Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

News
Cite
Share

AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU. AT OLYG\VYR 'ill. ",UISEH.L" F)?nD!n[o?,—yrEthoiiadydywto?nymddi- ddan pawb or bion y dyddiau hyn, onide? Ac yn ?v:r fcd.)vht'(?d'Y:it\vv!?nyn:i?\m?cn.e?!]]I.?\-r Inan, n bur laao caill v wlad ildangos mewn ??cithrc<t a gwi'ioueld beth ydyw ei bain ar y ;)?-'?c. ()h!ii?bvdd?i\')b?)bt('ifH'rn?th.?Y)- Cymiai mewn prv.l, evil i'niiaser fyned heibio.iae j MI vm.iiiangos fod '(!\?'??.Y?'?"??' y"??''?" cth?i'Yr y wi?(t:ttnbwYs?rA'ddt;uu?!-d?-v(! y I mae yr achos y:: ;yned yn f?Yr'-v??b?' ??: J :? ¡ )'j: It';s\; 1"'J'j1, t\ii<l, ¡;1 '¡!: ,i ci r3\1 lit c;,vn1\îd ymaith >r anwybodaeih hon. Y tn',le GL)I,?dkl,),' Nn rhifyuau aiweadaf yn 1 I gampus dros ben a phwy sydd yn gwybod nad o ilerwydd y f¡H;) aniser a bwny dacth yr Amserau i fodohteth. Ev> cb yn mlaen, y mae gwobr i ch gwaith; yr ydych trwy lj%-ii .ii eicli ccili.,dlaetll. Bydd ol yr Am-emu ar Dy y Cyilrcdin, at cf,. 1^: ar ddeddhtu ein gwla d. Fcl y i.vwodwvd lawer gwaith, v mae y rhan Gym- reig o Dv v Cyif eciin vn wawd i'r byd. W el, pa hyd ? yr Ymr.eilMuwyr at eu dyh-dswwid. Nid gormod ydyw dywevd fod nr ddwylaw YiiinciUduwyr Cymru r.cwid gwedd y rhan Gymreig o i>ono. Ac ai nid tcilwng o'ch ystyriaeth ddwysaf iiiv.v hvn? Os oes genych ddi:n caiiad at iawnde-an,'e.'irvchwcb beth a wneiocl). Y'r ydych yn gwcled fod v biaid sydd wrth y !!yw yn bresenol yn cyniiwyn am eich rhydd:d; a j>;ic isyd-iai yn j ddigoti crcf, ni bvddai nemawr ir.wy o ryddjd yn Y mae ar ddwylaw yr etholwyr w r;cyl llawer mwy i nag y in tent vn ei feddvvl. Y mae hy ny yn eithaf amhvg, fod dy lan wad Senedd Prydain yn cael deimlo i raddau mwy neu lai Jrus Gyfanair Lwrop; ac y mae yn dyianwadu felly ar rvdd id crcf.ddoi y Cyfandir. Wei, v mae pan bob etholwr law vn nghvfansod iiad y Ty dylauwadf.l hwnw. eglur yw fo Senedd Prydain yn dwyn cysylitiad a llwyddiant tevrnas 12;11 Grist yn y byd. Y mae hyn oil yn galw yn uchcl ar bawb sydd yn earn cu erefvdd a'u rbyddid, i ethol dynion a fyddos;t yn parcbu ereiydd a rbyddid i'w eynnryehioii. Ac os gwneir ymos eiiadau ar eich rbyddid yn yr aniser dyibdol,— f os gwneir hvn, me d dwii, ai nid uiVoymol i'r eithaf fvdd i chwi '1l<1 a grwguach C?n-.?h y ceweh fwyta o n rwMh eicii ITordd tub bun. Y mae ar eicii 1 d\Y\LnvRtbt.d draul yna 1 chwi e:eb hunain yu y; ethoiiad. (iwir fod dylanwad percheaogion tiroedd yn fawr. ond y mae vn llai 0 lawer nag yr ydych yn ei feddwI. Pc by did cchchwi yn fTyddlawn i'ch gilvcld, ni byddai j achos i .'liwi of'ni. Ac yn wir pe gorfyddai i chwi deimlo pftb uros eich h< gwv dd^rb n, ni oil y byddai i y;i os gwrthodwch w ran do ar lais eich cydwybodau, — gwell i chwi golii peth anan, os bydd raid, na chol.i eich rbyddid Ni all neb "sydd yn tciml) dim caiiad at ci whd i iant Siroeild Caernarfon, Dinbych, a Ffliut Pale I mac ir Fej¡¡,¡¡¡,dd? Y mae cynygiad ar droed am anion tit un o'r nieibion a fagodd hi ei hunan i ddyfod i'r macs. Paham yr vdyeh yn aros rbwng y corlannu i wrando brefindau y dciaid Co iweb at eich I gwaith— ymvsgy.iwch. Pe gwnai Ymneillduwyr j Swvdd 1-eirionydd v pcth a allent, devisent un a allai cu eynnryehioii yny Senedd, a hwnw wedi ei | all,ii eu (1?ll,?,i-clii,,Ii vn y ii,iiw ,vecil ul' ri?,,i,?7, eii e,l litli;i?ill liipvn. j. n. i

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .