Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

ACHOS Mil. BENNETT, F10ER…

News
Cite
Share

ACHOS Mil. BENNETT, F10ER FROME. t Yn uno? a'n haddewid yn y rb'Fyn diweddaf yr iídvm  araet]¡ .\11'. jdym yn gjsod et- [)Ic;zl C"ii r araeth Mr. Horsman a Syr Hei?amin Hall yn y Senedd nos Weuer yr :2ain o'r mis diweddaf ar achos Mr. Bennett, Ficer Frome, fel y caflbnt gyfleusdra i ddangos tnor analhiog y I- Egiwys yn cl ei chyfansoddiad preasuol i wemyddu disgybiaetii ar otf'eiriad nea esgob. J.1ft. Horsman a ddywedai nad oodd yn Iwriadu gorinega ar sylw y ty and ntii ychydig o fynydau yn cawed ig gan ei tod yn bwriadu ddydd I awi-tti. 8fed o i'ehefin. igynyg am bwyllgor o ymchwifiad i csodiad Mr. Bennett i ficeriaeth Frome, gan Es- gob 13atii a Wells (clywch clywch). Yr oedd yn t ftlJgenllJe](lwll I' 1y wybod both oedd y gyfraith ar yr acbos, yn enwedig gin ci fod wedi civ wed I rbywbetb ar y pwngc oddiwrth y gwir anrbydedd- I us Gangheilwr y Trysonys. Dywedasai y crwir y loneddwr fed y livwodraeth wedi bwriudu gwneyd ymchwiliad and eu bod wedi cael eu liutal ar y rhiuiog trwy eu bod yn caef bod un fed Jygiuiaeth yn nwyiawr aehwyuwyr nad ydoedd wedi cael ei defuyddio, a daethant i'r penderfyniad ac erfyniasant ur y Ty ddod i'r nn penderfyniad tra yr oedd un vii ol y gyfraitb beb ei defuyddio, mai anmhriodo i fuasai I.r i,lywo(ii-act;i vrneyd ymchwiliad i'r cy huuuiadau. Yn awr o dan y cyfryw amgylchiadau buasai yr un mor titi- L,iivflawti i'r Ty v;iieycl y fath ymcliwiliad, ac o ganiyuiad yr oedd y boneddwr anrliydeddus yn eonilemnio yn mlaen llawyr hyn yr oedd ere (Mr. llji'sernan) am ei ddyweyd. Yr oedd yn awr yn dvmuno galw sylw y Tv at sefyllia y gyfraitb ar yr aehos fel na byddai i'r cynygiad yr oedd am wneyd gael ei gamfarnu oherwvdd yr byn nedd wedi cy- meryd He. Yr oedd yn siarad yn ngblyw a dysged- ig Gyfieithiwr Cytfredinol. Y HcitLiHU ydynt a g.iulyn :—Yr ymciv.viliad am yr hwn yr oedd efe • vn gofyn, yllwdd i ymddygiad Esgob Bath a s. Yr unig beth i cbwilio iddo ydoedd ym- ddygiad yr Esgob. Ei weitiired ef, a'i weithred ef yn nnig, ydoedd i fod yn destun ymcbwiliad. Yingvmerodd y boneddwr anrliydeddus i'r gor- chwvl o wneyd yr ymchwiliad hwnw, ond wedi hvny daeth i lawr i'r Ty a dywedodd y gallasai yr acbwvnwvr gaol ineddyginiactb o dan y Ddeddf Dis;YLJheth Eglwysi!Z; ei fod wedi ymgynghori a Swyddogion cyfrcithiol y goron ac Inai dyna oedd eu b rn iiwv. Nid oedd livii ond yn ateb un or cethau a osodwyd o tiaen y llywõJraeth, sef fod raeddyginiaeth rliag trosedd ofleiriad, ond ni ddy vedodd pa betli a eilid ei wneyd pa a droseddai .Esgob. Dywediil wrihynt y dylid dwyn offeiriad o tlaen llys esgob y dalasth yu mila un yr oedd yn dal swydd neu o tiaen llys eSJob y claiacth yu rnlia un y cvflawuwyd y trosedd, Yn awr, a thybied fod modd gwella'r drwg yn y dull