Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GATHL Y TYMMORAU. Darfu'r ganJfg-an"i dywyild. Daeth v gwamwvn guyrdd i'n gwlad j Darlu'r gwynt a'i gtiriad firocnwyil, Diieth tavvelwch 1 ni'n rhad Darfu'r gwlaw i wivchu r gehtyld, Daeth"vr huan gwresog I.ardd, Darfu'r storom a'i chymdeithion, Gwyncb mwvr.aidd anian chwardd. Daeth v gwnnwyn—O mor liyfryd Yr edrycha anian fawr, :Fv medù;lInd 'he] i \ul\d "Wrth ymuremio dros y ilavvr; gwvrdtl garped dacnedig Dros wuiebpryd daear gron,, In arddangos auraidd balmant, Nefol balas, ger ein bron. Daeth y gwanwyn-catldl1 odlau, VVna yr adar gyda swyn, Gan ymgadw with y tiodau, Ffurfiwyd gan er. iluniwr uiwyn; uchedydd yn ymgodi, Fry i'r wybren gvcia'r wawr, Yn mhob riodyn gwna gyflwyno, j ,11;Iiitiit i'w Gynn-i,\ r mawr. Mae y blo(lau a'i- bi-iillti, Yn adgodi 'uawr yn Liu YYedi bod mewn beddro 1 llonydd, Dan ly wodraetli gauaf du M.ter;.e!Hanmi\nb)o.)euo, Cncd'vdd?is???t.dd[H:u{,,wydd; Blodau r dydd, a'u hawddgar (Ig¡ud, Svdd 3,n ly Daw yr haf a'i hyfrvd degwch, Fe wasgara'i swyn inn mawr, Dros ddvHYynoedd beirdd a dolydd, t Hi her sawvr bura'r llawr; j Y.. d,li,Ytn%N tli ciaw yr Hydref, Tym.ir casglu fliwyth yn nghyd; Diwedd tegwch a ddvnesa, ■ Bonn derfydd harddweh byd. Tna daw y gauaf chwyrnwyllt, Dy(-hryn?rcir?a.)]L-iH'[och, Yn v storoai y chwibiaua, Defaid neidiant gan ei rod) i Daw v gwlaw fei diluw dirfawr, Agar wna'r llifddorau certb, Fe ddisgvna mewn llifeiiiant, Dros glogwym'r creigiau serth. Daw yr eirao'i ystafeil, ei n I.tit ,,r I)ob ile, Yn si harddweh a'i ganeidd-dra, Gwna arddangos gwisgoedd ne'; hawddgar ddol a'r mynydd, j Mewn hvfrydol vvenwisg harcid, Gwna i'r rhosvn* glan ymhmi, ¡I Dan ei gysgod, ef a chwardd. Daw y rhew a'i gioiou ce,lyrij, Trv d.iefnynan'r dyfroedd Haith, Fel haiarnaidd feini gioewon, Da'ar ac wybren deimla'i waitb Br cfu 'nawr wna'r anifeiliaid, Am en hyu)b;trth megys cynt, Gan ymwasgu i'r corlenydd, Er eysgodi a well y gwyut. Dirwyn wna tymhorau'r flvydtlyn, Cyson rcdeg wurtlJt u hyu, Nid ar >sant IIn myiiutlvn, flyd at ddiwedd byn o fyd Gwanwyn einioes iin' aetli heibio, Daeth yr Haf yn awr i'm cwrdd, Uuau eto daw yr ilydrof, litiaii et,)(iiw yr ffwrdd. Llanelli. HInD BOWEN. j Rliosyn coch y gauaf. j KNGLYN I'R Y.STLUM. I (Y yoraf yn Eistrddfod y Cymar.) Dyrus greadur dfjryw,—yw Ybtlum Mid desthis ci gyfry w H'tgr ei wedd,—tebyg i ryw Lygoden flcwog ydyw. UN A'I GWICI.OPD, sef D. W. JONES, (Detci Glan Taf.) I ENGLYN l'it YSTLU31. ( Vr ail oraf j>n EUtcddJod y Cymar.) Ei g-rff, givan a bl-vog y.v, -adenydd Croen dyncr digyfryw Tcbygfiwl i'r htdawl lyWj A piiuii llygod'.n ydyiv, LLWVD Y DERTH, scf EvA? JAMES ([eua:i ab Jaqn). i EVAN JA311?S ab ?T(i7,). D F. U D t) L: G i: N G L V N I MR. JABES THOMAS, GOLlUCilWl'DWR Gn-AITll V CYMAR. ( Budlugol yn Eislcddfod y Cy.nur.) Arwvrain i vr eres,—trvvy haeddiaut liixitidal' o Liarch cJ nhus Idd ti wiad y paroda les, j Oiwrjtydfididrodres. Dirodres, snwes ei yni,—i'n mysg VII mbob lhyw ddaioui; }) ¡¡Hlia I In h a ¡:da I n i Ei lawn aiddcrcin uoddi. Noddi pub d'Jen addas,—a fyddo Fuddiawl i gyinikitbas A rhoi cwviup i talulider cas, Ytv lymer Jabcs TOIllUs. Jabes Tomas urddasawl,—dewr achar Ym-lrecha'n egniawi, Yn ei gyloli er taemi gwawl, Eirian addysg rinwcddawl. Rhinweddawl, siriawi gysurwr,-y gwan Yrt'r gwiw oruclnvyli wr Hynaws iawn haelionus wr, Cy.nwynaswr eu mewn eisiau,—dinam Ei (11 tier dcimlurian j Ei 'wylivs tf yw'n liesliau, Drwy uudded ei rinweddau. Rbinwedd;:(i'r guron addrf—ci weitlivryr, Etliawl bloiiiwyr tangntf; Nid o'a bodd y gwinient oddef, Yn un dull ei newid cf. Efi un lvn anghyfiawiiiler— ni wna, A wnel yw atlilfwyndcr Cribddeiliaeth uiiaetl) oler, Ni ddaw byth i'w ducdd bcr. Per ei ddawn, er lla\¡¡-\yn¡¡uiJio-y gwaith I'r gwvr svdd o dano; Ni roddir drygair iddo Gauundya&'i edwyi) o. Oallu purcyfaill parod,—astud Hardd gnstion diynvod Gair Naf yw y gwir nod, Geidw Jabes o gvdwybod. Cydwyb:vd hynod ddianair—a fedd, Pvvy yn fwy'i enwogair; Rhyddul yw ei arwyddair, Uuilwl yw a'raawyl air. Gair mawr svdd j'r gwr mirain,-ci glodydd Trwy'n gwlad ddyaspedain Ac 'nol huno'r Cymro cu in, Ilir erys ei arwyr,;in. El EWYI.LYSIVVR DA, Slf EVAN JAMES, Pontypridd. CANIG Di'.l/LUOL. Pa gariad fct y caiiad a lyir (leiii)lt'r %,it in,,t(l, A'I' serch an.;IH:r,.Jd,,1 YIl,lJo sJJd Atamvyl fatn a thad. Adgofi ) tyner oiriau mam, A sii-i,)i ,veii lv iiliati, A chwydda nion vves megys cynt, Vn orlawn o fwyiiliad. Yn nvddiau fy mabandod pwy Ofalai fel fy mam, A:n danaf rhwn^'ei !)reicbiau clyd Ilhag dygvvydd i mi gam. Ae Fel dir,i)ai (IN-,idi;ttilfocs, CynsjiiDrion owysion da Fy nhad, i tni oedd fel y gwlith Ar dog Hodcuyu ùa f Pan lelhai pryaer'f vsgafn fron, Fy nuiin diiioiiTil nn, Mewn ch\veiil faeb, nea ganiad dlos, Lcsimnriai 'f euaid cim Ac er «a ebadd fy rlii.Jut lavvr O lawnder byd fri, Eu gwenaa.a digonedd mewn S¡rioldcb gt't'a¡ i. Onci gnfac! mae dihocnedd nawr Yn 'f anwyl da a mam Y dedwvdd ddyddiau actbaat ff.vrdd, Bliu hefyd er:rddcd cam Gan hyny, pwy'n dliiyngaeh o Fy nodded iuau'n awr, Nu'r sawl !i:'r. gwylia'in eamrau gvnt, Mewn sercli a gofal mawr. Eu henwau cysegrediiv ar Fv nghaion, t;cif)wyd gin Wirserch,—a thrcstyiit coilaf waed Fv nghaion ar en rhan A'u parcbu wnaf os einiocs af, A'ti cysiir ln"vv, Ac os bydd tanraid genyl Ii, 13ydJ tamaid gauddynt Invy. En lloni'n 'mhob helbulus hvut, Yw'm dyu'd yn (Mian, Ac ystvr rbin cu s;f;iriau gan A phan y trcngant, uwch eu bedd Yr wylnf ddagrau'n I n, Ac O, am Ivw a m irw vn y e- U:a .Uhfiiddi, D. Dalies.

I CrOHEBI AETK. -_-._-__

/1\ . ! GORSEDD BEIKDD YNYS…

BE'I{N?DAETHYCYP\NS()D!?D\rA…

I - - - - - - i YMNEILLDUWYR…

Yil ETHO LI AD CYFFREDlNOL.

j -AT OLYGWYR YR "A3ISER/VU."i…

DEDDF Y BIIEINTEB AU, !

* Wil Cl A Uii VV N T I —ii…

- -__- - -__-_-

I A M R Y VV I A [. T H .