Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

News
Cite
Share

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA A?FU?'?.YD I EISTEDDFOD YcYMAR. I ( Pur!i'id o'r rhi/yn diwedd,-if.) II. Fr.Y\)1IEc;T <r" LI);iad yr Amazon.—Tesfvn I eylfrous, w t lawer o ddycb.yinygion. V I.Ite (liglili o arswvd.us yn yr am. yiciiiad ei hun, ac y mae darhmi natar mewn cvfyngder gwirioneddol yii llawer effdth i.dach na thybian o grybwyllion y prydydd. Dcr- bvniwyd n-iarddeg o bryddcst.ui ar v testyn Ir.vn, a liawcr o hoaynt yn rha^ojol aila. Ucfvd, d;ieth un a rail i'm Haw drwy v post ar ol yr amser, ac argrafl' nod llythvrdy Jl,rtinT ami; tr:i;!ÏS bono o'r.jndli.iu i,eb I duill'Mi, c.bl'-id nid oc I 1 geRj f bawl i dder- bvn dim end o.idr.vrlh y Pwyhnair. I. Yr [Co Ffcrniwr." bradJol a gwael. ?. (iaiarwr. ?yi) iadau nfïr!in a!' dst\'n a.ii;ghyflredin; bith a ehvfansoddiad lied gywir. 3."r,)yt<nyM?iwr." Gormod o ddychymyg gyda charwriaethai!, &c., :idn)' yn canu ganol y gauaf, icc.: a rliy f a.-h o ddia- ystr gwiriontddol yr Amazmi." Rhaid i awen y Cymro feddu llygad i gan fod anian, ac i r')ddiby?v\d? banidonol mewn ifeithiau yn ol en hansawud. iL?), esgerdd gyilroas, ac nid fi'ag ddyfalgcrdd eg wan sydd yn ^weddn i'r fath destyn a hwn. 4. Diane b.y.. nid oesilugenw with VKAH. Dcebrcuafcl hvn-.— Y mor mawr, rhnaiUvv, d))'ifci ddcfnynau," &e. Y mae lion yn brvddest i'echan ii?d d.ia ur v cvS'ui; ond y mae ereill yn rliagori ami. i>. Pcnteivyn." Pryu.)c.-t<IJ?Y?' lion eto, eithr nid dedwvdd iawn \\v ei chynUuti. Tybiuii yn y doehreu mai b?'h?c:i.. ryi)i,;L-L., vii v waredwyd oedd vnadr.idd y trychincb, ond ui ddv?))- bynv yn m!aen yn eli'citbioi. Teimlad a symfedd dia Idiirn i.iasai yn gweUdu ())co i'reyf»yvvfachgenvn. ac nid It ii Ni ddylai s?d'-n  gc.sio dynwaved moil)!, (i. "?;niiuni' in P.u'v?" i't'ddcs?c)-,Hrvnn.<md vn arwvddo b Hby faeh 0 deim!ad y:iddi,?r hytiiyrgoii vu eacl rn\v I)a'! rllUl () gydYllJdcin:l.ul \? ?".J. T'vbivvv. vt;t?ts.u'ra?.itYrw.,cyd yn weli. 7." t?« '?nY i.ior.' ryudest gryin>, y n cyr.wys yr bancs vn la mil :tchy?u,u?d hc!cm?r.,?rddoniacu.ath.hui.d !yn?tateh,rsw..?,)?vy<i,)ytestv. 8. "<?.- ?eddwr. Pr%,?l(le,t ?aiii, ?t -?-n.n?dh? tcddu grYllJ darnoviawd o'r tryadnncb. V. "Elydr Lydaawyn. Gormod o rag.irweiniad, a rh"' y facii o ](tS?)adyr Amazon sy.'td a !,on. [a, !I,.?y" P.yddcst (it v tv N I- o 'I, e c v, c r nt (I ynuchei ?'.vtcl InrddonJat'th, Y mac ynddi rai g-.valku iaith a nivdr, <>nd dih na yr bancs yn is wlog a thciuil- ad' v. ben l uwvn j>etiiau a-nniitrthymd i mc.v.i i ■joli i f'o! 'v?." y tcii y n. ?i? y w carwriacth y mor- •>vyr, 'N.c.« o un dyadnrd' b i i.i. Dygodd anirvw o'r Ym?Yy''<??' hyny i nicun. '?U?ur Gwaredigion. Y'n;?'?'?y o dcimlad ac awtn yn hon nac Vn un o'r liciii, ac v mae v darluniad o'r tJOIJ¡]," 1)' adfvdusva ry.nnsacb yndd! heiyd; eto nid r t' II n t: i. 1\ J. y?rv:id?ddi?..ti'i"" t?" ??'?\?'ia::fia tnYdt-vdd?eti). Fy mam yw. )i»ai U:i or Gwared- igion, ac ystyricd pan .vyil, }3 goicn, cr lo i p' 'i d I': I: I d I: é, t, (l J I ]I t. ?a))ddorai')?th:.uy '?.!)?!?"?'?' ?-i'?.'?it. ,?fe bia y l>nf wohr, u >' <)CSunurP/y.!d.t.)!:?'?.i<'rdda?jin:L.,?.c.?d di/mmw ?wfd'i:t:t?t?!):?.:i.t y gwobrau auUaAedig yn in tra y beivaiad— H. Ei.us ) in. TRAKTHAWD ar '• HHPCS Ha!ta?I?'1?c.u, Gwaredigarth Mordecai a'i Gcucd!, yn ly.iyda Chy milwysiad t)'t<?fty\vntvr(.)t?Hi'ct)"?'' ?? i-)j?,t'c?d yw hwn, a diau fod y cy fail I a'i ihoJd odd yn dvsgwyl rhy^belli beblaw ail adroddial o lyfi Esther, b?ri'yniwydwythoDt'aethodaud?u yr arwydd-enwau canlynol — I. Aderyn y Bwn, Nid oes gan yr '• Aderyn hwn nemawr o ddtui | on 1 ail adro Idiad o Eyfr Estl;cr mewn Ifordd satIn' I edi, 2. "Morgan Davies, Elaiirhvstyd." Rh nld odd ef, chwi a wehveh, ei emv priodol wrth ei Diacth- awd, yn groes i'r arferiad cyilrcdin a deddf y jger; canys eh a ill' neb vmduaniras yn ystafeil y beirniad heb orchndd tew ar ei wyneb, fei na byddo i'r frawdfainc gael profedigaeth i wyro barn; ain liviiy riiti,t ei ef wran lawiad, gan nad pa nior deilwng Ail adroddiad o'r baties inevvn dull pregethiadol, gan g.idi aldysg neu dilau wrth fyned heibio. Iaith a ehvfansoddiad gwallus. iUedicusoua." Tiacth awd byr, bywiog, It difyrus iawn: gwnaethai breg- eth adciladol. Y siliebiad yn dra gwailus. Y mae dawn yn yr awd wr, gan nad pwy ydyw. o. Cat- craft. Aj hwn a grogodd Hainan ? Di'yna yr ys- I niol ae iuevn jaitli gnfenydd hwn yr banes yn ddoniol, ac mown iaith fiodeuog; ond y sillcbiad yn wallus iawn, ac heb gy mhwysiadau at yr oes bresenol, vn ol y ofyniad, 6. V (iwir Saif Byth. Ni saif v yn bir yn y dalol belli bynasf. 7. 11 Proselyt. Nod- wedd hwn ywdilyn yr banes yn fanol, talu pcth sylw i egwyddorion ei destyn, a chodi ainryw o addysg- iadau cymhwysiadol. S. Kossuth." Traethawd tnaith a manwl, yn olrliain yr banes yn gelfydd mewn iaith dda; v cyinlr,vys:adan yn helaeth a chvwrain, er yn ddiati y bydd gwahanol famall am briodoldid) rbai o Iionvnt. Efe yw y gorcu o lawer; idd.a y dyfemir y brif wobr, a Proselyt" yw yr niI oreii. | IV. TKAETHAWD nr Ddviedswvdd nhicni tllag at cu Plant" Testyn p-vysia a tbeilwng iawn o sylw, I yn laiwedig rliicni ac ereill a fyddant yn rhicni cvn | byddo bir. Derbyniwyd dcuddeg o Draethodau; [ anirvw o honynt yn gampus a gorchcstol, ac yn rlioi bri ar Eisteddiod y Cymar." Arwyddnodwy a y Traethodau fel y Un o'r Plant Di addysg. Traethawd hvhan. bvr. 2," John ula tliiel o r Dinas." Y mae hwn yn ymddangos fel einv priodol, yu nghyda lie preswyiibd yr awdwr. 4. prio(I (, 11 I. LIai na'r LIciaf." Addurnodd hwn dalben ei Draetbawd yn orwycb, eiilir canolradd yw y cvian- | soddiad, heb ynddo ragoriaethan at enni]I y wobr. o. PJen!vlI Amdclifld." Traethawd inaitii a svn wyro], eto nid yn dditai o ran sillcbiad, nac yn gv £ ansoddiad gorchcstol o ran dnllwedd iaith. 6. -1 Kc pier. Casglodd yr ysgrifenydd hwn lawer o sy lw- adau da; ond y inae ereill yn mhell o'i flaen. 7. "Samuel." Nid y prophwyil chwaith. Traethawd da ar y cyfan; gwallau iaith yn anil. Y inae vn eynghori rhieni ar s-aa ambell wailh. 8. Eliaivt. Petiiau biiddi.d a ehyllredin nidyn ddwfn yn vsbryd y pwnc; ond "ouia am ddyledswÝddau at blant cyn eu geni, yr hyn yn hytrach sydd yn pcrthvn yn nes i swyd I meddy^nag i ymgeisvvyr eisteddfodaw 1. 9. "Cyntelyn. Iraethawd da a thlws, ond yn rhy ysirafn i ennill y tro hwn. 10." Brvtwn." Traetli awd maith a da yw hwn, o nodwedd bollol Feibl- aidd; eto yr ydym yn disgwyl rhvwbeth mewn traeth- awd gwobrwyol yn ychwaneg nag a geir o lewn eylcb j hyfiorddiudau cyilrcdin yr ftrcithfa. II. "Gwlad garwr." Dyma Draetbawd goleu ae nrgyhocddiadol, yn cyn wys liawcr o synwyr/ 12. Elihii Cnncra ( Eiihu ohvg athro:iyddol ar gyfansoddiad corpb a j meddwl plentyn a dengys yn eglur pa fodd y dvlai rhieni driu ell plant yn ol (ic(!(I!iu aiii;iil, ic ysgrythyr. Efe yw y goreu o'r deuddeg, ae iddo cf j v dyfernir y hrif wobr; ae er nad yw yr ail wobr j olizi beellai), eto HIS jjalhif farnti yn deeach nagadael i Brvtwn" a "Guladgarwr" fod yn gyfartal fel ail oieu. V. Can o Ganmoliacth i Feistri Presenol Gwaith Glo Troedyihiw." Derbyniwyd pedwar cviansodd- • iad. Isid oes un o honynt yn canu mawlgcrdd yn h"il,,1 gywir ac y mac dau o honynt, sef y Drv.v Fiich'' a "John Salathiel o'r Dinas," yn mhed ar ol yn mhob ystyr. Y mae y ddan ereill, scf i'leis i a .yn rhagorol dda. Plcnvdd.yu awenvddol a chcJhdd, oud yn cadw braidd yn mhell oddiwith tT.iibii;ti. scf prif clfcnau mawlgcrdd. A'r Bugail yn ]AV yn ysbryd y pwnc, ond yn llai en ^ywreinrwydd mewn iaith a ehrebwyll. Ac ystyrie.l pob pwyli, fy main vw, (o l cyfiawnder yn galw am ranu y wobr — v macnt yn gy fa rtaJ. VI. Drrnnix. i:\Gr.YN- Unodl Union Cyrchgv j v Cymar." pHIII cyianso Idiad i law sef, Ab A law. Eiulynion lb-d alYwvdd yw v rbai I hvn. oddieithr ambell lincll. 2. Un a'i Hadvvaen." Go gvfrclyb yw y rhai hyn he!\d, neu ya hytraeii I afrwyddach. 3. Ii t'ii o'j. Gweitbvvyr." Y macy rb'i byn lawer yn well, er nad ydvnt yn ddifsi. 4. '• Cylaiil v Glo." Etiglyni m go dda, cv.Telyb i'r diwedduf a nodwyd. 5. Ei Ewyllysidd Da. Dyma y thai niwyuf lliUirig a difwich, a thcilyugant y wobr. CnwE PENNTM ar Ddcfiiyddiol 'cb- Glo." 1-)ei-b viii, d tri ehyfansod i- iad dun y ffutfenwau, 1," I-Nan. Can fitch, hell trynyg cyifcitbiaiLi'r Saesonig, yn ol yr iivsii'ysiad 2. "Uan Carb Nid oes a\{i-dtliiad jan liwn c]¡w;l:th; dim ond "att outline of the P.-nm," fel cy [ !.?\??.n!')' i ?'acn" 3 Glid .s ?d??ati??. K? j :,¡ (\ li d!(¡l! ,¡ i;1' C:; 1\1 \:llJIJI!J \'¡:' j ,'< g'dL,:¡thJI c'¡ benrnihon i'r Sicso'nneg yu ol y cais, a tbvbiaf ei fo 1 vn t ilvngu y wolir ludyd. ? VUL CAN al'" Dd.deIswydd PI.-atyn <')? at cj I Rieni;' (l\>», Yr lien Aimer 6\/?.?) D.-rbyni^yd i saith cyf:ns?ddi ?d, wedi en !unn'Jdr..¡!, 1. fdwyd." P"nni¡,iO!1 ar '• (;11", 1 i/r A'/ci.'nti," )'11 lie ar Yr Hen Ainser Oy»t, yu ol y cais. Dvlai can ar y fath destyn a bwn fo i yn Jlawn o .syinicdd di addmn a serchgynhyrfi-il, ac yn by K'orddgerdd swyn- gar a thoddedij i b!-u:t. 2. IIcn Fab." Y inae I cvnghorion yr I leu F;.b ya lied syehlvd a diawen, s ;L I ):lith yn wallus. 3. Mali ei Fatn. Caa lecha t dlos iawn ar serdt plentyn at ci rieni, ledswydd tnag atynt. 4. Gomer." Canig flch sa.t'jrcdi?. yn cyn wys pfthan buddiol i )d?).t. ? "Tad Dafydd." (Jo ffyifredin Yw ),?.); Y K:Uia.i- aeth y'h wallus iawn. (i ■' Telynor St. i?icna'" Y maegaa hwn aairyw- o gynghorioii buddiot, 'heb nc mawr o awen i )-otdi by\\yd b :r?.h,? \u?i by it' .? d dia d .ui. 7. t a d. 'nacnt?v u   j ftorddiadan. 7. '-Tad." Y mac mwv u deimlad. awen, a pbno fddeb yn y gan h,1n vn ,]n 0- | ileill, a'r iai'h a'r furddoniaeth \n i\vy 'diwu' ll u I! c!n-?h'. Efe g-in hyny yw v gorclifv^wr. IX. CAN— Cyugbor i Dafirnwyr,Pump i cyfansoddiad, ;d "Ant) Baccus." Can feohan dda j 0 gynghori.m bywiog i r taiarnwyr gau vtl tai aal ?tc??r??? ?'"???"?y'?'d?.di?ann. 2. CUIJl'drulwr Hen. LL,I ?yLrcd.i) a sa?n'.?n?. ?. "Robin." Y"T?y'?'?'V?'"?!riv!j;;n'?! ,,(' \'1' ',I" 4' '1 ?ph\v??.:?"<:?Y'dyrAd?!?i. 4.i.i?dvdd j jiwcli imie u UifM\iki 5> hwn yn canu %,n -,C i,Ii,i fo(i ei siilebiacth yn wa'dus,\ncnwc't?'n't- 5 Cy,?.??,??;.? Dyma gilu dra rhagorol mewn anilder cvn^liorion s<'n?vi?i.'ynn?bydacnYfin-"?'.naddaicib.u-dnn iactli. I'r-Cymcdrolvvr" IJWII gan ft?iy Y uyfcrnir y \bl' X. ESGLYSION i'r"Y?!?.C..{"?d nnarddp?! o Enghmion. O bhtb yi unauldeg aniuiwd;! v^ ■ dc?is y gorcu — nid oes un o honvnt yn d da iaa u, "J:. I dim un chwaith heb r\w gym!iint o Rvwreinrwvd t 1 vnddo. Rhy faith fyddai beirniadu arnynt oil yum. Y soren ydyw Uii a'i Gwelodd. X r. ENGLY.V TRIHAN 1 W osod ar Fodd V di- I weddar Fardd Siains, o Gefn I yiciiuu.' Dcrb-yn- iwytl 3lain o feddergroiflt; rhai o honynt yn iawn, ereill yn weddol—dim "» yn gampus.. Rnv Iaith fyddai syiwi ariyvnt nil n:i ae un. Status vAi B..et¡;,iC:I.I," ¡; Y Traws-t o'r a" Gwiiyni tall yr Ywen," yn fwv darluniadoL o hono lloiil. Oad prin y crciaf fad u.i o nouynt yn '•' crth y wobr, a'r gost o'i goifioar y bcdilfaeii; ond os baraa y Pwy!{;oryn waSiau.d, gallant IVrw eoeibivn Y' T pa un ai ''Gwilym vr ,)'r Bachgeiiyn, g liif v fl.ienoriacth. Hynil yn lyr y.v t'y marn ddidwyd hyd pi tlwf f v peitll am deiiyngdod cymhariaetliol y t:,7 o ^y ;a i- soddiadau a fu o dan fy sylw. Nid oes ^envf orfod i fcirniada yn f'anylach arnvnt. Yd.vi' yr eiduocli '• yn nawdd Du'.v a'i daiigncf, Roniir.T Ei.L!S. Sir'io'cy, If-fni j D.S, Cvdfarnodd y Pwylhror a'r Beiniial mai j Tr;b.i v '■ Id'awst o'r Alar y v.' y m-.vyaf darluniadol i o'r gwrtiiddrvelt, o;ul ga.lawv.'vd ci fabwvs.aiiu lien bei(Ilic, i cli%z .?. tli y g,% ) b rR

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .