Hide Articles List

13 articles on this Page

ACHOS Mil. BENNETT, F10ER…

Y 8EXEDD YMHEUODRUL.

L I V F> It POO L .

News
Cite
Share

L I V F> It POO L DAMWAIK YN T.TARCHNAD YU YD.—Dan 0 fyic- ydalt lcelli eu colli-Y mae'r farcbuad yd vn y drcf bon er's peth amser yn cael ei helaetlni, ae or mwyn allonyddu'r fasnaoh mor lleied R» oedd modd, gwnaed un y stafcll yn barod i drin ° v fas- nacli yd vnddi. O dan y tiircbr.adymaedaudoo selerau, ae feilv y mae wedi ei hadeiladu arfwaau. IhelJ lawrth, tua haner awr wedi deuddeg, actii '1"I'}' JIll l J 1 y ymgeisydd diifyndcllol, Mr, Mackenzie a ¡ Mr. Turner i' r tarelinad, pan oedd y bobl yno dvn- af, ae ar ol bod yno am beth amser, cyrnerodd y ddamwain ofnadwy le. Syrthiodd y bwaau i mown, a hyrddiwyd yr hoU bobi i'r g?teiod yr yd a'r blawd a'r cwbl ar eu gilydd. Aethvsona)-nv? ddamwain trwyrdrt-t meH-nychvd? iawn o amse;1 Rhedodd toif fawr i'r lie, It gwelwyd y bonedd wvr y naiH ar ol y !)at] yn dod aUan o'r adfclii)n, heb  j dderbyn nemawr ddim niwed, heblaw anafu eu hunain ychydig, rhwygo oil dillad, a ebolli eu het Ílw. Gwelwyd Mr. Turner yn dod oddiwrth v lie gyda'i gyfeillion yn hollol ddiauaf. Y r ocelLi 1] r, Picton y pensaer (architect) yn fnan yn y fan. Yr ydym yn deall mai yr achos o'r ddamwain ydoedd (ad y sciri gan nad oeddynt yn dysgwvl mwy o bobl na cbyllredin, wedi tynu'r canoifwa pren odditan 11n or bwaau, er nnvyn myned yn mlaen gycia'r gwaitli, orid gan l'oti y mortar heb sychu di gon, lod y gwaith pnddfeini wedi syrtbioi mewn. Rhoddodd Mr. Iicton orchymvn yn ddioed i sym- ud yr adleilion, ac hysbysodd y gwcithw\r fod dan o honynt yngholl. Yroedd yn ymddangos eu bod vn v seilar uemal tun. haner dvcld, a'u bod wedi myned o dan yr adeilad a syrthiodd i mewn er mwyn bwyta eu cunaw, ac mao yn ddiamau trayn I gwnevd hyny YI1 ddigon diofal, y collasant eu bvwydati. 1 an gafwyd y ddau ddvn anHudus (llafuriwr a saor,) yr oeddynt yn hollol farw. Gad i awodd y cyntat wraig a dan 0 blant. ond nid oedd gan y Ualt ddnn teu!u. Cafwvd corff y dvu olaf hwn a'i wYLcb yn gorwedd ar ei hniau, ar y rhai li?vn ai w?-i-.ei) \D ei ]- -'tr y i-lial j haii?yd ti-cngboUad ar y cyrf!, oudgobni\wdyr ymchwiliad byd ddydd Llun. TYLADRAD BKIDDGAR YN WEST DEnny- Bor en ddydd AJercher diweddaf, tua dan o'r gloch, torodd chwecl1 0 ddynion i mewn i dv Mr. Owens, yn West Derby, ac yr oeddynt oil wedi en harfogi a llawudrulliau, &c. Aethaut yn gyntaf trwy ys- tafell y gweision, a bygythiasant en saet.hu vn y fan os gwnaont y cynbwrf lleiaf; ac ar ol gosod rhai i wylied yr ystafell bono, aeth y lleill i ystafell Mr Owens, ac ar ol ei claro vu ei ben nes oedd ei waed yn llifo, gwnaethent iddo roi allweddy gist yn yr lion yr oedd ei arian, a chymerasant tua £ 80 yn arian, a lluaws mawr 0 lestri arian, a phethau gwertb fawr ereill. Gellir fluifio rhyw syuiad am ;u heofndra pan ddywedir fod un 0 bonvnt pan oedd y Hotiyt) bwyt? ncyi parotoi i fvnedymaith wedi agor eauad y piano, ac wedi rhedeg ei fvsedd ar byd y cy weinau nes oedd y swn vn Henwi'r ty Y mae un o r lladron wedi ei dda], ac y mae yn bur clehyg y llwyddir i ddal y lleill yn bur fuan. Ivriioi.UD LIVERPOOL. Y mae-r pedwar ym^eis ydd wedi hod yn y dref bon yn nghorff yr wythnos ddiweddaf, yn cynal cyfarlodydd yn ngwahanol barthranau y drel, ac y maent wrth gwrs wedi ac'nosi cynhwrf uid byehan. Ceisiodd Mr EnrUoc Mackenzie roi eglnrhad o'i waith yn abscnoli ei liun ar achlysur y ddadl ohiriedig argynygind Mr Spoouer, ond yr odd ei esgusawd mor wael fel y mae'n rbaid fod ei ganlynwyr yn ddeillion wir- foddol, pan y gallent yn hwyrfrydig ddatgan eu cymeradwyaeth o esboniad Mr. Mackenzie. Mae yn bawdd canfod fod yr ysgotyn hwn yn bwriadu twdlo torinid Liverpool er eu gwaethaf. Y Inac Dr. Mc. Neil yn ceisio gwneyd ei oreu o blaid y ddau doriaid, oblegid darfu iddo adael v pnlpud a myned i draddodi araeth ar Babyddiaeth yn vr Amphitheatre, nos Lun, gyda gol\Vg neillrltiol r yr etholiad dyfodol. Nos Fawrth wythnos i neith iwr, darfu i ychydig o wyr ponboeth (cvtlogedig iwr, ddiamau) gymeryd y cortylau alian 0 gerbyd Mr.Mackenzie a Turner,a'i lusgo ou hunain ar bvd yrheoly iid. peth nesaf at fod yii asyn ydyw bod yn gelf'yl. Bnasai'r darbm vn berfi'aith p8 "buasai y dynion hyn yn eanu, Britons never shall be slaves," tra yn Husgo'r eeibyd, Y mae Air. Card- well a Mr. Ewart wedi traddodi rhai areithiau riia- gor. Yn ei araeth nos Iau, dywedodd Air. Card- weil, Pan ddywedwn wrth y dirl'yndollwyr fod treth y tlodion yaysgafuact), ateba Iarîl Derby vn union, I I-, ond meddyJiweh am y uifer mawr sydd wedi ymfudo.' n aver, yr wyf am ddallien i lligurau ar bwngc hollol wahanol. Dangosaf i chwi tel y mae mwy 0 de, coffi, siwgr, &c wedi eu defnyddio ya ugborlF y blynyddoeJd diweddaf, ac os atebir i ml mai eifaith tyuydd y boblogaeth ydyw hyny, atebaf yn ngeiriau Arg. Derby, Ië, ond meddyliwch am y nifer mawr sydd wedi ymfudo. LLNYNUDD T FCDDWO- Dydd lati dlweddnf, daeth dyu o'r o ivv Stephen Maguiro, o Marvport, gyda'r Whitehaven I'ackot, i'r dref lion, i cbwilio am waith ond yrmMengvs ei foil tvwv'r dydd hwnw wedi bod yu cbwilio am ddiodyd 1 meddwol yn Ïwy nag am waith, oblegid tua phedwar o'r gloch boreu ddydd Gwener, tra'r oeddwn yn ym- gyngbori a Spaniard a fnasili mewn nemawr gwell eyilwr trwy r nos, canfyddais y creadur bti-us tie anffodus, heb ddnn ond ei grys n'i bosanau, yn ngbyd a hen ddraweis gwlunen am dano, yn ti ti ri cet. Aeth a i mor feddw ddydd liti fel nad oodd N. ii cofio dim am dano ci bun er tua deg o'r gloch y noson bono, pryd yr oedd yn White- c iapt.. Yroedd rhyw ddyhirod" wedi myned a'i onadui, a phob diinai ag oedd ganddo, yn ngbyd a i yspedio o'i bet, ei got, ei wasgod, ei drousers, a I esgtdiau ond 0 drugaredd arno, rboisant ef, er dyogeiwch, i orwedd mewn lien got. a fuasai yn eario guano, yn Banastre-street, lie yr oedd, yn y cyrhvi lioethlyd hynv, wedi haner ryna i farwol- ae t u. Oa-arch eld wail.

- AMRYWIAETH._n__nI

Family Notices

MARCH NAD YR ): V, LIVERPOOL,…

I MARCHNAD Y GWLAN. !

¡MARCHNAD LLUNDAIN.

I C A N O L BRIS IAU YMIJERODROL.…

LONDON CATTLE MARKET.

I LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

I————-_____ | PRICES CURRENT…

I METALS.