Hide Articles List

13 articles on this Page

ACHOS Mil. BENNETT, F10ER…

Y 8EXEDD YMHEUODRUL.

L I V F> It POO L .

- AMRYWIAETH._n__nI

News
Cite
Share

AMRYWIAETH. _n__n S1711 11. SJIlTH.- Y mae Syr H. Smith, llywydd diweddar trefedigaetii y Penrhyn, wedi cyrhaedd y wlad hon er dydd Sabboth diweddaf. Yr oedd rhai o'r penaethiaicl KatfVariaid wedi erfyn am heddweh evn ei vmadawiad, ac y mae Syr Harry o'r fern fod y rbyfel bron tua ei therfyn, ond gan fod ysgarmes yu awr ac yn y man yn cymeryd lie, y mae rhai yn teimlo amheueeth a dry hyny alian yn wir. PKLLEBYR TANFORAWL RHWXG DUBLIN A CUAE N- GYEI.—Y iliac wed] eniil un fuddug- oliaeth eto, ac un yn drwmlwythog o ganlyniadau pwysig. Gosodwvd y troraffau tanforol i lHwr ddydd Mawrth, a hynv gyda'r fath lwyddiaut fed y gaihvyd danfon cenadwri o Duubiin i Lundain mewn ychydig iawn o ainser. iel hyn y mae'r ddwy er eu bod -300 0 filldiroedd oidi, wrth eu gilydd, a ti-3 o honynt yn for, wedi eu dwyn mor agos reI y gallant ymddyddan a'n gilydd. Nid dvma'l' ewbL Y mac r llinell wefrol wfdi oi cbwblhau rh wng Dublin a Galway,ac yr ydym yn hyderu nad oes lawer 0 amser i lyned heibio na fyddy byd gorllewinol newydd, a'r ben fyd, yn gailtl ymddyddan yn hamddenol a'u gilydd ar draws y Wen dd. YMFCDIAETFI —Y mae'r ynifi.diaeth i Awstralia, yn tynu sylw mewn llawer modd trwy yr boll j deyinas 11yd yn nod yn yr Iwerddon, o ba le \r oedd boll fl'rwd ymfudiaeth megys yn rhedeg i gvd tUIl' gorilewin, y mae'r si am aur Awstralia, a'r tal da y mae llafurwyr yn debvg o'i gael yno, yu peri fod llawer yn evfeirio eu bwynebau tuag yno. Dywed y Cork Constitution fod llawer o ddynion parchus a cbyfoethog, efrvdwyr yn yr athrofeydd, dadleuwyr cyfreithiol, ac ereill, yn gwneyd eu hun- ain yn barod i fyned at eiii gwrtiidroedwyr. Y mae cymdcithas ymfudol yr Highlands befyd wedi gwneyd d 'Chreuad effeitiiio', 0 vnys Skyo y mae Cd o:soes wedi eu danfon i Liverpool i ymfudo i Awstralia, ac yrvdys wedi darparu ar gvfer danfon 191 eto. Cynbaiiwyd cyfarlod cyboeddus er galln- ogi tlodion cymydogaeth All Saints, St. John's W ood, Llundain, i ymfudo i drefedigaetbau Ar.'s tralia, nos Lun, y Parch. II. W. Maddoek, yn y gadair. Dangoswyd canlyniadau niweidiol es- geuluso^ r pwngc Invn nior "bell ag yr oedd hyny yu dwyn pertbynas a r trefedigaethau, a'r lies mawr befyd a wna i ulodion y wlad hon. I'fnrliwvd eymdeitbas, a chynvgiodd un o'r siaradwyr ar fod i gymdeitbasau iieol i gael eu sefydla tr .vv'r deyrn- as i y rhai hyuy sydd yn annlluog, and yn loddlawn i clruc:glwyddo eu lIafm ïr wlad hon, lie y -d c|al llawer gwell am dano Mewn cysybti_ad a'r mater hwn, ga')wn "rvliw 1] fod agei long gyntaf Cymdeithas Llythyrf god AW8- tntha. wedi gadael Llundain i h?iio Sydnev, ddydd "v('Ci9;idit(,'l l,ItinCtaiii 1?'? (](IN-cld I'i 1),)(1 11 ll!twll o ,(I it'i 1)0(1 MVV-NGLODDUU AUR AWSTUALTA.—A ganlyn s dd ddyfyniad o lythyro gymydogaeth Gei lon' dvdd- (I i Ion awr 10, 1852 Pan gyrbaeddais adief, cehis bawb yn lacb ond fel M. oedd diwedd y fiwyddyn yn agoshau, rhoes pob un o'm gweision ahn niorwynion rybudd i mi y byddai iddynt ar I diltwedd eu tyinlior fy ngadael; ac yma yr ydym yn awr. Y Diao r gogities wedi fy ngadael, er fy In os ar,)stl i mod wedi cynyg iddi £--10 yn y tlwyddyn os arosai, ac nid oes geuym fel gweinidogion teuluaidd yn 1 awr oud .F- a J. M- byehaa. In ruwth y dynion lie y byddai yn arferol 0 fod 0 wyth i dden- ddeg o ddynion i driu traed v defaid, &c., nid oes yn awr ond dau, y rhai sydd yn derbyu 22s. 60 yr wytlinos bob uu, a'u bwyd. Ymaefynufaidvn awr, y rhai o'r blaen a fyddent yn ddiadelloedd o 1.;100 i 2,000 bob un, yu bedair 0 ddiadelloedd o 5,000 0 nifer, un 0 dan ofal v garddwr a'i wrab*, y rhai sydd yn digwYlhl bod 0 clan gytnndeh a mi hyd mis Mai nesaf, un o dan ofal brodor du, a'r ddwy ereill 0 dan ofal bugciliaid, y rliai y mae eu barnser beb ddod i fynu eto. Aeth fy arolyg- ydd diweddar, yn ngbyd a tSin o ddynion oeddynt yu cneifio gyda mi y,1 iiis Tachwedd, i'r mwn- gloddian aur. Mewn 17 0 ddyddiau, cloddiasant alian o 16 troedfedd ysgwar 0 dir, J40p\vys o aur, gwerth rbwng it YR YMLADD GORNEST DIWEDDAR—Y mae Ym- neillduwyr Caergaint wedi cynal cyfarfod yn yr Invn y penderfynasant. gan nad ocs yr 1111 dyn sydd yn cefnogi yr arferiad o ymladJ gornest, yn gym- hwys i fod yn Seueddwr, na pbleidleisiant dros y Milwriad liomilly, na thros Mr. Smythe yn yr ethobad ne3af. Y maer penderfyniad Invn yn un digon doeth. Dylid smlid dynion mor farbaraidd alian o gylch cymdeithas o bob math, chwaetbach o'r Senedd-dy. M LDDYCHXIAETH RHAG Y CP.AMP.—"Mri Goll, II wyr,—Ar ddymuniad llawer, yr wyf yn anfon i'r Drysorfa feddygllllaeth anff'aeledig rhag y Cramp, yr liyn na cluitwyd albin gan un doctor eiioed. Cymerer lionaid Hwy de o frwmstan caled, wedi ei falu yn bowder, unwaitb yn y dydd am ddau ddiwrnod. Y mae hvny yn ddigon i'r dyn crviaf. Dywedodd doctor wrthyf ychydig yn ol, pe buasai hyn wedi ei ddatginldio yn amser y Cholera, y buasai rniloedd wedi eu barbed.— Edward LloyJ, (tilt Mehefiu. ESGon SIERRA-LKONE.— Cysegrwyd y Parch. O. L. Vidal, D.D., gweinidog Upper Decker, Horsebridge, Sussex, ddydd Sabbntb, yn Nghapei Lambeth Palace, yn Esg-ab Sierra-Leone. Cy uorthwywyd Archesgob (Jaergaint gan Esgobion Llimdaiu, Ilhydycdiain, a Gape down. y iliac esgobaetli Sierra-eone yn eyuwys vr arfordir rirwng 20 o raddan o ledred gogleddol, ac 20 0 radduu o ledred deheuol, gan gvmeryd i mewn dreiedigdctbau y Gaiabia, S;emi-Leoue, a'r Gold Coast. Y CADL-RIDOG CRTAXGARXIER.— Y mae'r Times wedi cael ei orchymyn, ar rein y Cadfriilog Chau- ga nier, i wadu yu y modd mwyaf pendant yr livil sydd wedi ei gyhoeddi fwy nag unwaitb yn y ne"w ydd iad uron Ffrengig, sef ei foil wedi gwneyd cynygiad i Lywodractb Ddarbodawl 1843, i wncjd y'mdiad milwl'ol ar y wlad hon, "Y mae yn filwr rliy hen i dybied y gellid yrnosod ar y wlad bon gyda 12,000 0 wyr, ac ui fu ei ioed tnor gynes tuag at y Llywodraeth Werinol yn 1818, ag i leddu yr awydd lieiaf i ledaemi ei hegwyddorion trwy r" vm y cleddyf, yn enwedig yn y wlad hoti." Ylll, T-DIAE ,TI-I i AWSTRALIA.—Mewn llythyr a ddaetli 111:1 Haw ar y pwngc hwn ddoe y mae yr ysgrifenydd yn gwahaiiiaet.hu ychydig oddiwrth yr byn a welir yn llythyr Mr. Eleazer Jones, yn ein rbifyn diweddaf, gyda golwg fIT y Clud-daliou dtc. Dywed ein goheb- ydd foJ y Llywodraeth yn baryd i anfon amaethwyr priod yn ngbyd a'u gwragedd am X I yr un os o dan 45 (a nid .10) oed. Am t'5 yr un os dros 45 a than 50. Ae am £11 yr un os droy 50 a than 60. Hefy.l, Mor- wynion o bob dospxrtk os byddant o nodweddiad (la ar yr un amodau. Dywed heiyd y cymenr infer benod- ol o grefftwyr gwladydclol, os yn briod, aryrun amod- all ag; y cymerir dynion icuange o Amaethwyr; set', trwy iddynt dalu £ 2 (a nid E5) yr un. Heblaw hyna. dywed eiell gohebydd nad ydyw y Livwodraeth yn vmrwyino i anfon neb dffuiou ieuange ur walian oddi- wrth eu rhieni beb iddynt dalu £ ^5 (a nid C2) yr un tuag at. eu cludiad. Dywedir heiyd y caniateir i rieni gymeryd v nifer bOllOdol o blant os o dan I J oed, v?,-I cl wn vn a l lti- am JOs. a nid £ J ) yr un. Efalb,i y dydclwn yn aUn- og i roddi hyspysiaeth helaethaeh o bai-th ymfudiaeth i Astralia mewn rbifyn dyfo lol. HHAZIL. — Os oes rbai o n darllenwyr, neu eu cyf- eillion, yn awyddus am fyned i Rio Grande, ty biem fod vn aniiawdd iddynt gael gwell cytleusdra nag a gynygir iddynt yn yr hysbysial a welir mewn colofn a rail j canys fe'n Jiysbysir i'r llong newydd "Gipsey," l i iwiii el illu' ri o dan lywyddiad Mr. G. Williams, gydl uvni ei mor daitli ynil.r tro di weddaf mewn 42 oddvd liaa. IARLL CLARENDON A THUEIUAD ARIAN SEISNIQ YN YR IwicitouoN. — Dywedodd larll Clarendon mewn cyfarlod y 11 Llnndain yr wythnos o'r blaen, "Goddef- well i ITJI gymeryd y cylleu.sdj'a liwn, gan fy mod yn annerch dynion o fasiuch, fy mod yn synu iiad ydvw ] arian Seisnig yn rhedeg vn fwy eyllyrn y Yii awr pan Y mae rhyddfasnaeh yn gwrtbbrofi holl baeriadau ei gelynion, a phan y tramorddyn yn barod i gymeryd rhvwbeth arall genym heblaw ein harian am vr yinbarth yr y lyin yn gallu ei d,lefn- yddio, ond nad oeddym hyd Yil ddi IVeddar yn cael rliyddid i'w brynn. Fan yr ydym yn cael ein bod yn dyoddcf yn hytraeh oddiwrth oriawnder nag oddiwrth bi-iii(ler ai-iin-rliaid i mi ddyweyd fy mod yn