Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 Witt have Imau&wU roa RIO DRJLNZMO SPLENDID PO" aMU?O MM "CUPSET." 0. WILLIAMS, COMMANDER. 5* 1. At Lloyd's, 300 Tons Burthen, now only on her saoond °rage. Fitted expressly for Passengers, ands most superior having made the quickest passage ou record to ItiO Grande. Takes only a limited number of Passengers, at Qui form rate of £ 10 each. ior Freight or Ilassage, apply to the owner, Mr. W. W. BRUCE, 62, &ELSOS" STKKST, j LIVERPOOL. Swallow-tail^ Line. LLONOAU YMFUDOL I BHWKG I LIVEILPOOL A NEW YORK, rhai a huyliant ar y 6eJ a'r 21aiit o bob mis I MEDDTGON PROFEDIG AR EU BYRDDAU. LLONOAC. CONSTITUTION FSHRUETON JEW WORLD LIVERPOOL VEW SHIP CONRTAN 171.NF. I ALBERT OAR.LATIN. QUEEN OF THE WEST LLTWTDD. Britton I J. M'William Knight Gaj-tUuer. I DunD Delano. .1 Hallet .I TP? I 10:10 ttM 1 1500 I 11 1500 1 1500 I llJOO ml t Kono. Mehefin 21. Gorph. 6. Gorph. 21. Aimt -0. Aotat 21. Medi 6. Medi 21. Ilya. 0. IUy El. BOWMAN, GRINNELL, a'n Cyf., ddymnna hyspyso | y cyhoedd eu bod wedi gwneyd y dar-pariacliu goraf gogyf»r B • throgglwyddo Ymfudwyr i'rTaleithiau Unedig. A hyderant fed eu trefiiladau yn gyfryw ac a rydd gyflawu foddhid i'r Yrafudwvr trwy sicrhtu ea eysur tra yn eu llongau. Afreid- t »ol ydyw hyepysn y sliai vdyut yn gwvbod am y llongnu Am- ) tricaunidd-eu bod y rhai goraf, helaeihaf a cbyfiymsfa hwyl. ) Wt o Liverpool, mewn gwihoitedd nid oes oud ychydifiawn ? lotipau yn gyfarthl a hwynt, oblegid y mtcut a?os 011 yn linyddion, wedi eu hadeiladu yn y modd cadarnaf, ac yn caal t <a Uy?ddu gan ddynion medrus, profedig, a dyngaro!. Y t &M yr iechyd a fwynha yr Ymfudwyr tra yn y Hon?u hyn yn '?twf divmwad o'r gofal ? ?ymchr gyda bwynt. I Darperir cymaint ag a ofyuh yu ol y gyfnith o ymborth i'r I llnfiidwyr tra parhao eu mordaith. I Gall y rhai nad yw yn (:yNeus Hdynt fyned i'r S"'Jddfa cyn )r adeg y byddo y !lung yu cychwyn, sicrhau eu cludiad trwy I Ulfou XI o rag-dal mewn areheb ar y Llythyruy dros bob un &fwrigaai gfw cludiad. Gellir cael gwvbod awm y clud-daliadau yn mhob rhsn o'r Uong trwy ymofyu a BOWMAN, GRINNELL, & Co., 6, Regent Road, Ciareiice Dock, t as 83, South Street, New York. LIVERPOOL. ) D. 8. Gall yr Ymfudwyr -« lint gyda'r lionpau bya gael lie i I Yetorio eu clud yn rhad, mewn ystordy gerllaw'r swyudfa. &0- Y clud-daliodau gyda'r Llongau hyn a geaglir ya 01 4 | dollar, a HO emf y bunt. ( TO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE C-—-I. CslTED STATES. GUION AND COMPANY, No.2, Tow. J ER CHAMREUS, Old Churchyardand 115 Water- I loo-road, Liverpool; dt-spatch first class fd-it-sailing Am- I can Packot-ships to NEW YOUK, PHILADELPHIA, and Other Ports of the UNITED STATES. The adcanfaites offered to Shippers are Moderate Kates qf Strict Punctuality of Sailing, and Prompt Delivery of EMIGRAVTS will have their Passage at the lowost possible into consistent with a due regard to their comfort, and affailb- Iful supply, during tho Voyage, of Coals, Water, aud Provi- •f the best quality, according to law. t FUR NEW YORK. j THE "BLACK STAB" LINE OF PACKETS. J Tons register. To sail UNIVERSE, Bird 1200 16 June. (PHILADELPHIA 1 July OWEOO. 0 „ DE WITT CLINTON, Funk 103'3"| E. C. SCRANTGN, Spencer. t?OO INIAOAKA, Smith yoo [ ENTKRi'itm. Funk  8?'j I WILLIAM NELSON, Cneevcr 1000 ABERLIEEN, Hu!,barù. 750 I IBHA.VKOX, Wait ..? 9W SILAS GREENMAN, Spencer 9UO M.ualloN, H?dtCY 900 I! d. (,ovt:?&uM??:T.?. Burgess.. I:m tS."cceed.t.ng r WM. RATHBONE, Spencer 11? f?cKets. LEVIATHAN, Knapp. 1U50 BtRATOUA, Trtsk lJOO TILU."UkJto&?, Ibyle Jloo W, H. HAKBECK, Marshall WU tiou fliAN PTON, Snow 1H<J0 ], A II.S E It. Guy MANNKRINU, Freeman 1534 KALAVIAGUO pKiycKioN.Husaell 1142 SENATOK, Cdhn. !OW JACOB A. WESTEKFELT, Hoodless 1500 I Imk NE. Vviliiaiun, I ljtu."k,. N'?i',iiuu :20,J WASHING 1 ox, Page 1 Goods cannot be receirtd Oy the above liacjk-etships on the ttdiertisctl day ofsadmy under any ctriiniistcnccs u'/iatec*r. Freight ongag^l, passajj'o secured, and other infomfttion Obl.&iu, on application to UUION, ii Co., 2, To"-«f-cjifrri<?rs, Old Chnrohyard, and Waterloo-roaii, LJYEHPuOL, or EUEULZE2 JOWTES, 4 5, TTaion-Btreet. AOXMTS 1M XK* YOBS. WILLIAM4 K GUION, 40, Fulton-street. t Ejcpt"ieaced SURGEONS can have FREE CABIN PABSAGF. I by ouj w &«» jacket .lip". -+- 6WYDDPA YMFUDIAETH AMERICAN AIDD TAPSCOTT. fh. GEORGE'S BCILUISOS, KEGENT ROAD. «cpl_4 Hwvlia y Packets o'r Uosparth Hinenaf l cuuiyuol, ar eu dydd peuodol, I leI isod ?j??? i ?';?ORK, LLONOAU. LLTWYDD. TUNELLAU. I NOFIO. KOSSUTH This (lay WM STETSON Craighton 2(h)-l li, j [I lie. HEHY GHlELL. Hill 2000 UNDERWRITER.Shipiov 2000 2(> „ CONTINENT Dninimond 2<H>0 1 July ANDREW FOSTER..H.ilberton 1S00 fi „ tIDDONS Briggs 1*00 11" BENJAMIN ADAMS.Drummoud 2000 16 FLOUIUA Mills 2000 21.. WATEHL00. Ilarrey 2000 20 „ A'r Packets oanlyuol yu wythnosol trw-y'r llwyddyn. I PHILADELPHIA. TONAWNNDA Tulius 1"00 12 Inlv. (5ARANAK Maloney lOfiO li August. ■WYOMING Dunlevy, U(i0 J2 S-p. TUSCARORA Turley 12 ——— 1 A VVSTRAT.IA. ERAMOnE. HOO i SYTlNEY June 3) MA E v J.linipiiu uchod or (iospnrth imvyaf, yn 1 Cnel I'll Uywnldti gan dilynion cvfarwydrt, y rhai a gv- narantbob rhagoful i ddwyn ymlaen iochyrt a cbyaur y teitl wyr ur 11,1 y foidaitli. Gull meUdjngou gael trosglwrvddiad eaban rhad gan y llongau ncbod. Gellireael ar bob adeg Ystafelloedd Nrillduol i Dealiioedd, net] bersonau. a ewvllysii-nt fort yn fwy detholedig, a rh ii<t aufon tidneu o fl bob un, i sicrbau berths, i'r hyn y teiir sylw (inU ptrsonati fydd yn mynedi bevfcild jjwlad yr Unol Dal- pa faint fydd en coi", a gwneud v darpariadau eliil;anrlioi(liol yma, i g -.iel eu haut'on vn mlaen, ar eu dvfodmd i New York, heli gvmaint ag un diwniod 0 ue.I¡¡lrl, a tlirwy byuy osgoi y lien idiadau latvor y itilio, YmftHlI\yr yu ugoml Jdilynt ar eu tiried i New York. Gellir rhodrti l'ilbarau a chyfnewid am unrhyw awm urNew Tork.yn daledigvn unrhyw hartb o'r Unol Daieithiau, i'r rhai a ddewiaant y dull diogeiuf OWll 0 gymeryd gofai u'u huriau A in hjsbysiaeth manylacb ymofynor a W. TAI'SCOTT IT Co., LIVERPOOL, Gonichwylwvr dros W. & T. TAPSCOTT, New York. Taler y llytliyrdoll. Gellir caol Tapscott's Emigrants' fridde," Fourth Edition ttviy aufou chwficli o lythyr-;io lau ft-sai/ipsj am dano. Byddedhvabys i Berthvnasau a Chyfeillion y rbai a aeth- wnt yn y Uoug TONAWAXRA, eu bod wedi cyrhaedd ljhilttdel J'hid yn daiogel.-D. DAVIES- Steam Comtmication between LIVERPOOL and INOSTYN. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, WILL SAIL FUNCTUALY AS FOLLOWS:— lltOM MOSTTN. JUNE. 1, Tuesday 11 0'Morn do ?! Thursdav 12 0 NOOD 4. Friday 12 30 Even 6, Saturday 2(1 (10 7: 2:30 cio P, Tuesday 1 0 do t, Wednesday. 4 30 do 10, Thursday 11, Friday 7 0 Morn 12, Saturday 8 0 do 14, Monday 9 0 do 15, Tuesday 9 0 do 16, Wednesday 10 30 do 17, 'I liurmlay 11 DO do ltj, Friday 12 0 Noon] 19, Sxtuvdav 1 0 Eveul 21, Monday 2 0 do 52, 53, Wednesday 3 90 do 24, Thun,day 4 0 do 25, Friday {J () do 86 Saturday. id, Monday 8 30 Morn 29, Tuesday 8 :W do 30^ Wednesday 9 0 do I FRONI J.IVKRPOOL. JUNE. 'I 1, Tuesday 2, Wednesday 7 311 Mom fc 0 do 4, Friday h 30 do 5, Saturday 10 0 do ,'7, Mond ty lo 30 do y, Tuesday l'??'Rvpu :J, WeiiiH'nday t?0?ooit ¡¡'l:hursrlry. 4 0 Eroii ii. Friday 4 0 do 1 |12, Saturday 4 0 do I A, 5 0 lo l?. 'i'ue?d? — I' tvl; 7 II Ii)rn 117: Tuursdav 7 30 do i?, rhdf.v. 8 0 do W, Saturday 9 0 do -1, Monday 10 0 do ?, Tuesday 11 0 uo 2 Wednesday 11 30 do 24, 'I'Ltlri,lty 12 0 Noon I ), Friday 1 0 Even 2o, Saturday 4 30 do 2, Monday 4 30 do if, Tuesday 5 0 do Jv, Weùut!day. The Chester end Holyhead Railway Station at Mostyn,i» I within a few yards ot the piace of landing; and the Train/or ungor aud Holynead leavo >IIOJJ MOS'RRN TO HOLVIIEAD. n. M. II. M. H. M. K. M. n. M. At S> 33 Moru. 11 13 Morn. 2 35 Even. 5 3 Even. 7 44 Bven AND FOR CHESTKR. •H. M. H. M. H. M. H. M. At 7 Y) Morn. 10 40 Mom. 10 58 Muni. 4 jj Evn. 7 MEven Coaches and C urs attend the Packet daily, to convey llas Mngers to all parts of the Prmcipalitj-. Goods i'orwarded per Railway daily. FARES :—Cabin, 2s. (ill. lJeck, Is. 6d. Farther information may be had from Mr. DANIP. r, JAMKS Union-street, near tlie Exi-hangt-, and M. A. Jows, KUtiouer, 12, Tttht;bfru-6!Mft, Lhfr?'?.t; M? ??m Mf. J. U 94.1.?AeAil.i.tr 16Mtyn Vuay. DODREFN. GWAHODDXR YMWELWYR AO ERAILL I WELED YR TTSTOR ORAF A'R HELAETHAF 0 BOB MATH 0 DDODREFN, DRYCHAU, GWELYAU &c. YN A &i f O!N!i?ESI ir iNG ESTABLIT"INTJ  "? 5    N 0 u hRT LRVMRPOOL. Y gweithdai a thai y coed yn Church Lane, a Baelz Bold-st. YR ydym yn gweithio yr holl nwj'ddau ein hunain yn barod i'r rhai a brynant cenym, ac yn dodi y prisiau 1. aruynt mcwn rhifnodau eglur; fel y gwelo y prynwyr ar uriwaith y budd a'r boddhad a gant trwy ym- ddirierl eu harchebion i nit i Telir y sylw manylaf a phrydlouaf i bob aixhebion, ac anfonir dodrefn i'r wlad heb godi unrhyw dal am en pynorio. Gall y neb a ewyllysia gael rhestr newydd o'r holl ddodrefn yn nghyd ar prisiau trwy anfon cais gyda dau I yhyrnod i URQUHATR ADA3ttSON5S, BEDDING HOUSE, 1 a 6c 15, BOLD STEEET, LIVERPOOL. ADF3RIAD IECHYD CYFLYM. PltOFjpESWR F A U L K S MELLINYDD MEDDYGOL ( Mettical Gtili'iuti:!), 0 Berlin, Llundain, a Newcastle-on-Tyne. A D?Y?UNA pvflwyno ei ddiolc!lnrwch A g,resocif T ? na,?d,l a Rafo.td eisys, ac ai- vr un pryd ^yn 1 ?'?'td'? cali y gall y rhai a e%vvlivia0 ,hIyfod i ™. ?-agtion a? f bo? dydd ,hwng )o <? I o'r?ueh. yn No, 3, BB.V»ON-SRREKT, MOUNT PLEASANT. Wrth hysuysu y liiai Cystuddieditf o berthynns i'r dull diwvg- iedig sy ganddo i ttyniwyso yr adwvnias mewn modd lioilfd esmwyth—mae y Proffeswr Faulks yn addef yn ostyngedig iddo (idt'i'byn Atldysg Feddygol—ymurfer amryw llynyddoedd gyda'i oI.iwcrli,rllethm. ac yinfuddioli rymsint ag aaliaitrwv j ddarganfycidnuiau Furadv,Siuee,(i. Bird, De La iti ne, Daniels, j Halse, Kemp, uc eraill, øc o'olegid hyny, y niafi yn alluog I | we;iu>dtiu esrr.wytliitd dioedi i'r rhai a dityoduelant oddiwrth wah.inoi anhwylderau, yn nghyd a luediiyginiaeth dciieth o r poenau tostaf a aehosir gan y Crvdcymalau y Droeuwst, y Pnrlyg, Byddardod Giawg. (Jw;>ndjd Golwg, Chwrcld Anyui- .#ll:lt y olt:J!-UûlU. Hi. FiÚ. V>it.ite. ¡.r.Jtif" yit cern,) 4..1"1i.ebù- wst, Aunghylldraul, Anhwyldcb y Colvddion, Gwendid yn y Gewyuau, Penwacw, ;\farweiJ,i-dm, y Famglwyf, ac afreolau Benywol, gan nad beth a'u hachosa. Ni raid tain am Ymgynyhori. SnwBK,—n«wweewii FAULKS- No. 3, Benson Street, Mount Pleasant, Liverpool. At vttvlhyaii holl Gyffvrwyr y I)evrnas, mewn biychau I., lc.,2s. Go. a 4s. tic. DAN NAWDD FREINXOL -r- I PELENAU RHYDDHAOL A GIVIITIIEPIAID-D, JONES, Tltl, AIAJ)OC, A'eu y Feddygiuiaeth Gymreiy Gyflredlnol. Parotoedig trwy Benodiad yn ol Llaw-ysgrif yr Hyglod Physygwr, y diweddar W. Ll. Roberts, M. D., Oakland. Er rlingflaenu ac iachau yr holl anliwylderau a darddant o (' y ll. yr Afti, ae a?,z ansawdd aliacli y C'ylla, yr, ae amnliuredd Yll Y gwaed. AR OL HANNER CAN MI.YNEDD o vmarferiad y ProtTes- wr uchod, DI:ri)UEXG MI.TNKDD 0 c .ol gan v I Cvboedd, yngiiyd a thy?ti?f'tJiau miloedd 'v L'leition  eilig! Cydnahvddir yn n vw'r feddvein I iaeth OKEU MEWX sou ut wcllhau yr anhwvlderin Y gcri fbilel DLtfnr treulind b\vyd C??y??t ar Y cylla I'hwymedd gwastadol .'(.en yn y pen bittyK cliwanl bwyd G vvrthwyneb a chyfog V cramp fdyngyr ar blant ac ereill Scurvy Pile* o bob math Graianwst (;travel) Stitches Cryd cymnhm Gewvnwst (i/out) Clwjr breiiin.manwynau 1 f "riadau r gaioij Dwlrpoeth Tan Idd,vf Isd^-r ysbryd Coesaudoluriis I Poen yn y /rest, &c. Y gafod W)'nt TonadaudrMy'rnroen \<)<)u??(<?;f,,) | fam [hysteria) C""Y" meivi) Cy.s??hwydd l'ob anl.wyliadau gewyna.vl Y iloluriau uchod 'gan mwyaf) a laebeir dnvy ddilvn cy- ineryd v Pelenuu er, rhiiid uddel, bo^l c\ tansoddiad, arur yw iaeth achosion i'r un doluriau, ac amrui uiit'antei.siou ereill ar 'euffordt!; oblegid nid ydys am haeru yn vnfyd eu bw] vn gwellhau poh afiechyd ond hyn a gudurnheir.— NA (II AN FY I) [)\V YD ETO UN FEl»DT(iIXI AETIl GTFFRR.VR AT I OB DOLU KIAC SYDD A'U TARDDIAI) OK Vsri MOII, A(. A IIIIYIIY FATH ATALFA I HOB AFIECHYD YS F! 1MOSODIAU CY.VTAF AMKunYGIKfAETH GAIITH E DIGOI. WLIDI FI DOYFEISIO A FFEITHIA MOR sicr., KSMIVYRTF, A IJIHKMOi., Alt UOR M\ru DDYN, A It PKLK.VAU RHYDDIBOI, JON'FS, L'UH MADOC, Cefnogir hwynt gan Feddvgon I'eual" y Deyrnas, allan o lawet- darllen a ganlyu 0 datfyriad XAythyr Tienjawin Tracers, Esq., F. R. 8" Meddyy ei Maurhydi ein Grustisaf F re n hi ties MR, n. I. JOXES. SYR.—"Y rune cvfnIJs",j,li¡,,1 eich I'elenati v futh mor ragorol, fel nas gall eu hefl'eithioldeb fod Yll aclios o amheuaeth gpnyf. Yr eiddoeh, B. TIIAVEIIS." Tysttolaeth Iton-land Williams, Esq.,M. R. C. S., Tre "f ado! SYR,—"Yr wyf yn hysby.su yr ystvriaf Belenau Rhvddhaol .Tones, Tre' Madoc, yn rhgaorol dda bu m yn eu gorchvmvu i ereill, -to y nine yn llawen genvf ddwyn tvstioiaeth i'w heffeithiau daionus. ;Ù1 gweithrediadau dibeDrv" gl. RO WI.AN WILLIAMS. Tystiolaeth Tf-. Vanghan Jones, M. R. C. S. ac L, S. A. Meddyy i Vspyttu Festinioy. SYR.—Yr ydwyf yn ystyried eicb Peienau vn gyinys<»edd meddygol rhagorol i'r rhni hyny a fiinir gan bob anhwyiderau tarddedig o aliechyd yr afu a rliwymedd gwastudol. Yr eiddoeh, W. V. JONES. POEN DIUDYNAWL YN Vlt YSTUMOG YN CAEF, EI IACHAU. Great Homer ?.. Z.'nm?. TIl, um yn d,i. oddef am fhn:;I1l{,d11Í.P'. fv mbfeii am stumog yn Uvddu (i'm tyb i) o Ddi.Tyg Treuliad- t.oeAid ti yn t\nycb Rdisymwth ganddo; ac erioed ni ellais gue! i..i reddyyiiiiaelli a Jininrai v radd it" y decli!eiiais arrer I'KLENAU JONES, TRKMADOC, Tk rai a,. yn ddioed, ac yr vdwyfwedi fiprbvrt h -shad aniiibrihittdwv drwyddynt, fi a m teulu ;"oblogid pan bvdd rhai o honynt yn dioddef gan ryw anhwyl, megis yr auwyd, poon yn V trest ar stumou,-See., bvddafyn eu giveinyddu iddynt,. Yr ydwy f > n caid y Wertlifawrocaf i'w chadw yn fy lilly, i w chymeryd yn ngwyneb ymosodiadau cyutaf afiechyd. Yr eiddoeh, THOMAS JONES. Tyst, E. Evans, Burlington-street GWELLHAD 0 It GIIAIANWST. Factory l.hivfrothen, Meirinnydd. tjvr _yr oeddwn yn cacl fy mlino gan boen dirl'a>vr VI! fy nsfV.-fu a'm 1" yuan W1 wedi cyni- ryd J'elcnau .Jonas, Trt mr.doc lin vcbvdig ain-er. cefai* ymadacl a'r boen yn hollol. Der- byniodd ly ngwniie' le,ha(1 oddiwrtbvnt ar amryw achly- uron. Yr eiddoeh, THOMAS ROBERTS. Dymnnir i'r Claf ddarllen y Cyf?rv.yddyd 8ydù gydar Pills ?'?.?.?!H rRY?.wYt:Edi-y.h?ch ar fd y Pelenati .-?wnHIvchm ['?n??n. Am?'s? o B?pyr Gwyrdd, Sel y I'e rchenog, ynghyd a'i Ysgrif-law R(,bn.t Isaac J01lt. Ar Stamp y Llywodraeth o'u haingylch. Ojid os by<M anluiv,b<ler i'w cu»*l aiifonor 14, .U, ljeii hO o Stumpittu IJythyrHU i'r Cimjbnuri J'jll .Debot. Ire .Ma'loCi ceir .Uhvvk o r J'eUiiiati yn ol j;y<la y Post yu ftfUiloiJ. D. S. liall ein bod t/n bwriadn vi/hocddi Kkestr o Tl Hliadan y n/jiHuch. dymunir yn j(urediy ar y personau a diltrbyniasan hexeuidrifij yymeryd y P"dri.Y!lia;aetlt anjon hyshysru udd t y pmrahenojty Robert Isaac Jones, 7remacine., a rkcddi to cytetiWi, \rx*ld i'u cyfL-^entdl V" !1jJ¡.¡f;àit)L. CAPEL PONTMORLA1S. MERTHYR. T^RADDODIH DAlUTH yma frnn v PARCH. X JOHN PHILLIPS, Bangor, ar "lidychweliad Cnnedl Isra- el i Wlad yr Addewid.drwy gyfrwng yr Awdurdodau Prydeiu- ig," nos Fawrth, Goiphenaf (Jed, 18O2, am 7 o'r gloch. Tocyn- au, Ce. yr un. T rroimidi) I IECEYDI P E LE N A U~ifcTL LOWAY. IACIIAD IAFU ANNHKiOFNEDIG A LIIALL- ORA U L. I Adysyrif n Lytkyr nddiu rth Mr. R. W. Kirkus, Cyfleriwr, 7, Prescot Street, Liverpool, dyildicdiy Mekejin 6, 1851. At y Pr-jffeswr HOI.LOWAT, SYI1,- rae eicli Peienau n'eh Enaint wedi sefyll vn nchpf ar restr ein gwerthiaut o Fe l<lvi'ini;ifthan Perchecogol am rai biyuyddau. Mae un syua ya arier prynu genvf, at yt hou v gallaf gvieirio am unrhyw ymofyuiadau, yu ilyraiino ar n'lj wÍlwJ i cliwi gael gwvbod neiilduoliou ei liachos. Yr oedd wedi cael ei blino am liyuyddau a iafu aunhrefniedig, a'r enyn- fa mor llymdost, fel ag yr amlieua byddai yn abl i ymgynal dauo; yn tlodus tueddwyd h wneydprawf o'ch Peienau, ahi j hvabyaa dd!,Itod iildi ar 01 y log. cvritaf, a phob uu wedi, | (mwyth.d mawr. Parhaorld i'w eynkl'y¡1 ae er na ddefnyddioddoad tri 0 Flychau, y mue va awr vr; y triwynhud o iechyd pertiaith. Galiaswn anion i cinvi lawer o aoliosion ereill, oud mae r uchod, yr wyf yn meddwl, ollel'wYtlrltf'I/'Ilig- rwydd yr ymosodiad, a'r iachad cyjly.m, y.n d.ywed. yd li ^er ar ran eich Peienau rhvtuddul. (Arwyddwvd) R. W. KIR US. IACHAD RHYFEDDOL 0 DWVMVN GVHYRAWG ¡ (UJrlJSUAlATlO i EVE It) YN VAN DIE MEN'S LA.ND.- Adysyrifo Lythyr a ymddangosodd yn yrJIobait Town (Jour ier Mau rth I.f, j. If'aich Bu Margaret M-Cuu:)i?n. ped:ur ar bymtheg ocd vn bvw yn New Town, yn dyoddet odd?vi? rumutic ??, dauJ?d a? Iwy na dau h?, yr hyu a'i difeddiauodd yu h?iol 0 dd?.t tp ha.Io<?u yn ystodyr aiuser hw. yr oedd o dan ofal v inedd y.?u D)wytLyt eDwox yn H^bart T.?n, a chauddvi? hwy yr uedd CI Lacboa yn cael ei ystyned yu auubeiunol Llwvddodd Lk,: lilelvll ill?1,4er a. gilred?A?twy o li?lenau clo<liawr Hollowav' ac mewn amser au?uredndwy o fyr, eUeuhiasant i&ct?d per? tiaith. iachad o boeu a tbyndra yn nghledr dwvfrou a chylla per. son 84 oed Oddiwrth Meistri Tliew a i Fab, perchenogion y Lynn Ad verti^or, y rhal a. allant wino ) djatiola^uj gAulynoi. Awst ;hI,I-?. :il, Proffeswr Ho?oway. S?.Y'- wyf yn dymuno dwyn fy "hystio?eth i effeithiau daiu?us 1'el?uau HuUuw&y. DyoddetM? yu ,?st am rM blyu- vdthu oddiwrth boen a tiivndra yn y cylla, yr hvnhctyda ddihiud ? byrdra au?I. f,?i ag m hatal i ?rdded u ?n-,yich. Yr yf 1, ? n?y?'t U(I, ac er ?' henaiut, y mae y i?cnau hyn wedi ly ngwella l r lath raddau, fel ag yr ydwyf yu awyddus i ereill bad eu gwneyd yn adnabyddus o u rninweddau. Yr wyf vn awr wedi cael ty ugwneyd, trwy eu hotteryuoliuotli, yu fvwiog mewn cymiiaridetb, a gollfti gymery,/ golafur lieb tui- livileastru na pUoeu, yr Hyn ms gllwu wneud o'r blaea. (Arwvtidwyti; i Co E, Noitli .tn-et, Lyau, Norfolk. Iachad rhyteddol o'r grafel, au anliwyldeb yr iatu u r jawyiit- perygdus. Adyagrifo Lvtliyr cyfeiricdi^ at J. K. Hey(i()n, ysnv. Sydney New bouth Waios, dyddiedijj Ciivretroi ^:3aiu, Syr -Hu un Mr. Thomas Clark. Vniaetydlydd yn Lake- george, am gi-yu o amser yn cael ei gystadui^ yu dtlwys gan anliwyUlcb yr lafu, ynghyd a l Gralel. Dywedodd ei leddygon, ar ol gwneyd prawl o II holl ledr, wrtho yu onest, fod ei aciios yn anobeitliiol, a phob ymdrechion pellaeb vn ddi- iudd. Yu y ?etvlU'a hon, ac yu disgwyl Y byddM i bob diwraod derfynu.ei oes, evngiiorodd cyfMU et 1 wneyd prawf o Hnleuau Hollowav, ac fei gu?aJUt ya erbvn anobaith, ?wunetu nyuy, rhoddodd y dogn cyntaf iddo gryu lawer o esinwytliyd, para- odd gan hyny i w cymeryd yn ul y c).Jm'w ùdl:lau, ac y niae yu uwr weili ei adleru i berllaith iechyd. ltlllula bleser luawr yn cadarnliau y dystiolaetb hon, neu hyd yu nod wneu thur tystlw If i.n os byddai ilvuv yu utyuot. (ArwyUdwyd) WM. JONES, Percheuog y Goalliurn Herald, New South Wales. R?eithrwvddrhyfHddol Peleuau Holloway mewn achosiou O Ddyir?iwy? Djlui personau yu dyodd<f oddiwrth Ddvfrglwy, un ai vn am?er tioad bywvd, neu unrhyw amser arall, ddefnyddio y y 1 eleuau hyu yu d.Uoed, gau lod canoedd o bersuu?u yu cael eu iachau yu Hyuyddui u'wy endc?xyddiu, o'r ahcclivd nchrvs lawu hwn yn ei wahanol raddau, wedi i boU m?ddiuu ereUi ball a. I .Mae y Pelenau clodfawr hyn yn effeithiol ryfeddol yn yr j anhwyiderau canlynol. W Mae y Peienau Clodfawr hyn yn rhyfeddol effeithiol ynyr anhwyiderau caulyaul ;— j Auliwvlderuu y coluddion. Cur ya y pen. Gwaewypen. J Cymmaiwst. Alalia dwt'r. Dolur gwiUli'. Y Cryd. Tan iddwf. Clwy'r breuin. Oit; y anadl. Twymyu o bob Graianwst. Aiihivylder geriawg. Flitiau. [math, Arwyddion Lliniorawg. Troedwst. IUl-rd.<ldul. Dillyg treuliad bwvd. Coiyddwst. Poloiod. Uiiwymiad v coluddion. Kunynfa. Crameuod. Y Dai fodeiiigaetli. Clwyf melyn. Llyugei. ill Vdlflutl, Aliechyd yr afu. Gwendid &c., Dyfrghvyf. Llwynwst. o bob math. Clctyd y gwaed. Ffoleuau (Piles). &c., c., >vc. Ar wenJ1 yn sefydliad y T'roOcswr Holloway, 244, Strand, ger Temple Bar, LlulIllain, a ehllù Y J'hall fwyaf 0 Ffefyllwyr a (iwei thwvr Cy))eri, drwy yr boll t'yd gwareiddiedig, am v pria- iau canlynol:—li. «s. t>c. lis.; :I»,; :}.J" v- blwcb. Y mae eniil mawr drwy gymeryd y lmuniioii mwv'aif ?'.S.—Cyfarwydd??m er a.rwemiadÙ' Cl,iii(?u o bob ahcch ydgsda IJlwh IJhCWUl!.

-'-I NEWYDDION D1WEDDARAF.…

Advertising

IETHOLIAD LIVERPOOL. I

[No title]