Hide Articles List

9 articles on this Page

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI…

AT EIN GOHE8WYR.

I At Ein Derbynwyr. I

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv;.;…

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU;';.…

NO DI AD A U "M EDDYLIWH."…

PVIANION A HYNODION. I --__mnI

NEWYDDION CYMREIG. I

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

G E N E DIG A E T H A U PRI () 1) A S A U, A 31 A R W O L A E T H A U. Ess-yodel, Mai 26, yn Bampton, Oxlordshire, priod Mr. John Williams, painter, gynt o Fangor, ar fab. 29, priod Mr. Evan Jenkins, Frongocb, ger Aberystw yth, ar ferch. -—-9, priod Mr. Evan Lewis, tinman, Pwllheli' ar fcrch. -30, priot! Mr. W. Roberts, llyw"ydd y llong Phoebe, Conwy, ar ferch. Mehefin 1, priod 31r. William Pierce, Hwvthwr ileelii, Porth Madoc, ar ferch. 1, priod Mr. R. VViiiiams, Custom House Tavern, Caernarfon, ar fab. priod Mr. John Price, argraffydd, WydJgrug, ar ferch. Fxiodwyd, Mai 27, vn eglwys Dewi Sant, yn y dref hon. 3Ir. Owen Griffiths, Cae Howel, a Miss Giace Jones, y (Icliiii ) B uledern, Mon. yn nghapel Bethesda, ger Bangor, Mr. R. Prichard, P>-tliesda, a Miss Grace Jones, Caernarvon. i 28, yn eglwys Abcrercb, Mr. William Hughes, yn eglwys Llanbeblig, Mr. Owen Thomas, a Miss Sophia Martin, Caernarfon. -2!J, yn eglwys galeiriol Bangor, Mr. Robert Priehards, painter, Peutrcf, a iiiss Anne Griffiths, Kvliin square, Bangor. vn eglwys Gadeiriol, Bangor, P.Ir. Evan Edwards, Pentre'r-foelas, a Miss Margaret Griffiths, Felinheli. e,Iv%-vs Al)er,laron Mr. Rcbert lVil!i,,Imq llywydd y Hong Fossile, Pwlihcli, a Miss Mary Griffi- iths, Tymawr. Mehefin 1, yn eglwys sadciriol Bangor, Mr. John Jones, garddwr, Abererch, a Margaret Mr. R. Roberts (Macewy .I.m), Ban¡;-or. -1, yn nghapel Taberrmc.Mon.Mr.JoshnaJoneo, a Miss Anne Jones, Idaubedr goch. ■ 1, Mr. Henrv Jones, Llanidan, a Miss Eiliu Jones, Holyhead Tavern, Upper Bangor. 1, vn eglwys Llanaelhaiaru, Ai fon, Mc. Rich- ard Thomas, Cefn a Jliss JaDo Roberts, Mynyddedrvfe I. Criccieth. yn ('r.c.) Abergele, Mr. Robert Jones, Henllan, a Miss Mary Knowles, Dinbych. Bu Farw, M ii 2d, Mr. Johu Jones, Plas Llangw" vfan, Mda oed 70. —— 25, Mr. Edward Jones Pierce, Plasachaf, Swydd Dinbych. —— 27, Mary Ellin, mercli Mr. J.,bn Evans, St. Panl's-^quare, yn y dref bon; oed 2 flwydd. 28, Mr. Samuel William Samuel, Gadlys, Pwllheli; oed 67. Mrs. Elizabeth Lloyd, Tylnlltn. Llanfuinu-u- bwll.Mcn oed 71. 2J. Mr. Thomas Hughes, paentiwr, Howl y M" vnydd, Bnngor; oed 36. 30 Miss Harriet Mason, Caernafon. 30, yn Llanidloes, Henry Rogers, Ysw., Bir- mingham 34. 30, Mr. Ricnard Jones, masnachydd, Maolivn. letli, yn dO mlwydd oed. Gadawodd briod a thri o Clandwyd ef y Merelier can- lynol yn mynweut y Llan, pryd y canlvnwy 1 ei w d ilbon marwoi gan ganoedd lawer o'i gvfi-illion hi aedias. \r oedd Mr. Jones yn ddvii hawddgar a tliirion, yn brio 1 a tiiad tyner a gofalus; yn gymyd- og ser jhog a chymwynasgar; ac yn fasnacliwr meilr. us a 1 "y idianus, am yr edryadiai fod ei elw ef a Ih-s i y prynwr yn cydgvfarfod. i?angosodd garedigrwvJd a (Tyddlondeb muwr tuag at achosion crefyddol, yn < neillduol yr Ysgol Sai>b>thol, y Fi hi Gymdeithas, a thalu dvled capeli. Ond er bwriadu Ilawer, ni chaf- odd y fraint 0 roddi ei litili yn gvfl nrn i eglwys Ihluw, yr hyn a orphwysai yn ddwys ar ei feddwl yn ei gystndd diweddaf. Dioiehai lawer am ei j'od wedi cael ychydig o hamdden i geisio trugaredd i'w enaid, a. daogosai fwy o bryder am gad bentlvth nr ei cystudd nac am adferiad o bono. Yr Arglwydd a aysuro ei briod alarus, ac a amdd.fTyno ei bluM mm- ddifad.—Cyftdll iddo. -—— 31, Mr. Richard Griffiths, Maes Mawr, Clyn- no'T, Arfon; (lcd 77. Mehefin 1, Mr. Robert Mathew, Victoria Hotel, Llnnberis, Arfon. -— ). Mr..John Hugh Parry, Efail newydd. g»r r wlllicli j oed S"