syuu na (yddai yr arian hwnw yn cael ei wneyd yn eniil gar yn yr Iwerddon. Y tir goren yn y deyrn- <Iii i'w gael ar vvertli, y l11a'r haimsion ovllawnat am dano i'w pael, y uiae i'w gael am bris nad raid iddo nnfoddloni y prynwr pn. mor anfoddlou bynag y diclion i'r gwertinvr fod (eliwerthiniad). Yr yJycb yn cae! teitl iddo mewn modd mor bawdd a digoat. ag sydd i ni y Saeson yn anhygoel. Y mae (yr wyf yn siarad oddiar wybodaetb ar y pwnc) cystal ding ins yn yr Iwerddon ag tnewn nu man ar led, a chyda mwy o sicrwydd eiddo ae einioes er pohpeth yr ydy ch yn ei giywed (clywch, clvw-ch). Gallaf sicrbau i ehwi heiyd fod dyfodiaid o Loegr bob amser yu cael eu croesawu yn yr Iwerddon. ANWAUALWCH GWLADVDDIAETH FFR Visc.Ycbydig o amser vn ol, y mae y gwr onivoij hwnw Lamartine, yu cyfeirio at ei amserordd ei hun yn y geiriau a (,aiil Nid wyfprin dros ganol oed, ae eto yr wyf wedi byw o dan ddeg o awdimlodau neu ddeg o wahanol lywodraetban yn Ffraine. Hlmag fy mab- andod a'm eanol oed yr wvf wedi gweled deg o chwil- ,-ti)( I ,) d a'ni ciiii,) l oed droadau, sef, livwodraeth gyfmsoddiadol Louis If), y weriniaeth gynt if, y eyf'arwyddiaeth, yr uehelfaer- oniaetb, yr y uiberodraeth, yr all'eriad cyntaf yn 1811, ail Ivwodracth y cant o ddyddiau gan Napoleon, yr ail adleriad yn 181.3, teyrnasiad Louis Philippe, yr Ll 181;5, tc3,i P fl i'l i 1) 1),? a'r ail weriniaeth." .Lr pan jsgrifetiodil y geiriau ueliod y mae r unfed Ilywodraetb ar d.leg wedi nn. ddangos yn Ffraine, sef gonnes filwrol Louis Na, poleon; ac nid ydyw mewn nn mod i yn anheby^ol na fy dd dwy lywodraeth ereill yn dilyn y' n nghortl yr yehvdig Hv.iyd'i?eddncsaf. Y Mh' ?ahauiaeth  oe?r,yr h nnoranei  irf l ywodr- ruwng I^ frainc a Lloegr, yr hon o ran ei (fur fly wodr- a,th sydd wed: parhau yr un ers caHrifoedd. DAMWAIN ritwv FELLT--Yll yst,i(i ,vr ystor!ll a basiodd dros y dref hon wvthnos i ddoe, tarawyd dynes icnangcoreaw Stevens gaii yr liylif* gwetrol. 1 r oedd wedi myned i,w g,velv, ac ni sytw,),I,l f') dim neiliduol wedi cymeryd lie mewn eanlyniad i'r ystorm, ond ei b,d yn teimlo yn lledgynes; oud pan g-odudd dranoeth, eaf"tHld fod yr oll oÏ ¡,;w:tlit ar d u de a rhan o du ol ei phca wedi ei losgi vinaith gan y mellt. Yr oedd y tu aswy beb dderbyn un niwed. Y mae yn beth syn fod y fath ddamwain wedicymer yd lie heb ei bob hi yn gwylxxl dim am dani byd dranoeth. Yr oedd v gwallt a losgwyd yraalth oddeutu troedi'edd o byd.—Ipswich Express. YMGAIS I LOFIILDPIO YS YR IYEI(Dl)( -N.-Tua deg o'r gloch nos Sul pymthegnos i'r diweddaf, fel yr oedd Mr. Charles Porter o Tully g-erllaw Ramelton, yn eisledd wrtho ei bunan yn ngegin ei dy daeth dyn dieithr i mewn a phan olynwyd iodo gan Mr. Porter beth oceld ei neges, atebodd, Lieb ovwyd. Neld- iod 1 Mr. Porter ar ei drae l a cheUiodd ei droi o'r ty, a llwyddodd i'w wtiiio can belled a'r drws prvd y troes y milain ar ei saw.ll, a cheisiodd saethu Mr Porter a llaw-ddrull, ond y.-i heb wneyd un niwed. Aeth y belen mor agos i berson Mr. Porter l'eI y cariod,¡ r!lan o'i gôt ynnit!J. Yr oedd yn rliaid r,)(I Iels V;l y trwy gist biav.-d ceircli gref oedd yn ngegin 31 r. Porter. Gencdu'ineth ryfcdd. — Dydd 31ercber, fel yr oedd lioneiidiges yn myned ar byd (Iolborn, Llnndain, cylarfu a gwraig ienane 0 drwsiad paicbus, ond an- adnuliy.bliis i«ldi hi, yr lion oedd wedi ei ehyrneryd yn sal ar yr bed yn sydyn. Gan deimlo yn aw- yddus i gynorthwyo un o:r rhyw, cymero d d gerbvd, ac aeth a I11 tua Fr,),tei- sti-e t, c,Litruf v wri:i. sal. Ond cyn i'r cerbyd fvned ychydig o lath- eni, goddi weddwvd v wraig iran boeuan esgor, a gan- wyd baban iddi yn y cerbyd. Aetl:pwyd a hw ynt wedi hynv i I) lot dy St. Giies, a derbyniodd y wraig a'r I'lentyn y g-o!a! mwyaf. AIH-F.HIAO IKCIIVO CVFLVM.—Yr ydym yn caf1 s°iliau cad- iivaach yn l>nrh:uu i t;r<;da yo ni:lwvil,d,l y P,Ifes Foidkes, v1. s ?(i(i yn aros 'n awr YU No. 3, Benson-street, ??zi y r,?fhon. 1;)law vi- it ?-ii vr I)ys,)xsi,? t(lell- ofn nruU. y Ilan ftivm o'n (1,Stio:uetil a clderbyniodit Mr. I'-i.>ulke:-i yn v.4od y mis diweddnf, oddiwrth un a iaehawyd yn y.,?to(.1 i;ii? di??'edclif, odliiwi-tli tin a ?'Ci?-H'o.v, Mai C, 18V2. Anwyl Syr,—Yr wyf newydd w.-le.t eieh h'vsbyni-v.t yn nn 0 bai.uniu Liverpool, ae yn acliub y cy1!e hwn i gydnahod v lies mawr a dderbvniais trwcv eieh offei-yiioMeb. Diau (i?li bod yn COtlO yr adeg y ge1wais gyda ('LAi ya 1'ertb y ilynedd, pan yn dyoddef gan wendidau gew- "ln1\i ae o'r bron Y" hnJlùl fvdthr. Gail fv mod wedi rhoddi n,Prlllvgc?l y dyw\u "]T])} dano yn ystod y ? Jnlvueùd diweddaf, ac 1?'b dderbyn dim Ucsba.?, yr oedd- (?i?%viLIlilti ?"I (liligoii anolieitlii?)i vy,la i'?' ??g,,Il- ¡. t l:¡¿:(\(:C1r'I(;i\1: '.1,l \gll,{\F (i wvtlmoK, daethvni vMddv!ia?]l:acy!].mhH)itUwy'? yrueddwn?nhuUol'i?dt/ Yr oedd y eyfnewKtiad l"1 \vyl.i,lj vll Os b%*(I(I,), Y,, gwnevd dei'nydd cyhoe.ldns o'r nodvn ^i'' groes.iw calon, ond bv.ldai yn well genyl i c¥n-n.piiV io 'rboddi nfirn fv Fy n?hyrci.i.d vu Il?-vi. yth", « y ??.?????)?d' lubvlsjriad vn gvfrmacbol 1 1 neb a eW)iJl5;'ll i i' 11 f I "[.LUUU YN BAROYL i ymotym^n illwvf H.r vdr.pur.wu yfyy. cbeawrcoh.t ci h'w?ih'?j''?oa?.? nL?V?'y L' -? ???'y- ioil i i,ichttlll1uoctl(l n 1,!ltnt <,ystudLl. DynJ. dc:ymlU'lJ.U )1' I eiddoek yn ostyngedig,—J- ?????..  )

Family Notices

MARCH NAD YR ): V, LIVERPOOL,…

I MARCHNAD Y GWLAN. !

¡MARCHNAD LLUNDAIN.

I C A N O L BRIS IAU YMIJERODROL.…

LONDON CATTLE MARKET.

I LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

I————-_____ | PRICES CURRENT…

I METALS.