Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI…

News
Cite
Share

i AT ETHOLWYR BWRDEX3BREFI SV>'VDD OA E RXA R FOY CYr'I.WT?'TYl: Cji?. wcdt d ai'wyd.'o H? ??'? 1?'?- c etholwvr v gwahanol P'wrdeisdrc? i RICHARU DAVIE?, Y=?., Pom Menai, brydnawn Dydd Ian j diweddaf, yn gofyn caniavY.l i'w enwi et' M Ym?eis ydd am Gvnhr?-Jbi?liad y B?-rdcisdr?ti crybwyH';di? yn y Senedd, a chafwyd yr auibiad tiairiol a Luddh?.j! F<j?'EDDT:f'0?, a gauiyn:— —■ Mae Y cats a ddodwyd genych yn fy nwylaw, pa un prdd wedi ei arwyddo mor Muoso?f, yn (v nghymhell i Lidat,Lti-i i'v ??try mater yn f?lura didwyll. Chwi a wyddoch ty mod ya Ymwneyd & masnaeh eang, yr hyn sydd yn gofyu oddiwrthyf y sylw a'i- goM manylat'; ac os cydsyniaf a'ch dyrnuniadan, bydd raill i mi esgeuluso fy llesad fy hnn, yr hyn betli, i 1m c'iri sefyllfa i. a fyddai yn gryn abortli. Bydd byn ex unwaith yn amlw: os ystyriweh foil fy ngorehwyl- icu yn gofyn ty mhresenoideb gwastadul yn Liverpool neu Bont Menai, heb son am y draul ychwanegol a dynid arnaf yn fy sefyllfa newydd. Ar yr un pryd nid wyf yn annlieimladwy o'r anrhydedd a gynygiweh ei rnoddi anUlf, a minau o'r dosparth hwnw aelwiryn benodol—j bob! A dun gymeryd iin hystynaetb, ddirfawr bwvs v manteision svdd mewn peryyU yn i --ithio tr FYDI)AI) CSEFYDDO'L, a Llwyddmnt j Masnaehol y Wlad o gwr bwy gilydd; yn fnvv unwed- igol yn gyrnaint a bod Arglwydd Derby, 11 fit A\ einid- 02 v Goron, wedi eglur rldatgan mai ei fwriad yw ym- ddiried i Gkrigwyr yr Eyhcy? Sefydled'.y, hollol ly:c- vdraethiad y Cyllidau a bit'idle*sir geiP y Senedd tuny at addysg y icerin. yr hyu yn ddiamen genvi nid yw ddim llaina declireuad Trein o I., yn amcanu cwtogi KHYDDXD CP.EFYDDOL, yr lion nllhliau yw braint fwyaf, a bawl nuwadadwy pob Jyn, gan ami hon yw sail pob hawliau ereill; ac yn gyrnaint a'i fod i wedi dat?an hefyd. (-? cefnogir ef gan t'wvaÙif v T?, Cyffredin, ei fod ef yn barod i Ddymchicrfyd Eyicy- CY a 'red i n,<ifod  fvn barod i  ddnrion RHYDD rASXACH, o'rhyn H?iai'mor bell asr v perthyna i AIL-OSODIAD TItETH AR YD; os yw Etholwyr Bwrdoisdrefi Swydd Gaernarfon yn edrych ex y materion hyn yn yr un futh bwysigrwydd ag yr wyf fi, ac os dyelnvelnvit fi fel eu Cynrychiolydd, yr vyf yn teimlo yn rhwymedi'_r i dderbyn yr Yniddiried, fca faint byuug a gyst hyny i mi fy bun, gan lod yn oendcrfynol ar vi- an pryd i adael i'r Etholwyr farnu j drostynt en hunaia beb un yniyraeth o'r eiddof 6.. Gan foil yr amgylohiad felly, c'nwi a ddysgwyliwdi 7n naturiol gael gwybod fy meddyliau ar bynciau ereill mwyaf amlwg yr amser yma. Atolygaf, gan hyny, eich caniatall i fynegi, fy mod yn ystyricnl DIH- GEL BLEIDLBISIAD ( Vote by Ballot) o'r pwys mwvaf, heb ba un ni fyddai IIELAETIIIAD YR HAWL-FEAIN'T (Ertension of the Slffrage). yr hyn Jiefyd wyf yn ei gefnogi, ond gwawd a hudoliaeth. Yr wyfyn me:ldwl hefyd y gallai Traul y Wla Iwriaeth oddef dirfawr lei- had, a thrwy ostwng y trethi, gwellhau amgylcbiadau pob dosparth, a rhoddi hwylusdod i ddwyn allan egwyddorion RHYDD FASSACH i'w helaothrwydd cyf- lawnaf. Yr wyf yn o^tyngedig yn dioleli i chwi am y meddwl uchel sydd genych am danaf, ac o ba un yr wyi yn ystyried fy hun yn hollol annheiiwng. Ystafell y PicyUinr, Cacr- rf()n, JIai :2- j' na

AT EIN GOHE8WYR.

I At Ein Derbynwyr. I

YR YM3E tSV.'Y" DUOS T.iv;.;…

BWP.Di;tSDKEF[ .\r..FU;';.…

NO DI AD A U "M EDDYLIWH."…

PVIANION A HYNODION. I --__mnI

NEWYDDION CYMREIG. I

Family Notices