Hide Articles List

13 articles on this Page

ACHOS Mil. BENNETT, F10ER…

Y 8EXEDD YMHEUODRUL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y 8EXEDD YMHEUODRUL. TY'lt ARGLWYDDI. DVDD IAU,—Mehefiu 3. Cvfarfu eu llarglwyddi heddy w am bump o'r gloeh, ond ni wnaethpwyd dim o hwys oddigertli cyflwyno ychydig o ddeisebau a byTwyJdo mynediad un neu ddal1 o reithsgrifau dibwys trwy 'r Ty, TY Y CYFFltEDIN. j TY Y CYFFIŒDI. DVDD IAU,—.Altliefiu 3. Yn y Ty eymcrodd vciivdig o yraddyddan Ic ar apeliad a wnaeth L'ASGUKLLYDD Y TKVSOBLYS at ael- odau as; oedd ganddynt rybiuliion am gynvgiadau ar y p;ipui-, itl gNv(,Ilia(lati N-i-tli i'r yttltl'tirfio i,l] lhwyddan gwaith y Ty. Svr JAMES GRAHAM a roes ddesgrifnid lied faith or gwaith oedd gan y Ty yn awr llaen. Enwodd y gwabanol reithsgrifau oeddynt yn awr ar y papiir, a dangosodd fod y livwodraeth yn dwvn i mewn ac yn cadw o flaen v Ty fesiuau nad oe(idvnt o bwys uniongyrehol (y rhpithg-ribu er diwygio'r gyfraitb yn enwedi^r) ae ni fyddai dadleu arnynt, gan nas gellid en pasio yn y Senedd lion, amgen na threulio amser y n ofer. Byddai cymeryd V ddadl ar Mavnaoth mewn eisteddiad borcuul yn ddiiu amgen na pheri i'r eistedJiad boreuol a hwyrol gael en treulio ddadl hono, ae eto ni fvddai i hvnv eflt iUiio un dvben Lia, ,,an n-is geiii(i ii)viie(i vn nilacn gyda'r viiieliwjl- iad y Senedd (lyinhor hwn we li'r e'yfan, ac felly ni { wnai ond enyn Uiinladau drwg yny wind, a dwvn Ty y CyfTredin ivartli. a fod yn <ldymunol cael Iiiiis v ricti nii, itr y cwestiwii a oedd ymchwil- iad i gael ei wneyd neu bcidio, pe na byddai amser i'w wneyd. CANGHF.I.LVDO Y TRYSORI.YS ar 01 sylwadan gan Arg. JoviN Rcsstm. ac ereill a addawodd ddydd f,)un nesaf i hyspysu pa waith yr elai y IhwoÜradlr yn mlaen ag ef yn y Senedcl bresenol, a dart a i Mr. STANFOKO ac aelodau ereill ag oeddynt vn meddu I cynY::("ladan ar Y papnr eu tYIJ!I yn (II. Wedi hyuy yinHartiodd y Ty yn liwyilgor o Adgyf- lenwad (Committee of Supply). Y cynygiad CM utai oe Id am y swm o iM 13,47(5 er c.idw ac adu-y wcirio y p:ilasau breninol ac adeilad- all e. hoc,I,lt:3. Mr. W. WILLHMS a gwynai fod costau'r livwod raeth (civil service) wedi cynyddu yn ddiwoddar.— Yn !8? vrocdd vn jL?,)14,0()Oj yn y Hwyddyn brcsenol vr oedd yn £ '1,182,000. Yroedd y fath gynydd yn g?fyu am espomad. Cymerodd ychydig o ymddydd an le ar y r aehos. G%%illr. NV. WII.LI AMS y swm o X-511 am rent swyddliiau y Dirprwywvr '??ltv}'si?yn?V)'i!e!)n]I place. Pany?tY?ddusfcd cybidau yr egiwys nior lawr, a bod syiuiau mor fawr yn cacl ea col; er licluvtlm dyianwad yr Eglwys, ni ddylcut ganiatan y swm hwn yn yehwaneg<d at gyf- Iogau y dirprwywvr. Ar ol ychydig o yuiddyudaa p,,i;, i,)I,l ivr aintangyfrif am y swtn hwn. Ar yr ameangyfri: am gost cynal ae adgyweirioy parciati ar tiroedd plcsera breninol yn cyrliaedd y s.vm o £ ;:io,j 1(5. Arg. DUNCAN a ddywoiodd gan full v swm hwn yn £ 21,000 yn fwy nu'r flwyddyu ddiweddaf, ei fud yn gobci thin y rhoddid rhyw esponiad ar hyny pryd y dywedodd Sir. HAMII.TOS mai yr aehos o'r cynydd I ydoedd pure Liic'rihiwJ, Umapton court a liutlibi j yn cael eu cymeryd i mewn. Mr. W. WILLIAMS a J irl fod y b )h) 1-11 cael parciau ond yr oedd ar yr un pryd yn med iwl fod £ 1(5,000 yn y ll.vyddyn yn swm an- forth er cadw >t. James, y Green, Hyde. Ar oi yehvdig o ymd lyddan pus.wyd yr aincaugyfrif hwn vna hvd a'r rliai canlynolj £ i'JI.'219 i'r Sene Id dai newyddion. tuag at gostau lie i gadw y cuHauwriaethau £ 10,(,'00 i'r <S'lit'iiii'tri; Ofiic. £ I,J1 at waith Portbladd I'ortpatriek. 1',i n n y, v ?l N i- i i i, ,i n,? "i an a,l ,-i I a'an e> !i oedd us yn vr I wer.ulcn, achwynodd 3Ir. W. WIT.LIAMS fod ,inti; s\ln:a!1 m.rij)1J yncactcurhoi t!)a?'t .;ma!At]u'<'tL-?idv tc %tlll[-ol'it I Alavnooth. Yrocddy? t?m'dartdu.wariocymnint? o aiiati i s,?fv?ilti yr livii ll,-t (I(Iyli(i y wlad i'w evnal dr.ieliefn. Wedi ychydig o ym- j ddyddan pasiwvd yr amean ?yfrif yn?hyd a lliaw? o rai t'nili. P;m gvnygiwyd £ 3.273 i dalu rhan o ostau y Ddirprwyactii Eglwysig yn Idoegr. dy wedodd Mr. W. WILLIAMS ei fod yn ystyried yn warth i'r Dirprwywyr i godi costan ey nbaliaeth en swyddog- ion alian o diethi v v.laii, ae yr oedd yn bwriadn cvniervd llais yTy ar yr aelios. Mewn atebiad, dy- wedodd Mr. (>. A. IIAMII.T IN, nad oedd boll ddyled swyddau y Dirprwywyr yn dwvn cysylltiad a'r Eglwvs Stfvdlcdig. Yr oedd rhan o'u goriu-hwyl- ion yn Iwvn jiertbynas a'r t:r yn gystal Eglwvs, ac nid oedd ond rlicMiiiol i'r rhan bono gael ei thalu gan v wlad. Svr P). fiALr, t ei f),i ef bob amser vn gwithwyr.ebu i'r swm gael ei blcidlcisio, gaD ei fod yn creiiu v dvl.ii y Dirprwywyr alian oa cyHid anferth gyruJcn sefydliad eu hunain. (Clywtdi, (Ivwcli.) Cr\l)wvllai yn unig sin aingylcluad dau Esgob. Yr oedd un Esgob yn derbyn yn lUnyddol cymaint a chvflogan Uefuf\r Ty Cyflrcdin, yr Ysgrifcnvd 1 Cartivfol. vr Ysgrifenydd Tramor, yr Ysgrilenydd Trefedigaetl.ol, a Dirprwywyr y Tollaa, i i?yd efo'u gilydd. (Clywch, clywch, acliwerthin- iad.) Y'r oedd Esgob arall yn derbyn cymaint a'r Arg. Prif Farnwr Lloegr, yr Arg. Prit Farnwr y Cy j Ibdlis, Arg. Prif Farnwr y Defiys a Khingvll y Drtn- ill, (Cli« crtbiniad.) Tra yr oedd vr Lsgobion byn yn derbyn y full gyllogau anferth, yr oetld yn eithal aniohviodol i alw ar v bobl i dalu y cyfryvv | gostau. (Clywch, clywch.) Pan raiiodd y L1 wy 11- i eor, eafw-yd () blaid y swm cynygiedig ,0-S Yu erbyn 4.3 Mwyafrif o blaid 13 Pan gvnygiwyd swm beb fod dros £ 1,700 am dcl, 1)etiodt)i vn Ys,ollai-,cl, Mr. W. WILLIAMS ei fod yn gvvrtbwynebu rijai o adLIIHIU y Lhidlai5 lion, sel y swm am anrlestr y Fienines, am yr hwn yr oedd rhedegfa yn Edin burgh, un arall am v Caledonian Hunt, ac un arall aln v Bwawyr Ysgotaidd. Milwiiad SIBTHOKP a ddywedai nad oedd efe ci bun yn riiedeg cellylau mewn rliedegl'eydd, oblegid n;.d oe<Ul ganddo amser i'r fath ddii'yrwch; ond yr oedd yn meddwl mai da oedd cefnogi arfer:ad yn mba un yr oedd v dosbartli isaf yn ymddiJyru cMiiaiut. Yroedd lies arall yn deilliaw od'iwrth redegfeydd celfylan; oblegid yr oedd yn cefnogi niagwraeth teHylau, ac yu yciiwanc^u treuiiad ey | Hyich y hr. (ju rtiiwynebodd Jlr. W. WILLIAMS v swm o £ 1^71 2c. ain 111,lestii y Frenines. Y]'"cdd ?!i sirliad y Nliid lod arian y wlad yn <-ael eu treulio i r< i gwobrwyon redegwvr cell'vl an. Mr. G. A. HAMILTON addy?cdaieif?tyn eredu nad oedd gan bobl vr Iwtrddon n(.m;'?ro ?'U.wyn?hi?di,dcnJc'fdct?.:?u,<.L'??dhid (.' e< dUll I J ?_'dun???,y??.??;.??? yr ?.t!,d :?.?'??"? ,??y. Mr.H.??a (1 c a t'l lod vn bawd i "j "IJ' (:i f,,d n aro(i 1 I wn iY "an lod II  i ??\S' l '?'?'? ??'tan v" (U yrWd' I )" (O)<ntJ Ue I rI  d "'n? ???"?'???"'?'?"Y?"g  ,eI lun. McwncysvHtiada'rrw? h\\IJ, )1 (JeLl! \11 awvddus i alw ??? ?-ra? ei l\1¡¡w¡)¡,di <1t  sy w, .n\o(.racth ei zit y m ( er mawr o dai ?yll?,4wystlo (o*U,»v h,,u*c*) aK ceddynt y? awr ?' gfnydd lie 1' 1 ar "I lJydd lie vr oedd n^iirod o bob math yn a ll'v. derai y byd.uu lr by wodraeth dr,d ei svlw ) v ?nr?er. Cadarnwyd ys?hvd.?eddafhwn'r.nSy?! :I)E LACY EVANS, yrh,n a svhvo.J.I ei foA bod yrateb:d uad oedd in. 'd,l (?N "r(I I' kv !trnyi'o('ddydf?barthuct)atyn 'dHYn?rtH)oh-? | ion ond ni l oedd efe yn tybied ei fod" n rhoswm da ,Q)nt)?d oe,"(i v b(,b ,IIP-ler yrt esiar"p! dda, na<idybrU o hcrw?dd h?ny nnvra' thi am !diffyn y rhai hyny oeddynt yn dvoddef oner wydd y twyll oedd yn nglyn a'r tai byn. Wedi j Syr WILLIAM JOLLIFFF, ddyweyd fod sylw 'y li'vw- odraeth wedi cael ei ilynn at y mater h\vn, dv?ed- "d?Mr.W.Vt'n.nAMStiadocddyn?MeIedsuty S?t!?'yTy\Utyracthiroicy))?w'vstt«i!awrYn mblitli y dosbartli isaf beb ar yr un pryd ymyraeth a'runjtw?ynmys?ydosbarthnchaf. I"?isi%vv(l yr Y sxviii gf)fvnediz, yii nghyda'r swm o £ 32,000 i ameanion tramm- a dirge), er ei fod wedi caelci wrtbwymbu gan un neu diiau er ei fol %ved i CaCt Ci gati tin IlCti (.I(Iati Pan gynygiwydly swm o'?)64,;?77 ar "?yfer addy? ,gyl,,oedi.us.?ii yr g,)I'Ntiud,i Afr.W.J.Foxi'rUy?odrMth.nne?nrhadn'u bwr)ad mewn pertbynas i'r addvsg wladwriaetliol yn yr Iwerddon, gan fod peth amh. uaetb ar y mater. Mn.WALr.jr.i.? ddv?dai lucw?ateui?d.n?i bwr- iad y livwodraeth ydoedd bynYr oedd y g'vfun- -[-It 0 wlitlwriactlic?l yn Yr Iwerddouwedi ,.ih?aJ)iJiudynniti)?wL,acvrocddyI!vwodrapt.h Invsen.d yn uymuno eario aHan v bwnad h\vnw Ond wi th gario alian y gylundrefn bono, yr oadd annghyf- iawnder yn cael ei wneyd; oblegid \-r(jeddr])n o aci?du.uyrE?wysS?ydIedigyM yr Iwerddon vn gwrthod oddiar gymlu lliadau cyilw* ybodol i'r duH YU llla un yr oedd y rhodd yn cael cidrfnvddio, :tc ni^ )-ii (,a(?.1 el ,,Le Tli, gallent ,gad eynorthwy i'r ysgolion by ny \r oeddynt yn dwyn cysylltiad uniongyrehol a hwynt. Ond' vn yehwanegol at v gwrthwynt,lJlad, IbdpoL gweinidog T Eglwys S'?ydledig i? ..cddyu ?v?janiaethu oddF wrthy'-t'ytm'dretuo?ddyucael?ichnnoalianY' U cael ei ainddifadu o bob rhan o'r rhodd, yr oedd v gwrLhwynebiad pellach invn, ei futI yn cael ei gau alian o bob cyfieusdra o gael dyrehaliad. Fel hYll vr aUau o -i,200 o olfeiriaid yn cael eu ham- ddifadu o bob gobaith am ddyrchafiad, er fod rhai o honynt ilical") Petlilll ereill yn ymlynwyr wrth y livwodraeth ddiweddar. Dyina oedd y ddwv wrth ddadl yn erbyn v niesui- presenol, yroedd livwodr- acUl brcsenol fi Mawrhydi yn tybied mor beU a'? i ??ji'nr?i aelodau yr Ehns S¡>fnUellig, vn n,'hrd[l </h\riTcrei'yddf)l erei)!, i hvnvyddo addys?iad pobi M' Iwerddon, y dyhd cyfnewidiad gymeryd lie vn yr arl'eriad sydd wedi ttynu hyd yn byn. "Wedi hyny bu ychydig o edliwiadau pcrsonol i-hwns Mr. KKOGH a lh-, WHITESIDE mewll pertbynas i gysondeb mewn egwyddorion gwladwriaet-hol, a plias- IIV,-vcl v ,will. I DYDD G\YEI';R,Iehefjn 4. Cymerodd y Llefarydd y Gadair am banner dydd, lmifnrnodll y Ty yn Bwyllgor Adgyflenwad. Pan gy- nygiwyd y swm heb fod dros i gael ei roi i dalu cytlogau ac anrhegion aratlirawon Athrofeydd Iibydyeliain a Cliaergaint, Mr. ANSXEY a gynygiodd fod y swm i beidio gael ei roi. Ti-i-t N-i- oedd yr athrofeydd byn yn parhau yn rhai sectaraidd, nid oedd ganddynt un hawl i ddod i'r Ty am gynorthwy arianol. Yr oedd yn gwrtbwynebu pleidleisiad y sWllllmn aryr un egwyddor ag y gwrth- wyuebai waddoliad Maynooth. Nid oeclcl ganddo un gwrthwynebiad i wahanol betliynau (items) y rliodd. N-r ond tra nad oedd y bobl yn gytl'redinol yn derbyn un lies oddiwrth y sefydliadau byn, dylent ymgynal alian o'u eyllidau eu hunain, y rhai oeddynt yn llawn ddigon i'r pwi-pas. Nid oedd rhoddiou cyflelyb yn cad eu vhoi i golegau ereill, ae nid oedd gan hyny yn gweled pam v dyiai lihydychain a Cbaergaint iod yn eithriad. Ibddaw i hyny, dyiai rhoddion ac ymchwiliad fod yn gydfy- nedol, a dylai y Ty gofio fod y Colegan hyn wedi selyll yn y modd mwyai pendertynol yn erbyn ym- chwiliad Seneddol. Yr oedd yr Athrofeydd hyn yn gyfoethog. Yr ueddynt yn hanfodi yn unig er mwyn Eglwys Loegr. Yr oedd y rhai hyny oeddynt yn eu llywvddu wedi en gwisgo mcwn "lliain main a pborphor," ac yn niwynhau byd da helaethwych beun nId ac o ganlyniad iii., gellid pleidleisi./r swm i vn gvfiawn. I" I\lr. W. WILLIAMS a gefnocrai y gwelliant. Yr oedd fcvHi<Imia!!tr??-y'H ?''y?y??'u'Y?Chaci?an)i.YncM- ha-'dd v swm o £ 1o,000. Syr 11. INGLIS a ddywedai ei fod yn anfoddlon i glvwo.l Eglwvs Loegr yn cael ei des;n?o fclyus?ct- araidd, gan fod y boneddwr anrhydeddus yn ?wvbud yn dda pe bua-?ai wedi dcmyddio y g,,iriau hvnv bum nilynedd ar bugain yn ol, na luasai ganddo ond gwael iawn am eisteddle yn y Ty hwnw. 0 I horwvdd fod pro ties maw wedi cael oi* wnevd nad bwriad y rhai hyny oeddynt y? ceisio dod o fewn c)(,,(,Id di-vgti ?,r ?, -),, Vtl rhy yiuddiriedol, ganiatan dyi'.wliad iddynt i "mewii. (Ciy?ch, elywh.) Yna ceioiodd Mr. AntIy gyfimm- Luny rhodd Sene Idol ar y tir mai rhoddi'?nhintd ydoedd yn wreiddiol, ond pan rboddt-s y goron i fvnv hub hawl i eiddo personol am swm ponod")l od.liAvrtb Senedd, fod y rhodd lion i'r athrofeydd yn rhan o'r far gen. Pan ranwyd y Pwyllgor, c;ifwvd ()h1:ÚflyrJlf)ll(. ¡"8 I Y11 ci s Mwyafrif —-q (rwrt.hwyneoodd Mr. AXSTEY y rofeydd Ysgotbind, am eu bod yn perthyn i blaid. Yr oedd befyd yn y swm hwn gyil.igaa atlirawon I)uwin- yddiaet-h yn gynwysedig. Yn aw, gan ei fod yn erbyn gwaddoli un givfydd ar gr^t y Hall, ac hetyd gan fod crefydd un banner y bobl yn cael ci gau alian o'r athrofeydd hyn, nid oedd yn meddwl y dyiai gefnogi y pleidleisiad hwn. Yr oedd gan yr Egiwys ltydd gystal hawl ag Egiwys Scotland i gyfran o unrliyw swin a gvfronid i'r dvbeniori h\T.y. Ar o! ychydig (I ddadleu ar y mater, vhanwyd y Tv, a ehaf- wyJ o blaid y swm cynygiedig 80, yn erbvn lv- mwyafrif 70. y 8C), vn ki tuag at dalu cvllogau athravwm Duwinyddol lieliust. Dywedai Mr. HAMILTON, mewn atebiad i ofyniad Mr. Ansfey ac Arg. Duncan, mai eorff o Bresbvteriiud v!i l r aii;i,.i yn n;o,Ied(II)ariti Nr oedd yn yr arian hyn yn ngogleddbarth yr Iwerddon, y rhai a oddefid i wneuthur eu trehiiadau eu hunain. Cefuogwyd y vhodd trwy twyalrit o 00 yn erbyn 13. W'di hyny pleidlei^iwyd mibiedd lawer o bunnau brd) ond ychydig o dadleu. Pan gvnygiwyd y swm o er cynoilhwyo sefydliad Eglwysig lalaetbau }..llIt'l'Ír[t C;t)gh.'Lldul Piwdeinig. Mr. ANSTKY a wrthwvnebodd. Pam y d.vlai Senedd Prydain da:u am ScfnÙiad Egbvysig yn <?'?da, tra nad ueddid yn ?wncutlmr hYi?' ya A?tra?), ?annad  :,til(tlvlit un ar 'Canada n?'' 1'?'Mn, gan ?)!lScnedd Canada mor rvdd yn T)"?u a Snedd 11^ damY svrm c^aitaf yn v ]deniieit-i^d hwu oedd £ 1,01)0 i E^gob Quebec. 'Wedi hvny yroedd £ 500 i E>-ob Newibnadland. Nid oedd E-gobPahai.Ul Ncwf<)nudtan(tYn?.)?-j,ain?Yn'?'?'y- ???.?? haHactLyrurdda-.tdinnhvn ?ropddysymanhy?yn '?y'?''? oblegid yr oedd tiroedd eang wedi eu rJioddi Vjdynt ir perwy f hwnw. oddi?rth??Oi?-e.I.ii.d? ii?snyt(.ra!dd Ar?entcu1,YU Canada, a ??. i weio- idog Presbyteraidd Nova Scotia, yr oedd yr hoU swm yr myn?d i Kyual E?h.ys 'Loc?r. I "?ILtJA?Sa'gefuO?VP??'?'?"?'' tod pob sect, yn devbvn eu cyfran nnwaitb; ond yn ol y cvtundeb a wnaed dro 'yn ol, yr oedd y twmiau byn I ?ael eu tynu Yu ol fel '\T odd y derbynwyr yn meirw. Dyna yr aelio?;L?g??1) 's?.t?und- ku.dynawrhcb dd.rbvndha. ?cdiychydig ddadk-u, °gwrthwvnebwyd gwelliant ?Ir. A!i "ifi-ifo [!?vn erbyn 10 "i'v?-dy?,will o £ 10,000 tuag at Rostau NcwZcalaud, Mr.A?STt;ya?vnY?ia.iM?welHan1.fodyswmi .?l?!cniauI1,)!)o; ??(iJ??u,H?E?.d.,a UíDO i'r Cap.dwr a thuaT at ?-y??olion o dan eiofal; a dy?vedai y byddai iddo ranu y PwyH?or ar v ?Yel!- i(1(1 ,) raii u ,tr y C\);GHELT.VJ)D Y TftYsom.vs a ddywedai, os nedd j j Mr. Anstey am ranK y I'w??ilgor, ei fed ef yn dyniuno md y Cadeuyddi nodi en cynydd. ac i o(.a caniatad i eistodd dracheln, neu mewn geiriau ereill, lod y Fwy llgor i gael ei ohirio. lUr. ANSTEY, cyn gwneuthur hvny, a ddymunai alw sylw y livwodraeth at wall neu esgeulusiad pwysig yn y cyfrifon o'u blaen, trwy yr hyn yr oedd niter mawr o betliynau gwrtnwynebus iawn yn myncrlyn ddisylw. Oddiwrth bapyr a gynvgiasai am dano, ac a gawsai trwy anhawsder mawr yn gynar yn y Senedd dymhor Invn, yr oedd yn cael fod y symiau canlynol yn cael en rhoi yn llynyddol (yr oecIil yn meddwl) alian o'r eyllidau cyn iddynt fyned i'r Drysorfa, ae lieb un I warant oddiwrth y Senedd:— DirprwvAvyr ei Mawr- i livdi i'r Gym an fa G ytfreuinol, £ 2,000 tuag at dalu costau Egiwys Scotland, a eliyflogau ei swyddogion, cysy lltiad ;lg Egiwys Scotland, rlvoddion yddol ac elusengar alian o )7K.; yr un modd alhm o'r ?oadwi?fn. a*r tiroedd. ??,<?iS t')-?. ?c yr nn modd alian n'r customs, £ f 7Ho 1 -Ho. C!d.; a'r un niodd alian o'r cyllid vniiirol, £ I o,o2 I ,t'r ii?i -ii,)(id allai-, or e? ?llkl (),2o' C\N"OITF.r,i.vi:i> Y TUYSOUI.YS a at.jbai, os nad oedd- ynt yn ymddangos yn yr amcan-gvfrifon, eti bod yn a N-il Williams) pan ddygai ei gvnygiad yn mlaen [yr byn a atldawai Mr. Williams ei wneyd dvdd Ian]. Cododtl y Ty bedwar o 1* gloch, ac ymgyfarfu (lnt- chefn am cbwech, pryd yr ymiiurtiodd yn Jjwvllgor ar Y'sgril'raith Cyfansoddiad New Zealand; ac ar ol llawer o naeUi pellach byd ddydd Ian. IhDIJ IiLFK, —Meli. fi I; 7. Cvfarfu y ly am haner oy ^i wedi ychydig o ynid'dyduan, ymfluiiiodd yn Bwyllgor o Adgyflenwad. V NN III fwrnui i raim'r l'wyllgor ar y SWIll () £ton a rod,¡id i Athrofa Gyinreig Lampeter ar y tir fod y sefvdliad hwnw vn cael ci gfui lywudiacthu, a'r eyllidau yn cael cii Wedi i Mr. DISUAKI.I roi ei h; pyr.iad addawedig ar v gwaith oeud o llaeu y ly, cynygiwyd try dvdd ddarheniad Rin:ITIISORII-' V CAKTKLFLV pryd y cyn- ygio.bl 31r. itica mew 11 araeth laith wclliant i'r por- wyl fod y rheisgrif i gael ei uaiilcn yn niben cbwe mis. Cymerodd dadl faith fear y a plitt n ranwyd Y Ty enll^J'd el ti wy fwyabil y rbeitosgrif y drydedd waith. Collw vd eynygi r! y n <litlay ttm y rhall ;¡rfu¡J. el) i %A"ls- anaellni ond yn amser rbyfvl trwy |wya},jf rj 175; Vn erbyn 82.

L I V F> It POO L .

- AMRYWIAETH._n__nI

Family Notices

MARCH NAD YR ): V, LIVERPOOL,…

I MARCHNAD Y GWLAN. !

¡MARCHNAD LLUNDAIN.

I C A N O L BRIS IAU YMIJERODROL.…

LONDON CATTLE MARKET.

I LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

I————-_____ | PRICES CURRENT…

I METALS.