Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

News
Cite
Share

/1\ GORSEDD BEIKDD YNYS PRYDAIN. — IXYTllYP« I. Pi-if )rse(i(i Ccnedl y Cytnry gvnt, oedd (iorsedd neii Di'w» y Sarpli ar Fryn (Jwyddon; a Gorsedd iiryn Gwvddon gwedi ei syiuud oddi vno i Gaerlleon, ac o Gaerlleon j Uir larll, ac o L>ir iarll (drwy aw- j dnrdod parh,j\1! eadwyn d:Jidol' YI' Urddan) gwed: ei sv mud \n o! i I M y Taf, (ei lien le yw (iorsedd v Macn C'hw yf, a'r Sarpb yn nghyd a'r | L Y FillNION y;i awr g. da hi. AErlJyc1'1<l yr Orsedd hou, a'i ii yt, litti'o i Lawb wylo, ar bob :wlwyd; Atti v,- a! AID t:t;l;r:¡ r,l; ll' ,t;fl\t¡ JJ g\ehl")'ù, Er mwyn r'lOddi bvwyd o newydd yn Ht'n Ddcfod au y ¡klf:"d, pI l'.li )'dJ g.ycdi ¡;;I lIil: broil y latli an efi,itliiol i G?vyl)i)(1?jctll,31oesau 1,)a a phob Rliinwedd, yn mvsg ein cyd genedl; ac er iii,, c'N fl e i gyi-neriidiii i Ui dtl;ttl i f?,Ii,fio gill:l(" 0 c\Kh n !L:hr:ir ncdd?<.d),:K-arFacu Cvfamod y Ii \\ir .1'1; Crh\] y Hyd, i \t:ithreJu er lies ein ccnedl: cam cvntal a estynwyd tuag at byn oedd, rboddi In n Orseddfa anrbyde idus v 3laen Cliwyf (Logan i Stone-.) mewn cywair j yr hyn a wnacthpwyd Tna di- wedd Gvviinvvyn y i]<vvdi!yn 182;), g in Awcnyd lion j Glenydd Taf, Vi) o iid.og uios bi n. Yna, »r ddvdd yr Aiban Heiin caulvnol, cyboeddvvyd y Wacdd, vn awduK-'odol a rhenlaidd ytl ()¡ Dd<)lall Barddas, ()ddi- ar y Macn Gorsedd uchod, ar lan y Taf; fod Gorsodd Beirdd Ynys Pryilain, ac yn ei chesail, Cadair iieli Orsedd M(»rgni:w» a Gwent, yn nghyd a phob Cad- air yn Yn\'s Pndain, i n?'d cu h?or,:t.'))cynat yn y lie, yn nilien \r" Un dydd a blwyddyn. 1'en ymn (I% d,l a b I ii, -.i cli.N.riaiit,6,% (I yr ar vr A,,),tli fichr?, ?,o y I!t?, yii Eistedd- fod Gyfarch liry(i y L-yi)oedt!w\<! yr Adw.n'dd am yr Eisteddfod liawl, ÏIV chynal v Ihncrld, pryd y cy hneddwvd y \aedd lIweh Atlwaedd am vr Eisteddfod (lyfalhvy i'w chyri; clcni. Ac yn Lwr, yti adsain i'r Uaedd Uwch Adwacdd bono, a. oedd yn WJS a gwawdd i Gy!nrn()n, ?ans' S??'??'?? yn n??'iw?, ac yn ng-hfy? gwlad ac arg'iwydd, yr ydys yn cyhoeddi yr hyn a ganlyn — yii cylioeddi ?li- li.?'n ,t ,inl? ii L)iiw a phob D.iioui.' '?id (ia, Ue geI'ir?.vf-U lidho! jaao'u ddyild. B (Ided bysbvs fod yr Orsedd uchod i gaclei hagor, a'i cbynal, a'r Eisteddfod i gitel l ei dwyn yn t;iiacn vn ol Braint a Dcfod Beirdd Yuvs Prydain iic yn 1 Nawdd Duw a'i Dangnel,' ar y Jlaen Chwyf, vn i C t' SwyngyIcli iivs CeruUven, a dadblvgion v Siridi Dorchog, ar lanvTuf, o fewn pendefi'-iaeth Morga u- wg a %?,e! t, wg a Givert, ac Ergiug, ac Euas, ac Ystrad Yw; ar ddydd yr Alban Hdin nc"rtf, sef bydd haw I i bawb a geisiant Fraiat a Thrwyddcil wrt!) (ienld Da.'awd a Banidoniaeth, i yvrchti v !J, ar awr cyntelig antorth. a cbynal gan Haul lie ni bv i(I uoetii art yn cu herb;, n. L',o a phryd y hydd vn %v i)cl,ol y tri c'lyntcfi^ion Heirdd YliYS I'lvdain, | nid aasgcu i'leny id, Alawy, a (.i A ron; a chyda tiluvv, vr ileti Frychan, Gvviw; Gwilym Hid, Ia_.(i EIUIMI, loan Emiyn, Icnan 3Iyfvr, a Nathan Dyfed, See., ac oil yn Fcin'id Tr-.vyd iedog, yn ol Braint a j Dclod, ac Athrawon Goleudyb, cywir farn, wrth tied Ivvch, Nawdd, a Chytiawmiar; ac yno cynal Burn Gorsedd, a Chadair, ar Gerdd a Barddon;aetIi; ac ar bawb partb Awcn, Buchedd, a <i\vy bodau, a geis- } iant Fraint, Ur id, a Thrwyddcdfigactl), ya NawdU y Gorsedd.au a'r Cadeiriau uchod, ac wrth Fraiut a Dcfod Beirdd Y']■ i'i'uiaii). 'Yn H?':?. U?;Ld GUL'lLd.' 'L).:nr..i?'t! V.v. lTU-il"yn erbv.i yBYi1: | NATI:AX DVI ED I iM^IILVX, i" Icuan" Alvi-fji, Y'sgrifenydd yr Ur-odd. Bwri^lir dwyr. vni mhien boil traith vr Eisteddfod j li-ui. yn null a rhwysg syml vr ben ^iymrv gvnt Bydd yr Eisteddfod lion yn 'Gvfiilwv' pryd y dvsgwylir i b:»b Yingcisy Id am Urddau brc- scnoli ei 1:0: gan d lysgwyl y cauiyniad, vr Ur d lir Beir.nl. Gellir synnd yr Orse!d h,;¡; 'Yil c¡ l (;i]:?:-i?')r?) pcvlhy i)c! i'i'?va?!d Albanau.n L i le, wrth gyf«nvydi'vd mwyafrif Y Gorscddi>c:inn yn i;i>I\;i:; :i:i' !i!; Iii, ;i\: :;i;>: yf An)an ?nr.i gv. edi d syinn d i'w thvnai vu Mertbyr e Icui. Ac or «)-vra ycli-.vancgtJ bu-ld a civwenv.ul gwaith y dydd, dysgvvylir i'r prcsunolion gad cu ban rb.rgu ag Aveithiau gorgampus, a phertbvnasol i'r actios, gan Gyuire-gyddion ^oicuedig a "hya'vvdl { licfyd, dysgwyiir y bydd Canu Lladlltud, a Piiontypridd, i fod yiio, yn t.aiu s a ii eu a plieraidd gcincian y tefvnati yu sirioli _v lie, dan cbwyfiad araf banieri j;oreu:og y gwahano( Orseddau. Yn mhellacli, er nad yw Garscdd Beirdd Yiys Prydain, ac Eistcd !f»d ')' fi.'b natnr nwebraddo.' a- j a sjAnelir ar y 3iacu ( hayl, vu ei \sfvrit;d nior hall- fodol i'w gorcnwylion hi, osod al'.ia destunau a gvvobr- wyon arianaw 1 i gysdadlu am danynt; ond mai ci phril arneanion hi yw dwyn yn mbien ei jyorchwvli.ui g'H'sl'lL\l\I, urldo teilvvna;, d ardd 'i- af*i-(-(,Itls" rboi ar 1:.far (iorsedd b. than t-dlvvng, deddfu, cvfallwyo a gwrthnd, Jfcc., rinu v Cadciriau yn eíJ'ru i gystadleu am daaynt, ivc. %N r I,. I (I r s (I I to r (I (I Ynys I -(tc i'\v s. it,, ii(I a'i ganglicnau o 1c i le, wrth farn v mwyafyif yn Ngorse.ld; it')* fuinv.l y ¡)H;J- ia neb gynal y cyfryw Orsedd, yn ymrafael i'r lion ydd yn neilio yn awr ar y Macn Chwyf, y bydd rhwygiad gwedi ei cffcithio, a clr.Vvldroad gwedi ci } ddechren, yn Nghyfundcb y Beirdd; yr hwn sydd! bob aiuser i'wystyricd mergiiclhyn Gyl\.ndcb fledd- I wch a'r Orsedd awdnrdodol yn cael ei gosod dan i'wymau diardcicl v cyfryw. A (d;a.n niai nr lan y Taf, y mac y tun sauct.aidd yn awr yn llos^' i bair cyrti- telig Ceiidwcn, os oes rbai am ei gael i losgi ar alior au yn unrbyw faoau ereill, dynia lIe rlnu I iddynt 1 gyrebu i'w gad —Herwydd Tri pheik nid „en a ell/II cu herbyn, Dcfod Gorsedd, Can Gorsedd, a L:>,f«r Gov- .1 j?,?l G,)i a L* scad. —BARUUAS. -yt'\

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .