Hide Articles List

9 articles on this Page

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI…

AT EIN GOHE8WYR.

I At Ein Derbynwyr. I

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv;.;…

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU;';.…

NO DI AD A U "M EDDYLIWH."…

PVIANION A HYNODION. I --__mnI

News
Cite
Share

PVIANION A HYNODION. I -mn I Y mae'r Daily Xews yn but- briodol yn gofyn :— Pa wyneb sydd gall Dy CN .fi"'eliii wedi ei gyfau soddi yn benaf o ynadou, roi cyfreitliiau mewn grytn yn erbyn cynghwystlon (bettings) yn mysg y dosbeirth iselaf pan y maent hwy yn cau i fynu Dy y Cyffredin—Maynooth a'r cwbl—fel y galient fyued yu un cord'gyda'u gilydd i edrych ar ol cu cynghwystlon eu hunain ar y Derby ?" Y mae y foneddiges Miss Smith, gwaredigaeth ryfeddol yr hon 0 I agcrlong losgedig Amazon a bai-ocid y fath syndod, yn awr wedi dychwelyd i Dublin, ei He genedigol. Daeth y llong Sarah Anne o Port Phillip, o'r lie yr hwyliodd lonawr 21, gyda Id mil owns o anr, yr hwn a brisir uwchlavv hanner can mil o bun- noedd. Yr wythnos ddiweddaf, bu farw dyn 36 oed yn Llundaiu, mewn eaulyniad i niwed tumewnol a gawsai trwy geisio cyflawni gorcliest, sef cario ar ei gefn ddernyn o haiarn yn bedwar cant o bwysau, am gyngwystl o alwyn o gwrw; felly collodd ei fywyd yn yr auturiaeth ryfygus. Y mae catb gan Hichard Swiuburn, ffermwr, Bishopton, ger Htratford, yn cyflawni yn serchiad- ol ddyledswydd mani-yngliyiraith i ddeoriad yn cvnwys chwech o gywion iar. Ychydig ddyddiau yn 01, pedolwyd ceffyl a chaseg mewn goiail \'n Saxilliy, oedran unolparai a wnai 63 y ceiiyl yn 30 oed, a'r gaseg yu 33. Y mae'r olaf eto yn alluog i dyuu tnuelio bwysau dros bont Saxiiliy. Y mae Eghvys llydd sgotland wedi casglu at wahaool achosion or 181edo Fai 1S13 hyd Mawitb 31, 185:2, y swm dirfawr o £ 2,742,001 4s. 8c.! Dywed y Prwyaduron a benodwyd i wneyd ym- chwil i Goleg llhydyeham, nad yw yr addvsg a gyfrenir yno yn tueddu at ddyrchal'u neb yu y byd, y Y mae darlhiwwyv a thafarnwyr Limerick wedi penderfynu, na oddefir i r tngolion, os gallant hwy en hattal, yfecl dim and porter a chwrw Limerick Dywed en hadroddiad fod dros ddeng mil o bun- noedd yn mynerl o'r dref bono am ddiodydd br.ig yn unig. [Onid gIVe:i iddynt ddeisebu am duitfyn- doil ar bob gwlybyroedd meddwol a cldygir yuo o leoedd ereill ? Nid annhebygol na chaent hyny gan Arglwydd Derby.] ,¡ 0 fewn yspaid tri diwrnod, ar fFeram Mr. G. Spencer, West Rasen, bwriodd y fuwch 16, llydn- odd y gaseg, daeth yr hwc'n a thorlhvyth o berchyll, doorodd yr iar ar nythaid o gywion, dwy wydd ar luaws o gywion gwyddau, a bwriodd y gath dor- lwyth o gathod. Y mae y cyfau yn dod ymlaen cystal iig y gellid dysgwyi." Yn ddiweddar bwriodd cath dri-throed bump o gathod bach, mewn staid berthyuol i gwmpeini rheiHtbrdd Amwythig a Birmingham, ger Wolver- hampton. Cymerwyd tail- o honynt oddiwithi, a boddwyd hwynt. Wedi hyn daeth yr hen gath o hyd i dwll llygoden ffreinig, ac ynddo lnaw., o rai bychain; lladdodd yr hen lygoden, a nifer o'i chywion, gan gymeryd tair o honynt at ei dwy gath bach a gwelir y a hwythau yn ei cbyd- sugno yu dangnefeddus. Fel yv oedd Dennis Lean a'i wraigyn dychwelyd i'w eartref o Castleisland, Iwerddou, ychydig nos- weithiau yn ol, neidiodd dau ddyn o fol' y CIawdd yn ochr y ffordd, a tharawsant ef i lawryn y fan vna llusgasant ef i ganol cae, a thorasant ei wddf mor ddwfu, nes tori gwraidd ei dafod. Y mae careg sylfaen ctpel Wesleyaidd newvdd wedi oi gosod yn Belfast, yr hwu sydd i gymvys 500 o bobl, ac i gostio 1, 00. Nis gallwn beidio chwerthin pan yr adroddid ellwecil i mi y dydd o'r blaen, am ddyn a arferai weddio yn hir, a'r hwn a gymhellasai gyfaill i aros rrydag ef i gymeryd ci foreufwyd, a hyny yn erbyn ei ewyUys yn fawr. Gweddndd a gweddiod.i nes i amynelld yr ymwelydd ballu, a meddyliodd am wnoYll ei ffordd tua'r drws yn ddistaw ond yu ei yrngais i wneyd hyny, efe a ddeQVodd fab yr hen yr hwu a gysgai yn esmwyth ar ei gader. "Pa nloi* ftitlll y bydd eich tad trwy ei weddi?'' gofynai yr ytnwolydd yn ddistaw. A ddaeth efo at yr luddewon eto ?" gofynai y llange mewn atelnad. "Naddo," meddai v lbill." c, Wel, jute, nid yw ddim hauer trwyddi eto," ebe y bachgen, gau ym- ollwng i gymeryd cyntyn arall; ar yr hyn aetli yr ymwelydd allan.—American Paper. Yn y mis Ebrill, uaethai 308 o longau i New York, gyda 29,117 o y i i i t'i i cl w v r. Y nifer a laniwyd yn v pedwar mis cyutaf o'r flwyddvn hon, ydoedd 71,001, yu ngbyfer 75,000 yn 1851, a 40,000 yn 1,850. Yn ngwestty y White Horse, yn Spilsby, y mae Ilwdn-dafad a fagwyJ yn ddof, un o ddau efaill, yr hwn a lydnwyd Mawrth 27, Itln, a'r hwn a eiwir Billy. Y maeyn mesur o flaeo ei drwyn i flaen ei gynffon, bum tioediedd ac iiii ti--tldcg modfedd; ei gylclifesur yw pum troedfedd ac un fodfedd, a phwysa yn fyw 1 !):¡ P\ys, Cymer Billy ei wydriad o gwrw nell wirod gyda chymaiiit o Has ag y gwna un o gyfeillion deudroed. Teimlodd fwy nag iiii. waith nerth dylanwad alcohol, nes ei dclwyu i gyf Iwr o hollol feddwdod. Ar y cyfryw aehlysuron, cilia Billy o'r neilldu, allan o olwg y cyffredin, fel un ymwybodol o'i setyflfa, ac a gysga lies sobri. Nos Wener, cymerodd tan le mown meiin gotwm i fawr, ar gongl Alum-street, Manchester, a dystry w- iwvd (,I.tlo 0 werth £:2UO. Gorcliymynwyd i leidr yn ngharchar Glasgow ymdrochi; aeth i'r ymdroehfa a pblastr ar ei frest; ond parodd y dwfr iddo ymollwng, ac er tnawr syndod i r ceidwad, gwelent o dauo drysorfa yn cynwvs chwech o oriaduron aur. Y mae y Proffeswr Muss, prif feddyg Sweden, newydd gyhoeddi llyfr dyddovol ar glefydau pobl Sweden; yn yr hwn y mae yn dangos lod y trigox- ion yn cyflym wacthygll-yn anianyddol mewn maintioli a nerth, ac vn foesol mewn deall a rhin wedd—sefyllfa a briodolir ganddo yn benaf i r defnyddiad helaeth a wneir o Fraudi yu y wlad hono. Elailai y bydd yn ddrwg gan fechgyn yr argrafF- wyr glywed fod dyn ya America wedi dyfeisio pciriant i wlychu papur tuag at ei wneyd yn barod i argrafFu arno, yr hwn a'i gwna yn gynt ac yn well nag y gallant hwy. Cynhahwyd trcngboliad ar gorfF gwraig 77 oed, yn Frankfort (clio vr Utica Observer) yn ngroth yr hon yr oedd pientyn perffaith, yr hwn a fuasai yeo ers 40 o flynyddoedd. Dywed y Dumfries Courier fed cath, tra yn sefyll yn llygad yr haul wrth ddrws ty yn Max- welitown, wedi dal a llyngcu tair gwonnol yn olynol tra yn ei phasio yn eu ehedfa. [Y mae yn j ddrwg genyrn addef ein bod mor ddwl fel yr ydym yn metlui deall dau betli yn yr hanesyu bychan ucbod, sef, sut y bu i'r tair gwenol basio'r' gath os llyngcodd hi hwynt, ac hefyd, sut y bu i r eu llyngcu os pasiodd y tair gwennol Yn Abertawo, ychydig o ddyddiau yn ol, achub- odd dyn tlawd forlan a cherbyd rhag dinystr an- ociieladwy. Pan dderbyniodd yn dal am ei gymw y nas ?'7<??'H ??' gymwynas ddernyn tair ceiniog, ni wnaeth un sylw wrth y ihoddwr haelionus (yr hwn sydd yn dda. arno yn y byd), ond troes at uu o'r edrvchwyr a gofynodd pa un oedd ei flordd ddirgelaf tua'i gartret'. Pan ofynwyd iddo pa'm yr oedd yn gwneyd y fath ymofyniad hynod, atebodd, "Wei, os at' adref ar hyd y ffordd fawr, a i o ryw un i mi beth a dderbyniais gan Mr. ———— am acliub ei ferlan a'i gerbyu, pa atebiad a allwn ei roi ?" Y mae Mr. Brace, mown un o'i gyfrolau ar Hungnri, vn hysbysu, pan ydoedd ele yn Vienna, fod un o'r milwyr 'Huugaraidd yn y fyddiu Aws- triaidd wedi digwydd dyweyd "EJgin Kossuth" yn ddigoii Lieliel i*w swycl(lo(, ei gl),wc(l, a orcliymynodd iddo gael pump ar bugain o fflan gellau. .nid,,Iaii,,os pan filangeliir dyn yn Awstria. fod yn rhaid iddo ddiolch i'r swyddog am liyiiy; ond gorueddodd y milwr hwn wneuthur byny. Gorcliymynwyd iddo gael pnmp ar bugain draehefn, ond eto fo omeddodd. Fflangellwyd ef dracbefn, pryd y diolehodd rhwng ei ddanedd lie ychwanegodd, Y mae fy nyhefu yn perthyu i'r Yrahcrawdwr, ond fv nghalon i Kossuth. Y mae yn awr 900 o blant yu un o dlodtai Li mevick. Y mae newyddiaduvon Ysgotaidd yn bytheirio eu digofaint yn enbyd am nad oedd yr un o r ael- odau sgotaidd yn y Ty pan gyfrifwyd of ddydd Mawrth. Gall Cymru gwyno yn yr un modd, oblegid md oedd un nelod Cymreig yn y Ty ar y pryd. DA GENYF RESWM.—Tua dechrcu'r wythnos, cy- merodd yr yiad<U(Man canlynol le yu lihref Bangor, rhwng gwraig gwr sydd yn cadw Beer Shop, ac un oi chymydogioc:— (Jymijdny.- peer wu Mrs. ai gwir ydvw'r gair nad yw c-icli gwr N, lllll" ei air cirwy roi ei bleidlais i Mr. Richard Davies? Y wroiq.— i Yn wir mac'n ddrwg iawn genym nad allwn wnevd fully. O ran egwyddor i Jlr. Davies y I)ii,,scin ni o'i) i-aionau yn dewis rnoddi mil o votes pe bnascnt, gen yni, oed v gwir ydyw, yr vdvm ar ol cydymnryrg^hori i'n gilydd, wedi penderfynu inii!r -,iiiig siawns i n byth i gael Hen Licence a Victualler's Licence) fydd pieidleisio yn erbyn Mr. Davies; ond yn wir, mal"!) ddrwg iawn genym wneyd felly. Cymydny.— Pwv svJd Ycdi l'hroi fasiwn beth yn eich penau ebwi ? y wraiy.— Yn wir mae liawer ia<vn yn bamu felly, ac yn ein cyfcirio at aroryw oeddynt wedi tnyned yn afarriwyr) ftlly, er nad oodd ganddynt gynt Shopt

NEWYDDION CYMREIG. I

Family Notices