hwnw, Tybier fod Jr Dcnnet yn cttel ei ddwyr. o tlaen llys Esgob Batti awetts. Byddai'r llysyu gyfansodd- edig o bump o aelodau wedi eu penodi gan yr Esgob a llywvddid ef gau y Ficer cyfFredinol, yr archddiacou neu y deon. Hwy fyddai raid pen- derfynu a oedd aclros teg o ymchwiliad. Wedi liyuy mown perthynas i iys Esgob Llnndain, yr i oedd ail adrar.) yn NeddfDisgybiaeth Eghvysigyn gofvn fod pob acbwyuiad yn erbvu olt'eiriliLl a droseddai, i gael ei wneyd o fewn uwy tiynedd ar ol y trosedd. Yn awr yr oedd Mr. Bennett wedi gadael vr esgobaetli ers di-os flwyddyn. Y pwngc mawr ydoedd fod Esgob arall we h t'i gyhocddi yu aniryddlon, ac wedi dyweyd fod ei ymddygiad yn ngborff v lId WI" tl vllcdd wedi acbosi an giiylleusdcr- au a gwarthrudd, ac yr oedd oliei wydd Jiyny wedi galw arno i roi ei swydd i fynu. Byddai raid i'r pbidiau brofi forI y trosedd hwnw wedi ei gyllawni o fewn corfl y ddwy tiynedd ddiweddaf, Yr oedd nnhawsder ai-all yn codi, sef bod Esgob Lrun. dain wedi derbyn ei gyflycbiad (resignation) ac mor bell a hyny wedi ei gospi. Ac felly yr oedd vma liaws o amgylchiadau yn mba rai pe buasai wedi troseddu yn erbyn Deddf Disgyblaeth Eg 1 wysig nas gallai gael ei ddwyn o fewn ei chvlch. Dyna oedd y pwngc ar ba Ull yr ymgymerodd v Livwodraeth a'r gorciiwyl o vmchwiho. Trlt nad oedd Mr. Bennett yn unig ond un wedi ei gvf- Iwyno, yr oedd y plwyfol'.on yu gwneyd yu iuwn wrth achwvn. Mor fuan ag y gosodwyd ef vu ci swydd, yr Esgob oedd y person yn erbyn vr ]>wn yr oeddid i achwyn, ac yn erbyn yr Esgob yr oedd v cynygiad a wnaethai efe yu enfeirio. Dywedasai y boneddwr anihydnddua ei fod yn ir:e Id wl y gall- esid apello at yr Archesgob oild gomeddodd Cang- helivdd v Tr'ysorlys a datgan barn beuderfyuol, a dywedodd ybuasii yu anugiiyOeus gosod barn Cv t (i Li ar fwrdd y Ty. Yu AWR, fhwng yf hvu a ddy.vedasai y Llywodraeth wi th ynt a'i- byn a ada»vsant I I (b ei ddywevd, yr oedd eie (Mr. Ilorsman) wedi cacl aii?u y Œe"it!rian l.yn mewn pTthynas i esgob ag oedd yn d?wis ?')sod till a gyllwynwyd iddo, mown uurliyw fywoliaet'i pa beth by nag oedd ei olygiadau, pe byddai hyd yu nod vn Cardinal Wiseman ei huuan, os deuai at Esgoo Bath a Wells, ac o? Iiyspysai ei fod yu foddlawn i lawarwyd.lo'r ardvsliad golynedig gtui v :3filin, Ganon nad oedd un gyfrait'i i ci apwvntiad, ac nas gellid gosod tin uiath o ar yr Esgob a np,vyntiai, Yr Mdd tl)tJfldyg¡lllad;¡ vn ngwyneb trosedd od'eiriad mewn rhyw arugyleii ladau o dan y Dded.lf Disgybiaetii Eglwysig, and am Esgob Did oedd un feddyginiaetli Ïw chael o un llys o ba natnr bvnag. Oymerai ddistawrwvdd y Cyiivithiwr CytlVedinol fel urwydd o'i gvdsyniad. Yr oedd yn gwneyd yr livspysiaetli lwii am y bvddai llawer o foneddwyr yn bur avifoJdlawn i ymchwiliad gael ei wneyd tra y byddai rhyw fedel. yginiaeth arall o it:.vu eyrbaeJd. Dirnrwyaeth o ymchwiliad gan hyny oedd yr unig lwybr i gvfarl'o.l a'r mater. Yroeda y Ty gan hyny yn yr un scfy ilfa a phau wnaeth y cynygiad gyntaf, a dymunai t:i udnewyddi: ar yr o Febelin, YGjtfreithiu r Cyjfredinol a addefai fod y bonedd- xr< auriiydeddus wedi rh.d desgrili id cywir o gyf- raith Y pwngc. "Os byddai i Esgob beuodi ofj'eii'v' iad yn erbvn yr hwn nid oedd dim gwithwynebiud at- rvw byngoiau neiliduol o athruwiacth Ul1 foes- I olde'b nid oedd dim posiblrwvdd galw i gyfnf y Cosodiad. Yr oedd y gyfraitb yn gosol ymddir- ied ditfaant mewu esgob, vr hwn oedd yn meddu rliyddid mawr n yr achos, ac os byddai iddo gam art'er y r!ivddid" 'nwuw, ni i oedd etc (y Cy'reitbiwi- Cyffre'dinoi) yn gwvbod am un feuJygiuiaetli yu ngsvyueb hyny," ""8; Benjiniiin [fall a cidyvvouai, pan dJywedwyu wrth blwvfoliou Frome i lyned i r liys cgiwysisf i achwyn ar eu bugail, ei fod yn tybied mai buudioi tyddai i'r Ty wvbod belli oedd setyl.lar liys hwnw yn esgobaetli Weils i ba un yr ooud yn rbaid i'r bold anffodus hyu tyned. Yr oedd yn gynwysedig o Faruwr, Cofrestrydd ac Egiwysbrwv (pi odor ). Yu awr, r oedd y baruwr gynt yn s.vyddog yn y Grenadiers. Yr oedd yn Nai i'r diweddar Esgob Law, ac wedi i'r Esgol; [llyn gael ei benodi, gwertb- j odd ei brwy"adaeth, daeth yn otl'eiriad yr eglwvs, gosodwyd ef mew;) swydd eglwysig werthfawr, gwnaed el' vti He yn gaagbellydd yr es- j gobaeth, ac yn y eymenad obit gwnaed ef yu tarn- vryllss eglwysig, or, yn ddianiheu na wyddai fwy am gyfraitb eglwysig na'i tabyrddwr yn lig'ial- raivd ei gyfaill a dewr (Cud Len Knox), ae eto gosodwyd ef yno i bci5derf\-im y pyngciou d\rys iivuy ag oediiynt yu dod o llacn y Hysoedd eglwysig. Nis gallai, ao ni wnai bvth g\Hawni dyledswyddau ei swydd er ei fod yn derbyu ei gyflog, ac yr oedd o ganiyuiad yn gosod ist'arnwr, un I- isganonwvr, yr hwn oedd yu eyr- ]awni dyle iswvddau'r swv Id am y evflog trueaus 0 vn Euw yr i-faruv. r dymunai i'r Ty gotio oedd y Baicii. Teter Tarfioet. Y swydd- ei swydd yn uu bwysig. Yr oedd yu rbwym i oõoJ yn ei lvs dafb u c'r gwobnvyou I fees) orchvm- ynedig gan ganonau Caergamt, y r).ai ocddid i'\v cymeryd gelll it yn gweith- U-du yn y llys hwnw. Yr oedd y eofretndÚ VTI fab i I'aruwr blaeuorol y llys hwnw, ac yn wyr "jV esgob blaenorol, a p'henodw\ d d I gyliawni yr boll ddyledswyddau byn pan yd; e i 1 yn blcntyirpump oe'l, ac o'r amser hwnw hyd yn an, mor beil ag yr oedd efe (SyrjB. Hall) yn gwybod, ui fu 0 fewC muriau'r gofiestrfa oddieitlir i dderbyn ei gylW, ac yr oedd mewn gwirionedd (a defnyddi > "yr Yn- ei Es. Y uuie yn derbyn yn y tlwyddyu, vr hyu a d-ii." iddo ;,n ebwa-.teiol. Y niae yn penodi is-'oiVcStrv Id. Yr isgc IVestrydd w Mr. J'urtJcCi, yr hwn iieb fod yu foddlawn nr gymeryd vr N'r y d CV v o.-Vestrvdd svdd MI yr is- gotVe;tr'vuu hefvd, yr" liyti sydd yn gwneyd yn y tlwvddyr. iddo i bun. A yacedd e'c yn gosod i f.-nu 'd?en o'r gwobrwyon yn ei swyddia? D?no'r)aU.:c.b ? Ond beth eto ? r oedd 15. ;I111, 0 ijo,)viit 3-dccd?l Pai-- f,eet, vi- N" I cc t*ellv vi- C f] (I ? f(?, ) n 11, 110 l) C) S 0 "I 0,ti0 flaen ei dail i 1,liiin, -tic c, ganlyniad i godi v a f'N tio kN' C 11.). Dyma'r Hys yr ocdd yn rbaid i b!w\iu!'o" n'di?uun Frome fyned os oedd ganddynt acbvvyniad yn er- byn eu gweiuidog. Pan wusgwyd amo gan y pwll gor a oedd yn cyiracdalu a'r cofrestrvdd dywedai, f* "JUddafyn ffarmio Hysoedd yr eglvvys ng td. Yr \yf yn talu iddo d ,.l,bOO yn y flwyddyu, a d,vna'r gwir." Yr oedd. yn yn.ddangos fod yr isgofiestr- vdd vn gwrisanaetbu mewn pump ar bugain o IvKe'dd ereill, Uuavss o ba rai yr oecldyu eu Geruiio. Yr oelid hefyu y Decanal Court. Pe byddai i r/W un flllcd i'r liys hwnw a gofyn am y cofrestrvdd, arweinid el ,it Yr oedd hi yn ferch i'r Deon gosodwyd hi yn y swydd pan yn bump oed, derbyniai yr boll wobr- au (fees, ac yr oedd yr anflodus Mr. Parileet yn lsgoirestrydd y liys hwnw befyd. Ac felly yr oedd yr isfaruwr yn penodi yr isgofrnstrydd, yr iiwn oedd yn gwasauaethu fel eglwysbrwy, a' r tad yn isfaru- wr, goÙnai am dal y cofrestrvdd "a pbenderfynai ei j gostau ei bun (clyweh clywch). Yr oedd efe (Svr ii. Hail) yn riuvym o hysbysu i'r 'l'y fod yebyuig o gyfnewidiad wedi cymeryd lie yn nglioi-ft y Uwydd- yn ddiweddaf. Yr oedd yr isfaruwr yu Nai i'r Es' gob diweddar. Tl'oes yu Babydd, a gorfu arno roi ei swydd i fynu, ac yr oedd yr esgob presenol wedi peuodi ci fab ei bun i'r swydd yr oadd y iiial) yn byw yn Castlerising yn Norfolk.Yroedd y liys hwu yn Wells, a phenododd y Parch. E. Partloet yn isfaruwr i lyvvyddu y llys lleyr oedd yr boll gwestiynau dyrys byn i gael eu penderfvnu. Onid cliwaveu oedd (clywch clywch) fod yn y bed- waredd gaurif ar bymtheg lys yr oedd yn meiddio dyweyd a fuasai yn wart'nrudd yn ngolwg iiiii-liyw bersou meddylgar i unrliyw genedl war aid d ley- meradwyaetl:), D rwcclai honeddwyr anihvdeddus "Ewcli i rywle ond peidiweh a dod i'r Senedd." Dywedai mai y seuedd oedd y man jiriodol i cbwil- io i mewn i ymddygiad yr urddasolion Eglwysig tl n y rliai a alieut gauiatau y fath lygredigaetiiau a hvu, ae yr oedd yn gobeithio yr ystyrid yr byn a ddywedasai, (el na byddai i r ysgelerderau byn ) barhau yn yr Eglwys ac yn y Hysoedd eglwysig ac na fyddai i uu Gweinidog y Got on ddyweyd wrth blwyfoiiou oeddynt yn cael eu blino gan aif;rion oiieu-;ad Puseyaidd, i cbwilio am fedJyginjaeth oddiwrth eu hesgobion mwy Puseyaitld fyth (cy. meradwyaeth).

Y 8EXEDD YMHEUODRUL.

L I V F> It POO L .

- AMRYWIAETH._n__nI

Family Notices

MARCH NAD YR ): V, LIVERPOOL,…

I MARCHNAD Y GWLAN. !

¡MARCHNAD LLUNDAIN.

I C A N O L BRIS IAU YMIJERODROL.…

LONDON CATTLE MARKET.

I LIVERPOOL CATTLE MARKET,…

I————-_____ | PRICES CURRENT…

I METALS.