OL 43 0 FLYNYDDOLDD 0 DDYODDEF. Crynodeh n Lytilyi- oddiwrth Mr. Willi am (tii]pin, o 70, Sail, Mary s Street, Weymouth, dyddiediy Mai\J~ed, 1851. At y Protteswr HOLI.OWAT,— Syr, Pall oedd fy ngwraig yn 18 oed (yr lion sydd yn awr yn til) cafodd oerl'el livm, yr hwn a yms«fydlo.id yn ei choes- au, a hyth er hyuy y maent wedi bod V11 lwy lieu lai dolurus, ae yu (ii-a Ililio, Yroeddei gloesion yn drallodus, ac ym- ddifadid hi am iisoedd yngliyd o ori>h\vvsiad aehwsg yn lioll- ol. Gwnawd prawf o liob m'eddyginiaeth a gjnghorwyd gall feddygon, ond yu ddieffaitl) yr oeddei liiechyd yn (lyoddef yn dost, ae vroeddcvilwr ei ehoesau VII arswvdus. Y) oedd- wn wedi darllen eich'Hysbysiad amryw droioA, a chynghorais hi i wneud jirawf o'eh Peleiiau a'ell Enaint ac, fel y ion Ohlf, wedi i bob ineddyginiaeth arall fetùn, cydsvuiodd I wneud hyny. Dechreuodd cliwech wythnos yn ol, ac, syn i'w adrodd, y mae yn awr mewn iechyd (Ia. Alae ei ehoesau yn cldiboen, heb gwryui na ehraith, a'i chwsg yn dda ac anlier- lysgaidd. Pe buasech wedi ("aUn ÍJorl "II dv rt o ddvoddeliad- an fy ngwraig yn ystod y tair blynedd a deugain diweddat'. a'u ey,: I;lll gyda'r mwyuhad presenol o iechyd, byddai i e'uwi yn wir (teiiiijo iiyl'rydwcho fod wedi cael bou yu t't"I"iu]l i liniaru i raddau mor fawr ddvoddt iiadau cvd-ui eadur. (1) WILLIAM GALPIX, DYN 70 MLWYDD OE]) WKDI CAEL I AH AD CO E3 DDiiWU 0 DDENti MLYNEDD Ait HCUMN 0 BARHAD. Adysyrif o Lythyr oddiwt th Mr. William Abbs. Ad'iladydd Ffjirnati A';r?, ?«?/<c<?c, ?cr ?it<<?cr?K'M, <?(Mtc?? jk«t 31ain, 1851. At y Proffeswr IJOLT.OWAT,— Syr, Yr wyf wedi dyodilef am yr yspaid o ddeng mlvnedd. ar hugiliu oddiwrth goes ddrwg, eanlyuiad tlwy lieu dair o wa- hanol ddamweiniau mewn Gweithiau Xwy yr hyn a ddilyu- wyd it arwyddion cSafrllyd. Gwnaethum brawf o waliauol gynghorion meddygol, heb gael un lleshad, a dywedwyd wrth- ylboù yn rliaid i'r goes gael ei tiiori ymaitli, erbyny, yn groes i r l'itril liono, mile eicli Pelenau a":1.1 Enaint wedi efi'eilhio iaebad eytlmvn mewn aniser mor fyr, fel inai ychydig nad oeddynt yn dvstion i'r llaitii, a'i credent. (Arwyddwyd) WILLIAM ABBS. IIEIIFFAITH IACHAD ENYNFA YN Yll YSTLYS. Adysyrif o Lythyr oddiwrth Mr. FrancisArnott, o lireahouse, Lothian Eoad, Edinbro', dyddicdiy Ebrill At v Profl'eswr HOLLO WAV,— Syr,—Mae fy ngwraig wedi bod yn ddarostyngedig am wyf nac ugain mlynedd, o bryd i bryd, i ymosouiadau gan enynta yn ci hystlys, ac er iddi gael ei gwaedu It 1 bllstru i raddau inawr, er hyny ni eliid symud y boen. Oddeutu pedair blyn- edd yn ol, gweloddyn y papurau y ineddyginiaethau rhytuddol a etftithiwyd gan eich Pelenau acliEnuint, a meddyliodd v gwnai brawl o honyut. Er ei mawr syudod a i lluwenydd, caf- oild csinwytliad dioud trwy eu deinyddio, ac ar u1 dylaibarliad amdair wytlmos, gwellhawyd y boen y n ei hystlys yn g'wbL ac y mae wedi mwynhau yr iechyd goreu am y p'edair hlvnedd di w¡,¡rlllf.. (Arwyddwyd) FRAN IS ARNOTI'. IACHAD llHYFEDDOL 0 CHWYDD PERYGLUS YN Y GLiN Adysyrif o Lythyr oddiirrth John Forfar, Amaethirr; yn A t-irboroiiyh, Hexham, dyddt'ediy Mai Ibetl, 18)1. At y Pi-offe.ivr HOLLOWAY, Syr,—Cystuddid ii a. chwydd o bob ta fy nghoes, ychydig tu uchaf i ben y glin, am yu agos i ddwy tiynedd, yr hwti a gvn- yddodd i faintioli mawr. Cefais gyngor ti-i o vina, a bum yn Yspyttv Newcastle am bedair wythnos. Ar ol amrvwiol fathau o liriuiaelh, aufonwyd ti ymaita fel un all, 1"¡.iygimilptuul. Gan ly mod wedi ciywed eymaiut am eicli Pelenau a'cli Enaiut, penderfynais wneud prawf o honyut,ac mewn llai JIll Illis yr oeddvui yn gwbl iach. Yr hyn svdd ry- feddach, yr oeddwn yu gweitnio ddeuddeg awr yn y dydd yn y cvnhauaf gwair, ac er i'y moil wedi dilyn ly ngalwedigaeth lafurus ar liyd y gauaf, ui ddychwelodd fy nolur mewnun mod(l. (Arwyddwyd) JOHN FORFAR. ACIIAD BRON DDRWG ARSWVDUS Mli ,VN UN MIS CrynodeboLythitrodd'-erth Mr. Frederick I'uvner, 0 Pen sharst, Kent, di/ildiriliy Rhuyfyr li»e< 1850. At y Rrofleswr HOLLOWAY,— Anwÿr iiyr,-Yr o8dll fy ugwruig wedi dyoddef oddiwrth Fronau Drwg am fwv na eltwe mis, a cbafodd yu ystod yr hull aniser y gweiuyddiixd meddygol goreu, ond y cyfan i ddim 1)wt-l)p?. Gtiti fy i?to;l (1 I. til?l?ll w?(ii i?cl,?tu arswv"dus yn fy nghoes ly bun trwy eich meddyginiaeth digydradd pen. deriynais drachefn ddemyddio eich l"'kww acti Enaint a chilli hyny gwneuthum brawl'o honynt yn ei hachos hi a Hudn. ydotdd ddartod l mi wneud liyny, eauys mewn llai namis vr oeud pei-itatt.b?ch?I ??(,fli-eiY, .ll:ti IA?t n,/v iiiae iiiiiry%\ jol c,l.eill U"I)l T?LIIUag y yddio yn rhyleddol i?,??,n s?iriuuedd. Yr wyf ynmv!- yu eu lioil illioll. yo ?'I (Arwyddwyd) FREDERICK TURNER. Dylid (lel'nyddio y Pelejii yn gysylltiedig a'r Enaint yu y rhan iwyaf o'r anhwyiderau canl;wi;- A (iechyd v croen Cyrn (meddal) Ffolenau Archolliadau Cancrau Fi.-lnlis Brouau drwg Cymalau eyfyngedig JJ<»-<giaddU liitnainus ac anystwyth Llosg eira jiratiiiad Moschcloes Llwynwst a sundjiit-s Cynnnalwsi l'eiiau dolurus iterw loa^tvu \lwy\ll!jlu Searcy Briwiau lIinaros Dwylaw agenog 'Troedwst Coesan (i?wg Didenau dolurus raus Cocoabay Dolur gyddfau Ar wenb gan y Perchenog, 211, Strand, ger Temple liar, i.iun-.aui, i. c'i:ui la 11 Wcrt!iw>r tlvf!; "f.lU L: bv•' «warei(idiedigvjnewn potiau a Blycliau, 18.Ie.; 2.. 9,?. is. Oa. lIs.; ,¿,¿; a ;33B. yr un. Y mae enuill mawr drwy gymei-yd v inaintioli mwynf. D S.—Cyiarwvddiadau er arwciuiacl i'r cleiflon o bob aliecli- yd yn gysylltiedigwrth bob pot. Ar werth yau holl Gyffuru-yr y Deyrnas, mewn blychau Is. (ic. a {s. 6c. [{ :,0 DAN NAWDD &.1t. .'i'):5- FREINIOL PELENAU RHYDDIIAOL A GWliTHEIiIAIDD, JONES' THE' MAD0C, Keit y Feddi/yiiiiar th (iy)nreiy ti jijfredinol. Parotoeclig trwy Bcnodiad yu ol Llaw ysgrif jrr Ilyglod riiysT'Q-wr, y divvedaar W. Ll. Roberts, M. D., Oakland. Kr rhagfl ienu ac iaeliHu yr holl anhwyiderau a darddant o ansawdd uliacli y Cyllll, yr A tn, ac fUimhuredd yn y gwaed. An OLHANNER CAN jNTljYNEDD o vmarferiad v'Proffes- wr uchod, nuraiiuNG MI.YNHDII O brawf eyfrrmiinol giu v CvllOed/l. ynghvd a thystiolaetliuii miloedd o edig I Cydnabyddir vn ben.l-rl'yno! nuii lion v'w'r f'diiv^iu- II V b OR k TJ TMKWX i:oi) at we l l um vr i., n Y geri (uilr) Diffyg treuliod bwyd (Jwynt ar y Ha libwymedd gwastadol Poen yn y pen Oilfyg cliwant bwyd G, a chyfog V cramp Llyiigvr ar blunt ac ereill Scurvy FileH o ùoh math Graianwst (!fracd) Stitches Crvd cymalau Gewynwst, [yout) 1.1 'W .u UJlJ. \-Hlt'l.t¡l isoo :— y r hrenin, manwynuu I ClIl'iatla¡¡'1' galou Dwir poeth Tan Iddwf 1 srler y^brvd Coesau doiuru.s! ??nyn.n(.,t,&c. I g'utod wvnt Toriadau drwy'r croen ?<Mu?(.?.? ?f?!n(/t??.?) C'wyf melyn Cysgadivvydd Pob anhwyliadau gewynawl PobduhwyJiadtmgewynawl l uomriau ucmai (pimmnjiu) a lacneir drwv d.ni, „ mervd y ( Iej,, rhaid ?d.)ef. bod .?nso?. i¡{.,ÙI fl,:lj{liU1] ïr,/JII loln1'Ïal1, ac amrai å!1fant"is'jtJl' ;)/il);: ?;n?rdd; ?bl.?idnidydys.u?hneruynynfydeubod yu gwellhau pob aliechyd; ond nyn a ?adarnhcu-.— NA CHASrt'DUWD KTO l*N l'KDlJYfilNlAETII OVPFRT.YB AT OB DOLCRIAV SVBI1 AV TAKIMHAD OR TSTUMOO, AC A Dnvity FAIH A TALE A I HOB AFIKCUYII YN EI YMOSODIAD CYNJAK A MEDDYGINIAETH (iARTHEDIGOL WEDI EI ODYFEISIO A KFKITII1A MOR S1CR, ESM1VYTH, A DI11ERIGL, Alt lion MATH L)DYN, Alt L'ELEN'AU RUYDDHAOL JONES, TRE JIADOC, Cefnogir liwynt gall Feddygon Peuuf y Deyrnas, allan o awer darll en a ganlyn 0 dalfi/riad Lh/tki/r Benjamin Travers, Esq., F. R. S., Meddyg ri Mawrhydi tin Grasusaf l'i-eiihi)ies MR. R. I. JONES. SYR.—" Y mae cyfansoddiad eich Pelenau v fttth mor ragorol, fel nas gall eu lieli'eithioldeb fod yu achos o amheuaeth genyf. Yr eidducli, B. TRA YEns." Tystiolaeth Rowland Williams, Esq.,M. n, C, S., SYR,—"Yr w vf yn liysbvsu yr ystyriaf Belenau Rhyddhaol •Tones, Tre' Madoc, yu rhgaorol dda hn'lJ1 yn eu gorelivm\ n i ereill, ac y mae yn llawen genvf ddwyn tystiolaeth i'w hetfeithiau daiolltls. d't, gweitlireciiadan diherygl. R< > WLAN WILLIAMS. Tystiolaeth L. 8, A. Meddyy i Yspytty Festinioy. SYR,—Yr vdwyf yn ystyvied eich Pelenau yn gvmvsgedd meddygol rliagorol i'r rhai hyny a tliuir gan hol. anhwvlùeran tarddedig o aiiecliyd yr afu a rhwymedll gwastadol. Yrr eiddoch, W. V. JONES. POEN DIHDYNAWL YN YR YSTUrOG YN CAEL EI IACHAU. ?''?t 7/.)M?'.S'?.,7.;?n?. u nyr, Rum yn rtiodd?f am f1Yn(:i;tlV;)i:,)r,i71j';l\I'fY nihen a'm 'stumog, yn tarddu (i'm tyb i) oDdi?Y?Tre)t)i?d-? fi ?ynN'(*il a clis?-ini?-til ?ndd<?; nc ?ri?M-d ni ellais ga,-l f(,[ it Iiiii:tj-ai v r)i.(I(l ]Pizlt' .N(I Ie? v dechreuMs arfer PELENAU JONES, TRKMADOC, pa nii am hesmwythasant yn ,?,?o,? .? ??. ydwyfwedi derbyn ]]pshad aumhrisiadwy (lrwyddynt, fi a'm teulu oblegid pan bydd rhai fi a'itt t,.II)all IIV(I(L I-lilli yn > irestar stumog,, See., byddaf yu eu gweinyddu iildynt. lr ydwyt yu cael y Feddygiuiaeth Wprth?wi'?ti? chadw \n ty n.iy, i w chvmeryd yn ligwyneb vmosodiadau c"vntaf nhechyd. Yr eiddoch, THOMAS JONES. rTT, yst^ TL, E,, van s, Bt> url,i. ngton-street OWELLIIAD O H GRAIANWST. Factory Llanfrothen, M< 'it'/n)) 'dd. Svr,—Vr oeddwn yn cael fy mlino gan i,ocn dirl'awr'\ii fv T d, byniodd fy ngwraig leshad oddiwrthynt ar amryw achly- slU°Ji' Yr eiddoch, THOMAS ROBERTS. T),Mlllllri,yCltf ddarllen y Cyfarwyddyd sydd gydlÙ' 1 'itiiy'R PUY WYR !—Edryehweh ar fod y Pelenau mewn lilychau Pren <rwn, Amwisg o Bapyr y Pe rclienog, ynghyd a'l sgnMaw I?ob(,i-t Isaac Jones, ?r Stamp y T.lvwodraeth o'u hamgylch. Ond os bydd aah?-?der i'w c?t iouprH3J,?u FIO 0 Stainpiau Llythyrau i'r Cambrian Pill Debet, ire i.[adoCj ceir Blwch o r 1'e?'nau yn 01 gyda thruad y 1 ost yn ddidoll. 1;1,ct? ul' yii .1 g)-tliL tlii*6zid y l'?,st Y11 (Icti'loll. y n fynyeh, dymnnir yn yarediy ar y jiersoran a ililerbc niasan Lesoadnry yymeryd y Fcdittjjiiniaeth anfun ?.?'?'?'?' ;'?r<?,?; ??, ,7 IMine Jones, Tremadoc, a r/wdd¡ ca«;H?? ur cy'weldi, er bwld iiv cyd-ffcncdl yn j<yffrcdinoi, CREFYDD Tit OESOEDD TYWtLL. NEU IIENAFIAETHAU, DEFODOL, CHWAREUOL, A CHOELGIvEFYDDOL; VN XGIIYD A Thraethawd ar DdyJamrad yr Ystjol Sabbotholer Cadwrctcth yv Iaith Gymraeq, GAN W. ROBERTS, BLAENAU GWENT. MAK Y LLYFli UCHOD yn barod. Ei bris iTjL yw 2s., ond bydd pob un sydd wedi rhoddi ei elm■ yn mlaeu i'w dderbyn, yu cad un am Is (ic. Mive enwau am 1,500 mewn Haw. Bydd W. Roberts yn derhvn enwan hyd ddiwedd mis Me- helin a chedwir llvfr ar gyfer pob enw a dderbynir o hyn hyd hyny am Is. (;c. Ar ol hyny, byddant yn 2s, os bydd f?ai IW cae 1. na'r rhan fwv?f o h tt'nu Mae y 11yfr o ran ei faint yn fwy na'r rhan fwvaf o lvfrnu Cvmreig a ?yhoe?Ur am 2s. (ic. u.?i 3s. Cvnwys au 1.? o dudalenau, papyr a Uythyren dda Jilygi id cyffelyb i'rSKKHX GOMER, y Traethodydd, lieu yr Adoly<dd. Anfoner at "Rev. Jr. Roberts, Blarllall, Wide yn caulyn frasnodion o'i gynwysiad. Traetliawd Gwobrwyol yn Eisteddfod y Fenni ar 2Ianes ETari Lwyd. Fod y ddefod o darddiad I'abyddol—Y dyb am dywysoges o'r oinv yn YII ddisail—P. HO¡jPrts, Lwyd yu olion y Dramas intcrhidaidi crefyddol a elwid Mysteries Hanes y Dramas crefyrltlol-eu dechreuad—eu poblogrwydd —yr nw "Mari Lwyd "-Blrssed Mary, profion—Mari i?i enwog gan y Pubyddion—Yr hen Fei]'dd Cvmreig a Mail-— Chwareuon Pabaidd—Feast of fools-Feast of the ass, .Ve.-Y chwareuon hyn yn lie y gwyliau pagauaidd—Gregori yu v oedd ganrit' yn caniatau Ïr gwyliau paganaidd aros,ond uewid y ffnrf—Feast of the boy 7?«/t?—G?t'ddi]I Lonfelg?-y]inu ereill yn debycach i'r dull Pabaidd yn Ngwent nag un rhan arslll o Gvinru—Players Gwellt-Christmas box-tair gwyl yr Asen gynt—cot am Grist vn marchogaeth i JernslIlelll-Sul v Blodan yn weddill o r wyl )ii)uo-(!()f aiv, asyn Balmim, ac am Joseph a Mair yn diane i'r Aifft-Nliiri Lwyd VIl weddillion 0 r ddwy wyl liyny a r Dramas crefyddol—yr hen ddull o actio y Dramas Gwent a Morganwg yn cadw YI1 agosacli at vr hen ddull Pabaidd nag ereill—" Rhoddi Penglog" yn y Gogledd— Y" Ceti'yl pren," "hwea llwyd," &c., yn Nvfed, &c.— Oesgrif- iad manwl o actio y Mari Lwyd yu yr oes ddiweddaf, YI1 Ngwent a Morganwg a'r eyftiniau. Traetliawd Gwobrwyol yn Eisteddfod Blaenau Gwent, ar Ddylanwad yr Ysgol Sabbothol er Cadwraeth yr laitb, Gymraeg. Cadwraeth y Gymraeg yn bWllC hotf cran y Cvmrv-rhesvmau dros hyny—Golwg fer dros bptyntion Cadwraeth v Gvmraeg eyu dncbreu yr SLTOI Sn1- Y Sanson am ei dileu—Dirvwiad yr laith :100 !nl>'necl(l yn ol—Unigolion enwog yn codi i'w V hamddinyn yn eangu ei llenyddiaetii YII rnddof—Nad yw y ',Iljiietli ii r,i(i,iol-Nztd y Gymraeg yn colli, ond yn euill tir er iiyny—profion—J- P. 1 rys yn 1/1\1; H. Jones, o Ddiuliych, yn löÎÎ; M. lvyfiiil, yn 1;,),1; :inll Trerhedyn, iÜjJ. yr Eglwys heb Gymraeg yn 1031 a li;77, I w v liel, a 1 cyn ac ar ol hyny It. Ll'.vyd o'r Waull, ac R. Vaugh;m o Gaergai, yn 1()0;»—Cyiivdd amlwg yn yr Iaith yn H>77— angen mwy o gynydd—J. Howe yn Nghyinru—Ymneillduwyr yn arler Saesoaaeg—Ysgolion T. Gouge-Ei vnidrecii— Angen diwylliant, eto yn y Gymraeg—T. Jones \n l?.s— ?"on G.Joae?.Lhmddo'.vror—TvstioJueth M. J. ani nauvnt Codiad a chynydd Eisteildfodau—Cynvg proii m.u yr y??dton, ac nid y diwvpiad crefyddol a barodd' ?IiN,ii Yn benaf 'Solion Charles—cyuydd yr Ys,,?,l J. arhyn —G^.werth a rhagoroldeb yr Ysgol Sul er cadw y Gymraeg yn "-nm gae] y GENKDL i )td:uU?n Cymraeg—(2) iMterthrin <"i)r(?<(? a diiryyieyr yr iaith—(3) Rhodda M a Kwerth arat?ion ereill yr iaith-( 1) CYru'?.dda gvlcb na wna !'lr,J itrall ei gyrhaedd—(5) Gweithia yn srfydhi.v—(0) L]anwa holl Gymnl-(Î) Mae ar delerau i barhan (") CYH1!nn syml (..?/f?/f) a hawdd i bawb gydweithio er cadw yr i"ith ydvw—(Oj 'ae s=°l wedi ?Heithio ei t!brd<( i pymeradwyaeth a ch,yl. ritoldeb (respectability)—l'edw.vr o anoguetiiau ar y mater. Henafiaetliau Cliwareuyddol a Choelgrefyddol. O r itn natnr a LHlI LWYD, I-C. ) r arweiniad—y Calendar—ei lianes, 6cc.—newidiad v style yn 1752 Defodau cysylltiedig a dvddian, &c., trwy "v tlwvddvn Y I untaniaid yn eu coiidemnio; Dvdd Calan; V wassail: Caleiug; Semtiau y Calendar Pabaidd, Eglwys I.oegr, ac Al- manac 1. Jones yn 170S YrYstwyll; Seiutiau Cvmreig Cyn- dey rn.&c.; Troad St. Paul; Septuagesima, ^cc.; y Garuwvs imredigaeth Mair; puro Hen ryddhau gwraged-i ar ol esgor gau y Pabyddion, Eglwys Loegr, a'r ymneillduwyr; Dydd taflu ceryg at Geiliogod y Preutisiaid; Va- lentine; tarddiad y ddefod; i\Iercher y Lludw Gwyl Dewi Gregori, ei wyrthiau, &c.; fToIineb petliau o'r lath St. Patrig; Gwyl Fair ycyliydedd; rflYl Ebrill; Gwener y Groglith y groes (gTOg"); y Dramas. &c.; banes y Groglith, See.; Sul y Pa"; y chwai-euoa; Linn v Pasc- y deft»di*u'; „st. Mare; Pedr o Iilun; yr dydd Caj.itijnai; y gangen IJuf, neu gorlfr Fedwen; Morns ddawns IHora y Pagauiaid Y Derwyddou; y chwareuon Pabaidd y pi yslliwu; 'y Pnritiin- iaid; y Book of Sports; ei hanes; cyifeithiad o hono "I i,l. Gymraeg; y j'elldilb a achosodd yu y devrnas i fo''sau a clirefydd y bold. Y ewrw Eglwys (Church Ales.) Gwvl Ifnll. 1 agaiuaeth a Derw-yddiaeth. DybeQ. a dutt v Pabyddion vu seiydiu y gwyliau ar fynediad yr haul i arwyddion V Sidydd (Zodiac).—Gwyl Mihuugi d—Calan gauaf—v jlig' Uur oiiD ylli) SVDD Aauw, lieblaw Tlyftan y _T_ansgrifwyr. Os anfonir gwerth Hs. o stamps i'r a'.vil'.vr, daw llyfr t.nv.v y p-M i tnn hyw l-aith o l- deyriius, DAU lytr am worth -is. (ic.; neu UN am werth clan swllt, free of pottage. ïúA"CFACTCIŒD BY ROBERT WATKIN, CHURCH STREET, LLANGOLLE. r?? Messrs Band ? Co, 7,??, FUinnfurtc Mamijaeturers, London.) Pi(lllofo).te THESE nsefnl and beautiful Instr?umt? po?pss m-ont f„i n?..?.l. ri.hr..? of tone and they ,? au exeellent s !b«ti t,,<? for ti? ORCA\).em? tar superior to auv t? of the lu..J?v?ryrtnti??d t? the Pubhc; and f, om tilli (J¡;'Rbility, shi.nU?itY.)f construction.futd?.pph.g?? tui)e a¿l- uu?..]y ?'i?"?-' ?"' ?""??"? ?'"? Cabins, and F.rijortatlon They will also be tound exceedingly ns?Ltl in PI?M ofwo? P, Pi.ivitc i-'amilies, Sunday and other Schools. PRICES. Paired Case. Mahoyany. Rnseu-ood. ,e s (I. x 91 1. A; 8. d. 3 OCTAVES 1 0 0 5 0 0 « A 0 ai -r> 10 » 0 lo 0 7 10 0 4 7 0 0 8 0 0 9 00 1+ 0 0 0 10 0 0 ]1 0 C 5" 11 0 0 12 0 0 13 0 POWERFUL Harmonium, with (i stops viz? i? Diapason. Principal, ClrlOnet, Flute, SweU Exnres ;lion, &c>" from IS to ?' GuineM. Each stop can be used separately, or the whole together. ANy Instrument purchased and not approved, may be ex- changed withinsix months, by paying the expences of removal- ON HAND FOR SALE, A very Powerful Harmonium with 6 Octave from C to C Mahogany Case, French Polished with Double LeVerfor blow- ing either with the hand or foot. Price R. WATKLN, CHURCH STREET, LLANGOLLEN. ADDYSG LENYDDOL A AlkSNACHOL-, AR AMODAU HYKOD 0 RESYMOL. FARN HILL SCHOOL, NEAR CHESTKK. (ESTABLISHED 1812.) Classical and Comnicre'ial Acuiti-my. TIIE STUDIES compnse the L?tin, Greek, I. French, German and Italian lan?u.?'es, with practical Surveying and Engineering, and the usual branches of a liberal and polite Education. Terms for I.oard and Ednentioll fmm 20 to 25 guineas per annum, according to age and raquiie- ments. GEORGE RUSHBY, Principal. References :T. Finchett Maddock, Esq.Town Clerk, Chester, and of Cae Gwyn, Near Caernarvon also to Ministers and parents of pupils. The school will be re-opened on Wednesday the 21st July; when distant pupils will 1,p met liy Mr Rushby, at Mr. Roberts's, King's Head, GrosVenor Street, Chester. ISCSHYD CYFLYM, PROF t E S W It F A C f, K S l\IELUYDn ?lEDDYGuL ( Medical Ga/r a mst), 0 Bcrnn. l.lumhun, a Newcastle-on-Tyne. A DDYMUNA gvdwyno ei ddiolehcfarwch iA JL ^wrosocaf am vnawdih ar. up,.? » i-l?') ii ar ll,l(,ll, v o,'lilliii,)t ,« V ;S. ?-ne?ri ?efb?h ?v?Uhw?.?,, .?] ?.?.? ?';?? ?' Wrth h. No. 3, IJFN'SOX-STRICK.T, Morvr'" Wrth hysbysu y rhai Cystnddie.d>q o berthv' im i'r dun (1iWY- iedigsv ganddo i gvinwyso ? vr tiilvi-vn /f'7" mo< ,l i1 h' ?'i tt esmwvi.h—-mae y ProlFesw Falll\8' Yli (ltlpr >u osfynge" 3 iddo (idei'bv-n A'V,lV vs" g Feddv o ->Cmmanr, lr er anir" vw tlvrivil-loedd h 1 ,i„. 1: 1.s ?- 1 lVrf V- ^lnta(!(1">)i eYlllHjnt'R" II ailaí t1"\I,' ,j,j'u'¡f:.1nf"y,l¡lia(lan Far:I']V,mp",G, KM, De La Itiue, Daniels, l-lnlsC', S Kefiipn ac eraill, ac ootecrjd bvnv v nvie yi? 1IU10" 1 weiuy.'ldii ^snnvvthad diocli i'r viU»a.ii oA '.ij VOrUl-i. Rfr rtji't ♦ o,!tli\rt,h n'o1« ■>«■»• 1, jdIdT ei an, yn ngh, yd a nieddvgininetb d.lileth 0]' S nnpim tn t f 'San y Cl'v<^>nalan v Droedwst, y 1 ailys, h Rydfdardnod r Giawg, Gwrndid Dr,),I\"st, Y ri¡ls_' (?nn.'ntu..S?. t ;.?;x' /)??(.f. Pr,?? v'n v cefn v Graean- wst. Am?U.h.?!, Auhw,H.h y Colyddion (??i.1 n y G. wyuau, Peuwaew, Manverld.dra, y Famglwyf, ae afreolau benywol, gau nad beth a u LIChoREI. Xi raid lallf am Ymyynyhori. FAULKS. No. 3, Benson Street, Mount Pleasant Liverpool., s • x 1 R PHE THIRD PRINCE LLEWELYN BEN- JL EFIT BUILDING SOCIETY to be enroUed pursuant to Act of Parliament, 0th and7th Wm. IV., chap. 32. Shares £ 120 each Subscription, 10s. per Share per Month present Entrance Fee 2s. ee. per Share. No Redemption or addition- al Interest on purchase of Shares. Guaranteed Ronus Of Dot iess than five per cent, per annum on yvithdrawals after the thirl year. Ti ia Society is originated by the officers of the Second Prince Llewelyn Building Society," who are induced so to do ill consequence of the unprecedented success which tnat Society has experienced iu its operations, and which is now, at tho expiration of the fifth year, paying a Bonus on with- drawals eq-jal to ten per ceut. per tin utiiii. Prospectuses may be had, and every information obtained, on application to the Provisional Committee, at the Bruns- wick Hotel, Hauovcy-slreet, any Saturday afternoon, from five to seven o'clock to Messrs. EVANS and Sox, Solicitors, Com- merce-court, Lord Street. J. D. HUGHES. Secretary pro-tem., 50, Mill Street. London Mutual Life and Guarantee Society, 0:5, MOORGATE STREET, LONDON A SKl'VDLWYII nr. Diogelu bywydau, BZachniad a Ffyddlondeb, RHODDI ECHWVXIADAU, GWADDOLIADAU, A BLWYDD-DALIADAU. Wedi t: l'sffrif SonvJJoi, try^Lie A>vy.c" ye Fachniol (Guarantee Fund) 0 £ 50,GC0. yMDDIRIEDOLWVR, (Trustees). STEPHEN OLDING, Ysw,, Clement's Lane, Llundain. THOMAS SPALDING, Ysw., Derby Lane, Llundain. HENRY TUCKER, Ysw., Stamford Hill. Llundain. EDWAHD SWAIN E, Ysw., 185, Piccadilly, Llumhtiu. CYFARWYDDWYR (Directors). PETER BROAD, Ysw., Tavistock-st., a Shepherd's T. CHAMDKKS, Ysw., TVmple, a Gt. Cumberland street. JOSEPH DAVIS, Ysw.. Stock Exchange, a Hackuey. B. W. 0, Noble-street, a Norwood. GEORGE S. HINCHLIFF, Ysw., Acton. •I. S. MARGETSON, Ysw., Cheapside, a Peckham Rye. GEORGE MOORE, Ysw., Holborn Hill, a Etist Orixton. C. RE KD, Ysw., F. f), A., Paternoster Row, a Hacknev, JOSEPH TUCKER, Ysw., Greshani-street, a Woodford. GEORGE WILSON, Ysw., Westminster, a Notting Hill. SWYDDWYR MEDDYGOL. THOMAS B. PEACOCK Ysw., M. D., Finsburv Circus. E. PYE, SMITH, Ysw., F. It C. S., Billiter Square. CYNGHO RWVR. HOBEnT LUSH, Ysw., Inner Temple. C. JAS. FOSTEH, YSW., LL. 1)., Lincoln's Inn. AHIANWYR. Messrs. ROGERS, OLDING, & Co., 2n, Clement's Lane. YSGR1FEN YDD. .THOMAS BALLANTYNE, Ysw. Mae Trefowvr (Manaqers) v Gvmdeithas hon yn gorff o ddynion cyfrifol, cvfarwydd it mastia'di: y rhai, ar y naill law, ydynt wodi gweled niwed SyvytUlfaoedd J\Ied<lianyduol (Pro- prietary Ojfices), lie y gwueir elw ar gc-fn y Diogelwyr (Inivr- ITS), er mantais y Rhan-ddeiliaid (Shareholders); nc ar y Haw nrall, y mae y Cymdeithasau Cydgyfranog (Mutual Societies), He n.id ,9, ii-1, vn vn v7i(lael y Diogelwyr heb sicr- rwyihl y dcrbyTiiaut y symiau addewedig. 1 ochel y drygau hyn, a chynyg ai- unwaith berlfaith sicrwydd i'r Diogeledig, gyda chvilawii gvfranogiad vn yr elw deilliedig, y sefydlwyd v Gyindeithas liou; ac y mae y Cynlluuwyr wedi diogelu Ar- gytl're (Capital) helaeth i warautu taliad rhwydd a chyflawn o'r lioll olynion. JIae y Patriot yn tlyweclyd am y Gymdeithas yn yr iaith gynieradwyol a ganlyn :— Mae rlies eintau y Cyfarwyildwvr, a Swyddwyr ereill, yn addas neillduol i grey hyder yn mblith Y'mneiliduwyr l'ro- 1-estanaidd, yn cynwys, fel y gwna, y inwyufrif o enwau tra ad nabyddus i Aunibvuwyra Bedyddwyr drivy y wind. Cynwysa loned.dwyr, y rlnii, tra y medilianant barch uchel eu cydwlad- NA-Y" Y" i:t yit illi.,b ea C),I- grelyddwyr, Oddiwrtli yr ymchwiliail a wnaethom i reolau y '*yuHleit1t'ls a gyfai'wyudant, vmddengvs i ni yu deilwng o hyder y cyiioeud. NODWEnPIADAU XEILI.DUOL. Mae y Gym,leithus Lon yn cyny mant.eiiion sylweddol i I)ol) (li??I)at-th o?4tti, ei buki vii al. lioll ?IIitdau .Uwt.dd?'' I;y??d-ddyo='eUad, sf-t, Taliadtm Isel— diogelwch diamheuol— rliar.iad elw V.ob tair blynedd—yr holl elw i gael ei rami rhw, Y diogeledig—collection vu cael eu L11l yn barodol—v digoUebau '«'«A) yn ddiddadl, ond 11?- y tiyddo iNkN.1)-y rhagdaHadau (premiums) yn ie1, g-yda holl fantei-iou yr egwyddor gydgyiVanogol—dim til am nodau Utni:7ps) na thai nitddygol—rhoddi b>-ii'iiyg ar ddiogclwch personol profblig ar.10 ua i unir • yne.J. 1—iiiwll«s3>an i'w cael am 0£20 i i'5,000—deihaid d;<wllei<au (policy-holders) a bawl 1 bleidleisio yn nghyl'n-f.viydd cytTredinol y Civnxleithas— rhnddi rUwyn.ljau .u hui> jd.d fj,narantre bonds) i bersonau o nodweddiadan !a, mewn cysylltiad a dollebitu bywydol (LUt. Pul/r'i/)—haw] i'r diogeledig fyw yn unrhyw run o Ewrop iieu Awstrulia heb d;d ychwanegol, ond am y for.laiih. r.NGUEIFFTl AU. Trwy dido. l, yr wytlmos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrhau £ 100 i'w deu'u ar ol ei farwolaeth. I)iieli,:en IS oed, ueu ferch 19 oed, ddiogelu i'w per- thynisan t!><41 ar eu inoi'welaeth drwv urbed Ig. y dvdd. (.TI. ].i! ■ y th 1'1"L"d o i-.1 t -i'11: f](11i) ei liun pan gyrhaeddo tin oed neu pe byddai iddo Ermwyu cael i.10 y Hwyddyn tra byddir byw ar ol cvrhaedd 00 oed, byddai raid i fab 20 oed, dalu I'lO 10s. Ic. ar línwaith, ueu 1"1 Os, ic. yn fJy.1ycl(101. Ond os bydd niarw cyn cvrhaedd, 00 oed dwhwdir y cyfianindaa. Trwv dalu i'3 fs?- am 20 mlynedd, ar ran en plentyu blwydd oed?'? rhieui -rliau iddo £ 100 pan ?yrhaeddo ? oed. 08 G,dl-i priod 30 oed, ddio?ela i'w wrai? o'r un oed, £ 20 bob b]w;ldyu Y byddai hi byw ar ei ol ef, drwv iddo dalu y 8wm 0 <?. If; Yl- fly-) n Pebvddtu gwr a gwraig, un yn 25 oed, a'r HaH yn 30, vn de,.vls -i:li-)O i*r fyddo byw ar farwolaeth y BaJ], gall eut wned hy?Y drwy '? bb-?yddol o ?-? Ilk 3c. (T¡Ülai' ùyn K'u'?c 2o oG,.I, dau rw\-[nmd inewu ammdy ei ft,ielluio ei hill, zini ,ii lai, i- bof^ela vr no ewni aeiyd 1 w deulu arol ej furwuladh, drwv d? ynyddo! o ? 12s. y ?- SWYPDWYR V 0VMI>ETTHAS YX XGIIV/T l'.U T rKWYWYt: (djp.iti). M::CDVI;I,i T ik r. Auctioneer D. D?i?,?w. A■Vbiieeir.duauroe f pinilms, Grocer Bridgend!.K';V'-S Auctioneer.. D' L?hv Caerdydd Peter l'nee, Wider Dr. YaohrIL Cardjau W, ?-  ? ??' -J. K?'" ? Ysw. Cannartiicu -D- »»•Bowen. Jolir,rr ;jatl'U^ •K. Tsw. Davies, Tsw. DowJais houias, Drapers..I). linnvn Y^w H "West • • Pib»e' Draper T. B. Cooke, Vow. T!; ,ma-'Thom !s?7ro;L: Llanelli. Ys\ muS Newport T- 1!' Oillman, Drugget. U. F. Woollctt. ? ?'-?- 'r??? ??- ?- Sw??.D???,??? .o.th- ?  Tredegar E W.Le?.Post 0.?. D ?i, Y w. G llircael pob ?wybod?th an?,,rheidio! oddiwrth v Prwy- ivvr iini?()tltl, >r i^ineii\dd yu Llundain ,uou vr Ar- o?c?r CYH'rMdinrd Y" Abertnwe. Mac Prwvwyr (?'? y' yn ??au vn mhob tref a chv- Mydo?aeth yn Nghyinru am yr hyu ymofyner ? Mr. DAVID EVA?K, (di?ddM- fiddi-nmld y J u.ixe7|.Ai.rrv,) H, Xorth- a?tM P?r< Swansea A' ?.y???vftredmol dros Gvmru. RhoddirPrwy-d? (C ommission) helaeih i G"!r..ithwYr. 1 f<. grifen'yddiou,Cymdeithasau Adeilaau aCliymwynasol,Gwcin- ido?ou, Aroiyc'?y ? ?pntonvyr Ys.coHon abbothol, Ys- goiteistri, Uvthyr-ywYd.dton (/'M/ .u?<.?, vn gy?tal ag i Hrwy?yrRheol?My?y???'?s. Glenfleld Patent Starch, Y*r hwn sydd yu c,l|Jl e' ddelnyddio yn y Liieindy Brenino^ Ac a ddyfarnwyd gyda garbwyllawd urdd- asol" yn yr Arddangosia.d Xffawr. YDYSTIOLAETH ?ymeradwyol a anJyn J__ t«ldiwrth ?wuhiaw ()"* rhai a'i gnertinut yn Glasgow Yd\ w v prawf gum1 o'i ragoriaeth NiTii, y rhai y imeeiu henwau isod, a f?om Yn?w?rth;. Glenfieid Patent Starch am hir uniscr, ac v mae yn boddio y rhai l1ïpI'Y:l1U1t yn well ua dim a fu genym ni o r blaen." Dymi.nir ari'r Boneddigesau roddi prawf ar GlentieldPateiit doiifde-refined Powder Starch, yr hWll at wasauueth teulu- aidd, a-iiiif heb ei ail. Dyma a ddyvredai Golchyddes y Frenines am dano. Mr. Wotberspoon, 40, Dunlop Street, G]agow. Defnvddir Glentield J'atcnt Powder Starch yn awr yn y rhan bono o'r Llieiudv Breuinol, lie y gwueir i fyny yr lioll bethuii moinaf a berthyuant i'w Mawrliy li, l'y",IyiU¡,( Albert, a'r holl deulu Breuinol; ac v mae yn dda gellyf aHu eich hvs- bysu ei fodyn rliodui eyilawn fo,lclh,1(1.. M. WEIGH, :.1al Laundry, Richmond, i Golciiw núg ei .\L.1wrhydi. ;1' Llundain, Mai 15, 1851. J iw'er liefyd ar dystiolaethau fiacres Llundain Bonedd igi P^ui.' Jhambers, Ysw., Gleuorniiston, U1 0 Gv" hoeddwvr%' (JU kber Edinburyh Jouriml; Golchyddcsau Ardalvd'des Br- idalbaue; lailies Eglington, larlh>s Dartmouth, &c., ^vc. ilir ei gael yn gyi'auwerLh vu Llundain gau Mrd Pantin & j.i/uer; Hooper, Brothers; Batty & Feast; Croft luno- Pi'ttv, W nod 4c Co.; Twelverrees, Brothers H. Letdl" it>v■ t 4c Co. Jolm Vales fc Co.; Yates, Walton, Turner CU io i, Bland & Co. Field, Roberts, Barber; A. Braden Hicks, Brothers; C. H. Williiiins, ic Co. JSterry, St..oJ. t o. Thoims Srieltiiig John Hyaam John Brew- er C yn syniau man gau yr lioll faelyddioii. Geno: ei gael heml yn gyfauwertli, neu yn svraau bydwin yn y iiiduuu caniynol .— YN Ln¡.:ltI'OOL gaH P. Hare, Soap Manufacturer, Ranelagh Strcpt; Joshua Alletson, Chandler, 5, (ireat GeoiW"-nlace; J. B. Homer, M'Wlian, 101, l-oudon, road; ill. Ireland, Great Charlotte-sti'eet; WllI. Hariison- 3:1, tox-sti. eet; B. Banister, 118, Loudon-road John Jones, iLBvrom-street; 13, & H.'l homusoii, Uliitec''lapel P. Hatp", 102, Mill-sweet; Hugh Toul], 02, Mill-street: S.B.Walcote, lea Dealer, 2, Great Nelsnu-street John Dear, 18. Islington E. W, Boote, Brov, nlow-hill; Jos. Ha-rilev, & Co. S. & J. Goodacre, Old Haymarket Gilbert,Brothers. Tea Importers, James-street.andis, Mill-5"'i-eet; a (icorge Byrd, James'-place. ¥; BIUIÜ;"HEA]) gan \JJl. H:Jrghton, Chandler: ,1,1'ollol'k gwerthwr Te,Munk Street, a Ibai'janiin Bake, Cyfferiwr. Y.\ MAXCHESTEK gau S. Grt,-g»<>n,Cyfleriwr.71, Spear-street. Yx Nghakk gun William Williams, J. Jones, a J. Finchett, Cyfaiiwerthwyr Chwegion, ice. YN NGWRKCSAM gaii W. Ov. rton; achanyrholl Chwcgydd ion cyirifol trwy 'v devrnas gvfunol. V mae eisiauGoruchwy'iwyr ymofyner a Mr. R. other- spooii, 10, Duuiop ;-StJ:eet, Glasgow. Ystorfa Llundain, Wotherapoon, rtgackay, & Co., 40, Eins William Street, City. t DYMGYRCHIAD MEDDYGOL DYDIGYRCHIAD MEDDYGOL GALFANIAETH A MESMERIAETH, gax MR. JOSEPH THOMAS (Josep'tvs Eryri), YX EI s E F Y D LI A D YMENYDDAWL. 1, OL A HENCE -S1 TRE ET, Ehu-jtj r Brou nlow Hill a Mount Pleasant, yiraith y<:h\jdiq fynydau o ycrdded oddiirrth yr ADELPHI HOTEL, LITER POOL, YIUAE yn debys' na andymvyd trioed fwy 0 alluiJccÎd iachaoi -an neb, dla ii,-?oddau anianyddol, nag a amly^yyd gan Mr. Thomas, yr livn trv.y ei ainrywiol ymlirofion a fu yn livnod' o lwyddianus i efieithio iacliad lluoedd o'i gjd-ddvnion pall eu bbnid gan wahanol anlr-vylderau. Eli Mr. Thomas am lawer o flvyyddi yn ymarfer ei ddealltB-naetli yn y vryddor lion raewn cylch cvfrin- achol, ac ar geisiadau ei gyfeillion, et'e a erteitltiodd iachaii i laweroedd y piyd hyny yu rliad. Ond fel yr oedd ceisiacLiu rn'amlimu, nbiai mai ei ddylodswydd ydocal'd v'ai:gu cylch ei ddefnvddioldeb, trwv (_ryii\ ei VV asanaetir i'r wlad yn gydredinol. Ac y mae vn dda ganddo allu sicrhau trwy y gwahanol dystiolReiliau a ddeihvniodd can heronall yn Liverpool, ac o wahan- ol banllan ereill, fud ei wfdnyddiadau i'r rhai a nn ddiriedasant eu hmiain dan ei ofal yn v&tod y bÎYII- yddoedd y mae wedi ymsefydlu mewn motld cylic^dd- us. y prawfion dedwyddai' a ellid gael o le^oldeb ei wahanol driniaethau. Gan y gellir olrliain dechreuad niier lluosog iawn o glefydau i naill a'i diffyg, neu ynte i orddigonedd o nwyf trydanol yn y cyfansodd- iad, nid ydy", yn un rhyfeddod fod dymgyrchiad trydanawl trwy offerynoldeb v llaw yn ogystal a Mes- meriaeth a Galfaniaeth (pan bo'r achos vn galw). wedi hod yn elfeithiol er symud y g,"altanol aliechyd, mewn byr amser, wedi i bob moddion ereill fod yn aflwyddianus. Yn mysg ereill gcllir enwi yr anhwyiderau gewvnol a ganlyn :-y jjarlys, yr liaint ddygwydd, gwendidau gewynawl, y pruddglwyf, diffyg anadl, gwendid golwg, y crydcymalau, y droedwst, poen yn y cefn, oerfel an- naturiol yn y traed a'r dwylaw, bytldardra, swn a gwaew yn y pen, gorguriad y galon, poen yn nghvmal ac anhwyiderau benywod. Gellir ymgyngltori a Mr. Thomas yn ddyddiol yn GeUir ymgynghon a Mr. Thomas vn  \n ei dy ac os bydd yn fwy dewisol gan rai, ymwe l a hwynt yn eu tai ar yr amodau rhesymol a Am un ymweliad neu ch-iniaeth, dau sit-Ilt a chwc- cue tut <>< Am wythnos gyfan (un neu ddnu ymweliad bob clydd, lei bo'r achos yn gOiIl), un sirllt (I)- ugain. A dealler y disgwylir i'r urian gael eu talu via mlaen liaiv o dan hob amgylchiad. Y mae o bwys i gleilion. eivcael iacliad buan, dilylod at Mr. Thomas pan lyddo'r afiechyd yn dechreu. Pe gwnai pawb fellv, byddent yn debyg o dderbyn iacliad arol un driniaeth | neu dJwy; 011(1 pan fyddo'r aiiecliyd yn hen, ni bydd i Mr. Thomas roddi cynyg ar ei wellau, oddieithr i'r dyoddefydd foddloni ilIdo roddi prawf am wythnos o amser o leiaf. Laner sylw.—Nid ydyvr tiiniactli Mr. Thomas yn j acho-i unrhyw boen i'r hwn y gwc-ithreihr aruo ni byddai raid i'r plentyn ieuangat; na'r dyoddefydd gwaiiuf, lietmso dim gyda golwg ar roddi cynyg. Mae j llawer yn deiiiyddio adwynias (galvanism), ond heb yrawneyddim ag attyniad (magnetism), yr hyn sydd yn auhebgorol angenrheidiol er bod yn Jlwyddjan mis; ond y mae Mr. Thomas yn defnyddio pob un o'r ddau fel y byddo achosion yn gofyn. A gall dlly weyd yn mhellach, ei fod wedi eu liymarfer yn llwyddiannus am flynddau, fel y dengvs v tystiol- aethau lluosog sydd yn ei feddiant, y ihai a el'ir gael eu gweled unrhyw amser; fel y mae yr AIII sera a ac ai.u'^v Gyhoeddiauau ereill hefy" d wedi i tystkilaetliu. I 'j inuiia Mr. Thomas alw sylw y cylioedd mewn modd neillduol at wyJdor !U-all, sef Ymtnyddeg. Y { Mae gwirionedd y wyddor hon wedi ei sefydlu er ys I rhai blynyddoedd belhtch ga>i yr anianyddion mwyaf prr.'tadol, ac acidetir yn gynrcdmol foil gwybodaeth o ddansoddau Ymenyddiaetli, ac o'r modd y i ilylent gael eu cymliwyso. yn wir angenrlieidiol er cyflawni gwahanol dd\ledswyddau, a mvned trwy wahanol amgvlchiadau bywyd yu y modd buddiolat. o r ocar ai ali, g?ud g )chel ac iaelHm Ilaw?roau- iiwylderau pe gweithivdid yn unol a'r deddfau a eglurir trwy ei chyl'rwng. Ithydd Mr. Thomas ddesgrifiad lielaetli o nodwedd- iad y neb a ewyllysia ymgyngJlOri ag ef,—penoda pa lath alwedigaeth fyddai y gymhwysaf i gvfateb i dueddtrvd plant,—a dengys pa faihau ydynt aliuoedd a thueddiadau dynion o unrhyw oed, am "ddau swllt a chwecheiniog yr un. Hhydd hefyd gyfai-wyddiadau mewn Ymenyddeg ar yr amodau mwyaf rhesymol. Cofier y Cyfciriad: — Mr.. JOSEPH THOMAS, 1, Cr.vr.ENCE SrnEET MOUNT I'EEASAXT, LIVEHPOOE. LLYFKAl" CYHOEDDEDIG AC AR WEUTH YN SWYMPA Y Dinrsorv-rA," TEEFPYNOW. Esboniad y Parchedig James Hughes ar yr Hen Deitament; ji: Rhamiu. ''yf.I. L, f.: ios.be. ( yl' J1. (Nnm.—1 Siua.) lis. <>c.; Cyf. Ill. ('2 Sum.—Job.) 12s. Cyf. IV (Sulin.—Esa.) 10s. tic.; Cyf. V. (Jer— Ma].) :3c. Y; Cfall yn o Cyfrol, uea ;j;")(J raiiau swllt yr [.11, X2 13s. !:c. IMiwymir y jiump gyfrol uchod yn unti'urf mewn croen 110 rhuddgoch (brown calf), neu groeu llo mynor-liwiedi" ftni 2s. y gyfrol; croen llo aulas a goreuredie" [blue eafytl:), 2s. be. y gylrol. Esboniad y Parchedig James Hughes ar y Tes- tament iXf ewydd Ail A.-yrajfiad, u,t Ujjrol hnrdd.<t,i-ia diwyyiadan ae yckn aueyiadn,i sef Ariun o r Awdwr :—dai'lun- lenau o Wlad Canaan, o ddiaas Jerusalem, ac o deithiau vr Apostolion, yu ughyda Chofrestr an arweiniol a chyffrediuol ar v gwahanol hfrau H(ui- >vdd- iaelli y pedwar Jifengylwyr, mewn trefn amseryddol, er daiig- ell eysondeb Amseryduiuetii Actau yr Apostolion liyd ddinystr Jernsalem ;—trefn yrEpistolan 'Eglurhad u Sefyil- fa"è,.id, Swyddau, a Phleidiau a grybwyllir yn y Testament 1\ ewydd; a Daearyddiaeth y Testament 1\ pwydù, &c. Hhall- au, 2.is. fi". C'ro n llo, 31s. J. neu 3os. Oc., N-ii ol v gwahanol ,Ill 111 j n Traethawd ar y Ddeddf a'r Efengyl, gan v diwedd- a, CorviUiiorx, 11. D., Awd\M-y Catecism lha- gorol, Catecism Cobwn. —Piis 2s. 00 Golwg Gryno ar Grefydd Naturiol a Datgadd- iedig. tian y tliweddar ilaiC.J. Ei:tow\. o liaam^.ton. \lt'Wl1 iiaw o iiifynau, Is. yr 111; mewn Byrddau, P. (ic. Geirlyfr Ssisoneg a Chymreig Caerfailwch ■ mewn byrddau, 17: hauer vliw yiu croen 111..1. lss.; mewn croen llo, yn hardd, Ids. Yii ivir, po fwYftf yr v.lvm yn arfer hoG'nch 0 hono yr ydym yn myned o hvd. Gehlv'V vr oe- 'j yw. Mae yn cylartbd a? augeu y Cymry yu ansawdd breseno ycelfau?r?yd.Unu. "Dv?u..?a' hori cm ??'u\r ?nuuct Mudto ?a f?nYi vr ?/t?/??. y tl'anl1awcl H"c'l!lill ar JytllyTaeth y UYlllrae, E'r111 L". i „ii  i c?yddonunyr ?th. a?a.i Ly?urJ.?..r i whv'-«o-iVtuu •" gvwir. Er i?l ydym u rhydd i ddilvu rA-ei-.?, „ mhob cyfarwyddyd a ro?r .??id?.u wcJ?.a Cvmreig ar y cytau, )U &tn buddio yn well hvd y cvrhfle^ h y Jib rdd i adau. Hyderwn y dengys y geneulV^virredtorfeJn. hytturddiadnu. Hvd?wn ? d?u.'ysi v 'treu??n ?.??? ? u ?we.-thf.wro ? ei ?r?r ?- a ?,.de Y cyfarwyddyd Profedig i bob Perchen Anifail- set uysgiinaii cryuo ac i gnu u r 11.;11 ^letvdau adnabvddus sydd yu dygwydd i GI:I I YLAU, BUCHOD, VCHAIN, DE AID a LLOIAC, yn nghyda'r modd mwyaf iiawddac eHeuhioI i iachiu 1 ob t'hyw g'lefyd, a hyny yn ei amrywiol raddau. Hefyd cvfar- wyddicuiau i adnabod Cetfylau dilai, eu hoedrau L- -C. Gan JOHN Enwutns, gynt u'r Gelli Gjaian. Ped Vauvdd ar; graiiiad, wedi ei ddiwygio gan ei feibiou, J. ac E. Edwards. -1'j'j s itiewu byrddau, 4s. 0c. Croen dafad, os. Ni allesid cyfansoddi llyfrvu ruwy addas a buddiol i bob f Perehèll Auit\,ili,\i,] yn Ngiiyuira; gan fod yr enwau ar y gWIl- iianol glefydau wedi eu dyuo.li mor cglur, ac mewn geiriau j mor sathredig a'r cytl'yriau a arferit. tuag at fcddyginiaethu weli eu henwi yu y modd "u gelwir genym yn Nguviuru, ac mewn geiriau a ddealiir gan bob Cytlyriwr. (Jau fod cyfran helaeth o r llyfr wedi ei briodoli at y dosparth hwnw o auifeil- iaid, st f CEKI VLAC, y inod(I i WDEWIS KU MAOU, EU THIN, FC DIWVGIO, A r IIAUDDU, gellir dvwedvd nas gellir rhagori aruo niewn cytlawnderaphriodolde'b i berchenog pob math o anileiliaid. y Gongi Faen; ueup?Jurh'td cy?eiin ar egwyddorion (i ?til -V JACoii Al,,iicj E. C,-f- ¡t;;J'ji''J',1 yl'i=. :¡Ú ;ii:l y f,l('éIJ l: ,r 'I Corph Cynwysfawr o Dduwinyddiaoth, g,ill Ai.KXAM'i;it smrju l'ATL!:so: Auli. J, cioen ilo, II 4s. yu rhwvni mewn i d iain. y Profiedydd Ysgrythyrol. 2s G. mewn Hi m. Dvycb I'i'ofT-vy!?ol??'t'?, 3s. mewn Ui.m ii')'r1:.o:i:tl1:i\ 11, ]. Oriau Obf Iesu Grist, gau y Parch. I,. Jones, 4e. Mvnegair Vsgrytbyrol, I'. Williams, rh\ym, ds. Aiiironiaeth Trefn Iacliawdwriaeth, b. 3c. Cvfaill Pechadur, 3c. yr Eglwys a'r Wladwriaeth, gan B. CIlHÜJJlall Seion, lS. Atiodiad i Ganiadau Seiou, i's. Halleluiah, Uyfr Tonau, 4s. Egwvdrlorig, Rhan 1, 2, 3,— y dwsin.ls fie Hydbrd'hvr, ?n Y i'arcu. T. Char!?? 4c a,, y 1'rio?-lol:?aetl)a,i, 0c Atnauyddi?tL y S ?yDf? ))dY)\,? 48, T)arbth ar S.?ddi.x-th (Arfonw?o? ôe c?-,Iyiii-tith (irisi-ii) Traethawd ? vr lawn (Jenkvu? 'r'"h?.m'a?u .?4"?. Eli,isifl,"uiau, 4-.  (r('a'lj¡h',th. ??''? (Am?ros..) Gr. CoPh.r.nt?)]I.um?,Wpru D ?n??-. &c t« r > 1 raidd, gan y P?.h. ? ;.? ?" ?! Grammadpgau ?m C.?dfn.n. T.d\s?nrreU ???.-d;'?'?? "?"?? ??"?' Llafur, (!c. FtVi'dHdini'™ ?" y ??' ?- Robe?,6c. GCw?i t). Df alf ydd Jonawr, bvrddau. G. y Hau"sicl, byrddau. ?s. 3c. TT^ W1yJy Cr,?,.)nocnJ. b?rdda?. 2.. ?. II,)!] y.-an Cv,,)d..ith.? T?'thod?, ?-?Mo]. ITlfo! li lyfrau Lud?j yr Ys?-,Hon Sabbot'iol. BARA RHAD, MASNACH R Y D 0, 4, ADDyn AN'MHI.DiDGAR, RHYDDID GVLADOL A CHREfYbDOL, CINb.LIK Cvfarfod Cvhoeddus Cvmreig, i bleidio C 1-?l. CARD WELL AC EWAKT, y rhai a bleidiant i-r egwyddorion uchod. ac a wrtli- wynebant egwyddoricui a mesurau y Llywodraeth bresenol, yn yr AMPHITHEATIIE, nos Fercher, (heno,) Mehefin 23, 1852. Cymerir y Gadair am Hanner awr wedi Chwecli. gan THOMAS LLOYD, Ysw., C.T. Anerchiry Cvfarfod gan v PElliCH. HEXHY REES, JOHN HUGHES, WILLLDI HEES, WILLIAM IiOBEliTS, Iluncorn. ae amryw ^'einidogion a Bon. eddigion ereill peilhvuol i'r gwahanol bleidiau Pro- testairaidd yn y dref. lfyfoduul i mewn trall Docynau yn unig; Iw cael gan )1. A. JONES, Tthebarn-streel; yn Swytida YR AMSEKAC," Queen Anne-street; gan JIri S. DAYIES &- Co" Paradise-stieet; Mri. MOERIS, BASSETT and J OES, Lord-street; Mt. JOHN HOGERS, St. jaiies'-sti-oet, Air. JUHX WILLIAMS, Mill-street; Air. E. PUGH, 1, Exchange-court; Air. SAMLELL AIOKRIS, Byron-street; Er. THOMAS IUVIES. Vaux- hall-road; Mr. WILI.IAM EnAg, K et herfield-roatl Mr. RiLHAEr WILLIAMS, Birkenhead; a chau holl aelodau y Cyl'eisteddfod. CAPEL PONTMORLAI8. BSEBTHYR. TRADDODIFT DARITH yma gan y PARCH. JIIIIN Pil?1,LIps? BiDgo, ui- lorg. el i Wlad yr Addewid, drwy gyfrwng yr Awuurdodau J'mlein- ig," nos Fawrth. Gorphenúföcd, 185, am 7 or gloch. Tocyn- ail, 6c. yr uu.

-_- - -_- - AMRYWIAETH.

LIVERPOOL.