Hide Articles List

9 articles on this Page

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI…

AT EIN GOHE8WYR.

I At Ein Derbynwyr. I

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv;.;…

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU;';.…

News
Cite
Share

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU; IT LI:T A MAI.UWYN. Yr ydym yn derbyn y newyddion mwyaf cysurus o Arfm, Llefara cy foil lion Mr. Davies yn by dorus iawn am ei ethoiiad. Gobeithiwn na fydd i'u cyfeillion lacio dim yu eu bymdrechion ocidiur y dybiaeth fod ell buddtigoiiaeth yn sicr. By elded iddyut gofio o hyd fod eu gwrthwynebwyr yn fyw ac Vil gedyrn—yn allnog ac yn gyfrwys-yn ben- derfvnol a diwyd ymroddgar. Ymdiengys yn awr na c i b d yr hen ddraig doriaidd nag arian na thwyll, na thvais, na dicheliion, nag unrhyw arfau drygionus a alio eu cae! a'u defnyddio, i gario ei hachos yu mlaen yn yr ethoiiad sy'u nesau. Y j tnae y grlir allan fod 'l'oriaid Jiiverpooi yn fo-i-iloti i aberthu can mil o bunn<vt ar allor en hachos, a mwy os bydd raid,—i dalu oyflogau i bob math o greadunud diegwyddor a drygionus am wneuthuv y budrwaitiioattaiyreLhoiwyrrhyddfrydigi bleidleisio, hyd y gallant—i lwgrwobrwyo ereill— a danfon vhai etholwyr i'r wlad ar y pryd, &e. Anfonwyd i ui goni o lythvr a gyfeiriwyd gan Ysgrifeuydd etliol Mr. Davies yn Nghaer- narfon, at y Mil. Pennant, S.A. Smith, Ysw., Ar, Newbovo, a'r Arglwyddes Kr&kino, a S. P. Wil liams, YSIV, Craigydon, yn traethu hyder parentis y bvddai iddvnt adael i'v," deihaid bleidleisio yn ol eu cydwybodau en hunain yn yr ethoiiad. Der- byniwyd ateh oddiwrth v boneddwr olaf. Oeuwu gyhoeddi yr ohebiaeth hon am wythnos non ddwy, gan ddisgwyl y cawn atebion y bonclldion ereill. Os atebant, ac os bydd cu hatobion yn gyfFelyb i'r ,,yff- ,Iyb i'r eiddo yr hwn sydd wedi dychwelyd yr ateb sydd gereinbron: bydd raidd i ni adael i'n bewinedd dyfu am ft,, lieu ddau cyn ymdrafod a hwy. Nid oes dim i'w wneuthur a'r fatb hyn, heb gymeryd paladr gwaewlFon atyut, fel y sylwai brenin Israel gynt. Yr vdvm yn deall fod yr ymdrech yn Mwrdeis- drefi Filint yn debyg o fod yn un den iawn. G warth oesol fyddai i'r lleoedd hyny ethol Mr. Peel, yr uehel dori, i'w cynhrychioli. Am Syr J. Hanmer, y mae yn foneddwr tcilwng, synwyv- lawn, a galluog; ac o ran ei egwyddorion gwlad yddol yn lied ryddfrydig yn mhob ystyriaeth y mae fit o weitlnau yu f,vy dewisol na'i gydymgeis- ydd. Ofuwn fod Mr. Salisbury yn rhy ddiweddar cyn dyfod i'r maes y waith hon. Deallwn y bydd iddo ymweled a'r Bwrdeisdrefi yn nghorfFyv wyth- nos hon; caif fef a'i gyfeillion farnu beth f;dd y llwybr doellaf ïw gymeryd. Ei'e yw y dyn, pc buasai digon o galon yn yr Ymneillduwyr i yur uno ac ymegnio i'w ethol. Kid ydym yn clywed siw na miw o Sir Dref- aidwyn ai Bwrdeisdrefi. Yr oedd y Lianidices, a Machynlleth, flynyddau yn ol, yn cnwog am eu hysbryd diwvgiadol. A ydynt yn Ihn\'dù a lIlOral '1 f' t! llonydd a diofal ar y fath amser a Ilwn, pan y mae C131wad uwch nuct "100 1 '1 gal wad uvich na g erioe d arnynt i ymccrnio dros egwyddorion tbyddid masnaehol, gwladoi, a chref- 11 1 f) Cl 0' yddol? Clywsom fod preswylwyr y trefi yna yn J J Y 1'0 1 ynt'l yn ymgynull wrtii yrugeiuiau arcaunoedd i ddiolch- us gyfarch Mr. Cobden am eiymdreoli i enill idd- ynt fenditbion masaach rydd, ar ei duith trwy" odd yuo ychydig ddyddiau yn ol. Y flordd oreu idd- ynt ddangos gwirionedd en diolchgarwch fyddai ethol gwr o egwyddorion Mr. Cobden i'w cvn- eu golygon tua Llundaiu, a galw Cill cydwladwr talentog iI Kicliard, I'sn- ailan,

NO DI AD A U "M EDDYLIWH."…

PVIANION A HYNODION. I --__mnI

NEWYDDION CYMREIG. I

Family Notices