Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI…

AT EIN GOHE8WYR.

I At Ein Derbynwyr. I

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv;.;…

News
Cite
Share

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv; liPOOL. Fel v mae amser yr etboliad yn agosau, y mae pryder ac egni y pleidiau gwrthwynebol yn cyn- nycldu. Yn y drcf bon nid oes Ïw glywed y dydd- iau hvn ond swn purotoad iii y galluoedd ymryson- gar yn darpuru erbyn dydd y prawf penderfynol. Bydd yr ymdrecb y::ui yn sicr o fod yn un galed iawn, a rhy anhavvdd ydyw dywodyd, gydag un math o si envy dd, pa (For del y try y lantol. lien nythle ddrewliyd toriaetii ydy'.v Idvorpool wedi bod o ddyddiau y gaethfasnach hyd y dyddiat; hyn, yn fwy felly nag un dref fttwr boblogaidd yn y deyrnaa. Y mae dylanwad aflach uchel eglwys- j yddiaetii yn parbau yn ei l'ym i raddau helaetl) ynddi, ac Ymneill-iuaeth ac egwyddjfiou rbyddid yn isel a gweilli'¡il, mown cyruhariacth. L'u rheswra am LYll vdvw, ddaribd i'r Eglwv' si Yni- neillduol yn amser yr ymureeh fa'.vr am ddiddym- iad y gaethfasnach, ddwyn eu tystiolaeth yn erbyn y betli t'olldigedig ac ysgyninu hono, a gwrthod cymuudeb eglwysig i bob un ag oe id ganddo lais ynddi, ac a wrt.iodai dyuu ei Lw oduivVithi. Digiodd hyn y cyi'oethogioa a biuiiynent i'w cy- nuileidfaocdd yn ddiiTa'.vr, ac enciliodd y rhan fwyaf o lawer i'r Kghvys Sefvdiedig, lie yr oedd J croesaw a masnachu faint a fyuent yu ngiiig a gwacd eu cyd-ddynion. Trodd y rhai hyn allan yn feibion toriaetii, dati mwy g.vr.jsog ac ymroddgar na'v lleill. A chan fod mwy o drat'niu'.ryr y dref JlUl yn dal cysyhtiad a r gaethhiooach, ac yn elwa oddnvrdii, nag uu dref arail yn y deyrnns, aetli y dref yn fwy toriaidd ac uciiel eglwysaidd ei hvs Lryd nag yr un arall, ac nid yw wedi oeri n^m iwr iawn yu ei sol hyd y dydd hwn. Tref ydyw, lbl y dywedai y diweddar Iiarch. J. Eiias unwaith am dani, wedi ei baden-idu trwy drais, a cbwys a gwaed y caoutiion tiu im \Yedi mysgit y cymrwd a gydia briddfuiui lnuriau ei thai wrth eu gilydd." Tref," med lai, a y mae ei chevigyn Uefain o'i inuriau, ai thrawstiau yu atcb or gwaith coed, yu ei hevbyn." Mov belled ag y mae isclder achos Ymneilldu- aeth yma, i'w briodo;i i hyn, (a diau ei fod yn un o'r pvif achosion hefyd,) y uiao hyd yn nod ei his elder a'i gwendid cymhariaethol, yn anrhydedd au yu glod i"vy hcgiwysi. dyugodd i w niwed ei hun yn yr achos hwnw, ac ni thvodd oddiwrth hyny, er iddi golli (Fair, a thynu gwg y mawrion a'r cyl- oothogion, yr hwn sydd yn aros yn gwmwl du UIVCtl ei phen hyd y dydd h'.vn. IfoJcl plant yr hen fa3ufteliwyr rnswn dynion ysoryd ac egwyddovion eu tadau. Y maent yn 'bleidwyr calonog i bob caethiwed, ac yn elynioii ymroddgar i bob mesuv rhyddfrydig. Eu blaenor Mu hathraw yw y Parch. H. McNeil, yr hWll fi chodiad ei fys a'u harweiuia ar ei 01 drwy boll ffosydd ei annghysondorau a'i yspryd cul a rbag- f u-nllyd ei hun. Ycbvdig amser yn ol, tynghedai j ei ddvsgyblioa mown cyfarfod cylioeddus yn ciu L,a byddai iddynt bleidleisio ar un eyftU id nad i roddi ei 1 bleidlais yn y Senedd dros ddiddyraiad gweitbred Gwaddoliad Coleg Maynooth:—sound Protestant oedd i tod yu arwyddair ar y i'aner, a dim arall, Cyn pen y pythefno3, yr oedd y gwr hwn mewn gohebiaeth ag Arg. J. Manners, Pa bydd cwbl oil yn ei egwyddorion a'i deimladau, er nad mewn euw, i'w waliodd i gvuygeihunyn ymgeisydd dros Liverpool, ac v rhoddai ef, Mr. McNeil, ei ddy- j lanwad o'i hlaid la, v gwr liwn, a gadwodd gvmaiat o swn drwy y dref a'r deyrnas yn nghylch Pabyddiaetii a gwaddoliad y Coleg- Pabaidd—a gyhoeddodd gvnifer o fygythion barnedigaethau yn erbyn y wlad, am fod ei liywodraeth yn ffurfio Pabyddiaeth, yn troi fel hyn ei hunaa i wahodd boneddwr o'r egwyddorion hyny, a cbyfaiil calon i'r gwaddoliad, i ddyfod yn ymgeisydd am gyn- hrychiolaeth y dref lion yn ySenedd" Digril'i oedd gweled mawrygwyr penfoddalion y gwr, yn j eosi eu cernau, ac yn llaesu en gweflau, pan ddaeth y peth i'r golwg; a digvif iawn oedd ei weled yutau wcdi suddaw byd at yr eu yn nghors ei an- nghysotiderau gwarthu3, yn ymwingo, ac yn yitz- dteipio, fel y dywed pool y wlad, yn gyuE-lyb i hen geliyl antlbdr.-], i geisio llusgo ei hunan allan o honi. Yr esgus a roddai oedd, nad oedd yr uu sound Protestant i'w gael,—bod Lord John Man- J ners yn 3Qundprotectionist, os nad oedd yn sound Protestant,—y pleidleisiai dr03 drethu bara y tlawd, os na phleidleisiai dros ddiddymu gwaddol- iad Coleg Ilavnootli DynF,'r dyn sn.cid yn ar wain liuoedd o ganlynwyr, ac yn eu mysg, luaws o'r vhai a borthodd raasnach rydd a (ligouedd o Cava, yr liyn nad allent ei gael o'r blaen! Lie bynagy byddo ef, clywir bloedd yr hwn sydd yu teyrnasu yn mysg ffyliaid ac y mae yn olidus gweled fod nifer y ffyliaid raor Iluosog.. Y mae rhagrith a dicbellion y blaid Doriaidcl yn dyfod i'r golwg yn gyrnaint ag erioed y dyddiau hyn—yr un yw hi, yr hen ddraig, hen dynes rhyddid ac iawnderau dyn eto, ag ydoedd gynt. Cymera Mr. Forbes Mackensie, un o'r ymgeiswyr toriaidd dros y dref lion, arno ai fod yu wrthwyn- obwr i waddoliad Maynooth yn awr, er iddo bleid- leisio clrosto pan ddygai Syr R. Peel y mesur yn inlaen, ac er iddo fod a'r llaw benal i lygu cynyg- iad Mr. Spoouer am ymchwiliad i'r achos wythnos neu ddwy yn ol. Arno ef yr oedd y gufùl i gael digon o bleidwyr y liywodraeth i mewn i ffurfio Ty, pan oedd y mater i fod dan ymdriniaotb. Cvmerodd ofal i gadw draw y tro hwnw, ac nid oedd cymaint ag un o'r gweinidogion, nac ond ychvdig o'u pleidwyr wedi dyfod yn nghyJ, cyf- rifwyd y Ty allan, a syrthiodd y cyuygiad i'r 11 wch, ac erys y cytrifoldeb am hyn yu beuaf oil ar ysgwyddau y Mackensic anffvctdlon ac annghy- son hwn, Nid yw Maynooth ond magi ddicbell- ddrwg gan y dynion twyllodrus a diegwyddor hyn, i dda! yr lianer deiilion a allant hudo iddi. Nid ydyut yn meddwl cyfl'.vrdd blaciiati eu bysedd a'r gwaddoliad; o'r ddau, v mae llai o obaith oddiwrth Iarll Derby aï Lleillwyr y gwnant hyn, nag sydd oddiwrth Arg. J. Ptussell a'i blaid. Od oes, fel y dywediv i ni fod, rhai Ymneilldu- wyr Cymreig yn y drcf lion yn cymeryd eu twyllo a geiriau ofer y dynion diegwyddor hyn, y mae yn ddrwg genym i'eddwl am danynt Y mae yn brawf o ben pur feddal ac egwan, neu o galon bur ddiegwyddor. Chweoychem weled gwersylloedd Ymueillduaeth wedi eu glan buro oddiwrth ddyn- ion o'r f;¡th hyn a lynant wrthynt, ond a fradych- ant eu hegwyddorion bob cyfleusdra a gatfont. Y mae Iarll Derby wedi bod yn onest mewn un peth beth bynag, set' yn ei amcan i wasgu ar ryddid ac iawutlei-ati cvdwvbocl Ymneillduwyr, os caiff aw- durdod a gallu i gyflawni ei ameanion. Y mae I gwell gobaith i'r dorth fara ddianc rJiagddo nag sydd i'u rhagorfrdialiau crefyddol. Y in,o yn dda genym grybwyll, fod y Parch. W. W. fjwbauk, un o glerigwyr efengylaidd y dref, ac un o'r rhai mwyaf poblogaidd a dylanwadol, yn dyfod yn mlaon yn eofu i bleidio Mr. Cardwell a Mr. Ewart, y ddau ymgeisydd rhyddfrydig. Y mae y Me Neiliaid mewn digter llidiog tuag ato am hya. Gwr o ttddwJ annibynol a goneit yw Mr. Ewbank, yn deall hawliau ac iawnderau dyn, ac yu awyddus i bob dyn gael llawn fwynhau ei ryddid a'i iawnderau.

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU;';.…

NO DI AD A U "M EDDYLIWH."…

PVIANION A HYNODION. I --__mnI

NEWYDDION CYMREIG. I

Family Notices