Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

News
Cite
Share

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL. SYR,—Tyl'iwvf mai eithaf peth fyddai i'r rhai mwyuf goleuedig a gwrol yn miiob ardal, ymbarotoi ac yinarfogi i gael brwydr geiriau a'r ym geis wyr yn mwtb y plcidleisio. Eth dwyr! lianweb eich cawell sacih:ni a gofyniadau llymion a phwrpasol i\v tafia oddiar fway tar".] atynt, a elJewciJ wcL,d yn dra bnan pa un ai gwaed coch ai gwenwyn <iu sydd yn eu gwythenau gwladyddol nol oes dim yn deby-g i j hoi ad.ui gonest am ddangos beth \w y dyn a bolir. Os Ctwch tttehioll goncst a dihuced j'rcyfrywcfyn iiidau. gwcLwch ar unwaith a pha futh rai y tuae genych i v nwnend; ac os 11 t cbe.veh, galiwei) bc-n- dertynu toai rhwv angLenlil mewn tnnsc sydd och biaeti, ac o ganlvniad yn annheiivvng o'eh viaddirieu a'eb eefnogacth. Holweb bwvnt I) d iifrif — pwy>vvch j ZL" eu gw-ynt—mynweh wybd beth syd I yiridynt. | Mae genych -,aii eu bod yn ccisio eich plcidicisi.iu, mynweh wvba pa seiliiui a rhesymau sydd gami.lvnt tros ddii'gwy 1 am danynt; os buont yn eich rhith gynnrychioli o'r blacn, holwcli ychydig arnvnt yn ngiiyich eu nieid- ^olyn, a lnvuu g.vybad, beth actios.>dd eu hnbsiiiol- deb mytjych, pan ddvlasent fod yno yn gwylio sy- lnndiajat, y gwahanol fesur tu yr ymdrinid a hwyul. IhJeeh gael atebion cadarnhaol i bob un u'r goi'vn- ia lau oanlvnol. beth by nag am rai ereill: —A vdveh | chwi A wnewch cli.vi geniogi unrhyw ymdrcch a ddi^wvdd gymcryd lie er dad- j gvsylitis yr eglwys a'r wla iwriaetii A ydych chwi j vn bleidiwr i iieUethiad yr etholfraint, a'r bleidiais gudd! 31 ae llawer o ofvniadaa ereill y dyiceh eu rlio idi iddynt; ond gwna y rhai hyny yrn vvnyg yn naturiol i'cli mcd.lwl tnewn cvsyllttad a'r rhai uchod, fel Ind rha;r{ i mi drad'erthn i'w hysgrifenn, a blino eich amvned I wrth wnoyd bynv. Dylech gael ateb- i'?i bo(idiiar)l i'r golvnioo yna,—maent y?d?yn i)lifib U!l o o". bl'o?); -,I 1) I%V vllioii -.n "tell t .I'll phwy b\¡:iI a ry,U :tIJ¡:d nacaol i un 0 honynt, r.id ?:i Ir.vnw eich lynurvehioli yi'?'?''id'? yn y Sejiedd. ,\is ga¡;:f \cLtl'Pl fjdd y gallwch roddi eich !?e?!- lais i no; end y rbai a'eii hatcbant yn ga iaruaaoi, b <- fr:lychu eiitis begwydd.ir»oa a systhio i fibs ddrewi.dig an :bv«:ondcb. y eacl cy-1; i siavad a'r gw-yr ma .vr; mid chwi gewch g. tie rnagoroj d'Jydil yr «ttauiitul c^iiVcliuol, pan ,;Iiiii:iti o'cl) b!e.,i vii ct,fti tLi t,icii iiicicllais,—chwi fvdd y meistriaid y pryd hyny, ac fcl y dywed Dr. Franklin yn Almanac Richard dliwd, ar ci liniau." D-fnyddiweh yr adeg—holwch a chr lesholweh hwyut —holweb hwvut d dadleuydJ me Irus, neu fel y dywedir yn gyfl'redin, fel tnme. Bvd dwell wvr ac 'yinwrolwch —mynweh wvbod gan- d,hnt n'n !\(lchw ua rboddi eieli picidlais iddynt, na titt ai ymladd trosach, ynte rboddi cyrt am eich a Lvtl. aiii e:t!li ti-iie,l e;cll (ly. eich tafod, 'a'eb meddwl hefyd pe gailent; felly y gwnai v rhan f«'Vi" 0 I'1'1,1 nyunrychiufv/vr ya °lj i. 'h gofio, mae y r h an awr. nc eaect gyHe. f.waf o honynt yn analluog 1 siarad a chwi a'r rhan f.vvaf o honoch chwithau yn analluog i smrad a h?vnt: nbte?'d, bid siw-r. y maent yn rhy foneddig, ac Vn rh? f.Lwr, i dr?'??" dvsgu y Cy.nrae? w?i eit)'I ni d,J?,lzt -i N? P?'??"'?nf'd felly. \itYhe)vi?v''?'y??"?"??''???is.LtfoL??r ddc?isyn'?"vchioiy_'dunn.dati:u.i?adeL. fill, r'. I,, t ) 'i, vr?nriivd?)d<'?'?'<?"?'hfcd?)un! o'll lli?l Nil v'd "I ¡ !l '\I d i 1 1 1 t' hi ??h..d?iddi?"'?'??<?''i' Lnnhvwsarhad' (ld"?'!sO"t (lailti Ond d.u?os- wch)ddYntn?v'??y"??-t:"Hifndicnv,a.jv o I)VII a yn (1 Yll !()ii; n ?'j.1 bvdd well o hvn allan yn d.yiiion; dangaswcii yn vr cliudi?dnes?"???'.?.?"?a!tantsi?d' a chv.i,?'eht?ncrch .?netchh).utheichhun?n,bvt!i .,r.v.?!sioYra?hy')edd o'ch cyna-vchi?iv'!)) Sc?dd-dv. ba bt.Ii vr -tl)f-,IINA?,], ??dY''0?d?? harwldJ!J'y D, ae i tbrJi,) nf rc.[hi?ucr<ich i!ps,?cicysn.a'c!. dy,,?,)wd): Ië rz.?!it a NIVI,C(ii C;Cll C- tros?)c!) vn vstod y can diweddaf ] Ditn?mewntyn! hu'm?!). Ac??-?? dais^uyl y gwna rhai estron;A i'ch hivth lawr>'n rhaor eo. Y ??i,medd \v.- hyn,nid?!i'??'??'?'"? '?'??:ddt-<t!I eich cvn'.vra'ci)a.n?'?'??'??H;ac heb hy'ny nid a, a at deimlo-digon trosoci na chymeryd yuyddor- deb an r?nri»ei':iol y"??eren?wL'itin(/) ?-is)oy l1lesura{¡ angeorSie'.diol i gy far fod a'ch hamgylehiad- ??:rit.udic)'wi??s' (I\ ')if)" -,I clia- jonan Cynireig i wneyd cyiiawsi ler a chwi M dclI :c\Hurvc!n<'l?y' ?'?y?")n?erob\t'.sge))yfpa ?!m.tf Saeson, Cymry, Scotiaid, ai Gwyddciod a it.ii ai Sa!!s?)II, Sc,)ti,i,l, ai G"-?-d?iel(?(i i oblegid fe rvdd yr iaith Gv.nreig gonad cymreig i'w ctltnin a theiml id Cy?n'e'?yn eu mvnwesau. ?I?c i anion) eisiau Prit Athroia Gymreig, a Baruwyr Cymrcig, a llawer o bethau ereill, cyn y derbyniwn I h'i d yn nod I)Oti,zill erciil, cn,ii | wsr; oud rnd allwu obcitiiio am eu eael bytb,h-iJ | yii gyntaf gael cynnrychiolwyr brwdl'rydig i ddadleu uosjn) am <huynt yn y Seuedd-dy a cbyn y ecir rbai felly rhaid eacl rhai hyddysg yn ein biaith, ac yn tcimlo dyddordeb Cymro yn ei p))i')]?d. 31 ac ar \r Egt'.vyswvr Cyinreig hefyd eisiau E<gobi >:i Cym- j r ig. Wei, y ffordd debyeaf iddynt gael rhai fyddai j i idynt gvduno a'u gilvdd i fyau dynion gwir Gym- | j r-.ciidd i'w eynnryehioii yn y Senedd-dy ae cud i j 11 i gael dynion felly, fo dderbynicm ry.v Jos oddiwrth- 1 yot, ac nid yu unig nyni, oad y devmas yn gvliicdin j j ul. A ph-iham nad ulliwn cu eaei! -Trcch gwlad 1 nag argiwydd." Dangos -d y Cymry ea bod va ben- I derfynol i gael dvuion iiyddysg yn ea !:i.i'th yn gv.i nr.vchiolwyr iddynt, sic fe iydd digon o yingeis-.vvr I cyi'arwydd a'ch hiaitb ar y tna.*s cy n pan hir. Sofwch ic lia mynv;! loedd o rwystrau o Idiar e:eh fiord. viiag cwrdd Ag edrychiad cieh llygaal. Mae cyan int o lVeninolrwyild eto yn y er na i angbyfiawnder scfyl; o'i blacn ))an ddengys ci hniiyn iawn. Etliolwyr Cymni er eich tnwyn eicii hun- I ain, eich gwlad, eieii ceneal, a'r byd ya gydYedinol, I -c;: iiw) 11 yr cr j anrhA'dedd erei'ydd a gogoniant Duw, gwrandcwch ar i lais eicii phleidlt-isiwch yn ci ol. beth bynag fyd io y eaolviiiavlau; ac na adeweh i Sais, 11 a Scoiyn, na G .vyd io!, na neb a rai I csfyn i<vs I gwawdlyd at ein cvnnryc'uiolwvr Senc id d ond hyny. Ydwyf yr ei'idacil, Gvilirv < lh J/nncliesfer, Jfe/i. » 18o2. ? 'i;" ), 18,52. it. J. D. I

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .