Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

News
Cite
Share

YMNEILLDUWYR LLANIDLOES.  I I.YT;:V/I IR. Syn,—Dcehreu'vvi' y llyt'ovr hwn trwy ofvn a v iyw Ynmcillduvvyr Llanidlot- wedi i^vneyd ?<,rL'i!j.tt.i(?n I vn rliyw oes o'r bvd! Atcb () ydvnt; a rlivfedd [ 11a fnasai pawb o Dan hyd Bccrscba yu gwybod am j dauyut cyn hyn. } cnyd. flynyndau y??!}'!))-?i?\<) pwvilgor, a d??'ci aidodau i bemdenyniad uufi-ydol mai \('Jl fnasal sdYUIlI 1 sol lii'vcicinig yn y dref. !\c?t)yybn. Ad?Izi?,vo?1(i it wyr cyirifa! y d'c!y!<t'?-?riftc))ttti.?;tt?i ehvnnal yn flynyddid. c'a/i»yd lie cy ileus i'w ehadw, a daeih td.umt'?i) yenydig itm!cr dros 400 o U1:Ult, bvma bsthau yn weitii cu hysgrifenn yn y graig dros b\th. Ond )Cf?. mac i by w bethau .dnauwy' hcb eu mv't?u ?'t—pcth'u?dd)nystri:U){ y ewbl. A oes yica'YssTol ??r\.ici.i?ct.?? »vic oes. Pa cyliyd v bu hi byw ? O.iacntu lilwyf.dyn. Pa iK'th wiocdil yr achos o'i han?;? Dill'yg mngwraeUi, -1- trcngodd o eisiau )p????ac????. ?.\niddi.rncidi?ono!Uti- ?r!?cr?djt'c: litin,ii Ila v,i,)ed,l ?,ii ci phangfeydd ac yn tymi t-i hanadliadan diwedda!. tr.'dd ei ch.vnorthwywyr cu ,-dnan ami, a clnvardd- asant wrth fyned ym:u'h. ??id o herwydd nau oedd (li4oll oactli 3111 vi- 1-,N'?r y ,vr lioll, o-,I.I',) n-iwydd fod rhy fach o ysbrvd Ym)i?!L!u.da?nr!n<.d ,"??ryd?.?wysyd()o!y,,(.u.,a),mu. D?ch?cui!u "u^edu L??.!y'.v.u? y wc]t'.)r?d annvnol ac* ungbrcf- vit,dol :i wnacti.'iint; ond o.'nwn eu bod yu cysgu vn ?'!)vdr?-j:)i?fi.:d..tr <))or dr.vmv(iis.rynn\'f?.?' ■ ge.iitrny nt. mac ytna y.go!dv helaetli wedi ei j auei. ia ui, ac helaetinr cf ?)!?vri?v)u!:d Y?d | \Y ladtd. Pcrthyiiu i'r Y*•»•>] lam :?(:() u b!ant-a phiiint V mncilidii wyr ydyw y roan fwyaf o honynt; !acnidocs<))id yciivdig <i imoyiit vn eacl dew7is ei: h\s?''t ur y P..h!?'th.'Y )i)tcvr'Ys??!)fn],\n"?-yf addtij.id yr Ti mneilUliiwy r eu huuain, wedi eflciUii.o yn rhyfedd ol cisioes ar wahanol Ysgolion Sabbothol y drei'—v maent hwy yn iieihau a hitban yu cynyddu vn gyilvin. Y mae tiihwnt i bob ambeuacth fod cg- wydilorion Eglwysyddiacth wedi enill, ae egwydd- orion Ymneiilduaetii wedi colli tir yma yn y bly nvddau diwcdduf; a'r unig achos o hyn ydyw, fod v naill yn gweithio a'r llall yn cysgu —fod y tiaenaf yu selog yn am idiffyn, a'r oiaf yn bradychu eu hegwyud- orion. Baasai yn fi) anrhy^leddtisitch i'r Ymneiliuu- J wvr i barbau i roddi eu tansgriliadau tmig- at gvnual j eu H.sgol eu hunaiu na'u troi at wasanaelli yr Ysgol Wladoi—yr Ysgol .svdd yn magu egwyddorion Pu- sevaeth, ac yn lladd egwyddorion y Testament j Nc\vdd, \'n myn\csau'¡, iell,'ller\ d, Ded;n;ua y plant dd" vwedyd with ea rliicni nad ant i'r Ciij cii mwyaeli, ond y mrnant fyned i'r Eglwys. N'id oes dim vn rhy fedd yn byn, ol)!e?id yr Eghvys sydd yn cu haddvsgu. Caeiit fod f.l Barbariaid heb ddysgu yr A, B, C, o ran yr Ymncillduwy(ian nad oes gall vr Ytnneillduw vr un fath o Ys-ol, ddyddiol o dan eu nawdd, nid ydyia yn rhy feddu fod 3- plant with r %,it e lit] a i'll nt jyn y dvddiau presenol. Collatit hwy bob un cyn pen ugain miynedd, os na ohLint am addysg ddyddiol iddynt. Cysga pob I euwad Ymnciildiiol sydd yn y dref yn lnynwcs yr Eglwy"s, a sua yr Ysgol Wladoi yn eu clustiau yn gvson; ac os na wnant ddeilro gyda brys, byddant wedi derbyn yr un dynged ng a d-ierbyniodd Samson "'rth gys,u ar líniau Dalilah. Onid vdyw yr Eg- Iwyswvr vn myned yn mlaen yn y dydd.au hyn ar hyd y fl'ordd debyeaf i ddil'a rhifc.ii a nerth yr | Ymneillduwvr Gwenant vn siriol yn eu gwvuebau, j addvsgant eu plant yn ofalus, a gal want am eu ey- nortbwy i wrthscfyU rhc.thriadau y Pabyddion. Ymneillduvvyr Cy mi'u! sef.ecb draw a gadewch hwy nt i vmiadd a'u gilydd. Cofiwch am y tingcerdd (tinker) a'i wraig. Wrth weled v naill yn ymladd a,tli estron yn mlaen i amiidiffyn y wraig, ond bnan v trodd y ddan yn ei erbvn. Y niae yn dra thefcvg mai feily v gwnu'r Egl wyswyr a'r 1'ab- yddion achwi'hau yn y diwedd. Pleidiwch y naill nen'r Half o honynt—mi ydynt. Pwy mor agos a mam a merch ? Nid egwyddoriou yn benaf ydyw gwrtbrychau eu byinryson, end arian ac awdurdod wlt,toi,-v, niae y naill yn ceisio cadw yr hyn sydd | yn eu meddiant, a'r Hall yn ccisio ei adfeildiaiiHu. | Ychj^Ti^ flvnydJan yn ol, bu boeth yn lienffordd I rbwng ftf)e;riad Pabaidd ac olleinad Eglwys Lorgr. it t!ira v parhaodd, eu prif destun vdoedd y degw m a ina([(Ie t,.atit pechodao. Gofyuai yr EgdWyswr i'r Pa bydd, "Pa bryd y gwncwcb ehwi alcii bi-odn r ruddi heibio gweithu maddenantf" Atebai y Pab- \dd," Yr un fuiivd ag y gwneweh chwithau a'ch broiivr roddi heibio derbyn ein degwin ni." Os evmerweb gvnuhor oddiwith un svdd yn dymuno j eich llwyddiant, pcidiwcii a myned yn agos iddynt, oddieithr i chwi gael cyfleiisdra i ollwng broad side of 74 <;nns ar y ddwv biaid. t\irl )dym yn gwyl)()J eich bod o dan rwymau i un o honvnt, ac os cdi vcl1. well yii ol i'r enniifau a aethaiit heibio, ceweh weled fod eich licgwyddorion wedi b id yn i;waedu o dan ea eu t-t'ti a hynay tro hwn oddiwrth Ih'vvuN YN LnNi:)r/>i-:s.

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .