Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .

News
Cite
Share

A M R Y VV I A [. T H Mr. BoFnrcK A B^.STWOZJ —Y N I cslntftrrod o I- Ia e -a gofvtnvvd v cwei-tiwn canlynol i Mr. Roebuc-K "Is rhoddid vr eProifraint yn mvylaw y rbai iiyuy sydd •, yn tiiln j)ura puui. o ardveUi yn {iyi?vddo! a fyddai .Mr. Rooktick vu bo rod i roi yr hawl i bleiclleuio i fenvvvod vn talu vr un ardrcth (uchei chvvc?i.iH .o  I i'tyu vr at eh odd r.ir. Roebuc k ar o? dar'c d 'tj:lU?: r t;:X:(;l;,l i 'e ;(C; y ,i'I; Ir.vn ? id oes i,, -i dniiiwnoI i,, c d iI i forched tiamyli (clvwcb ciywcb). Ceiais !y addysgu gan un ag y mae yn ugof a: 11 daiii y fy 1:11 cl lion \u peri i ni gr.nn. Nid oe? ciim na wnawn cr au- riiydfdd yi- vstlca deg (clywch clywclih inae iia ['s!vydd fy invwyd yn iiiw y in wrtb y rnytr fLnvwaidd. Main, gwre.i?. ch^iicr, d y n-s fuo::t i mi yn fTynon vn auiulwch bywyd. Y mae yn .haul i sni ?.r. bynv otVn i mi fy ban a yc!\a???- id dedwyddwch eyii'ideithas pc dygid hwynt yn ??- n:?: v maent 0 te?'i cy?c-h d\ lan wa d poleticauid ? (civ wc h ciywcb) Yn ddiragrith, N- r f yn EYTSU fe mo d YI: ercdn na wnni? MI ddywedaf i c i jianam. Y Riae boll ddylanwad M-I'C H yn tidy- I an wad tyner. Yu Junyydr GAI W a gorc h w y liL-n bvwvd yr yn dod .id)-c f i cbwilio ain gongl na siii us ac AMDDN FEN F II ddyogel (clywch cl\ web} I'an V bvdduf av ol dtidlonou ?'o?t.? a cha:eu AC c'?.Ji ceres TV v Cyti?'diu yn dychwelyd a dref E I,; :I, \1i',} 'lIJ ;} ;,¡c ¡ 1(:i: l ¡ r: .t ?.'?h mt?oHo't. D.'dd t'y m'.c? yu gorphwys nr f? ;?.ves vn Ci!r? una ddu?Ad s.?'c?io g tna? nt af fi a' I plentvn. Ac vr vvyl yn to;n.'lo yu cidyn MWY ca?ono?vn acbos fy t?wi?d y dy.td c.???yno!. o \-(Il vi, heddwch pelr.¡ith' a ttiawel a dehnHr gartref. Ab. Syr uis gallaf ysjieiiio iv hunan or ]i(,s r?thacthadwy hwnw, ac o ??n'iy?'?J mcwu nlebiad i'r cwestiwn *r wv! yn ateb i:a wnavrn. feymeradwyaetl ) 'ACl y; 'LLDE':JT"C TV.-E Wed IF fn'1 iiur yn cael ci ddarganfo-t yn swydd l;evon. Y n yr Iwerddon yu swydd Wicklow dywedn- Iod da: ganfyddiadau diweddar wedi peri cyn'.iwit nid bvclian vn v gymydogaeth. Oddiwrth (tI daearegaw! Conneniana yn yr Iwerddon y mp" meddyg yn Llundnin o'r cow Dr. ludi yn dywcyd y dvbd edrycb am aur yno bed yd oblegid tybia oddiwith nutur y creigiau fod yno lawer iawn o aur. SYU JOHN dvfyniad cor- lynol allan 0 htbyr dyddiedig Hong Kong, Ma wrth :2 yn lied bwvsig. -y mae dim llai 11 a 37 o longau u-.oriflod wedi bod yma o'r moroedl gog- ieddol. Y macnt i gd yinron yn credu fod Sy John Franklin yn ddyogel a'i fod wedi llwyuuo i vmwtbio t!r i hew i ddyfroedd mewnol, lie nas gellir rnyneJ tito hyd nes y daw tymbor eynhes a.b \r llvn a fvdd vr un prosenol nieddant Y mac v rhan fwvat 0 honvnt wedi myned oautytna, Dvw'edaut na ddyoddela Franklin oeisiau ymbortb. Ilhoddar.t hancbion rhyfedd am yr Esqnimarx YI) mudo o'r cvf.indn- Asv.udd 1 r un Atneneircaidd ae yn ol dracholu gaa g-neo cu eyebod y rnai a wneir o gl,vil ayga!i eu riici yn y d wfr pan a d%v!'r Y anent oil yn cadrtrnhau y ffaitb fad y moriTod a geir yn nghulfor Behering ae yn Bidiin s ]>ay or un rbywogaeth yr byn sydd yn jnofi banfodtact y fvnedfa; oblegid dvwedant na welwyd inorfil or c t )icl- i l d -? e, w .N ioifil o i i llvwogaeth ogleudoi i r ciehav 0 ii. 0 iadd- o ieilred, o gauiyniad yr oedd yn fnm1,losi\,] eu VV-edi boi 0 amgvdeh yr on o 'r ,-1il1 benrbyn, fGood Hope neu y mac'n riiaid i'r mor- FIL wneyd ci yinddangosiad tnvy duod i WVNSB V i ehwythu." Yn' A DITY\"DOLL1 "1:T;1.-0" ydy.V'r vmgeiswyr diuVndol;awl yn auioddiawn i ostyngiad yn yr yd, vr vdlvtu vu yn meddv.i ar 01 y adamwaiu ddydd Mawrth, had ydynt yn 0 svrthia-1 mewn mprcb nad oedd. Ai, v eyirvw destun nid ydyin yn hetfi bod yn ysgafn, ond v Qiie'i ddauiwain vn ddiau yn debyg iawn i aU-gori. Y ui,ie'r iarcbuad yd fel deddf yr yd—y mal) wedi cttel ei newid \1 fdwr, ac yr oed i va prysur gvflvimt tna ehwblbad llwyddmous, one. yn svdvn dacth v ci:tfyndo!iwyr i ruewn Ceisiasatit irgvboeddi gwrandawyr tod Intra elm: yn tea- L; Y mue eu rhesymau yn diymiou, ond ni s.ifitnt. Y maent nr sylfaen (Llnyg ac yn sydyn y mneut ol! vn svvtbi • i'r dyfudcrocdd isaf, ac mae. y goleuadan ililivTiuid'.awl yn ce.ol eu dan gan- oedd obwys-i'i Cnii!iAs\ Y mae'r Ys^otiad call yn iod wec.i sicihav^ivido ei hun le da\a vr oed 1 pawb a pbobpeth oi cldeutu b-wn n rmJs'" ¡,.k •jticet, vn ddia:ua? yu r8°cl ddr?'g—Z.it.'???o? Times Yv;; mp.?!T.—Yc!n-d? i ddyddtau yn OL tr;i:; :).:i ;JÎI: '1');- <:lt: :lo ,\2,J¿td''¡"(,; aract!; \M'h vreth"!?' "r yn egluro ei olyg?anan gwiad- wriacn. vn vr h? v Iciivdd:odi rhai Y madroadi. 11 mewn T,)eit?Ni'r IVIIIWTIAD Ltomc.iy yT dros Canterbury, n? c?idvnt vn tneddu i'w surhau. FtVr>n?ndd v >!i:"r¡ád Romt-Jiy yn arutbr. Dajifon- odd 31 r. Beriiitl I'sboine A.S., AT Mr. Smytbe i AOV ci eiriau vn 01. lXid oedd dim i W- wneyd er dal i frnu urd las v boneddwyr O DAN YR amgyicbiadau oud idd- ynt saethn ergid v naill at IhJJ Sad win D:- weddaf gvieiv.Y.I bwvnt cynortbwywyr yn tin ned ar bd V Western Railway, enci!IAS:ret. I" co?d i ie dirge!—mesurasant y pellkr pno?' YR .?'hi anr;"d"dd vei of\n -,i,n dano !h\vm eu s'!v?d,'nc y:a ar air y ddau gynoriliwyud taniasant heb wneyd un niwed i'w gilyio, pryd y dy- t il!l i-, sl r) tliel) till ni%ve.,l il\ ,ilv?'i ei foddhnii. a eadawsant y HE gy?an s?y'd. O Brydain, dyma dy Sened Iwy I Lt.oFP.vnniAETH OFXAHWV YN yn IWNURMON.— \R y load o'r mis .Mai saethn yd un "r enw Philip ROGERS -e, tua 6 milldir or drd bon (Dublin). (i jl(.n U b illi ) Saethwyd cf tra yn eistedd wrth y tan ei gegm. Aeth y bclen tnn: ei gefn a daeth allan trwy ci gyila. Saeih'WVD trwy ('r?s vrhwu op?d yn a¡nl'L:(i'ln T ec(i?l yn b?ib': )'r i'.ofrndd fod h'I' NA i d.vy Lith od.iiwrth Rf?'-rsp?H y'i s?t;'h'.?;d. Pan | ddcrbvniodci vr advn aniVo lus y saeth ncta'odd av ei diae.i i ??n-.i o'' 'y a bu FA' w yn nnior- yrarnn. r "h! ci \a'n' VN go'eu f'?i'?Yii yu ci YMYI AT 1 pry ac H o o i 0, d a Li fzi P v?? c?u yn Ro?in, ao j ni ('t;ly" sant v cr?'d ?!s se?<rr).< un rhcs?m am J V llofruddiaeth, gan fod Rogers nr y teleran goreu « I.VDI'i gvniydogion, ae wedi bod YN y ffarm am dros j ddene nilviied I ar h'ngain. Nid YD^ seto wedi llwydao iridal y ifofrudd. Y rneithlarn ar y trengedig ydvw "11ufrtldl1j;:¡(th W irlcddol. — Jh. !i>t jcCJli/g p(;j;e£. AUR YN SWYDfl FIFE. — Ifyspyswyd i ni ddoe, ebe'r North British Mai!, gan foneddwr ag fluld wedi trvw dref Leslie ddydd Mawrth, fod y cynhwrf a!w?af yn bod 'n v _,Vill V(i c,,Iiil?iiii?l i hyspys- iad f?d aur i w ?ati yn y brynian a adnabyddir with yr ene.au Lo:n.in d s. Yn e i ny s? ?l 'J: Il.'l; o ): .n(' 1 /n) ,J;T, \).:< invr.e d i'r cloddieydd vir,mns" dan udisgwy! gw oeya cn hur.a'n yn g«. foclliogion. Dy we Ii r fod y :\1 wvr wedi 11 »\ wl i godi iarnau o sylwe-ad mets aidd di'-glaer tn vui.ai. ond yn niftyg yinchwiliad eelf- yd iveo!, y m;.e MI ariinho'sib! d\:Jql beth ydynt o werth. Dvwc-d 'v Dund-c. Courier ddydd Mereher til wedd,:f, ob -• e- \v vr banesinn a gy rbaeddasant y lie Un ddoe va'jyw.r, ni fyd 1 raid i neb fyned i Awft- na CSvilii rnia i tLll aur. Dywed if y ln-vn gweitbftwr W, (I i ci gael yn t daeth yn y |>rvidau vn nghvmvdogae'.h Falkland a bod moofd 1 lawer o (!:li; c'oddio y 11 v l!e--o leicf daugo^wyd dare a a o Ptil 1 ui d.?fc y r b :u ■') e e 1y d WiU?'u a gafwvd -If). ANNVSO I-N Nvrrivv Cn\-?y.- D ■'wed Cnri-.vr Celvwdd," yn EI 1h,: zi?-I Ysgoidv Brvtiinaidd yn Nyll'ryii Co-wy GAEL e; adeii- I ;idu v U y man niwyaf p bi.);f'.dd yn YI ardal —)I»d oed-I mi ysgoldy a rail c IC^N cl Y iiddir i'r fa] pan a nad y Ivw yn DDIM gormod i ateb 1 b'li.uogaetij yr urda,—iod rdeiuwyr yr ys en yn nana tdu i'r athraw — lain \f iiv e; svdd o dr.n! yr '.s?.? !y —?t! iiau y d i •. led svdd n aros arno, b? ¡;: :Ej,: 'i' l¡: 1': 'f:. ■ Hy.ved y:i mhellach, os oes i hv.ni; i i b.a?t''t!}' I r Yh??i'jn('c?? J :ncUi)! vn a vr iie:) d t?s -i re; llol ayddoreg unrhyw eiiwa. nad ojddynt > n cae \-).?h ryddid cyn i'r Ysg d ;v i!ryt„:i .itid ga 1 cu a e:.a ia. A dyanani em goheb* :id .d"??'" '-b'v •; C'l-sw anfon eu plant i'r man ?'?'?t ,r aoo y :u i lio.a* a t,t goii.i in y r n\ a a r ???!s;v;n II.-nf o ai i :?'??''?'?' Gweii i'r iii;v:d.e a b l .eaoro l ae! eti e. ^n e, dir ,a-a ':n lytlivr ar v n:i ;»w;:e o U 'v-* t a •• (r. i r- r 1 cj vr invn sv l-'i n lielaet au ar b ■ o wn r ?'v.?\)?!a?')?'Y?'h.)?!?' .'?"?? i d'aaa d oii D. I f ?!)<' -.? y?f'< "?-?'' Y >g". a » nac,h T.!i):]..?').):<i ?. g-d'.v ar g v«« y ?. ;U,j;i:ri:i('i :J:r: :i, fj;' v ;yw- y rye ,d ho no. thi.-vt <r>i"o — Y r vii '.m vn eac I hane= ya yr? I't-M h sr. i.ei v di dol Li myned i genf imt o le.eft. Y m ie i' e i ?.i??. Y'' h ??'?"?'?'"?'?? (+' ;VL{;I;'}})::f+,)\J:} /(): yr Uiie mewn fi n f.-h V -r f-ee, i' d l ifie 'e w.'d: ca d ei f-ign gan Mr. r';k.{I. :ii'vn i-wit ¡I,:¡1,n!f::11 i ar Cat led, a!, r Irm syd 1 yn uiM-ea a.- ■ 1 !n\'n?:i'.t: p?' y e! w v f! e.dj .'??' Dacth tre'i ra e*?e ed y 'i: li; i ,i \r n-i,l t;. «| o. j o.y'ir o d;Jye,r;lJ.¡d r t.* h c •' v m ■». o v n iliiTl oedd V g b>cb VU Cao'U, r 'Aii ii;l'] .|]";n ei y d i fvau, a' e i .i i d'-v y ei lo.^ i a ti il d f'U'd; a pain of* il >d.l u:i o botiv-il ;>l tuta <.i'd i v inatcr t !•> r ..n- ta■). vr ete b 'ii d o- dd. f > tad v w :i rd ta 11 n o 'r P ivvs*i ii i, « 1 ur* 'it* i id io i>a n vn b.i'cbeii, a'i fod i>fii :y 1 i u -h rbvn a d 'ysg w r:i v C.st b ed'ai pan ea • 1 a a s > v d ys:a ^i a glom v1 a !• y a I « ■. e>; j>i. r;:a r a.n da o fo i v; K -■ a '? L d> ..? ?.?t' L'f.'n' d -? an y y dig o y. 'i; n;, G •' y >